Page 1

XXVI. évfolyam 751. szám 2014. április 17.

megyei közéleti havilap

Ára: 190 Ft

Húsvét - feltámadás Néhány nap már csak, s ránk köszön a kereszténység legnagyobb ünnepe: Krisztus feltámadása. A több mint 2000 éves misztérium minden tavaszon megérinti lelkünket. Krisztus feltámadása az élet gyõzelme a halál felett. Jézus Krisztus nagypénteki kereszthalála megdermesztette testünket, lelkünket egyaránt. Amint kétezer év ré-

giségében a tanítványok meghasonlottak lelkükben Mesterük elvesztése miatt, ugyanúgy roskadunk össze magunk is, letaglózottan a kereszthalál okozta reménytelenségünk terhe alatt. Ám ahogy így tavaszon a természeti világ is feléled hoszszú álmából, Húsvét hajnalán a lelkünk is ujjongva ünnepel. Az írások szerint nagypéntek délutánján három órakor

Blama és blabla Kétharmad. Pestiesen szólva, azért ez mégsem semmi! Az április 6-án lezajlott országgyûlési képviselõ-választás a Fidesz-KDNP pártszövetség elsöprõ gyõzelmével zárult. A voksok feldolgozásának 99,99 százalékos állapota szerint a kormányzó pártok kétharmados többséget szereztek 2010 után ismét a Parlamentben.

Példátlan eset. A Fidesz vezette kormány jórészt a szocialisták hátrahagyott örökségének „köszönhetõen”, számos népszerûtlen intézkedést volt kénytelen meghozni. Ennek ellenére a kormánypártok a most véget ért ciklus négy esztendeje alatt végig magasan vezettek az ellenzéki pártok elõtt a népszerûségi listákon. Európában (Folytatás a 2. oldalon)

Jézus kínhalálának és feltámadásának története számos nagy mûvészt megihletett. A képen Botticelli: Krisztus siratása.

Zalában is fölényesen nyert a Fidesz-KDNP. A három megválasztott képviselõ (balról): Vigh László, Manninger Jenõ és Cseresnyés Péter.

Elérhetõségeink: 9 770865 135001

14751

Telefon: 92/596-936, fax: 92/596-937, e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu

Jézus a Golgota hegyén, latrok között kilehelte lelkét a kereszten. Az Isten Fia halott volt. Galileai követõi, a tanítványok megsemmisülni látták mindazt, amiért a Mester mellé szegõdtek. Jézus oldalán kivételezettnek tudták magukat, akik az Atyaisten fia mellett élhették mindennapjaikat. Földi „rugóra” járó agyukkal képtelenek voltak felfogni, hogy Jézusnak meg kellett halnia ahhoz, hogy harmadnapon eljöjjön dicsõséges feltámadása. S a kereszthalál utáni harmadik virradóra Krisztus feltámadt! Valóban Feltámadt.

Szombat elmúltával kegyes asszonyok iparkodtak a sziklasírhoz, hogy zsidó szokás szerint Krisztus testét bebalzsamozzák. A sír üres volt. Egy ragyogó ruhájú ifjút találtak ott, aki így szólt hozzájuk: „Miért keresitek az élõt a holtak között? Krisztus feltámadt!” Húsvétkor az angyal hozzánk is szól. Közli velünk, hogy Krisztus kereszthalála által bûneinkbõl megváltattunk, s a dicsõséges feltámadása meghozta számunkra az örök élet ígéretét. f.l.


2

Zalatáj

2014. április 17.

Blama és blabla (Folytatás az 1. oldalról) eddig még senkinek sem sikerült, hogy egy párt egyedül begyûjtse a szavazatok kétharmadát. A Fidesznek ez 2010 után másodjára is sikerült. Ez a tény napnál világosabban cáfolja a baloldali ellenzék által következetesen sulykolt véleményt, hogy Magyarországon kormányváltó hangulat lett volna a választások elõtt. Az öt formációból szervezõdött ellenzéki pártszövetség vezetõi minden alkalommal elõhozakodtak azzal, hogy a magyar polgárok meghatározó többsége az Orbán-kormány leváltását kívánja. S lám elérkezett a színvallás napja, és a választópolgárok megsemmisítõ többségben támogatták a kormányt. A magukat „kormányváltók”-nak címezõ balliberális konglomerátum lõtávolon belülre sem tudott kerülni az elmúlt vasárnapi megmérettetés során. Hatalmas blama! És természetesen jött a blabla. Mesterházy, Gyurcsány és Bajnai, a baloldali összefogás vezetõi végül mégiscsak kény-

telenek voltak elõbújni odúikból, s kellett valamit mondaniuk a sajtónak, s az ünneplésre készülõ, de arról már korábban lemondó szimpatizánsaiknak. Nagyjából ugyanarról beszéltek. A Fidesz gyalázatos aljasságának minõsítették az új választási rendszert. Szóltak a kampányban volt hátrányukról, a Fideszt kiszolgáló médiumokról. A szabadság és demokrácia lábbal tiprásáról. Talán még Bajnai Gordon mondott valamit, aminek azért lehetett némi köze a csúfondáros bukáshoz. A korábban miniszterelnöki ambíciókat dédelgetõ Bajnai a lesújtó eredményt kommentálva megállapította, hogy a baloldali ellenzék nem tudott olyan pozitív üzeneteket eljuttatni az emberekhez, amely alternatívát kínált volna az Orbán-kormánnyal szemben. Minden más valójában csak blabla. A választók döntöttek. Rommá verték a hazugságokban fogant balliberális összefogást. Számukra ez ismét megsemmisülés, szégyen. Blama. f.l.

Az új Parlament összetétele.

megyei közéleti havilap

Fizessen elõ a Zalatájra! Olvassa az idén 25 éves lapot, amely minden hónapban, a harmadik csütörtökön jelenik meg! Kényes témák, amikkel csak a Zalatáj foglalkozik. Fizesse elõ, így biztosan megkapja! Elõfizethetõ: szerkesztõségünkben (akár telefonon, faxon, vagy e-mailon)! Elõfizetési díjak: 1 hónapra 190 Ft, 1/4 évre 570 Ft, 1/2 évre 1.140 Ft, 1 évre 2.280 Ft.

A Fidesz-KDNP újabb elsöprõ gyõzelme példátlan Európában – emelte ki a választás estéjén Orbán Viktor miniszterelnök.

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan! Nyertes pályázatok megvalósulásának kötelezõ közzététele kedvezményesen! Érdeklõdni: 92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu

A Zalatáj megvásárolható ügyfélszolgálatunkon is (Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4. I. em. 25.) hétköznapokon 8-tól 14 óráig. Elérhetõségeink: Zalatáj Kiadó, 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 2-4. Pf.: 381. E-mailon: zalataj@zelkanet.hu Telefon: 92/596-936, fax: 92/596-937

www.zalatajkiado.hu


2014. április 17.

