Page 1

CHRISTOF JÄNICKE | DR. JÖRG GRÜNWALD

Alternativna medicina Praktični in strokovni priročnik

Metode zdravljenja Terapije ➤ Samozdravljenje ➤


Christoph Jänicke, dr. Jörg Grünwald

ALTERNATIVNA MEDICINA Praktični in strokovni priročnik Naslov izvirnika: Alternativ heilen Kompetenter Rat aus Wissenschaft und Praxis © 2006 Gräfe und Unzer Verlag GmbH, München © za slovensko izdajo: Modrijan založba, d. o. o., 2009 Prevod: Herta Orešič, Marusja Uhernik Strokovni pregled: dr. Gorazd Gavez Urednik: Aleš Učakar Oblikovanje in prelom: Goran Čurčič Izdala in založila: Modrijan založba, d. o. o. Za založbo: Branimir Nešović Tisk: Mohn Media, Gütersloh Naklada: 3000 izvodov Ljubljana 2009 Prva izdaja

Viri fotografij: Akg-images: str. 28, 136, 186; Aqua & Soul, München: str. 336; Claudia Bauhaus-Sinclair: str. 50, 51; Bildarchiv Monheim (A. Bednorz): str. 90; Bilderberg: str. 74 (Schmid); Brigdeman Art Library: str. 72 (zasebna zbirka/ Dinodia); Caro/Oberhaeuser: str. 102; Corbis: str. 10 desno (T. Reed), 19 (Tardif), 176, 181 (D. Conger), 182 (T. Reed), 188 (Stapleton Collection), 193 (T. Reed), 312 (S. Pitzamitz), 450 (arhiv GU), 510 (F. Cardoso), 664 (Grace); Deutscher Infografikdienst, Berlin: str. 48, 49, 57, 147, 163, 334

(A. Frädrich); Flashlight: str. 31, 173, 302, 306, 322; Studio Peter Frank: str. 9 desno, 249; Fotex: str. 137; turistični prospekt Bad Hindelang: str. 233; Getty Images: str. 12/13 (white & petteway), 134 (J. Franco), 226 (T. Reed), 288 (L. Schneider), 294 (U. Gahwiller), 330 (B. Thomas), 356/357 (Nacivet), 424 (Dorling Kindersley), 542, 620, 648 (Imagebank), 692 (P. L. Harvey); Goodshoot: str. 474; arhiv GU: str. 10 levo (T. Roch), 38 (A. Anders), 80 (M. Wagenhan), 100, 113 (K. Stiepel), 125 (A. Hörnisch), 140, 142 (H. Vignati), 254 (T. Roch), 261 (Deutscher Infografikdienst, Berlin), 286 (J. Rickers), 290, 292 (M. Wagenhan), 324, 340, 351 (M. Wagenhan); Habichtswaldklinik, Kassel: str. 97; Orlando Hoetzel: ilustracija na platnici, hrbet; IFA-Team: str. 184 (Giel), 296 (v. Stroheim); Image Source: str. 222; Interfoto: str. 144 (Karger-Decker); Jump: str. 11 sredina (M. Sandkühler), 68/69, 77 (A. Falck), 87 zgoraj (K. Vey), 122 (A. Ötting), 148, 155, 164 (K. Vey), 220 (A. Falck), 228 (M. Sandkühler), 237 (Leonie), 239, 258, 262 (K. Vey), 318 (A. Falck), 328 (D. Sendel), 343, 349, 354 (K. Vey), 345 (M. Sandkühler); Laif: str. 130 (Elleringmann), 132 (Aurora), 308 (Gerster); Lavendelfoto: str. 117 zgoraj, 204; Lindauer Zentrum für die Dorn-Methode: str. 247; Look: str. 284 (M. Bolle); Mauritius Images: str. 85 (Botanica), 115 (A. Reik), 128 (Westend61), 216 (H. Higuchi), 253 (M. Tunger), 257, 310 (Jiri), 304 (J. O’Brian), 314 (W. Filse), 326, 338, 332 (S. Fichtl); MedioImages: str. 42; Anna Moller: str. 358; Okapia: str. 9 levo (W. Weinhaeupl), 96 (H. Reinhard), 230 (W. Weinhaeupl); PhotoLink: str. 171 (J. Star); Pixtal: str. 244; Plainpicture: str. 15 (Johner); Trinette Reed: str. 264; Schapowalow: str. 11 desno, 158; Science Photo Librarys: str. 106 (dr. M. Read), 218 (S. Terry); Shutterstock Images LLC: str. 66, 161, 162, 197, 209, 347; Silvestris: str. 203 (M. Ruckszio); Marjan Smerke: str. 212; Soluna Heilmittel GmbH: str. 210; Stock4B: str. 392; Stockbyte: str. 596; Stock Food: str. 11 levo (M. Stock), 70, 87 spodaj (Eising), 202 (M. Stock), 207 (L. Lewis), 214 (U. Bender), 224 (M. Stock); Superbild: str. 24, 194, 195, 242, 266, 300; WALA Heilmittel GmbH: str. 9 sredina, 94, 108; Wellcome Library, London: str. 8, 169, 174, 179; Wildlife: str. 117 spodaj (M. F. Stich)

CIP – Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 615.8(035) JÄNICKE, Christof Alternativna medicina : praktični in strokovni priročnik / Christof Jänicke, Jörg Grünwald ; [prevod Herta Orešič, Marusja Uhernik]. – 1. izd. – Ljubljana : Modrijan, 2009 Prevod dela: Alternativ heilen. Kompetenter Rat aus Wissenschaft und Praxis ISBN 978-961-241-309-5 1. Grünwald, Jörg 243456768

