Page 1

Predpone in desetiške potence Predpona

Znak

Desetiška potenca

mega

M

106

1 000 000

kilo

k

103

1000

hekto

h

102

100

deka

da

1

10

10

100

1

osnovna enota

Vrednost

deci

d

10–1

0,1

centi

c

10–2

0,01

mili

m

10–3

0,001

mikro

μ

10–6

0,000001

Merjenje in merski sistem (Moja prva fizika 1, str. 17)


Fiz predpone%20in%20desetiske%20potence  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/14296/158162/file/FIZ_Predpone%20in%20desetiske%20potence.pdf

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you