3

Zalatáj

Megújulnak a boronapincék Káváson

Boda Margit:

Húsvét Munkában az építõk a kávási hegyen. Alig több, mint egy hónapja kezdték meg a szakemberek 12 helyi boronapince tetejének állagmegóvási munkálatait és máris nagyon látványos eredményekkel büszkélkedhetünk – tájékoztatott Fekete László, Kávás polgármestere. A helyi védettség alatt álló pincék megújítására irányuló pályázatot a KIKA, azaz a Kávási Ifjúsági Kulturális Alapítvány nyújtotta be a helyi Leader Akciócsoportnál, név szerint a nagypáli székhelyû Göcsej Leadernél – ismertette az elõzményeket a polgármester. A helyi önkormányzat teljes mértékben támogatta és támogatja a jövõben is a pályázat sikeres végrehajtását. A civil szervezet pályázati törekvése azért is tûnt kézenfekvõnek, hiszen sokkal kedvezõbb feltételekkel nyerhették meg a szükséges összeget, mintha azt a település vezetése igényelte volna. Hollókõ csodálatos épített örökségének megóvása adta az alapötletet. A Nógrád megyei település a világörökség része. Kávás nyilván nem erre pályázik, mégis annyiban hasonló a két helység esete, hogy mindkettõ kiemelten fontosnak tartotta a saját értékeinek átörökítését az utókor számára. Abban is párhuzam vonható a települések között, hogy Hollókõn is úgy kezdték el a felújítási munká-

Elérhetõségeink: Telefon: 92/596-936, fax: 92/596-937, e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu

Hirdetésszervezõket keresünk a megye minden részébõl! Érdeklõdni lehet: 92/596-936, 8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

latokat, hogy az épületekben közben benne éltek, tevékenykedtek a tulajdonosok, csakúgy, mint a kávási boronapincékben. Fekete László fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a boronapincék állagmegóvásával kapcsolatban Rózsás Miklós személyében lelkes támogatóra talált az ötletgazda a pincék tulajdonosaival együtt. A Leader pályázaton mintegy 6 millió forintot nyert a KIKA 12 boronapince állagmegóvására. Ebbõl az elmúlt 1 hónapos munka során már hattal elkészültek az építészek – mondta Fekete László. A polgármester örvendetesnek tartja, hogy egyre gyakrabban hallja a faluban járva azt, hogy a pincék gazdái nagyon örülnek a felújításnak. Értékelik azt, hogy nem hagyták magukra õket és érdemes volt mûvelni azokat a szõlõterületeket, amelyek a pincékhez tartoznak. A megújított pincék ünnepélyes átadása várhatóan májusban lesz. Fekete László elárulta: nagyon bíznak abban, hogy a kávási boronapincék megmentése hamarosan tovább folytatódhat egy újabb – beadásra váró – pályázatnak köszönhetõen. Errõl azonban részleteket egyelõre nem kívánt elárulni, csupán annyit: a következõ elképzelésük a pincék mellett már a helyi hagyományok, kultúra megõrzéséhez kapcsolódó komplex projekt megvalósítása lesz, amennyiben minden a terveknek megfelelõen alakul. Zsuppán Beáta

Indítógátlós (IMMOBILIZERES) autókulcsmásolás az autótípusok 85 %-ához kedvezõ áron! Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5. Tel.: 30/471-1000 30 Nyitva tartás: h-p.: 7 -11, 12-17 sz.: 8-12

Elindult két titye-totya, Csupa pihe kicsi kacsa! Sárga volt a ruhácskájuk, Friss, modern a frizurájuk. Tavasz volt! Szép Húsvét reggel, Számoltak a vendégekkel. Rendbe hoztak udvart, házat, Sonkát fõztek több mint százat. Készült a sok hímes tojás, Ajándéknak nem is kell más. Kacsamama mosta, fõzte, Hápi fia festegette. Várta õket sok-sok gyerek, Vidám, ünneplõ emberek. Hímes-tojást osztogattak, Közben jókat falatoztak. Eljárták a kacsatáncot, Imádták a vidámságot. A kis „Hápi” dalolgatta, Bárcsak mindig húsvét volna!

www.zalatajkiado.hu


4

Zalatáj

2014. április 17.

Számtan és etika… Állandóan választási matematikáról beszélnek a vesztesek, pedig csak egyszerû számtanról van szó. Az új választási rendszer a fõ oka a vereségnek – mondják sokan részükrõl. A véleményt tiszteletben tartom, csak semmi köze a valósághoz. A Fidesz-KDNP az április hatodikai választáson a 106 egyéni választókörzetbõl 96-ot megnyert. Ez – tetszik vagy nem tetszik – 90,57 százalék. Ennél nagyobb felhatalmazás nem kell. Mellesleg a listás szavazást is fölényesen nyerte a kormányzó koalíció. Politikai elemzõk szerint a Fidesz-KDNP az angol választási rendszer alapján 90 százalékon felüli gyõzelmet aratott

A számokkal lehet játszani, de csak az játsszon velük, aki tud számolni. Legalább alapfokon. A szavazáson résztvevõ magyar választópolgárok többségének véleményét vonják kétségbe. Nevetséges módon. Számukra csak akkor van (lenne) demokrácia Magyarországon: – ha a választási törvényt õk írják, – ha Göncz Kinga, Gurmai Zita, Herczog Edit és Tabajdi Csaba megírja a Tavaresjelentést, – ha õk kormányoznak, – ha a multinacionális cégek százmilliárdokat visznek ki Magyarországról, – ha az Országházat kordonokkal veszik körül,

A térkép is jelzi a nagy Fidesz-KDNP fölényt. volna, de Németországban is fölényesen nyer. A mai európai demokratikus mintaállamokban. Ennyit az országos adatokról! S most nézzünk körül szûkebb hazánkban, Zalában! Az egyéni választókörzetek eredményeit összegezve a Fidesz-KDNP 61 418, a második (!) Jobbik 33 476, a harmadik „kormányváltó” koalíció 32 105, a negyedik (messze kevesebb szavazatot gyûjtõ) LMP 4 994 voksot kapott. A számok önmagukért beszélnek.

