Page 1

kö zéleti

havila p

Március 15-re emlékeztek

Az iskolások méltó mûsort adtak. A Zalalövõi Általános Iskola tanulóinak mûsorával emlékezett a város az 1848-as forradalomra a Salla Mûvelõdési Központban. Ünnepi beszédet mondott Vigh László, a Fidesz országgyûlési képviselõje. Az ünnepély végén a Petõfi emlékmûnél helyezték el a résztvevõk a megemlékezés virágait. Ez alkalomra készültek el a Kerecsen Hagyományõrzõ Egyesület kezdeményezésére a település központjában lévõ villanyoszlopokra kitûzhetõ nemzeti lobogók.

A megvalósításban közremûködtek az egyesület tagjain kívül a Natural Clean '77 Kft. dolgozói, akik a zászlókat varrták, Fekete József, aki a zászlórudakat biztosította, valamint az önkormányzat és a helyi általános iskola karbantartói, akik a tartókat készítették, szerelték fel.

Elérhetõségeink: Telefon: 92/596-936, fax: 92/596-937, e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu

XIII. évfolyam 2011. március

Elég volt! Zalaiak a zalaiakért Ez a globális olajmaffia lassan lehetetlenné teszi életünket. Nincs kiút ebbõl a zsákutcából? Nézzük csak, hogy mit is tehetnénk! Elõször vegyük szemügyre a tényeket! Az élelmiszer és más termékek árának jelentõs összetevõje a magas szállítási költség. Az a helyzet, hogy sok alapvetõ élelmiszer (tej, tojás, cukor, gabonafélék, hús stb.) több száz (ezer) kilométerrõl kerül Zala megyébe. Abba a megyébe, amely évtizedekkel ezelõtt Magyarország egyik regionális éléskamrája volt. Bizonytalan eredetû, értéktelen külföldi „élelmiszerekkel” árasztanak el bennünket. Ráadásul csillagászati szállítási költséggel terhelve. Változtatni kellene! Termeljünk helyben jó minõségû élelmiszereket! S hogy eladási gondjaik se legyenek, szerkesztõségünk segít az értékesítésben. Rendkívüli hirdetési kedvezménnyel segítjük a zalai õstermelõket. Segítsük egymást! Segítsünk magunkon! Hívja szerkesztõségünket, s mi segítünk az értékesítésben! Zalaiak a zalaiakért! Elérhetõségeink: telefon 92/596-936, fax: 92/596-937, e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Dísznövénykertészet Csödén! Vásároljon közvetlenül a termelõtõl! – Földlabdás örökzöldek – Konténeres örökzöldek – Konténeres cserjék vásárolhatók! Futó muskátli már 120 Ft-tól kapható! Valamint vásárolható álló muskátli, futó petúnia és egynyári virágok többféle színben és fajtában! Földlabdás sövénytuja (Brabant, Plicata) már 500 Ft-tól kapható!

Látogasson el hozzánk! Nyitva egész nap! Tel.: 06 30 689-2812; 06 92 371-460 (este)

LYONESS Your Cashback Company

Termékpartner

KERESKEDÉS

• Autóalkatrészek, szûrõk, akkumulátorok, SIMSON kismotoralkatrészek, • CASTROL, MOBIL, Q8, OEST,OPEL, FORD, MOL kenõanyagok versenyképes árakon! • Motorkerékpár és jármûalkatrészek beszerzése egyéni igény szerint is. KOCSIS AUTÓALKATRÉSZ 8999 Zalalövõ, Bem u. 2/a Nyitva tartás: H-P 8-17 óráig, Szo:8-12.30-ig Tel.: 92/372-600, Fax.: 571-069, Mobil: 30/610-6707 E-mail: kocsisautoalkatresz@citromail.hu

További kedvezmények


2

Zalalövõ és Környéke

A mûködõképesség megõrzéséért… A város költségvetése volt a legfontosabb napirend Zalalövõ képviselõ-testületének korábbi ülésén. Az elõzõ fordulóban még nem fogadta el a testület a költségvetést, mely sajnos az eddigieknél nagyobb hiánnyal számolt. Néhány változtatást követõen került viszsza az anyag a testület elé. A költségvetés hiánya mintegy 90 millió forint, a testület és a polgármesteri hivatal legfontosabb feladata, hogy ezt valamilyen módon kigazdálkodja. Ebben segít az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe kerülõ önkormányzatok számára kiírt pályázat, melyen a korábbi években is jelentõs összeget

tudott nyerni a város. A probléma most az, hogy nem tervezhetõ elõre ennek összege, és a hozzájutás ideje sem. Az intézmények már nem rendelkeznek annyi tartalékkal, hogy a költségvetésükben jelentõs megtakarításokat tudjanak elérni. Ezért a testület a költségvetés fenti hiánnyal történt elfogadása mellett takarékossági intézkedésekrõl is döntött. Ezek a következõk: – a képviselõi tiszteletdíjak kifizetésének felfüggesztése (a képviselõk részére még a 2009-es tiszteletdíjak kifizetése sem történt meg); – A polgármesteri hivatalban a cafetéria juttatások, illet-

ve az intézményekben az étkezési jegy juttatások felfüggesztése – mely alól kivételt képez az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás; – a polgármestri hivatal és az intézményekben – az óvoda kivételével – a fûtési szezonban max. 20 oC fûtési hõmérséklet biztosítása; – A képviselõ-testület nem engedélyezi az intézményekben és a polgármesteri hivatalban nyugdíjas személy alkalmazását. Az általános iskolában az idei tanév végéig maradhatnak a nyugdíjas pedagógusok és fizikai alkalmazottak; – A képviselõ-testület megbízza a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot,

2011. március hogy tekintsék át az önkormányzat mûködését és hoszszabb távú takarékossági intézkedésekrõl a szeptemberi ülésen adjon tájékoztatást. A testület célja, hogy megõrizze a mûködõképességet és a megnyert pályázatokat meg tudja valósítani a saját erõ biztosításával. Ez évben – áthúzódva a jövõ évre – nagyobb beruházás a napköziotthonos óvoda felújítása, bõvítése, melyhez közel 60 milliós pályázati támogatás áll rendelkezésre. A testület a továbbiakban pályázatot írt ki a fogorvosi tevékenység ellátására, ugyanis dr. Marton Zoltán fogorvos 2011. április 30-i határidõvel visszaadja a zalalövõi fogorvosi praxist az önkormányzatnak, így azt követõen nem lát el fogorvosi tevékenységet Zalalövõn.

Március 15 emlékezete Salomváron Meggyõzõ eredmények

Átélték a forradalom hevületét. Gyermekszemmel még a tegnapelõtt is a régmúlt meszszeségébe hanyatlik. Hogyan is tekintene velünk élõ történelemként egy általános iskolás gyermek a 163 évvel ezelõtti eseményekre. A mi felelõsségünk, hogy fénykép helyett valóságosnak, indulatoktól fûtött élõ embernek tudja látni a márciusi ifjakat, a hazáért küzdõ nagy magyarokat. Ezért próbálunk évrõl-évre a gyermeki érzelmekre ható, még hiányos történelmi és társadalmi ismereteik mellett is érthetõ, átérezhetõ mûsorral megemlékezni az 1848-as forradalomról és a késõbb kibontakozó szabadságharcról. A szereplõ gyerekek lehetõséget kaptak arra, hogy a legnagyobbakat megszemélyesítve egy picit átéljék a forradalmi hevületet, az egymás iránti felelõsséget, a tenni akarást. El-

mondhatták a forradalom és a bukás verseit, elénekelhették a toborzódalokat, a nemzet akkori követeléseit. Hiszünk abban, hogy évrõlévre átélve a közös ünneplés pillanatait, megérik bennük a nemzet nagyjainak tisztelete, különösen ha településünk lakosai is hoztak áldozatot a dicsõ harcokban. Minden évben Salomvár szabadságharcos hõseinek emlékmûvénél, Babos Pál fõhadnagy síremlékénél zárul az ünneplés, ahol március 15-én a Himnusz hangjaival kezdõdik és a Szózat hangjaival zárul az ünnepi mûsor. Az idei ünnepen saját hõseink mellett megemlékeztünk a szabadságharcban a magyarság mellé álló más nemzetiségû katonákról, akik szívükben magyarként küzdöttek a szabadság kivívásáért. s.m.

