Page 1

RTG - AKTUELLT VECKA 44-45 1/11 - 12/11 2010

Manusinlämning till

- margit.bose@stockholm.se -

senast tisdagar kl. 12.00

TREVLIGT HÖSTLOV! Önskar Rektor Inger Nyrell.

Höstlov på hemmaplan! Gå in på www.stockholm.se/idrott Här hittar du massor att göra i Stockholms stads sim- och idrottshallar och andra anläggningar.

Ross Tensta gymnasium

1


HÜstlovsprogram Upplev Stockholms äventyrsbad (ULNVGDOVEDGHWRFK+XVE\EDGHW (QWUpDYJLIWNU²nU

Övriga simhallar i Stockholm stad: Farsta-, HÜgdalens-, Skärholmens-, Tensta-, 9lOOLQJE\9lVWHUWRUSVRFKcNHVKRYVVLP RFKLGURWWVKDOO)RUVJUpQVNDEDGHW*,+ badet, Kronobergsbadet, Liljeholmsbadet och Sandsborgsbadet. (QWUpDYJLIWNU²nU9LGDNWLYLWHWHUL VLPKDOOHQEHWDODVEDGHQWUp

Farsta sim- och idrottshall

Mün–fre: 10–16 Fritt spel i pingisen, ta med egen racket och boll. Onsdag: 10–11 och 13–14 Skeppsbrott i hela lilla hallen. Alla lüg- och mellanstadiebarn är välkomna. Torsdag: 13–15 Lek i stora bassängen med ubüten, NOlWWHUYlJJHQRFKà \WOHNVDNHU)UnQnURFKVLPkunnig utan vuxen.

GIH-badet Onsdag: 9–11 Lektid fÜr allmänheten. LÜrdag: 13–15.30 Halloween-bad fÜr hela familjen. SÜndag: 14–15.30 Lektid fÜr allmänheten dü det lYHQÀQQVP|MOLJKHWDWWSU|YDSnIULG\NQLQJPHG 1LVVHVIULG\NDUI|UHQLQJ Lilla bassängen kommer att ha utÜkade Üppettider. FÜr mer information se hemsidan. OBS! Hopptornen är avstängda hela veckan.

Husbybadet OBS!%RNDEDGSODWVSnWHOQU2UGLnarie schema fÜr gruppträning hela veckan, utom vüra vattenklasser som ersätts med massor med trevliga vattenaktiviteter. Mündag: 11–12 Fun ballz. 14–15 Fun ballz. 15–15.30 Blü racing. 15.30–16.30*\PSD² ür. 17.30–18.30 Fun ballz. 18.30–19 Blü racing. Tisdag: 11–11.30 Blü racing, 12.30–13.30 StreetGDQFH²nU14–15 Fun ballz. 15–15.30 Blü racing. 18–19 Simma säkert. Onsdag: 11–12 Fun ballz. 13.45–14.30 Spinn ²nU15–15.30 Blü racing. 18.30–19.30 RoddWlYOLQJLJ\PPHW Torsdag: 11–12 Simma säkert. 12.30–13.30 *\PSD²nU13.45–14.306WUHHWGDQFH²nU 14–15 Fun ballz. 18.30–19.305RGGWlYOLQJLJ\PPHW Fredag: 11–12 Fun ballz. 14–15 Fun ballz. (Fredag har vi Üppet kl 9–13, 13.30–16.30 och gymmet 9–18). Blü Racing: Tävling i vür Blüa rutschkana. GÜr det snabbaste üket i blü banan! Fun ballz: Spring inuti denna genomskinliga �badboll�, spring pü vattnet och utmana dina skrattmuskler! Simma Säkert: Testa dig själv! Är du simkunnig? Under vecka 44 har ni mÜjlighet att under Üverseende av personal visa att ni är simkunniga. Simning är en färskvara och man behÜver Üva fÜr att behülla sina kunskaper.

HÜgdalens sim- och idrottshall SIMHALLEN Mündag: 12–14 Hopptornet Üppet, 3 meter hÜgt! (stora poolen). 12–15)ULG\NQLQJNisses Fridykare ÀQQVLKDOOHQRFKKMlOSHUGLJPHGWHNQLNHQIUnQQ\E|UMDUH till erfaren, läs mer pü fÜreningens hemsida. 14–14.45 9DWWHQEDVNHWI|UlOGUDURFKEDUQXSSWLOOnU OLOOD poolen). 15–15.45 Vattenbasket, fÜr dig som är simkunnig (stora poolen). Tisdag: 13–14 Märkestagning, vad klarar du? (Stora och lilla poolen). 14–15 Livräddningsstafett, tillsammans är vi starka! (stora poolen).