– ha a békésen tüntetõk szemét gumilövedékkel lövik ki Gyurcsány Ferenc kormányzása alatt, – ha gazdaságilag gyarmatosítani lehet Magyarországot, – ha az MSZP alelnöke bizonytalan eredetû százmilliókat tud külföldi bankszámlákon pihentetni, s nem szerepelteti vagyonbevallásában, – ha hamis választási kampányvideót lehet büntetlenül készíteni, – ha õk nyerik a választást,

„Összefogás” a választás után

Rajz: Farkas László

Harmadik alkalommal alakíthat kormányt Orbán Viktor. – ha az IMF-hez, a Valutaalaphoz szaladunk kölcsönért, különben csõdbe jut az ország, – ha folyamatosan emelkedik a gáz, a villany, s egyéb közüzemi díj ára, – ha Magyarország Európa szégyenpadján ül túlzottdeficit-eljárás miatt, – ha a külhoni magyarok nem is léteznek, – ha a közszolgálati televízióban Gyárfás Tamás magáncége készítené ismét a politikai mûsorokat, – ha a baloldal gyõzelme után Orbán Viktor ajándékok kíséretében gratulálna Mesterházy Attilának, Bajnai Gordonnak, s a többi „kormányváltó” politikusnak, – ha Mesterházy Attila tanácsát megfogadva a fideszesek közelebbi kapcsolatba kerülnének a kecskékkel, – ha a Fidesz hívei a baloldali összefogásra szavaztak volna. S ha a mondvacsinált indokok nem elegek a vereség megmagyarázásához, akkor az internetes Startlap egyéb csemegével is szolgálhat. A mumus Orbán Viktort lehet másképpen is támadni. Minapi címlapján ezt írja: „Mentálisan zavart Orbán?” A címre kattintva aztán ez olvasható:

Mentálisan zavart, aki selfie-zik. A pszichiáterek már nevet is adtak a betegségnek: selfietis. „Azokat illetik az újsütetû címkével, akik kényszeres vágyat éreznek arra, hogy a Facebookon, az Instagramon, a Twitteren, a közösségi médiában megszállottan közzétegyék saját képüket. A szakemberek úgy látják, a selfie a hiányzó önbecsülést segít pótolni… A selfie (önportré) mára a politikai marketing része is lett. Mint korábban megírtuk, a Választás 2014 SocialRadar nevû dinamikusan frissülõ felület valós idõben mutatja meg, mit kommentálnak a felhasználók, hány fõvel gyarapszik naponta az egyes pártok rajongótábora, mennyiben tér el a rajongók aránya a közvélemény-kutatások eredményeitõl. A SocialRadar térképe mellett szófelhõ jelezte, hogy a kormányhoz és ellenzékhez kötõdõ Facebook-oldalak posztjaiban mely szavak, kifejezések a leggyakoribbak. Orbán Viktor húzónév a szófelhõkben, híres selfie-je pedig letaszíthatatlan a legnépszerûbb képek dobogójáról.” – írja a Hír24. Értettek ebbõl valamit? A mérhetetlen Orbán-gyûlöleten kívül? E.E.


2014. április 17.

5

Zalatáj

Mit visz és mit hoz az uniós tagságunk? Bár a felvételt megelõzõ népszavazás nagy többséggel (és szerény részvétel mellett) támogatta, hogy belépjünk az Európai Unióba, szinte uniós tagságunk kezdete óta tart a vita arról, hogy mennyiben hasznos a tagság Magyarország részére. A vasárnap lezajlott parlamenti választásokat megelõzõ kampányban két homlokegyenest ellenkezõ vélemény is megjelent. A politikai baloldal azzal vádolta a kormányt, hogy hálátlan, mert miközben szinte minden jelentõsebb fejlesztésünkhöz a forrást az unió biztosítja, a kormány egyre növekvõ számú vitát folytat a bizottsággal és egyes esetekben meg sem egyezik, hanem a döntés az Európai Bíróságra kerül. A balos vélekedés szerint nem így kellene meghálálni a milliárdokat, amik Brüszszelbõl érkeznek. Az õ szóhasználatuk szerint uniós pénzekbõl építkezünk, miközben az adakozó kézbe hálátlanul bele is harapunk. A radikális jobboldaliak ezzel homlokegyenest ellenkezõ vélekedéssel élnek. Szerintük uniós tagságunk kifejezetten káros az országnak, szívesebben lennének kívül, mert Brüsszel nagyban korlátozza az ország szuverenitását, direktíváival idõnként érzékeny károkat okoz. Fentiek miatt felettébb indokolt, hogy világos képet alkossunk arról, hogy az uniós tagság mit visz és mit hoz hazánknak. Kétségtelen, hogy a rendszerváltás hajnalán az ország nagy többséggel az európai hétköznapok részese kívánt lenni, amihez az uniós tagság elengedhetetlen. Mintegy más-

fél évtizedig ezért az ország – függetlenül a hatalmon lévõ politikai erõktõl – komoly áldozatokat vállalt, amit a csatlakozást megelõzõen a népszavazás is megerõsített. Felszabadítottuk piacainkat, a gazdaság magánosításában elõnyt élveztek a külföldi szereplõk, fõként az unió országaiból, egyebek mellett elveszett mintegy másfél millió munkahely is. Mellesleg az ország nemzetközi eladósodása a rendszerváltást megelõzõ idõk szintjénél is magasabb szintre hágott. Az áldozatok egy része elkerülhetõ lett volna, s ezt világosan mutatja más, velünk együtt csatlakozott ország példája. Az elmúlt négy évben éppen ezeknek a vadhajtásoknak az óvatos visszanyesegetése folyt, igaz, hogy a bizottság folyamatos pergõtüze mellett. Ma része vagyunk egy egységes piaci térnek, ahol a jövedelmek keletkezésének és realizálásának helye nem feltétlenül egyezik meg, azaz a nálunk elõállított és a nemzetközi piacokon értékesített terméktömegek hasznának tekintélyes hányada nem hazánkban csapódik le, hanem egyes más tagországokban. Adókat is ott fizetnek e jövedelmek után. A nemzeti költségvetések adóinak egy kisebb hányadát nem a nemzeti kormányok, hanem Brüsszel osztja el. Ezt nevezi a baloldali szóhasználat támogatásnak, azt akarja elhitetni, hogy ez szinte jóindulatú ajándék, pedig nem egyéb, mint jogos járandóságunk azokból az összegekbõl, amiknek bár fedezete nálunk termelõdött meg, de más országok költségvetésében landolt.

Az Európai Parlament épülete. Sajnos kimutatások eddig soha nem készültek arról, hogy miként is állunk a tõlünk kiinduló és a Brüsszelbõl hozzánk érkezõ összegekkel. Amit bízvást állíthatunk – minden elõzetes vizsgálat elõtt –, hogy több pénz hagy el bennünket, mint amennyi érkezik. Ennek súlyos érvnek kellene lenni bármelyik eurokratával folytatott vitában, de ma még nem az, a politikai ingerküszöböt sem érte el. Erre alapozva hatékonyabban lehetne védeni az un. unortodox (inkább patrióta) gazdaságpolitikát is, aminek pontosan az arány javítása a célja. Enélkül hazánk gazdasági felzárkóztatása az uniós átlaghoz soha meg nem valósuló cél lehet csak. Az unióban tehát maradni kell és harcolni a minél nagyobb közös költségvetési forrásokért és növelni kell a hazánkban mûködõ külföldi szereplõk által megtermelt jövedelembõl a hazánkban maradó részt. Ennek útja azok korrekt adóztatása és a munkabérek emelése. Értelmes cél csak ez lehet, s nem a kilépés. Kilépés esetén azonnal megszûnne a baloldal által

