Issuu on Google+

Jezus je umrl za grehe drugih, za moje ni.

PA» MULCA

PA» MULCA

ISBN 978-961-241-520-4

9 789612 415204

Prevod Jure Potokar Spremno besedilo Peter Lovπin in Gregor Bauman


/Smith_Pac%20mulca300dpi