Teal Swan: Proces celovitenja, 1. izdaja, 3. natis (odlomki)

Page 1

23,00 EUR


»Teal je zopet uspela. Njen nenavadni proces vam bo prihranil leta fizičnih in čustvenih težav. Teal vas uči, kako brez strahu vstopiti v svojo bolečino, namesto da bi od nje bežali, ter kako najti vzroke in rešitve za vse, kar vas loči od izpolnjujočega življenja. Pomagala vam bo dobiti nazaj svojo dušo in napisati novo zgodbo vašega življenja.« --- dr. Alberto Villoldo, psiholog ter avtor knjižnih uspešnic, na primer Zdravilo duha in Srce šamana

»Knjiga Proces celovitenja je obvezno branje za vsakogar, ki je doživel kakršnokoli obliko travme. Teal Swan nam briljantno poda potrebne informacije o tem, kako nas zaznamujejo zelo čustveni dogodki. Iz svojih izkušenj nam nudi resnično zdravilen proces, tako da nam daje praktična orodja za vsakodnevno uporabo. Ta knjiga vas bo osvobodila vaše preteklosti.« --- Joe Dispenza, dr. kiropraktike, raziskovalec ter avtor knjige Placebo ste vi, ki je bila uvrščena na lestvico knjižnih uspešnic časopisa New York Times


Teal Swan

PROCES CELOVITENJA Sestavite svoje razdrobljene dele in si zacelite čustvene rane

Prevedla Vesna Bitenc

VEBI, Ljubljana, 2020


Teal Swan PROCES CELOVITENJA Sestavite svoje razdrobljene dele in si zacelite čustvene rane Naslov izvirnika: The Completion Process The Practice of Putting Yourself Back Together Again Copyright © 2016 by Teal Swan Originally published in 2016 by Hay House Inc. USA Za izdajo v slovenščini: © 2016, VEBI, Vesna Bitenc s.p. Prevod, priredba, urejane, predgovor, slovarček in oblikovanje: Vesna Bitenc Ilustracija naslovnice: Sanja Karin Mušič Fotografija v ozadju naslovnice: Hans Braxmeier (Pixabay) Oblikovanje naslovnice: Vesna Bitenc Tisk: Silveco d.o.o. Naklada: 200 Založba: VEBI 1. slovenska izdaja, 3. natis --- Ljubljana, januar 2020 Vse pravice pridržane. Brez predhodnega pisnega soglasja založbe ne sme biti noben del te knjige kopiran na kakršenkoli mehanski ali elektronski način, niti v obliki fotografskega zajema, skeniranja, zvočnega ali video posnetka; niti ne sme biti shranjen v sistemih za shranjevanje ali objavljanje niti biti prenesen ali kako drugače kopiran za javno ali zasebno uporabo --- razen po pravilih »poštene rabe« (oziroma proste uporabe) v obliki kratkih citatov v člankih in knjižnih ocenah. Informacije v tej knjigi ne nadomeščajo strokovnega medicinskega nasveta. Avtorica ne daje medicinskih nasvetov niti ne predpisuje uporabe nobene tehnike kot oblike pomoči pri fizičnih, čustvenih ali drugih težavah brez predhodnega posvetovanja z zdravnikom --- niti neposredno niti posredno. Avtorica in založba ne nosita nobene odgovornosti za dejanja oziroma za kakršnokoli neposredno ali posredno škodo, do katere bi prišlo zaradi neupoštevanja nasvetov zdravnikov oziroma zaradi uporabe ali zlorabe te knjige, njene vsebine ali objave na spletnih straneh tretjih oseb.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 159.97 SWAN, Teal, 1984Proces celovitenja : sestavite svoje razdrobljene dele in si zacelite čustvene rane / Teal Swan ; prevedla, [priredba, predgovor, slovarček] Vesna Bitenc. - 1. slovenska izd., 3. natis. - Ljubljana : Vebi, 2020 Prevod dela: The completion process ISBN 978-961-93807-1-0 COBISS.SI-ID 302981888