alternativna medicina 708-736.indd 736

alternativna medicina 001-067.indd 2

www.modrijan.si

1/21/2009 4:54:08 PM


PREDGOVOR

DRAGA BRALKA, DRAGI BRALEC! Ta zajetni priročnik vas je morda pritegnil zato, ker vas rešitve, ki jih za zdravstvene težave ponuja uradna medicina, ne zadovoljijo. Morda tudi ne želite nebogljeno čakati, da vas bo zdravnik pozdravil, marveč želite – ob poglobljenem razumevanju – tudi sami aktivno spremeniti svoje življenje. Predvsem pa bi želeli imeti na izbiro več možnosti zdravljenja, med katerimi boste lahko izbrali tisto, ki bo za vas primerna in ki ji boste najbolj zaupali. Avtorja sva imela podobne izkušnje. Po klasičnem izobraževanju – univerzitetnem študiju medicine, znanstveno-raziskovalnem delu in zdravniški praksi – sva tudi midva podvomila o dogmatskem pogledu na medicino in zdravje, ki se je uveljavil v naši družbi. To negotovost so spodbudile tudi osebne izkušnje z lastnimi otroki, starši in prijatelji, zato sva začela iskati še druge možnosti. Več kot 20 let sva nabirala izkušnje in nova spoznanja (pa tudi negotovosti), se spraševala o svojem razumevanju sveta, da sva polagoma, košček za koščkom zaslutila nekakšen celosten medicinski koncept, ki zmore zaobseči najrazličnejše individualne pogoje in vzroke zdravja in bolezni. Po tej poti se hkrati pride tudi k novemu občutku za življenje, ki ne izvira samo iz globokega poznavanja svojega telesa, temveč prežema celotno človekovo bit. Svoje osebne poglede sva širila tudi z ustanovitvijo Centra za uradno medicino in alternativno zdravilstvo ›In-Balance‹ v Berlinu, kar sva uresničila skupaj s 15 zdravilci oziroma terapevti in 3 zdravniki uradne medicine. S tem centrom smo zasnovali model celostnega, individualno naravnanega zdravljenja in vadbenih metod. Poleg tega sva želela svoje izkušnje združiti v priročniku, ki bi bil dostopen čim večjemu številu ljudi. Odločila sva se torej napisati knjigo, ki bi bila po eni strani pregled najpomembnejših smeri in metod alternativne medicine, po drugi strani pa naj bi bralcem povsem konkretno svetovala, kako naj ob posameznih boleznih uporabijo določene oblike zdravljenja – tako metode uradne medicine kakor tudi celostne zdravilske pristope. Tako je nastala enciklopedija, ki jo lahko uporabljate kot praktični vodnik pa tudi kot poglobljen priročnik s številnimi strokovnimi razlagami in podatki. Želiva, da bi se ob njej laže znašli v svoji vlogi kompetentnega pacienta, ki zna zdravniku ali terapevtu izraziti svoje interese, občutke in strahove. Ne nazadnje je priročnik zanimivo branje tudi za zdravega človeka, ki sicer ne občuti težav, vendar ob spoznavanju najrazličnejših konceptov zdravljenja in mišljenja rad tudi zase preventivno stori nekaj dobrega. Poiščite sebi ustrezne zdravilske in vadbene metode. Preizkusite jih, poskusite se vživeti vanje in spoznati njihovo delovanje. Ne pozabite, da k cilju vodi več poti; na njih vas bova rada pospremila.

Christof Jänicke in dr. Jörg Grünwald

alternativna medicina 001-067.indd 5

1/21/2009 4:16:36 PM


6

PREDGOVOR

PREDGOVOR K SLOVENSKI IZDAJI Priročnik Alternativna medicina prinaša slovenskim bralcem enkraten spoj splošnega znanja o zdravilstvu, popisa alternativnomedicinskih metod in nasvetov za (samo)zdravljenje najrazličnejših pogostih bolezni in težav. Prevod ohranja izbor in obravnavo tem nemškega izvirnika, ponekod pa smo besedilo smiselno priredili in ga približali slovenskemu bralcu. Zdravilske metode in zdravljenje bolezni se v nemškem in slovenskem okolju niti ne razlikujejo bistveno, razen morda v dostopnosti nekaterih posameznih ali kombiniranih zdravil, ki jih boste v naših lekarnah žal zaman iskali. Seveda je znano, da je mogoče marsikatero homeopatsko, ajurvedsko ali kitajsko zdravilo dobiti že v bližnji tujini, a tega nismo posebej navajali. Nemško in slovensko zdravilstvo se razlikujeta predvsem po svoji uveljavljenosti v nacionalnem zdravstvu. Ta razlika pa je pravzaprav prepadna: medtem ko v mnogih državah lahko zavidajo nemškim zdravilcem njihov pravni in socialni položaj, delujejo slovenski še vedno bolj ali manj v ilegali. Tako je kljub leta 2007 sprejetemu Zakonu o zdravilstvu, ki ima prav med zdravilci nešteto kritikov. Pri nas bosta morali obe strani, tako uradna kakor tudi alternativna oziroma komplementarna medicina, storiti še kar nekaj korakov druga k drugi, preden bomo dočakali, da si bodo vsi – zdravniki, zdravilci in terapevti – v prvi vrsti prizadevali za naše zdravje. Želimo si, da bi k takšnemu medsebojnemu razumevanju in sodelovanju po svoje prispevala tudi naša Alternativna medicina. V prvem delu priročnika boste poleg navodil za njegovo uporabo spoznali nekatere osnovne pojme in zgodovinski razvoj zdravilstva. Predstavljeni so značaj zdravilstva in njegova povezanost z znanstveno medicino, nekatere najpogostejše alternativne oblike diagnosticiranja bolezni in znaki, s katerimi nam telo sporoča, da je v težavah. Drugi del prinaša pregled najpomembnejših alternativnih sistemov in metod zdravljenja. V ospredju je sedem (v svetovnem merilu) tradicionalnih zdravilskih sistemov – ajurveda, antropozofska medicina, homeopatija, šamanstvo, tradicionalna kitajska in tibetanska medicina ter zeliščarstvo. V nadaljevanju so po skupinah predstavljene še posamezne manjše, specialne ali novejše metode, ki so se razvile za zdravljenje določenih vrst bolezni ali so nastale iz prakse različnih pristopov zdravilcev v 19. in 20. stoletju. V tretjem delu so predstavljeni načini naravnega zdravljenja bolezni; te so zbrane v skupine po podobnosti ali organih, ki jih prizadenejo. Pri vsaki bolezni so opisani značilni bolezenski znaki, potek bolezni in postopki, ki jih za zdravljenje uporablja uradna medicina. Po priporočilih za preventivo so navedeni tudi pristopi posameznih zdravilskih metod, ki si sledijo po istem zaporedju, kot so opisane v drugem delu priročnika. Knjiga je v celoti zasnovana tako, da so oblike zdravljenja, bolezni in drugi seznami razvrščeni po abecedi. Tako boste brez težav in hitro našli prav tisto, kar vas bo ob kaki težavi najbolj zanimalo. V besedilu vam s kazalkami (velike tiskane črke) pogosto svetujemo, da si o kaki temi preberete več

alternativna medicina 001-067.indd 6

1/21/2009 4:16:36 PM


PREDGOVOR

v poglavju, kjer je podrobneje obdelana. Ustrezno poglavje najdete po seznamu terapij ali stvarnem kazalu na koncu knjige. Izraze v priročniku Alternativna medicina smo za slovensko izdajo poslovenili, tako da v njem ne boste našli nekaterih sicer pogostih, a ne vedno korektno rabljenih pojmov, zlasti iz daljnovzhodne tradicije. Pri zapisovanju (npr. imen terapij ali osebnih imen) smo zato upoštevali pravila Slovenskega pravopisa (2001) in nekatera druga strokovna priporočila, denimo pri zapisu kitajskih imen in izrazov članek Marte Kocjan - Barle v Slavistični reviji (letnik 51, št. 2, 2003) ter preglednico zlogov v pinjinu in poslovenjenih ustreznikov (str. 197–199). Pri zapisu botaničnih latinskih in slovenskih imen smo sledili Leksikonu rastlinskih bogastev (1993) Tomaža Petauerja, pri zapisu medicinskih izrazov pa Slovenskemu medicinskemu slovarju (2002). Za sodelovanje se posebej zahvaljujemo dr. Gorazdu Gavezu, ki je strokovno in vestno pregledal celotno besedilo ter z marsikaterim nasvetom pomagal izboljšati razlage in tematiko približati slovenskemu bralcu. Zahvala pa velja tudi mnogim drugim posameznikom, ki so s svojim znanjem obogatili Alternativno medicino.

