Page 1

Priloga k učbeniku Borko Tepina: Spoznajmo likovni svet 7 (po strani 86) Z računalnikom lahko oblikuješ tudi svojo osebno vizitko. S pomočjo računalniške tipkovnice preprosto natipkaš svoje ime in podatke ter izbereš pisavo. Za silo si jo lahko kar sami natisnemo na računalniškem tiskalniku. Vendar ni vse tako preprosto, če tako pripravljeno vizitko odnesemo k tiskarju. Če želimo, da bodo izbrane črke vselej enake, jih moramo v posebnem računalniškem programu (Corel DRAW ali Adobe IIlustrator) spremeniti v krivulje, v tako imenovano vektorsko risbo. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bodo črke spremenile svojo podobo vsakič, ko bomo izdelek prenesli na kak drug računalnik. .

Natipkana črka, spremenjena v krivulje. Tako nastane tako imenovana vektorska risba, pri kateri obliko črke (smeri) določajo krivulje in ne več njen font (računalniško izbrana črkovna vrsta). Vsak krogec ali ročico na risbi lahko z miško premikamo in tako spreminjamo obliko črke.

Ko so črke enkrat spremenjene v krivulje, jih na tipkovnici ne moremo več spreminjati. Prav tako ne moremo dotipkovati novih ali odzvzemati že natipkanih črk. Lahko pa poljubno spreminjamo njihove oblike in jih pomikamo na različna mesta. Kljub vsemu so vse oblike in razmerja med njimi točno določena, zato se s samim prenosom na drug računalnik ne morejo spremeniti. Zato pa lahko ročno, ne na tipkovnici, vsako točko na risbi po potrebi še dodatno premikamo in s tem spreminjamo videz črke na kateremkoli računalniku v ustreznem programu.

1 11


S pomočjo risb v vektorski obliki lahko oblikujemo povsem nove znake. Še prej pa lahko različne črke in znake na tipkovnici tako spreminjamo po barvi, obliki, jih zapolnjujemo z raznimi vzorci in z raznimi drugimi ukazi dodajamo posebne učinke.

212


Na cesti, na avtobusnih in železniških postajah, letališčih in na drugih javnih mestih, povsod naletimo na sistem znakov, ki nas usmerjajo in obveščajo. Obvestila so lahko nepremična ali premična, na panojih, steklih ali digitalnih zaslonih. Zgoraj vidimo obvestila na avtobusih, na levi sliki pa nepremično označevanje na panojih na eni od železniških postaj.

Vaje

Na zgornji vektorski risbi vidimo preprosto slikovno predstavitev lipovega lista s cvetom. Takšnim prikazom rečemo vinjeta. Včasih uporabljamo tudi druga poimenovanja, kot so ikona (na zaslonih računalnikov), simbol ipd.

3 13

Natipkaj svoje ime in ga v ustreznem programu pretvori v vektorsko obliko. Nato ga obarvaj. Sedaj skeniraj kak znak ali grafični simbol in ga prenesi v ustrezen grafični program za oblikovanje. Obkroži ga z ročno izvedeno vektorsko risbo. Tako si lahko oblikujemo tudi vizitke v različnih črkah in barvah. Lahko oblikujemo tudi poseben znak za ime, ki mu rečemo monogram, lahko pa dodamo celo sliko. Primerjaj skeniran znak in vektorsko očrtan znak. Oba zelo povečaj. Kaj opaziš, je med njima pri povečavi kakšna očitna razlika?


Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) vse bolj prodira na vsa področja dogovarjanja in obveščanja. Osnova vsem oblikam posredovanja obvestil pa je pisano, slikovno ali zvočno obvestilo. Oblikovanje pisanih obvestil še vedno temelji na grafičnemu oblikovanje, ki pa se v novejšem času zaradi novih tehnoloških možnosti prenaša na druga področja.

Oblikovanje vizitk, knjig, plakatov, časopisov in drugih tiskovin s skupnim imenom imenujemo grafično oblikovanje. Danes pa se oblikovanje vse bolj uveljavlja tudi na področju računalništva, spleta in novih medijev.

Poleg črk zajema takšno oblikovanje še fotografijo, vendar je vmes še zelo široko področje znakovnega označevanja. Simboli, ikone, piktogrami, ideogrami, vinjete, sheme, diagrami, ilustracije, logotipi in še druge vrste slikovnega in znakovnega označevanja v mnogočem prispevajo k hitrejšemu in lažjemu sporazumevanju. Na primer tam, kjer se srečujejo ljudje različnih jezikovnih skupin, na letališčih in postajah, bi težko sporočali z daljšimi napisi, ker jih mnogi ne bi razumeli, še prostora ni, da bi jih prevajali. Zmeda bi bila zelo velika, zato na takšnih mestih uporabljamo različne mednarodno razumljive znake. Pri takšnem označevanju se oblikovalci zelo pogosto zatečejo k vektorskemu oblikovanju znakov.

Med razna obvestila lahko uvrstimo tudi navaden grafit, ki ga vidimo na ulici. Pogosto takšni grafiti kazijo fasade zgradb, na povsem zanemarjenih zgradbah ali ostankih podrtih zgradb in zidov pa delujejo poživljajoče. Na sliki je eden takšnih grafitov, katerega avtor se je potrudil in si zamislil svojevrsten napis.

414

/Spoznajmo+likovni+svet+7+pril  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/8997/109756/version/1/file/Spoznajmo+likovni+svet+7+priloga.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you