Page 1

PREIZKUS ZNANJA Ime in priimek: __________________ Št. doseženih točk: ____ Ocena: _________ 1. Oglej si risbo. Ob pravilni izjavi zapiši P, ob nepravilni N. v A ∈ r ____ r A C ∈ r ____ B ∉ v ____ B

C ∈ m ____

C

p ⊥ v ____

m

m r ____

3

2. Narisana je točka A. Nariši še točko B, da bo veljalo d(A, B) = 4,3 cm. 2

A

3. a) Narisana je premica k in točka L. Izmeri razdaljo med točko L in premico k. Meritev zapiši s simboli.

2

U

k

L

b) Na premici k leži točka U. Kolikšna je razdalja te točke od premice k? __________________________________________________ 1


4. Nariši premico a in točko A, ki ne leži na premici. Premici a nariši vzporednico skozi točko A! 2

5. Nariši premico m in si na njej izberi točko M. Skozi točko M nariši pravokotnico na premico m!

2

6. Načrtaj vzporednici c in e tako, da velja d(c, e) = 2,5 cm!

3 7. Načrtaj premici m in n tako, da se bosta sekali. Označi presečišče!

1

8. Nariši premico p . Poišči tako točko P, da bo od premice p oddaljena 2 cm.

2


9. Matej in Eva sta bila 40 metrov narazen, ko sta začela korakati drug proti drugemu. Matejev korak je dolg 8 dm, Evin pa 7 dm. Ko je vsak naredil 24 korakov, sta se ustavila. Matej

Eva

Zapiši račun in nato obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

4 Matej in Eva sta: (A) 192 dm narazen (B) 4 dm narazen (C) 4 m narazen (Č) 168 dm narazen (D) 360 dm narazen

Kriterij: 10 – 13 zd (2)

14 – 16 db (3)

17 – 19 pdb (4)

20 – 22 odl (5)

/Osnovni+geometrijski+pojmi+A  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/2851/44163/version/1/file/Osnovni+geometrijski+pojmi+A.doc

/Osnovni+geometrijski+pojmi+A  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/2851/44163/version/1/file/Osnovni+geometrijski+pojmi+A.doc