Page 1


Tatjana Hodnik Čadež, Simona Knez, Tanja Pristovnik

MLINČEK 2 Vadnica za matematiko za 2. razred osnovne šole


MLINČEK 2 Vadnica za matematiko za 2. razred osnovne šole Avtorice dr. Tatjana Hodnik Čadež, Simona Knez, mag. Tanja Pristovnik Urednica Simona Knez Lektorica Renata Vrčkovnik Ilustracije Davor Grgičević Fotografije Arhiv založbe Modrijan, Igor Modic Oprema in likovno-grafična ureditev Davor Grgičević Za založbo Branimir Nešović Natisnjeno v Sloveniji Naklada 2000 izvodov Ljubljana 2011 Prva izdaja © Modrijan založba, d. o. o.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 51(075.2)(076.1) HODNIK Čadež, Tatjana Mlinček 2. Vadnica za matematiko za 2. razred osnovne šole / Tatjana Hodnik Čadež, Simona Knez, Tanja Pristovnik ; [ilustracije Davor Grgičević ; fotografije arhiv založbe Modrijan, Igor Modic]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011 ISBN 978-961-241-574-7 1. Knez, Simona, 1971- 2. Pristovnik, Tanja, 1970257129472

www.modrijan.si


KAZALO

Naša šola

5

Seštevanje in odštevanje do 20

10

Promet

16

Pokrajine so različne

20

Škripajoče kolo

25

Nov papir iz starega

30

Hišica za paličnjake

35

Pozabljena malica

37

Kaj tako diši?

39

Kaj bom, ko bom velik?

42

Drugačni in enakopravni

46

Štejemo in računamo do sto

50

Prababica pripoveduje

54

Računamo do sto

59

Kakšen hrup

64

Repa, korenje za dolgo življenje

68

Kdo živi v mlaki?

71

Seštevamo in odštevamo do sto

76

Življenje v čebelnjaku

80

Povej naprej!

82

Kje je sonce ponoči?

86

Poletna nevihta

90

Seštevamo in odštevamo s prehodom do sto

93

Počitnice

96

Priloga

99


LEGENDA

NARIŠI, NAPIŠI

OBKLJUKAJ

POBARVAJ

PREČRTAJ

POVEŽI

POVEJ

OBKROŽI

PRILOGA

TEŽJA NALOGA

4


Naša šola

1

KATERI PREDMET JE:

POD

?

NAD

?

DESNO OD MED OB

?

IN

?

?

KATERI PREDMET JE LEVO OD PREDMETA, KI JE NAD

2

NARIŠI LIKE V MREŽO.

POD

JE

.

DESNO OD LEVO OD

3

?

JE JE

POD

JE

NAD

JE

. .

. .

NADALJUJ VZOREC.

5


Naša šola

4

DOPOLNI ŠTEVILSKI TRAK.

1 KATERA ŠTEVILA SO MED 7 IN 12? KATERO ŠTEVILO JE TIK PRED 17? KATERO ŠTEVILO JE ZA 1 VEČJE KOT 14?

13

KATERO ŠTEVILO NA TEM TRAKU JE NAJVEČJE?

19 5

NA STRGANE ŠTEVILSKE TRAKOVE VPIŠI MANJKAJOČA ŠTEVILA.

5

11

15

10

6

6

19

UREDI ŠTEVILA PO VELIKOSTI. NAJVEČJE ŠTEVILO POVEŽI Z NAJVEČJO PIKO.

17

18

2

7

3

14

8

0

12

16

13

17

13

15

16

20


Naša šola

7

NA KARTE ZAPIŠI TOČKE ZA MOČ, HITROST IN VELIKOST ZMAJEV.

OGNJENI ZMAJ

MOČ

DOLGOZOBEC

BUČNEŽ

MOČ

MOČ

HITROST

HITROST

HITROST

VELIKOST

VELIKOST

VELIKOST

14

KOLIKO TOČK IMA OGNJENI ZMAJ ZA HITROST? KATERI ZMAJ JE NAJMOČNEJŠI? KATERI ZMAJ JE NAJHITREJŠI?

