Page 1

Recenzija učnega gradiva: Avtorice:

KOCKA 6 Marija Dornik, Majda Vehovec, Maja Turk, Tihana Smolej

Učbenik Kocka 6 je v celoti skladen s sodobnimi spoznanji matematične stroke. Novi pojmi so vpeljani nazorno, s pomočjo razlage iz vsakdanjega življenja. Konkretni zgledi še dodatno osvetlijo novo snov. Dr. Marina Rugelj

/LKocka+6  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/3517/48484/version/1/file/LKocka+6.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you