Page 1

ABC 1

POSLUŠAMO PIŠEMO

v

Marija Grginic

VAJE ZA PISANJE VELIKIH TISKANIH ČRK

GOVORIMO BEREMO


KAZALO A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Č . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 NENAVADNA HIŠA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18


L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Š . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Ž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 NA POT DO ZNANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32


A NAPIŠI MAVRIČNO ČRKO A.

ÅNÅ IMÅ

.

PREPIŠI IME.

ÅNÅ VPIŠI ČRKO A.

J N

ANTEN 6

OMÅR

Ž N


B NAPIŠI MAVRIČNO ČRKO B.

BINE IMÅ

PREPIŠI BESEDO.

.

BALON KATERA ČRKA MANJKA?

BO EN BO I ÅNÅNÅ

V KNJIGI POIŠČI BESEDE NA B. DOPOLNI ABECEDNO KNJIGO.

7


C NAPIŠI MAVRIČNO ČRKO C.

CENE IMÅ OPÅTE. KATERA ČRKA MANJKA?

CI IBÅN MU Å LONE POZNAŠ PESEM CINCA BINCA? KAKO BOŠ DOPOLNIL ABECEDNO KNJIGO?

8


C NAPIŠI MAVRIČNO ČRKO Č.

ČOPIČ KATERA ČRKA MANJKA?

EBELÅ O ALÅ IMAŠ RAD ČOKOLADO? KATERO IMAŠ NAJRAJE?

OKOLÅDÅ ALI VEŠ, KAKO JE COFI PREMAGAL STRAH? BI ZNAL V KNJIGI POISKATI BESEDE NA Č? DOPOLNI ABECEDNO KNJIGO.

9


D NAPIŠI MAVRIČNO ČRKO D.

DEŽNIK KATERA ČRKA MANJKA?

IM IMNIKÅR SLÅ OLED KAKO JE IME DEČKU? POBARVAJ, PA BOŠ VIDEL.

10


E NAPIŠI MAVRIČNO ČRKO E.

ENÅ KAKO JE IME OTROKOM? KATERO ČRKO BOŠ NAPISAL?

MÅ TIN

N JC VÅ

KATERE BARVICE IMAJO V BESEDI ČRKO E? POBARVAJ JIH S PRAVO BARVO.

ZELENA

RDEČA

RUMENA

MODRA

11


F NAPIŠI MAVRIČNO ČRKO F.

FILIP

KATERA ČRKA MANJKA?

ŽIRÅ Å DEL IN BI ZNAL POBARVATI LUČI NA SEMAFORJU?

SEMÅ OR POBARVAJ IN VIDEL BOŠ, KAJ IMA ŽAN NA KAPI.

12


G NAPIŠI MAVRIČNO ČRKO G.

GOBÅ KAJ GASI GASILEC? KATERA ČRKA MANJKA?

ÅSILEC ÅSI . KAJ DOBIŠ, ČE VPIŠEŠ ČRKO G?

Ž Å Å O O L Å

13


H NAPIŠI MAVRIČNO ČRKO H.

HIŠÅ RUŠKÅ

KRU

KATERA ČRKA MANJKA? KAJ KUHA MAMA?

MÅMÅ KU Å JU O. KATERE BESEDE V PESMICAH NA DESNI IMAJO ČRKO H? IZ ČESA BOŠ NAREDIL HIŠO?

14


NAPIŠI MAVRIČNO ČRKO I.

I

IGLU KATERA ČRKA MANJKA?

M Š

GLÅ

R BÅ

L ST

KATERA ŽIVAL SE SKRIVA V POBARVANKI?

15


J NAPIŠI MAVRIČNO ČRKO J.

JÅGODÅ KAJ RAD JEŠ? KATERA ČRKA MANJKA?

Å CE

UHÅ

POZNAŠ VSE ŽIVALI NA SLIČICAH? DOPOLNI S ČRKO J.

EŽ NO 16

METUL

ELEN


DOPOLNI.

NENÅVÅDNÅ H IŠÅ S Š L O

Č

O L

L O

HIŠÅ JÅGODÅ ČEBELÅ SLADOLED BALON COF

17


K NAPIŠI MAVRIČNO ČRKO K.

KOKOŠ

POZNAŠ KAKTUS? ČE GA PRIMEŠ, TE ZBODE.

KJE JE KÅ TUS? ÅMELÅ O NO 18


L NAPIŠI MAVRIČNO ČRKO L.

LONEC BI ZNAL POSTAVITI NA STAVNICI?

H

O O

KATERA ČRKA MANJKA?

IST

ETÅ O

19


M NAPIŠI MAVRIČNO ČRKO M.