ajándékként bemutatott közös költségvetési juttatás, eltûnne a forrás fejlesztési elképzeléseink mögül. Ugyanakkor a külföldi tõke hazai szereplõi ugyanúgy – vagy pánikhangulatukban még nagyobb mértékben – kivinnék a jövedelmüket, megtoldva azt még vagyonuk egy részének kimentésére szolgáló pénzzel is. Ez nyilvánvalóan a gazdasági és fõként a pénzügyi egyensúlyok megbomlásához vezetne, amiket több évtized sikertelensége után éppen az elmúlt négy évben sikerült megteremteni. Az elmúlt negyedszázad példázata szerint semmi sem mentene meg bennünket attól, hogy az IMF ismét „megsegítsen” minket, amit most éppen sikerrel kerültünk el, mert a korábbi megsegítésekben nem volt semmi köszönet. Egyszóval a politikának Európai Unió ügyben is a realitásokra és nem a vágyakra kell épülnie, de a kínálkozó lehetõségeket ki kell használni, egyebek mellett úgy, hogy õszintén elmondjuk, hogy mit hoz és mit visz az uniós tagság. Boros Imre közgazdász

BEFEKTETÉS A JÖVÕBE ! SZEREZZEN KÉPESÍTÉST TANFOLYAMAINKON !

Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) és Lenhardt Tamás, volt Jobbikos képviselõ kidobja az uniós zászlót a Parlamentbõl.

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület az alábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon Targoncavezetõ, Emelõgép kezelõ, Földmunkagép kezelõ, Motorfûrész-kezelõ, Fakitermelõ, Kisteljesítményû kazán fûtõ. Jelentkezés és regisztráció: TIT Egyesület, Zalaegerszeg Dísz tér 7. Tel./Fax: 92/510-159, Mobil: 30/588-1069, 30/477 6070, E-mail: titzala@t-online.hu , Honlap: www.titzala.hu Nyilvántartási szám: 20-0212-05, Akkreditációs lajstromszám: AL-0047, MSZ EN ISO 9001:2001


6

Zalatáj

2014. április 17.

133 dicstelen nap „A hatalom a kezünkben van. Aki azt akarja, hogy visszatérjen a régi uralom, azt kíméletlenül fel kell akasztani. Az ilyennek bele kell harapni a torkába. (…) Szükség lesz arra, hogy vér ömöljön. A vértõl nem kell félni. A vér - acél: erõsíti, a proletár öklöt. Hatalmassá fog tenni bennünket a vér. A vér lesz az, amely az igazi kommünvilághoz elvezet bennünket. Ki fogjuk irtani, ha kell, az egész burzsoáziát!” Ez nagyon kemény – mondhatnánk pestiesen. Nem kemény. Brutális. A fent idézett „véres” mondatok 1919. április 20-án hangzottak el, Kun Béla gyõri programbeszéde alkalmával. Kilencvenöt éve annak, hogy 1919. március 21-én a pipogya „vörös gróf”, Károlyi Mihály hatalomra segítette a magyarországi kommunistákat, s Garbai Sándor kikiáltotta a Magyar Tanácsköztársaságot. Ezzel a nappal kezdetét vette a véres-vörös bolsevista uralom a

háborúban kivérzett országban, amit 1945 után évtizedekig a „Dicsõséges 133 nap” – ként tanítottak az iskolákban. A vörös terror igazi vezetõje, annak ellenére, hogy nem õ volt a Forradalmi Kormányzótanács elnöke, Kun Béla volt. A Tanácsköztársaság 133 napja során valamennyi, az ország sorsát meghatározó intézkedés hátterében megjelent az õ szerepe. Neki „köszönhetõ” a Lenin-fiúk néven összeverbuvált terrorcsapat felállítása. A mintegy 200 fõt számláló csoport páncélvonattal járta az országot, s könyörtelenül felléptek mindenkivel szemben, akit a proletárhatalom ellenségének tekintettek. A nem pontos nyilvántartások szerint 500 gyilkosság róható a gátlástalan terrorlegények rovására. A félezernyi áldozatból körülbelül 200 tanító, pedagógus volt. A magyarságtól teljesen idegen, a kommunista ideológián szervezõdött Tanácsköztársaság 1919. augusztus 1-én összeom-

Károlyi Mihály, a „vörös gróf” hatalomra segítette a kommunistákat.

Kun Béla: „A vértõl nem kell félni”…

A Lenin-fiúknak nevezett terrorcsapat több száz gyilkosságot követett el.

Utóharcok - vaktölténnyel Nehéz sportszerûen elviselni a vereséget. Az ATV-n különösen. A magát szabad gondolkodónak tartó Havas Henriknél is elszakadt a cérna. Ahogy vasárnap óta viselkedik mûsoraiban, az arra utal, hogy már nem is szabad (hanem kényszerképzeteinek rabja) és nem is gondolkodó. Csak egy zavart személyiségû médiamunkás az öregfiúk csapatában. Kálmán Olga kötélidegzete is cérnavékony lett. Olykor már nála is elszakad. Korábbi hideg fölényessége eltûnt. Õt is az indulatok uralják már. A hülyeség csúcspontja az ATV csütörtök koraesti mûsorában elhangzott kijelentés volt, miszerint az április hatodiki

voksolás olyan volt, mint az 1947-es „kékcédulás” választás, amikor a kommunisták egyértelmû csalással szerezték meg a gyõzelmet. A hírhedt kékcédulával egy-egy kommunista aktivista akár 10-20 választókörben is leadhatta szavazatát. Az ATV-ben elhangzott vélemény szerint ez történt április hatodikán is. Ha ez így lett volna, a Fidesz minimum 20 millió szavazatot szerez. Kilógna a lóláb. Hát itt tartanak most a vesztes baloldaliak. Néha, nagyon halkan az önkritikához némileg hasonlító mormolás is hallatszik részükrõl, de többnyire csak azt ismétlik, hogy a Fidesz által megváltoztatott választási törvény miatt kaptak ki.

lott. A kommün vezetõi többségükben Ausztriába menekültek. Kun Béla arannyal megrakott repülõgépen szökött ki az országból. A vérgõzös proletárdiktatúra több kulcsfigurája, élen Rákosi Mátyással a II. világháború után visszatért Magyarországra, s elkezdõdött egy újabb vörös tombolás alapjainak lerakása. Az ÁVO felállításával ismét hatalmat kaptak az újabb kori Lenin-fiúk. Kun Béla örökösei kezébe került a hatalom, s aki

azt akarta, hogy visszatérjen a régi, azt kíméletlenül agyonverték, beleharaptak a torkába, felakasztották. Rákosi pribékjei nem féltek a vértõl. Ömlött a vér, s a vér hatalmassá tette õket. S a kiömlõ vér mintegy negyven évig megteremtette az „igazi kommünvilágot” Magyarországon. Dicsõséges 133 nap… A dicstelen vörös diktatúra árnya máig kísért. A terror szellemi örökösei még köztünk élnek. f.l.