Onsdag: 13–15*LJDQWLVNEOlFNĂ€VNIUnQ6|GHUKDYHW Nu i HĂśgdalen! (stora poolen). Hel och halv Kung EOlFNĂ€VN9HPNDQVWDQQDSnKXYXGHWRFKWDNURQDQ" (stora poolen). Torsdag: 12–13 Klättervägg (stora poolen). 12–15 )ULG\NQLQJ1LVVHV)ULG\NDUHĂ€QQVLKDOOHQRFKKMlOSHU GLJPHGWHNQLNHQIUnQQ\E|UMDUHWLOOHUIDUHQOlV mer pĂĽ fĂśreningens hemsida. 13–14.30 LivräddQLQJ/lUGLJNDVWDOLYERMVLPPDPHGĂ \WYlVW9DGlU fĂśrlängda armen? Kom och prova pĂĽ! (stora poolen). Fredag: 12–13 Hopptornet Ăśppet, 3 meter hĂśgt! (stora poolen). 13–15 Baddisco! Dans, hopp och bad (stora poolen). 13.30–14 Dansstopp! Danstävling pĂĽ hopptornet (Stora poolen) I GYMNASTIKHALLARNA Alla aktiviteter i gymnastikhallarna är GRATIS! MĂĽndag: 13–15,QQHEDQG\+lUOLJLQQHEDQG\OHNtion av HĂśgdalens AIS. Det spelar ingen roll om du är med i ett lag eller aldrig tidigare rĂśrt en klubba. Kom och prova! Alla är välkomna. Tisdag: 10–16 Badmintonturnering. FĂśr mer information och anmälan, hĂśr av dig till HĂśgdalens kvarWHUVJnUGWHO11–143URYDSn%nJVN\WWH PHG6WRFNKROPV%nJVN\WWHNOXEEIUnQnU13–14 3URYDSn-XMLWVX²nU15–16²nU $VDOHQ  Onsdag: 10–16bYHQW\UVSDUNPHGKLQGHUEDQD hoppborg, brottning i sumodräkt med mera! FĂśr dig som gĂĽr i mellanstadiet. 13–15 Ju-jitsu. SjälvfĂśrsvar. Kom och prova dina färdigheter tillsammans med Urskogens Kraft. Vi hĂĽller till i C-salen. 14–17 3URYDSn%nJVN\WWHPHG6WRFNKROPV%nJVN\WWHNOXEEIUnQnU Torsdag: 10–16bYHQW\UVSDUNPHGKLQGHUEDQD hoppborg, brottning i sumodräkt med mera! FĂśr dig som gĂĽr pĂĽ hĂśgstadiet. Fredag: 13–15 Spontanidrott. FĂśr dig som gĂĽr i PHOODQVWDGLHW*|UGHWGXW\FNHUlUUROLJDVW²7UlQD pĂĽ din talang! Basket, fotboll, badminton eller inneEDQG\+RSSDKRSSUHSHOOHUMRQJOHUD/HNNXOOHOOHU träna stĂĽ pĂĽ händer. Bowla eller rocka rockring! Du väljer! (stora hallen) FĂśr mer information kontakta HĂśgdalens sim- och LGURWWVKDOOWHO

