Page 1

Delovni zvezek za 7. razred osnovne πole Jurij SenegaËnik, Borut Drobnjak

REŠITVE VAJ


2

GEOGRAFIJA EVROPE IN AZIJE

nnn NAŠA CELINA EVROPA Vaja 1: Otoki in polotoki Evrope 1 Islandija, 2 Sicilija, 3 Sardinija, 4 Korzika, 5 Britansko otočje, 6 Skandinavski polotok, 7 Iberski polotok, 8 Apeninski polotok, 9 Balkanski polotok Vaja 2: Meje Evrope Učenec z rdečo črto označi meji med Evropo in Azijo ter med Evropo in Afriko. Vaja 3: Podnebje na zahodu in vzhodu Evrope a) Učenec na zemljevidu Evrope v atlasu poišče London in Orenburg in si ogleda njuno geografsko lego. b) Učenec na podlagi razpoložljivih podatkov najprej dokonča klimogram za London, nato pa nariše še klimogram Orenburga. c) oceansko celinsko v Londonu Zato, ker leži London ob morju, ki se pozimi ne ohladi tako kot kopno. v Londonu Zato, ker leži London na zahodu Evrope ob oceanu, od koder prihaja vlažen zrak, ki prinaša vlažnost in padavine.

Vaja 4: Gostota, narodna in verska sestava prebivalstva v Evropi 2, 5

nnn JUŽNA EVROPA Vaja 5: Podnebje v Južni Evropi a) Atene: 18°C Zagreb: 21°C b) v Zagrebu c) V Atenah je sredozemsko, v Zagrebu pa celinsko podnebje.

Vaja 6: Značilnosti Sredozemskega morja 1, 3 in 57


3

Vaja 7: Države Južne Evrope ter njihova glavna mesta Številka

Država

Glavno mesto

1

Portugalska

Lizbona

2

Španija

Madrid

3

Andora

Andorra la Vella

4

Italija

Rim

5

San Marino

San Marino

6

Vatikan

Vatikan

7

Malta

Valetta

8

Hrvaška

Zagreb

9

Bosna in Hercegovina

Sarajevo

10

Črna gora

Podgorica

11

Albanija

Tirana

12

Srbija

Beograd

13

Kosovo

Priština

14

Makedonija

Skopje

15

Grčija

Atene

16

Romunija

Bukarešta

17

Bolgarija

Sofija

18

Ciper

Nikozija

Vaja 8: Reliefne enote v Južni Evropi 1 Pireneji, 2 Alpe, 3 Apenini, 4 Balkan, 5 Dinarsko gorstvo, 6 Karpati, 7 Padska nižina, 8 Panonska nižina, 9 Vlaška nižina b) A Črno morje, B Egejsko morje, C Jonsko morje, Č Jadransko morje

Vaja 9: Južna Evropa v rebusih PIRENEJI KARPATI

Vaja 10: Množični turizem v Sredozemlju Na španski obali, kjer preživljamo dopust, je strašna gneča. Na plaži smo kopalci nagneteni tako, kot so sardine v konzervi. Takoj za plažo se dvigujejo velikanski hoteli, v katerih bivajo tisoči in tisoči turistov. Zato nekateri pravijo, da je ta del španske obale prava »betonska džungla«. (Možni so tudi drugačni pravilni odgovori.) Vaja 11: Vulkani in potresi 5, 9 Vaja 12: Narodna in verska sestava Južne Evrope Romuni – romanski jezik, Baski – Iberski polotok, nemščina – Južni Tirolci, islam – Bosna in Hercegovina Vaja 13: Potovanje po Južni Evropi 1 hrast plutovec, 2 Etna, 3 Vatikan, 4 Dubrovnik, 5 Dolina rož, 6 Ohridsko jezero


4

GEOGRAFIJA EVROPE IN AZIJE

nnn SREDNJA EVROPA Vaja 14: Naravne enote v Srednji Evropi 1 Nemško-Poljsko nižavje, 2 Vzhodni Karpati, 3 Alpe, 4 Panonska nižina, 5 sredogorja s kotlinami Vaja 15: Podnebje v Srednji Evropi a) ne b) ne c) 19 °C v Berlinu in 23 °C v Budimpešti č) Bolj izrazito celinsko podnebje ima Budimpešta, ker je od morja ločena z gorsko pregrado. Vaja 16: Srednjeevropske države in njihova glavna mesta Številka 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Država Nemčija Švica Češka Avstrija Slovenija Poljska Slovaška Madžarska Lihtenštajn

Glavno mesto Berlin Bern Praga Dunaj Ljubljana Varšava Bratislava Budimpešta Vaduz