Ebben az évben is nagy várakozás kísérte a 2010-es évben végzett kompetenciamérés eredményeinek közzétételét és most sem csalódtunk a Salomvári Általános Iskolában. Olvasás-szövegértés terén hatodikosaink eredménye igazoltan magasabb, mint az országos átlag, ezen belül a községi és kisközségi iskolához viszonyítva is. A mérésben részt vevõ 2148 iskola közül mindössze 122, a községi iskolák közül (1012 ilyen iskola szerepelt a mérésben) pedig 10 iskolában nyújtottak ennél jobb teljesítményt a gyerekek. Hatodikosaink matematika eredménye is megnyugtató,

jobb, mint a kisközségi iskoláké átlagosan. Nyolcadikosaink szövegértõ képessége is kiemelkedõnek bizonyult. A községi iskolák közül mindössze 1, azaz egy intézményben mutattak fel ennél jobb eredményt a nyolcadikosok, míg matematikából 18 községi iskola eredménye jobb a salomvári teljesítménynél. Összegezve: nyolcadikosaink mind matematikából, mindpedig szövegértésbõl, hatodikosaink pedig szövegértésbõl a megyeszékhelyeken, illetve Budapesten mûködõ iskolák tanulóival azonos eredményt értek el. -ga-

Hagyományõrzõ nyári tábor A Kerecsen Hagyományõrzõ és Kulturális Egyesület nyári tábort szervez a Salla DSE ifjúsági táborába, a zalalövõi Borostyán-tó mellett. A tábor idõpontja: június 16 - 23. A tábor programjából: lovaglás, íjászat, nemezelés, kézmûves foglalkozások, stb. Látogatás az Õrségi Nemzeti Parkba, strandfoci, strandröplabda. A táborba jelentkezhetnek az 5-7. évfolyamos általános iskolás korú gyermekek Zala megye területérõl. Részvételi díj: 12.000 Ft/fõ Jelentkezés, további információ az egyesület alábbi elérhetõségein:

kerecsenzalalovo@freemail.hu, 30/901-0650. Jelentkezési határidõ: 2011. május 4.


Álarc, fánk… és Robin Hood

Február 27-én mesehõsökkel, királylányokkal és lovagok-

kal is találkozhatott, aki ellátogatott a zalalövõi Salla Mûvelõ-

A nõket köszöntötték

Idén is vendégül látta a hölgyeket Csödén az önkormányzat. Galambos István helyi képviselõ köszöntötte a megjelenteket virággal és verssel, melyet meghatóan fogadtak.

3

Zalalövõ és Környéke

2011. március

Azután meleg vacsorával készült az önkéntes kis csapat. Koccintás után harmónikaszó mellett nótázva felejtették a hétköznapi gondokat.

Adófelajánlás A Bagodért Egyesület köszönetet mond minden lakosnak, aki adójának 1%-ával hozzájárult az egyesület munkájához a 2010-es évben. A befolyt 91 000 Ft-ot a közösségi ház berendezésére fordítottuk. Szeretettel és köszönettel várjuk felajánlásukat a 2011. évben is. Adószámunk: 19282453-1-20 Bagodért Egyesület

Süldõk elõjegyezhetõk 25-30 kg-os süldõk törzsállományból, május végi elvitellel elõjegyezhetõk!

Ár: 550 Ft/kg Érdeklõdni: 92/393-577, 30/478-6485

dési Központba. A mulatságra érkezõket vidám gyerekzsivaj fogadta, nagy volt ugyanis a tülekedés a fánkos asztalnál, mely „alapfelszerelésnek” számít minden farsangon. A délután a kézmûves asztaloknál kezdõdött: álarcokat, maszkokat készíthettek, sõt az üvegfestést is kipróbálhatták az alkotni vágyók. Mindeközben az alapfokú mûvészeti iskola csoportjai szórakoztatták a résztvevõket látványos és vidám táncprodukcióikkal. A felnõttek sem maradtak ki a mulatságból, hiszen a szervezõk tárt karokkal vártak mindenkit a táncházba és az Énekmondó együttes zenés mûsorára. A délután egyik legfontosabb eseménye, a jelmezverseny idén is nagyon sokszínûre sikeredett, ezzel igencsak nehéz perceket szerezve a zsûrinek. Végül három jelmez került díjazásra: a kis méhecske, a néger lányok és Robin Hood kaptak jutalmat az ötletes maskarákért, melyek mindegyike saját kézzel készült. A nap vége felé közeledve nagy izgalmat keltett a gyerekek körében, mikor kisorsolták azokat az ajándékokat és apróságokat, melyeket nem nyert meg senki. Így azok sem tértek haza üres kézzel, akiknek nem volt szerencséjük a tombolán, nem is beszélve az együtt töltött délután során szerzett élményekrõl, melyek többet érnek bármilyen játéknál vagy csokinál.

Tüskéskörtét vásárolunk! Idei érésû tüskéskörtét keresünk napi piaci áron történõ felvásárlással. Elõzetes ajánlatokat hétköznapokon várunk a 92/596-936-os telefonon 8-15 óráig, a 92/596-937-es faxon, a zalataj@zelkanet.hu e-mailon.

Zsalugátert keresünk! Bontott házakból származó, régi, mûködõképes zsalugátereket keresünk! Érdeklõdni: 92/596-936, hétköznap 8 - 15 óráig, illetve a zalataj@zelkanet.hu e-mail címen


4

Zalalövõ és Környéke

2011. március

Egyenlõség, szabadság, testvériség Emlékeztek a zalaszentgyörgyiek Kokárdát tûztek szívük fölé a zalaszentgyörgyiek, március 15én emlékezni húzta lelkük a falubelieket. Idén immár 163. alkalommal hajtottak fejet közösen a helyiek. Ismét fölelevenítették a szabadság, az egyenlõség, a testvériség kivívásának napját. Visszaidézték az 1848/49es forradalom és s z a b a d s á g h a rc történéseit, s ezzel újra letették nemzeti identitásunk alapkövét. Családok, barátok, kedves ismerõsök A legfiatalabbak is méltó módon ünnepeltek. ünnepeltek együtt örömben, bé- ként mentek harcba, mert tudkében, egyetértésben e napon a ták, ezt kell cselekedniük. A zalaszentgyörgyiek csakugyan községben. – Március 15.-e kötelez tudják, mit kell tenniük és meg mindnyájunkat. 1848 emléke is teszik azt. Településünk 12 irányt mutat és arra késztet civil szervezõdése, a lakók sebennünket, hogy tegyünk meg gítõkészsége, lelkesedése, álmindent nemzetünk, közös- dozatvállalása bizonyítja: dolségünk megõrzése, megtartása gunk, helyünk, értékünk van a érdekében. A forradalom és világban. Tiszteljük múltunkat, szabadságharc honvédjei ön- büszkék vagyunk magyarsá-

Nagylengyel

• Anno 1982 •

Hungarikum

Várom régi és leendõ ügyfeleimet! Telefon: 92/380-037, 30/3358-311

www.zalatajkiado.hu HIRDETÉSÉT feladhatja

a

is délután 15 órakor kezdõdött. A köszöntõt követõen a Himnusz eléneklésével tisztelegtek a résztvevõk a sorsfordító esemény elõtt. Majd a helyi óvodások elevenítették fel verseikkel, énekeikkel a forradalom és szabadságharc történéseit. A legkisebbek az Örömzene Alapítvánnyal közösen adtak mûsort. Egy nemrégiben alakult helyi csoport tagjai, Tornyos Ervin táncosai is színpadra léptek, s kápráztatták el a jelenlevõket. A színvonalas elõadások jól példázták a település hitvallását. Rámutatottak arra, hogy a helyiek nemzedékrõl nemzedékre örökítik, adják át múltjukat. Az ünneplõk ezt követõen a hõsi emlékmûhöz vonultak, ahol elhelyezték az emlékezés koszorúit. Majd a Gyertyafény Kórus és a Margaréta Kórus vallott dalokkal, versekkel a szabadság kivívásának harcáról. Az ünnepség végén gyertyát gyújtottak a résztvevõk, melyek lángja örökké ég a neves és névtelen hõsökért. A zalaszentgyörgyiek méltón idézték vissza történelmünket, s bizonyították: amit tisztességgel, bátorsággal és tudással kivívtunk, azt senki nem veheti el tõlünk, s nem teheti meg nem történtté. – mzs –

Nyilatkozat

Õsi zalai zamatok – Bér- és kereskedelmi fõzés – Palackozás – Kis- és nagykereskedelmi értékesítés – Igény szerint cefrebeszállítás

gunkra, s ebbõl építkezünk nap, mint nap. Bátran fogjuk meg egymás kezét, álmodunk, alkotunk közösen szebb jövõt. Ugyanazt akarjuk, gondoljuk és érezzük. Bármerre fordul a világ, kiállunk egymásért. Hiszszük, hogy gyermekeink, unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik hazánkat, községünket. Dolgunk, feladatunk van nekünk is. 2011 az Európai Önkéntesség Éve, melyben szerepet kell vállalnunk. Küldetésünk kell, hogy legyen embertársaink megsegítése. Az önkéntesség társadalmi hídépítés. A zalaszentgyörgyiek igazi önkéntesek, s ez kitûnõ példa lehet, ilyen civil közösségekre van szükség ugyanis egy erõs, rendíthetetlen nemzet megteremtéséhez. Hazánk akkor lehet gyõztes, ha meg tudja valósítani mindazt, amit lakói akarnak. Nem kell harag és gyûlölet. Úgy kell felemelkednünk, ahogy a márciusi ifjak tették, ahogy a tavasz minden évben elhozza a reményt, a megújulás szelét mondta el ünnepi beszédében mindezt Kovács Dezsõ, Zalaszentgyörgy polgármestere. S e gondolatok jegyében, szellemében adóztak, emlékeztek a falubeliek. A fõhajtás – a hagyományokhoz híven – idén

Zalalövõ és Környéke havilapban. Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937; E-mail: zalataj@zelkanet.hu