Onsdag: 11.009DWWHQF\NHOUDFH VWRUDEDVVlQJHQ  12.006SLQQVSLQQVDOHQ²nU13.00 Prova pü livräddning stora bassängen. 14.00 Prova pü dansmix, aerobicsalen. Gratis! 14.00 FamiljeYDWWHQJ\PSDVWRUDEDVVlQJHQEDGDYJLIW 14.45–16 Springmatta stora bassängen. Tordag: 11.009DWWHQF\NHOUDFH VWRUDEDVVlQJHQ  11.30*\PSDPRWLRQVUXPPHW²nU13.00 Prova pü vattenmix stora bassängen. badavgift. 14.00 3URYDSnVW\UNHNXUVLJ\PPHW*UDWLV14.00 Prova pü dansmix aerobicsalen. Gratis! 14–16 Springmatta stora bassängen (stora hallen). 9–16 Fotbollsturnering (lilla hallen). 11–14 Prova pü elKRFNH\RFKSLQJLVI|UGLJVRPlUUXOOVWROVEXUHQ Fredag: 9–16 Fotbollsturnering (stora hallen). gYULJW$OODGDJDUNRPPHUGHWDWWÀQQDVWLSVSURPHnad i simhallen fÜr alla hÜstlovslediga barn. Tisdag 13.30–14.30 och torsdag 14–15 kommer det att ÀQQDVLQVWUXNW|ULJ\PPHWVRPYLVDUPDVNLQHUI|U dig som är rullstolsburen. FÜr att fü delta müste man YDUDPLQVWnU *UDWLVSURYDSnDNWLYLWHW 'nRFK GnXQGHUYHFNDQNRPPHUGHWDWWÀQQDVDQVLNWVPnlare i vür anläggning.

Tensta sim- och idrottshall MĂĽndag: 12–13 Prova pĂĽ Livräddning och märkestagning. Vilka simmärken klarar du? 13–14 Vattenpolo i simhallen. Alla är välkomna! 17–18 Box *UDWLVI|UXQJGRPDU²nUDWWSURYDSnRUGLQDULH gruppträning. Tisdag: 13–16/HNLVLPKDOOHQPHGĂ \WEU\JJDRFK uppblĂĽsbara leksaker. Ej motionssim. Onsdag: 13–15 samt 15.30–17.30 Kvinnosim (fĂśr mer information se folder eller vĂĽr hemsida). 13–15 ,QJHQYDWWHQJ\PSD/HNLVLPKDOOHQPHGĂ \WEU\JJD RFKXSSEOnVEDUDOHNVDNHUcOGHUVJUlQVIUnQnU(M motionssim. 15.30–17/HNLVLPKDOOHQPHGĂ \WEU\JJDRFKXSSEOnVEDUDOHNVDNHUcOGHUVJUlQVIUnQ nU(MPRWLRQVVLP14–14.45 Streetdance, endast NYLQQRUIUnQnU*UDWLV Torsdag: 12–14 Lek i simhallen. Leksaker samt Ă \WEU\JJD(MPRWLRQVVLP 16.30–17 FamiljeYDWWHQOHNJ\PSD*\PSDWLOOUROLJPXVLNI|UKHOD familjen. Fredag: 12–14/HNLVLPKDOOHQPHGĂ \WEU\JJDRFK uppblĂĽsbara leksaker. Ej motionssim. 14–16 Disco i simhallen. Bada och lek till rolig musik. Ej motionssim. Vi reserverar oss fĂśr eventuella ändringar. FĂśr mer information kontakta receptionen 08-508 411 70 eller hemsidan www.stockholm.se/tenstasimhall.

Vällingby sim-och idrottshall

Kronobergsbadet Tisdag 16–17.15, fredag 14–16, lÜrdag 10–12 och sÜndag 12–14: Lek i halva bassängen.

Sandsborgsbadet Onsdag: 16–16.309DWWHQJ\PSDLKHODEDVVlQJHQ NRPRFKSURYDSnRUGLQDULHEDGDYJLIWIUnQnU och simkunnig. Fredag: 13–16 Lek i hela bassängen till musik, ordinarie badavgift.

Skärholmens sim- och idrottshall MĂĽndag: 11.009DWWHQF\NHOUDFH VWRUDEDVVlQJHQ  13.00 Prova pĂĽ livräddning (stora bassängen). 14–16 Springmattan (stora bassängen). Lilla hallen 10–15-NVEDVNHW²FXS²nU Tisdag: Vi Ăśppnar 11.00. 11.30*\PSD²nU 13.00 Prova pĂĽ vattenmix stora bassängen badavgift. 14–16 Springmatta stora bassängen (lilla hallen). 11–143URYDSnHOKRFNH\RFKSLQJLVI|UGLJ som är rullstolsburen.