Számoljanak utána! A régi rendszer szerint is vereséget szenvedtek volna április hatodikán. Ámokfutó ellenzéki

vezetõjük õszödi „klasszikus” szavait idézve: nem kicsit, hanem nagyot! E.E.

Havas Henriknél elszakadt a cérna.


7

Zalatáj

2014. április 17.

Feltámadás…

„Túlvilági” beszélgetés dr. Boros Imrével Azt mondják, hogy akinek a halálhírét keltik, az hosszú életû lesz e földön. Dr. Boros Imre ezek szerint az lesz. Április hetedikén, ebéd után az egyik kolléga értesített: meghalt Boros Imre. Az Index internetes portál szerint. Leültem a hír hallatán. Elõzõ péntek este még nálunk volt vendég, új könyvének tiszteletpéldányát hozta el. Hoszszasan beszélgettünk a két nap múlva esedékes választásról, amelyrõl azt mondta: az Orbán-kormány erõs felhatalmazást kap arra, hogy folytassa az elmúlt négy év sikeres és reményteljes munkáját. Másnap, szombaton még beszéltünk telefonon. Elveszített szemüvegét kereste, talán

nálunk hagyhatta. Nem találtuk. Vasárnap az egyik tv-adó választási mûsorában szerepelt. Nem látszott rajta, hogy valami gond lenne. Aztán jött hétfõn az Index híre, amely nem csak szakmailag, hanem emberileg is az újságírói szakma mélypontja volt. Úgy tudom, hogy alapvetõ fontosságú hírek esetén (márpedig egy ember halála az), több forrásból ellenõrizni kell annak valóságtartalmát. Az Index nem tette. Mert fontosabb volt a hírversenyben elérhetõ elsõ hely. Csak a lényeg nem volt fontos. Idõközben a hírt átvette több hírportál és újság is. Aztán kiderült, hogy ez a Boros nem az a Boross, aki meghalt. Még a nevük sem

Minisztersége, országgyûlési képviselõsége idején sok zalai beruházás megvalósítását segítette. Felvételünk 2001-ben készült Nagypáliban, a regionális szennyvízcsatorna-rendszer avatásán.

Kampány-ZOO április 6 után

Halálhírét keltették dr. Boros Imrének, az elsõ Orbán-kormány miniszterének. azonos. (Az elhunyt Boross képzelik magukat, illik tudni, Imre, a Nemzeti Kerekasztal hogy az elhunyt kettõ s-sel írja tárgyalások meghatározó kis- a nevét, s az adatai nem gazda személyisége – a szerk.). egyeznek a tiéddel. Közel a húsvét, a feltáma– Ez a legkevesebb. Megdás idõszaka. A magyar sajtó- kapták a hírt, aztán az én életban („halála” után néhány órá- rajzomat tették hozzá. A szánval) dr. Boros Imre, az elsõ dékosságot sem zárnám ki. Orbán-kormány Phare-ügye– Igen? kért felelõs minisztere is fel– Így gondolom, de ezt bitámadt. Készségesen válaszolt zonyítani nem lehet. kérdéseimre (az ilyenkor illõ – Hogy láttad a „túlvilágmagázódástól tekintsenek el, ról” a vasárnapi választást? régóta tegezzük egymást – E.E.). – Már ott is nagyon tet– Mikor értesültél halál- szett, s hogy „visszajöttem”, híredrõl? még jobban. Ez a nép világos – Ma (hétfõn – a szerk.) a jelzése volt, hogy megértette gyermekeim hívták a felesége- az elmúlt négy év üzenetét. met, hogy az Indexen megje– Mirõl szólt? lent a halálhírem, ami aztán – Hogy a kevesebbõl is szétterjedt az Interneten. Egy- több marad itthon, s ez az mástól kapkodták a rémhírt. emberekhez kerül, javítja a – Valamikor még az volt a jólétet. Most majd meg kell szokás, hogy egy ilyen infor- nekik magyarázni, hogy korábmációt több, egymástól füg- ban miért nem így volt, s most getlen forrásból leellenõriz- miért így történt. Az embereknek… kel õszintén kell beszélni, – Itt nem errõl volt szó. Ne- megosztani velük azokat a tékem az Index-szel már koráb- mákat, amik eddig tabuk volban is voltak konfliktusaim. Az tak. Csak ekkor számíthat ez a egyik esetben például a bí- politika további támogatásra. róság kötelezte is helyreiga– Elõkerült a szemüveged? zításra, amit meg is jelentettek, – Igen, nem a megszokott majd egy év múlva újra közöl- helyre tettem, de késõbb megték azt az információt, amit találtam. korábban kellett kiigazítaniuk. – A szemüveg is megvan, Ehhez kell mérni az õ „etikus” élsz is, egy biztató jövõ is viselkedésüket. látszik… – Arról nem is beszélve, – Reméljük, hogy így lesz! hogy azon a szinten, ahol E.E.

ng

Hu

Rajz: Farkas László

Várom régi és leendõ ügyfeleimet! Telefon: 92/380-037 Mesterházy Attila fõigazgató

m

– Bérfõzés – Palackozás – Igény szerint cefrebeszállítás

u ik

ar

Nagylengyel


8

Zalatáj

2014. április 17.

Zalatáj humorda Projektzáró a TIT-nél

Reszortfelelõs: Farkas László

A bukás után

A beszámoló a sikeres projektzárásról szólt. – Uram, többször is szoktam bérmálkozni. Lehet, hogy mégsem elégszer?!

Szociék

– Valami kis haszna mégis csak van a bukásnak. A pezsgõ, amit 6-án este akartunk megbontani, megmaradt húsvétra...

Április 11: A költészet napja

– Alighanem fogalomzavarban szenvedsz, asszony! Ez a nap nem a költekezésrõl szól!...

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület „Tanórán Kívüli Foglalkozások Zala Megyében” projekttel kapcsolatos sajtótájékoztatóját tartotta nemrég, ahol Rózsás Csaba ügyvezetõ igazgató számolt be az elvégzett munkáról. A 2012 novemberében benyújtott pályázatnak, az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszerhez a „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” projekt támogatási összege 23 600 000 forint. A 2013. április 1-jén indult program 2014. március 31-én zárult. A projekt célja a közoktatásban résztvevõ gyermekek és tanulók, óvodai, tanórai, tanórán kívüli és szabadidõs nem formális és információ nevelésének, oktatásának támogatása. A programok óvodákban, iskolákban kerültek megvalósításra szerte a megyében, témahetek, heti, havi szakkörök, versenyek és vetélkedõk formájában. A betervezett programokban hét oktatási intézmény vett részt, több mint 580 fõt érintve, óvodásoktól a felsõ tagozatos tanulókig. A programban a következõ iskolák, óvodák vettek részt: – Mindszenty József Általános Iskola (Zalaegerszeg): Témahét a környezetvédelemrõl, „Az univerzum csodái

