Page 1

Specifične toplote nekaterih snovi Snov

Specifična toplota J kgK

zrak

1000

alkohol

2430

voda

4200

živo srebro

140

baker

390

led

2100

medenina

380

svinec

130

zlato

130

železo

460

aluminij

880

Računanje toplote in specifična toplota (Moja prva fizika 2, str. 82)

Fiz specificne%20toplote%20nekaterih%20snovi  
Fiz specificne%20toplote%20nekaterih%20snovi  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/14304/158202/file/FIZ_Specificne%20toplote%20nekaterih%20snovi.pdf