Page 1

Katalog u{nih gradiv za vrtce

o

in

o n s

o vn

}olo


Vsebina

Vrtec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1. triletje OŠ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1. razred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Jezikovni pouk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Književni pouk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Dodatno gradivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2. razred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Jezikovni pouk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Književni pouk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Dodatno gradivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3. razred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Jezikovni pouk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Književni pouk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2. triletje OŠ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 4. razred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Jezikovni pouk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Književni pouk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

5. razred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Jezikovni pouk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Književni pouk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

6. razred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Jezikovni pouk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Književni pouk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

3. triletje OŠ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 7. razred • Jezikovni pouk. . . . . . . . . . . . 42 2. triletje OŠ – GLASBA. . . . . . . . . . . . . 43 4. razred • Glasba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 5. razred • Glasba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 6. razred • Glasba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Dodatna gradiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Znanstvene monografije . . . . . . . . . . . 51 Cenik – naročilnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58


VRTEC

3


vrtec • 3 - 6 let

TRAVNIK KLIČE Avtorja: dr. Marija Grginič, Edi Majaron, spec. Kratke ritmične pesmi, kot so SONCE KLIČE, POLŽEK SLINČEK in PETELINČEK PELJE ŽITO, dajejo veliko možnosti za skupno doživljanje ritma, iskanje rim in zanimivih besed. Z lutko muce in kužka besede v pesmi oživijo, »muca« in »kužek« se lovita, skrivata in igrata skupaj z otrokom. Izštevanke so povabilo k igranju, besednim izmišljarijam in petju, ob ritmičnem gibanju pa pomenijo prijetno druženje otrok in odraslih. Ob nizu slik iz znanih pravljic, kot so TRIJE PRAŠIČKI in HRČKOVA HRUŠKA, so dane številne možnosti za pogovor, pripovedovanje, ugibanje ali pa nam ob slikah znanih risank kot so LOLEK IN BOLEK, SONČEN DAN, KRTEK IN RIBICA »pripoveduje« kar medvedek Snežko – lutka, ki je priložena knjigi. Povabilo v knjižnico z izborom knjig na različne teme, recepti za skupno pripravo dobrot, ki jih bomo srečali tudi v zgodbah, predlogi za izdelavo lutk in zgodb kar kličejo, da se prepustimo skupnim doživetjem.

Format: 260 x 260 Število strani: 84 EAN: 9789616625470 ISBN: 978-961-6625-47-0

cena: 19,90 €

4

LE P O

M

A

3-4

TI

Mala knjiga za predšolske otroke


M

LE P O

5-6

TI

A

MIŠKA, KJE JE TVOJA HIŠKA? Avtorja: dr. Marija Grginič, Edi Majaron, spec. Knjiga MIŠKA, KJE JE TVOJA HIŠKA? je namenjena vrtcem in družinam s predšolskimi otroki kot spodbuda na otrokovi poti k pismenosti. V njej se skrivajo odgovori na vprašanja, kot so: Kdo šiva, šiva brez prestanka? Kaj pa sonce, kje se skriva, kadar hiše dež izmiva? In zakaj tako okrogli so oblaki? Pod besedili so številne ideje za obogatitev družinskega branja staršem in otrokom, ki so pred vstopom v šolo. Ob gnetenju testa bodo otroci razvijali ročne spretnosti, potrebne za pisanje v šoli, s prepoznavanjem napisov in posameznih črk na embalaži pa bodo kaj hitro pridobili radovednost in veselje do »branja« znanih besed. Mala knjiga je tudi spodbuda za obisk knjižnice, a tudi za aktivnejšo vlogo otroka pri dnevnih nakupih v trgovini. Knjigi so priložene karte ABC POKLICI.

Format: 260 x 260 Število strani: 96 EAN: 9789616625487 ISBN: 978-961-6625-48-7

cena: 19,90 €

5


vrtec • 3 - 6 let Zbirka malih knjižic ABC POKLICI Avtorica: Janja Vidmar Zbirka 25-ih malih knjižic ABC POKLICI je namenjena družinskemu branju kot spodbuda pri spoznavanju poklicev. Ali veš, kdo v uniformi hiti od hiše do hiše in dvakrat zvoni, kadar koga išče. In uganka: ena, dva, kdo je ta? Tri in štiri, vid preveri … Odgovore najdemo v zbirki 25-ih malih knjižic, kjer so poklici predstavljeni kot uganke, vprašanja ali igre z rimami. Knjižice so namenjene otrokom in staršem za obogatitev družinskega branja. Na spletni strani bo možno dobiti še KNJIŽNE KARTONE ob katerih bodo starši lažje spodbudili otroka k nadaljnjemu raziskovanju poklicev ob knjigah iz knjižnice. Format: 150 x 150

MOJA ŠOLA – MALA ŠALA Priročnik za vzgojitelje Avtorica: dr. Marija Grginič Teoretični del priročnika daje pregledno znanje o razvoju pismenosti v predšolskem obdobju. Med ključnimi elementi porajajoče se pismenosti je največ pozornosti namenjeno razvoju jezikovne zmožnosti ter predbralnih in predpisalnih spretnosti v okviru kurikula v vrtcih. Družinska pismenost je prikazana kot pomemben pridobitveni dejavnik za poznejšo šolsko pismenost otrok, prikazan je niz empiričnih raziskav, ki priča o povezanosti med družinskim branjem in posameznimi elementi porajajoče se pismenosti. S sistematičnim postopkom v okviru družine, kot tudi v vrtcu lahko spodbudimo njen razvoj. V praktičnem delu so prikazani primeri dobre družinske prakse, kot tudi dejavnosti v vrtcu, ki spodbujajo predšolskega otroka na njegovi poti k šolski pismenosti. Velika pozornost je namenjena lutkam; komunikacija skozi lutko je igriva, mnogo prijetnejša, ohranja otrokovo dostojanstvo in utrjuje njegovo samopodobo. Format: 210 x 297

6

v pripravi


Medvedek SNEŽKO Ročna lutka medvedek Snežko je igrača – namenjena predšolskim otrokom kot pomoč pri razvijanju govornih spretnosti. Vsi otroci, ki bodo vključeni v projekt družinskega branja TRAVNIK KLIČE, bodo ob mali knjigi prejeli tudi lutko medvedka.

Karte ABC POKLICI Avtorica: dr. Marija Grginič Karte ABC POKLICI so namenjene razvijanju zaznavnih in govornih spretnosti. Otroci na igriv način prepoznavajo poklice, ob tem pa globalno berejo napise ter iščejo in prirejajo napise z velikimi in malimi tiskanimi črkami, npr. DIMNIKAR in dimnikar.

7


vrtec • 3 - 6 let Plakat SLIKOVNA ABECEDA

Plakat SLIKOVNA ABECEDA – poklici

Plakat, dimenzije 98 x 68 cm, z avtorskimi ilustracijami Urške Stropnik, je primeren za vrtec ter 1. in 2. razred osnovne šole.

Plakat, dimenzije 98 x 68 cm, z avtorskimi ilustracijami Urške Stropnik, je namenjen predšolskim otrokom ter otrokom na začetku šolanja.

Pod živobarvnimi ilustracijami so zapisane besede, ob slikah pa prve črke, ki so otrokom v pomoč pri vzpostavljanju asociativne zveze glas/črka.

Pod ilustracijami poklicev so zapisane besede, ob slikah pa prve črke, ki so otrokom v pomoč pri razvijanju predopismenjevalnih spretnosti.

Format: 680 x 980 EAN: 3830024350204

Format: 680 x 980 EAN: 3830024350228

cena: 5,00 €

cena: 5,00 €

SLIKOVNA ABECEDA – POKLICI

A

ANANAS

B

BALON

E

ENA

J

KOKOŠ

P

PISMO

T

TELEFON

GOBA

U

URA

L

R

RIBA

VEVERICA

C

ASTRONAVT

BALETKA

CVETLIČARKA

H

I

E

F

G

IGLA

HIŠA

M

S

Z

ZMAJ

ZALOŽBA IZOLIT, d. o. o., Prešernova 33, 1234 Mengeš, T: 729 10 00, F: 729 14 22, info@zalozba-izolit.si, www.zalozba-izolit.si

8

B

DEŽNIK

SLON

V

A

ČEBELA

MUCA

LIST

D

Č

G

K

O

OČALA

COPAT

F

FLAVTA

JAGODA

C

ELEKTRIČAR FRIZERKA

N

NOGAVICA

Š

ŠOTOR

Ž

ŽELVA

J

K

KUHARICA

JAMAR

O

OPTIK

TAKSIST

L

LOVEC

P

PISMONOŠA

T

GASILEC

U

UČITELJICA

R

RIBIČ

Č ČEVLJAR

VOJAK

DIMNIKAR

H

HIŠNIK

M

I

IGRALKA

N

NATAKARICA

MIZAR

S

SLIKARKA

V

D

Z

Š ŠIVILJA

Ž

ZDRAVNICA ŽERJAVIST

ZALOŽBA IZOLIT, d. o. o., Prešernova 33, 1234 Mengeš, T: 729 10 00, F: 729 14 22, info@zalozba-izolit.si, www.zalozba-izolit.si

Ilustrirala Urška Stropnik Šonc, oblikovala Barbara Jenko

SLIKOVNA ABECEDA


1. triletje

9


1. razred • Jezikovni pouk

1. razred

abC

PRENOVLJENA IZDAJA

Delovna zvezka vsebujeta primere nalog za uresničevanje učnih ciljev prenovljenega učnega načrta: grafomotorične vaje, pripovedi v nizu slik, slikopise, fonološke vaje od glasu a do ž, kot tudi vaje za grafično zavedanje. Zasnovana sta na temah simbolne igre. Bogato slikovno gradivo nudi veliko možnosti za razvoj govora. Večji poudarek je na globalnem branju. Delovna zvezka omogočata več samostojnega dela ter dela v parih ali manjših skupinah. Upoštevanje različnega predznanja, uvajanje sodobnih oblik dela, več možnosti za samostojno delo, večja aktivnost učencev pri pouku ter spodbujanje porajajočega se branja in pisanja so prednosti, ki jih omogoča prenovljen program ABC 1.

10


Jezikovni pouk • 1. razred

ABC 1:

ABC 1:

Poslušamo – govorimo, pišemo – beremo – 1. in 2. del (NOVO)

Poslušamo – govorimo, pišemo – beremo – VAJE ZA PISANJE (NOVO)

Avtorica: dr. Marija Grginič

Avtorica: dr. Marija Grginič

V prenovljenem delovnem zvezku Ana, Žan in Švigazajček pomagajo pri reševanju nalog, iskanju pomanjševalnic, rim in besed v besedah ter prepoznavanju znanih besed, kot so STOP, ŠOLA in POŠTA.

Z novim učnim načrtom so dane možnosti za spoznavanje velike tiskane abecede v 1. razredu. Delovni zvezek ABC 1 smo dopolnili z Vajami za pisanje velikih tiskanih črk.

Ano bomo spremljali pri zdravniku in na bazenu, Žana pa v živalskem vrtu. Naloge so igrivo zasnovane, učence hkrati spodbujajo k izdelavi lastnih igralnih kart, stonoge, zmaja in domin. Grafomotorične vaje se dopolnjujejo s tretjim delom ABC1, učenci rišejo ravne in krožne črte v manjšem omejenem prostoru ter okrasijo lončke in vaze z vzorčki spiral, pentelj, zank ...

Vaje so zastavljene tako, da učenci s pisanjem mavrične črke najprej vadijo zapis nove črke, nato jo v besedah še zapišejo. Gradivo bo brezplačno dodano k delovnemu zvezku ABC 1, 1. del.

