Page 1

Priloga k učbeniku Borko Tepina: Spoznajmo likovni svet 6 (po strani 24) S črto obrisane ploskve lahko na računalniku s posebnim orodjem izpolnjujemo s poljubnimi barvami. Pri tem moramo biti pozorni, da so črte, ki zarisujejo ploskve, sklenjene. Ko likovni izdelek končamo, ga lahko z orodjem za obrezovanje poljubno obrežemo. Tako lahko uskladimo položaj in velikost posameznih delov glede na končni izrez.

Na slikah vidimo postopek izpolnjevanja posameznih barv na skenirani risbi v programu Photoshop. Bodite pozorni, saj zaključene ploskve lahko barvamo vsako posebej, ko pa skušamo obarvati ploskev, ki jo oklepa nezaključena linija, se obarva celotna slikovna ploskev. Na koncu lahko tako izdelano risbo računalniško tudi obrežemo.

Vaja Še sam poskusi preprosto risbo na računalniku na različne načine dopolniti z barvami.

17


Na tak način lahko z barvami izpolnjujemo tudi skenirano risbo. Barve, ki smo jih uporabili na eni ploskvi, je mogoče prenašati tudi na druge. Lahko pa njihove vrednosti odčitamo in jih uporabimo tudi na drugih risbah.

Tako izdelane risbe lahko tiskamo na tiskalniku v različnih velikostih, lahko pa njihove velikosti uredimo že v računalniku v posebnem programu, v katerem smo jih izdelali (Photoshop). Takšne risbe lahko pošiljamo tudi po elektronski pošti. Naslovnik, kateremu smo risbo poslali, si jo lahko tudi sam natisne. Ne smemo pa pričakovati, da bo izdelek vedno in povsod enak. Vsak tiskalnik ima svojo barvno nastavitev. Prav tako so tudi računalniški zasloni različni in ne prikazujejo povsem enakih slik, ne glede na to, da so si po računalniških meritvah barve povsem enake.

Vse s tušem narejene in skenirane risbe so delo akademske slikarke in ilustratorke Andreje Peklar.

28


Na desni vidimo dva primera, ko so bile vrednosti prvotno vnesenih barv zamenjane z enim samim ukazom.

Na spodnjih dveh risbah pa so barve prav tako naenkrat spremenjene, z enim samim ukazom. V programu Photoshop lahko s tem ukazom (curves ali levels) hkrati uravnavamo vse skenirane in kako drugače obdelane elemente, njihove barvne in svetlobne vrednosti. Takšne ukaze je mogoče spraviti v računalniški spomin in jih po želji ponovno uporabiti.

39


Barvne like je mogoče izdelovati in izpolnjevati z barvami tudi v programu Corel DRAW ali Adobe IIlustrator. V tej računalniški tehniki najprej naredimo prazne like, ki jih občrtamo s črto poljubne

410

debeline ali barve, in nato izpolnimo s posameznimi barvami ali vzorci, ki jih lahko naredimo tudi sami. Tem linijam pravimo tudi vektorska risba.

/Spoznajmo+likovni+svet+6+pril  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/8995/109746/version/2/file/Spoznajmo+likovni+svet+6+priloga.pdf

/Spoznajmo+likovni+svet+6+pril  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/8995/109746/version/2/file/Spoznajmo+likovni+svet+6+priloga.pdf