2011 március 8.-án a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntése értelmében a bejelentõ Hencz Ernõ, mint magánszemély kapta meg a Gyertyafény Kórus név használatának jogát. A közösen alapított, s sok évi szakmai munkám által elismert kórusnevet az általam vezetett, 21 zalaszentgyörgyi és bagodi gyermekbõl álló kórustól megvonta. A gyermekek szüleinek és a faluvezetésnek tett ígéretemhez híven a hivatal döntését tudomásul veszem. Kórusunk neve 2011 március 15-tõl, az énekkart már 3 éve ténylegesen támogató Örömzene Alapítvány nevéhez igazodva: ÖRÖMZENE KÓRUS lesz! A kórusmunkát az eredeti, keresztény szellemben

folytatjuk tovább. Énekelünk minden vasárnap a zalaszentgyörgyi templomban, készülünk a liturgikus év fõbb ünnepeire, aktívan rész veszünk a falu és a környék rendezvényein. Továbbra is ápoljuk értékteremtõ hagyományainkat, mint az egyházzenei tábort, a Szent István Emléktúrát. Karitatív tevékenységünkkel továbbra is szeretnénk egy kis örömet vinni a hajléktalan szálló, a kórház gyermekosztálya, idõs és gyermekotthonok lakói számára. A kórusnév használata körüli vitát a magam részérõl lezártnak tekintem. Tisztelettel: Standi Gyuláné karvezetõ


2011. március

5

Zalalövõ és Környéke

Meddig tudjuk a hagyományokat ápolni? Talán már húsz évnél is hosszabb ideje annak, hogy az elsõ lelkes kezdeményezõk felelevenítették a rönkhúzás, farsangi lakodalom szokásait. A hagyományápolás gondolata lehet, hogy nem a legfontosabb szempont volt a rendezvény szervezésénél, de a közösség kezdeményezése, a vidám hangulat, és a kezdõdõ tavasz kicsalogatta az embereket. Ma viszont mindennél fontosabbá vált a vidékre jellemzõ örökség életben tartása, ahogy látjuk feledésbe merülni a körülöttünk lévõ értékeket. Hajdan a reformkor ébredõ magyarságához hasonlóan, ma az uniformizálódó világunkban ideje feleszmélni, és menteni, ami még menthetõ.

Zalalövõn idén márciusban sem hagytuk elveszni a télbúcsúztató programot, melyen Rom Leó (dr. Toplakné Dóra Erika) és Nyom Lia (Ács Farkas Anikó) esküdött egymásnak örök hûséget. Az érdeklõdõkbõl, nézelõdõkbõl hamar összeverbuválódott a lakodalmas násznép, hogy szemtanúja legyen e farsangi frigynek. A menyasszony kikérése, a rönkön ülõ ifjú pár esketésre húzása megannyi tréfás helyzetet teremtett. A „viszontagságos” úton még a menyasszonyt is sikerült ellopni, de hamar visszajött a saját lábán, mivel senki sem futott utána. Szokás ez alkalommal, hogy megírják a városban történt tréfás eseteket, ami az esz-

Közösségkovácsoló hagyományõrzés Zalaboldogfán Zalaboldogfa sem maradt ki a farsangi forgatagból, e kistelepülésen is felelevenítették a régi népszokást. A jelmezbál ezúttal jótékony célt is szolgált, hiszen a falut népszerûsítõ 7 szoknya 7 nadrág együttes mûködését segíti a bevétel. Húshagyókedden pedig maskarások járták a falut, ápolva a hagyományokat (képünkön). – Egy település közösségi életét is erõsítik ezek a rendezvények – mondja Luter Péter polgármester. – Azon túl, hogy összekovácsolja az embereket, azt is jelzi, hogy a hagyományok, a népszokások felelevenítését, megõrzését komolyan gondolják a zalaboldogfaiak. Luter Péter megemlítette a helyi focicsapat helyzetét is. A megyei III. osztályban szereplõ

együttes õsszel jól teljesített, negyedik helyen tért téli pihenõre. A tavaszi rajt balszerencsés volt, hiszen négy játékosuk is megsérült, így az egyébként is szûkös játékoskeret tovább apadt. – Sajnos kevés a játékosunk, s ez nem csak zalaboldogfai gond – teszi hozzá a polgármester. – A létszámhiány mellett anyagi nehézségek is vannak (ez sem csak zalaboldogfai specialitás, ezzel a gonddal küszködik szinte valamennyi kiscsapat – a szerk.), jó lenne támogatókat szerezni, mert az önkormányzat lehetõségei végesek. Abban is bízunk, hogy a még szabad építési telkeink gazdára találnak, s az új lakók a focicsapatnak is utánpótlást jelenthetnek.

tendõben megesett. Idén sem történt másképp, a kihirdetés során a sorok között többen magukra ismerhettek. Az esküvõi szertartás sem volt bonyodalommentes, hol a võlegény, hol a menyasszony húzódozott a ceremónia közben. Végül egy kis szülõi és egyházi ráhatással minden jóra fordult, akár a mesében és a násznép lakodalommal ünnepelhette a „furcsa” pár frigyét. Nem ünneprontásként, de meg kell jegyezni, hogy egyre kevesebb esélyünk marad a szokások ápolására. A településekrõl lassan eltûnnek a szekerek, fogatok és sajnos a köz-

remûködõ lakosság is. Nem szabad elfelejteni, hogy az ilyen jellegû események színfoltjai egy település életének és ha már nem lennének, az hasonlót jelentene, mintha a színek palettájáról eltûnne például a piros. A zalalövõi „Salla” Mûvelõdési Központ ezért nagy tisztelettel köszöni meg a rendezvény szereplõinek és segítõinek munkáját, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a hagyományõrzõ program. Bízunk abban, hogy összefogással továbbra is megmenthetjük a rönkhúzást. (BHK)

Építési telkek Zalaboldogfán Már kialakított lakóövezetben, teljes közmûvel ellátott, 1000 - 1100 m2-es építési telkek eladók Zalaboldogfán. Ár: 2,2 millió Ft.

A hatházi úton Zalaegerszeg csak 5 km! Vállalkozók figyelem: a faluban nincs iparûzési adó! Fizetési részletkedvezmény! Érdeklõdni lehet Luter Péter polgármesternél. Tel.: 20/978-8235, 92/560-080

Vörös tojótyúkok házhoz szállítással eladók: 550 Ft/db. Zalaboldogfán 50 Ft kedvezmény.

További információ: 06-30/8510452


6

Zalalövõ és Környéke

Farsangi mulatság Ozmánbükben

Önfeledten, vidáman szórakoztak. – Már hetekkel a rendez„Fújják már a trombitát három hõscincérek, róka õrmes- vény elõtt lázas izgalomban égter elõtt hadserege lépked: tek a falubeliek. Egy téma volt kandúr karddal, béka bárddal, csak a községben, ki minek ölpipiske puskával, kakas kokár- tözzön a tradicionális farsangi dával” – Vasvári István versé- mulatságra. Péntek estére elkének fõszereplõivel is találkoz- szültek a jelmezek. Az eredhattak azok, akik Ozmánbük- mény pedig magáért beszélt. be látogattak március 5-én. Jel- Kreativitásból nem voltak hímezt öltöttek ugyanis a helyi- ján ezúttal sem a lakók; ötletemaskaráek. Hagyományos farsangi vi- sebbnél-ötletesebb gasság keretében búcsúztatták kat, álarcokat varázsoltak. Tétje a telet, s köszöntötték egyben is volt mindennek, két kategóa kikeletet. Pezsgõ élettel telt riában hirdettük meg a jelmezmeg a település, hangos gyer- versenyt, mely egyben a progmekzsivaj töltötte be e napon ram fénypontja is volt. Külön bíráltuk a gyermekeket és a a kultúrházát.

felnõtteket – mondta el Kovács Anikó, Ozmánbük polgármestere. A legkisebbek vonultak fel elõször. Az apróságok valóságos mesevilágba kalauzolták a jelenlevõket. Tündérek, királykisasszonyok, hercegnõk, pillangólánykák tûntek fel a közösségi házban. A sorban pedig különbözõ állatokra, harcmûvészekre figyelhettek fel a résztvevõk. A nagyobbacska fiatalok is kitettek magukért, akik kisebbfajta ovis csoportba verbuválódtak. Nehéz feladat elé állították a zsûrit színes jelmezeikkel a kicsik, nem is tudtak dönteni, ezért minden csemetét játékkal és csokoládéval jutalmaztak. Az ovis tagozat egyértelmû különdíjban, egy üveg gyermekpezsgõben részesült. A vidám percek után még derûsebbek következtek, a felnõttek léptek színre. Itt mutatkozott csak meg igazán a falubeliek sokszínûsége. Megérkezett a településre az amerikai nagynéni, perecet osztogatott a süteményárus lány. Trófeára fájt a foga a vadásznak, míg utcalányt vontatott felváltva a rendõr és a hentes. A cigányvajda énekelve ropta, cigánylányt táncoltatva.