ABC 1 – 1. del:

ABC 1 – 2. del:

Format: 210 x 297 Število strani: 56 EAN: 9789616625173 ISBN: 978-961-6625-17-3

Format: 210 x 297 Število strani: 56 EAN: 9789616625180 ISBN: 978-961-6625-18-0

cena: 12,60 €

cena: 12,60 €

V POMOČ UČITELJU: Letne razporeditve ciljev in dnevne učne priprave h gradivu za jezikovni pouk so na voljo na spletni strani na naslovu: http://www.zalozba-izolit.si/katalog/ucne_priprave/

11


1. razred • Jezikovni pouk

ABC 1: Poslušamo – govorimo, pišemo – beremo – 3. del (grafomotorične vaje) Avtorice: dr. Sonja Pečjak, Romana Justin, dr. Marija Grginič V delovnem zvezku so zbrane grafomotorične vaje, namenjene orientaciji in koordinaciji oči ob risanju različnih vrst črt v vseh smereh in vzorcev. Z ravnimi, navpičnimi, vodoravnimi in poševnimi črtami rišejo sončne žarke, črte na puloverju, bodice dinozavru ... , od krožnih črt pa kroge, polkroge, zanke, spirale in pentlje ter z vzorčki okrasijo rokavico, zmaja ... Format: 210 x 297 Število strani: 72 EAN: 9789616625340 ISBN: 978-961-6625-34-0

cena: 10,20 €

K ABC 1 – 3. del je na voljo ločen priročnik, ki je izdan samo v elektronski obliki in je brezplačno dostopen na spletni strani: http://www.zalozba-izolit.si/katalog/prirocniki/devetletka/1_razred/58/

12


Jezikovni pouk • 1. razred

Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole – priročnik za učitelje Avtorica: dr. Marija Grginič V teoretičnem delu priročnika so nakazane poti za večje spodbujanje pismenosti, globalnega branja in spoznavanja posameznih glasov abecede. V praktičnem delu so ob posameznih učnih enotah opredeljeni učni cilji in predlogi dejavnosti za delo v skupnem delu v jutranjem krogu in za samostojno učenje v manjših skupinah, kjer naj bi učenci predvsem vadili in tako pridobivali predbralne in predpisalne veščine. Učni kartoni in učni listi, ki so dodani na koncu priročnika, vsebujejo dodatne naloge in bralna besedila za diferencirano delo. Format: 210 x 297 EAN: 9789616625371 ISBN: 978-961-6625-37-1

cena: 29,00 €

Zvezek za pisanje ABC 1 – 11mm črtovje 40-listni zvezek ABC 1 z 11mm črtovjem je namenjen prvošolcem. Na notranji strani platnice je slikovna abeceda, na zadnji strani pa predloge črt, znakov in vzorčkov, ki jih otroci lahko zapisujejo v zvezek. Kakovosten papir, ki ne prepušča, omogoča pisanje s svinčnikom, kot tudi z nalivnim peresom. Format: 170 X 235 Število strani: 80 EAN: 3830024350037

cena: 1,25 € 13


1. razred • Književni pouk KO PRAVLJICE OŽIVIJO – berilo Avtorica: dr. Marija Grginič Zlata ladja k nam prihaja ... Kdo se vozi na domišljijski zlati barki? Cepecepetavček, Anča Pomaranča, Piko Dinozaver in Župančičev Turek, mala miška in babica Zima, medved, Videk in Mojca Pokrajculja pa muca Copatarica, Sneguljčica in Rdeča kapica ... Berilo je namenjeno učiteljem in staršem za glasno branje. Otrok v prvem razredu namreč književnost predvsem posluša, nariše junaka, pripoveduje ob slikah, pove pesmico, ki jo zna na pamet ... Berilo v skladu z učnim načrtom povezuje doživljanje besedil v šoli z družinskim branjem. Format: 220 x 270 Število strani: 148 EAN: 9789616279352 ISBN: 961-6279-35-1

cena: 18,05 € KO PRAVLJICE OŽIVIJO – priročnik za učitelje Avtorja: dr. Marija Grginič, dr. Igor Saksida V priročniku so zbrane interpretacije besedil iz berila, ki so jih prispevale vzgojiteljice in učiteljice iz različnih šol in vrtcev. Namen priročnika je predvsem obogatiti pouk z vrsto uvodnih motivacij in novimi nalogami; možno je izbirati med idejami za branje na deževen dan in branje v nadaljevanjih. Dodani so opisi priljubljenih otroških iger in učni listi za učence, ki so namenjeni fotokopiranju. Osrednji del priročnika tvorijo modeli šolskih interpretacij, ki jih sestavljajo: tematska analiza besedil, predlogi za uvodno motivacijo, vprašanja za razumevanje besedila in nove naloge. Format: 210 x 297 Število strani: 160 EAN: 9789616279529 ISBN: 961-6279-52-1

cena: 26,45 €

14


Dodatno gradivo • 1. razred Zbirka malih knjižic ”KAR JE RES, JE RES!” V svetu in pri nas so znani številni projekti družinskega branja, npr. “knjižni nahrbtnik“, ki so v pomoč otrokom na njihovi poti do uspešnega bralca (kot tudi do bolj razvite otrokove jezikovne zmožnosti – govorne kompetence). Brez dvoma so tovrstne aktivnosti kot vez med družino in šolo pomembne tudi v sedanjem šolskem sistemu, zato naj bi jih načrtno uvajali tako v vrtcu kot v prvem razredu, ko otroci večinoma še ne zmorejo sami brati.

v

Z

v

K SON C

IC E E PO C IT!” N ZAJ C KirkOa V RES JE , RES JE “KAR V

v

V

v

POC ITN ICE

Zb

v

ZAJ CKOVE

S tem namenom smo zasnovali novo zbirko knjižic KAR JE RES, JE RES!, ki dajejo veliko možnosti za dodatne dejavnosti pri družinskem branju v otrokovem domačem okolju. Zbirka bo obsegala 25 zgodbic različnih avtorjev (za vsako črko abecede), formata 15 x 15 cm. Zgodbice v obliki slikopisov bodo zanimive, tematsko raznolike, slikovno bogate in kratke, tako da bo vsem otrokom omogočeno doživljanje bralnega uspeha. Zgodbice iz zbirke bodo izhajale postopoma, po nekaj na leto, trenutno sta izšli prvi dve – PRAVI PRIJATELJ in ZAJČKOVE POČITNICE.

ROP N I U RSK A ST

EM P L U RSA K R

it Založba Izol

!” ES, J E R ES KA R J E R Z bi r k a “

Slikanica

7/29/09

1:29:38 PM

indd 1

poletje - ovitek.

Zgodbice so namenjene samostojnemu branju ali za projekt Švigazajčkova bralna vrečka. Na začetku šolskega leta bomo zato vsem šolam podarili Švigazajčkove bralne vrečke. Več o sami izvedbi projekta je možno prebrati v priročniku KAKO DO PISMENOSTI V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE ali na naši spletni strani. Predstavljamo vam torej prvi dve knjižici iz zbirke KAR JE RES, JE RES!.

Pravi Prijatelj

ZAJČKOVE POČITNICE

Format: 150 x 150

Format: 150 x 150

EAN: 9789616625395

EAN: 9789616625388

cena: 9,00 €

cena: 9,00 €

15

15


1. razred • Dodatno gradivo ŠVIGAZAJČEK (mali in razredni) Švigazajček je didaktični pripomoček, ki ima naziv “dobra igrača“. Učenci ga srečajo v delovnih zvezkih za začetno opismenjevanje ABC 1. Otroke uvaja v igrivi svet opismenjevanja, spodbuja otroško “zgovornost“, spremlja jih pri šolskem delu, potuje z njimi domov ... Ni samo priljubljena igrača, ampak otroka nevsiljivo in igrivo vodi do ciljev začetnega opismenjevanja in književne vzgoje. Vsi prvošolčki, ki za začetno opismenjevanje uporabljajo delovne zvezke ABC 1, brezplačno dobijo majhnega Švigazajčka, z željo, da bi jim bilo spoznavanje črk in književnih junakov v kar največje veselje. Razredni Švigazajec je enak malemu Švigazajčku, le da je večji (42 cm) in učiteljici služi kot pripomoček za uvajanje v posamezne dejavnosti. EAN: 3830024350198

cena: 19,85 € ABC KARTE Avtorica: dr. Marija Grginič ABC KARTE so namenjene otrokom v 1. triletju osnovne šole, kot tudi predšolskim otrokom. Vsebujejo 10 različnih kompletov kart, ki so namenjene slušnemu in vidnemu razčlenjevanju in razločevanju, razvijanju slušnega in vidnega zaznavanja, zaznavanju podrobnosti in njihovi zapomnitvi; otroci spoznavajo prve in zadnje glasove, rime in enake začetke, pomanjševalnice, protipomenke, besede v besedi, vzorčke in piktograme. Otroci na igriv način spoznavajo glasove in črke, globalno berejo znane besede ob sličicah in v skupini razvijajo govorne sposobnosti. EAN: 9789616625364 ISBN: 978-961-6625-36-4

cena: 29,90 €

16


Dodatno gradivo • 1. razred Didaktični komplet ABC KARTE je dodatno didaktično gradivo za učence v 1. triletju osnovne šole, namenjen pa je tudi otrokom v predšolskem obdobju. ABC KARTE vsebujejo 10 različnih kompletov igralnih kart (vsak komplet vsebuje 25 različnih parov in 3 ”črne Petre“), namenjenih doseganju naslednjih ciljev: razvijanju slušnega in vidnega zaznavanja, zaznavanju podrobnosti in njihovi zapomnitvi, razvijanju poimenovalne in besedoslovne zmožnosti. Karte ABC SPOMIN

A

Otroci iščejo oz. prirejajo pare in se igrajo po principu znane igre črni Peter. Z igranjem vadijo pozorno (natančno) poslušanje – sledenje navodilom. Na igriv način spoznavajo glasove in črke, ob sličicah globalno berejo besede in v skupini razvijajo sporazumevalne spretnosti.

Komplet ABC KARTE vsebuje:

Karte BESEDE V BESEDI

A

ananas ananas

H hiša

H hiša

Karte ABC VZORČKI

koš

kokoš

Karte PROTIPOMENKE

ma jhen

luža

belo

žogica

torta

torba

črno

Karte ZADNJI GLASOVI

sveča

vreča

Karte POMANJŠEVALNICE

žoga

kava

Karte PRVI GLASOVI

Karte RIME (ZADNJI ZLOGI)

kuža

krtača

Karte ENAKI ZAČETKI

kapa

velik

krt

Karte PIKTOGRAMI

lonec

lonček

17


1. razred • Dodatno gradivo

BRALNI LISTI OD A DO Ž Avtorica: dr. Marija Grginič Bralni listi so razredni stenski učni pripomoček, namenjen skupnemu branju v 1. razredu osnovne šole. Otroci v jutranjem krogu skupaj z učiteljico izrekajo ritmična besedila (An ban; Gagaj, gagaj, gos; En kovač ...) ob sočasnem vidnem opazovanju besed in črk. Spremljajo jih s ploskanjem in tapkanjem, kar omogoča otrokom doživljanje ritma in prepoznavanje enakih zlogov – rim. Ob večkratnem skupnem branju znanih rim imajo več možnosti za prepoznavanje besed, kot tudi črk, kar otrokom omogoča zavedanje, da posameznim glasovom pripadajo določene črke. Po tej poti se otroci že v 1. razredu aktivno približujejo pismenosti. Format: 297 x 420 Število strani: 25 EAN: 9789616279543 ISBN: 978-961-6279-54-3

cena: 10,00 €

MOJA STAVNICA Avtorica: dr. Marija Grginič Je didaktični pripomoček za učence v 1 . in 2. razredu osnovne šole. V mapi so na kakovostnem kartonu perforirani stavnični listki, ki jih zložimo v posebej za to prirejene žepke. Stavnica otrokom pomaga pri prepoznavanju prvih in zadnjih glasov, razločevanju in razčlenjevanju glasov oz. besed ter postavljanju prvih besed. Format: 210 x 297 EAN: 3830024350075

cena: 11,56 € 18


Dodatno gradivo • 1. razred

OD IGRE DO BRANJA – delovni zvezek Avtorica: dr. Marija Grginič Odrasli, ki se srečujemo z otroki ob njihovem spoznavanju črk, si zagotovo želimo, da bi otroci čim prej postali mladi bralci. Delovni zvezek Od igre do branja ponuja veliko priložnosti za to, da se otrok že v 1. razredu osnovne šole sreča s svetom tiskane besede. Prinaša igrive ljudske in sodobne pesmi, slikopise, krajše zgodbe in otroku primerne stvarne zapise. Ob tem ga vabi, da opazuje in prerisuje črke, rešuje križanke ter razvozlava različne »bralne uganke«. Avtorica je delovni zvezek zasnovala na podlagi dolgoletnih pedagoških izkušenj in raziskav porajajoče se pismenosti, zato svoje pristope prilagaja zmožnostim prvošolcev. Le zakaj otroci ne bi globalno brali tudi v prvem razredu? Format: 210 x 297 Število strani: 84 EAN: 9789616625159 ISBN: 978-961-6625-15-9

cena: 9,65 €

19


1. razred • Dodatno gradivo

abC

igralnica

ABC - IGRALNICA Avtorici: dr. Marija Grginič, Maja Zupančič V slovenskem prostoru je ABC- igralnica prvi tovrsten komplet didaktičnih iger, namenjen pouku slovenščine v 1. triletju osnovne šole. Vsebuje petintrideset iger (igralne plošče, igre s kartončki, domine, tombola, igralne karte ipd.), ki so namenjene tako razvijanju (pred)bralne in (pred)pisalne zmožnosti kot zmožnosti govorjenja in poslušanja, ter priročnik z obširnimi navodili za izvedbo posameznih iger (tema, učni cilji, potek igre) in s predlogi za dodatne igre. Vanj so vključeni tudi listi (učni kartoni) za fotokopiranje in fotografije situacij, ob katerih otroci razvijajo govorno zmožnost. Igre so zasnovane na podlagi ciljev novega učnega načrta ter avtoričine raziskave didaktičnih iger in so nastale kot plod timskega dela avtorske skupine s praktičnimi izkušnjami vzgojiteljic in učiteljic prvega triletja. Igre omogočajo igriv pristop v začetnem opismenjevanju, otroci »potujejo« v deželo črtarijo, zbirajo vzorčke in jih rišejo, ob dinozavru odkrivajo črke in besede, se ob čebelnjaku poigravajo z zlogi, s pomočjo stonoge razločujejo glasove, »obiščejo« Švigazajčka in igrajo igro iz starih časov – mlin ali tombolo oz. se igrajo s kartami pikapolonica in levo-desno. S pomočjo stavničnih listkov iz Moje stavnice sestavljajo stavnični KRIŽ-KRAŽ in izdelajo črke – lutke, skratka, bogat izbor dodatnih iger v priročniku, kot tudi raznovrstnih drugih jezikovnih dejavnosti predstavlja pomembno učno sredstvo v prvem triletju osnovne šole. EAN: 3830024350136 ISBN: 961-6279-51-3

cena: 76,64 €

20


Dodatno gradivo • 1. razred

Ž - ŽELVA Slušno razločevanje prvega glasu

ČRTARIJA Grafomotorične vaje

Otroci mečejo kocko in v zvezek narišejo toliko vzorcev, kolikor pik so dobili pri metu.