UREDI ZMAJE PO MOČI, HITROSTI IN VELIKOSTI. ZAČNI PRI NAJŠIBKEJŠEM, NAJPOČASNEJŠEM IN NAJMANJŠEM. SLIČICE IZREŽI IZ PRILOGE IN JIH PRILEPI.

MOČ

HITROST

VELIKOST

7


Naša šola

8

IZRAČUNAJ. PRAVILNI REZULTATI BODO PRIPELJALI LUČKO, MARINKO IN DENISA K IZHODU.

3+6=

7

9

9–5=

4

10 – 2 =

5

11 8

9

8

2+0=

1

3

0

10

2

3 0

10

7+3=

6

5

6–6=

16 + 1 = 17

12

9

14 18

19

16

20

13

20

13

8

17 + 3 =

8 19 13

14

19 10

16 13

9 10

7 12

11

12

8

20 12

19 – 7 = 16 – 6 =

14 + 5 =

11

13 – 2 = 15 – 2 =

11 + 0 =

18

18 – 4 = 17 – 1 =

12 + 6 =

14

11 18

13 + 3 =

17

10 16

15

14


Naša šola

9

IZRAČUNAJ IN PRERIŠI V MREŽO.

13 + 6 =

17

18

15

19

18

16

11

15

13

18

16

12

19 – 2 = 17 + 1 = 18 – 3 =

20 – 4 = 13 + 5 = 19 – 4 = 15 – 4 =

18 – 6 = 11 + 7 = 17 – 4= 19 – 3 =

9


Seštevamo in odštevamo do 20

1

PREŠTEJ IN IZRAČUNAJ, KOLIKO JE VSEH KOCK.

5+5= 6+6= 7+7= 8+8= 9+9=

2

PREŠTEJ, ZAPIŠI RAČUN SEŠTEVANJA IN IZRAČUNAJ.

6+6=

7+7=

8+8=

10


Seštevamo in odštevamo do 20

3

IZRAČUNAJ. POLJA Z REZULTATI POBARVAJ. KAJ DOBIŠ? 9

7+7=

4 6

4

5+8=

4

5

13

16 1

14

7

8+4=

2

6+5=

10

11

12

15

8

19

11 17

16

14

10 9

12

7+4=

6 3 4

8

18

5

6+6= 9+5=

19 20

14 11

13 12

2 17 16 1

9

4

6

15

20

7

8 9 10 11 12 13 14

18

13

8+5=

8+5=

7

2

8+6=

7 8 9 10 11 12 13

19

16

8+7=

6 7 8 9 10 11 12

20

3

8+8=

6 7 8 9 10 11 12

8 17

10

15

PREMIKAJ SE PO ŠTEVILSKEM TRAKU. DO KATEREGA ŠTEVILA PRIDEŠ?

+3 1

2

3

4

5

6

+3 3

7

8

9

10

11

+4 7

12

13 14

15

16

+8 9

17 18

19 20 21 22

+5 15

11


Seštevamo in odštevamo do 20

5

PREŠTEJ IN IZRAČUNAJ, KOLIKO KOCK OSTANE.

18 – 9 = 16 – 8 = 14 – 7 = 12 – 6 =

6

PRIKAŽI RAČUN ODŠTEVANJA IN IZRAČUNAJ.

12 – 2 = 12 – 3 = 12 – 4 = 12 – 5 = 16 – 6 = 16 – 7 = 16 – 8 = 15 – 5 = 15 – 6 = 15 – 7 = 12


Seštevamo in odštevamo do 20

7

IZRAČUNAJ. REZULTATE POVEŽI PO VRSTI.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

13 – 5 =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

17 – 8 =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

13 – 10 =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

19 – 9 =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

18 – 0 =

5

6

2 7

4

13

18 10

14

11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

13 – 7 =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15 – 8 =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 – 9 =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

12 – 8 =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

14 – 9 =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

17 – 4 =

8

16 9 8

19

1

3

IZRAČUNAJ. POMAGAJ SI S ŠTEVILSKIM TRAKOM.