- Hogyan mentsük meg a világot” címmel. – Az Ady Endre Általános Iskolában (Zalaegerszeg) szintén a környezetvédelem került középpontba: Szakkörök: „Tanulj meg tanulni!” és vetélkedõk „Élhetõ világunk” címmel. – Alsónemesapáti - Csertán Sándor Általános Iskola: informatikai „Google-generáció, Digitális írástudás” címmel szakkörök – Gellénháza - Dr. Papp Simon Általános Iskola: „Hét szabad mûvészet”, „Használd ki a kézügyességedet!” szakköri foglakozások – Pacsai Általános Iskola Óvoda és Kollégium: „Aktív állampolgárságra nevelés, kulturális örökségeink” elnevezésû program. – Páka - Öveges József Általános Iskola: múzeumi órák, hagyományõrzés, népi kultúra. – Zalaegerszeg-Kertvárosi Integrált Óvoda Napsugár utcai Tagóvoda: mesehetek, rajzolás, jelmezek készítése. A sajtótájékoztató végén Rózsás Csaba megköszönte a projektben résztvevõ oktatók és intézmények munkáját, valamint együttmûködését. A tehetséggondozás jegyében rendezett programok sikeresen zárultak, melyek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósultak meg. Török Irén


9

Zalatáj

2014. április 17.

Programot hirdetett Hullámzó Balaton tetején Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke nem tétlenkedik. Vasárnap kampánynyitó gyûlést tartott. Az EU-s választásra készül. Beszélt sok mindenrõl, szeret locsogni-fecsegni. De most az Európai Unió volt a fõ téma. Az április 6-án csúfos vereséget szenvedett „kormányváltó koalíció” egyik vezére, aki az egykori KISZ emlõin nevelkedett, majd anyósa, a befolyásos MSZMP-s politikus,

a bennszülöttek, akiket ki kellene „irtani” – persze csak képletesen, a modern kornak megfelelõen gazdasági eszközökkel ellehetetleníteni õket –, mint az az Amerikai Egyesült Államok megszületésekor történt. S ha már létrejön ez az Európai Egyesült Államok, kik lesznek az európai „négerek”, akik nélkülöznek minden jogot, ami egy embert megillet… Mint az Amerikai Egyesült Államokban történt. Nem is olyan régen.

Gyurcsány Ferenc nem nyugszik bele a vereségbe. Valamiben nagyon töri a fejét…,

Újra kinyit a szálló?

Egykor népszerû volt a szálloda. Lehet, hogy mégsem az privatizálták. Az ezt követõ enyészeté lesz a bezárt zala- idõszak három tulajdonosa is egerszegi Balaton Szálloda? A becsõdölt, s a hitelezõ bankok Zalatáj információja szerint tulajdonába került a szálloda. van érdeklõdõ a 2010 már- A banki egyeztetést követõen ciusában bezárt szálloda újra- egyszerûbb lett a helyzet, így már csak egyetlen pénzintéélesztésére. Az 1981-ben átadott szállo- zetnél kell tárgyalnia annak a befektetõnek, da kezdetben nagy népszerû- zalaegerszegi ségnek örvendett. Köszönhetõ amely – a Zalatáj információja volt annak, hogy abban az szerint – szeretné megvásárolidõben a szovjet és a lengyel ni a bezárt szállodát. A leendõ vásárló turisztikai turistacsoportok gyakori vendégei voltak Zalaegerszegnek, fejlesztést szeretne megvalóarról nem is beszélve, hogy a sítani a Gébárti-tó környéváros akkori sportpozíciója és kén. Az új európai uniós gazdasági helyzete sokkal erõ- pályázati rendszerben viszont sebb volt, mint napjainkban. nincs lehetõség szállodaépíNagyon sok rendezvénynek tésre, csak szolgáltatástbõvíadott otthont a város, ennek tésre, felújításra. Kézenfekvõ köszönhetõen szállodai szo- tehát a Balaton Szálloda megvásárlása. bákra is szükség volt. További információkkal terAztán jött a rendszerváltás. A Pannónia Vendéglátó Vál- mészetesen jelentkezünk. (e) lalat is elérte a vég. 1991-ben

… például az Európai Egyesült Államokon… Apró Antal leányának hátszelét élvezve milliárdos vagyonhoz jutott, kijelentette: õ Európai Egyesült Államokat szeretne. Európai Egyesült Államok… Az Amerikai Egyesült Államok mintájára. Gyurcsány Ferenc, a magyarországi demokrácia egyik fõ védelmezõje nem fejtette ki részletesen elképzelését. Például nem beszélt arról, hogy ebben az Európai Egyesült Államokban kik lennének

Gyurcsány kampányol. A hatalmas választási pofont még nem heverte ki, ez látszik rajta. De már programot hirdet. Május 25-én valószínûleg le is lehet léptetni. Egy újabb megrendítõ ütés után. Az általa remélt Európai Egyesült Államok helyett pedig talpon marad az európai nemzetek egyenrangú, korrekt szövetsége. E.E.

Most bezárva megmentõre vár.

www.zalatajkiado.hu


10

Zalatáj

2014. április 17.

Az Old Traffordtól Kozármislenyig – avagy a ZTE tündöklése és bukása (13.)

Tisztelt Olvasóink! Az elmúlt hetek, hónapok ZTE-történései miatt februári, márciusi számunkból – anyagtorlódás miatt – kimaradt az „Old Traffordtól Kozármislenyig” címû sorozatunk közlése, amit most folytatunk. A cikksorozat valamenynyi része egyébként olvasható honlapunkon: www.zalatajkiado.hu A közönség véleményét lehet lekezelni, figyelmen kívül hagyni, de ez nagy hiba. Hiszen a labdarúgás és a többi csapatsportág elsõsorban nem öncélú tevékenység, hanem a közönség (profittermelõ) szórakoztatása. Nem hagyhatjuk tehát figyelmen kívül a drukkerek véleményét. S ezzel kapcsolatban Zalaegerszegen – írásos formában – elsõsorban zte.hu honlapon találhatunk tanulságos szemelvényeket. Elõzõ részeinkben már megosztottunk olvasóinkkal néhány véleményt. Ezt folytatjuk most, elõrebocsátva, hogy a következõ epizódban Ujvári Sándor, a Zala Megyei Tanács egykori el-