• Igralna plošča • Princip igranja: Človek, ne jezi se

Vsak igralec dobi eno ali več igralnih plošč. Otroci izmenično izžrebajo kartonček, in če se sličica začne na enak prvi glas kot sličica na igralni plošči, ga položijo na prazno mesto na plošči.

POTUJMO PO HIŠI Razvijanje govorne sposobnosti, opis (prostorov, predmetov)

• 12 igralnih plošč • 48 kartončkov • Princip igranja: tombola

PIKAPOLONICA Asociativna zveza glas/črka Otroci mečejo kocko. Na rdečem polju se spustijo v prostor in ga opišejo, na poljih s sličico poiščejo predmet v prostorih na igralni plošči, na barvnih poljih pa najdejo predmet enake barve. • Igralna plošča • Princip igranja: Človek, ne jezi se

GUSAR - GRAD Slušno razločevanje prvega glasu

Otroci iščejo pare na enak prvi glas/črko. Zmaga tisti, ki dobi karto PIKAPOLONICA. • 31 kart • Princip igranja: Črni Peter

• 30 kartončkov • Princip igranja: spomin 21


1. razred • Dodatno gradivo PRI NAS DOMA Slikovno branje, branje z razumevanjem STONOGA Slušno zaznavanje in razločevanje prvih in zadnjih glasov

Otroci si razdelijo vse sličice. Igra se začne z glavo gosenice, na katero prvi otrok postavi poljubno sličico in pove, na kateri glas se začne in konča. Naslednjo sličico lahko položi tisti, ki ima sličico, ki se začne na glas, na katerega se je končala predhodna sličica. • 52 kartončkov • Princip igranja: veriga besed

• 23 kartončkov • Princip igranja: sestavljanje povedi

ČEBELNJAK - ČEBELA in PASJA UTA - PES NIK Vidno zaznavanje ter razločevanje črk in zlogov

V MESTU Razvijanje govorne sposobnosti, opis (poklicev, predmetov)

Otroci mečejo kocko. Ko pridejo na polje s simbolom, ga prepoznajo in med kartončki poiščejo ustanovo, za katero je simbol značilen. Povedo čim več o tej ustanovi in opišejo poklice, ki se tam opravljajo.

• Igralna plošča • 16 kartončkov • Princip igranja: Človek, ne jezi se 22

Otroci vidno prepoznavajo in razločujejo zloge - poiščejo kartonček z enakim zlogom, kot je na igralni plošči, in ga prekrijejo. Ko prekrijejo vse zloge, kartončke obrnejo tako, da nastane sličica.

• Igralna plošča • 40 kartončkov • Princip igranja: prekrivanka/sestavljanka


Dodatno gradivo • 1. razred SESTAVIMO POVEDI Branje z razumevanjem

ODPLUJMO NA BARKI in OBIŠČIMO ŠVIGAZAJČKA Slušno razločevanje prvih in zadnjih glasov, vljudno izražanje zapovedi

Otroci mečejo kocko. Na polju, kjer se ustavijo, povejo prvi/zadnji glas sličice, na polju s švigazajčkom pa izvedejo gibalno nalogo. Otroci individualno, v parih ali skupinah postavijo dele povedi v stolpca. Nato poiščejo čim več smiselnih povedi. • 30 kartončkov • Princip igranja: sestavljanka

• Igralna plošča • Princip igranja: Človek, ne jezi se

S ali Z Pravilna uporaba predlogov, spoznavanje poklicev in predmetov

RA - CA Sestavljanje dvo- in trizložnih besed

Otroci v parih ali individualno na podlagi ilustracije iz zlogov sestavijo dvo- in trizložne besede.

Otroci mečejo kocko. Na polju, kjer se ustavijo, na kartonu poiščejo predmet, ki se veže z dobljenim predlogom. Nato povedo, v katero okolje ta predmet sodi in zakaj. Otroci v paru/skupini naključno sestavijo povedi. Nato jih spremenijo v smiselne in jih zapišejo v zvezek.

• 6 igralnih plošč • 20 kartončkov

• Igralna plošča • Princip igranja: Človek, ne jezi se

DINOZAVER Začetno učenje branja Otroci v parih ali skupini poskušajo iz črk sestaviti besedo. Pomagajo si s stavnico. Nato besedo poiščejo med kartončki in jo prekrijejo na plošči. • Igralna plošča • 14 kartončkov • Princip igranja: pokrivanka 23


2. razred • Jezikovni pouk

2. razred

abC

PRENOVLJENA IZDAJA

ABC 2: Poslušamo – govorimo, pišemo – beremo – 1. del Avtorica: dr. Marija Grginič V prvem delu delovnega zvezka se otrok sreča z velikimi in malimi tiskanimi črkami. Uči se jih pravilno zapisati in prebrati ter tvori besede in krajše stavke.

Poleg številnejših besedil za branje (možnost izbiranja v skladu z individualnimi interesi) naj bi imeli učenci tudi več možnosti za pisanje.

Novost v abecedniku so poleg raznovrstnih besedil o živalih in poklicih, npr. o gasilcih in veterinarjih, še slikopisi, ko tudi povsem običajen deževen dan postane zabaven in ko otroka ob materinskem dnevu svojo mamo za darilo povabita na pomladni sprehod.

Format: 210 x 297 Število strani: 80 EAN: 9789616625401 ISBN: 978-961-6625-40-1

24

cena: 14,70 €


Jezikovni pouk • 2. razred ABC 2: Poslušamo – govorimo, pišemo – beremo – 2. del Avtorica: dr. Marija Grginič V drugem delu otrok spozna še male in velike pisane črke. Pripovedi (zgodbe) v nizu slik in poljudno-znanstvena besedila (poklici, živali) dajejo veliko možnosti za pripovedovanje in branje, učence hkrati motivirajo za nadaljnje branje knjig, kot so V DEŽELI SLONOV, V DEŽELI MEDVEDOV ... Sreča se tudi z vabilom, voščilom, obvestilom, zahvalo, prepovedjo, novico in z drugimi besedili, ki jih predpisuje učni načrt. Ob tem otroci poslušajo, pripovedujejo, opisujejo, utemeljujejo in tako razvijajo svoje jezikovne zmožnosti.

Format: 210 x 297 Število strani: 84 EAN: 9789616625500 ISBN: 978-961-6625-50-0

cena: 14,70 €

V POMOČ UČITELJU: Letne razporeditve ciljev in dnevne učne priprave h gradivu za jezikovni pouk so na voljo na spletni strani na naslovu: http://www.zalozba-izolit.si/katalog/ucne_priprave/

25


2. razred • Jezikovni pouk

ABC 2: Poslušamo – govorimo, pišemo – beremo – 3. del VAJE ZA POSLUŠANJE Avtorica: dr. Marija Grginič, mag. Mateja Urbančič Jelovšek V tretjem delu delovnega zvezka prevladujejo naloge za poslušanje, ki jih učenci rešujejo po predhodnem poslušanju besedil na CD-ju ali po branju učiteljice. Učenci vadijo slušno razlikovanje glasov/zvokov in sledijo različnim navodilom. Orientacijske vaje, kot so potovanje po parku, labirintu ali taboru so namenjena orientiranju v zvezku. Slikovno gradivo z besedami in povedmi nudi veliko možnosti za branje in pisanje. Format: 210 x 297 Število strani: 56 EAN: 9789616625210 ISBN: 978-961-6625-21-0

cena: 12,20 €

CD k ABC 2 – 3. del Učiteljem je poleg delovnega zvezka namenjen tudi CD z zbranimi zvočnimi posnetki, ki jih učitelj predvaja pred reševanjem posameznih nalog. EAN: 3830024350082

cena: 13,96 €

26

K ABC 2 – 3. del je na voljo ločen priročnik, ki je izdan samo v elektronski obliki in je brezplačno dostopen na spletni strani: http://www.zalozba-izolit.si/katalog/prirocniki/devetletka/2_razred/59/


Jezikovni pouk • 2. razred

Kako opismenjevati – poučevati ali učiti se pismenost? – priročnik za učitelje Avtorica: dr. Marija Grginič V teoretičnem delu je opisano začetno opismenjevanje; predstavljeno je kot komunikacijski model s poudarkom na samostojnem učenju pismenosti v parih ali manjših skupinah ter s poudarkom na razvijanju lastnih učenčevih bralnih in pisalnih učnih strategij. Praktični del predstavljajo primeri načrtovanih tedenskih tem, kjer otroci sodelujejo tako v skupnem delu (v jutranjem krogu) pri spoznavanju novih glasov in črk kot v bralnih in pisalnih aktivnostih v parih ali manjših skupinah z različnimi nalogami v DZ, na UL in UK. V prvi četrtini šolskega leta so načrtovane VELIKE TISKANE ČRKE. S prenovljenim ABC 1 so jih učenci spoznali že v prvem razredu, zato lahko brez težav pišejo krajše zgodbe. V drugi četrtini šolskega leta so načrtovane MALE TISKANE ČRKE; učenci jih v celotnem obsegu abecede berejo in vadijo zapis malih tiskanih črk, medtem ko zgodbe ali zapise še vedno pišejo z velikimi tiskanimi črkami. V drugi polovici šolskega leta učenci postopoma spoznavajo in vadijo MALE in VELIKE PISANE ČRKE.

Format: 210 x 297 Število strani: 256 EAN: 97896166625456 ISBN: 978-961-66625-45-6

cena: 31,00 €

Zvezek za pisanje ABC 2 – s pomožno sredinsko črto 40-listni zvezek ABC 2 z 11mm črtovjem in vmesno črto je namenjen učencem v drugem razredu. Na notranji strani platnice sta tiskana in pisana abeceda. Kakovosten papir, ki ne prepušča, omogoča pisanje s svinčnikom, kot tudi z nalivnim peresom. Format: 170 x 235 Število strani: 80 EAN: 3830024350044

cena: 1,25 € 27


2. razred • Književni pouk NA MAVRICO PO PRAVLJICO – berilo Avtorji: dr. Igor Saksida, dr. Marija Grginič, dr. Vida Medved Udovič Kje se skrivajo nasmejane črke? Kje stanujejo Pedenjped, Manja, Peter Nos, Švigazajček, mala miška, huda mravljica, Piki Jakob, sovica Oka? Kje natanko prisluhnemo travniškemu zvončku, kraguljčkom, začutimo sončne žarke in maj ter pobožamo trave? Berilo Na mavrico po pravljico želi že z naslovom povedati, da je branje čudežno potovanje v dežele, ki so vsenaokrog nas, le videti jih je treba. Berilo je razdeljeno na tematske razdelke in prinaša pester izbor besedil z didaktičnim gradivom (vprašanji, spodbudami). Kaj je torej na oni strani mavrice? Kdo ve ... Format: 210 x 297 Število strani: 92 EAN: 9789616279123 ISBN: 978-961-6279-12-3

cena: 19,00 €

NA MAVRICO PO PRAVLJICO – priročnik za učitelje Avtorja: dr. Igor Saksida, Lidija Ozimek Priročnik za književno vzgojo, ki je nastal ob berilu Na mavrico po pravljico, zajema predvsem predloge šolskih interpretacij besedil, ki jih vključuje berilo. To niso recepti ali celo “navodila“ za delo z berilom, temveč so zgolj predlogi za delo v razredu. Priročnik se lahko povezuje s Predlogom časovne razvrstitve ciljev književnega pouka, v katerem boste našli podrobno tematsko razporeditev vsebin književnega pouka, vse cilje učnega načrta in dodatne dejavnosti. Osrednji del priročnika tvorijo modeli šolskih interpretacij, ki jih sestavljajo: tematska analiza besedil, predlogi za uvodno motivacijo, vprašanja za razumevanje besedila in nove naloge. Format: 210 x 297 Število strani: 112 EAN: 9789616279222 ISBN: 961-6279-22-x

cena: 27,50 €

V POMOČ UČITELJU: Letne razporeditve ciljev in dnevne učne priprave h gradivu za književni pouk so na voljo na spletni strani na naslovu: http://www.zalozba-izolit.si/katalog/ ucne_priprave/

28


Dodatno gradivo • 2. razred Plakat ABECEDA Plakat dimenzije 98 x 68 cm ima na eni strani tiskano in na drugi strani pisano abecedo, tako da ga lahko uporabljate tako v drugem kot tudi v tretjem razredu.