Svoboda … pomeni vrnitev k sebi. Spreminjanje cianida življenja v med. In prostost, vrhunec barve, narisane na poln svet cvetnih listov, ki vsi rastejo iz zemlje. Morda bedne okoliščine nam danih življenj niso nič drugega kot klic po zorenju. Kajti življenje znotraj življenja je transcendentalno. V večnem iskanju načinov, kako nas je svet razdvojil … Z namenom, da nas ponovno združi, s tako pogumno preudarnostjo, da utopi vse muke. Tako lahko vidite, da lepoti v njeni najbolj absolutni obliki mržnja ni tuja. Temveč … Nastane iz nje. --- Teal SwanPREGLED VSEBINE PREDGOVOR K PRVI SLOVENSKI IZDAJI ................................................................ 1 UVOD ................................................................................................................................ 3 Prvi del: UGLAŠEVANJE............................................................................................. 7 Poglavje 1: ISKANJE VELIČASTNE SPRAVE ...................................................... 9 Poglavje 2: IZKOPAVANJE ZAKOPANEGA ..................................................... 25 Poglavje 3: OZAVEŠČANJE NEZAVEDNEGA................................................. 35 Poglavje 4: POVEZANOST TELESA, ČUSTEV IN ČASA ............................... 45 Drugi del: CELOVITENJE......................................................................................... 55 Poglavje 5: PRIPRAVA NA PROCES CELOVITENJA...................................... 57 Poglavje 6: KORAKI 1–6: VARNO ZATOČIŠČE IN DOSTOPANJE DO SPOMINA ................................................. 65 Poglavje 7: KORAKI 7–13: POTRDITEV IN OLAJŠANJE .............................. 85 Poglavje 8: KORAKI 14–18: CELOVITENJE IN ZAKLJUČEK ....................... 97 Tretji del: SPRAVA ................................................................................................... 109 Poglavje 9: PROCES CELOVITENJA SPREMINJA ŽIVLJENJA ............................................................... 111 ZAKLJUČNE BESEDE................................................................................................ 141 DODATEK A Priročen pregled: Seznam korakov procesa celovitenja ................................... 143 DODATEK B Kako postati certificirani praktik procesa celovitenja? ................................................................... 145 DODATEK C Slovarček......................................................................................... 147 ZAHVALE ..................................................................................................................... 155 O AVTORICI ................................................................................................................ 157 PROSTOR ZA VAŠE BELEŽKE................................................................................. 159 PODROBNO KAZALO .............................................................................................. 161PREDGOVOR K PRVI SLOVENSKI IZDAJI Proces celovitenja je že tretja knjiga, ki jo je napisala Teal Swan, a je prva prevedena v slovenščino. Če spremljate njene video vsebine, ki jih od leta 2011 tedensko objavlja na svojem YouTube kanalu, verjetno že poznate nekatere koncepte, ki so v tej knjigi povezani v celoto. Dobra podlaga za razumevanje vsebine je tudi poznavanje izrazoslovja s področij: travm, zdravljenja čustvenih ran ter dela s sencami in z notranjim otrokom (od tistega, kar uporabljajo napredni psihoterapevtski pristopi, do alternativnih oziroma ezoteričnih interpretacij istih vsebin). Avtorica želi, da bi vsebina knjige dosegla čim širši krog ljudi, ki iščejo učinkovito metodo za samopomoč. Strinjala se je, naj bo prevod čim bolj razumljiv, tudi če to pomeni, da se njen slog pisanja ne bo povsem ohranil. Tako sem z namenom, da bi proces celovitenja približala tudi bralcem brez predznanja, za slovensko izdajo v besedilo dodala opombe s pojasnili in dodatno poglavje Dodatek C, kjer navajam razlago nekaterih pojmov, ki so uporabljeni v knjigi. Utegne vam koristiti, da se s temi pojmi seznanite že sedaj pred branjem glavne vsebine, seveda pa lahko v slovarčku tudi sproti iščete pojasnila. Pri interpretaciji pomena izrazov sem se naslanjala na vsebino te knjige in na druga dela avtorice, črpala sem tudi iz svojega znanja. Ta izdaja se od originalne v angleščini razlikuje tudi po tem, da ima na koncu še podrobno kazalo z vsemi podpoglavji. V knjigi se zlivajo psihologija, filozofija, ezoterika, osebne izkušnje in praktični napotki. Naj vas ne skrbi, če nekaterih teoretičnih vsebin sprva ne boste povsem razumeli. Včasih je najprej potrebna osebna izkušnja in teorija šele preko prakse dobi pravi smisel. Proces celovitenja je predvsem pot vračanja k sebi in osvobajanja od preteklosti. Vabim vas, da si dovolite stopiti na to pot. Vesna Bitenc, certificirani praktik procesa celovitenja, prevajalka in urednica slovenske izdaje

1UVOD Bilo je leto 2001. Z zvezanimi zapestji in gležnji sem sedela v luknji. Ne morem reči, da me je bilo strah, saj sem zaradi mnogih let zlorabe do takrat že otopela za nevarnost. Zdelo se je, da sem obupala nad življenjem. Nisem več videla smisla. Sprijaznila sem se, da je moje življenje mučilna samica in da iz nje nikoli ne bom prišla živa. Ko sem hodila v osnovno šolo, sem bila tarča družinskega znanca, za katerega moji starši niso vedeli, da je psihopat. Navzven se je kazal kot spoštovan vodja skupnosti in zdravstveni delavec, a je imel še drugo, zelo temno stran. Le nekaj ljudi je vedelo, da je sodeloval pri obredih v kultih. Postal je moj otroški mentor in pridobil neomejen dostop do mene. Moji starši so mu zaupali. Niso se zavedali, da je njegov odnos z mano temeljil na mučenju. Opazili so večino opozorilnih znakov, a so si jih napačno razlagali. Ta moški me je zlorabljal in mi je grozil, da bo pobil mojo družino, če komurkoli povem, kaj je počel. Vedela sem, da je bil dejansko zmožen moriti. Obredne zlorabe1 so trajale 13 let. Veliko časa sem preživela sede v luknji v tleh. Ta prostor sem poimenovala »umski prostor« in bil je ravno dovolj velik za eno sedečo osebo. Luknjo je prekrivala mreža, zbita skupaj iz starega lesa. Poleti je bilo dno postlano s pekočimi koprivami. To je bila njegova domislica za »urjenje mojega uma«. Preden me je poslal v luknjo, me je pogosto najprej slekel ter mi zvezal zapestja in gležnje. Pojma nisem imela, kako dolgo me bo pustil tam. Nisem vedela, ali se bo odločil, da me tam zadrži za nedoločen čas, da me ubije ali da me še isto noč vrne staršem. V tej peklenski luknji sem bila zaprta tolikokrat, da se mi je kljub boleči negotovosti to zdelo že kot rutina. Navadila sem se na vse trpljenje, razen na eno stvar. Iti v »umski prostor« je pomenilo, da sem morala biti sama s sabo, in tega nisem prenesla. V sebi sem čutila le praznino. Še huje kot praznino --- bila je prava vrzel, ki ji je bridkost obarvala robove. Dolga leta sem počela vse, kar sem mogla, da bi se izognila tej bridkos1

Obredne zlorabe so zlorabe, ki potekajo kot del verskih obredov, še zlasti v kultih. 3


Teal Swan: Proces celovitenja

ti in se odmaknila od te vrzeli. Potem pa se je nekaj zgodilo. Ko sem nekega dne sedela v »umskem prostoru«, sem začutila že poznano obupavanje. Vendar tokrat je bilo drugače. V svojem čutenju sem zaznala spremembo, ki je pomenila, da sem se premikala proti novemu čustvu. Bolj ko sem razmišljala o obupavanju, bolj jasno je postajalo, da to premikanje mora voditi k nečemu želenemu in proč od nečesa neželenega. Tako sem si začela postavljati vprašanje: »Kaj je tisto, česar si v sebi ne želim?« In še bolj: »Kaj je tisto, od česar se notranje odmikam?« Presenečena sem odkrila, da mi je čutenje »obupavanja« pravzaprav preprečevalo čutiti brezup --- popolno odsotnost vsakršnega upanja. V celem spektru človeških čustev je izguba upanja najmočnejše čustvo nemoči. Del mene je bil prepričan, da bi zdrs v brezup pomenil smrt, zato se je ta del mene brezupu upiral, da bi preživel. Lahko bi rekla, da sem se tistega dne odločila biti pogumna, a v resnici sem le opustila upanje. Stala sem na robu prepada. Bila sem čustveno izčrpana od skoraj 13-letnega mučenja. Brezup je bil kot tornado, ki me je zasledoval, ne glede na to, kam sem bežala. In naveličala sem se bežati. Želela sem umreti. Tako sem naredila ravno nasprotno od tistega, kar sem prej vedno počela. Obrnila sem se in stekla naravnost v tornado. Naredila sem čustveni samomor, čeprav nisem vedela, kaj se bo zgodilo potem. Čakalo me je presenečenje. Za trenutek sem se utapljala v bridkosti hudih muk. Počutila sem se zdrobljeno, potolčeno in polomljeno. Zajela sem sapo. Namesto, da bi se od tega čutenja odmaknila, sem šla globlje vanj. Dopustila sem, da me pogoltne. Dovolila sem mu obstajati, kot da bi za svoj obstoj imel upravičen razlog. Kmalu pa sem doživela lahkotnost bivanja … kot bi sončni žarki prodrli v globine oceana. Začutila sem olajšanje. Strah pred čutenjem je splahnel ob moji odločitvi, da se potopim vanj. Nekaj časa sem uživala v tem olajšanju. Bilo je prvič v življenju, da v stiski nisem zapustila sama sebe. 2 Takrat se mi niti sanjalo ni, zakaj je to, kar sem storila, delovalo. Samo vedela sem, da je. In tako sem isto preizkušala znova in znova --- skoraj vsakič, ko sem se soočala z neprijetnim čutenjem, od katerega me je mikalo bežati. 2

