Page 1

Nekateri podatki o planetih, Luni in Soncu Planet

Premer [km]

Merkur

4880

Venera

12 100

Zemlja

Oddaljenost od Sonca [106 km]

Obhodni čas [leta]

0,33

0,24

48

108

4,87

0,61

35

12 800

150

5,97

1

30

6790

228

0,64

1,88

24

Jupiter

143 000

778

18200

11,9

Saturn

121 000

1420

568

29,5

9,6

Uran

51 300

2870

84

6,8

Neptun

49 700

4490

165

5,4

Mars

Premer [km] LUNA SONCE

3480

57,9

Masa [1024 kg]

Krožilna hitrost km s

86,6 103

13

Oddaljenost od Zemlje [106 km]

Masa [kg]

Obhodni čas [leta]

Krožilna hitrost km s

0,384

7,35 · 1022

27,3

1

/

2 · 1030

/

/

1 390 000

Glej tudi Osončje (Moja prva fizika 1, str. 60–61)

Fiz nekateri%20podatki%20o%20planetih,%20luni%20in%20soncu  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/14299/158177/file/FIZ_Nekateri%20podatki%20o%20planetih,%20Luni%20in%20Soncu.pdf