Page 1

koraka v praznino

ne, najgloblje intime lušči družbeni kontekst. Toda interpretacija sveta, ki jo bralec doživlja skozi protagoni­ cije – je včasih izmuzljiva in celo za­

loči, da bo na kocko postavil bleščečo pravniško kariero.

vajajoča. Skubičev družbenokritični

Toda posledice so daljnosežnejše, kot si je mislil, saj nač-

naboj zato nikakor ni na prvo žogo.

nejo njegovo družinsko življenje. Zgodba, ki se bere kot

Podobno kot tudi ne razumevanje

kriminalka, tako prerašča v dramo, v srcu katere tiči lju-

njegovih likov: če nanje poskusimo

bezen.

pogledati od daleč, z distance – če

Andrej E. Skubic v družbeno resničnost tokrat zareže z do-

je to sploh mogoče – mar ne podvo­

mačim tajkunstvom, korupcijo in medijsko podobo, ki jih

mimo vanje? Mar jih ni mogoče ra­

ženejo umazane igre za denar, moč in prestiž. Čeprav to ni

zumeti na več načinov? Nič se pri

roman na ključ, v vrtincu dogodkov nenehno srečujemo

Skubicu ne izide brez preostanka

mesta, ki so nam iz javnega življenja še kako znana; še ni-

in tudi nikakršnega pravega izho­

koli doslej jim nismo bili tako blizu.

da ni na vidiku, saj se celo akcija,

Vendar je to le ena plat zgodbe, druga, ljubezenska, je ena-

dejanje kot znak posamezniko­

ko močna. Je spodletelost vpisana v temelj ljubezni? In ali

ve vitalnosti, tudi upora, zaplete

se prej ali slej ne razblinijo vsi ideali? V dih jemajočem

v mreže ultrakapitalistične logi­

ritmu se v romanu odvrtijo s tem povezane večne teme –

ke in politike in ne prinese raz­

o vzponih in padcih, o skušnjavah, odraščanju in človeški

rešitve. Podoba današnje družbe,

bližini.

ki ji Skubičev roman nastavlja ogledalo, pušča trpek priokus. 00,00 €

...

Zaradi poslovnih nečednosti, ki jim je priča, se Leon od-

samo pridi domov

sta – in Skubic je mojster identifika­

Andrej E. Skublc

sam o p r i d i d o m o v

boljši skubičevski maniri iz neposred­

...

V romanu Samo pridi domov se v naj­

Andrej E. Skublc

.. .

Živel sem v srhljivi svobodi

Andrej E. Skubic (1967) se s svojimi deli uvršča med vrhunske ustvarjal­ ce tako na pisateljskem kot prevajal­ skem področju, vse bolj pa se uvelja­ vlja tudi kot dramatik. Doslej je poleg številnih prevodov objavil šest pro­ znih in tri dramska dela ter strokov­ no monografijo Obrazi jezika (2005). Na literarno prizorišče je stopil z ro­ manom Grenki med (1999) in zanj prejel kar dve nagradi: za najboljši prvenec leta in kresnika. Leta 2012 je bil za roman Koliko si moja? (2011) ponovno dvakrat nagrajen, tokrat z nagrado Prešernovega sklada in že drugič s kresnikom, vmes pa je prejel še Župančičevo nagrado (za roman Popkorn, 2010) in Sovre­ tovo nagrado (za prevod Čitanke Gertrude Stein ter romana Kako poz­no, pozno je bilo Jamesa Kelma­ na). Njegova dela so prevedena v češčino, hrvaščino, ruščino, nem­ ščino, srbščino in angleščino.

Skubic samo%20pridi%20domov300dpi  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/17761/196154/file/Skubic_Samo%20pridi%20domov300dpi.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you