Kadar bežimo pred svojim neprijetnim čutenjem, ne bežimo le od tega, kar občutimo --- hkrati bežimo pred sabo in s tem sami sebe zapustimo. 4


Uvod

Naposled sem moškemu, ki mi je ukradel otroštvo, uspela pobegniti. Še leta po tem sem si skušala pomagati in okrevati. Prizadevala sem si doumeti, zakaj je tehnika, ki sem jo odkrila, delovala. Ko sem razumela, kako sem se zdravila, sem spoznala, da je to preboj, ki bi zares lahko spremenil svet. Ne bi mogla izbrati primernejšega trenutka: mnogo ljudi tega sveta potrebuje zdravljenje. Ugotovila sem, da se vse začne z resničnim čutenjem svojih čustev. Že maternici, še preden smo ga sploh videli, smo zunanji svet čutili. Ko smo kot novorojenčki prišli v to življenje, smo svet doživljali samo preko čutnih zaznav. Nato smo v obdobje odraslosti odnesli čustveni ton svojega otroštva. To je naučeno vibracijsko stanje, na katerem gradimo in ga dopolnjujemo. Preko tega čustvenega tona se pravzaprav naučimo graditi odnose z ljudmi, kar je dobro, če je bil čustveni ton našega otroštva pozitiven. Če pa je bil negativen in boleč, bo to negativno in boleče čustveno stanje filter, skozi katerega bomo kot odrasli zaznavali oziroma si razlagali svet. To bo osnovna čustvena travma, za katero se zdi, da je nikoli ne bomo presegli. Svoje življenje bomo porabili za to, da se bomo skušali »popraviti« --- z malo ali nič uspeha. V mojem primeru je bilo tako, da sem 5 let obiskovala terapije pri različnih terapevtih, specializiranih za obredne travme. Izpostavljena sem bila tako običajnim pristopom kot najbolj sodobnim terapijam s tega področja. Ugotovila sem, kaj deluje in kaj ne. Ko sem bila deležna tradicionalne terapije za zdravljenje travm, sem spoznala koncept dela z notranjim otrokom (ang. inner-child work) in to je bilo zame pravo razodetje. Za konceptom dela z notranjim otrokom kot načinom zdravljenja stoji teorija, da vsak človek v sebi nosi esenco otroka, kakršen je sam nekoč bil. Ko dozorimo, en del nas odraste, drugi del pa ostane otrok. Ta notranji otrok simbolizira naš čustveni jaz. Ne glede na naše dobre ali slabe izkušnje iz otroštva je del nas odrasel, čeprav ni dobil vsega, kar je kot otrok potreboval. Zato odrasli jaz drži ključ do ozdravitve. Toda ko sem bila deležna terapije za zdravljenje travm, mi delo z notranjim otrokom, kot sem ga izvajala takrat, nikoli ni dalo občutka celovitosti. Šele ko sem si zgradila uspešno mednarodno kariero kot duhovna učiteljica, sem povsem dojela, zakaj je tehnika, ki sem jo odkrila v um5


Teal Swan: Proces celovitenja

skem prostoru, delovala in zakaj je delo z notranjim otrokom delovalo. In še bolj pomembno --- to je bistveno vprašanje: Kako oboje spada skupaj? Ugotovila sem, da sem našla »sveti gral«. Začela sem oblikovati proces, ki bo celo najbolj ranjeni in razdrobljeni osebi pomagal, da bo zopet celovita. Proces sem izpopolnjevala tako, da sem ga najprej uporabljala na sebi in potem na svojih klientih. Želim vam, da izkusite radostno življenje, dostopno le tistim, ki so voljni pogumno potovati globoko vase in ob tem oživljati svoje izgubljene dele. Če ta proces lahko ozdravi žrtve kompleksnih obrednih zlorab, lahko ozdravi kogarkoli. Pristop sem poimenovala proces celovitenja (ang. The Completion Process).

6


Prvi del:

