Page 1


ALI ŠE ZNAMO 1. POVEŽI PIKE PO VRSTI. ZAČNI PRI 20. KAJ SE BO PRIKAZALO?

2. • • • •

VPIŠI ŠTEVILA, KI MANJKAJO. ŠTEVILA, KI SO VEČJA OD 14, OBKROŽI ZELENO. POLJA S ŠTEVILI, KI SO MED 8 IN 12, POBARVAJ RDEČE. KATERA ŠTEVILA SO MANJŠA OD 5?

• PRIKAŽI ŠTEVILO MORSKIH ŽIVALI S STOLPCI.

4 DO STO ZANIMIVO BO-Zbirka vaj2012.indd 4

2012.7.20 14:45


3. NAPIŠI TRI ŠTEVILA, KI SI SLEDIJO PRI ŠTETJU.

4. KAKO SI SLEDIJO ŠTEVILA? NADALJUJ.

5. PREŠTEJ ŠTEVILO PIK NA VSAKEM JADRU. ŠTEVILI VPIŠI IN JU PRIMERJAJ. V OKENCE VPIŠI ZNAK <, > ALI =.

5 DO STO ZANIMIVO BO-Zbirka vaj2012.indd 5

2012.7.20 14:45


6. KATERO VEDRO IN LOPATKA SPADATA SKUPAJ? POBARVAJ JU Z ENAKO BARVO.

7. POVEŽI SENČNIK S PRAVIM PODSTAVKOM.

8. IZRAČUNAJ.

6 DO STO ZANIMIVO BO-Zbirka vaj2012.indd 6

2012.7.20 14:45


9. IZRAČUNAJ IN POBARVAJ.

4 – ORANŽNA 6 – MODRA 7 – RJAVA 8 – ZELENA 10 – RDEČA

10. IZRAČUNAJ IN POBARVAJ.

10 – MODRA 11 – ZELENA 12 – RDEČA 17 – RUMENA

7 DO STO ZANIMIVO BO-Zbirka vaj2012.indd 7

2012.7.20 14:45


11. PRERIŠI LADJICO. LIKE RIŠI Z RAVNILOM.

12. PRIKAŽI ŠTEVILO LIKOV S STOLPCI.

8 DO STO ZANIMIVO BO-Zbirka vaj2012.indd 8

2012.7.20 14:45


13. KATERI LIKI SESTAVLJAJO FIGURO? OZNAČI S

✓.

14. ODKRIJ VZOREC IN GA NADALJUJ. RIŠI Z RAVNILOM.

9 DO STO ZANIMIVO BO-Zbirka vaj2012.indd 9

2012.7.20 14:45


PRVI, DRUGI, TRETJI 1. DOPOLNI. Z RJAVO POBARVAJ PRVIH ŠEST KAMNOV.

OBKROŽI 17. KAMEN.

POBARVAJ 10. KAMEN RUMENO.

2. ZAPIŠI VRSTNI RED LETVIC V OGRAJI.

 KATERA JE ZADNJA? KOLIKO LETVIC IMA OGRAJA? POBARVAJ 3., 5., 11. IN 17. LETVICO. 10 DO STO ZANIMIVO BO-Zbirka vaj2012.indd 10

2012.7.20 14:45


VEDNO ENAKO 1. • DOPOLNI, DA BO NA VSAKI DOMINI 8 PIK.

• DOPOLNI, DA BO NA VSAKI DOMINI 10 PIK.

• NARIŠI PIKE, KI MANJKAJO.

11 DO STO ZANIMIVO BO-Zbirka vaj2012.indd 11

2012.7.20 14:46


2. DOPOLNI, DA BO VEDNO 10 ALI 6.

3. DOPOLNI.

12 DO STO ZANIMIVO BO-Zbirka vaj2012.indd 12

2012.7.20 14:46


KAR MANJKA, DOPOLNI 1. NARIŠI PIKE, KI MANJKAJO, IN DOPOLNI RAČUNE.

2. DOPOLNI RAČUNE. NA SLIKI POIŠČI POLJA S TEMI ŠTEVILI IN JIH POBARVAJ PO NAVODILU. 0 — RJAVA 3 — ORANŽNA 4 — RUMENA 5 — ZELENA 6 — RDEČA

13 DO STO ZANIMIVO BO-Zbirka vaj2012.indd 13

2012.7.20 14:46


3. VPIŠI ŠTEVILA, KI MANJKAJO.

4. POVEŽI JEŽICE IN KOSTANJE.

14 DO STO ZANIMIVO BO-Zbirka vaj2012.indd 14

2012.7.20 14:46


LEVO, DESNO, GOR IN DOL 1. MIŠKI PRIDETA DO SIRA PO RAZLIČNIH POTEH. NARIŠI.

2. MAKS BI RAD PRIŠEL DO ŽOGE, ANA PA DO KANGLICE IN LOPATKE. NARIŠI IN ZAPIŠI NJUNO POT Z ZNAKI.

MAKS

ANA

15 DO STO ZANIMIVO BO-Zbirka vaj2012.indd 15

2012.7.20 14:46


RAČUNI S TREMI ŠTEVILI 1. KOLIKO JE KROGLIC? NAPIŠI RAČUNE.

2. IZRAČUNAJ IN POBARVAJ. 5 7 8 9 10

— RUMENA — ORANŽNA — RDEČA — ZELENA — MODRA

16 DO STO ZANIMIVO BO-Zbirka vaj2012.indd 16

2012.7.20 14:46


3. IZRAČUNAJ. POIŠČI REZULTAT NA SLIKI IN POBARVAJ MEDVEDA PO NAVODILU.

— ČRNA — RJAVA — RUMENA — VIJOLIČNA — RDEČA — MODRA — ROZA — ZELENA — ORANŽNA

17 DO STO ZANIMIVO BO-Zbirka vaj2012.indd 17

2012.7.20 14:46


Do sto zanimivo bo, zbirka  

Zbirko vaj Do sto zanimivo bo sta napisali izkušeni učiteljici in vanjo vnesli svoje izkušnje iz prakse. Tako so nastale vaje, s katerimi la...

Do sto zanimivo bo, zbirka  

Zbirko vaj Do sto zanimivo bo sta napisali izkušeni učiteljici in vanjo vnesli svoje izkušnje iz prakse. Tako so nastale vaje, s katerimi la...