Urednik V Ljubljani, januarja 2009

alternativna medicina 001-067.indd 7

1/21/2009 4:16:36 PM


VSEBINA

Spremna beseda in predgovor ............................................................................................. 4

Alternativna medicina Kako si pomagamo s priročnikom ...................................................................................... 14 Strokovni pojmi ....................................................................................................................... 22 Korenine zdravilstva .............................................................................................................. 24 Izbira primernega terapevta ................................................................................................ 33 Sodelovanje pri zdravljenju ................................................................................................. 34 Otroci in alternativno zdravljenje ....................................................................................... 37 Učinkovito zdravljenje s placebom .................................................................................... 40 Diagnostične metode v alternativni medicini ................................................................. 45 Opozorilni znaki telesa ......................................................................................................... 58

Alternativni sistemi in metode Alternativni sistemi Ajurveda ........................................................................................................................... 70 Antropozofska medicina .............................................................................................. 90 Homeopatija .................................................................................................................. 100 Šamanstvo ..................................................................................................................... 128 Tradicionalna kitajska medicina .............................................................................. 134 Tradicionalna tibetanska medicina ......................................................................... 174 Zeliščarstvo ................................................................................................................... 184

alternativna medicina 001-067.indd 8

1/21/2009 4:16:36 PM


Dietetika ................................................................................................................................. 214 Makrobiotika 216 / Ortomolekularno zdravljenje 218 / Zdravilni post 220 / Zdravljenje z encimi 222 / Zdravljenje z vitalnimi snovmi 224

Fizikalno zdravljenje ............................................................................................................ 226 Klimatsko zdravljenje 228 / Knajpanje 230 / Kopeli in druge oblike hidroterapije 233 / Talasoterapija 237 / Toplo-hladno zdravljenje 239 / Zdravljenje s svetlobo 242

Manualno zdravljenje ......................................................................................................... 244 Dorn-Breußova masaža 247 / Kiropraksa 249 / Kraniosakralno zdravljenje 251 / Masaže 254 / Osteopatija 258 / Refleksna masaža stopal 260 / Rolfanje 262 / Šiacu 264

Psihoterapija ......................................................................................................................... 266 Humanistična psihoterapija 271 / Psihoanaliza in globinska psihologija 274 / Sugestivne metode zdravljenja 278 / Vedenjska terapija 280 / Zdravljenje z izrazno ustvarjalnostjo 282

Sproščanje in meditacija ................................................................................................... 284 Avtogeni trening 286 / Kontemplacija in molitev 288 / Meditacija vipasana 290 / Progresivno sproščanje mišic 292 / Zenovska meditacija 294

Zdravljenje s fiziološkimi dražljaji in regulacijo .......................................................... 296 Izpiranje debelega črevesa 298 / Kisikovo in ozonsko zdravljenje 300 / Nevralna terapija 302 / Ventuzno zdravljenje 304 / Zdravljenje s krvjo 306 / Zdravljenje s pijavkami 308 / Zdravljenje z urinom 310

Zdravljenje z energijo ......................................................................................................... 312 Aromaterapija 314 / Bachovo cvetno zdravljenje 318 / Bioresonančno zdravljenje 322 / Kineziologija 324 / Kristaloterapija 326 / Magnetoterapija 328 / Rejki 330 / Terapija avra-soma 332 / Zdravljenje čaker 334 / Zdravljenje z barvami 336 / Zdravljenje z zvokom 338

Zdravljenje z gibanjem ....................................................................................................... 340 Alexandrova tehnika 343 / Čhikung in thajčičhuan 345 / Feldenkraisova metoda 349 / Joga 351 / Zdravljenje z dihanjem 354

alternativna medicina 001-067.indd 9

1/21/2009 4:16:36 PM


VSEBINA

Naravno zdravljenje bolezni Dihala, oči in ušesa ..................................................................................................... 358 Astma 360 / Očesne bolezni 364 / Pljučnica 369 / Prehlad in gripa 372 / Šumenje v ušesih 377 / Vnetje mandljev 380 / Vnetje obnosnih votlin 383 / Vnetje očesne veznice 386 / Vnetje srednjega ušesa 389 Duševno in splošno počutje ..................................................................................... 392 Anoreksija 394 / Bulimija 396 / Debelost 398 / Depresija 401 / Glavobol in migrena 404 / Izčrpanost 408 / Motnje spanja 411 / Strah 414 / Stres 417 / Zasvojenost 420 Gibala .............................................................................................................................. 424 Artroza 426 / Bolečine v hrbtu 429 / Fibromialgija 431 / Krči 434 / Osteoporoza 436 / Revma in artritis 439 / Vnetje kitne ovojnice in sindrom zapestnega kanala 443 / Zaprte poškodbe 445 / Zlomi 447 Imunski sistem in presnova ...................................................................................... 450 Aids in HIV 452 / Alergije 455 / Bolezni ščitnice 458 / Neodpornost 462 / Povišana telesna temperatura 465 / Protin 468 / Sladkorna bolezen 471 Koža ................................................................................................................................. 474 Akne 476 / Bradavice in kurja očesa 479 / Celulit 481 / Glivične bolezni 484 / Herpes 486 / Nevrodermitis in koprivnica 489 / Luskavica 493 / Ognojki in turi 496 / Opekline 499 / Pasovec 501 / Rane 504 / Sončne opekline 506 Otroške bolezni ............................................................................................................ 510 Jokavost dojenčkov 512 / Močenje postelje 516 / Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo 520 / Otroške nalezljive bolezni 523 / Polipi 531 / Prehlad in gripa pri otrocih 533 / Slaba drža 536 / Želodčne in črevesne okužbe 539 Prebava .......................................................................................................................... 542 Bolezni jeter 545 / Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis 548 / Driska 553 / Hemoroidi 556 / Intoleranca za živila 559 / Morska bolezen 561 /

alternativna medicina 001-067.indd 10

1/21/2009 4:16:37 PM


Motnje črevesne flore 564 / Napenjanje 566 / Pomanjkanje apetita 569 / Razdražljiv želodec in razdražljivo črevo 572 / Slabost in bruhanje 576 / Vnetja ust in dlesni 579 / Vnetje slepiča 583 / Vnetje želodčne sluznice 585 / Zaprtje 588 / Žolčni kamni 592