UGLAŠEVANJE

7Poglavje 1: ISKANJE VELIČASTNE SPRAVE Proces celovitenja predstavlja vrata v osvoboditev. Je način, kako se zopet sestaviti skupaj, da nas preteklost ne bo več zadrževala in nas ne bo groza prihodnosti. Ta proces je primeren za vsakogar. V življenju imamo vsi stare rane, ki so potrebne celjenja. Pogosto sploh ne opazimo, da so simptomi, ki jih trenutno doživljamo, povezani s starimi poškodbami, vendar so, le da te povezave preprosto nismo odkrili. Večina ljudi si želi, da bi bil naš svet oder harmonije in užitka. Čeprav smo tukaj na Zemlji deležni obojega, je res, da obstajajo tudi konflikti in trpljenje. Vsak dan se iz vojn vračajo travmatizirani vojaki. Prebivalci od vojn razdejanih območij se trudijo sestaviti razbitine svojih življenj, da bi živeli dalje. Otroci so zlorabljeni, ženske posiljene, ljudje zaradi naravnih katastrof ostanejo brez vsega. Člani intervencijskih ekip, kot so zdravniki iz oddelkov za nujno medicinsko pomoč, reševalci in gasilci, pomagajo drugim, da se prebijejo skozi grozljive okoliščine, in nemalokrat potem sami težko predelajo svojo stisko ob tem, kar so doživeli. Spet drugi posamezniki skušajo utopiti svojo bolečo praznino in podležejo zasvojenostim. Vse težke okoliščine, s katerimi se ljudje borimo, imajo nekaj skupnega: travmo. Simptomi travme se lahko pokažejo kot prebliski, nočne more, nespečnost, hromeč strah, zasvojenost, tesnoba ali depresija, pa tudi kot nenehno premišljevanje o določenih preteklih dogodkih ali o seriji dogodkov. Nekateri ljudje se spopadajo z nizko samozavestjo, nagnjenostjo k samopoškodovanju, s kroničnimi bolečinami, duševnimi boleznimi ali pa le z na splošno neizpolnjujočim in bolečim življenjem. Pogosto niti ne vedo, kaj povzroča njihove simptome. Sploh si ne predstavljajo, da so ti znaki povezani z nerazrešenimi izkušnjami. Najbolj boleče od takšnih epizod izvirajo iz otroških travm. Posameznik se svoje travme morda niti ne zaveda, celo kadar mu v vsakodnevnem življenju povzroča resno trpljenje. Sedanje psihološke prakse začenjajo to priznavati, terapevtski pristop do klientov se počasi, a vztrajno spreminja iz: »Kaj je narobe z vami?« v: »Kaj 9


Teal Swan: Proces celovitenja

se vam je zgodilo?« Nihče ni odporen na travme. Proces celovitenja sem uporabljala na ljudeh --- od otrok do odraslih, ki živijo po celem svetu, prihajajo iz različnih kultur, so v različnih življenjskih obdobjih in na različnih poklicnih poteh. V svoji praksi sem z uporabo procesa dosegla razrešitev in integracijo pri žalujočih, pri zasvojenih, trpečih za duševnimi boleznimi, težavami s težo, kroničnimi ali smrtnimi boleznimi ter pri okrevajočih po spolni zlorabi v otroštvu. Včasih delam s klienti, ki ne morejo vzpostavljati dobrih odnosov ali ne najdejo smisla življenja. Proces se je izkazal za zelo učinkovitega tudi pri tistih, ki trpijo za posttravmatsko stresno motnjo (PTSM) kot posledico travm iz vojn, nesreč, naravnih katastrof ali osebnih tragedij. Knjiga je zasnovana z namenom, da vas vodi v proces celovitenja, tako da ga boste lahko razumeli, izkusili, mu dopustili, da vas preobrazi, in ga celo uporabili, da z njim preobrazite življenja drugih, ki vas utegnejo prositi za pomoč.

KAKO UPORABLJATI KNJIGO? Prvi del knjige se imenuje Uglasitev in vsebuje štiri poglavja, ki pojasnijo logiko tega procesa --- predvsem kako deluje človeški um v zvezi s predelovanjem spominov, čustev in travm. To je pomembno razumeti, saj osmišlja konkretne korake procesa celovitenja. V prvem delu navajam primere iz svojega življenja in primere svojih klientov, da bi bralcem pomagala razumeti univerzalne resnice. Proces celovitenja je sestavljen iz 18 korakov, ki so navedeni in podrobno pojasnjeni v drugem delu, imenovanem Celovitenje. Za vsak korak so podani razlogi zanj, kako ga izvesti in kaj storiti, če se pojavijo nekatera čustva oziroma reakcije. Na ta način pišem z namenom, da boste skozi proces lahko šli samostojno ali ob pomoči bodisi skrbnega prijatelja bodisi certificiranega praktika, ki bo vsak korak prehodil z vami. Prosim, zavedajte se, da je proces celovitenja oblikovan, da poteka zaporedno in vsak posamezen korak naravno vodi v naslednjega --- vse od začetka do konca, od koraka 1 do 18. Zaradi boljšega razumevanja sem razlago procesa vseeno razdelila v ločena poglavja. Poglavje 6 pokriva korake od 1 do 6 in se nanaša na tisti del procesa, kjer podoživljamo spomin, ki nam v trenutnem življenju povzroča bolečino. Poglavje 7 se nanaša na 10


Iskanje veličastne sprave

korake od 7 do 13 in govori o delu procesa, v katerem z namenom zdravljenja spreminjamo spomin. Poglavje 8 predstavi podrobnosti korakov od 14 do 18, ki se nanašajo na del procesa, kjer se rešimo iz spomina in se uskladimo s svojo trenutno časovno premico. V tretjem delu, z naslovom Sprava, ponosno delim nekaj dramatičnih pričevanj o procesu celovitenja od udeležencev in praktikov oziroma facilitatorjev s celega sveta. Te zgodbe so v poglavju 9 prepletene s komentarji o tem, kako proces celovitenja koristi tistim, ki ga uporabljajo v svojem vsakdanjem življenju.

KAJ SKUŠAMO CELOVITITI? Življenje je nepredvidljivo. Doživljamo lahko obdobja, ko se nam zdi, da končno vse obvladujemo, dokler se zopet vse ne obrne na glavo. Lahko se nenadoma počutimo kot iztirjen vlak ali kot bi se brez vesel spuščali čez brzice. Ko smo na tem, da treščimo, ali ko plujemo v popolnem kaosu, je to lahko znak, da potrebujemo reintegracijo. Vsa ta doživetja so upravičena in potrebna. So del našega razvoja, zato je lahko zelo zanimivo in koristno, če se o njih podučimo. Ko se naučimo biti pozorni na sprožilce svojih spominov in si vzamemo čas, da razrešimo jedrno težavo, se končno lahko pozdravimo. Sprožilec je pomemben koncept, zato mi dovolite, da ga pojasnim. Sprožilec je karkoli, kar nam pomaga obuditi ali priklicati na površje travmatičen spomin iz naše preteklosti. Lahko je beseda, ton glasu, vonj, občutek v telesu, obraz, kraj oziroma katerakoli situacija ali stvar, ki povzroči, da se počutimo nemirne ali prestrašene. Morda se niti ne zavedamo, kaj je vzrok, da nenadoma čutimo slabost, bolečino, tesnobo ali vznemirjenost --- a naša podzavest pozna vzrok. Sprožilec je tako opomin na staro rano in znak, da se moramo s težavo soočiti. V takšni situaciji sprožilci niso negativni ali neželeni, temveč so povabilo k integraciji svojih odcepljenih oziroma razdrobljenih delov nazaj v svoje bitje. Proces celovitenja je v bistvu praktičen in zmogljiv način, da z uporabo sprožilcev ponovno povežemo svoje razdrobljene dele in tako zopet postanemo celoviti. Ko boste nadaljevali z branjem, vam bo ta pristop postal razumljivejši. Predstavljajte si, da je vsak človek kot reka. Deli našega otroškega jaza, ki so se ločili zaradi travmatičnih dogodkov, so kot posamezni tokovi, ki so 11


