Page 1

PRISPEVKI UČITELJEV

Izdelava slik iz prsti Doroteja Logar, vrtec Dobrova, enota Brezje

Pogosto otroci prek vzgojiteljice v vrtcu spoznavajo naravo že v najzgodnejšem obdobju. Kakšen odnos do narave bodo otroci razvili, pa je odvisno od našega zgleda, načina posredovanja različnih znanj in njihove motiviranosti.

Zadovoljen Lan s svojim izdelkom

Namen dejavnosti

Izkušnje otrok

Naša enota vrtca je locirana na podeželju, kjer nam narava, ki nas obdaja, ponuja veliko možnosti za prijetne sprehode v njej in njeno raziskovanje. Na pogovor o prsti je naneslo ob različnih priložnostih. Ob rjavih packah na hlačah, ki so nastale pri padcih in po deževju, ko so otroci opazovali deževnike na travnatem igrišču. Prst je bila nekaterim v teh trenutkih na otip zelo všeč, drugi pa se je niso hoteli dotakniti. Zato sem se odločila, da jim predstavim prst v drugačni luči, kot sredstvo za ustvarjanje.

Potek dejavnosti Za dan izdelave slik iz prsti sva s sodelavko izbrali 22. april, svetovni dan Zemlje. Tisti dan sem otrokom prinesla več različnih vrst prsti, ki so jo pomagali nabrati tudi starši otrok.

Otroke je prst zelo zanimala, zato so jo najprej tipali kar skozi vrečke. Razložila sem jim, da sem prst prinesla zato, da bomo iz nje izdelovali slike. S skupnimi močmi smo prst pretresli v manjše posode in jo z žlicami zmešali z lepilom. Ves čas tega postopka smo se pogovarjali, otroci pa so pripomočke z zanimanjem prijemali in si jih ogledovali. Nato so začeli izdelovati vsak svojo sliko. Otrok je na leseno podlogo z žlico prenesel več prsti različnih barv, jih razmazal in oblikoval z roko ali z žlico. Ko je bila osnovna slika izdelana, jo je okrasil z različnimi naravnimi materiali (kamenčki, školjkami, storži …). Slike smo si ogledali in jih odnesli sušiti na prosto. Na koncu smo se umili ter pospravili igralnico. Iz slik smo v avli vrtca pripravili razstavo. Staršem so bile naše umetnine zelo všeč.

Ob začetku ustvarjanja večina otrok s prijemanjem prsti ni imela težav, pri nekaterih pa je bilo čutiti nekakšen odpor. Vendar pa je bilo dejstvo, da zgledi vlečejo, opaziti tudi pri naši dejavnosti. Otroci, ki so imeli sprva odpor do dotikanja prsti, so ta odpor izgubili, saj so opazili, kako njihovi vrstniki uživajo ob ustvarjanju s prstjo. Zato so jo kasneje tudi sami z veliko mero pozornosti gnetli, opazovali njene barve in jo presipali na podlago. Motilo jih ni niti to, da je nekaj prsti padlo na njihova oblačila. Dejavnost je potekala umirjeno, otroci so bili zelo pozorni drug do drugega ter so zavzeto opazovali nastajajoče izdelke. Kasneje sem razmišljala, da je negativen odnos otrok do prsti verjetno posledica preteklih izkušenj ob stiku z njo. Ob tem imajo veliko vlogo starši, ki lahko že tako majhnim otrokom vcepijo, kaj je dobro in kaj slabo. In na žalost se prst ponavadi znajde na oblačilih, kar starše jezi. Otroci so prek konkretne izkušnje s prstjo oblikovali svoj lasten odnos do nje, kar je bil tudi moj namen. V našem vrtcu se namreč zavedamo, da smo poleg družine prvi, ki s svojim zgledom in načrtovanjem dejavnosti sooblikujemo otrokov odnos do narave, ki nas obdaja.

Nadaljevanje dejavnosti Da bi prst še bolj približala otrokom, bom s podobnimi projekti nadaljevala tudi v prihodnjem šolskem letu ter po načelu »od bližnjega k daljnemu« otrokom ponudila raziskovanje prsti in tistega, kar je z njo povezano (npr. polje in pridelki), ter spoznavanje živih bitij, ki živijo v prsti.

Slika iz prsti v nastajanju.

18

solnica-14-1.indd 18

NARAVOSLOVNA SOLNICA

LETNIK 14 / ŠT. 1 / JESEN 2009

10.10.2009 12:51:45

/str+18  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/3142/45819/version/1/file/str+18.pdf

Advertisement