Rak ................................................................................................................................... 596 Levkemija 598 / Rak črevesa 599 / Rak dojk 601 / Rak jajčnika 603 / Rak kože 604 / Rak materničnega vratu 605 / Rak pljuč 606 / Rak prostate 607 / Rak želodca 609 / Alternativno zdravljenje 610

Srce in ožilje ................................................................................................................. 620 Arterioskleroza 622 / Krčne žile 625 / Možganska kap 629 / Nizek krvni pritisk 632 / Srčna insuficienca in motnje srčnega ritma 634 / Srčni infarkt 638 / Visok krvni pritisk 641 / Zvišana raven holesterola 645

Urogenitalni trakt ........................................................................................................ 648 Bolezni prostate 650 / Impotenca 652 / Inkontinenca 656 / Ledvični kamni in kamni sečnega mehurja 659 / Okužbe sečil 661

Ženske bolezni ............................................................................................................. 664 Endometrioza 666 / Motnje menstruacije 669 / Motnje plodnosti 672 / Predmenstrualni sindrom 676 / Težave med nosečnostjo 680 / Težave pri dojenju 683 / Težave v meni 686 / Vaginalni izcedek 689

Živčevje .......................................................................................................................... 692 Demenca 694 / Epilepsija 696 / Multipla skleroza 699 / Nevralgija 701 / Parkinsonova bolezen 703 / Polinevropatija 705

Dodatek Preglednice ............................................................................................................................ 708 Seznam zdravilskih terapij ................................................................................................. 722 Stvarno in imensko kazalo ................................................................................................. 724 O avtorjih ................................................................................................................................ 735

alternativna medicina 001-067.indd 11

1/21/2009 4:16:39 PM


alternativna medicina 001-067.indd 12

1/21/2009 4:16:40 PM


Alternativna medicina Uvodno poglavje je namenjeno nasvetom za čim učinkovitejšo uporabo tega priročnika. Izvedeli boste nekaj o zgodovini in razvoju alternativne medicine ter mestu, ki ga ima v moderni družbi. Spoznali boste nekatere znake, s katerimi nas telo opozarja nase, pa tudi pomembnejše alternativne načine diagnosticiranja bolezni. Svetovali vam bomo, na kaj morate paziti pri izbiri strokovnjaka, ki vas bo zdravil.

alternativna medicina 001-067.indd 13

1/21/2009 4:16:41 PM


14

ALTERNATIVNA MEDICINA

Kako si pomagamo s priročnikom Ali želite izvedeti več o ozadju in možnostih nekaterih oblik alternativnega zdravljenja? Ali iščete nežne oblike zdravljenja svojih težav? Ali spadate med ljudi, ki jim ni vseeno za svoje zdravje in radi kaj postorijo, da ga ohranijo? Izvedeli boste, kako lahko uporabljate ta obsežni priročnik in kako hitro najdete ustrezne odgovore na svoja vprašanja.

IZBIRA TEM Priročnik Alternativna medicina poleg uvoda, ki ga nujno preberite, sestavljata dva obsežna dela: ➤ prvi del opisuje številne oblike, metode in terapije alternativnega zdravljenja, ➤ v drugem delu pa se posvečamo zdravljenju bolezni in težav z metodami alternativne medicine. Razumljivo je, da v še tako obsežnem delu ni mogoče omeniti prav vseh načinov alternativnega zdravljenja in zajeti prav vseh zdravstvenih težav. Radi pa bi vam predstavili najbolj znane ter (v evropskem okolju) najbolj razširjene sisteme zdravljenja in terapevtske metode. Naše temeljno merilo pri izboru je bilo torej vprašanje, ali je mogoče za posamezno obliko zdravljenja najti primernega terapevta v bližnjem ali daljnem okolju. Izjema je morda le tradicionalna tibetanska medicina, ki v Evropi zaradi zapletenega izobraževanja še ni tako udomačena. V večjih mestih je kar nekaj zdravilcev in terapevtskih centrov, kar pomeni, da ne boste imeli posebnih težav pri iskanju tudi bolj ›eksotičnih‹ metod. Na podeželju je morda nekoliko teže, vendar se gotovo najde kak izkušen terapevt, ki vam tako ali drugače lahko pomaga tudi na ›alternativen‹ način. Kljub zajetnemu obsegu lahko poglavje o zdravstvenih težavah popiše le najpogostejše bolezni

alternativna medicina 001-067.indd 14

in bolezenske znake. Naše naslednje merilo pri izbiri je povezano z možnostmi, ki jih za določene bolezni ponuja alternativna medicina. Mnogih bolezni namreč ni mogoče pozdraviti z nobeno obliko alternativnega zdravljenja, saj navsezadnje čudežev tudi na tem področju ne moremo pričakovati. Po drugi strani alternativna medicina v sodelovanju pri zdravljenju hudih bolezni, kot je rak, včasih učinkovito lajša stranske učinke uveljavljene, uradne medicine. Zato so naša navodila zelo vsestranska. Gotovo boste sami odkrili kaj novega zase in ugotovili, kaj vam najbolj ustreza.

ZDRAVILSKI SISTEMI IN METODE Za razumevanje in razlikovanje zdravilskih sistemov in samostojnih zdravilskih metod je nujna njihova opredelitev.

Zdravilski sistemi Zdravilski sistemi so kompleksne celote zdravilskega delovanja, ki imajo popolnoma izdelan način pridobivanja izobrazbe in opravljanja poklica zdravilca po znanih standardih, pri katerih je določena tudi stopnja študija kot osnova za nadaljnje usposabljanje. Za zdaj obstajata v Sloveniji le dva zdravilska sistema: homeopatija in tradicionalna kitajska medicina. Drugi znani sistemi v zdravilstvu so

1/21/2009 4:16:42 PM


Kako si pomagamo s priročnikom

15

še ajurveda, unani, antropozofska medicina, tibetanska tradicionalna medicina in ujgurska tradicionalna medicina.

