Page 1

b) Mihec priteče za očetom in potiska sani s silo 50 N v vodoravni smeri.

o

Katera sila, ki deluje v vodoravni smeri, ni narisana? Kolikšna je? Kako se gibljejo sani, če oče vleče sani z nespremenjeno silo? Nariši rezultanto sil na sani.

Zveza med silo, maso in pospeškom 8. Izberi pravilna odgovora. a) Voziček se giblje pospešeno. Kolikšen bo pospešek vozička pri nespremenjeni masi, če rezultanto sil nanj podvojimo oziroma potrojimo? A Pospešek bo dvakrat, trikrat večji. B Pospešek bo dvakrat, trikrat manjši. C Pospešek se ne bo spremenil. b) Kolikšen bo pospešek vozička pri nespremenjeni rezultanti sil nanj, če njegovo maso podvojimo oziroma potrojimo (glej risbe)? A Pospešek bo dvakrat, trikrat večji. B Pospešek bo dvakrat, trikrat manjši. C Pospešek se ne bo spremenil.

Sila kot vzrok za spremembo hitrosti

17

MPF2-dz-17  
MPF2-dz-17  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/14275/157874/version/1/file/MPF2-dz-17.pdf