Page 24

Pokrajine so različne

9

14

10

IZRAČUNAJ. ČRKO OB REZULTATU VPIŠI V USTREZNO POLJE.

7+3+8=

A

9–1–6=

O

5+6+3=

V

13 – 9 – 0 =

I

13 + 0 + 7 =

R

13 – 4 – 9 =

N

1 + 13 + 5 =

L

20 – 7 – 10 =

Z

11 + 2 + 3 =

S

16 – 4 – 5 =

K

8+3+6=

T

20 – 1 – 1 =

A

16

2

17

18

0

20

18

3

IZRAČUNAJ RAČUNE NA AVTIH IN AVTE USTREZNO POBARVAJ.

7+2+4=

2+4+4=

11

4

16 – 2 – 7 =

20 – 10 + 3 =

19

4

7

18

7 10 13

14 + 4 – 8 =

1 + 18 – 12 =

NADALJUJ VZOREC.

23

Mlinček 2, Vadnica za matematiko  

Vadnica za matematiko nudi veliko slikovno bogatih ter pestrih nalog, da je učencem utrjevanje znanja v veselje in hkrati izziv. Ciljno in v...

Advertisement