Teal Swan: Proces celovitenja

se od glavne reke odcepili v svoje rečne rokave. V naravi ima reka na voljo toliko več vode, kolikor vode iz posameznih rokavov se ji pridruži. Ker je naša zavest pravzaprav velik tok energije, bomo imeli vsakič, ko zopet integriramo izgubljeni oziroma ločeni del sebe, več energije in višjo stopnjo zavedanja kot pred to reintegracijo. Ko sprejmete dejstvo, da ste mojstrovina, ki se neprestano dograjuje, se boste v tej stalni rasti naučili najti mir in radost. Vedite: vsako izboljšanje vodi v nove izboljšave. Ker je to nenehen proces, moramo razlikovati med »celovitenjem« in »dokončanjem«. Vsakič ko dosežemo novo stopnjo razsvetljenja, so na obzorju vedno že nove možnosti za rast. Razsvetljena upokojitev ne obstaja. Največja lepota našega življenja je, da nikoli zares ne dosežemo »dokončanega« stanja. Naj vam dejstvo, da je odkrivanje našega pravega jaza nenehen proces brez konca, ne vzame poguma. Ko začnemo odkrivati sebe, ugotovimo, da smo že ob rojstvu imeli svobodo, integriteto, radost in ljubezen, a smo bili, preprosto rečeno, vzgojeni tako, da smo vse te darove pozabili.

UČENJE TEORIJE O CELOVITENJU Proces celovitenja zdravi in celi naše stare rane. Spet sem previdna z besedami, ki jih uporabljam. V tem kontekstu »rane« niso globoke zareze, iz katerih bi curljala kri, temveč uporabljam besedo »rana« za ponazoritev vsake neozdravljene čustvene, miselne ali fizične težave, s katero se spopadamo. Celo beseda »zdravljenje« je lahko nekoliko zavajajoča. »Zdravljenje« na splošno pomeni, da nekaj zdaj še ni v redu. To je že samo po sebi primarna »rana«, ki jo vsi nosimo v sebi: nekaj iz naše preteklosti ni v redu. Lepota procesa celovitenja je v tem, da je zdravilna že sama prisotnost zavesti v obliki pozornosti, ki jo nudimo tej rani. Ko smo brezpogojno prisotni z notranjo rano, končno sprejemamo, da ni nič narobe čutiti točno to, kar čutimo. Med napredovanjem skozi proces boste ta koncept dodobra spoznali. V procesu celovitenja ne zahtevamo, naj se naša čustva spremenijo, in niti nimamo potrebe po tem. Spremenijo se ravno zato, ker od njih ničesar ne zahtevamo in jih v nič ne silimo. Z brezpogojno, osredotočeno prisotnostjo si dajemo brezpogojno ljubezen. To nas preobrazi v osebo, kakršna smo v resnici. Omogoči nam, da obnovimo svojo celovitost. 12

[strani od 13 do 54 so izpuščene iz tega predogleda]


[strani od 13 do 54 so izpuščene iz tega predogleda]

Drugi del:

CELOVITENJE

55Poglavje 5: PRIPRAVA NA PROCES CELOVITENJA Zdaj, ko ste se z branjem poglavij od 1 do 4 uglasili s procesom celovitenja, je čas, da ga posvojite --- naj postane del vašega življenja. Procesa ne morete izvesti narobe. Nobena izkušnja procesa celovitenja ni pravilna ali napačna. Od tu naprej morate napredovati z mislijo: »Vsaka izkušnja, ki jo imam med procesom celovitenja, je veljavna. Vsako doživetje med procesom je pravo zame. Je točno tisto, ki ga trenutno potrebujem.«

ZAČETEK Ko se zavežemo procesu celovitenja, sprejmemo mnenje, da je vsak trenutni čustveni pretres dejansko samo odmev travmatičnega spomina, ki nas lahko preganja ali pa se ga sploh ne spomnimo. Mislimo, da so naše trenutne življenjske okoliščine razlog za vznemirjenost. V resnici so zgolj sprožilec. Pojavi se zaradi predhodne rane, ki potrebuje našo pozornost. Ker nam sprožilci zdaj pomagajo videti rane, ki smo jih skušali potlačiti, so koristni, ne škodljivi. Morda je težko sprejeti dejstvo, da so sprožilci danes dobra stvar, čeprav tako zelo bolijo. Ni treba, da smo hvaležni zanje. Moramo se le zavezati, da bomo nanje gledali kot na sle, ki nosijo odmev nečesa pomembnega. Če tako gledamo nanje, jih lahko koristno uporabimo. Vsak sprožilec lahko vidimo kot odlično priložnost za integracijo. Lepota procesa celovitenja je v tem, da se bomo z uporabljanjem sprožilcev za svojo integracijo sčasoma znebili vseh negativnih asociacij, ki smo jih morda imeli o njih. Ko se pojavijo, bomo mnogo manj reaktivni. Začeli jih bomo povezovati z integracijo in izboljšanjem namesto s poslabšanjem počutja. Ko se pomen nečesa tako drastično spremeni, lahko živimo povsem drugače, nič več v stanju obrambe ali žrtve. Čutili bomo, da nam Univer57


Teal Swan: Proces celovitenja

zum noče povzročati trpljenja --- pomaga nam.