2011. március Jegyeket, bérleteket kértek a buszsofõrök hiába, sem az ördög, sem a boszorkány nem szállt fel a buszra. Ludas Matyi is gyalog kelt útra, hogy botütését háromszor adja vissza. Így alkottak az ozmánbükiek egy egészet, fejfájást okozva ezzel az ítészeknek. Határoztak végül a bírák, az elsõ helyet a termetesre iperedett cigánybáró kapta. A dobogó legfelsõ fokáról lecsúszva, de a második helyre felkúszva végzett holtversenyben az egymást kísérõ utcalány és rendõr. Ludas Matyi is kiharcolta az igazát, s megkapta a jussát, a harmadik helyet. Farsang nincs fánk nélkül, s fánkverseny nélkül sem, így hát a sütemények is megmérettettek. A legízletesebb, legfinomabb éteknek ezúttal Kovács Jánosné fánkja bizonyult. A kötött program után táncoltak, játszottak, beszélgettek a helyiek, s közben kisorsolták az értékes tombolákat. Senki nem tért haza üres kézzel, a szerencse most mindenkire rákacsintott. A színes, tartalmas, jó hangulatú rendezvény elérte célját, a lakók ismét önfeledten, vidáman szórakoztak. S még a vártnál nagyobb létszámban is érkeztek, szinte a település apraja-nagyja részt vett a fergeteges eseményen. – mzs –


2011. március

7

Zalalövõ és Környéke

Négyes kecskeikrek Zalalövõn Nem mindennapi eseményt élt át Gustav Gödel és felesége, Gödelné Schmidt Margit az elmúlt hónapban. Négyes ikreket szült egyik kecskéjük. Ritkaságszámba menõ történés ez, s valóban hihetetlen. Ilyen utódlásról ugyanis még az állatorvosi szakkönyvek sem írnak. Általában 1-2 gida jön a világra, néha 3 is elõfordul, a 4 viszont valóságos kuriózumnak számít. A házaspár több mint 17 éve foglalkozik kecsketenyésztéssel, de még nem hallott arról, hogy az országban egyáltalán elõfordult volna valaha, hogy egy ká-

posztafaló mama négy kicsit fialjon. A büszke gazdák azt mondták: a rekordszaporulat már a vemhesség félidejében látszott. Csoda, hogy az újszülöttek túlélték az ellést. A fantasztikus eset közvetlen környezetünkben, Zalalövõ morvai külterületén történt. A fehér kisgidák a születés után néhány perccel lábra álltak, pár nap elteltével pedig már szaladgáltak féltestvéreik mellett. A különleges iker szaporulatot az anyaállat sem bírta. Nem volt elég teje, így cumisüveg segítségével kellett pótlást adni. A jövevények

Rönkhúzás Zalacsében

Az „esküvõi” menet… Több mint egy évtizednyi szünet után újra megelevenedett Zalacsében egy régi farsangi népszokás, a rönkhúzás. A gyülekezõ most is a falu egyetlen körfordulójánál volt, ahonnan népes vendégsereg indult az ifjú, nõsülni vágyó álvõlegényért, Dömdödön Ödönért, aki egy férfiruhába bújt fiatal hölgy volt (Pölcz Ágnes). A könnyes búcsú után sietve indult szerelméért Bella Csûrdöngölõs Debelláért (ifj. Gergely Ferenc), hogy aztán a megható kikérõt követõen rönkre pattanjanak, epekedve várva, hogy az út végén egybekelhessenek. Megjelent mindenki, ki egy ilyen eseményre várható: volt papunk (Mónok László), püspökünk (Farkas Sándor), nászunk (Vass Péter és Gyarmati Tibor), örömanyánk (Horváthné Hegyesi Eszter és Varga Kruczler Beáta), örömapánk (Gál László és Somogyi Nor-

bert) és kisbírónk (Novák Zoltán). Hiába volt minden csel és intrika, menyasszonyt lopni akaró ördög és võlegényt csábító „céda”, a házasság megköttetett és formájában a „normális” esküvõvel megegyezett. Elõbb az anyakönyvvezetõ (Sabjánné Áros Katalin) elõtt mondták ki a boldogító „talánt”, majd a pap elõtt is felvállalták egymást. Az „õszinte szerelmet” látva áldását adta püspök urunk is, így elcsattanhatott hát a „hitvesi csók” is. Hitelessé téve az „esküt”, házasságlevelet is kaptak, hogy mindig emlékezzenek e bolond napra. Az esküvõ végén a felajánlott rönk is árverésre került, a bevétel így a sportkörhöz került. Ezt követõen kezdetét vette a lakodalom, ami hajnalig tartott, megkoronázva e jeles napot. Rajnai Barbara

Négy kicsi kecske, baktat a … morvai gyepre… most egy hónaposak, mindannyian jól vannak. Hogy a mama és a papa minek köszönheti a sok utódot, még csak találgatni sem tudnak. Mi azonban ráleltünk a válaszra. Gazdájuk, Gustav Gödel modern, korszerû, magas színvonalú, emberséges körülmények között tartja állatait. Felelõs gazdálkodó – kitanulta az állatgondozás csínját-bínját –, szem elõtt tartja a kecskék életszükségleteit. Türelmesen végzi rendszeres feladatait, áldozatos munkával látja el az állatokat. Tágas istállóban, hatalmas legelõn élnek a jószágok, s minden bizonnyal jól is érzik magukat Morva dimbes-dombos vidékén. Vendéglátónk ottjártunkkor is a kecskék körül tevékenykedett, éppen etette õket. Már a párhetes kicsik szájából is szalmaszál kandikált ki, miközben vígan rágcsálva, patájuk dobogását élvezve ugrándoztak a csodálatos, nem mindennapi karám-

ban. Rendkívül eleven, érdeklõdõ kis jószágok, formásak, életerõsek. A családnak eleinte csak pár kecskéje volt, hobbiból tartották õket saját örömükre és hasznukra. Ez a szám jelentõsen megemelkedett az elmúlt esztendõkben. Jelenleg 73 anyakecske, 80 gida és 30 hím található birtokukon. A tejet és az abból készült sajtot kizárólag a házaspár fogyasztja, megcsappant ugyanis a kecsketermékek iránti érdeklõdés. Gustav elmondta: 1993 óta él hazánkban, itt talált rá az igaz szerelemre. Idekötik emlékei, idefûzi szíve. Magyarország otthona és hazája lett, soha nem hagyná el. Az állatokat nejével együtt tisztelik, rengeteg örömöt és szép pillanatot okoznak nekik. Vallják: a természettel békében, harmóniában, együttmûködve kell kivennünk részünket a világ csodáiból. –mzs–

TOP-KER Kft. Vas- és fémhulladék átvétele a legmagasabb napi áron. Megkezdtük hulladék akkumulátorok, katalizátorok, és papír felvásárlását a legjobb árakon, a lakosságtól és közületektõl is. Közületek részére ingyenes konténer kihelyezés.

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. Tel./fax: 92/315-642 Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig.


8

Zalalövõ és Környéke

2011. március

Köszönet és megbecsülés Szépkorúak ünnepe Zalaháshágyon Az emberi méltóság, tisztelet nem pénz és anyagi kérdés, hanem egyszerû, szeretetteljes magatartás – vallják a zalaháshágyiak, s e nézetek alapján cselekszenek. A falubeliek ugyanis tudják: nyugdíjasaik tanácsai nagy értéket jelentenek, kincset rejtenek. Szavaik üzenetet hordoznak, és amikor már nem lesznek, csak a hiányuk marad. Amíg tehetik, fejet hajtanak elõttük. Ápolják, gondozzák õket, törõdnek velük. Lesik minden kívánságukat, próbálják enyhíteni a betegség és az öregség okozta fájdalmaikat. Mély érzéseiket pedig ünnepé kovácsolják minden évben. Így volt ez idén is, március 6-án, amikor idõsek napját rendeztek a községben. – Pontosan tudjuk, mennyi mindent köszönhetünk a tisztességben megõszült, létüket a történelem megannyi viszontagsága közepette is gyermekeikért, unokáikért végigdolgozó szépkorúinknak. Nyugdíjasaink által tanultuk meg az életünket felelõsségteljesen megtervezni; általuk sajátítottuk el azt a képességet, hogy azt értékeljük, ami valóban fontos és nem múlik el. Ezért mondunk

hálát, amikor csak alkalmunk adódik. Köszönet azért, hogy otthont építettek nekünk. Azért, hogy felneveltek bennünket, megtanítottatok minket a munka becsületére és otthonunk szeretetére. Köszönet azért, hogy kezük fáradtságos munkájával kenyeret adtak nekünk. Bár a történelemkönyvek lapjain általában csak nagy hadvezéreknek, vagy híres felfedezõknek jut hely, higgyék el, a zalaháshágyiak szívében elsõ helyen állnak, mert a hétköznapok megannyi harcát hosszú éveken át a jövõ érdekében megvívni a mi szemünkben a legnemesebb tett – e szavakkal mondott hálát a szépkorúaknak a lakók nevében Büki József, a község polgármestere. A rendezvény néma fõhajtással kezdõdött, mellyel azokra a barátaikra, családtagjaikra, ismerõseikre és ismeretlenekre emlékeztek a résztvevõk, akik már nem lehetnek közöttük. A meghitt pillanatot követõen a falu elsõ embere a képviselõ-testület jelképes ajándékát nyújtotta át a legidõsebb lakóknak, valamint a születésnapjukat, névnapjukat és há-

Méltóképpen köszöntötték az idõseket. zassági évfordulójukat ünneplõknek. A település büszkeségei, a helyi Ezüsthárs Asszonykórus alkalomhoz illõ dalokkal és versekkel csalt könnyeket a szépkorúak szemébe. Számos vidám percet is tartogatott a találkozó. A Körmendi Színház mûsora elkápráztatta a je-

