Page 1

UČITELJ: Andrej Krumpak DELOVNI LIST 6: PRIMORSKE POKRAJINE Pri reševanju delovnega lista si lahko pomagaš z učbenikom na straneh od 130 do 134. Primorske pokrajine delimo na flišne in kraške. 1. Med naštetimi pokrajinami obkroži flišne in podčrtaj kraško pokrajino. 2. Na prazno črtico ob vsaki pokrajini napiši črko R, če je površje pretežno ravninsko, črko G, če gre za pretežno gričevnato pokrajino in črko P, če gre za planoto. 3. V oklepaj pred vsako prepiši črki izpred dveh značilnosti, ki ustrezata posamezni pokrajini. ( ( ( ( (

, , , , ,

) Vipavska dolina ter Goriško polje _____ ) Kras _____ ) Goriška brda _____ ) Koprsko primorje _____ ) Brkini z dolino Notranjske Reke _____

A B C Č D E F G H I J

najbolj »primorska« od vseh pokrajin velika zgostitev prebivalstva ob obali največji industrijski središči sta Ajdovščina in Nova Gorica pokrajina ne kaže dosti primorskih značilnosti površje marsikje preseže 600 m rdeča prst jerovica »slovenska Kalifornija« pokrajina je bila dolgo prometno skoraj odrezana od sveta apnenčasta planota med Tržaškim zalivom in Vipavsko dolino edina primorska pokrajina brez vinogradništva izrazita usmerjenost v vinogradništvo in sadjarstvo

4. S pomočjo fotografije v učbeniku na strani 127 pojasni vpliv kamninske zgradbe (fliš, apnenec) na vse ostale naravnogeografske in družbenogeografske elemente pokrajine. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

/Primorske+pokrajine  
/Primorske+pokrajine  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/2534/42378/version/1/file/Primorske+pokrajine.doc