Zdravilske metode Zdravilske metode so sklenjeni, teoretično in praktično utemeljeni zdravilski postopki in načini, namenjeni izboljševanju zdravja. Imajo izdelan način teoretičnega in praktičnega pridobivanja znanja, kot jih predpisujeta Katalog strokovnih znanj in spretnosti ter Standard zdravilskega poklica. Zdravilske metode ne morejo nositi imen specializacij in metod zdravilskih sistemov. Samostojne zdravilske metode, ki se pri nas uporabljajo pri izvajanju zdravilske dejavnosti, so navedene v Pravilniku o preizkusu iz zdravstvenih vsebin za zdravilce, ki nimajo zdravstvene izobrazbe in Pravilniku o opredelitvi zdravilskih sistemov in zdravilskih metod ter o postopku evidentiranja, priznavanja in nadzora zdravilskih sistemov in zdravilskih metod, ki se uvajajo v zdravilsko dejavnost (sprejeta in potrjena sta bila v Uradnem listu Republike Slovenije št. 79 z dne 1. 8. 2008). V tem priročniku obravnavamo navedene in še druge, v širšem evropskem in svetovnem merilu znane in uveljavljene zdravilske sisteme in metode, pri čemer se njihov pravni status v celoti ne ujema z njihovim položajem v Sloveniji.

RAZDELEK O ALTERNATIVNIH SISTEMIH IN METODAH V razdelku o alternativnih sistemih in metodah je predstavljenih približno 100 zdravilskih sistemov, metod, oblik in različic alternativnega zdravljenja. Nanizani so tematsko v bolj ali manj obširnih poglavjih. Na začetku so navedeni veliki zdravilski sistemi, kot so ajurveda, homeopatija,

alternativna medicina 001-067.indd 15

Pred izbiro ustreznega zdravilca se dobro poučite o metodah in načinih zdravljenja bolezni.

tradicionalna kitajska medicina in zeliščarstvo. Poglavje je zelo obsežno, ker se nam je ob teh sistemih zdelo pomembno predstaviti tudi filozofska izhodišča, brez katerih posameznih pristopov k zdravljenju ni mogoče dobro razumeti. Vabimo vas tako rekoč na izlet v vznemirljive daljne svetove, ki vas lahko močno navdahnejo, saj vam novih obzorij ne razpirajo samo za pogled na zdravje, temveč na življenje sploh. Druge, ›manjše‹ oblike zdravljenja, smo razvrstili tematsko v poglavja, kot so dietetika, psihoterapija ali zdravljenje z energijo. V teh poglavjih so razmeroma kratke in zgoščene predstavitve posameznih terapevtskih metod, načinov ali pristopov. Ne glede na obsežnost predstavitve katerekoli zdravilske metode pa vsaka od njih vsebuje določene osrednje informacije, ki so posebej označene v okvirčkih s stalnimi naslovi ter zgoščeno predstavljajo:

1/21/2009 4:16:42 PM


16

ALTERNATIVNA MEDICINA

posebnosti posamezne zdravilske metode in najpomembnejše indikacije zanjo. Okvirčki vam omogočajo, da zelo hitro ugotovite, ali vam dana oblika zdravljenja sploh ustreza. Vsako poglavje vas seznanja tudi z osnovnimi podatki o izvoru ali razvoju terapevtske oblike, navedene so tudi njene najpomembnejše značilnosti. Poglavja zaokroža splošno navodilo o tem, za koga je posamezna zdravilska metoda primerna (pri katerih zdravstvenih težavah utegne pomagati), ponekod so dodana tudi opozorila, če se določenim skupinam bolnikov ta metoda odsvetuje.

➤ ➤

Kako poteka zdravljenje? Pomemben del opisa posamezne terapevtske oblike in hkrati tudi posebnost tega priročnika so razdelki z naslovom ›Kako poteka zdravljenje …‹. Poleg teorije, zgodovine in strokovnih osnov vas nazorno seznanjamo, kako poteka zdravljenje, sproščanje ali vadba: ➤ Ali morate sleči oblačila? ➤ Kakšno opremo potrebujete? ➤ Kako poteka zdravljenje – leže, sede, na blazini na tleh? ➤ Ali je potreben telesni stik s terapevtom? ➤ Ali je zdravljenje boleče? ➤ Ali ste med zdravljenjem pasivni ali pa vas terapevt povabi k aktivnemu sodelovanju? Če vas – kako? ➤ Kako naporno je zdravljenje? Ali vam prinaša sprostitev? ➤ Kako dolgo traja? ➤ Koliko obiskov je potrebnih pri določeni obliki zdravljenja? ➤ Kakšne spremembe v življenju vam utegne prinesti uspešno zdravljenje? Takšna nazornost se nam zdi pomembna. Na primer, nič vam ne bi pomagalo, če bi ob branju priročnika sicer izvedeli, na katerih filozofskih načelih temelji tradicionalna kitajska medicina, ne bi pa imeli niti najmanjše predstave o tem,

alternativna medicina 001-067.indd 16

kako poteka akupunkturno zdravljenje. Pri izboru ustrezne oblike zdravljenja vam želimo čim bolj pomagati. Zato smo k tvornemu sodelovanju pri pripravi priročnika povabili izkušene zdravilce in terapevte. To vam bo olajšalo mučno iskanje in preizkušanje, povezano seveda tudi z visokimi stroški.

Koliko vam pomeni zdravje? Pred začetkom zdravljenja se pozanimajte o njegovih stroških. Ker gre pri zdravilstvu skoraj praviloma za daljši proces zdravljenja, lahko kar precej obremenite svoj žep. Seveda pa ni vedno tako. Vzemimo homeopatsko zdravljenje: uvodno srečanje z anamnezo je sicer izčrpno in drago, medtem ko se dolgoročno gledano ti stroški ob konstitucijskem zdravljenju nekako izravnajo. Enako velja za tradicionalno kitajsko medicino, kjer gre zlasti pri zdravljenju kroničnih bolezni za podobno razmerje. Koliko posameznih terapij je potrebnih, je odvisno od obolenja. Pri akutnih težavah bo morda zadostovalo le eno srečanje, morda še kaka ponovitev. Pri kroničnih boleznih pa je običajno potrebno temeljito daljše zdravljenje, ki zahteva tudi veliko potrpljenja. Značilnost alternativne medicine je namreč dejstvo, da ne zdravi le simptomov, temveč poseže prav k vzrokom za nastanek težav ali bolezni. Če se denimo zdravite s kitajskimi zelišči, morate k plačilu terapevta prišteti še te stroške. Ne glede na njihovo cenovno dostopnost je tudi čas uporabe teh zdravil odvisen od indikacij. Naj vas torej začetni izdatki ne odvrnejo od poti k terapevtu, saj gre vendarle za naložbo v vaše zdravje. Zdrava prehrana prav tako ni ravno poceni. Zavedajte pa se, da lahko z zdravim načinom prehranjevanja preprečite mnogo bolezni in tako povečujete kakovost svojega življenja. Vsakdo se