RAZREDNA STENSKA STAVNICA Avtorica: dr. Marija Grginič Komplet vsebuje 25 slikovno-črkovnih kartonov, ki se lahko pritrdijo na steno. Na sprednji strani so fotografije, pod katerimi sta velika in mala tiskana črka, kot prvi glas predmeta, ki ga prikazuje fotografija. Na hrbtni strani so prikazane vse štiri oblike črke: zgoraj velika in mala tiskana, spodaj pa velika in mala pisana črka. Vsak karton ima narejeno luknjico za pritrditev ali obešanje. Format: 245 x 345 EAN: 3830024350143

cena: 27,85 €

29


3. razred • Jezikovni pouk

3. razred

ABC 3: Govorimo – poslušamo, pišemo – beremo – 1. del

ABC 3: Govorimo – poslušamo, pišemo – beremo – 2. del

ABC 3: Poslušamo – govorimo, pišemo – beremo – 3. del

Avtorica: dr. Marija Grginič

Avtorica: dr. Marija Grginič

V prvem delu delovnega zvezka otroci spoznavajo in utrjujejo pisanje velikih pisanih črk.

V drugem delu otroci z igro dvojic in improvizacijami usvojijo rabo vprašalnih in časovnih prislovov, predlogov ter stopnjevanje pridevnikov.

Avtorici: dr. Marija Grginič, mag. Mateja Urbančič Jelovšek

Srečajo se s temeljnimi pravopisnimi pravili, npr. z rabo ločil, veliko začetnico, zapisovanjem težjih besed. Spoznajo različne vrste povedi, predloge, berejo in pišejo razglednico, uvajajo se v vljudno sporazumevanje po telefonu. Ob nizu slik pripovedujejo, določajo zaporedje dejanj, nadaljujejo dogajanje, opisujejo živali, osebe in predmete, sestavijo urnik ... Format: 210 x 297 Število strani: 72 EAN: 9789616625234 ISBN: 978-961-6625-23-4

cena: 13,70 €

30

Razvijajo besedišče: iščejo so-, pod-, nad- in protipomenke ter tvorijo besedne družine. S pravopisnimi vajami utrjujejo ločeno pisanje nikalnice ob glagolih, utrjujejo pisanje neobstojnega polglasnika, pravilno pišejo besede s črko l ali v na koncu ter besede s črkama lj oz. nj. Na koncu spoznajo še zahvalo in jo znajo primerno izraziti. Format: 210 x 297 Število strani: 68 EAN: 9789616625241 ISBN: 978-961-6625-24-1

cena: 13,70 €

V tretjem delu delovnega zvezka prevladujejo naloge za poslušanje, ki jih učenci rešujejo po predhodnem poslušanju besedil na CD-ju ali po branju učiteljice. Učenci vadijo slušno razlikovanje glasov/zvokov in sledijo različnim navodilom. Format: 210 x 297 Število strani: 44 EAN: 9789616625258 ISBN: 978-961-6625-25-8

cena: 11,40 €


Jezikovni pouk • 3. razred CD k ABC 3 – 3. del Učiteljem je poleg delovnega zvezka namenjen tudi CD z zbranimi zvočnimi posnetki, ki jih učitelj predvaja pred reševanjem posameznih nalog. EAN: 3830024350099

cena: 13,96 € ABC 3 – priročnik za učitelje Avtorici: dr. Marija Grginič, dr. Martina Križaj Ortar V prvem delu priročnika, ki je nastal ob delovnem zvezku ABC 3 – 1. in 2. del in je namenjen jezikovnim vajam, so teoretična izhodišča, v katerih so prikazana raznovrstna besedila (neumetnostna in umetnostna, enogovorna in dvogovorna, neuradna in uradna ...). V drugem delu so didaktični predlogi, ki ponujajo izbor dejavnosti pri posamezni učni enoti. Vsebujejo didaktične igre in raznovrstne vaje za razvijanje komunikacijskih sposobnosti. Vsaka učna enota v delovnem zvezku ABC 3 je sestavljena iz besedila in učenčevih dejavnosti ob tem besedilu. Učne enote so združene po poglavjih glede na posamezne cilje. V tretjem delu priročnika so učni listi za fotokopiranje, ki omogočajo večjo individualizacijo pouka. Največ učnih listov je namenjenih razumevanju raznovrstnih besedil, njihovemu razlikovanju ter razvijanju pravopisnih zmožnosti in bogatenju besedišča. Format: 210 x 297 Število strani: 160 EAN: 9789616279154 ISBN: 961-6279-15-7

cena: 26,90 € Zvezek za pisanje ABC 3 – 11mm črtovje 40-listni zvezek ABC 3 z 11mm črtovjem je namenjen učencem v tretjem razredu, ko ne potrebujejo več vmesne črte. Na notranji strani platnice je pisana abeceda. Kakovosten papir, ki ne prepušča, omogoča pisanje s svinčnikom, kot tudi z nalivnim peresom. Format: 170 x 235 Število strani: 80 EAN: 3830024350051

cena: 1,25 €

abC 3

prenovljena izdaja v pripravi

Prenovljeni abecednik ABC 3 bo obogaten z zgodbicami pisateljice Janje Vidmar, risankami, novimi nalogami in stvarnimi besedili. Zanimiva poljudno znanstvena besedila o naravnih pojavih, kot so potresi in vulkani, ter o nenavadnih poklicih, npr. JAMAR, ARHITEKT ali OBLIKOVALEC in živalih bodo učence usmerjale k nadaljnjemu branju kot tema za govorni nastop. Novost bodo tudi številni predlogi za pisanje, kot dodatna motivacija pri bralno pisalnih vajah.

31


3. razred • Književni pouk MOJE BRANJE – SVET IN SANJE – berilo Avtorji: dr. Marija Grginič, dr. Igor Saksida, dr. Vida Medved Udovič Je književnost samo pravljična? O, ne - tudi resnične stvari odkriva zvedavim očem mladega bralca. Zato v berilu nastopajo skupaj Kekec in Jure kvak kvak, mama in ata ter računalnik in Pika Nogavička, dedek in vnuček ter grdi raček in grdina. Na žabji svatbi smo, v pekarni Mišmaš, na otoku Taka - tuka in v deželi Smejalki. Berilo, potrjeno za 3. razred osnovne šole, je vedro, radoživo. Izbor je pester, pravo dopolnitev pa predstavljajo komentarji, ki jih ob sporočilu besedil v obliki stripa izražajo otroci. Moje branje - svet in sanje za vse male in velike otroke. Format: 210 x 297 Število strani: 108 EAN: 9789616625272 ISBN: 978-961-6625-27-2

cena: 19,00 €

MOJE BRANJE – SVET IN SANJE – priročnik za učitelje Avtorji: dr. Igor Saksida, Jelka Mihajlovska, mag. Alenka Velkavrh Tudi priročnik k berilu Moje branje – svet in sanje noče biti siva, dolgočasna knjiga teorije, pač pa čim bolj uporaben snopič predlogov za delo v razredu. V njem je podano nekaj možnosti, kako se lotiti dela z berilom. Ideje za uvodno motivacijo, poglabljanje razumevanja in nove naloge so nastale na podlagi sodelovanja z učiteljicami, ki so bile vključene v nastajanje berila. Priročnik niso “navodila za uporabo berila“, skuša le olajšati delo in branje učnega načrta. Zato se povezuje tudi s Predlogom časovne razvrstitve ciljev književnega pouka (ob berilu), v katerem boste našli podrobno tematsko razporeditev vsebin književnega pouka, vse cilje učnega načrta in dodatne dejavnosti. Osrednji del priročnika tvorijo modeli šolskih interpretacij, ki jih sestavljajo: tematska analiza besedil, predlogi za uvodno motivacijo, vprašanja za razumevanje besedila in nove naloge. Format: 210 x 297 Število strani: 152 EAN: 9789616279208 ISBN: 961-6279-20-3

cena: 27,50 € V POMOČ UČITELJU:

K ABC 3 – 3. del je na voljo ločen priročnik, ki je izdan samo v elektronski obliki in je brezplačno dostopen na spletni strani: http://www.zalozba-izolit.si/katalog/prirocniki/devetletka/3_razred/60/

32

Letne razporeditve ciljev in dnevne učne priprave h gradivu za jezikovni pouk so na voljo na spletni strani na naslovu: http://www.zalozba-izolit.si/ katalog/ucne_priprave/


2. triletje

33


4. razred • Jezikovni pouk

4. razred

MOJA SLOVENŠČINA 4 – priročnik za učitelje Avtorici: dr. Simona Kranjc, Tatjana Kokalj V priročniku, ki spremlja delovni zvezek, so predlagane možne izpeljave učne ure ob temah iz delovnega zvezka. Ob obravnavi posameznih tematskih enot so dodani tudi učni listi, ki jih učitelji lahko fotokopirajo za svoje učence, če želijo naloge iz delovnega zvezka še dopolniti.

Naloge v delovnih zvezkih povezuje zgodba Dese Muck, ki omogoča izpeljevanje različnih tipov besedil, od obvestila, opravičila do zahvale.

Pri obravnavi posamezne enote so na začetku opredeljeni cilji, ki jih z določeno tematsko enoto dosegamo, nato so predstavljene sporazumevalne dejavnosti, ki se odvijajo pri učni uri, ter didaktične zamisli, ki so lahko motivacija za učno uro. Sledi predstavitev dela z delovnim zvezkom, kjer so naloge dodatno osvetljene in kjer se poskuša najti povezavo z drugimi predmeti, predvsem s poukom književnosti. V pobudah so predstavljene ideje za možne projekte, tudi domače naloge, ki sledijo obravnavi določene tematske enote.

Format: 210 x 297 Število strani: 84 EAN: 9789616279260 ISBN: 978-961-6279-26-0

Format: 210 x 297 Število strani: 88 EAN: 9789616279277 ISBN: 978-961-6279-27-7

Format: 210 x 297 Število strani: 184 EAN: 9789616279321 ISBN: 961-6279-32-7

cena: 13,70 €

cena: 13,70 €

cena: 26,70 €

MOJA SLOVENŠČINA 4 – 1. in 2. del Avtorici: dr. Simona Kranjc, Tatjana Kokalj Kaj vse doživimo na počitnicah in v šoli? Spoznavamo znake, tuje jezike, srečamo pa tudi prijatelje iz tujih držav, in če se izgubimo, moramo vedeti, kako obvestiti starše, se jim opravičiti in na koncu prijateljem pripovedovati o dogodivščinah ... Delovna zvezka sta zasnovana tako, da učencem predstavita več značilnih, vsakdanjih govornih situacij. Iz njih se izpeljujejo načela uspešnega sporazumevanja ter pravopisna in druga pravila.