9 10 11 12 13 14 15

15 – 6 =

6 7 8 9 10 11 12

12 – 4 =

9 10 11 12 13 14 15

14 – 5 =

6 7 8 9 10 11 12

11 – 3 = 13


Seštevamo in odštevamo do 20

9

14

IZREŽI IZ PRILOGE IN PRILEPI NA PRAVO MESTO.

7+4=

14 – 0 =

19 – 2 =

17 – 4 =

15 – 7 =

16 – 9 =

6+9=

13 – 7 =

4+8=

16 + 4 =

14 – 5 =

7+9=


Seštevamo in odštevamo do 20

10

PREBERI IN NARIŠI RISBO. POVEJ, KAJ LAHKO IZRAČUNAŠ.

NA TRAVNIKU RASTE 6 RDEČIH IN 7 MODRIH CVETLIC.

V AKVARIJU SO ŠTIRI ZELENE, 2 ZLATI IN 6 ČRNIH RIBIC.

11

NA VRTU JE RASTLO 12 KORENČKOV, 7 KORENČKOV SMO POJEDLI. KOLIKO KORENČKOV ŠE RASTE NA VRTU? RISBA:

RAČUN: ODGOVOR: NA VRTU RASTE ŠE

KORENČKOV. 15


Promet

1

POBARVAJ IN VSTAVI ZNAK <, > ALI =. PREBERI ZAPISANO.

3

2

1

9

10

16

6

11

IZBERI DVE ŠTEVILI IN JU VPIŠI, KOT ZAHTEVAJO ZNAKI. PREBERI ZAPISANO.

<

<

=

13 19 10

14 19 4

10 10 0

<

<

7 17 13

9

< 16 12 15

3

11

13

<

<

8 10 11

5 4 15

IZRAČUNAJ IN VSTAVI ZNAK <, > ALI =.

13 + 5

7

15 – 8

7

16 – 1

16 – 2

18 – 8

10

19 – 0

20

18 – 9

10 – 9

13 – 7

14 – 6

14 + 6

15 + 4

14 + 5

13 16

18


Promet

4

ZAPIŠI RAČUN SEŠTEVANJA IN ODŠTEVANJA IN IZRAČUNAJ.

ŠTEVILI

12

5

RAZLIKA

VSOTA

6

8

4

13

7

14

5

IZBERI TAKI DVE ŠTEVILI, DA BO NJUNA VSOTA NAJVEČJA. ZAPIŠI RAČUN IN IZRAČUNAJ.

3

5

8

4

13

0

4

14

6

5

1

6

5

7

6

2

5

11

6

3

9

10 10

3

5

IZBERI TAKI DVE ŠTEVILI, DA BO NJUNA RAZLIKA NAJVEČJA. ZAPIŠI RAČUN IN IZRAČUNAJ.

18

2 15

11 13

9

3

13

2

4

6

7

11

5

4

4

1

2 20 10

7

8

9 10 17


Promet

7

OBKROŽI PIKE, DA DOBIŠ DVA KUPČKA. ZAPIŠI RAČUN SEŠTEVANJA.

13 = 13 = 13 = 13 =

8

9

KATERI DVE SOSEDNJI ŠTEVILI SEŠTEJEŠ IN DOBIŠ VSOTO 13? OBKROŽI PARE.

6

9

4

4

9

5

9

4

10

8

5

6

3

11

2

6

8

3

0

13

7

10

6

7

7

5

8

OBKROŽI PIKE, DA DOBIŠ DVA KUPČKA. ZAPIŠI RAČUN SEŠTEVANJA.

14 = 14 = 14 =

10

18

KATERI DVE SOSEDNJI ŠTEVILI SEŠTEJEŠ IN DOBIŠ VSOTO 14? OBKROŽI PARE.