KDAJ UPORABITI PROCES CELOVITENJA? Ko se zavežemo uporabljati proces celovitenja, prakticiramo umetnost preusmerjanja svoje pozornosti. Umikamo jo od stvari, ki je sprožila našo reakcijo, in od zgodbe, ki si jo morda pripovedujemo o sedanjih okoliščinah. Namesto tega jo usmerjamo na čutenje, ki ga doživljamo kot posledico tega, kar se je pravkar zgodilo. Temu pravim »poslušanje odmeva«. Ko čutimo, da se je sprožilo čustvo, je idealni čas za uporabo procesa celovitenja. Ampak včasih procesa ni mogoče delati kar takoj, kjerkoli že smo. V tem primeru počakamo na primernejši čas oziroma načrtujemo boljši čas. Vsak zase ve, koliko je predan sebi in temu procesu integracije. Na splošno pa velja: prej ko lahko sprožilec uporabimo za integracijo, bolje je. Kako kmalu se lotimo integracije, je navsezadnje stvar prioritete. Vprašati se moramo, kaj je zares pomembno. Ali je trenutna aktivnost tako pomembna, da mora imeti prednost pred izvajanjem procesa celovitenja, ki nam pomaga do ozdravitve in celovitosti? Na primer: kako ravnamo, če začutimo sprožilec zaradi nekoga ali nečesa, tik preden smo nameravali počistiti kuhinjo? Če se odločimo, da je čiščenje bolj pomembno, si sporočamo, da so kuhinjska tla in posoda v koritu pomembnejši kot naše zdravje in dobro počutje. Ko smo v varnem, mirnem, tihem prostoru in lahko izvedemo korake, začnemo tako, da razmišljamo o sprožilnem dogodku, ki nas je vznemiril. Ugotovimo, ali lahko ponovno aktiviramo boleče čutenje. Večina ljudi, ki se zaveže procesu celovitenja je povsem zmožnih ustrezno ravnati z vsem, kar posledično pride na dan. Ugotovi, da jih proces takoj privede do boljšega počutja. Vendar pri vsakem globokem zdravilnem procesu velja, da je pametno poskrbeti za strokovno podporo ali prijatelja, ki ga lahko pokličemo, če naletimo na nekaj, česar ne moremo obvladati sami. Če vas med procesom kadarkoli zamika, da bi škodovali sebi ali komu drugemu, takoj poiščite pomoč. Previdnost je še posebej pomembna pri osebah, ki so doživele obredno travmo ali ki so bile mentalno programirane. Takšni ljudje naj vsekakor najamejo spretnega strokovnjaka, da bo že od začetka delal z njimi neposredno. 58

[strani od 59 do 108 so izpuščene iz tega predogleda]


[strani od 59 do 108 so izpuščene iz tega predogleda]

Tretji del:

SPRAVA

109Poglavje 9: PROCES CELOVITENJA SPREMINJA ŽIVLJENJA Ljudje, ki delajo zame oziroma z mano, vedo, da je pomoč posameznikom s PTSM moja posebna strast. Zato leta 2014 nisem bila presenečena, ko je v sobo planil moj pomočnik in mi povedal, kako si je nek veteran iz Anglije s pomočjo procesa celovitenja izboljšal svoje življenje. Z uporabo procesa na sebi je bil tako uspešen, da se je na našo pisarno obrnil po dovoljenje, da bi ga smel uporabljati še na drugih veteranih, ki so se iz vojne vrnili s PTSM. Takrat sem prvič slišala za vodnika Steva Clewsa. Odgovorila sem mu, da nima samo mojega dovoljenja, ampak tudi mojo polno podporo. Čez nekaj mesecev sva se s Stevom ob neki priložnosti posvetovala o procesu celovitenja. Z mano je (povsem zaupno) delil nekatere izjemne uspehe, ki so jih doživeli posamezniki, s katerimi je delal. Takrat se je njegova strast uporabljati proces na drugih veteranih spremenila v poslanstvo. Z zadovoljstvom lahko povem, da namerava svoje delo še razširiti.

SREČANJE S ČLOVEKOM DEJANJ Steva in njegovo družino sem prvič osebno srečala v Londonu avgusta 2015. Snidenje z moškim, ki je samostojno začel uresničevati mojo prvotno vizijo in jo spreminjati v realnost, je bilo, kot bi se mi uresničile sanje. Morda ste že sami opazili, da je srečanje z osebo, s katero razvijete močno povezanost, še preden jo osebno spoznate, zelo čustveno doživetje. S Stevom sva se usedla k čaju. Svojo palico je prislonil ob steno in drug drugemu sva se nasmehnila. Najina nasmeha sta povedala več kot tisoč besed. V tistem trenutku sem občutila hkrati veselje in žalost. Vsi, ki se nas je travma dotaknila v jedru in nam spremenila življenje, nosimo posebno vrsto bridkosti, ki je kakor madež. Sčasoma začnemo verjeti, da nas zaradi njega ni mogoče ljubiti in smo zaradi njega uničeni. Tudi pri drugih ga 111


Teal Swan: Proces celovitenja

takoj prepoznamo. Leta in leta si prizadevamo, da bi ga zdrgnili s sebe. A ta madež je podoben tistemu, ki ga dobi glinen lonec preden gre v peč --pravzaprav je del naše zrele lepote. Daje nam neko posebno globino. Tistega avgustovskega dne sem sedela pred Stevom in videla njegov madež. Čutila sem, da je tudi on prepoznal mojega. Zaradi obojestranskega prepoznanja sva občutila močno olajšanje. Povezalo naju je s tihim darom razumevanja in zvestega tovarištva. Kot jaz je bil tudi on s svojo družino poklican, da v svetu opravlja to zdraviteljsko delo. Milijoni življenj imajo lahko korist od tega. Stevova zgodba me nenehno opominja, da le redko vemo, zakaj doživljamo boleče stvari. Ne vidimo, kako se to ujema s širšo sliko življenja. Počutimo se, kot da smo žrtve življenja samega. A če imamo potrpljenje, da korak za korakom stopamo v smeri ozdravitve, se nam »zakaj« sčasoma sam odkrije. Nenadoma zagledamo širšo sliko, ki je pogosto lepa. In naj vam povem, da je bila lepa tudi tisti dan. Ta del knjige opisuje Stevovo in druge zgodbe pogumnih ljudi, ki so iz prve roke izkusili proces celovitenja. Kasneje so nekateri (kot Steve) postali facilitatorji. Drugi uživajo v različnih razsežnostih povrnjenega dobrega počutja in veselja do življenja, v katerega prej sploh niso več verjeli. Vodnik Steve Clews je z javnostjo delil že precejšen del svoje zgodbe in dovolil mi je, da uporabim njegovo ime. Ostali, ki so mi poslali svoje zgodbe, so mi dali podobna dovoljenja, a večina jih živi manj javno. Da bi zaščitila njih in njihove družine, sem se odločila spremeniti večino pravih imen in drugih prepoznavnih podrobnosti. Navedbe so ostale zapisane z njihovimi besedami. Zdi se mi, da to pripomore k razumevanju, zakaj se ljudje odločajo uporabljati proces celovitenja. Spoznali boste zanimive in presenetljive načine, kako je proces pomagal njim in drugim.