34


Književni pouk • 4. razred CD k MOJA SLOVENŠČINA 4 Učiteljem je poleg delovnega zvezka namenjen tudi CD z zbranimi zvočnimi posnetki, ki jih učitelj predvaja pred reševanjem posameznih nalog. EAN: 3830024350068

cena: 14,15 € BERILO ZA RAZVEDRILO – berilo Avtorji: dr. Metka Kordigel, dr. Igor Saksida, dr. Vida Medved Udovič Besedne igre, šaljivke, uspavanke, čarovnije iz besed, vzorčki barv in glasov ... Pa strah, čarovniki in čarovnice, junaki iz stripov, pet prijateljev in še kdo ... Morda celo Harry Potter! Berilo razgrinja pred zvedavimi pogledi mladih bralcev bogato pahljačo različnih tem in besedil: od klasičnih do sodobnih pravljic, od spominske proze do odlomkov iz fantastične pripovedi. Pesmi odstirajo svet ritma in podob, ob dramskih besedilih pa boste videli tudi fotografije otroškega razrednega gledališča. Format: 210 x 260 Število strani: 180 EAN: 9789616279284 ISBN: 978-961-6279-28-4

cena: 19,55 € BERILO ZA RAZVEDRILO – priročnik za učitelje Avtorja: dr. Igor Saksida, Jožica Marinčič Ob Berilu za razvedrilo je nastal priročnik, ki se bistveno razlikuje od podobnih besedil, saj ne podaja književnodidaktične teorije, ampak predvsem obilo zgledov oz. predlogov za izvedbo učnih ur v razredu. Priročnik je nastal na podlagi sodelovanja avtorjev beril in skupine učiteljic, ki jih je vodila Jožica Marinčič (OŠ Trebnje). Vsa besedila iz berila so učiteljice obravnavale v razredu, vprašanjem in nalogam pa dodale še svoje predloge za poglabljanje literarnoestetskega doživetja ter vrsto zanimivih učnih listov. Tako je priročnik svojevrsten zapis “šolskega življenja” novega Berila za razvedrilo v razredu, med mladimi bralci in njihovimi mentorji branja. Je zakladnica idej, zanimivih predlogov, otroških poustvarjalnih nalog, posebej pa velja omeniti tudi poglobljene tematske analize besedil, ki jih je pripravil dr. Igor Saksida. Format: 210 x 297 Število strani: 336 EAN: 9789616279550 ISBN: 961-6279-55-6

cena: 35,00 €

V POMOČ UČITELJU: Letne razporeditve ciljev in dnevne učne priprave h gradivu za jezikovni in književni pouk so na voljo na spletni strani na naslovu: http://www.zalozba-izolit.si/ katalog/ucne_priprave/

35


5. razred • Jezikovni pouk

5. razred

MOJA SLOVENŠČINA 5 – priročnik za učitelje z rešitvami MOJA SLOVENŠČINA 5 – učbenik

MOJA SLOVENŠČINA 5 – delovni zvezek

Avtorici: dr. Simona Kranjc, Tatjana Kokalj

Avtorici: dr. Simona Kranjc, Tatjana Kokalj

Avtorici: dr. Simona Kranjc, Tatjana Kokalj

Učbenik se navezuje na zasnovo in teme priljubljene Moje slovenščine 4.

Delovni zvezek predstavlja dopolnitev k učbeniku.

Delo z učbenikom temelji na okvirni zgodbi (podprti s stripom), ki je razdeljena na posamezna poglavja in jo je tokrat napisal Primož Suhodolčan. Avtorici sta zastavljeni komunikacijski model učbenika umestili v različne zvrsti besedil, ki učence po vsakem besedilu usmerjajo k različnim dejavnostim.

Gre za vsebinsko zaokroženo celoto, ki je konceptualno izpeljana iz besedil, predstavljenih v učbeniku, in ima svoje nadaljevanje v delovnem zvezku, ki učencem omogoča reševanje nalog drugačnega tipa, kot so v učbeniku.

V priročniku avtorici predstavljata svoja videnja možnih izpeljav učnih ur ob temah iz učbenika in delovnega zvezka. Prikazanih je več poti do ciljev in možna mesta notranje diferenciacije v gradivu. Dodani so tudi učni listi, ki jih učitelji lahko fotokopirajo.

Format: 210 x 297 Število strani: 144 EAN: 9789616279369 ISBN: 961-6279-36-X

cena: 16,50 €

36

Format: 210 x 297 Število strani: 96 EAN: 9789616625319 ISBN: 978-961-6625-31-9

cena: 13,90 €

Na začetku vsakega poglavja so opredeljeni cilji posamezne učne enote, sledijo sporazumevalne dejavnosti, didaktične zamisli ter nazadnje predstavitev dela z učbenikom in delovnim zvezkom. Format: 210 x 297 Število strani: 188 EAN: 9789616625036 ISBN: 978-961-6625-03-6

cena: 25,95 €

Priročnik je na voljo tudi v e-obliki na spletu.


Književni pouk • 5. razred CD k MOJA SLOVENŠČINA 5 Učiteljem je poleg delovnega zvezka namenjen tudi CD z zbranimi zvočnimi posnetki, ki jih učitelj predvaja pred reševanjem posameznih nalog. EAN: 3830024350105

cena: 13,97 € KORAKI NAD OBLAKI – berilo Avtorji: dr. Metka Kordigel, dr. Igor Saksida, dr. Vida Medved Udovič Berilo za književno vzgojo je razdeljeno na štiri vsebinske sklope, ki se med seboj dopolnjujejo in povezujejo. Naloge, ki sledijo posameznemu besedilu, so premišljeno izbrane in motivacijske za učence. Domiseln izbor poezije, proze in dramatike otroke popelje tako v svet domišljije, fantastike kot tudi v svet realnosti; med ljudske običaje in spoznavanje ljudskih besedil ter v spoznavanje naše zgodovine in dediščine. Pri spraševanju in odgovarjanju ne gre za preprosto reprodukcijo posameznih delov besedila, temveč za spodbude k razmisleku o besedilu, doživljanju ob prebranem besedilu, iskanju drugih besedil in primerjanju z besedili v berilu, pripovedovanju in glasnemu branju ter iskanju tudi drugih izraznih oblik. V povezavi z besedilom avtorji razložijo tudi posamezne literarne pojme, kot so npr. sodobna pravljica, fantastična pripoved ... Format: 210 x 260 Število strani: 168 EAN: 9789616279383 ISBN: 978-961-6279-38-3

cena: 19,25 € KORAKI NAD OBLAKI – priročnik za učitelje Avtorja: dr. Igor Saksida, Jožica Marinčič Priročnik sestavljata dva dela, teoretični in praktični. V prvem delu je pojasnjena zasnova berila (teme štirih razdelkov) in njegova povezava z učnim načrtom. Sledi prispevek o obravnavi slovstvene folklore v šoli, tj. njenih različnih vrst v povezavi z razvijanjem bralnih in pisalnih zmožnosti. Praktični del priročnika je najobsežnejši: tematski analizi posameznih besedil sledijo podrobni modeli šolskih interpretacij. So množica idej in spodbud, ki so nastale kot rezultat dela z mladimi bralci. Priročnik je na voljo tudi v elektronski obliki na spletni strani http://www.zalozba-izolit.si/katalog/prirocniki/devetletka/5_razred/94/ Format: 210 x 297 Število strani: 248 EAN: 9789616625029 ISBN: 978-961-6625-02-9

cena: 26,45 €

V POMOČ UČITELJU: Letne razporeditve ciljev in dnevne učne priprave h gradivu so na voljo na spletni strani na naslovu: http://www.zalozba-izolit.si/katalog/ucne_ priprave/

37


6. razred • Jezikovni pouk

6. razred

MOJA SLOVENŠČINA 6 – priročnik za učitelje z rešitvami Avtorici: dr. Simona Kranjc, Tatjana Kokalj

MOJA SLOVENŠČINA 6 – 1. in 2. del Avtorici: dr. Simona Kranjc, Tatjana Kokalj Delovna zvezka se strukturno povezujeta z gradivi Moja slovenščina 4 in 5, vendar sta hkrati zasnovana tako, da sta samostojna celota. Vsa gradiva družijo okvirna zgodba in glavni junaki. Njihova funkcija je ustvarjati konkretne govorne položaje, v katere se v nadaljnji izpeljavi vpenjajo ustrezni besedilni tipi oz. vrste. Med neumetnostnimi besedili učenci spoznajo poleg opisa in prepovedi še reklamo, vremensko napoved, recept, jedilni list in mali oglas ter izvedejo anketo o svojem kraju in se pripravijo na govorni nastop. Naloge v delovnih zvezkih povezujejo pisma sošolcev, ki jih je pripravil Dim Zupan.

V priročniku avtorici predstavljata svoja videnja možnih izpeljav učnih ur ob temah iz delovnega zvezka Moja slovenščina 6. Prikazanih je več poti do ciljev in možna mesta notranje diferenciacije v gradivu. Dodani so tudi učni listi, ki jih učitelji lahko fotokopirajo. Na začetku vsakega poglavja so opredeljeni cilji posamezne učne enote, sledijo sporazumevalne dejavnosti, didaktične zamisli ter nazadnje predstavitev dela z učbenikom in delovnim zvezkom.

Format: 210 x 297 Število strani: 128 EAN: 9789616279475 ISBN: 978-961-6279-47-5

Format: 210 x 297 Število strani: 108 EAN: 9789616279482 ISBN: 978-961-6279-48-2

Format: 210 x 297 Število strani: 184 EAN: 9789616625166 ISBN: 978-961-6625-16-6

cena: 13,70 €

cena: 13,70 €

cena: 25,80 €

38

Priročnik je na voljo tudi v e-obliki na spletu.


Književni pouk • 6. razred CD k MOJA SLOVENŠČINA 6 Učiteljem je poleg delovnega zvezka namenjen tudi CD z zbranimi zvočnimi posnetki, ki jih učitelj predvaja pred reševanjem posameznih nalog. EAN: 3830024350174

cena: 13,97 € SLEDI DO DAVNIH DNI – berilo Avtorji: dr. Metka Kordigel, dr. Igor Saksida, dr. Vida Medved Udovič Avtorska skupina je pripravila še zadnje delo 2. triletja. Kot že naslov pove, želimo mlade bralce popeljati v svet izročila, a tudi v svet radostne besedne igre, branja kot zabave, razvedrila, junaških zgodb in tudi tipičnih spoznanj o svetu. Nova značilnost berila je multikulturnost. Branje je po tej zasnovi srečevanje med civilizacijami: med kulturami, junaki, zgodbami z vseh koncev sveta. Format: 210 x 260 Število strani: 172 EAN: 9789616625067 ISBN: 978-961-6625-06-7

cena: 19,30 € SLEDI DO DAVNIH DNI – priročnik za učitelje Avtorja: dr. Igor Saksida, Sanja Leben Jazbec Priročnik tvorita teoretični in praktični del. V prvem delu pojasnjujemo tematsko sestavo in zgradbo berila, drugi del pa so primeri šolskih interpretacij. Vsak predlog za delo z besedilom v razredu tvorita tematska analiza in podroben prikaz poteka obravnave besedila. Primeri šolskih interpretacij niso “uniformirani“, ampak odsevajo individualne načine dela posameznih avtorjev. Predstavljene šolske interpretacije tako spodbujajo otroško domišljijsko igro v fazi uvodne motivacije in novih nalog, predlagajo oblike samostojnega dela z besedilom ter razvijajo zmožnost vrednotenja besedila. Priročnik je na voljo tudi v elektronski obliki na spletni strani http://www.zalozba-izolit.si/katalog/prirocniki/devetletka/6_razred/96/ Format: 210 x 297 Število strani: 236 EAN: 9789616625043 ISBN: 978-961-6625-04-3

cena: 26,80 €

V POMOČ UČITELJU: Letne razporeditve ciljev in dnevne učne priprave h gradivu za jezikovni in književni pouk so na voljo na spletni strani na naslovu: http://www.zalozba-izolit.si/ katalog/ucne_priprave/

39


3. triletje

41


7. razred • Jezikovni pouk

7. razred

SLOVENŠČINA 7 – priročnik za učitelje SLOVENŠČINA 7 – 1. in 2. del Avtorice: dr. Simona Kranjc, mag. Barbara Baloh, mag. Mateja Hočevar Gregorič Delovni zvezek Slovenščina 7 v dveh delih je logično nadaljevanje gradiv Moja slovenščina 4, 5 in 6, prehod v zadnjo triado pa nakazuje nov naslov, na nek način bolj samostojen, odrasel. Delovni zvezek je sodobno zasnovan in nudi pester, starosti primeren izbor tem. Posamezen vsebinski sklop prinaša vsebinsko celoto z raznovrstnim gradivom, od klasičnega pisnega do slikovnega. Okvir delovnega zvezka tvori zgodba pisateljice Janje Vidmar, iz katere izhajajo konkretni govorni položaji, v katere se v nadaljnji izpeljavi vpenjajo različni besedilni tipi oz. zvrsti. Iz njih izhajajo slovnične in pravorečne ter pravopisne vsebine, s katerimi razvijamo tako jezikovno kot metajezikovno zmožnost, opredeljeni v učnem načrtu. Format: 210 x 297 Število strani: 108 EAN: 9789616279864 ISBN: 961-6279-86-6

Format: 210 x 297 Število strani: 108 EAN: 9789616279871 ISBN: 961-6279-87-4

cena: 13,70 €

cena: 13,70 €

42

Na spletni strani http://www.zalozba-izolit.si/katalog/ prirocniki/devetletka/7_razred/91/ je v delovni obliki na voljo priročnik k prvemu delu delovnega zvezka.

