Page 1

PRE I ZKUS ZNANJA (do 10) I me in pri imek :_______________ Št. doseženih točk:_____________ Ocena: __________________

1. Katera števila so upodobljena na številski premici? C

E

A

0 Dopolni tako, kot kaže primer: A(1), B(___), C(___), D(___), E(___)

D

B

1 4

2. Primerjaj števili. Vstavi znak <, >, =. 1 a) -3 ____ +4 b) -5 ____ -7 c) 0 _____ 2

č)

3 _____0˙75 4

2

3. a) Zapiši vsa cela števila, ki so med številoma 2 in -5. ____________________________________________________

b) Med danimi števili poišči in zapiši pozitivna cela števila: 1 3 6˙7, -12, − , 0, 8, 7 , 4, -2, 4˙7, 6 6 5

2

_____________________________________________________

4. a) Izra č unaj absolutno vrednost. 1 1 3

│-7˙5│=

=

b) Poenostavi izraza.   1  −  −  − 8   = - ( - ( - ( - ( - ( - 0,21))))) = 5    c) Poišči danemu številu nasprotno število. število -3,9 +6

nasprotno število

3

5. Odpravi oklepaje in nato izra čunaj vrednost izraza. a) 14 – (25 – 30) =

b) -2,6 + (-2 + 3,4) =

4

6. Zapiši izraz po besedilu in izra čunaj njegovo vrednost. Koliko dobiš, če od vsote števil +25in -37 odšteješ -12?

7. Izra č unaj vrednosti izrazov: 9 1 5 4 −  − −2  = a)  7  3 6 7

2 b) –(-4,7 + 1,2) – (-5,1 + 0,2) =


4

8. Odpravi oklepaje in nato izra čunaj vrednost številskega izraza: 2 - (x + y) – (-z) = x =− 3 y = −0,4

1 z = −1 8 4

9. Reši enačbo: -12 – (-5 – x + 8) = 12

2

10. Najprej odpravi oklepaje in nato dolo či vrednost izraza:

 1  2  7  1  −  − 2 −  − −  3 −  +   = 3  8  2   4  3

Kriterij: 12 2

13 3

14 4

15, 16 5

17, 18 6

19 - 21 7

22, 23 8

/Racionalna+stevila+C  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/2871/44263/version/2/file/Racionalna+stevila+C.doc

/Racionalna+stevila+C  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/2871/44263/version/2/file/Racionalna+stevila+C.doc