Page 1

1. Kontrolna naloga 1.razred

A

1.

Izračunajte:

4 + (−2) ⋅ (12 ⋅ (−4) − 3 ⋅ (−11)) ⋅ (−2) − (−3) ⋅ (−5) =

2t

2.

Izračunajte a) (−2a 3 b)3 ⋅ (−3ab 4 ) 2 =

1t

b) x 3.

n −1

⋅x

n +1

⋅ (x ) = n 2

1t

Zapišite kot produkt: a) b) c) d)

x 6 + 7 x3 − 8 = 9 x2 + 6 x + 1 = xy − 3 x + 2 y 2 − 6 y = ( x − y ) 2 − (2 x − 1) 2 =

2t 2t 2t 2t

4. Skrčite izraz in rezultat razstavite:

1 − 4 x( x + 3)(2 x + 9) + (2 x + 5)3 =

3t

5. Izračunajte za katera cela števila x ima izraz 2 x − 4 − 2 ⋅ ( x − 5) vrednost vsaj x ? 6. Določite vrednosti števke a, da bo število 23a9a deljivo z 9. 7. Dokažite, da je število 2 ⋅ 3n +1 + 3n + 2 − 3n deljivo s 7. Kriterij:

2t 2t 2t

1-9 nezd, 10 – 12 zd, 13 – 15 db, 16 – 18 pd, 19 – 21 odl

1. Kontrolna naloga 1.razred B

1.

Izračunajte:

(−4 ⋅ 3 − 2(12 ⋅ ( −1) + (−3))) ⋅ (−5 − (−1)) ⋅ (−3) =

2t

2. Izračunajte:

(−5a 2 b)3 ⋅ (−2ab 4 ) 4 = b) x n −1 ⋅ y 2 n − 2 ⋅ x n +1 ⋅ y 2 =

1t

a)

1t

3. Skrčite in rezultat razstavite:

9 − ( x + 2)3 − (3 x − 1) 2 + x( x + 3)( x − 3) =

3t

4. Zapišite kot produkt:

x 2 − 24 x − 25 = b) 4 x 3 − 32 y 3 z 6 = c) 6 x 3 + 3 xy − 2 x 2 y − y 2 = d) 4 − (2 x − 1) 2 =

2t

a)

5.

2t 2t 2t

Izračunajte, za katera cela števila x ima izraz 4 x − 4 − 2 ⋅ ( x − 5) vrednost najmanj 3x ? 2 n +1

Dokažite, da je število 2 + (2 ) − 4 deljivo z 8. 7. Določite vrednosti števke b, da bo število 23b94 deljivo s 6. 6.

© Gregor Pavlič

n 2

n

2t 2t 2t


Kriterij:

1-9 nezd, 10 – 12 zd, 13 – 15 db, 16 – 18 pd, 19 – 21 odl

© Gregor Pavlič

/1.+kontrolna+naloga  

http://www.modrijan.si/slv/content/download/3020/45090/version/1/file/1.+kontrolna+naloga.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you