CD k SLOVENŠČINA 7 Učiteljem je poleg delovnega zvezka namenjen tudi CD z zbranimi zvočnimi posnetki, ki jih učitelj predvaja pred reševanjem posameznih nalog. EAN: 3830024350181

cena: 13,97 €


GLASBA 2. triletje

43


4. razred • Glasba

4. razred

MOJA GLASBA 4 – delovni zvezek Avtorica: dr. Breda Oblak Delovni zvezek Moja glasba 4 je zasnovan tako, da usmerja učence . v raznolike dejavnosti, ki oživljajo glasbeno-umetniške in . glasbeno-informativne vsebine. Ima funkcijo učbenika, ki s svojo . didaktično-metodično strukturo omogoča procese usvajanja glasbenih znanj. Temelji na sodobni glasbeni didaktiki, praktičnih izkušnjah pri glasbenem pouku in učnem načrtu, ki ga v 2. triletju poudarja okvirni naslov Od glasbenih izkušenj k razumevanju temeljnih izraznih prvin, zakonitosti in glasbeno-kulturnih okolij. Format: 205 x 275 Število strani: 88 EAN: 9789616625302 ISBN: 978-961-6625-30-2

cena: 17,30 € MOJA GLASBA 4 – CD Zvočni primeri iz glasbene literature na CD-ju ustrezajo vsebinam različnih enot delovnega zvezka in v tem poudarjajo pomen večkratnega poslušanja, ki zagotavlja globlje doživljanje, spoznavanje in zanimanje za določeno glasbeno delo. EAN: 3830024350112

cena: 2,80 € MOJA GLASBA 4 – priročnik za učitelje Avtorica: dr. Breda Oblak Priročnik predstavlja poleg strnjenih, splošnih informacij o glasbenem pouku v drugem triletju tudi didaktične napotke za uresničevanje posameznih enot s pomočjo didaktične zbirke. Uvodoma je napovedana tema z okvirnim ciljem, njena povezava z učnim načrtom in številom enot. Sledi predstavitev posameznih enot. Format: 205 x 275 Število strani: 120 EAN: 9789616279291 ISBN: 961-6279-29-7

cena: 25,10 € 44


Glasba • 5. razred

5. razred

MOJA GLASBA 5 – delovni zvezek Avtorica: dr. Breda Oblak Delovni zvezek Moja glasba 5 ima funkcijo delovnega učbenika. Zasnovan je tako, da učence usmerja v načrtovane glasbene in z glasbo povezane dejavnosti. Svojo funkcijo potrjuje s krajšimi nalogami in vprašanji, ki so zasnovana tako, da upoštevajo individualizacijo. Delovni zvezek je tematsko dvoplasten. V ospredje sta postavljeni slovenska ljudska in umetna glasba, njuna preteklost in sedanjost. Obravnava po pokrajinah vključuje petje pesmi, igranje na ljudske, lastne, improvizirane Orffove inštrumente ter spodbuja k lastni ustvarjalnosti in aktivnemu doživljajsko-analitičnemu poslušanju. Vzporedno z obravnavo glasbenega življenja slovenskih pokrajin poteka glasbeno opismenjevanje ter dejavnostno spoznavanje in usvajanje kurikularno opredeljenih glasbenih znanj. Format: 205 x 275 Število strani: 80 EAN: 9789616625296 ISBN: 978-961-6625-29-6

cena: 17,40 € MOJA GLASBA 5 – CD CD vsebuje zvočne posnetke pesmi, instrumentalnih melodij in odlomkov skladb, ki podpirajo učenje, saj v svojih celostnih besedno-glasbenih oblikah ali zgolj melodijah razvijajo potrebne zvočne predstave. EAN: 3830024350129

cena: 2,80 € MOJA GLASBA 5 – priročnik za učitelje Avtorica: dr. Breda Oblak Priročnik je zasnovan v dveh delih. Po uvodni predstavitvi posameznih delov zbirke prvi del povzema temeljne značilnosti glasbenega pouka v 5. razredu. Drugi del priročnika je neposredno povezan z vsebinami delovnega zvezka in zvočnimi primeri na CD-ju. Posreduje informacije in napotke za realizacijo posameznih tematskih sklopov oz. njihovih enot po enotni metodologiji. Format: 205 x 275 Število strani: 104 EAN: 9789616279888 ISBN: 961-6279-88-2

cena: 25,40 € 45


6. razred • Glasba

6. razred MOJA GLASBA 6 – delovni zvezek Avtorica: dr. Breda Oblak Delovni zvezek Moja glasba 6 ima funkcijo delovnega učbenika. Zasnovan je tako, da učence usmerja v načrtovane glasbene in z glasbo povezane dejavnosti, ki oživljajo glasbenoumetniške in glasbenoinformativne vsebine. Umetniške vsebine so izbor vokalne in instrumentalne glasbe. Tematskoinformativne vsebine jih umeščajo po poreklu v evropski in širši prostor, na področju glasbenega jezika pa ob njih poglabljajo pojme, zakonitosti in osnovno orientacijo na področju vokalne in instrumentalne glasbe, njunih zasedb, oblik, vsebin in zvrsti. Format: 205 x 275 Število strani: 80 EAN: 9789616625289 ISBN: 978-961-6625-28-9

cena: 17,30 € MOJA GLASBA 6 – CD Zvočni posnetki so vsebinsko razdeljeni v poglavja, ki napovedujejo izvajanje ali poslušanje primerov v povezavi z načrtovano obravnavo. Njihov izbor se lahko prilagodi učnim enotam v delovnem zvezku in vsebinam učiteljevih priprav na pouk. Pesemsko gradivo je predstavljeno v izvedbah otroških ali odraslih pevskih glasov, pa tudi inštrumentov. Zvočni primeri instrumentalne glasbe omogočajo predstavo o zvočnih barvah in temeljnih značilnostih. EAN: 3830024350150

cena: 2,80 € MOJA GLASBA 6 –priročnik za učitelje Avtorica: dr. Breda Oblak Priročnik je zasnovan v dveh delih. Po uvodni predstavitvi posameznih delov zbirke prvi del povzema temeljne značilnosti glasbenega pouka v 6. razredu. Drugi, osrednji del priročnika je neposredno povezan z vsebinami delovnega zvezka in zvočnimi primeri. Posreduje informacije in napotke za realizacijo posameznih učnih sklopov in njihovih enot po enotnem zaporedju. Format: 205 x 275 Število strani: 100 EAN: 9789616279949 ISBN: 961-6279-94-7

cena: 25,50 € 46


dodatna gradiva

47


Dodatna gradiva VSAK PO SVOJI POTI DO PISMENOSTI Avtorica: dr. Marija Grginič V priročniku za vzgojitelje in starše Vsak po svoji poti do pismenosti so zbrani primeri dobre prakse, ki so nastali s sodelovanjem vrtcev vseh regij Slovenije. Dejavnosti, ki so jih vzgojiteljice v vrtcih izvajale v okviru kurikuluma, so še dogradile in s tem spodbudile otroke, da so se dalj časa in ob raznovrstnih priložnostih igranja bolj načrtno, vendar v družbi vrstnikov seznanjali s pisnim jezikom. Izvedene dejavnosti so opisale, ovrednotile in oblikovale besedila za priročnik, s katerim naj bi se primeri dobre prakse na področju porajajoče se pismenosti na izvedbeni ravni približali tudi drugim vrtcem in družinam s predšolskimi otroki. Format: 210 x 260 Število strani: 180 EAN: 9789616625074 ISBN: 978-961-6625-07-4

cena: 33,10 €

ALI SLIŠIŠ – ALI VIDIŠ? Avtorica: dr. Sonja Pečjak Priročnik z vajami za razvoj metajezikovnega zavedanja je namenjen vsem tistim, ki se na kakršenkoli način skupaj z učenci srečujejo s procesom opismenjevanja. Priročnik lahko služi kot pomoč učiteljem za diferencirano delo pri pouku ali pri dodatnem oz. dopolnilnem pouku. Prav tako ga pri svojem delu lahko uporabljajo svetovalni delavci, ki se ukvarjajo z učenci z bralno-pisalnimi motnjami in posebnimi jezikovnimi težavami, in ne nazadnje ga v pomoč ponujamo tudi staršem, da z igro krepijo tiste šibke funkcije otroka, ki mu preprečujejo natančno branje in pisanje. Format: 210 x 297 Število strani: 120 EAN: 9789616279079 ISBN: 961-6279-04-1

cena: 19,86 €

48

a – a a – e a – u m – m m – n n – u


Dodatna gradiva SLOVENŠČINA V 1. TRILETJU Avtorice: dr. Martina Križaj Ortar, dr. Lidija Magajna, dr. Sonja Pečjak, Tereza Žerdin Sodobni pouk jezika je opisan kot komunikacijski, usmerjen k razvijanju učenčeve zmožnosti sprejemanja in tvorjenja besedil. Učenec je v središču poučevanja in učenja, sodeluje pri odkrivanju sveta in pri reševanju problemov, ki ga zanimajo, s katerimi se srečuje v vsakdanjem življenju in s katerimi se je zmožen spopasti. Zato je pouk jezika transakcijski – učenec opravlja različne dejavnosti, s katerimi odkriva pomen, namen in značilnosti besedil in jezika. Format: 210 x 297 Število strani: 92 EAN: 9789616279093 ISBN: 961-6279-09-2

cena: 19,25 €

IGRAJMO SE S ČRKAMI Avtorica: dr. Marija Grginič Delovni zvezek, v katerem se otroci spoznajo z velikimi tiskanimi črkami, je namenjen otrokom, ki že znajo brati in pisati, kot tudi tistim, ki še ne poznajo črk. 120 strani gradiva z bogatim slikovnim materialom ob nalogah daje učencem veliko možnosti, da se sproščeno ustno in pisno izražajo ter tako uspešno premagujejo začetne ovire v procesu opismenjevanja. Naloge v delovnem zvezku se postopoma od enostavnih nadaljujejo v bolj kompleksne, navodila za reševanje so kratka, vedno pa je ob nalogah rešen primer. Format: 210 x 297 Število strani: 120 EAN: 3830024350020 ISBN: 961-90358-2-8

cena: 8,80 €

49


Dodatna gradiva PREVERJANJE IN OCENJEVANJE PRI GLASBENI VZGOJI Avtorica: dr. Barbara Sicherl Kafol Monografija je smiselno zaokrožena celota, ki na začetku teoretično opredeli pomen preverjanja in ocenjevanja, sodobnega vrednotenja dosežkov in procesov učenja ter opisnega ocenjevanja. V nadaljevanju natančno opredeli opisno ocenjevanje pri glasbeni vzgoji, in sicer pri sprotnem, medletnem in končnem ocenjevanju. V zadnjem delu pa učiteljem ponudi primere opisnih ocen pri glasbeni vzgoji, načine spremljanja, preverjanja in ocenjevanja ter primere uvrščanja v ravni glasbenih dosežkov. Knjiga bo v pomoč učiteljem v praksi, vzgojiteljem in študentom kandidatom za učiteljski poklic ter strokovnjakom, ki proučujejo tovrstno tematiko, skratka, vsem, ki jih zanima vrednotenje otrokovega glasbenega razvoja in napredka. Format: 210 x 260 Število strani: 84 EAN: 9789616279505 ISBN: 961-6279-50-5

cena: 25,00 € TECIMO V NOV DAN – berilo za 5. razred OŠPP Avtorici: Sonja Dobravc, Silva Krajnc Sodobno zasnovano in likovno bogato berilo vsebuje vsebinsko raznolika besedila, od igrivih pesmic, izštevank, iger do besedil, ki obravnavajo živali, družinsko tematiko, poetizirano naravo … V berilu so zastopana vsa reprezentativna imena slovenske proze, poezije in dramatike ter najbolj znani tuji besedni ustvarjalci. Vsakemu besedilu je dodan didaktični instrumentarij, ki z različnimi tipi nalog otroka vabi na čudežno potovanje v svet branja, čudenja in igre. Format: 220 x 270 Število strani: 114 EAN: 9789616279192 ISBN: 961-6279-19-X

cena: 19,10 €

SLIKOVNO GRADIVO ZA SLOVENSKO BESEDO V ŽIVO Avtorica: Ljubica Črnivec Gradivo, ki obsega izbor tematsko zasnovanih ilustracij, je uporabno ali kot pripomoček za samostojni vstop v jezik ali kot spremljava k obstoječim učbenikom slovenskega jezika za začetnike. Slike navadno spremlja izbor poimenovanj hkrati z jezikovnim modelom. Zamišljeni izbor slikovnega gradiva, kljub predvidenemu zaporedju pri usvajanju jezikovnega sistema, učencev ne omejuje pri kreativnem usvajanju slovenskega jezika. Format: 210x297 Število strani: 50 EAN: 9789616279932 ISBN: 961-6279-93-9

cena: 13,00 € 50


znanstvene monografije

51


Zbirka Zrenja PORAJAJOČA SE PISMENOST

DRUŽINSKA PISMENOST

Avtorica: dr. Marija Grginič

Avtorica: dr. Marija Grginič

Knjiga prinaša temeljit pregled teorije porajajoče se pismenosti, ob koncu pa jo dopolnjuje projekt Otrok s starši ob knjigi – v njem je avtorica spremljala in vrednotila razvoj predopismenjevalne zmožnosti predšolskih otrok – mlajših in starejših petletnikov, ki se sočasno vključujejo v izobraževalni proces v šoli.