üKulcsmásolás

(laponmart, pontfúrt, immobiliseres kulcsok is)

üCipõjavítás üÉlezés

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5. (Levéltár udvar) Nyitva: H-P 73 0- 170 ,0 Szombat 80 0- 120 0 Ebédszünet 110 0- 120 0 Telefon: + 36 30 471 1000

Pályázati felhívás! Zalalövõ Város Önkormányzata (8999. Zalalövõ, Szabadság tér 1.) pályázatot hirdet a Zalalövõ, Keménfa és Csöde települések lakosságát magában foglaló fogorvosi körzet (8999. Zalalövõ, Kossuth u. 2.) „fogorvosi” álláshely vállalkozási vagy más gazdálkodó szervezeti formában történõ ellátására. A fogorvos által ellátandó feladatok: 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben foglaltak szerint (ellátási terület lakosságszáma: 3272 fõ). Képesítési és egyéb feltételek: – a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrõl szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben meghatározott képesítés, – mûködtetési jog meglétének, vagy az egészségügyi államigazgatási szerv által a mûködtetési jog engedélyezés feltételei fennállásának igazolása, – büntetlen elõélet. A pályázathoz csatolni kell: – a végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát, – részletes szakmai önéletrajzot, – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, – az egészségügyi államigazgatási szervnek

lenlevõket. A régmúltra visszatekintõ találkozón a kulturális programok mellett vacsorával kedveskedtek a nyugdíjasoknak. Az ezüsthajú nemzedéket évente egyszer köszöntik, ám az önkormányzat támogatására minden nap számíthatnak. - mzs -

a mûködtetési jog meglétérõl, vagy az engedélyezés feltételei fennállásáról szóló igazolását, – hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy az eljárásban résztvevõk a pályázati anyagot megismerhetik, – egészségügyi alkalmasság igazolását. A tevékenység kezdete: 2011. május 1. A mûködés finanszírozása: – a mûködéshez a mindenkori OEP finanszírozás biztosított. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Korm. rendelet értelmében a tevékenység végzéséhez és az OEP finanszírozáshoz a megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézete által kiadott érvényes mûködési engedéllyel kell rendelkezni. – az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelõ helyiséget biztosítja. A pályázatokat Zalalövõ Város Polgármesterének címezve, írásban kell benyújtani (8999. Zalalövõ, Szabadság tér 1.). Benyújtási határidõ: 2011. április 11. Részletes információ kérhetõ a polgármestertõl, illetve a jegyzõtõl a 92/371-034-es telefonszámon.

Vadkörte-felvásárlás Kiváló minõségû vadkörtére várunk ajánlatot eladóktól idei felvásárlásra. Érdeklõdni: 92/596-936, hétköznap 8-15 óráig, illetve a zalataj@zelkanet.hu e-mailon.

Elérhetõségeink: Telefon: 92/596-936, fax: 92/596-937, e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu


2011. március

9

Zalalövõ és Környéke

Káváson újjászervezik a polgári védelmet Akár régmúlt idõket is idézhet a polgári védelem kifejezés, amikor egy láthatatlan ellenségtõl tartva valamiféle atomcsapás elleni védekezést jelöltek meg fõ feladatként. Valljuk be: kissé komolytalannak tûnt. Az idõ bebizonyította, hogy a polgári védelemre valóban szükség van, hiszen igenis léteznek veszélyek, amelyekre a hétköznapok sodrában nem is gondolunk. Ezekre bizony fel kell készülni, ahogy Fekete Heribert László polgármester megfogalmazta: azért, hogy szükség esetén ne pánik és kapkodás, hanem szervezett mentés kezdõdhessen. Ezért március elsõ napjaiban megalakult a kávási polgári védelmi törzs, amelynek a feladata lesz vészhelyzet esetén, hogy a szükséges intézkedéseket higgadtan és precízen megtegye. A kávási kulcsosházban megtartott alakuló ülésen – amelyen Fekete Heribert László polgármester és Velegi Géza rendõr törzsõrmester, kávási körzeti megbízott is megjelent – Kemény József ezredes, a Zala Megyei Polgári Védelmi Szö-

vetség elnöke tartott elõadást. Rögtön pontosítsunk a tévedések elkerülésére: a szervezet nem azonos az elsõsorban bûnmegelõzési munkát folytató polgárõrséggel. A polgári védelmi szövetség pedig kiemelt közhasznú civil szervezetként részlegesen az állami katasztrófavédelem feladatait vállalja át. E munka célja a váratlan természeti csapások kártételeinek elhárítására való felkészülés. A kávásiak máris 300 ezer forintos támogatást köszönhetnek a szövetségnek és 20 egyéni védõeszköz-készletet is kaptak. A hátizsákok védõsisakot, védõkesztyût, légzõkészüléket, elsõsegélycsomagot és egyéb felszereléseket tartalmaznak. Kemény József elõadásában szemléltette, hogy meglehetõsen széles a veszélyhelyzetek palettája. A párszáz kilométer távolságban köröttünk mûködõ atomerõmûvek esetleges meghibásodása, a nagy menynyiségû hó, az esõzések okozta áradások, szélvihar, földrengés, belvízveszély mind-mind reális eshetõség. A közeli szén-

Fekete Heribert László köszönti a megjelenteket, mellette Kemény József ezredes. hidrogénmezõk vészhelyzete esetén pedig az esetlegesen kitelepítendõ lakosság befogadása lehet a kávásiak feladata. A tájékoztatót követõen a felállított törzs feladatait taglalták. Így a felkészülési program során az egyes részfeladatok felelõsei – riasztó-tájékoztató, mûszaki, kitelepítési, logisztikai felelõs - pontosan ismerik a feladataikat. A hozzászólások közt elhangzott, hogy a vízfolyásokat általában a vízitársulatoknak

kellene karbantartani, ám a földtulajdonosok által befizetett hozzájárulásoknak, valamint az állami pénzeknek ilyetén felhasználását – azaz látható munkát – a környezetükben nem igazán tapasztaltak. Ettõl függetlenül azonban a veszélyhelyzetek elhárításán dolgozni kell – ezzel a végkicsengéssel jegyezte fel ki-ki magának a legfontosabb teendõi közé március 26-át, a tervezett polgári védelmi gyakorlatot. – farsang –

„Teremtájfutó versenyen jártunk”

A salomvári versenyzõk Monspart Saroltával (középsõ sorban balról a második). Pár hónappal ezelõtt még nem gondoltam volna, hogy tájfutásra fogok járni. A tanév elején ismerkedtem meg ezzel a sporttal, s azóta hetente egy alkalommal van edzés Mézes Tibor Sólyom vezetésével az iskolában. A Zrínyi Miklós Gimnáziumban rendezett versenyen bizonyíthattam elõször futási képességeimet. Mikor odaértünk, nagyon izgultam, de ez hamar elmúlt. A verseny fõvédnöke, Monspart

Sarolta bíztatott minket és beszélt a sportág szépségeirõl. Korosztályok szerint indultunk, aminek a startja egyszerre történt. Így hamar nagy káosz alakult ki a zsúfolásig megtelt versenypályán. 3 nappali futam után 1 gigasprint és 1 éjszakai futam következett. Számomra a legnehezebb feladat a nálam idõsebb korosztály futamának teljesítése volt, amelyet véletlen folytán futottam.

Ezek után következett a várva várt eredményhirdetés. Amikor meghallottam a nevem, hogy gigasprintben 1. lettem, nagyon örültem, hiszen elõször került a nyakamba érem. Már így is nagyon boldog voltam, nem is számítottam rá, hogy az összetett versenyben is enyém lesz az 1. helyezés, így másodszor is felkapaszkodhattam a 3 zsámoly tetejére! Bicsák Réka 6. osztályos tanuló Salomvári Általános Iskola Ugyanerrõl a kísérõ pedagógus szemszögébõl: 22 fõs csapattal indultunk Zalaegerszegre 2011. január 28-án, hogy részt vegyünk a Göcsej Környezetvédõ, Tájékozódási és Futó Egyesület által szervezett teremtájfutó versenyen. A tanulók nem kis izgalommal várták a versenyt, melynek kezdetét Monspart Sarolta tájfutó világbajnok közvetlen hangulatú megnyitó beszéde jelentette. S ekkor kezdõdött számomra a nosztalgiázás… 1978-ban a Zrínyi gimnázium diákjaként magam is részt vettem hasonló verse-

nyen, igaz, azt az Alsóerdõn rendezték. Akkor is Monspart Sarolta bíztató szavai után indultunk útnak. Máig emlékszem az abban az évben világbajnoki címet szerzõ sportolónõ nyugalmat, kiegyensúlyozottságot sugárzó egyéniségére. Elmondhatom, hogy az eltelt nem rövid idõ alatt ez mit sem változott! Kell ennél több, hogy átérezhessük a rendszeres sporttevékenység jótékony hatását? S nem utolsósorban nagyon jó érzés volt látni tanulóink örömét eredményhirdetéskor! „Éremesõ” hullt rájuk, ahogy ez az alábbiakból kiderül: aranyérmes: Bicsák Réka 6.o. (gigasprint + összetett), ezüstérmes: Tomor Odett 2.o., Szabó Bálint 2.o., Kulda Bence 4.o., Balogh Judit 6.o., bronzérmes: Horváth Richárd 1.o., Bodorkós Mátyás 3.o., Hári Viktória 5.o. (gigasprint + összetett). Kívánom, hogy a jövõben mind több gyermek számára jelentsen hasznos idõtöltést e sportág ûzése! Gál Jánosné tanító