S PRVIH BOJNIH LINIJ Steve Clews je 12 let služil kot vodnik v kraljevi oklepni enoti britanskih oboroženih sil na številnih aktivnih misijah, tako v dobro poznanih kot tudi v bolj oddaljenih vojaških bazah. Služil je tudi v specialno usposobljeni enoti, ki je izvajala naloge bližnje zaščite. Že kot majhen otrok je vedel, da bi rad postal vojak, in z dvanajstimi leti je vstopil v vojaško kadetsko šolo. Takoj po šolanju se je pridružil britanski vojski, kjer je užival v discipliniranem urjanju in prestal osnovno usposabljanje. Njemu in drugim bom večno hvaležna, da z nami delijo 112


Proces celovitenja spreminja življenja

svoje osebne izkušnje. V času svoje dvanajstletne aktivne vojaške službe je Steve doživel veliko travmatičnih dogodkov. Priznava, da je moral v okviru službenih dolžnosti jemati življenja. Glede na situacije, v katerih se je znašel, in glede na takratne okoliščine, je bil Steve povsem prepričan, da ni imel drugih možnosti. Bil je že zelo blizu temu, da bi izgubil lastno življenje, ko so bila celo njegova oblačila in oklep poškodovani od šrapnelov ali nabojev. Videl je, kako so bili njegovi bližnji prijatelji in kolegi resno poškodovani, pohabljeni ali ubiti. Ko je zapustil vojsko, se je za prekvalificiranje usposabljal na področju informacijskih tehnologij, kar mu je zelo ustrezalo. V letu dni je postal Microsoftov certificirani sistemski inženir (MCSE). Zaposlil se je kot sistemski administrator v velikem podjetju. Vendar nekaj ni bilo v redu in nikakor se ni mogel ustaliti. »Del mene je manjkal. V tistem času sem bil v groznem razmerju in se nikakor nisem mogel navaditi na družinsko življenje,« se spominja Steve. »V meni je bila napadalnost, kar je bilo videti, kot da bi imel dvojno osebnost. Kadar se je sprožila, se je pojavila hladna, preračunljiva in zelo nevarna oseba ter prevzela nadzor nad mano. Bilo je, kot da bi ji bil pravi Steve (jaz), ki je bil racionalen, logično razmišljujoč z dobrimi družbenimi moralnimi vrednotami in vedenjem, povsem podrejen. Počutil sem se utišanega oziroma kot da me je ta druga, nasilna oseba povsem nadvladala.« Vsakič, ko je prevladal nasilni del njegove osebnosti, je Steve izgubil še več dostojanstva in samonadzora. Pravi, da je prišlo tako daleč, da je lahko v sebi čutil prebujajoči bes že samo ob tem, ko se je s kom zgolj pogovarjal. Kar naenkrat je v telesu začutil naval adrenalina, zategovanje čeljusti in nato napetost v ramenih --- pripravljen je bil, da napade. »Čutil sem, da bi lahko resno poškodoval sogovornika. Spoznal sem, da je bilo z mano nekaj narobe, to nisem bil pravi jaz,« pojasni Steve. »Začel sem se izmikati družabnim dogodkom in družbi, da bi se izognil sprožilcem in da se ne bi izpostavljal okolju, kjer bi se lahko sprožili.« Zapustil je službo in prekinil razmerje, v katerem je bil. Povezal se je z znanci, ki so v arabskih državah delali na področju osebnega varovanja (telesni stražarji). Vedel je, da se bo zaradi tega dela vrnil nazaj v nekatere zelo sovražne in nevarne kraje, a je upal, da mu bo to delo povrnilo nekaj občutka nadzora. 113

[strani od 114 do 142 so izpuščene iz tega predogleda][strani od 114 do 142 so izpuščene iz tega predogleda]

DODATEK A Priročen pregled: Seznam korakov procesa celovitenja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Ustvarimo varno zatočišče. To je potrebno narediti le enkrat. Čustvena vipasana. Raziskovanje čutenja oziroma sprožilca. Potrdimo trenutno prisotno čutenje. Na površje povabimo spomin. Podoživimo spomin. To storite v prvoosebni perspektivi. Potrdimo čutenje znotraj spomina. Znotraj spomina vstopimo v perspektivo odraslega. Od pasivnega opazovanja spomina se premaknite v aktivno vizualizacijo. Potrdimo otrokova čustva. Počakamo na olajšanje. Pokličemo nazaj svoje ostale razdrobljene dele. Zadovoljimo otrokove potrebe znotraj spomina. Izbira ostati ali oditi. Otroku dajte na izbiro, da ostane znotraj spremenjenega spomina ali odide v varno zatočišče. Preverimo celovitost. Če otrok želi ostati, po potrebi ponovite korake 10---12 in nato končajte proces. Ko si otrok izbere odhod v varno zatočišče, nadaljujte z naslednjim korakom. Vstopimo v varno zatočišče in deaktiviramo spomin. Spomin, iz katerega smo vzeli otroka, se potem zapre (skrči ali poči kot balon). Ustvarimo očiščenje in ozdravitev. To naredite za otroka ali otroke, da ustvarite oddaljenost med preteklostjo in sedanjostjo. Zadovoljimo otrokove potrebe v varnem zatočišču. Izpolnite vse potrebe, ki jih utegne imeti otrok znotraj varnega zatočišča. V primeru pomanjkljivosti ponovite korake 2---15. Možnost ostati ali se združiti. Otroku ali otrokom ponudite možnost, da ostanejo v varnem zatočišču ali se združijo z odraslim. Vrnemo se v zavestno perspektivo. 143

[strani od 144 do 160 so izpuščene iz tega predogleda][strani od 144 do 160 so izpuščene iz tega predogleda]