1/21/2009 4:16:43 PM


Kako si pomagamo s priročnikom

V R A Z D E L K U O A LT E R N AT I V N I H M E TO DA H I Z V EST E ➤ ➤

➤ ➤ ➤ ➤

Od kod izhaja oblika zdravljenja? Kako se je razvila? Katere so najpomembnejše značilnosti zdravljenja? Po čem se razlikuje od drugih, podobnih oblik? Kakšen je cilj zdravljenja? Ali je primerno tudi za preventivo? Pri katerih težavah in boleznih je zdravljenje posebej učinkovito? Kako poteka prvi obisk pri terapevtu in kako naslednji? Komu je način zdravljenja namenjen oziroma pri katerih težavah je potrebna previdnost?

zaveda, da je treba ob nakupu v trgovini z zdravo prehrano seči nekoliko globlje v žep kakor v hipermarketu. Tudi na tem področju prihaja do premikov, saj mnoge verige nakupovalnih centrov že ponujajo biološko neoporečna živila po dostopnejših cenah, kar potem vpliva tudi na zniževanje cen v trgovinah z zdravo prehrano. Gotovo bi moral marsikdo spremeniti svoje mišljenje; zdravo življenje se dolgoročno sicer izplača, toda začetna investicija je povsem vaša odločitev. Pomislite, koliko zapravite mesečno za sladkarije, razne prigrizke ob televiziji, za alkohol ali tobak. Ali ne bi bil denar bolje naložen, če bi ga namenili za to ali ono možnost, o katerih govorimo v priročniku in niso namenjene le zdravljenju, temveč tudi preprečevanju bolezni?

Kaj je primerno za vas? Šele praktične izkušnje pokažejo, katero zdravljenje je za vas najprimernejše. Za vse pa velja

alternativna medicina 001-067.indd 17

17

osnovno pravilo: če terapiji in terapevtu ne zaupate, bo tudi uspeh izostal. Ne zato, ker morate ›verjeti‹ v uspešnost zdravljenja, kar bi nemara menili skeptiki, temveč zato, ker alternativno zdravljenje skoraj vedno – čeprav v različnem obsegu – zahteva od vas aktivno sodelovanje. To se začenja že pri anamnezi. Pogosto vas terapevt sprašuje stvari, o katerih niste še nikoli premišljevali. Tako je vaše sodelovanje pomemben dejavnik zdravljenja. A ne le to; terapevt vas bo pogosto spraševal, kako doživljate posamezne terapije, ali opažate kake spremembe ipd. Pri tem ne gre le za občutja v zvezi z dejanskimi težavami. Celosten pristop zahteva vašo pripravljenost, da se v temelju zamislite nad svojim življenjem. Skoraj vsi alternativni postopki izhajajo iz velike medsebojne odvisnosti vsega snovnega in nesnovnega v našem življenju. To pomeni, da se lahko celo v navidezno nepomembnih podrobnostih skriva ključ do vzrokov za nastanek bolezenskih težav. Morda vam bodo predlagali, da spremenite nekatere navade, tudi take, ki jih sicer sami nikoli ne bi povezovali s svojimi težavami. Ta proces se zato tudi nikoli ne konča z zadnjo posamezno terapijo, temveč mora postati del vsakdanjega mišljenja. Seveda je odvisno od vas, ali se vam zdi to nepotrebno ali pa poglobljeni stik s terapevtom doživljate kot novo izkušnjo, ob kateri izveste marsikaj zanimivega o sebi, o svojem življenju in rečeh, ki vam bodisi škodujejo bodisi koristijo.

Proč z udobjem, toda ostanite na tleh! Ob odločitvi za to ali ono obliko zdravljenja se ne vdajajte prevelikim upom, sicer se bodo previsoko postavljena pričakovanja izjalovila. Poskusite stvarno oceniti, koliko vam vaše obstoječe življenjske okoliščine dopuščajo redno vadbo ali načrtno sproščanje. Ali vam služba oziroma

1/21/2009 4:16:43 PM


18

ALTERNATIVNA MEDICINA

V N A P R E J M O R AT E R A Z M I S L I T I

Ali ste v okviru zdravljenja pripravljeni na telesno aktivnost ali pa si bolj želite terapevtske oblike, ki tega od vas ne zahteva? Ali si želite hitrih zdravilnih učinkov ali pa se vam zdi pomembneje, da trajno spremenite svoj življenjski slog? Ste pripravljeni ali sposobni plačati kdaj tudi višje stroške zdravljenja ali pa vas pri tem omejuje vaš mesečni proračun?

družinsko okolje sploh dopuščata korenito spremembo prehranjevalnih navad? Ali si ne bi s tem nakopali še dodatnega vira stresa in bi bilo bolje ubrati blažjo srednjo pot? Če na delovnem mestu preveč sedite in se tudi na splošno premalo gibljete, bi bil tudi poskus umirjanja z meditacijo za vas povsem nepotreben. V tem primeru poskusite raje s thajčičhuanom ali katero od podobnih gibalnih oblik vadbe – četudi vam slike menihov med meditacijo še tako ugajajo ali so vam prijatelji priporočili sproščanje in počivanje. Sposobnost stvarne presoje svojih življenjskih okoliščin pa še ne pomeni, da si ne smete upati izstopiti iz svojega udobja. Radi bi vas spodbudili, da preizkusite še kaj novega, čeprav vam bo morda sprva neprijetno ali boste do vsega nezaupljivi. Potrudite se vsaj sprejeti nekaj novega in premagati začetno nezaupljivost. Gotovo se bo obrestovalo. Pogosto je to tudi edina možnost, da v svojem življenju kaj spremenite. In še en nasvet: marsikaj novega – bodisi prva vaja joge, akupunktura ali kaj drugega – nas ne more navdušiti že ob prvem stiku. Počakajte vsaj nekaj časa na učinek in ne odvrnite se takoj od novih metod in terapevtov; dajte ljudem vsaj

alternativna medicina 001-067.indd 18

priložnost, četudi se boste pozneje odločili za koga drugega. In prisluhnite svoji intuiciji: če vam ta pravi, da je zdravilec, zdravnik ali terapevt izredno nesimpatičen ali se vam zdi celo nevreden zaupanja, potem pač poiščite koga drugega. Pomembno je, da ste zadovoljni.

RAZDELEK O NARAVNEM ZDRAVLJENJU BOLEZNI Gotovo vas ne zanima le vpogled v svet alternativne medicine, temveč tudi ustrezen izbor alternativnega zdravljenja za lajšanje oziroma zdravljenje določenih težav. V tem primeru lahko začnete pri poglavju o naravnem zdravljenju bolezni, ki je razdeljeno v 12 področij. Vsako področje je povezano s skupino organov – z izjemo otroških in rakastih bolezni ter različnih pristopov k njihovemu zdravljenju. V kazalu vsebine lahko poiščete posamezne bolezni, ki jih obravnavamo v knjigi. Če želite poiskati kaj bolj določenega, poiščete pojem v seznamu bolezni in težav v dodatku na koncu knjige. Če iskane bolezni ne najdete, je razlog lahko tudi ta, da vam zanjo ne moremo priporočati katere od oblik zdravljenja po alternativni poti, čeprav ta ali ona oblika morda lahko služi kot podpora klasičnemu zdravljenju. Zlasti večji zdravilski sistemi, kot so homeopatija, tradicionalna kitajska medicina in ajurveda, ponujajo individualne diagnostične pristope in zdravljenje bolnika, vendar pri kroničnih in težjih boleznih tudi oni ne morejo nadomestiti uradne medicine.

