Issuu on Google+

nformacijsko učno okolje, ki omogoča: no prilagajanje potrebam posameznika vanja Savina in učenja (sodelovalno učenje, Zwittertimsko poučevanje vanje problemov, žnične zbirke in njeno dostopnostjo starost, jezik, kulturo, vključno z dijaki doseganje ciljev: ciljev posameznih eme; • upravljanje z informacijami;• ikacijsko tehnologijo; • razvijanje razvijanje bralne kulture; • sodelovanje dejavniki zunaj šolskega okolja.

Pedagoško delo

v šolski knjiænici


Zwitter_Pedag_knjiznici_300dpi