10

Zalalövõ és Környéke

2011. március

Vidám hagyományõrzés Farsangi vigasság Hagyárosböröndön

Jelmezbe bújtak a legkisebb hagyárosböröndiek. „Itt a farsang, áll a bál…”hangzott föl Hagyárosböröndön március 5-én. S hirdette egyben a mondóka: vidámság költözött ismét a faluba. Hagyományos jelmezes mulatságot rendeztek – a bolondozás jegyében – a településen. A jókedélyû, derûs forgatagnak a község kultúrháza adott otthont. A télbúcsúztató, tavaszköszöntõ esemény fõszereplõi a gyermekek voltak. Izgatottan készülõdtek a kicsik már hetekkel korábban. Alig várták, hogy mesehõsökké, hercegnõkké változhassanak egy napra. – Kuncogás, nevetés töltötte be a községet. Nemcsak a nagyobbak, a legkisebbek is szívbõl mulattak, mókáztak az elmúlt hónapban. A település minden aprósága jelmezt öltött. A csemeték önfeledten szórakoztak saját korosztályukban. Jó volt látni lelkesedésüket. Fontosnak tartjuk, hogy feledhetetlen élményekkel gazdagítsuk a gyermekeket. Olyan programokat szervezünk számukra, amelyek által lelkileg gyarapodhatnak, s amelyekre szívesen emlékeznek majd viszsza felnõttként – mondta el Simon Katalin, a szervezõ Hagyárosböröndi Ifjúsági Klub nevében. Rengeteg kedves figura tûnt fel a településen. Erdõmezõ minden állata és még a

TV- és Híradástechnikai híradástechnikai Szerviz

- TV javítás - TV javítás - DIGI - DIGI TVTV zalaegerszegi zalaegerszegi forgalmazója forgalmazója - Mindig - Mindig TVTV - 7-digitális 7 digitális csatorna csatorna havidíj havidíj nélkül! nélkül! - -Távirányítók Távirányítókforgalmazása forgalmazása - Digitális - Digitális mûholdas mûholdas televíziózás televíziózás

Zalaegerszeg, Ady u. 31. Tel.: 92/510-865, 30/318-9631 30/692-3599 E-mail: postmaster@elektroservice.t-online.hu

mesehõs Scooby-doo is idetévedt. Jelen voltak a királykisasszonyok, a hercegnõk, az angyallányok, a cowboyok, a bohócok és a nõvérek. Voltak, akik szavaltak és meséltek, míg

mások átéléssel alakították szerepüket. A zsûritagok nem is tudtak választani, így hát minden gyermeket jutalmaztak édességgel és apró ajándékokkal. A színes felvonulás után ügyességi megmérettetés következett. Nem maradhatott el a fánkevõ-, és szörpivóverseny sem. Mindeközben pedig tanultak is a csemeték. Játékos feladatok keretében ismerték meg farsang történetét és tradícióját. Hogy még teljesebb legyen a karneváli hangulat, tombolát sorsoltak, s közben süteményeket majszoltak a helyiek, melyeket a hagyárosböröndi lányok-asszonyok készítettek. A fergeteges forgatag zenés-táncos esttel zárult. – mzs –

Csödei maskarások

A csödei kultúrházban rendezték meg a hagyományos farsangi mulatságot. A jelmezben érkezetteket jutalomban részesítette az önkormányzat. A helyi asszonyok saját készítésû fánkkal kínálták az ötletes jelmezbe öltözött résztvevõket (képünkön).

– Úgy gondolom, a hagyományokat õrizni és ápolni kell évrõl-évre, tovább kell adni gyermekeinknek és unokáinknak. Sajnos ilyen hagyományõrzés már csak a kis falvakban él – mondta lapunknak Reszneki Gyuláné, Csöde polgármestere.

Tudósítókat keresünk! Várjuk mindazok jelentkezését térségünkbõl, akik szívesen tudósítanának a településükön történt eseményekrõl. Jelentkezés: tel.: 92/596-936 (8-16 óráig), fax: 92/596-937,

Fõzni jó! Felcsillant a remény… Csak a tavaszi nagytakarítás során szembesülünk a ténnyel: a nehezen elérhetõ helyeken rengeteg dolgot tudunk felhalmozni. Amikrõl csak most derül ki: nincs is rá szükségünk. Egész eddig csak foglalták a helyet, miközben tárolási gondjaink vannak. Ilyenkor keserûen gondolunk leggyakrabban használt dolgaink hányatott sorsára. Helyhiány miatt, mindenki csak lerakja valahova. Ezért a folyamatos rendrakással rengeteg idõ megy el az életünkbõl. … Errõl eszembe jutott Csaba barátom. Õk is folyamatos helyhiánnyal küzdöttek. Felesége napról napra egyre nehezebben tudta fenntartani a rendet. Egyre több ideje ment el nap mint nap ezzel, ami lassan a családi békét is veszélyeztette. Egészen addig, amíg Csaba egyik közös ismerõsünkkel nem találkozott: – Tudod, nem gondoltam volna, hogy ekkorát fog változni az életünk – mondta. Végül is csak a konyhabútor elrendezése és felszereltsége változott. A konyha nem lett nagyobb. A feleségem is mondja, nem tudja miért, de több dolgot tud eltárolni. Ennek ellenére mégis minden jobban áttekinthetõ. Mindennek megvan a helye. Ezért a takarítással, rendrakással sokkal kevesebbet kell foglalkoznia. Több idõnk marad a családra és egymásra. Csaba elõtt felcsillant a remény. Ha ezt így meg lehet oldani a konyhában, akkor mennyivel könnyebb lenne az élet a nappaliban, a hálóban és a gyerekszobában! És ezért felhívott…. mxm lakberendezés: Miszori Imre


2011. március

Zalalövõ és Környéke

11

Az alma mater visszavár Internet fiesta… A fenti címmel rendeztek kiállítást a Zalalövõi Általános Iskolában immár hagyományosan az 1848. március 15-i ünnepséghez kapcsolódóan. Az intézményben egykori diákok alkotásait tárták a tanulónyilvánosság és a város lakossága elé, mintegy pél-

daként a felnövekvõ generációnak. Idén Balaskó Árpád és Szabó Balázs képzõmûvészek – akik szintén egykoron a Zalalövõi Általános Iskola diákja voltak, – munkáit tekinthették meg az érdeklõdõk március 11-tõl 25-ig.

Ezüst az országoson 2. hely a diákolimpián! Gál Henrietta, a Zalalövõi Általános Iskola tanulója ebben a tanévben is remekelt a teke diákolimpián. A Zalaegerszegen lebonyolított területi versenyt 267 fával ismét megnyerte, továbbjutva az országos döntõbe. Itt tovább javított eredményén és 272 fával a 2. helyen végzett, mindössze 3 fával lemaradva az 1. helyezettõl. Teljesítményének értékét növeli, hogy nem igazolt versenyzõ, édesapjával, Gál Tiborral készültek a versenyre. Fábián Ádám, a Zalalövõi Általános Iskola 6.a osztályos tanulója az Apáczai Kiadó által meghirdetett Apáczai Csere János országos népdaléneklõ verseny megyei fordulóját megnyerte, így részt vehetett a március 28-án megrendezett budapesti döntõben. Itt is szép sikert ért el, ugyan nem került az elsõ három közé, de az elõadásáért kapott ezüst oklevélért minden dicséretet megérdemel. Felkészítõ tanár: Hideg Zoltánné.

A hallgatóság érdeklõdve fogadta a látványos elõadást. Pál Éva, a városi könyvtár Az Informatikai és Könyvtári Szövetség a Nemzeti Kul- munkatársa köszöntötte a turális Alap támogatásával im- megjelent 25 fõs érdeklõdõt, már 12. alkalommal rendezi hangsúlyozván a könyvtár és az meg az Internet fiestát a könyv- olvasás fontosságát és az intárakban. A cél az, hogy minél ternet használatát. Ezt követõtöbben ismerkedjenek a világ- en Pataki Balázs, a könyvtár háló új lehetõségeivel, fejlesz- munkatársa nyújtott elõadásátéseivel, és szerezzenek infor- ban segítséget a friss hírek mációkat az internet változa- eléréséhez, és a hírportálok tos világáról. Hangsúlyozottan általi tájékozódáshoz. Szó esett kerültek elõtérbe azok a be- napjaink népszerû szórakozási mutatók, amelyeken az inter- lehetõségeirõl, a videómegosznet a tanulás, az olvasás kime- tó oldalak által közzétett tarríthetetlen lehetõségeit is hor- talmakról, s a hallgatóság megdozzák. Így kerülhetett sor tudta, hogy milyen is az, amimárcius 23-án Zalaháshágyon kor egy szórakozásból feltöla zalaegerszegi József Attila tött felvételbõl lesz országos Városi Könyvtár mozgókönyv- hír. Az elõadás az érdeklõdõk tári ellátásában részesülõ közel kérdéseivel, valamint Büki 3.000 kötetes könyvtárában az József polgármester zárszaInternet Fiesta rendezvényére. vával ért véget.