Måndag: 10.30 Märkestagning. 11.00 FamiljeYDWWHQJ\PSD EDGHQWUp DOODnOGUDU11.30 Spinn ²nU*UDWLV Tisdag: 10.30 Märkestagning. 11.000XVNHO PLQ²nU*UDWLV11.30&RUHPLQ²nU Gratis! 13.00 Livräddning. 15.00 Hinderbana. Onsdag: 10.30 Märkestagning. 12.00 Krokodilrace. 11.000XVNHO²nU*UDWLV12.00 '\QDPLVN\RJD²nU*UDWLV15.30 Prova på vår 7UlQLQJVNOXEE²nU*UDWLV16.00 Prova på Hip +RS²nU*UDWLV Torsdag: 11.00 Krokodilrace. 11.00 Tonårsbox ²nU*UDWLV12.006SLQQ²nU*UDWLV Nyhet!8SSOnVEDUKLQGHUEDQDIUnQRFKKHOD eftermiddagen. 6LPVSRUWVNROORI|UEDUQPHOODQ²nUPHG6SnUYlgens Simförening. För mer information se www.sparvagensim.se

Västertorps sim- och idrottshall Lek i stora och lilla bassängen: Mündag, tisdag och torsdag 12–152QVGDJ13-15. Bollsporter i stora hallen. Tisdag och torsdag 12–15. Gratis gruppträning: )|UGLJPHOODQ²nU Mündag: 12.00 Spinn. 18.00 Spinn. Tisdag: 7.00 Yoga. 18.00'MXSYDWWHQJ\PSD

,'52776)g59$/71,1*(1

Ross Tensta gymnasium

Onsdag: 12.009DWWHQJ\PSD Torsdag: 12.006SLQQ12.35&RUH18.00 Salsa. 18.00 Aqua trippel. Fredag: 12.00 Yoga. Märkestagning: Tisdag 12.30–13.30 samt onsdag 9.00–10.00. Cheerleading: Prova pĂĽ! Tisdag 18.00.)UnQnU Fridykning: Prova pĂĽ! Tisdag 19.00PHG1LVVHVIULG\N MĂĽBra Girls Only: Prova pĂĽ! Torsdag 11.15. Här fĂĽr du som tonĂĽrstjej lära dig hur du fĂĽr mer energi och balans i vardagen. Efter en kort teoridel gĂĽr vi och tränar spinn och core.

Åkeshovs sim- och idrottshall Simhopp med Polisens IF: Mündag–torsdag 14–15. 3URYDSnNXUV6LPKRSSI|UI|GGDRFK\QJUH 15–16I|GGDRFKlOGUH.UDYVLPNXQQLJRFK YnJDKRSSDLSnGMXSWYDWWHQ$YJLIW$QPlODQWLOOPRDJ\OOHQVWLHUQD#KRWPDLOFRPHOOHU  Gympa med Stockholms Top Gymnastics: Onsdag 14.30 3URYDSn*\PSDLVWRUDLGURWWVKDOOHQPHG 6WRFNKROP7RS*\PQDVWLFVIUnQnU,QJHQI|UDQmälan, ingen avgift. Hopptornet: tisdag–torsdag 12–14 stora bassängen. Tonürsbox: Prova pü! Tisdag 16–17,²nU Ingen avgift. Gruppträning: Mündag–torsdagIULHQWUpI|UH I|UGLJPHOODQ²nUcOGHUVJUlQV%RG\SXPSnU

Beckis Idrottscenter – FÜr personer med funktionsnedsättningar Rullstolsbasket: Prova-pü-dag pü hÜstlovet! Onsdag 3 nov 10–122%60D[SODWVHU $QPlODQWLOOSHWHUPHODQGHU#VWKLIRUJ Peter Melander, Idrottskonsulent, Stockholms +DQGLNDSS,GURWWVI|UEXQG www.sthif.org

Intensivsimskola

8QGHUK|VWORYHWPnQGDJ²IUHGDJKDUYL LQWHQVLYVLPVNRODI|UEDUQIUnQnUL+|JGDlens-, Västertorps- samt Åkeshovs sim och idrottshall. AnsÜk om plats pü www.stockholm.se/idrott

Bada säkert!

Stockholms stads simhallar har inga badvakter och alla badar pü eget ansvar. Barn XQGHUnURFKEHV|NDUHVRPLQWHNDQ simma, müste ha vuxen simkunnig person PLQVWnU PHGVLJKHODWLGHQ'HQYX[QH ansvarar fÜr barnet och barnets säkerhet VDPWVNDNXQQDKMlOSDWLOOYLGRPE\WHPHG mera. Tag med eget hänglüs eller kÜp ett i receptionen.