PODROBNO KAZALO PREDGOVOR K PRVI SLOVENSKI IZDAJI ................................................................ 1 UVOD ................................................................................................................................ 3 Prvi del: UGLAŠEVANJE............................................................................................. 7 Poglavje 1: ISKANJE VELIČASTNE SPRAVE ...................................................... 9 Kako uporabljati knjigo? 10 Kaj skušamo celovititi? 11 Učenje teorije o celovitenju 12 Kako se lahko občuti proces celovitenja? 13 Ali ste primeren kandidat za ta proces? 14 Nezavedni um 15 Kako pride do potlačitve spominov? 16 Zavrnjeni jaz ne odide 18 Privlačnost in projekcija 19 Pojasnilo glede projekcije 21 Poglavje 2: IZKOPAVANJE ZAKOPANEGA ..................................................... 25 Budnica čustvom 25 Vzgajati zdrave in celovite otroke 26 Dolgoročna škoda 27 Čustva in intimnost 28 Izboljševanje odnosa do sebe 29 Kako ravnati z negativnimi čustvi drugih? 30 Čemu vsa ta drama? 32 Čigav pogled je odraz stvarnosti? 33 Poglavje 3: OZAVEŠČANJE NEZAVEDNEGA................................................. 35 Kako nas čustva iz zgodnjega otroštva povezujejo s preteklostjo? 35 Naši odsevi 35 Delo z notranjim otrokom 37 Kako deluje človekova senca? 38 Ali nam delo s človekovo senco lahko škoduje? 39 Ko v svoje življenje privlačimo limone 41 Iskanje zavedanja 41 Delo z lastno senco nam pomaga pri njenem spuščanju 43 Spoprijemanje z navalom čustev 44 161


Teal Swan: Proces celovitenja

Poglavje 4: POVEZANOST TELESA, ČUSTEV IN ČASA ................................45 Čutenjsko telo 45 Videti onkraj fizičnega telesa 46 Zakaj naj bomo pozorni na čutenjsko telo? 46 Čutiti in biti 48 Je to želenje ali hrepenenje? 48 Pot do boljšega počutja 50 Resnična narava miru 50 Prestop na soobstoječo časovno premico 51 Gledati življenje na linearni časovni premici 52 Drugi del: CELOVITENJE ........................................................................................ 55 Poglavje 5: PRIPRAVA NA PROCES CELOVITENJA.......................................57 Začetek 57 Kdaj uporabiti proces celovitenja? 58 Vloga praktika ali zaupnega prijatelja 59 Proces celovitenja kot vsakodnevna praksa 59 Tok procesa celovitenja 60 Kratek opis korakov procesa celovitenja 61 Poglavje 6: KORAKI 1–6: VARNO ZATOČIŠČE IN DOSTOPANJE DO SPOMINA ..................................................65 Korak 1: Ustvarimo varno zatočišče 65 Vódena meditacija za ustvarjanje varnega zatočišča 67 Povratek v proces celovitenja 71 Korak 2: Čustvena vipasana 71 Lahko se pojavijo senzacije 73 Kako opraviti z brezupom ali mentalnimi zgodbami? 74 Prepoznavanje prekrivnih čustev 75 Korak 3: Potrdimo trenutno prisotno čutenje 76 Korak 4: Na površje povabimo spomin 77 Korak 5: Podoživimo spomin 79 Korak 6: Potrdimo čutenje znotraj spomina 80 Doživljanje spomina 81 Spomin pod spominom 83 Poglavje 7: KORAKI 7–13: POTRDITEV IN OLAJŠANJE ..............................85 Korak 7: Znotraj spomina vstopimo v perspektivo odraslega 85 Korak 8: Potrdimo otrokova čustva 86 Kako potrditi čustva? 87 Korak 9: Počakajmo na olajšanje 88 Korak 10: Pokličemo nazaj svoje ostale razdrobljene dele 90 162


Podrobno kazalo

Korak 11: Zadovoljimo otrokove potrebe znotraj spomina 91 Ko intenzivnost naraste 92 Spreminjanje vzročnosti 94 Korak 12: Izbira ostati ali oditi 95 Korak 13: Preverimo celovitost 95 Poglavje 8: KORAKI 14–18: CELOVITENJE IN ZAKLJUČEK ....................... 97 Korak 14: Vstopimo v varno zatočišče in deaktiviramo spomin 97 Korak 15: Ustvarimo očiščenje in ozdravitev 98 Korak 16: Zadovoljimo otrokove potrebe v varnem zatočišču 99 Korak 17: Možnost ostati ali se združiti 99 Kako ravnati z mešanjem? 100 Korak 18: Vrnemo se v zavestno perspektivo 102 Opazovanje morebitnih fizičnih sprememb 103 Če nikoli nič ne pripomore k izboljšanju počutja (vključno s procesom celovitenja) 104 Tretji del: SPRAVA ................................................................................................... 109 Poglavje 9: PROCES CELOVITENJA SPREMINJA ŽIVLJENJA.................. 111 Srečanje s človekom dejanj 111 S prvih bojnih linij 112 Poskus prilagoditve »običajnemu« življenju 114 Iskanje rešitve 115 Končno občutek celovitosti 116 Ko zremo v smrt in zmagamo v boju 118 Doživljanje svobode miru 120 Premagovanje preprek v karieri in življenju 121 Najti svoje pravo poslanstvo 122 Živeti visokoleteče, a zelo stresno življenje 122 Dobrodošli v ljubezni do sebe in v sočutnem razumevanju 125 Ko starševstvo prinese na površje naše lastne težave 126 Premagovanje obredne travme in incesta 128 Delo z zaporniki 130 Povrnitev občutkov otroške nedolžnosti 131 Kako lahko proces celovitenja uporabljajo socialni delavci? 132 Zaustavitev borbe s hrano in težo 133 Povratek k zdravju in dobremu počutju 136 Opolnomočenje za izpolnjeno življenje 136 Integracija izboljša vse naše odnose 138 Sestavimo svoje razdrobljene dele in si zacelimo čustvene rane 139 ZAKLJUČNE BESEDE................................................................................................ 141 163


Teal Swan: Proces celovitenja

DODATEK A Priročen pregled: Seznam korakov procesa celovitenja ................................... 143 DODATEK B Kako postati certificirani praktik procesa celovitenja? ................................................................... 145 DODATEK C Slovarček......................................................................................... 147 ZAHVALE ..................................................................................................................... 155 O AVTORICI ................................................................................................................ 157 PROSTOR ZA VAŠE BELEŽKE................................................................................. 159 PODROBNO KAZALO .............................................................................................. 161

16423,00 EUR