Page 1

UČITELJ: Andrej Krumpak DELOVNI LIST 1: DINARSKE POKRAJINE Delovni list rešuješ s pomočjo fotografij v učbeniku na straneh 124 in 125. V kvadratkih so opisi pokrajin s posameznih fotografij. Na črte pod opisi napiši imena pokrajin. Z rdečo barvo obarvaj kvadratke z opisi Visokih dinarskih pokrajin. Naredi kljukico pri treh pokrajinah, ki so najredkeje poseljene. Naše največje kraško polje. _______________ _______________

Največje mesto te pokrajine je nastalo v okljuku reke Krke. _______________ _______________

Gozdno višavje južno od Krima. _______________ _______________ Pokrajino sestavlja niz kraških polj ter suhih in slepih dolin. _______________ _______________

Planota, ki ločuje celinski del od primorskega. _______________ _______________

Kraški ravnik južno od Gorjancev. _______________ _______________

Največji kraj te pokrajine je Žužemberk. _______________ _______________

Pokrajino na severu omejujejo Bloke, na njenem južnem robu pa izvira Obrh. _______________ _______________

/Dinarske+pokrajine  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/2529/42353/version/1/file/Dinarske+pokrajine.doc

/Dinarske+pokrajine  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/2529/42353/version/1/file/Dinarske+pokrajine.doc