Page 1


EN DVA TRI, ODKRIJ JO TI Matematika za 1. razred osnovne šole 2. del

Avtorji Ivana Mulec, Mateja Petrič, Terezija Uran Recenzenta dr. Izidor Hafner, Barbara Burjak Urednica Simona Knez Lektorica Renata Vrčkovnik

Ilustracije Davor Grgičević Fotografije Arhiv založbe Modrijan, Igor Modic Oblikovanje in prelom Darja Malarič Oprema Davor Grgičević

Izdala in založila Modrijan založba, d. o. o. Za založbo Branimir Nešović Natisnjeno v Sloveniji Naklada 1000 izvodov Ljubljana 2012 Dvanajsta, prenovljena izdaja, drugi natis

© Modrijan založba, d. o. o. CIP – Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 51(075.2)(076) MULEC, Ivana En dva tri, odkrij jo ti: matematika za 1. razred osnovne šole / Ivana Mulec, Mateja Petrič, Terezija Uran; [ilustrator Davor Grgičević]. – 12., prenovljena izd., 2. natis – Ljubljana : Modrijan, 2012 Zv. 2 / [fotografije arhiv založbe Modrijan, Igor Modic] ISBN 978-961-241-546-4 1. Petrič, Mateja 2. Uran, Terezija 260563200

www.modrijan.si

en dva tri odkrij jo ti 2-del.indd 2

4.5.2012 9:47:09


KAZALO

en dva tri odkrij jo ti 2-del.indd 3

SEDEMOSEMDEVETDESETŠTEVILA DO DESET

8

RAČUNAMO DO DESETČRTE

6

ENAJSTDVANAJST

TRINAJSTŠTIRINAJSTPETNAJST

ŠTEVILA 6, , 8, , ŠTEVILA DO DVAJSET

8

KOLIKO JE DOLGOVEČ BO KOT DESET

6

MANJ BO KOT DVAJSET

8

NAJTEŽJI, NAJLAŽJIKOLIKO DRŽI POSODAPREK DESETSEM IN TJA PO MREŽI

6

PRILOGA4.5.2012 9:47:09


SEDEM 1 OPIŠI SLIKO.

SEDEM

OBKROŽI ŠTEVILKO, KI ZAZNAMUJE ŠTEVILO PREDMETOV NA ZGORNJI SLIKI.

1

2

5

3

0 3

5

1

4

0

2

2

3

1

2 NA VSKO DOMINO NARIŠI TOLIKO PIK, DA JIH BO SKUPAJ SEDEM.

4

en dva tri odkrij jo ti 2-del.indd 4

4.5.2012 9:47:09


3 OBKROŽI PO TOLIKO LIKOV, KOT JIH ZAHTEVA ŠTEVILKA.

4 VADI ZAPISOVANJE ŠTEVILKE SEDEM.

5 NADALJUJ ŠTEVILSKI VZOREC.

5

en dva tri odkrij jo ti 2-del.indd 5

4.5.2012 9:47:10


6 PREŠTEJ CVETLICE IN NJIHOVO ŠTEVILO VPIŠI V PREGLEDNICO. ŠTEVILO PRIKAŽI S STOLPCI.

ŠTEVILO

OBKROŽI, KATERIH CVETLIC JE NAJMANJ. KATERIH CVETLIC JE NAJVEČ?

NAPIŠI RAČUNE.

+

==

+

==

+

==

6

en dva tri odkrij jo ti 2-del.indd 6

4.5.2012 9:47:10


8 NAPIŠI RAČUNE.

9 POBARVAJ RAČUN, KI POJASNJUJE DOGAJANJE NA SLIKI.

2+5

–2

6–2

–5

3–1

3–2

3+1

+5

4 –3

–5

4+3

5+2

10 IZRAČUNAJ. POMAGAJ SI S KOCKAMI.

= + = − = − = −

= + = − = + = −

7

en dva tri odkrij jo ti 2-del.indd 7

4.5.2012 11:57:19


OSEM 1 KOLIKO LJUDI JE NA SLIKI? KOLIKO JE RAČK? KOLIKO LABODOV?