A Bagodért Egyesület áprilisi programjai Minden hétfõn nyugdíjas klub 14 órától, helyszín: közösségi ház (egészségház felsõ szintje). Minden szerdán gerinctorna 18.30-tól, helyszín: általános iskola tornaterme. Április 4. Élõ ételek a táplálkozásban – elõtérben a csiráztatás. Elõadó: Fülöp Zoltán, helyszín: idõsek klubja, Sport u. 4. Április 8 és 15., 16 órától: Babázó kör és játszóház. Beszélgetés Pesti Tímea pszichológussal, helyszín: közösségi ház. Április 9. Tavaszköszöntõ gyalogtúra, úticél a hagyárosi vadászház - Szentpálon keresztül. Találkozás a bagodi polgármesteri hivatal elõtt. Április 10-17-ig BAGODI TAVASZ kiállítás és vásár a helyi kézmûvesek munkáiból. Megtekinthetõ szombaton és vasárnap 1500-1900 óra között, hétköznapokon telefonos egyeztetés szükséges. Április 11. és 26. Ringató foglalkozás 10.30-tól a közösségi házban (egészségház épülete). A részletes programok a bagod.hu honlapon megtekinthetõek.

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok készítése szerkesztése megbízhatóan, gyorsan! Érdeklõdni: 92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu


12

Zalalövõ és Környéke

2011. március

Számítástechnikai képzés Zalacsében Víz világnap Könnyedén elboldogulnak az informatika világában a zalacsébiek. Március 16.-tól pedig még egyszerûbben, számítógépes tanfolyam indult ugyanis a településen. Az ingyenes – önkormányzat által támogatott – kurzus a zalaegerszegi József Attila Városi Könyvtár gondozásában zajlik. A falubeliek örömmel fogadták a lehetõséget, 12-en ültek újra „iskolapadba”. A heti két alkalommal megrendezett tanfolyamon a szövegszerkesztés leglényegesebb ismereteit sajátítják el a lelkes lakók. – A számítógép alapvetõ kezelésében és használatában már jártasak a zalacsébiek. A mostani 20 óra alatt egy adott szöveg formázását, tartalmi megjelenését és az ezzel kapcsolatos mûveleteket tanulják meg a helyiek. Mindennapi ügyintézéseikben is hasznukra válnak ezek a tudások. Megismerkednek a levélírás, az önéletrajzkészítés szabályaival, ezek ismerete nélkül manapság már nehezen érvényesülni. Aktívan, nyitottan, lendületesen, lelkiismeretesen végzik a tanfolyamot a községbeliek, a legjobb tanítványok – mondta el a foglalkozásokat tartó

Dávid Zoltánné, Mónika könyvtáros. Az oktatás a kultúrházban, baráti hangulatban telik. Mindenkinek jut számítógép, így külön-külön – ámbár egymást segítve – sajátítják el a számítástechnika fortélyait. – Tájékozottabb szerettem volna lenni a modern technika vívmányaival kapcsolatban, ezért jelentkeztem a tanfolyamra. Minimális szinten értek a számítógép kezeléséhez, a szövegszerkesztésrõl azonban nem sok tudásom volt eddig. Megéri a fejtágítás, olyan ismeretekre teszünk szert, amelyeket mindennap használni fogunk a késõbbiekben. S ki tudja, akár még munkaerõpiaci elhelyezkedésünkben is segítségünkre lehet a képzés. Vidám társaságban, kellemes idõtöltés keretében, szórakozva tanulunk – tette hozzá Horváthné Hegyes Eszter, „nebuló”. A számítógépes alapismeretek tanfolyam április 6-án, a tanúsítványok ünnepélyes átadásával zárul. Az önkormányzat úgy tervezi, igény esetén újabb kurzusokat indítanak, de valószínû, hogy az már az érdeklõdõk hozzájárulásával mûködne. - mzs -

Heti két alkalommal találkoznak.

Felhívás! Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az elmúlt évben a személyi jövedelemadó 1 %-ból a Zalalövõi Általános Iskolában mûködõ Bitbúvár Alapítvány számlájára befolyt összeg 301.291 Ft, melyet ezúton is megköszönök. Az összeget tanulói padok és székek vásárlására fordítottuk. Kérem a lakosságot, hogy idén is támogassák alapítványunkat – a kapott támogatási összeget iskolai bútorzat vásárlására kívánjuk fordítani – személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával! A rendelkezõ nyilatkozaton feltüntetendõ adatok: BITBÚVÁR ALAPÍTVÁNY adószám: 18950687-1-20 (Kitöltött rendelkezõ nyilatkozat az iskola titkárságán kapható!) Köszönettel: Gyarmati Antal Bitbúvár Alapítvány kuratórium elnöke

– a környezettudatos nevelés jegyében

Fotó: Mészáros T. László A díjazottak… Rajz, fotó, irodalom, képzõmûvészet, tájékozódási futás, tesztfeladatok, szerelvény bemutató, üzemlátogatás, kiállítás, játszóház, … csak néhány a címszavak közül, ami mind a Zalavíz Zrt. idei víz világnapi programjait jellemezte. Több mint 400 beérkezett pályamunka, a programokon összesen több mint 1500 résztvevõ fémjelezte a rendezvények sikerét. – Lassan két évtizede annak, hogy az ENSZ javaslatára minden évben március 22-én ünnepeljük a Víz Világnapját. Célja, hogy felhívja a figyelmet az élet számára nélkülözhetetlen elemre, így tudatosítva bennünk, hogy ne vegyük természetesnek és magától értetõdõnek a csapból folyó ivóvizet, és hogy tudatosan törekedjünk vizeink védelmére. Minden évben más és más öszszefüggésre rámutatva az idei év kiemelt témája: „Víz a városokért" – kezdte beszédét Bein György, a Zalavíz Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója a Zalavíz Zrt. ivóvíz üzemében március 22-én rendezett megemlékezésen. – Ahhoz, hogy a jövõben is mindenkinek jusson tiszta ivóvíz, hogy megmaradhassanak a folyók és tavak, erõfeszítéseket kell tennünk vizeink megóvásáért, állapotuk javításáért. Becsülnünk és óvnunk kell tehát a vízvagyont. Örömömre szolgál, hogy a környezettudatos gondolkodás hazánkban is egyre népszerûbb, különösen az ifjú nemzedékek körében. Ezért szervezi programjait évrõl-évre a Zalavíz Zrt. a gyerekek részére. Mivel az ellátási területünk falvaiban élõ ovisokat, iskolásokat is aktívan bevontuk a rendezvényeinkbe, eltérve az ENSZ jelmondatától, programjainkat

„A víz a környezetünkben” címmel hirdettük meg.” A zalaegerszegi székhelyû, Zala megye 124 településén szolgáltató Zalavíz Zrt. 2002 óta szervez Víz világnapi vetélkedõket, amelynek az elmúlt években már internetes elõdöntõi is voltak. Idén a vetélkedõ helyett hagyományteremtõ céllal tájékozódási futást rendeztek március 18-án a Gébárti-tónál. A verseny során tesztkérdések formájában a gyerekek elméleti felkészültségét is mérték, így ötvözve a vetélkedõt az egészséges életmódhoz tartozó futással. Itt az elsõ helyet az Öveges ÁMK csapata szerezte meg. A március 22-23-án megrendezett nyílt napok keretében több mint 1200 gyerek vett részt üzemlátogatáson, ahol a víztisztítómû bejárása mellett elõadással, munkagép-, szerelvény-, laboratóriumi és munkaruha bemutatóval, játszóházzal is várták a gyerekeket. A társaság idén is meghirdette Víz világnapi rajz-, fotó-, irodalmi- és képzõmûvészeti pályázatát, amelynek alkotásait a nyílt napok keretében a kiállításon megtekinthették az érdeklõdõk. A legsikeresebb alkotások készítõi a megemlékezés keretében Bein Györgytõl és Arnhoffer András mûszaki igazgatótól vehették át az okleveleket és a jutalmakat.

Hirdetésszervezõket keresünk a megye minden részébõl! Érdeklõdni lehet: 92/596-936, 8-12 óráig, illetve 30/378-4465.


