Page 1

Spoštovani, šolsko leto se počasi približuje koncu, vendar so naše misli usmerjene že naprej. Tudi v naslednjem letu (20/20) bomo namreč vsem prvošolcem, ki bodo pri pouku slovenščine uporabljali naše delovne zvezke za opismenjevanje ABC 1, poklonili Švigazajčka z željo, da bi jim bilo prvo leto v šoli v kar največje veselje. Večina učiteljev v prvem triletju Švigazajčka že pozna, saj otroke razveseljuje že vrsto let. Izkušnje so pokazale, da so otroci Švigazajčka odlično sprejeli. Pomaga jim prebroditi začetno uvajanje, spodbuja njihovo zgovornost, spremlja jih pri njihovem delu, potuje z njimi domov, skratka otroci ga imajo preprosto radi. Švigazajček ni le navadna igrača, saj ima med drugim tudi znak »dobra igrača«. Predvsem je didaktični pripomoček, ki v jezikovnem programu naše založbe nastopa kot otrokov spremljevalec – to pomeni, da ga učenci srečujejo v delovnih zvezkih ABC 1. Švigazajček tako otroke nevsiljivo in igrivo vodi k uresničevanju ciljev začetnega opismenjevanja. Vse kar morate storiti, da bodo tudi vaši prvošolci v naslednjem šolskem letu brezplačno dobili Švigazajčka je, da nam najkasneje do 06. 1. 06. 2008 20 sporočite število vpisanih prvošolcev, seveda če bodo le ti uporabljali delovne zvezke ABC 1, v katerih se pojavlja Švigazajček. Le tako bomo lahko zagotovili zadostno število igrač, da bodo vaši prvošolci svojega novega prijatelja dobili pravočasno. Mengeš, maj 20

Založba Izolit, d.o.o. Prešernova cesta 33 1234 Mengeš

tel: 01/729 1000 01/729 1001 faks: 01/729 1422

Dopis Švigazajec  

Dopis Švigazajec 2012

Advertisement