Vaja 17: Površje Panonske kotline udorina – Panonsko morje, puhlica – ledene dobe, struga – regulacija Vaja 18: Ledeniške oblike a) Ker ima značilno koritasto obliko črke U. b) morene c) ledeniški potok č) Ker se ledenik umika. Vaja 19: Grudasto in nagubano gorovje nima slemenitve grudasto gorovje

ima slemenitev mladonagubano gorovje

Vaja 20: Višinski pasovi in gospodarske dejavnosti v Alpah a) VIŠINSKI PAS PAS SKALOVJA, TRAJNEGA SNEGA IN LEDU PAS SKALOVJA IN GRUŠČA PAS RUŠEVJA IN GORSKEGA TRAVNIŠKEGA RASTLINSTVA PAS IGLASTEGA GOZDA PAS LISTNATEGA GOZDA, TRAVNIKOV IN NJIV

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI planinstvo planinsko pašništvo, planinstvo planinsko pašništvo, smučanje gozdarstvo poljedelstvo, hlevska živinoreja, turizem v dolini, smučanje


5

b) pas listnatega in iglastega gozda 900 m 1100 m 1800 m 2300 m 1400 m poleti V pasu gorskega travniškega rastlinstva je veliko več smučišč zato, ker snežna odeja traja veliko več časa.

Vaja 21: Srednja Evropa v križanki PREHODNOST Vaja 22: Potovanje po Srednji Evropi 1 Blatno jezero, 2 Dunaj, 3 Visoke Tatre 4 pojezerje 5 Frankfurt 6 Aletsch

nnn ZAHODNA EVROPA Vaja 23: Zahodnoevropske države in njihova glavna mesta Številka

Država

Glavno mesto

1

Irska

Dublin

2

Velika Britanija

London

3

Francija

Pariz

4

Belgija

Bruselj

5

Nizozemska

Amsterdam

6

Luksemburg

Luksemburg

7

Monako

Monaco

Vaja 24: Podnebje v Zahodni Evropi a) ne b) ne c) v Parizu č) Zime so v Dublinu toplejše zato, ker leži ob oceanu, Pariz pa leži v notranjosti.

Vaja 25: Izsuševanje nizozemskih polderjev a) Preprečuje morju, da bi preplavilo polder. b) nad gladino c) pod gladino č) Na dnu polderja so prečrpavali vodo iz nižjih kanalov v višje, nazadnje pa so jo prečrpali v kanal, ki teče v morje. d) Zato, ker so to pomembni nizozemski kulturni spomeniki.


6

GEOGRAFIJA EVROPE IN AZIJE

Vaja 26: Spreminjanje industrijske pokrajine v Angliji a) Onesnaženost se je zmanjšala. b) Preuredili so jih v mestne zelenice. c) Širše so. č) V njih so postavili nove trgovine.

Vaja 27: Pojav iz Zahodne Evrope v rebusu PLIMOVANJE Vaja 28: Površje in vodovje Zahodne Evrope a) 1 Ardeni, 2 Centralni masiv, 3 Alpe, 4 Pireneji b) A Temza, B Ren, C Severno morje, Č Rokavski preliv

Vaja 29: Prebivalstvo Zahodne Evrope Zahodnoevropske države so povečini gosto ( ν ) poseljene. Od industrije živi kvečjemu polovica (četrtina) prebivalstva. Najgosteje sta poseljeni Belgija in Nizozemska (ν ). V mestih (ν ) živi več kot tri četrtine prebivalstva. Valonci in Francozi sodijo med Romane (ν ). Edina povsem keltska država je Škotska (Irska), keltski jezik pa še največ uporabljajo v Walesu ( ν ). V Severni Irski prevladujejo muslimani (protestanti), v republiki Irski pa so povečini katoličani (ν ). Na Irskem (ν ) živi 4 milijone Ircev, v Angliji (ZDA) pa kar 15 milijonov. Irska je po letu 2000 država priseljevanja (ν ). Vaja 30: Zahodna Evropa v križanki ZALIVSKI TOK Vaja 31: Raznolikost Zahodne Evrope Desno zgoraj – slika št. 2, desno na sredini – slika št. 3, levo spodaj – slika št. 1, desno spodaj – slika št. 4. Vaja 32: Potovanje po Zahodni Evropi 1 klif, 2 Loch Ness, 3 Evropredor, 4 Rotterdam, 5 Ardeni, 6 Disneyland, 7 Mont Blanc

nnn SEVERNA EVROPA Vaja 33: Severnoevropske države in njihova glavna mesta Številka