MUCÅ

KATERA ČRKA MANJKA? KAJ BI NAPISAL V ZVEZEK?

EMÅ LOVI UCO. LOVI IŠKO. SE SKRIVÅ ZÅ . KAJ JE SANJAL MEDVED? SO SE MU SANJE URESNIČILE?

20


N

N

NAPIŠI MAVRIČNO ČRKO N.

NINÅ SLO

OJ

KAKŠNE NOGAVICE IMA NINA?

OGAVICE LO EC JELE

ZNAŠ NA STAVNICI POSTAVITI BESEDO ZA ,

,

?

KATERO BESEDO BOŠ NAPISAL V ZVEZEK?

21


O NAPIŠI MAVRIČNO ČRKO O.

OČÅLÅ

KAKŠNA ČUDNA OMARA! POGLEJ, KAJ SE SKRIVA V OMARI, IN VPIŠI ČRKO O.

MAR A K L OK

L S L

22

K N


P NAPIŠI MAVRIČNO ČRKO P.

PISMO

BI ZNAL NA STAVNICI POSTAVITI BESEDO PIKAPOLONICA? NATO DOPOLNI S ČRKAMI P, L IN N.

PIKÅ O O ICÅ BI ZNAL POSTAVITI BESEDO PAPIGA?

P

Å

23


R NAPIŠI MAVRIČNO ČRKO R.

RÅCÅ IB

BI ZNAL DOPOLNITI BESEDI RIBA IN RAK?

ÅK

KATERA ČRKA MANJKA? KAJ BOŠ NAPISAL V ZVEZEK?

KÅJ IMÅ OK NÅ OKI? 24

KOLIKO JE U Å?


S NAPIŠI MAVRIČNO ČRKO S.

SLON BI ZNAL POSTAVITI NA STAVNICI BESEDE NOS, SOK, KOS? PREPIŠI JIH NA ČRTE IN V ZVEZEK.

KATERA ČRKA SE SKRIVA V POBARVANKI?

25


Š NAPIŠI MAVRIČNO ČRKO Š.

ŠOTOR BI ZNAL POSTAVITI BESEDE KOŠ, KOŠARA IN KOKOŠ?

KO KO

Å

KO

KATERA BESEDA JE TEBI VŠEČ? BI JO ZNAL NAPISATI V ZVEZEK?

KATERO NOVO LUTKO ČRKO BI DODAL DRUŽINI LUTK?

26


T NAPIŠI MAVRIČNO ČRKO T.

TORTÅ

KATERI BESEDI SE SKRIVATA V BESEDI KOSTANJ? KAJ BI NAPISAL V ZVEZEK?

KOSTÅNJ K K

IN ČE ZAMENJAŠ ČRKI T IN B?

TOR Å

TOR Å

BI ZNAL ZAPETI IGRAČAM USPAVANKO?

27


U NAPIŠI MAVRIČNO ČRKO U.

URÅ

KATERA ČRKA MANJKA?

M HÅ STÅ J HÅ HO IGL 28

BI ZNAL POVEDATI SVOJO PESEM O USTIH? POSKUSITA SKUPAJ Z MAMI ALI OČKOM.


V NAPIŠI MAVRIČNO ČRKO V.

VÅZÅ

KATERA ČRKA MANJKA?

SO Å JE NÅ EJI. LÅK OZIČEK BI ZNAL POISKATI NA STAVNICI ČRKE ZA BESEDO VEVERICA?

VE ERICÅ

29


Z NAPIŠI MAVRIČNO ČRKO Z.

ZMÅJ

KATERA ČRKA MANJKA? KATERA BESEDA TI JE VŠEČ?

VONEC VONČEK KO Å POZNAŠ ZLATE ZVEZDICE? NAREDIMO JIH IZ KORUZNEGA ZDROBA.

30

KAJ PA PESMICO O ZEBRI?


NAPIŠI MAVRIČNO ČRKO Ž.

ŽOGÅ

KATERA ČRKA MANJKA?

KU Å, PÅ I! LU Å! V LU I JE ÅBÅ. KATERO BESEDO BI ŽELEL POSTAVITI NA STAVNICI?

31


NA POT DO ZNANJA KDO SE PELJE NA AVTOBUSU? NE POZABI NAPISATI SVOJEGA IMENA.

ANA

ŽAN

LAHKO SI POMAGAŠ S SPODNJIMI IMENI.

IVO KARIN ROK LAN JAKA EVA MARK TIN KATERE ČRKE STANUJEJO SKUPAJ V ABECEDNEM MESTU?

32

Vaje za pisanje velikih tiskanih črk  

Vaje za pisanje velikih tiskanih črk

Vaje za pisanje velikih tiskanih črk  

Vaje za pisanje velikih tiskanih črk

Advertisement