Za katero bolezen gre? Vsako poglavje se začenja z uvodom, ki vam pojasni vlogo in delovanje posameznega organa v telesu, na primer dihal. Sledijo – po abecednem

1/21/2009 4:16:43 PM


Kako si pomagamo s priročnikom

redu – najpogostejše težave in bolezni, povezane s tem organom. Pri dihalih so to med drugim astma, pljučnica ali prehlad. Vsako bolezen spremljata medicinska razlaga in povzetek običajnih postopkov zdravljenja, ki jih ponuja uradna medicina. Tako spoznate oblike zdravljenja pri vašem osebnem zdravniku ali specialistu. Okvirček z naslovom ›Značilni simptomi‹ vam ob vsaki obravnavani težavi pomaga ugotoviti, ali gre v vašem primeru res za določeno bolezen. Seveda je to namenjeno le orientaciji, ne dejanskemu diagnosticiranju. Posebej pri težjih obolenjih velja, da se nikakor ne moremo in ne smemo zanesti na lastno ›diagnozo‹, temveč se vedno posvetujemo z zdravnikom ali terapevtom. Pogosto vam v okvirčku z naslovom ›Terapevt‹ ali ›Zdravnik‹ svetujemo, na kaj morate biti posebej pozorni. Pri presoji simptomov si lahko pomagate tudi s poglavjem Opozorilni znaki telesa (stran 58). Tako na primer ugotovite, da imajo povišana telesna temperatura, pomanjkanje apetita ali bolečine v sklepih zelo različne vzroke in so različni opozorilni znaki.

Katere so možne oblike alternativnega zdravljenja? Osrednji del vsakega poglavja o naravnem zdravljenju bolezni sestavljajo navodila o alternativnih možnostih zdravljenja. Vse oblike zdravljenja, ki so v danem primeru smiselne, so navedene v enakem zaporedju, kot ga poznate že iz prvega razdelka o sistemih in metodah alternativnega zdravljenja. Začenjamo s tradicionalnimi sistemi, na primer ajurvedo, homeopatijo in zeliščarstvom, svoje predloge pa dopolnjujemo s podrobnim opisom drugih zdravilskih metod, gibalnih vaj ipd. Med drugim boste našli veliko predlogov za samozdravljenje, na primer v okviru zeliščarstva razne

alternativna medicina 001-067.indd 19

19

Pomembno je, da imate ob prvem obisku terapevta ›dober občutek‹. recepte za čajne mešanice ali v okviru fizikalnega zdravljenja napotke o obkladkih. V R A Z D E L K U O N A R AV N E M Z D R AV L J E N J U B O L E Z N I I Z V EST E ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤

Kateri so prvi znaki bolezni? Kje so njeni vzroki? Kako lahko preprečite bolezen? Katere možnosti zdravljenja nam ponuja uradna medicina? Pri katerih simptomih je nujen obisk zdravnika? Kaj lahko storite sami? Katere možnosti zdravljenja pozna alternativna medicina? Kako vam lahko pomaga dobro izurjen terapevt?

1/21/2009 4:16:43 PM


20

ALTERNATIVNA MEDICINA

Po drugi strani je veliko učinkovitih postopkov s področja naravnega zdravilstva, ki jih sami ne morete izvajati in se morate obrniti na strokovno usposobljenega terapevta. Svojo nalogo vidimo predvsem v tem, da vas opozorimo na bogato paleto možnosti, ki jih nudi alternativna medicina. Odločitev je v vaših rokah, gotovo pa je odvisna tudi od odločenosti, koliko in kaj ste pripravljeni spremeniti v svojem življenju. Za lažjo izbiro lahko upoštevate rubriko ›Terapevt‹ ali ›Zdravnik‹, kjer boste izvedeli, kateri načini zdravljenja imajo še posebej dobre učinke.

marsikdo ni pripravljen priznati, da so še druge poti. Morda pa je prav strpnost do drugačnosti tisto merilo, s katerim se boste laže opredelili za zdravnika ali zdravilca. Idealen bi bil neposreden stik med zdravnikom in terapevtom, toda dovolj je že to, da sta drug o drugem seznanjena in tako ne delujeta drug proti drugemu, temveč se podpirata. Preberite tudi poglavje Sodelovanje pri zdravljenju na strani 34. Kako najdete izkušenega terapevta in kakšna je razlika med zdravilcem, terapevtom ali zdravnikom, boste izvedeli v poglavju Izbira primernega terapevta na strani 33.

Alternativna in uradna medicina Pri nekaterih, zlasti težjih in kroničnih boleznih vam priporočamo komplementarno zdravljenje, kar pomeni, da jemljemo katero od celostnih oblik zdravljenja le kot dopolnilo, in ne kot dobesedno alternativo klasičnemu zdravljenju. To se ujema z našim prepričanjem, da se uradna in alternativna medicina ne izključujeta, temveč se v dobrobit bolnikov lahko dopolnjujeta. Naj vas nihče ne prepriča, da gre v medicini za ali – ali. K cilju vodijo mnoge poti. Nič nenavadnega ni, če kje uberemo vzporednico. V uradni medicini je zdravljenje usmerjeno v bolezen, medtem ko je pri alternativni medicini pogosto v ozadju še nekaj drugega. Tako alternativna medicina za odpravljanje mnogih težav in bolezni ne pozna v uradni medicini preverjenih standardnih načinov presoje in znanstvenega diagnosticiranja. Morda boste ugotovili, da se terapevtski učinek marsikatere učinkovine ali postopka ne kaže na prizadetem organu, temveč kje drugje, na primer na duševnem ravnovesju. Pri kombinaciji uradne medicine in oblik alternativnega zdravljenja je pomembno, da svojega zdravnika seznanite z morebitnim obiskom terapevta. Morda ne boste vedno naleteli na pozitiven odmev – ne na eni ne na drugi strani, saj

alternativna medicina 001-067.indd 20

SAMOPOMOČ – DA ALI NE? V priročniku vam ponujamo vrsto napotkov za samopomoč, ki jih lahko brez pomislekov izvedete pri lažjih oblikah bolezni in zdravstvenih težav. Prav nič ni narobe, če tudi sami prevzamete del odgovornosti za svoje zdravje in se o tem ali onem dodatno poučite. Seveda pa ima samopomoč jasne meje. Pri resnejših, dolgotrajnejših boleznih in težavah morate nujno obvestiti svojega zdravnika (ali terapevta), da se nameravate zdraviti na lastno pest. Alternativna medicina ni usmerjena v simptome bolezni, temveč obravnava bolnika celostno, zato je nujna temeljita anamneza z diagnozo, ki ji sledi individualno načrtovano zdravljenje. V poglavjih Ajurveda, Tradicionalna kitajska medicina ali Tradicionalna tibetanska medicina boste našli primere različnih razlag simptomov, ki glede na življenjske okoliščine posameznika lahko kažejo na različne bolezenske vzroke. V alternativni medicini imata pomembno vlogo pri izboru ustreznega načina zdravljenja temeljita diagnoza in telesna konstitucija posameznika.