Amíg az önkormányzati támogatás fedezi a minimális mûködés költségeit, addig Nagy Ferenc (balról) nem erõlteti a változtatást. nöke lesz a riportalanyunk. Vele A zte.hu honlapon a „lúzer” kapcsolatban fontos kiemelni a nevû hozzászóló érdekesen köZTE szempontjából, hogy nél- zelít a témához: küle nem lett volna 1972-ben „Szeretném úgy gondolni, élvonalbeli labdarúgó-csapata hogy a mindenkori véleményeZalaegerszegnek. met a valóságos tényezõkbõl A szurkolói véleményekre fogalmazom meg. Ez a törekvés. visszakanyarodva szeretném új- Nem szeretek érzelembõl vagy ra megerõsíteni: ha egy csapat indulatból utópisztikus, megvamûködtetéséhez nincs elegen- lósíthatatlan lépéseket követeldõ tõke, a hiányzó pénzt csak ni. A hivatalos honlapon látom, identitástudattal, lokálpatrióta hogy megint egyre többeket szemlélettel, összefogással és aggaszt a háttér, sok a tulajdohatékony utánpótlásneveléssel nossal kapcsolatos észrevétel. lehet pótolni. Zalaegerszegen Nyugodtan mondjátok, hogy pillanatnyilag valamennyi té- hülye vagyok, de én így látom a nyezõ hiányzik. helyzetet: Itt minden szál az elnöktulajdonos kezében fut össze. Õ a tulajdonosi jogok elvileg maradéktalan jogosultja, itt változást más nem kezdeményezhet semmiben. Merthogy nem jogosult. Nyilván Nagy Ferenc nem „isten fizesse meg” módon kíván túladni a részvényein, és az az igazság, hogy amíg az önkormányzati támogatás fedezi a minimális mûködés költségeit, addig teljesen racionális is ez a hozzáállás. Biztosan nem tetszik, de az vesse rá az elsõ követ, aki nem így tenne az õ helyzetében!

Másik lehetõség volna, ha valaki tulajdonostársnak érkezne, de hát azt az elnök úr is tudja, hogy itt csak valóban komoly potenciállal bíró (természetes vagy jogi) személy jelenthet számára, és a zrt. számára megoldást. Kérdés viszont, hogy aki valóban ilyen, az kíván-e közösködni a szerényebb potenciállal rendelkezõ tulajdonostárssal. Nem lehetetlen egy ilyen egyezség, de szerintem ez nehéz falat. Ha nem, akkor megint csak ott vagyunk, hogy feltehetõen komoly ráfordítással ki kell vásárolnia a jelenlegi tulajdonost. A legvalószínûtlenebb megoldás, hogy egyszer majd csak bejelentkezik egy komoly, fizetõképes szponzor, aki tulajdonosi jogok nélkül éppen a ZTE-t akarja támogatni. Valljuk be, manapság a sorvadó Zalaegerszeg nem éppen az a hely, ahova a fenti típusú Joe-bácsik egymást taposva igyekeznek. Az is egy megoldás lehetne, hogy visszaadja Zalaegerszeg MJV Önkormányzatának a tulajdonosi hányad azon részét, melyet korábban a város befektetõszerzés céljából jelképes ellenértékért a tulajdonába juttatott. Tudom, errõl már volt szó, de itt akkor – amint a polgármester úr mondja – a város értelemszerûen betekintést kér a zrt. üzleti titoknak minõsülõ mûködési és költségvetési viszonyaiba. Nagyon nehéz helyzet ez, különösen pedig azért, mert az elnök úr elképzeléseit, terveit nagyon sûrû köd és homály fedi. Már azok a nyilatkozatok is elmaradtak, amelyeket korábban idõrõl idõre megejtett, s melyek az érvényes szerzõdések ellenére nem teljesítõ szponzorokról, hamarosan bekövetkezõ reményteljes megváltásról szóltak. Ki kellene állni mégis, s mondani kellene valamit legalább a szurkolóknak. Aki követi kívülrõl a klub sorsát, aki tájékozódik, az tudja, hogy a tulajdonos helyzete nem könnyû,

A város vezetése érthetõen betekintést kér a ZTE FC ügyeibe, hiszen a csapat legnagyobb támogatója.


2014. április 17. s azt is, hogy nem mindig találkozhat a szurkolói és a tulajdonosi szándék, elképzelés és akarat. Én nem azt várom (egyszerû szurkolóként jogok nélkül meg nem is várhatnám!) a tulajdonostól, hogy dobjon oda megfelelõ ellenérték hiányában mindent, de a tulajdona egy futballklub, a zrt. „által eltartott” ZTE FC, amely jóval idõsebb, patinásabb, mint akár az elnök, akár a szurkolók 99%-a, és amelynek léte természetébõl fakadóan éppúgy megkérdõjelezõdik szurkolók, valamint támogatók hiányában. Meg kellene szólalni, el kellene mondani

11

Zalatáj most a dobogón végzett volna. A következõ bajnokságnak pedig feljutásra esélyes csapatként vághattunk volna neki. Ehhez képest kb. 10 játékos ment, 10 játékos jött. Ez így nem megy. Mégis hogyan váljon csapattá egy ilyen társaság, ha ilyen nagy a játékosmozgás? Az eredmények persze nem jönnek, kirúgjuk az edzõt, az új edzõnek persze más elképzelései vannak, így biztosra vehetjük, hogy a bajnokság végén újabb játékosmozgás lesz. A távozókkal kapcsolatban még egy érdekes jelenség: Szalai, Juhász (legalább õ az NB I-

A „B-közép” lassan elfogy Zalaegerszegen.

Rudnevs (elõrevetõdve fejel gólt) szerzõdtetése és játékjogának eladása jó üzlet volt, de azt még mindig homály fedi, hogy megérkezett-e a teljes vételár a klub számlájára. – természetesen amennyire le- be ment), Horváth, Tóth is kifehet –, hogy mi a helyzet, akkor jezetten kérte, hogy távozhasis, ha az üzleti érdek ellentétes son, Jasarevic eligazolása pedig a szurkolók érdekeivel. Az el- azóta is rejtély. Mindannyian nök úrnak még szerencséje is stabil és hasznos játékosai volvan annyiban, hogy ebben a vá- tak az õszi keretnek. Miért nem rosban mindenki ismeri a ZTE akarnak Egerszegen focizni? Ráiránti több évtizedes elkötele- adásul nem is játszanak új csazettségét. Azt, hogy nem tulaj- patukban, már ha van egyáldonosként lett ZTE szurkoló, talán.” hanem ez a kapcsolat évtizePrepegyit pedig már a jövõt dekkel korábban kezdõdött. vetíti elénk: Lépni kellene, legalább jelezni, „A »csapatépítés« szót lassan hogy még dobog a szívünk...” azért el kellene felejteni, épült