Monografija je obsežna študija s področja družinskega branja in njegove vloge pri opismenjevanju, ki zaradi narave teme v sebi združuje spoznanja jezikoslovja, psihologije in pedagogike, predvsem pa tudi specialne didaktike slovenskega jezika in književnosti. Avtorica v njej obravnava zelo zanimivo temo tako za pedagoško vedo kot za širšo strokovno javnost – gre za vprašanje sistematičnega razvijanja družinske pismenosti.

Dopolnjevanje in večje medsebojno sodelovanje vrtca in družine, kot tudi vrtca in šole tudi na področju porajajoče se pismenosti bi nedvomno prispevalo k boljšemu uspehu otrok pri pridobivanju šolske pismenosti v drugem razredu osnovne šole, kar kažejo številne raziskave v tujini. Delo je namenjeno vzgojiteljicam in vzgojiteljem predšolskih otrok, učiteljicam in učiteljem v začetnih razredih osnovne šole ter študentkam in študentom predšolske vzgoje in razrednega pouka za pridobitev začetnih znanj o porajajoči se pismenosti ter za njihovo večje vključevanje v raziskovalne projekte. Format: 164 x 234 Število strani: 164 EAN: 9789616279918 ISBN: 961-6279-91-2

cena: 23,10 €

52

Vsem staršem, strokovnim delavcem v vrtcu in šoli, raziskovalcem branja in študentom je primerna motivacija za razmislek o tem, česa vse se lahko naučijo že predšolski otroci, hkrati pa jim je tudi spodbuda za to, da bodo pri svojem vsakodnevnem srečevanju z otroki iskali poti do čim boljše pismenosti – vseh, odraslih in otrok, v medsebojnem dialogu ob zapisani besedi. Format: 164 x 234 Število strani: 136 EAN: 9789616279963 ISBN: 961-6279-96-3

cena: 23,10 €

BRALNI IZZIVI MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI Avtor: dr. Igor Saksida Knjiga Bralni izzivi mladinske književnosti je izbor razprav o zelo pomembnem delu slovenske kulturne tradicije, tj. o pisanju za mlade bralce. Uvodno poglavje zbirke interpretacij je razmišljanje o perspektivah v mladinski književnosti, sledi predstavitev starejše mladinske poezije, naslednjih pet poglavij pa analizira prepoznavne pisave petih slovenskih mladinskih ustvarjalcev. Drugi del knjige je posvečen posameznim problemom tematske in žanrske podobe (sodobne) mladinske književnosti. Poglavje Čez rob modernizma pojasnjuje razvoj umetniške mladinske poezije od najstarejših besedil prek modernistične igre do sodobnega preseganja te “tradicije“. Mladinski dramatiki – pojmom tragično, komično in groteskno – je posvečeno predzadnje poglavje, knjiga pa se sklene s prikazom kritiških modelov v reviji Otrok in knjiga. Format: 164 x 234 Število strani: 216 EAN: 9789616279925 ISBN: 961-6279-92-0

cena: 23,10 €


Zbirka Zrenja POTI IN RAZPOTJA DIDAKTIKE KNJIŽEVNOSTI

POGLAVJA IZ SKLADNJE OTROŠKEGA GOVORA

OTROŠKI GOVOR: Razvoj in učenje

Avtor: dr. Igor Saksida

Avtorica: dr. Simona Kranjc

Monografija že v naslovu napoveduje avtorjevo odločitev, da prikaže in z različnih zornih kotov osvetli možne poti književne didaktike na osnovnošolski stopnji izobraževanja.

Monografija je predelana in aktualizirana doktorska disertacija, v kateri se avtorica srečuje s problematiko, ki je bila v slovenskem jezikoslovju precej zapostavljena. Avtorica v svojem delu podrobno obravnava otroški govor z jezikoslovnega vidika, pri čemer jo posebno zanimajo sestavine otrokove jezikovne zmožnosti, in to predvsem v razmerju med slovnično in sporazumevalno zmožnostjo.

Avtorice: dr. Ljubica Marjanovič Umek, dr. Simona Kranjc, dr. Urška Fekonja

Avtor predstavlja komunikacijski model književne vzgoje na zgoščen, a vendarle teoretično prizemljen način, tako da si skrben bralec po branju ustvari sliko, kaj in kakšen je ter kako deluje komunikacijski model književne vzgoje, hkrati pa tudi ve, kako ga uporabljati. Format: 164 x 234 Število strani: 132 EAN: 9789616625081 ISBN: 978-961-6625-08-1

cena: 23,10 €

Monografija prinaša za slovenski prostor pomembna nova spoznanja o otroškem (malčkovem) govoru, ki jih je moč povezati s spoznanji drugih strok, zlasti razvojnopsihološke, ter jih smiselno uporabiti tudi v strokovni praksi. Format: 164 x 234 Število strani: 128 EAN: 9789616279987 ISBN: 961-6279-98-X

cena: 23,10 €

Znanstvena monografija, ki so jo po več kot desetih letih raziskovalnega dela na področju otroškega govora napisale uveljavljene strokovnjakinje na področju razvojne psihologije in slovenistike, je eno temeljnih del v razvojni psihologiji, saj je poznavanje razvoja otroškega govora na eni strani ter spodbujanje in učenje govora na drugi, osnova za širše razumevanje posameznikovega razvoja in njegovo relevantno delovanje v socialnem kontekstu. Avtoricam je uspelo izredno pronicljivo združiti spoznanja različnih strok, ki se ukvarjajo z vprašanjem razvoja in učenja govora pri otrocih. Prvič so tako na enem mestu zbrana spoznanja o teorijah razvoja govora od rojstva naprej, predstavljene so oblike komunikacijskih vlog, v katerih sodelujejo otroci, razvoj teh spretnosti, dejavniki, ki vplivajo na razvoj govora, in oblike spodbujanja govora. Format: 164 x 234 Število strani: 184 EAN: 9789616279970 ISBN: 961-6279-97-1

cena: 23,10 €

53


Zbirka Zrenja UVOD V KORPUSNO JEZIKOSLOVJE

SLOVENŠČINA KOT TUJI JEZIK

Avtor: dr. Vojko Gorjanc

Avtorica: dr. Nataša Pirih Svetina

Monografija je prva celostna predstavitev področja korpusnega jezikoslovja pri nas. Gre za predstavitev jezikoslovne veje, ki se ukvarja z analizo jezika na podlagi načrtno zbrane velike količine računalniško berljivih besedil z uporabo avtomatskih in interaktivnih analitičnih postopkov.

Knjiga Slovenščina kot tuji jezik prinaša v prvem delu teoretični okvir pojmovanja jezikovne zmožnosti in njenega usvajanja ter predstavlja povzetek slovenskih in svetovnih dognanj, ki se povezujejo s pojmi drugi jezik, tuji jezik, usvajanje in učenje jezika, dejavniki usvajanja jezika, sporazumevalna zmožnost ter merjenje in testiranje jezikovnega znanja.

Korpusno jezikoslovje je v svetu v zadnjih petnajstih letih doživelo neverjeten razcvet, kar nekaj jezikoslovcev pa je zadnje desetletje prejšnjega stoletja označilo za desetletje korpusnega jezikoslovja. Pomemben segment monografije je predstavitev referančnega korpusa slovenskega jezika FIDA, ki je tu prvič celovito prikazan; izsledki njegove analize pa so soočeni s tradicionalno slovenistično jezikoslovno prakso. Format: 164 x 234 Število strani: 164 EAN: 9789616279895 ISBN: 961-6279-89-0

cena: 23,10 €

54

Na podlagi spoznanj je bila izvedena raziskava o razvoju jezikovne zmožnosti v slovenščini kot tujem jeziku, katere rezultati so predstavljeni v nadaljevanju knjige. Rezultati raziskave so večplastni in praktično uporabni, hkrati pa ponujajo tudi možnosti nadaljnjih raziskovanj. Format: 164 x 234 Število strani: 168 EAN: 9789616279901 ISBN: 961-6279-90-4

cena: 23,10 €

ARGUMENTIRANOST KOT MODEL (USPEŠNE) KOMUNIKACIJE Avtorja: dr. Igor Ž. Žagar, dr. Barbara Domajnko Pričujoča monografija je brez dvoma prvi resen poskus na Slovenskem, da bi (zlasti) šolski diskurz osvetlili z vidika retorike in argumentacije. V prvem delu avtorica prikazuje, zakaj je uspešna komunikacija predvsem nekonfliktna komunikacija, ki temelji na medsebojni uporabi strategij vljudnosti. V drugem delu pa dr. Igor Ž. Žagar predstavlja temeljne tehnike in strategije argumentacije. V monografiji se uporaba in razlaga teorije prepletata s številnimi primeri in praktičnimi napotki, kar jo zagotovo uvršča med bolj nazorna znanstvena dela, uporabna tudi za širši strokovni krog bralcev. Format: 164 x 234 Število strani: 92 EAN: 9789616279994 ISBN: 961-6279-99-8

cena: 23,10 €


Varovanje okolja MEDICINSKE SESTRE IN UNIVERZA

nov

o!

Avtorica: dr. Majda Pahor »Ali je mogoče povezati, uporabiti v enem stavku pojma medicinske sestre in univerza?«, »Kaj imajo skupnega ženske v modrih oblekah, ki bolnikom pomagajo, jih hranijo, jih umivajo, z univerzo kot hramom razuma, učenosti in abstraktnih idej?« Na tovrstna in podobna vprašanja avtorica odgovarja v prvem delu monografije s poglobljeno teoretično študijo, v drugem delu pa je podrobneje predstavljen razvoj fakultetnega študija »Zdravstvena vzgoja«. Publikacija ni samo pričevanje o nastajanju in evalvaciji nekega študijskega programa, ampak tudi pričevanje o pomembnem, ne vselej dovolj cenjenem poklicu medicinskih sester, o razvoju poklica v smeri akademizacije z jasnim ciljem ohranitve ravni praktične usposobljenosti, ne “v smislu izgube stika s prakso, ampak v smeri zlitja splošne in poklicne izobrazbe“ v “novi profesionalizem“.

Varovanje okolja v avtomobilski industriji Avtor: prof. dr. Dušan Gruden Varovanje okolja je danes ena bistvenih razsežnosti sodobne proizvodnje motornih vozil in avtomobila kot takega. Knjiga obravnava dejavnosti avtomobilske industrije na področju varovanja okolja v proizvodnji, pri uporabi in končno pri recikliranju avtomobila, pa tudi vpliv goriva na različne okoljske vidike, vključno z emisijami CO2 in toplogrednim učinkom.

