Page 1

UČITELJ: Andrej Krumpak DELOVNI LIST 3: KRAŠKO POVRŠJE Pri naslednjih nalogah si lahko pomagaš s shemo v učbeniku na strani 118. 1. Posamezne kraške pojave razvrsti v pravo skupino tako, da v ustreznem stolpcu narediš kljukico. kraški pojav

površinski

podzemeljski

*

brezno koliševka kraška jama* vrtača 2. V preglednici je eden izmed kraških pojavov obarvan. Pojasni njegov nastanek. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3. Zapiši štiri razlike med kraškima pojavoma, ki sta v preglednici označena z zvezdico. ____________________________ _____________________________ ____________________________ _____________________________ 4. Kateri pojmi so opisani? Na črte zapiši njihova imena. ____________________ kraška globel s premerom več sto metrov ____________________ močan kraški izvir ____________________ redne poplave na kraških poljih 5. Za kraške jame so značilne posebne tvorbe ________________ (zapiši njihovo skupno ime), ki so posledica delovanja padavinske vode, ki raztaplja kamnino _______________ (zapiši njeno ime), prevladujoče v dinarskih pokrajinah. V spodnjo elipso, ki simbolično predstavlja notranjost kraške jame, nariši in poimenuj tri vrste omenjenih tvorb.

/Krasko+povrsje  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/2531/42363/version/2/file/Krasko+povrsje.doc

/Krasko+povrsje  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/2531/42363/version/2/file/Krasko+povrsje.doc