Ă„r du simkunnig?

,GURWWVI|UYDOWQLQJHQVGHÀQLWLRQDYVLPNXQnighet: �Simkunnig är den som kan hoppa i SnGMXSWYDWWHQInKXYXGHWXQGHU\WDQRFK VLPPDPLHQI|OMGYDUDYPU\JJVLP¾

www.stockholm.se/idrott

2


Höstlovskul

i Liljeholmshallarna, Mejerivägen 4 T-bana eller tvärbanan till Liljeholmen Onsdagen 3 november och torsdagen 4 november klockan 09.00-15.00 Testa och upptäck kul idrotter! Öppet för låg- och mellandtadiet Kom med fritids, kompisarna, syskon eller dina föräldrar. Du får bland annat prova på handboll, basket, pingis, capoeira, baseboll, orientering, dans och cheerleading. Ledare för de olika LGURWWHUQD¿QQVSnSODWV Ta med gympaskor. Arrangemanget görs i samarbete mellan Stockholms idrottsförvaltning och Idrottslyftet. Frågor om aktiviterna; ring Lasse Jonsson Idrottslyftet 0709-998460

Fri entré

Ross Tensta gymnasium

3


Studievägledarna informerar! Vill du gå på KTH en dag? Gör det! Anmäl dig till KTH-student för en dag. Under vårterminen kan du som går i årskurs 3 på gymnasiet följa med en student och prova på livet på KTH under en dag. Du får följa med på föreläsningar, laborationer, övningar och mycket mer. Läs mer om KTH:s utbildningar på www.kth.se. Anmäl dig senast 9 januari på webben: www.kth.se/utbildning.

SACO-mässa för åk 3, torsdag 18/11. Sveriges största yrkes- & utbildningsmässa för dig som ska välja utbildning efter gymnasiet! Plats: Älvsjö, pendel (du betalar själv). 18 november 2010 för elever på RTG. Öppettid: torsdag 9.00 -17.00. Entré: med biljett från skolan 30kr (ej biljett 50 kr). Mässtidning: förbered ditt besök genom att ta del av innehållet (kommer veckan innan). Seminarieprogram: korta föreläsningar om yrken, utbildningar, läsa utomlands mm. www.saco.se se studentmässor plats Stockholm.

Utställare: · Universitet och högskolor · Andra eftergymnasiala utbildningar (YH-utbildningar, KY, folkhögskolor, yrkesutbildningar och privata utbildningar) · Internationella utbildningar och agenter för utländsk utbildning · Näringsliv, myndigheter och organisationer · Saco och förbund Ann Råsmar

Ross Tensta gymnasium

4


Vad passar du som? Utnyttja din personlighet Den funkar oftast bättre än slumpen Ingmar Andersson

Med en bra studieteknik för universitetet Här är nyckeln till ett liv även nästa år Och kul blir det Ingmar Andersson

14.30

12 000 utbildningar väntar dig! Du ska välja bort 11 999:-) Kräver överblick och struktur Ingmar Andersson

14.00

13.30

Sätt upp mål för ditt drömyrke! Då kommer du att ta dig dit Med både hjärna och hjärta Ingmar Andersson

13.00

Studier utomlands, resor och äventyr! GOstudy / STA Travel

Work & Travel Company

Jobba och resa i Australien - Kanada - Nya Zeeland

Vad gör en ingenjör och hur är det att studera vid en teknisk högskola? Sveriges Ingenjörer

KTH från insidan Kungliga Tekniska högskolan

Att bli arkitekt Sveriges Arkitekter

Råd o tips för dig som vill studera utomlands Högskoleverket

Att läsa på högskola eller universitet Boende, pengar och studentliv Saco Studentråd

Vill du bli psykolog? Om utbildningen och hur det är att jobba som psykolog! Sveriges Psykologförbund

Vad gör en civilekonom? Civilekonomerna

Vad gör en socionom, egentligen? Akademikerförbundet SSR

Att läsa på högskola eller universitet Boende, pengar och studentliv Saco Studentråd