8 OSEM

2 PREČRTAJ ALI DORIŠI, KOT KAŽE ŠTEVILKA.

8

en dva tri odkrij jo ti 2-del.indd 8

4.5.2012 9:47:12


3 POBARVAJ PO OSEM KVADRATKOV.

4 VADI ZAPISOVANJE ŠTEVILKE OSEM.

5 PREŠTEJ IN ZAPIŠI ŠTEVILO KOCK.

9

en dva tri odkrij jo ti 2-del.indd 9

4.5.2012 9:47:12


6 ZAPIŠI RAČUN, KI USTREZA DOGAJANJU NA SLIKI.

=

+

=

+

=

=

=

=

IZRAČUNAJ.

=

=

=

=

=

=

+

=

8 IZRAČUNAJ.

+ +

=

=

10

en dva tri odkrij jo ti 2-del.indd 10

11.5.2012 11:57:38


9 IZRAČUNAJ IN RAČUN POVEŽI S PRAVO SLIČICO.

+

=

+

=

=

+

=

=

=

+

=

=

=

10 PREBERI RAČUN IN NARIŠI SLIKO.

5 + 2 =

6 – 4 = 2

– 1 = 6 11

en dva tri odkrij jo ti 2-del.indd 11

4.5.2012 9:47:13


DEVET 1 OPIŠI SLIKO. KOLIKO OTROK JE OB MIZI? KOLIKO JE LONČNIC?DEVET

2 PREČRTAJ TOLIKO KOCK, DA JIH BO NA VSAKEM KUPČKU DEVET.

3 OBKROŽI PO DEVET KOCK. ALI JIH KAJ OSTANE?

12

en dva tri odkrij jo ti 2-del.indd 12

4.5.2012 9:47:14


4 PREŠTEJ CVETLICE IN JIH POVEŽI Z USTREZNO ŠTEVILKO.

5 VADI ZAPISOVANJE ŠTEVILKE DEVET.

6 POBARVAJ PO DEVET KVADRATKOV.

13

en dva tri odkrij jo ti 2-del.indd 13

4.5.2012 9:47:14


OGLEJ SI SLIKE IN IZRAČUNAJ.

+

=

+

=

+

=

+

=

=

=

8 IZRAČUNAJ. POMAGAJ SI S KEGLJI.

=

=

=

=

=

=

9 PREPIŠI V ZVEZEK IN IZRAČUNAJ. POMAGAJ SI S KOCKAMI.

3 + 6 =

6 + 1 =

8 – 4 =

8 – 6 =

3 + 2 =

+0 =

8 – 3 =

=

4 + 1 =

8 + 1 =

– 4 =

9 –

=

14

en dva tri odkrij jo ti 2-del.indd 14

4.5.2012 11:40:14


DESET 1 KOLIKO PUSTNIH ŠEM JE NA SLIKI? KOLIKO JE BALONOV?

10 DESET

2 DOPOLNI, DA BO DESET.

15

en dva tri odkrij jo ti 2-del.indd 15

4.5.2012 9:47:17


3 OBKROŽI PO DESET KROGLIC.

4 VADI ZAPISOVANJE ŠTEVILKE DESET.

5 MITJA JE NARISAL RAZLIČNE KROGE. PREŠTEJ JIH IN ZAPIŠI NJIHOVO ŠTEVILO S ČRTICAMI IN ŠTEVILKO.

IIIII II OBKROŽI, KATERIH KROGOV JE NAJVEČ. 16

en dva tri odkrij jo ti 2-del.indd 16

4.5.2012 9:47:18


6 OGLEJ SI SLIKO IN NAPIŠI ŠTIRI RAČUNE.

IZRAČUNAJ.

=

=

=

8 KVADRATKE POBARVAJ RDEČE, KROGE PA MODRO. KATERI LIKI NISO POBARVANI?

17

en dva tri odkrij jo ti 2-del.indd 17

4.5.2012 9:47:18


En dva tri, odkrij jo ti, 2. del  

Delovni učbenik je napisala didaktično dobro podkovana avtorska skupina. Pripravljen je tako, da omogoča aktivno učenje matematike prek deja...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you