6

9

5

10

4

13

8

9

5

8

7

6

8

5

9

6

13

3

10

7

8

6

12

2

7

1

11


Promet

11

NAPIŠI ČIM VEČ RAČUNOV, DA BO VSOTA 12.

NAPIŠI ČIM VEČ RAČUNOV, DA BO RAZLIKA 7.

12

IZREŽI DOMINE IN JIH SESTAVI. PET JIH PRILEPI.

13

UGOTOVI PRAVILO IN NADALJUJ.

4

1

16

7 14

12

10

2

20

17 14

5

19


Pokrajine so različne

1

KAJ IMA NA SVOJI DESNI STRANI LUČKA IN KAJ KLEMEN? NARIŠI V PREGLEDNICO. LUČKA

2

KAJ VIDI LUČKA NA LEVI STRANI IN KAJ KLEMEN ?

3

OGLEJ SI PRIKAZ IN VPIŠI IMENA OTROK.

KLEMEN

TEJA

LUČKA

EDI

AZRA

KDO DRŽI DEŽNIK V LEVI ROKI?

20


Pokrajine so različne

4

OZNAČI POT IN OBKROŽI ČRKO, DO KATERE PRISPEŠ.

NA PRVEM KRIŽIŠČU POJDI NARAVNOST, PRI NASLEDNJEM ZAVIJ LEVO, NATO DESNO.

NA PRVEM KRIŽIŠČU ZAVIJ DESNO, NATO PA DVAKRAT LEVO.

A C

A

C Č

B

Č D B

5

PIA NA SVOJI POTI DO ŠOLE ZAVIJE DVAKRAT LEVO IN ENKRAT DESNO. NARIŠI POTI DO ŠOLE ŠE ZA DRUGE UČENCE IN V PREGLEDNICO ZAPIŠI, KOLIKOKRAT ZAVIJEJO. PIA

PIA

DESNO

LEVO

1

2

URŠKA MIHA SAMIR

MIHA L

D

SAMIR

L

URŠKA

ŠOLA

21


Pokrajine so različne

6

REDITELJA STA POSPRAVILA TELOVADNICO. KOLIKO REKVIZITOV STA POSPRAVILA? ZAPIŠI, KAKO STA RAČUNALA, ČE JE VSAK ZAČEL S SVOJIMI REKVIZITI.

3 14 8

NINA

3 + 16 =

DENIS

16 + 3 =

16 3 9 3

7

KOLIKO JE KROGLIC? ZAPIŠI DVA RAČUNA SEŠTEVANJA IN IZRAČUNAJ.

8

IZRAČUNAJ. KAJ OPAZIŠ?

22

6+7=

3 + 13 =

4+8=

7+6=

13 + 3 =

8+4=

9+5=

2 + 12 =

5 + 11 =

5+9=

12 + 2 =

11 + 5 =


Pokrajine so različne

9

14

10

IZRAČUNAJ. ČRKO OB REZULTATU VPIŠI V USTREZNO POLJE.

7+3+8=

A

9–1–6=

O

5+6+3=

V

13 – 9 – 0 =

I

13 + 0 + 7 =

R

13 – 4 – 9 =

N

1 + 13 + 5 =

L

20 – 7 – 10 =

Z

11 + 2 + 3 =

S

16 – 4 – 5 =

K

8+3+6=

T

20 – 1 – 1 =

A

16

2

17

18

0

20

18

3

IZRAČUNAJ RAČUNE NA AVTIH IN AVTE USTREZNO POBARVAJ.

7+2+4=

2+4+4=

11

4

16 – 2 – 7 =

20 – 10 + 3 =

19

4

7

18

7 10 13

14 + 4 – 8 =

1 + 18 – 12 =

NADALJUJ VZOREC.

23


Mlinček 2, Vadnica za matematiko  

Vadnica za matematiko nudi veliko slikovno bogatih ter pestrih nalog, da je učencem utrjevanje znanja v veselje in hkrati izziv. Ciljno in v...

Advertisement