Država

Glavno mesto

1

Islandija

Reykjavik

2

Norveška

Oslo

3

Švedska

Stockholm

4

Danska

København

5

Finska

Helsinki

6

Estonija

Tallin

7

Latvija

Riga

8

Litva

Vilnius


7

Vaja 34: Severna Evropa v rebusih SKANDINAVIJA Vaja 35: Površje in morja Severne Evrope a) Učenec na karto vriše severni tečajnik. b) 1 Skandinavsko gorovje, 2 Finska plošča, 3 Ruska plošča, 4 Baltsko morje, 5 Botnijski zaliv

Vaja 36: Reliefne značilnosti Severne Evrope 1, 3, in 4, Vaja 37: Padavine in temperature v Skandinaviji a) Največ padavin ima kraj C, ker leži ob oceanu pod gorami. Ker pihajo zahodni vetrovi, vlažne zračne mase udarijo ob gorovje in tu nastane veliko padavin. b) Najvišje zimske temperature so v kraju C, ki leži ob obali, ki jo tudi pozimi obliva topli Zalivski tok. c) Najvišje poletne temperature so v kraju A, ki ima bolj celinsko podnebje, obenem pa ne leži tako visoko kot kraj B.

Vaja 38: Podnebje v Severni Evropi a) Kraja ležita na podobni geografski širini b) Več padavin je v Stavangerju, ki leži med pred gorsko pregrado, kjer se izcedijo padavine. c) Podobne so poleti, precej različne pa pozimi. č) Stavanger ima oceansko, Tallinn pa prehodno celinsko podnebje.

Vaja 39: Značilne gospodarske dejavnosti v nordijskih državah a) dejavnost: poljedelstvo (kmetijstvo) b) dejavnost: ribolov ime države: Danska c) dejavnost: gozdarstvo imeni dveh držav: Finska, Švedska

imeni dveh držav: Norveška, Danska č) dejavnost: (avtomobilska) industrija ime države: Švedska

Vaja 40: Pojmi v zvezi s Severno Evropo fjord – Norveška, gejzir – Islandija, Volvo – Švedska, Legoland – Danska Vaja 41: Severna Evropa v križanki PRIBALTSKE DRŽAVE Vaja 42: Raznolikost nordijskih držav Levo zgoraj – slika št. 2, desno zgoraj – slika št. 4, levo spodaj – slika št. 1, desno spodaj – slika št. 3. Vaja 43: Potovanje po Severni Evropi 1 Legoland, 2 iglasti gozd, 3 Nordkapp, 4 fjell, 5 fjord, 6 stavkirke, 7 naftna (vrtalna) ploščad


8

GEOGRAFIJA EVROPE IN AZIJE

nnn VZHODNA EVROPA IN RUSIJA Vaja 44: Vzhodnoevropske države in njihova glavna mesta Številka

Država

Glavno mesto

1

Rusija

Moskva

2

Belorusija

Minsk

3

Ukrajina

Kijev

4

Moldavija

Kišinjov

Vaja 45: Podnebje v Sibiriji a) V obeh krajih pade malo padavin zato, ker ležita globoko v celinski notranjosti Azije. b) Več padavin pade v Irkutsku. c) Irkutsk –22°C, Jakutsk –40°C č) pozimi d) Jakutsk

Vaja 46: Površje in vodovje Vzhodne Evrope a) 1 Vzhodnoevropsko nižavje, 2 Ural b) A Dneper, B Volga, C Ural, Č Kaspijsko jezero, D Črno morje

Vaja 47: Rastlinski pasovi in raba tal v Rusiji a) 1 tundrsko rastlinstvo, 2 tajga, 3 listnati gozd, 4 gozdna stepa, 5 stepa, 6 polpuščavsko rastlinstvo b) v stepi in gozdni stepi c) v pasu stepe č) černozjom

Vaja 48: Gospodarstvo Vzhodne Evrope in Rusije Azijski del Rusije ima manj () ugodne razmere za kmetijstvo kot evropski. Najpomembnejša kulturna rastlina v ruskih in ukrajinskih stepah () je pšenica (). Krompir in ječmen uspevata predvsem v nekoliko toplejšem (hladnejšem) podnebju. Večina ruskih naravnih virov leži v evropskem (azijskem) delu države. Ukrajina (Rusija) ima največje znane zaloge zemeljskega plina na svetu. Nafto in plin črpajo povečini na azijskih () nahajališčih, potem pa ju po naftovodih () in daljnovodih (plinovodih) pošiljajo proti drugim državam. Premogovno () območje Doneški bazen leži v jugovzhodni () Ukrajini. Ekološka katastrofa svetovnih razsežnosti se je zgodila v kraju Černobil () v Belorusiji (Ukrajini). Vaja 49: Vzhodna Evropa v križanki RUSKA PLOŠČA Vaja 50: Potovanje po Vzhodni Evropi 1 tundrsko rastlinstvo, 2 tajga, 3 Moskva, 4 gozdna stepa, 5 Černobil, 6 jeseter