C2/3 400 pl

Biologi och bioteknik vid Uppsala universitet

Världens viktigaste yrke – att vara lärare Lärarnas Riksförbund

Så hittar du jobbet! CV, kontakter, annonser, spontanbesök Saco Studentråd Lisa Gemmel

Allt unga behöver veta om arbetsmarknaden Ossian Wennström, Saco

Språkutbildningar och utbildning på College och Universitet utomlands i Japan, Frankrike, USA, Italien, Australien, Spanien, Asien mfl. SI STUDY INTERNATIONAL

Jobbchanserna om fem år – Vad säger våra prognoser? Ossian Wennström, Saco Redaktör för Framtidsutsikter

Läkarprogrammet Karolinska institutet

Unika utbildningar finns på Mittuniversitetet

Kriminologi, bildjournalistik eller ekoteknik?

Vad ska du läsa i Uppsala? Uppsala universitet

En snabbare väg till jobb Karriäraktiviteter på Mittuniversitetet

C4 200 pl

http://www.saco.se/templates/OcupationStandardPage.aspx?id=4220&epslanguage=SV

Studieteknik för universitetet Här är nyckeln till ett liv även nästa år Och kul blir det Ingmar Andersson

Vad passar du som? Utnyttja din personlighet Den funkar oftast bättre än slumpen Ingmar Andersson

12 000 utbildningar väntar dig. Du ska välja bort 11 999:-) Kräver överblick och struktur Ingmar Andersson

Sätt upp mål för ditt drömyrke! Då kommer du att ta dig dit Med både hjärna och hjärta Ingmar Andersson

12.30

12.00

11.30

11.00

10.30

10.00

Seminarier Saco Studentmässor i Stockholm 18-19 november 2010 Tid C5 400 pl


14.30

14.00

Är högskolan en plats för mig? Stockholms universitet

Samhällsvetenskap vid Stockholms universitet

Arbetsterapeut, Biomedicinsk analytiker, Röntgensjuksköterska, Ortopedingenjör, Sjuksköterska, Socionom, Tandhygienist vid Hälsohögskolan i Jönköping

Arbeta med kommunikation, internationellt arbete, personal eller lärande? Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

13.00

13.30

Logopedprogrammet Karolinska Institutet

Arbetsterapeutprogrammet Karolinska Institutet

Tandläkarprogrammet Karolinska Institutet

Prov- och intervjubaserat urval till Karolinska Institutet

Hotellstudier i Världsklass SHMS Swiss Hotel Management School

Digitala fotspår Livet levs också på nätet påverka din framtid Ditte Hammarström och Emil Sundberg, mimmin.com

Så är det att bo och studera i studentstaden Lund Lunds universitet

Tandteknikerprogrammet - en spännande kombination av hantverk och teknologi Karolinska Institutet

Röntgensjuksköterskeprogrammet - Att göra det osynliga synligt Karolinska Institutet

Att läsa biomedicin i Uppsala Uppsala universitet

Socialantropologi: kultur och mångfald i en globaliserande värld Stockholms universitet

Optikerprogrammet Karolinska Institutet

Jobba som volontär Asien-Afrika-Sydamerika Work & Travel Company

Våga vara entreprenör! - UpGrades berättar om entreprenörskap i vardagen, i skolan och som företagare

Få hela världen som arbetsfält! Studera Hotel-, Tourism eller Event Management - IBS International Business School

Naturvetenskap skapar möjligheter Stockholms universitet

Sjukgymnastprogrammet Karolinska Institutet

Studera i Storbritannien UCAS

Att studera utomlands efter gymnasiet Språkkurser och universitet i hela världen AVISTA Education

Studera utomlands på College & Universitet i USA, Australien, Europa mfl Läkare, design, film, ekonomi, psykologi, språk mm SI STUDY INTERNATIONAL

Studera, idrotta, res eller arbeta utomlands – Allt du behöver veta! KILROY Sweden AB

180 pl

Farmacevterna, experter på hälsa och läkemedel! Sveriges Farmacevtförbund

B7

Biomedicinprogrammet Karolinska Institutet

70 pl Jobba utomlandsvolontär och betalt arbete över hela världen Blueberry WorldWide

B3

Folkhälsovetenskapsprogrammet - Världen som arbetsplats Karolinska Institutet

108 pl

Så är det att bo och studera i studentstaden Lund Lunds universitet

B2

12.30

12.00

11.30

11.00

10.30

10.00

Sthlm 2010 18-19 november

180 pl

Intresserad av socialt arbete? Välkommen till socionomutbildningen vid Stockholms universitet

