Page 1

Nadmorska višina, tlak, temperatura in gostota zraka Višina [m]

Gostota kg m3

Tlak [mbar]

Temperatura [°C]

0

1013

15,0

1,225

111

1000

14,3

1,212

988

900

8,6

1,113

1949

800

2,6

1,012

3012

700

−4,6

0,908

4206

600

−12,3

0,802

5574

500

−21,2

0,692

16180

100

−56,5

0,161

Tlak zaradi teže tekočine (Moja prva fizika 1, str. 128)

Fiz nadmorska%20visina,%20tlak,%20temperatura%20in%20gostota%20zraka  

http://modrijan.si/slv/content/download/14301/158187/file/FIZ_Nadmorska%20visina,%20tlak,%20temperatura%20in%20gostota%20zraka.pdf

Fiz nadmorska%20visina,%20tlak,%20temperatura%20in%20gostota%20zraka  

http://modrijan.si/slv/content/download/14301/158187/file/FIZ_Nadmorska%20visina,%20tlak,%20temperatura%20in%20gostota%20zraka.pdf