Az Ajka elleni gyõzelem (3-0) fontos volt az NB II-ben maradás szempontjából. Lúzer rendkívül jól foglalta össze a dolgokat, s nagyon jól diagnosztizálta a helyzetet. A gondolatsort tovább fûzi Ludwig: „Igen, meg kellene határozni a célt. Ha a két-három éven belüli visszajutás, akkor meggyõzõdésem, hogy rossz utat választottunk. Ha a tavaly õszi csapatot meghagyták volna és igazoltak volna összesen egy rutinos csatárt, akkor a ZTE

itt már minden, kommunizmus, Európa, stb., ma már ezek nosztalgikus emlékû dolgok. A futball egyszerû üzletté vált – sajnos –, itt egy-egy fél szezonra szerzõdnek a felek egymással, mely szerzõdést általában egyik vagy másik, esetleg mindkét fél megszegi... A fiataloknak eleve a külföldre kerülés a céljuk, minél elõbb, annál jobb, az idõsebbek

pedig minél gyakrabban akarnak alkupozícióba kerülni, klubot váltani. Ugyanez az érdekük a tulajdonosoknak, pörögjön az üzlet. Amirõl mi itt beszélünk, mondván, hogy majd beérnek a fiatalok, összeérik a csapat, pár év, stb., sajnos naivitás, blõdség. Célok és lehetõségek vannak, ehhez kell félévente keresni néhány megfelelõnek tûnõ alakot, s vagy sikerül vagy nem. Tízbõl egyszer – Rudnevs, Meye – jó üzlet is lesz a dologból, a többi jött, aztán ment, s jöhet az újabb szállítmány. Itt csak és kizárólag üzleti szempontok vannak, olyan, hogy csapatépítés, rég nincs. A ZTE esetében pedig van egy konkrét, közeli feladat, le kell játszani 10-12 tavaszi meccset úgy, hogy sikerüljön bentmaradni a másodosztályban. Mindezt a lehetõ legolcsóbban, ügyeskedve, blöffölve, idõt nyerve. A további tervek aztán nyáron születnek, s akkor ismét beindul a piac, lehet majd ügyeskedni. Ebbõl a szempontból pedig mindegy, hogy fiatalok játszanak, vagy öregek, három hónapban kell gondolkozni. Bogunovic itt nagy felháborodást keltett, valóban nem egy gyöngyszem, de 30 évesen egyáltalán nem számít öregnek, s két évig az NB I-ben sem tartozott a csapat legrosszabbjai közé. Ráadásul Kovácsot szezononként 5-10 meccsre eltiltják, hol köp, hol rúg, hol reklamál. Budovinszky sokkal nagyobb gáz, de nem a neveken kell fennakadni, az üzletbe nem látunk bele, lényegi információk nélkül pedig nem érdemes véleményt formálni.” Hát itt tartunk. Csapatunk mindenesetre elkeseredett küz-

Lapunk 2 legközelebbi 014 száma 2014. május 15-én jelenik meg.

delmet folytat az NB II-ben maradásért. E.E. (Folytatjuk) (A cikk honlapunkon 2013. április 12-én jelent meg.)

Megyei közéleti havilap Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér Grafikus: Farkas László Kiadja: Zalatáj Kiadó Pethõhenye Az ügyfélszolgálat címe: Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4.; 8901. Pf.: 381. Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937; E-mail: zalataj@zelkanet.hu Készült: Göcsej Nyomda Kft. ISSN: 0865-1353 Terjeszti: a Kiadó és a Magyar Posta Elõfizethetõ a postahivatalokban és a szerkesztõségben. Elõfizetési díjak: 1 hónapra 190 Ft, 1/4 évre 570 Ft, 1/2 évre 1140 Ft, 1 évre 2280 Ft.


12

Zalatáj

2014. április 17.

A ZTE és a jövõ A tulajdonosi szerkezetet váltó, s az újjáépítést tervezõ ZTE FC Zrt. vezérigazgatója szerint nincsenek könnyû helyzetben. Devecz Miklós úgy fogalmazott, hogy két év múlva már lehet az élvonalról beszélni, de addig rengeteg a tennivaló. Ebben nem téved a vezérigazgató. A tavaszi szezon legfontosabb feladata a bentmaradás biztosítása lesz, ami talán nem teljesíthetetlen célkitûzés. Mindenesetre a Cegléd elleni gyõzelem jelentõsen hozzájárult ahhoz, hogy ne legyenek kiesési gondjai a csapatnak. A legutóbbi két mérkõzés viszont azt is megmutatta: a következõ bajnokságra meg kell erõsíteni a játékoskeretet, hogy stabil pozíciót szerezzen a ZTE, ami alapfeltétele a továbblépéshez. Mindezek mellett újabb támogatókat kell találni, hogy mihamarabb enyhítsék, majd kiváltsák az önkormányzat – az NB II-es tagsághoz mért aránytalanul nagy – támogatását. Ennek méretérõl, körülményeirõl korábban már részletesen tájékoztattuk olvasóinkat. S persze foglalkozni kell a múlt terhes örökségével is! Nem hiszem, hogy egy ilyen méretû adóssághalmazra csak úgy ráteríthetjük a felejtés fáty-

lát. A valódi elszámoltatás még hátra van. Annál is inkább, mert a következõ hónapokban sem lesz nyugalmi állapotban a politikai barométer. A helyhatósági választási kampányban szinte biztos, hogy téma lesz a ZTE, az önkormányzati támogatás mértéke, az elmúlt évek ámokfutása a klubnál, s a folytatás alternatívái. S lehet, hogy azt is szóvá teszik, hogy az önkormányzat miért hagyta eddig fajulni az ügyet. Nem kétséges, hogy a megyeszékhely önkormányzati vá-

Devecz Miklós szerint két év múlva már lehet az élvonalról beszélni. lasztásán három politikai erõ „focizik” majd. A Fidesz-KDNP koalíció mellett hagyományosan az MSZP próbál minél jobb eredményt elérni. S ott lesz a Jobbik, amely az április hatodiki országgyûlési választáson

A tavaszi szezon célja a biztos bentmaradás. Ez valószínûleg sikerül, de a Tatabánya és a Cegléd (képünkön) ellen mutatott játéknál sokkal jobbat várnak a szurkolók. már jelezte, hogy komolyan kell számolni vele a képviselõi mandátumok megszerzésénél. Ha a polgármesterjelölteket nézzük, az MSZP elképzelhetõen Major Gábort jelöli. A Jobbik színeiben valószínûleg Pete Róbert indul. Mindketten kritikusan vélekedtek eddig a ZTE FC Zrt. korábbi mûködésével kapcsolatban. A Fidesz-KDNP-nél egyelõre nem foglalkoznak a polgármesterjelölttel, ez bizonyára az EUparlamenti választások után lesz majd idõszerû. Hogy marad-e a jelenlegi polgármester (polgármesterjelöltként), ezt még nem tudhatjuk, hiszen ez gyakorlatilag a Fidesz központ-

jában dõl el. 2010-ben szinte az utolsó pillanatig a korábbi polgármester látszott befutónak, aztán változott a helyzet. Meglepetés idén is elõfordulhat. Mindenesetre a ZTE FC Zrt. célja nem lehet más, mint az, hogy mihamarabb új támogatókat találjon, megerõsítse pozícióját. Ebben az esetben – legyen bármilyen az új önkormányzat összetétele – könnyebb lesz a Devecz Miklós által is említett újjáépítés. Az új városvezetés is másképpen áll majd a ZTE-hez, ha látja, hogy nem egy feneketlen zsákba önti a támogatás kemény forintjait. E.E.

Zalataj 2014. április  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you