9

nnn AZIJA *Vaja 51: Podnebje v Aziji a) Urumči, Sapporo b) Singapur, Kalkuta c) V Urumčiju je tako malo padavin zato, ker leži za velikimi gorskimi pregradami, ki onemogočajo dostop vlažnega zraka z oceana. č) Prvi razlog je geografska širina. Urumči leži veliko bolj proti severu. Drugi razlog je celinska lega. V Urumčiju se ne čuti vplivov morja tako kot v Singapurju. d) V Kalkuti je decembra tako malo padavin zato, ker je takrat čas suhega zimskega monsuna. Nasprotno pa je avgusta čas poletnega monsuna z deževji. e) Poletne temperature so v Sapporu nižje, zimske pa višje kot v Urumčiju zato, ker leži Sapporo blizu oceana, Urumči pa globoko v celinski notranjosti.

Vaja 52. Azijsko prebivalstvo in gospodarstvo velika rodnost – demografska eksplozija Indija – hinduizem Tajvan – mali azijski tigri Nafta – Perzijski zaliv Islam – prepoved uživanja svinjine

Vaja 53: Reliefne enote in reke v Vzhodni Aziji a) 1 Korejski polotok, 2 Tajvan, 3 Himalaja, 4 Tibet, 5 Veliko kitajsko nižavje, 6 Gobi b) A Huang He, B Chang Jiang

Vaja 54: Kmetijstvo Vzhodne Azije v križanki JURTA Vaja 55: Naravne nesreče na Japonskem Cunami – popotresni rušilni val tajfun – tropski vihar Fuji-san – ognjenik

*Vaja 56: Kitajske reke a) Huang He, Chang Jiang b) Nastalo je zaradi ravnega površja in plodnih naplavin, ki so jih prinesle reke. c) zaradi preprečevanja poplav č) Ti nasipi so danes višji zato, ker so reke stalno prinašale nove naplavine in tako dvigovale rečno strugo.

Vaja 57: Reliefne enote in reke v Južni in Jugovzhodni Aziji a) 1 Dekanski polotok, 2 Indokitajski polotok, 3 Indonezijsko otočje, 4 Filipini, 5 Šrilanka, 6 Himalaja, 7 Gangeško nižavje, 8 Thar b) A Ind, B Ganges


10

GEOGRAFIJA EVROPE IN AZIJE

Vaja 58: Monsuni in njihove posledice a) DA b) NE Poletno deževje se najprej začne na jugu Indijske podceline, potem pa se počasi pomika proti severu. c) DA

Vaja 59: Družbeni razvoj Indije Velika večina Indijcev je hindujske vere. Drugo najbolj zastopano verstvo je islam. Velik del indijskega prebivalstva, še posebej na podeželju, je še vedno razdeljen na kaste. Eden večjih problemov je še vedno demografska eksplozija, čeprav se tudi v Indiji naravni prirast zmanjšuje. Največji del prebivalcev se še vedno preživlja s kmetijstvom. Najhitreje se razvijajo nekateri zahodni in južni deli Indije. Podobno kot že pred leti na Kitajsko, se je v zadnjih nekaj letih iz razvitih držav tudi v Indijo začela seliti industrija. Vaja 60: Pojmi iz Jugovzhodne Azije 5 makija, 11 tajga, 13 Zalivski tok, 14 severni tečajnik Vaja 61: Gospodarstvo in prebivalstvo Jugozahodne Azije 1, 3, 4, 7 in 8 Vaja 62: Reliefne enote in vodovje v Jugozahodni Aziji a) 1 Arabski polotok, 2 Mala Azija, 3 Kavkaz, 4 Mezpopotamija, 10 Turansko nižavje, 11 Karakum, 12 Kizilkum, 13 Sirsko-Palestinski tektonski jarek b) A Evfrat, B Tigris, C Amu Darja, Č Sir Darja, D Kaspijsko jezero, E Aralsko jezero, F Perzijski zaliv

Vaja 63: Potovanje po Aziji 1 Bajkalsko jezero, 2 jurta, 3 Veliki kitajski zid, 4 Fuji-san, 5 Singapur, 6 Bangladeš, 7 Ganges, 8 Mrtvo morje

Geografija+Evrope+in+Azije_DZ_resitve  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/2579/42623/version/2/file/Geografija+Evrope+in+Azije_DZ_resitve.pdf

Geografija+Evrope+in+Azije_DZ_resitve  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/2579/42623/version/2/file/Geografija+Evrope+in+Azije_DZ_resitve.pdf