Psykologprogrammet Karolinska Institutet

Bli läkemedelsexpert i Uppsala Uppsala universitet

Biomedicinska analytikerprogrammet Karolinska Institutet

Hollywoodfysik Fysikum vid Stockholms universitet

Att studera juridik vid Stockholm universitet

En Chalmersexamen gör världens skillnad Chalmers

Vidga dina vyer - studera och jobba utomlands! IBS International Business School/STS Språkskolor/STS Au Pair

Att studera i USA Fulbright Commission

B8 70 pl

Studera på College i USA! Bluechip Education

Hudterapeut ett spännande och kreativt yrke! Gilda Skolan

Att studera etnologi vid Stockholms universitet

Digital Bildbehandling Fotoskolan STHLM Folkuniversitetet

Att studera vid Örebro universitet Örebro universitet

Framtidens ingenjörer och tekniker med näringslivskontakter och internationalisering i centrum Tekniska Högskolan i Jönköping

En handelshögskola. Världens möjligheter Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Från högstadiet till högskola Stockholms Folkhögskolor

Hotell- och turismutbildningar i Schweiz HIM, Hotel Institute Montreux

CampusFrance - French Higher Education What you need to know if you want to study in France CampusFrance/Franska Inst

B9 118 pl

Att studera utomlands på College & Universitet och språkresor Språkpunkten

Civilingenjör, civilekonom, musiker och mycket annat Luleå tekniska universitet

Världens möjligheter! Teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet - ur ett studentperspektiv Uppsala universitet

Ung på arbetsmarknaden Utbildning = arbete? Hur ser framtiden ut enligt statistiken Statistiska centralbyrån, SCB

Var med och skapa ett hållbart samhälle! Presentation av utbildningar inom bygg, energi och miljö Mälardalens högskola

Bli KIROPRAKTOR- ett framtidsyrke! Akademiska utbildningar till ett roligt och spännande yrke där arbetslöshet är ett främmande begrepp! LKR Leg Kiropraktorers Riksorg

Civilingenjör, civilekonom, musiker och mycket annat Luleå tekniska universitet

Legitimerad Naprapat – Yrket för dig med intresse för friskvård och sjukvård Naprapathögskolan

5 anledningar till varför du ska bli arbetsterapeut! Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Study Abroad Få svar på utbildningssystemen utomlands, kraven, studiealternativ samt hur man finansierar sina studier

B10


matsedel världens restaurang vecka 45

8/11 - 12/11 2010

Måndag Alt 1. Köttfärs Lasagne med säsongens grönsaker Alt 2. Stekt Fisk Chasseur med Ris Veget Soja Lasagne med säsongens grönsaker Tisdag Alt 1. Korv Hotpot med Potatismos Alt 2. Fylld Färspaj med Chilisås Veget Sojakorv i Paprikasås med Mos

(GF LF) Gi (GF LF)

Onsdag Alt 1. Tandorri Kyckling med Yoghurt och Basmati Ris Alt 2. Skaldjurssås i saffran med Couscous Veget Tandorri Quorn filé med Yoghurt och Basmati Ris

(GF LF)

Torsdag Alt 1. Nötstek med Rödlökssås och Ugns Kul Potatis Alt 2. Raggmunkar med lingonsylt och Stekt Fläsk Veget Bönbiffar med Champinjonsås och Ugns Kul Potatis

(GF LF) (FLÄSK)

LgI

Fredag Alt 1. Stekt Fiskfilé med Thousand Islandsås och Potatismos (LF GF) Alt 2. Jambalaya med gräddfil Veget Ugns Fyllda Paprika med Thousand Islandsås och Potatismos

Smaklig måltid önskar restaurangpersonalen! Med reservation för ändringar.

( ) f LgI GI LF GF ●

= gluten- eller laktos fri = fettsnål max 17% (normal portion) = låg GI index (normal portion) = mellan GI index (normal portion) = laktos fri = gluten fri = fiber rik/ fibrex

Ross Tensta gymnasium

7

RTG-Aktuellt v. 44-45  
RTG-Aktuellt v. 44-45  

RTG-Aktuellt v. 44-45

Advertisement