Page 1

Warszawa, dn. 27.10.2012 r. Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia ..27.10.2012........

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: XYZ

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: ..... 2565,78 euro......................... 2. Kwota uzysku: .............1282,89 euro..................................... 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: .............1282,89 euro.................... różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: ............230,92 euro..................... 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: ..................2334,86 euro............................ różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery euro osiemdziesiąt sześć eurocentów )

........................................... Zleceniodawca

Nauka wystawiania dokumentów księgowych

............................................... Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzieło  

Rachunek do umowy o dzieło z 50% kosztem uzyskania przychodu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you