Vzleteli smo

Page 1

r o l y a T n a e S Ilustrirala

Hannah Shaw


jaz.

3 ... 4 ... 5

1 ... 2...

kokoš, o v r p m a am v em s Predstavlj o T . e j l o s e ala v ki je obisk

Veste, vcˇasih sem živela na kmetiji gospoda Pacnika. To je bilo PRAVO SMETIŠCˇE!


Gospod Pacnik je zrak zastrupljal z dimom ...

V reko je spušcˇal odpadke ...

Žagal je drevesa ...

Vse nas živali pa je stlacˇil v razmajan skedenj.

^

ZITO


Medtem je njegova hiša RASTLA in RASTLA in

RASTLA! Živali tega nismo mogle vecˇ prenašati.


Sestale smo se na strogo zaupnem kraju, da bi ugotovile, ali lahko kaj storimo.

Odlocˇile smo se ukrepati ...


Zgradile smo medzvezdno raketo, s katero bi ušle gospodu Pacniku med JASNE, CˇISTE ZVEZDE.

Nacˇrt ni bil enostaven. Ampak cˇe bi uspel, bi se beseda o njem gotovo hitro raznesla. Potem bi ŽIVALI PO CELEM SVETU ravnale ENAKO! Tako pacˇ je. Živali smo se navelicˇale deliti planet z ljudmi.

^

NACRT

*uporabi odpa dke

^

Zgradimo raketo

veCkov ja = Prepad l m Ze dje od Lju POSKUS

NI

^

^

Z = xy2x 200,0000 0 50,00101

ali jo! v i Žz egne pob

poskusni zajCček

K


. O J A J N I V SE ZAS Ljudje ve

V

dno

Proti Luni

I PO ^

KokošS


Pujs, ki je nacˇrtoval našo raketo, je bil prepricˇan, da bi lahko ponesla nas vse. Ampak najprej je nekdo moral na

G DON

^

Dobila sem škornje za hojo po Luni, vesoljsko cˇelado in zvezdno karto. Pa še doživljenjsko zalogo kosmicˇev.

i, hrust Cč ni, jam ljav Odli i

KOSMICIČ ^

POSKUSNI POLET.

Tak

brali m rat so iz

i! jam

Pokazali so m i gumb za VZ IG (ki naj bi ga pritisnila ob vžigu).

^

^

VZIG

ZASI PREKINLNA IT MISIJE EV

MLEK

MLEKO

MLEKO

In gumb za ZASILNO PREKINITEV MISIJE (ki naj bi ga pritisnila le v primeru zasilnega pristanka).

ene.


pa m e t o P

5 4 –

... –

. . . 1 – 2 – 3

! O M S I TEL

E L Z V

.. . o b e n em v

ke la s a e l t v e a l n d O ti in e m s d stran o oda p s o g i j eti na km a! Pacnik

TNT


Sprva je šlo vse gladko. Ves cˇas sem imela radijsko zvezo z vodjo poleta pri

^

Bila sem na POTI MED

SKA ZIVAL OLA KONTR JE MISI

^

ZIVALSKI KONTROLI MISIJE. ZVEZDE!

TA

KAR

MLEK O

Ampak nastopila je težava.

sem držala o t r a k o n d Zvez obrnjeno na g

MLE KO

lavo

TA KAR

In nena

doma s

vracˇala

e je rak

na naš

eta

planet.

.


»NE Amp

rekel vodja poleta. ˇ je « ! E S J A C A VR

ak bi

lo je prep bila ozno obr . Rak njen lah eta je a na ko šla rob e in le š je e

na vzd

VIDEO RAKETE

ol.


Morale smo še enkrat POSKUSNO POLETETI in tokrat smo za nalogo izbrale zelo pametnega zajca.

za hojo po Obul je škornje nil cˇelado. z e v o p i s in i n u L KART A

E J N li at k S KOR v javo hrustl

^

I OBRNTO V R SME

Dale smo mu zvezdno karto in veliko škatlo korenja.


Po

tem

5

.. pa

4

.

3

2

L E T E L

VZ

. . . 1

! O M S I

od n ra vata t s , ri l k e e t i pr ka. e l o a, k acni p je dim a P c e d j Za ga in ospo o g sm tijo e km