Format: 164 x 234 Število strani: 176 EAN: 9789616625463 ISBN: 978-961-6625-46-3

cena: 39,90 €

Format: 164 x 234 Število strani: 176 EAN: 9789616625005 ISBN: 961-6625-00-4

cena: 23,10 €

55


57


CENIK - NAROČILNICA

PETI RAZRED

ČETRTI RAZRED

TRETJI RAZRED

DRUGI RAZRED

PRVI RAZRED

Razred

Artikel

Šifra

Cena EUR DDV EUR DDV EUR brez DDV 8.50% 20.00%

Cena v EUR

EAN koda

ISBN

ABC 1 - 1. del (STARO)

9789616625326

978-961-6625-32-6

16

11.06 €

0.94 €

12.00 €

ABC 1 - 1. del (NOVO)

9789616625173

978-961-6625-17-3

99

11.61 €

0.99 €

12.60 €

ABC 1 - 2. del (STARO)

9789616625333

978-961-6625-33-3

20

11.06 €

0.94 €

12.00 €

ABC 1 - 2. del (NOVO)

9789616625180

978-961-6625-18-0

101

11.61 €

0.99 €

12.60 €

ABC 1 - 3. del (grafomotorične vaje)

9789616625340

978-961-6625-34-0

46

9.40 €

0.80 €

10.20 €

ABC 1 - priročnik za učitelje (STARO)

9789616279086

961-6279-08-4

21

29.49 €

2.51 €

32.00 €

KAKO DO PISMENOSTI ... - priročnik k ABC1 (NOVO)

9789616625371

978-961-6625-371

103

26.73 €

2.27 €

29.00 €

OD IGRE DO BRANJA - dz

9789616625159

978-961-6625-15-9

97

8.89 €

0.76 €

9.65 €

KO PRAVLJICE OŽIVIJO - berilo

9789616279352

961-6279-35-1

49

16.64 €

1.41 €

18.05 €

KO PRAVLJICE OŽIVIJO - priročnik za učitelje

9789616279529

961-6279-52-1

55

24.38 €

2.07 €

26.45 €

ŠVIGAZAJČEK - igrača velika

3830024350198

15

16.54 €

3.31 €

19.85 €

Zvezek za pisanje ABC 1 - 11mm črtovje

3830024350037

35

1.04 €

0.21 €

1.25 €

ABC 2 - 1. del (STARO)

9789616625197

978-961-6625-19-7

26

12.90 €

1.10 €

14.00 €

ABC 2 - 1. del (NOVO)

9789616625401

978-961-6625-40-1

106

13.55 €

1.15 €

14.70 €

ABC 2 - 2. del (STARO)

9789616625203

978-961-6625-20-3

27

12.90 €

1.10 €

14.00 €

ABC 2 - 2. del (NOVO)

9789616625500

978-961-6625-50-0

107

13.55 €

1.15 €

14.70 €

ABC 2 - 3. del (vaje za poslušanje)

9789616625210

978-961-6625-21-0

47

11.24 €

0.96 €

12.20 €

CD k ABC 2 - 3. del

3830024350082

56

12.87 €

1.09 €

13.96 €

ABC 2 - priročnik za učitelje (STARO)

9789616279161

961-6279-16-5

28

27.37 €

2.33 €

29.70 €

KAKO OPISMENJEVATI ... - priročnik k ABC2 (NOVO)

9789616625456

978-961-6625-45-6

109

28.57 €

2.43 €

31.00 €

NA MAVRICO PO PRAVLJICO - berilo

9789616279123

978-961-6279-12-3

24

17.51 €

1.49 €

19.00 €

Priročnik k berilu NA MAVRICO PO PRAVLJICO

9789616279222

961-6279-22-X

30

25.35 €

2.15 €

27.50 €

Zvezek za pisanje ABC 2 - s pom. črto

3830024350044

36

1.04 €

ABC 3 - 1. del

9789616625234

978-961-6625-23-4

32

12.63 €

1.07 €

0.21 €

13.70 €

1.25 €

ABC 3 - 2. del

9789616625241

978-961-6625-24-1

33

12.63 €

1.07 €

13.70 €

ABC 3 - 3. del (vaje za poslušanje)

9789616625258

978-961-6625-25-8

48

10.51 €

0.89 €

11.40 €

CD k ABC 3 - 3. del

3830024350099

57

12.87 €

1.09 €

13.96 €

ABC 3 - priročnik za učitelje

9789616279154

961-6279-15-7

29

24.79 €

2.11 €

26.90 €

MOJE BRANJE-SVET IN SANJE - berilo

9789616625272

978-961-6625-27-2

25

17.51 €

1.49 €

19.00 €

Priročnik k berilu - MOJE BRANJE - SVET IN SANJE

9789616279208

961-6279-20-3

31

25.35 €

2.15 €

Zvezek za pisanje ABC 3 - 11 mm

3830024350051

37

1.04 €

MOJA SLOVENŠČINA 4 - 1. del

9789616279260

978-961-6279-26-0

39

12.63 €

1.07 €

13.70 €

MOJA SLOVENŠČINA 4 - 2. del

9789616279277

978-961-6279-27-7

40

12.63 €

1.07 €

13.70 €

CD k MOJA SLOVENŠČINA 4

3830024350068

42

13.04 €

1.11 €

14.15 €

MOJA SLOVENŠČINA 4 - priročnik za učitelje

9789616279321

961-6279-32-7

43

24.61 €

2.09 €

26.70 €

BERILO ZA RAZVEDRILO - berilo

9789616279284

978-961-6279-28-4

38

18.02 €

1.53 €

19.55 €

Priročnik k berilu - BERILO ZA RAZVEDRILO

9789616279550

961-6279-55-6

62

32.26 €

2.74 €

35.00 €

MOJA GLASBA 4 - delovni zvezek*

9789616625302

978-961-6625-30-2

73

15.94 €

1.36 €

17.30 €

27.50 € 0.21 €

1.25 €

MOJA GLASBA 4 - CD*

3830024350112

74

2.58 €

0.22 €

2.80 €

MOJA GLASBA 4 - priročnik za učitelje

9789616279291

961-6279-29-7

44

23.13 €

1.97 €

25.10 €

MOJA SLOVENŠČINA 5 - učbenik

9789616279369

961-6279-36-X

50

15.21 €

1.29 €

16.50 €

MOJA SLOVENŠČINA 5 - dz

9789616625319

978-961-6625-31-9

51

12.81 €

1.09 €

13.90 €

MOJA SLOVENŠČINA 5 - priročnik za učitelje

9789616625036

978-961-6625-03-6

52

23.92 €

2.03 €

25.95 €

CD k MOJA SLOVENŠČINA 5

3830024350105

58

12.88 €

1.09 €

13.97 €

KORAKI NAD OBLAKI - berilo

9789616279383

978-961-6279-38-3

53

17.74 €

1.51 €

19.25 €

Priročnik k berilu - KORAKI NAD OBLAKI

9789616625029

978-961-6625-02-9

63

24.38 €

2.07 €

26.45 €

MOJA GLASBA 5 - delovni zvezek*

9789616625296

978-961-6625-29-6

75

16.04 €

1.36 €

17.40 €

MOJA GLASBA 5 - CD*

3830024350129

76

2.58 €

0.22 €

2.80 €

MOJA GLASBA 5 - priročnik za učitelje

9789616279888

64

23.41 €

1.99 €

25.40 €

961-6279-88-2

KOLIČINA


OSTALA GRADIVA

DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI

SEDMI VRTEC RAZRED

ŠESTI RAZRED

Artikel

Šifra

Cena EUR DDV EUR brez DDV 8.50%

DDV 20.00%

Cena v EUR

EAN koda

ISBN

MOJA SLOVENŠČINA 6 - 1. del

9789616279475

978-961-6279-47-5

65

12.63 €

1.07 €

13.70 €

MOJA SLOVENŠČINA 6 - 2. del

9789616279482

978-961-6279-48-2

66

12.63 €

1.07 €

13.70 €

MOJA SLOVENŠČINA 6 - priročnik za učitelje

9789616625166

978-961-6625-16-6

67

23.78 €

2.02 €

25.80 €

CD k MOJA SLOVENŠČINA 6

3830024350174

88

12.88 €

1.09 €

13.97 €

SLEDI DO DAVNIH DNI - berilo

9789616625067

978-961-6625-06-7

69

17.79 €

1.51 €

19.30 €

Priročnik k berilu - SLEDI DO DAVNIH DNI

9789616625043

978-961-6625-04-3

70

24.70 €

2.10 €

26.80 €

MOJA GLASBA 6 - delovni zvezek*

9789616625289

978-961-6625-28-9

71

15.94 €

1.36 €

17.30 €

MOJA GLASBA 6 - CD*

3830024350150

72

2.58 €

0.22 €

2.80 €

MOJA GLASBA 6 - priročnik za učitelje

9789616279949

961-6279-94-7

77

23.50 €

2.00 €

25.50 €

SLOVENŠČINA 7 - 1. del

9789616279864

961-6279-86-6

83

12.63 €

1.07 €

13.70 €

SLOVENŠČINA 7 - 2. del

9789616279871

961-6279-87-4

84

12.63 €

1.07 €

13.70 €

CD - SLOVENŠČINA 7

3830024350181

93

12.88 €

1.09 €

13.97 €

TRAVNIK KLIČE

9789616625470 978-961-6625-47-0

112

18.34 €

1.56 €

19.90 €

MIŠKA, KJE JE TVOJA HIŠKA?

9789616625487 978-961-6625-48-7

113

18.34 €

1.56 €

19.90 €

PLAKAT SLIKOVNA ABECEDA

3830024350204

98

4.61 €

0.39 €

5.00 €

PLAKAT POKLICI

3830024350228

108

4.61 €

0.39 €

5.00 €

PLAKAT ABECEDA (pisana, tiskana)

3830024350242

110

4.61 €

0.39 €

5.00 €

BRALNI LISTI OD A DO Ž

9789616279543

978-961-6279-54-3

100

9.22 €

0.78 €

10.00 €

ABC KARTE

9789616625364

978-961-6625-36-4

102

22.12 €

1.88 €

29,90 €

MOJA STAVNICA

3830024350075

61

10.65 €

0.91 €

11.56 €

RAZREDNA STENSKA STAVNICA

3830024350143

80

25.67 €

2.18 €

27.85 €

ABC IGRALNICA

3830024350136

961-6279-51-3

79

63.87 €

IGRAJMO SE S ČRKAMI

3830024350020

961-90358-2-8

5

8.11 €

0.69 €

8.80 €

OD IGRE DO BRANJA - dz

9789616625159

978-961-6625-15-9

97

8.89 €

0.76 €

9.65 €

15

16.54 €

978-961-6625-39-5

104

8.29 €

ŠVIGAZAJČEK - igrača velika

3830024350198

PRAVI PRIJATELJ (Zbirka Kar je res, je res!)

9789616625395

12.77 €

3.31 € 0.71 €

76.64 €

19.85 € 9.00 €

ZAJČKOVE POČITNICE (Zbirka Kar je res, je res!)

9789616625388

978-961-6625-38-8

105

8.29 €

0.71 €

9.00 €

ALI SLIŠIŠ - ALI VIDIŠ?

9789616279079

961-6279-04-1

23

18.30 €

1.56 €

19.86 €

SLOVENŠČINA V 1. TRILETJU

9789616279093

961-6279-09-2

22

17.74 €

1.51 €

19.25 €

S PROJEKTNO NALOGO DO BOLJŠEGA ZNANJA

9789619035870

961-90358-7-9

10

13.00 €

1.11 €

14.11 €

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE PRI GLASBENI VZGOJI

9789616279505

961-6279-50-5

78

23.04 €

1.96 €

25.00 €

UVOD V KORPUSNO JEZIKOSLOVJE

9789616279895

961-6279-89-0

81

21.29 €

1.81 €

23.10 €

SLOVENŠČINA KOT TUJI JEZIK

9789616279901

961-6279-90-4

82

21.29 €

1.81 €

23.10 €

PORAJAJOČA SE PISEMNOST

9789616279918

961-6279-91-2

86

21.29 €

1.81 €

23.10 €

BRALNI IZZIVI MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI

9789616279925

961-6279-92-0

85

21.29 €

1.81 €

23.10 €

DRUŽINSKA PISMENOST

9789616279963

961-6279-96-3

90

21.29 €

1.81 €

23.10 €

OTROŠKI GOVOR: Razvoj in učenje

9789616279970

961-6279-97-1

89

21.29 €

1.81 €

23.10 €

SLIKOVNO GRADIVO ZA SLOV. BESEDO V ŽIVO

9789616279932

961-6279-93-9

87

11.98 €

1.02 €

13.00 €

ARGUMENTIRANOST KOT MODEL (USPEŠNE) KOM.

9789616279994

961-6279-99-8

91

21.29 €

1.81 €

23.10 €

MEDICINSKE SESTRE IN UNIVERZA

9789616625005

961-6625-00-4

92

21.29 €

1.81 €

23.10 €

POGLAVJA IZ SKLADNJE OTROŠKEGA GOVORA

9789616279987

961-6279-98-X

94

21.29 €

1.81 €

23.10 €

VSAK PO SVOJI POTI DO PISMENOSTI

9789616625074

978-961-6625-07-4

95

30.51 €

2.59 €

33.10 €

POTI IN RAZPOTJA DIDAKTIKE KNJIŽEVNOSTI

9789616625081

978-961-6625-08-1

96

21.29 €

1.81 €

23.10 €

VAROVANJE OKOLJA V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI

9789616625463

978-961-6625-46-3

111

36.77 €

3.13 €

39.90 €

RAVBARJEV GRAD

9789616625494

978-961-6625-49-4

114

23.04 €

1.96 €

25.00 €

Vse cene so v EUR in vključujejo 8,5% DDV, razen pri igrači Švigazajček, zvezkih za pisanje in ABC-igralnici, kjer je obračunan 20%DDV. * Delovni zvezki MOJA GLASBA 4, 5 in 6 se prodajajo samo v kompletu, razen po predhodnem dogovoru.

ZALOŽBA IZOLIT, d. o. o., Prešernova cesta 33, 1234 Mengeš, T 01 729 1000, F 01 729 1422, W www.zalozba-izolit.si, E info@zalozba-izolit.si

KOLIČINA


60

Profile for Zalozba Izolit

katalog - september 2012  

Katalog Založbe Izolit

katalog - september 2012  

Katalog Založbe Izolit

Advertisement