Page 1

Po mojem mnenju sta obe strani naredili grobe in hude napake: prva, ker nam je vsilila tujerodni komunizem in druga, ker je sodelovala z osovraženimi tujci. Pri tem pa ne gre pozabiti, da je krivda prve strani zagotovo večja, saj brez njenega komunističnega greha druge strani sploh ne bi bilo. V strahotno klanje, v katerem so se med seboj, včasih do nerazpoznavnosti, mešali elementi osvobodilne vojne, revolucije in državljanske vojne, je bilo potegnjeno na desettisoče Slovencev. Nekateri so se v avanturo podali prostovoljno, iz prepričanja, drugi so bili v to prisiljeni, mnogi pa so vanjo zdrsnili neopazno, da še sami niso vedeli, kako in zakaj so se znašli med krvavim kolesjem. Za sebe ne vem, v katero skupino naj se uvrstim. Še najbolje bi bilo, če bi se prišteval kar k vsem trem. Bralec, ki bo prebral te spomine, bo verjetno prišel do enakega zaključka. Ali pa mogoče ne. To pač prepuščam njegovi presoji. Iz avtorjevega Predgovora

ISBN 978-961-241-485-6

9 789612 414856

SPOMINI NA MOJIH PRVIH 18 LET

SPOMINI NA MOJIH PRVIH 18 LET

/Pirc,%20Spomini300dpi  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/5794/66659/file/Pirc,%20Spomini300dpi.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you