1/21/2009 4:16:44 PM


Kako si pomagamo s priročnikom

Alternativna medicina in še zlasti azijski načini zdravljenja poznajo posebne diagnostične metode, ki ne delujejo po nam znanih kriterijih. Za prvi vtis smo zbrali najpomembnejše v poglavju Diagnostične metode v alternativni medicini na strani 45. Brez posveta nikar ne kupujte raznih zelišč, čajev ali vitaminskih pripravkov po internetu ali v nakupovalnih centrih. Mnogo bolje je, če vam čajno mešanico predpiše priznani zeliščar ali vam jo pripravijo v lekarni. Poleg strokovnega nasveta je ob nakupu zelišč in drugih zdravilnih pripravkov pomembna tudi kakovost. Če jih kupujete v lekarnah, ste lahko prepričani, da zadoščajo zahtevanim merilom za prodajo (Zeliščarstvo). Pri izdelkih, ki jih kupujete v drogerijah ali drugih trgovinah, natančno preberite navodila o odmerjanju in podatke o učinkovinah v zdravilu, zdravilnem pripravku ali čajni mešanici.

OSNOVNI CILJ – OSTATI ZDRAV Ob slabem počutju smo vajeni obiskati zdravnika ali terapevta. Kakorkoli že stvari imenujemo, se vendarle vrtimo v krogu bolezni, in ne zdravja. Potemtakem se marsikdo šele ob srečanju z boleznijo zave, da bi za ohranitev svojega zdravja vendarle lahko kaj sam postoril. Mnogi sistemi alternativnega zdravljenja nezadržno vodijo v razmislek o vašem dosedanjem načinu življenja. Če vidite, kako vam koristijo dihalne ali gibalne vaje – zakaj ne bi nadaljevali

alternativna medicina 001-067.indd 21

21

z njimi tudi po tistem, ko težave izginejo? To seveda ni tako lahko, toda poskusite si vzeti vsak dan vsaj nekaj časa zase in za svoje dobro počutje. Namesto posedanja pred televizorjem boste naravnost uživali v sproščajoči aromaterapiji ali ob čhikungu. Denimo, da ste se zaradi bolečin v hrbtenici odpravili k jogi ali vajam po Feldenkraisovi metodi. Če ste opazili, da vaje ne koristijo le vašemu hrbtu, temveč vplivajo na splošno počutje in gibljivost, je zelo pametno, če z njimi nadaljujete tudi potem, ko se bolečine že umirijo. Mnogi koncepti naravnega zdravljenja izhajajo iz zelo vsakdanjih reči, kot so prehrana ali življenjske navade. Oglejmo si dva primera. Pri tradicionalni kitajski medicini vam terapevt (zdravilec) po uvodnem diagnostičnem postopku svetuje primerno prehrano in vas morda napoti k čhikungu ali kaki drugi podobni obliki gibalnih vaj. Šele če po določenem času vaše težave še vedno ne izginejo, bo zdravljenje razširil na zeliščne pripravke ali na akupunkturo. Podobno je tudi pri ajurvedskem zdravljenju (ajurveda). Terapevt se ne bo lotil najprej simptomov, temveč bo s čiščenjem in razstrupljanjem telesa skušal uravnati vašo presnovo. Alternativne terapije izhajajo iz dejstva, da so težave v našem vsakdanjem življenju ušle z vajeti, zato je prišlo do bolezenskih simptomov. Če nenehno pazimo, da ob svojih vsakdanjih obremenitvah ohranjamo telesno in duševno ravnovesje, do mnogih simptomov in bolezni sploh ne bo prišlo.

1/21/2009 4:16:44 PM


Alternativna medicina Praktični in strokovni priročnik Ponudba na področju alternativnega zdravljenja postaja čedalje večja, zato izbira med številnimi možnostmi ni vedno preprosta. Priročnik ALTERNATIVNA MEDICINA vam pomaga pri odločanju o ustreznih načinih (naravnega) zdravljenja bolezni. Avtorja in njuni svetovalci vam predstavljajo znanstveno ozadje posameznih oblik zdravljenja in svoje praktične izkušnje. Tako si boste laže poiskali najustreznejši način zdravljenja.

Kaj je alternativno zdravljenje? Alternativna ali komplementarna medicina? Celostna medicina ali ezoterika? Kako si s tem priročnikom pomagamo pri odločitvi? ➤ Korenine zdravilstva na Vzhodu in Zahodu. ➤ Smiselno dopolnjevanje različnih možnosti klasičnega zdravljenja. ➤ Alternativna diagnostika in sporočila našega telesa.

Oblike alternativnega zdravljenja od A do Ž Kako delujejo, po čem se odlikujejo? Pri katerih težavah nam lahko pomagajo? Na kaj moramo biti pripravljeni pri posamezni terapiji? Kako najdemo primernega terapevta? ➤ Vsi veliki tradicionalni zdravilski sistemi: ajurveda, antropozofska medicina, homeopatija, šamanstvo, tradicionalna kitajska medicina,

tradicionalna tibetanska medicina, zeliščarstvo. ➤ Najpomembnejše metode s področij dietetike, fizikalnega zdravljenja, manualnega zdravljenja, psihoterapije, sproščanja in meditacije, zdravljenja s fiziološkimi dražljaji in regulacijo, zdravljenja z energijo in zdravljenja z gibanjem.

Naravno zdravljenje bolezni Katere oblike zdravljenja nam lahko pomagajo pri težavah in boleznih? Kaj lahko storimo sami, kako nam lahko pomaga zdravilec, kdaj je primerno dopolnjevanje znanstvene in alternativne medicine? ➤ Pregledna razporeditev obsežnega poglavja v dvanajst področij. ➤ Pregled najprimernejših oblik zdravljenja in samozdravljenja. ➤ Veliko nasvetov in priporočil za ohranjanje zdravja.

79,00 €

www.modrijan.si

Alternativna medicina  

Alternativna medicina je najpopolnejši in najobsežnejši priročnik o alternativnem zdravljenju na slovenskem trgu. Je enciklopedija oblik nar...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you