2011. március

13

Zalalövõ és Környéke

Télûzõ maskarások Káváson

Tréfás farsangi jelmezbe bújt fiúk-lányok, idõsek és fiatalok keltek útra március nyolcadikán Kávás fõutcáján, miután a közösségi házban kiki magára öltötte az ünneplõt. Maskarás felvonulást tartott a Kávási Ifjúságért Kulturális Alapítvány, de tán jobb, ha az ízes göcseji szónál maradunk: macskuráztak a népek húshagyókedden. Kereplõvel és más alkalmas zajkeltõ eszközzel keltek útra és illendõen be-beköszöntek, azaz nem zörgettek hívatlanul minden házba, ám betértek mindenhova, ahol jó szívvel, no és finomságokal várták õket. A mókázó farsangi sokaságot a házigazda borral, pálinkával, az ifjoncokat üdítõ-

vel, a háziasszony pedig fánkkal, süteménnyel traktálta. Az idén már ismét hagyományszámba ment a kávási maskarázás, hiszen már harmadik éve rendezik meg ismét a felélesztett népszokást. Eke Lászlóné és a közösségi életbe aktívan bekacsolódó segítõi ezúttal is üde színt varázsoltak az alig-tavaszi estébe. A jelmezesek közül egyik helybeli hölgyet bizony a saját férje is csupán aprólékos vizsgálódás foganatosításával ismert fel. Volt köztük kéményseprõ, nyuszi, kiscica, bohóc, kukás néni és bácsi, ördög és rokkantosított télapó… A húshagyókedd fõszereplõjévé a kiszebábu vált, „akit” elõzõleg gondos kezek szalmából készítettek, hogy az-

Rock and roll…

Szabó Dorina, Völgyi Alexandra, Kiss Virág, Ostrom Eliza és Molnár Nóra edzõ. Március 6-án ötödik alkalommal került megrendezésre Zalalövõn a Salla Kupa nyugat - dunántúli akrobatikus rock and roll táncverseny. Közel kétszáz résztvevõvel indult a rendezvény, számos dunántúli település képviseletében. Érkeztek táncosok Csepregrõl, Sopronból, Szombathelyrõl, Horvátzsidányból, Táplánszentkeresztrõl, Hegykõrõl, Celldömölkrõl, Sárvárról, Zalaegerszegrõl, Mosonmagyaróvárról, Káldról, Hegyfaluról és természetesen nem hiányozhattak a zalalövõi versenyzõk sem. A délelõtti elõdöntõk után alakult ki a délutáni döntõk sorsolása. Aki nem került be elsõre a döntõbe, a reményfutamban tehetett még egy próbát. Akinek ezután sem kedvezett a szerencse, annak sem volt oka az elkeseredésre, senki nem ment haza üres kézzel.

A rendezvény ideje alatt tombola várta a résztvevõket, ahol végül minden nyeremény gazdára talált. A délutáni döntõk során számos hazai siker született. A kislány és a nagylány kategóriában az elsõ és harmadik helyezett is zalalövõi páros lett. A formációk sem maradtak érem nélkül, a kicsik második, a nagyok harmadik helyezést értek el. A zalalövõi versenyzõk eredményei. Kislány kategória: 1. Szabó Dorina – Völgyi Alexandra, … 3. Kiss Virág – Ostrom Eliza. Nagylány kategória: 1. Somogyi Luca – Somogyi Lilianna, … 3. Hénics Fruzsina – Hegyi Flóra. Children formáció: 2. Banditák (Szabó Dorina, Völgyi Alexandra, Kiss Virág, Ostrom Eliza). Felnõtt formáció: 3. Hulla-Jók (Benkõ Roberta, Jóna Alíz, Reszneki Klaudia, Embersics Beáta).

Kálmán József, a polgárõrség elnöke jó szóval és vörösborral fogadta a télûzõ gondûzõket. tán lángok emésszék el, mint a gonosz jelképét. A tûzgyújtás volt az est csúcspontja, hiszen a néphagyomány szerint a szalmából készült kiszebábu elégetése megszabadítja az embe-

reket minden bútól és bánattól, bajtól. Így aztán meg is váltak minden rossztól és vígan ballagtak haza a kávási macskurások. -f-

CZOTTER IRODATECHNIKA Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36. Másológépek, egyéb irodagépek, Tec Ma és Samsung pénztárgépek, kellékanyagok értékesítése és szervize. Másológépek bérelhetõk.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824

Zalalövõ és Környéke Közéleti

havilap

Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér

Szerkesztõségi ügyfélszolgálat: 8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381. Tel.: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937 E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Kiadja: Dél-Nyugat Kiadó ISSN 2061-3601

Készült: Göcsej Nyomda Kft., Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel. /fax: (92) 316-783


14

Zalalövõ és Környéke

2011. március

Asztalitenisz bajnokság Zalacsében A versenyzõk közt körmérkõzéssel dõlt el a sorrend, mely alapján Pungor Gábor lett az 1. helyezett, Erdei Tamás a 2., Csonka Adrián pedig a 3. helyen végzett. Ju-

talmuk serleg, pezsgõ, valamint oklevél volt. Köszönet a szervezõknek, a résztvevõknek és gratuláció valamennyi magát megmérettetõ játékosnak!

A Zalacsébi Természetjáró és Fotós-klub

Egy hónapig tartott a bajnokság. Egy hónapos kitartó küzdelem ért véget Zalacsében az asztalitenisz szerelmesei között. A szervezõk legfõbb célja a sportág népszerûsítése, valamint egy amatõr bajnokság biztosítása volt e sportot kedvelõk körében. A versenyt vállaló játékosok hétvégenként mérték össze tudásukat, a helyszínt biztosító zalacsébi kultúrházban, ahol a nézõk igazán jó hangulatú, sportszerû meccseket láthattak.

túrát szervez 2011. április 30-ra (szombatra) a „Sándor-patak” mentén, melyre szeretettel várjuk az egész családot! Találkozó a kultúrháznál 1300-kor, visszaérkezés remélhetõleg sötétedés elõtt. A túra során végigjárjuk a „Sándor-patak” mentét egészen a forrásig. Amit mindenki feltétlenül hozzon magával: • kényelmes, strapabíró cipõ, • vastag hosszúnadrág, • meleg pulóver, • étel-ital, • kullancsriasztó. Továbbá szeretnénk minél több információt, régi történetet összegyûjteni, ami a patakhoz kapcsolódik, ezért kérünk minden résztvevõt, hogy informálódjon a szülõktõl, nagyszülõktõl és a túra során ossza meg velünk ezeket! Aki szeret fényképezni, a túrára bátran hozzon fényképezõgépet, mert garantált, hogy lesz mit megörökíteni! Gyermekek csak szülõi felügyelettel vehetnek részt a túrán! További információk: Tóth Ádám curelesswounds@gmail.com vagy 30/571-6323

www.zalalovo.hu/salla-comp

Vass Gyula üveges mester

H-9931 Ivánc, Kossuth L. u. 17. Tel./fax: 06-94/442-368 Mob.: 06-20/316-1227

OMEGA GÉPKER 8996 Zalacséb, Rákóczi út 55. 8900 Zalaegerszeg, Körmendi u. 27/a Tel.: +36 30 / 9472-368 www.omegagepker.hu

Zalalövõ, Széchenyi u. 6.; tel.: 30/621-31-45; email: salla-comp@zalalovo.hu

Minõség – Megbízhatóság – Meggyõzõ ár! Nyitva tartás:

Szerda

16-18-ig

Péntek

16-19-ig 8-13-ig

Szombat

Telefonos hibabejelentés, információ: minden hétköznap 16-20 óráig: 30/621-31-45

Áruvásárlási hitel kedvezõ feltételekkel!

Új és használt számítógépek széles választéka! Számítógép összeállítása alkatrészekbõl, bõvítése – az Ön igénye szerint! Ajánlott konfiguráció: Asus G41 alaplap, Celeron DC 2,6 GHz CPU, 1 GB 1333Mhz DDR3 Ram, 500 Gb HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház 52.000 Ft Asus G41 alaplap, Intel E6600 CPU, 2 GB 1333Mhz DDR3 Ram, 500 Gb HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház 65.000 Ft VGA kártyával mindkét konfiguráció tetszõlegesen bõvíthetõ!

Notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, MSI, HP, Samsung, Toshiba, Fujitsu-Siemens! Pl.: ASUS EEE PC 1001PX 10,1"/Intel Atom N450 1,66GHz/1GB/250GB/Windows 7 Starter (fekete, fehér, kék) 79.900 Ft ASUS K52F-EX467D 15,6"/Intel Pentium P6100 2GHz/2GB/ 320GB /DVD S-multi/FreeDOS notebook 114.900 Ft

Használt márkás számítógépek széles választéka, 20.000 Ft-tól! Kétmagos használt számítógépek 32.000 Ft-tól P4 3000/512/80(Sata)/DVD/S/L/PCIE - Acer Veriton 3700G - Slim (s775 / DDR) XPP 20.000 Ft

Notebook szervizpont! Notebook számítógépek javítása!

Eredeti és utángyártott patronok és tonerek! Tintapatronok töltése!

Akkumulátorok informatikai eszközökhöz, szerszámokhoz És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal! Részletes termékismertetõk: www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp

Digitális fotókidolgozás!

100 - 1500 l axiál ventillátoros permetezõk

105 - 300 cm kalapácsos szárzúzók, rézsûkaszák

Kínálatunkból: AGT és Carraro traktorok, szántóföldi és ventillátoros permetezõk, talajmarók, erdészeti csörlõk, fahasogatók, ágaprítók, sószórók...

OrczyAlkatrészáruházZalaegerszegenis! A Zelka Zrt. alkatrész- és szervizüzletágát a SZABÓ FAMÍLIA KFT. vette át. A NÉV VÁLTOZOTT, A PROFIL MARADT, A VÁLASZTÉK BÕVÜLT! Háztartási gép- hûtéstechnikai és híradástechnikai alkatrészek kereskedelme és szervize. Porzsákok és távirányítók széles választéka. ÚJDONSÁG: új-használt és felújított háztartási, híradástechnikai termékek állandóan változó készlettel. 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 9. Telefon: 92/312-657 Nyitva: H-P: 8.00 - 17.00, Szo-V: zárva

Zalalövő és Környéke  
Zalalövő és Környéke  

Zalalövő és Környéke

Advertisement