Page 1

PREIZKUSZNANJA(do 5) Št. doseženih točk:_____ Ocena:___________

Ime in priimek:_________

1. naloga:

1

Naštej vse delitelje števila 36: _________________________

1. naloga: Zapiši vse večkratnike števila 15, ki so večji od 30 in manjši od 105. ____________________________________

2 2. naloga: a) Katera od števil 13, 66, 1927,112,2005so soda?__________________ b) Zapiši vsa enomestna praštevila: _____________________ c) Namesto črke x zapiši števko, da bo število deljivo s 3. Poišči vse možnosti. 4x02 č) Zapiši nekaj deliteljev produkta 8 . 15. ___________________________

3. naloga: Razcepi na prafaktorje: a) 36

5 b) 60

c) 420

3 4. naloga: Določi največji skupni delitelj števil: a) D(11, 20) = b) D(25, 40) =

c) D(6, 14, 18) =

3

5. naloga: Poišči najmanjši skupni večkratnik: a) v(8, 10) = b) v(5, 7) =

c) v(27, 90) =

3 6. naloga: Lovro se uči za mizarja. Na čim večje in enake kosemora razžagati tri deske, dolge 45 cm, 60 cm in 75 cm. Kolikšna je dolžina enega kosa?Koliko takih kosov bo dobil iz vseh treh desk?

3

7. naloga: Nariši daljico CDz dolžino 5,4 cm.

1

8. naloga: Izmeri razdaljo med premico b in točko B. b

d(b, B) = _________


2 B

9. naloga: a) Premica k seka krožnico v točkah K in L. Označi točki in poimenuj daljico. Daljica KL je _______________. b) Primerjaj razdaljo premice k od središča krožnice s polmerom te krožnice. ________________________________________________ c) V točki K nariši tangento na krožnico. k

3 S

Kriterij: 12–15 zd(2) 16–19 db(3) Pripravila: Tihana Smolej

20–22 pdb(4)

23–26 odl(5)

/Deljivost%3BTocka%2C+premica%2  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/2856/44188/version/2/file/Deljivost%3BTocka%2C+premica%2C+kroznica+B.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you