Page 1

kö zéleti

havila p

XIII. évfolyam 2011. február

Vendégváró kávási hegyhátak Szövetkeznek a borosgazdák A legjobb úton van a megalakulása felé a kávási hegygazdák szövetsége. A kis zsákfalut körülölelõ hét dombhát tulajdonosai elõrevezetõ terveket szövögetnek. Az elképzelésrõl szélesebb körben, közel negyven család részvételével már korábban is tanácskoztak az érdekeltek a helyi közösségi házban, február 20-án pedig a munkában oroszlánrészt vállalók gyûltek össze az egyik hegygazda pincéjében, ahol elosztották a rájuk háruló feladatokat. A szövetség megalakításában várhatóan akár nyolcvan család is érdekelt lehet. Bár a szervezõmunka nem önkormányzati feladat, Fekete A szövetség megalakításán munkálkodó kávási és zalaszentgyörgyi hegygazdák.

Zalalövõ város Önkormányzata Tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 00

2011. március 15-én 10 órakor a „Salla” Mûvelõdési Központ színháztermében tartandó

László polgármester koordinálja a szövetség megalakításával kapcsolatos feladatokat. A napsütéses februári délutánon megtartott összejövetelen ismertette a szövetség fõ célkitûzéseit. Példaként a Dunántúlon már elõbbre tartó gazdaközösségeket, így a vasi hegyhátak élõ pincesorait is megemlítette. – Fontos hogy megõrizzük a helyi épített értékeket, csakúgy mint a természeti értékeinket és minél szélesebb körben megismertessük a külvilággal. Az érintetlen göcseji lankákra messze földrõl is szívesen eljönnek majd (Folytatás a 2. oldalon)

Vidám hagyományõrzés A hagyományokhoz híven télûzõ, bolondos menyegzõt tartottak február 26-án Vaspörben. Körbejárták a vidéket, felkeresték az ozmánbükieket, a hagyárosböröndieket, a zalaháshágyiakat, a szõceiket, de még a hegyháthodászaikat is, hogy lehetõségükhöz mérten támogassák pár fillérrel esküvõjüket. Rongyossá beszélték szájukat hétvégenként, de meg lett a foganatja, tellett bugyira, maradt kelengyére. Miután mindent megszerveztek, megtettek a (Folytatás a 2. oldalon)

LYONESS Your Cashback Company

Termékpartner

Ünnepi beszédet mond:

Vigh László Zalaszentgrót Választókerület FIDESZ-KDNP Országgyûlési képviselõje

Az ünnepi mûsort a Zalalövõi Általános Iskola tanulói adják. Az ünnepség után az 1848/49-es szabadságharc mártírjainak tiszteletére emelt Petõfi emlékmûnél helyezhetõk el a kegyelet koszorúi.

KERESKEDÉS

• Autóalkatrészek, szûrõk, akkumulátorok, SIMSON kismotoralkatrészek, • CASTROL, MOBIL, Q8, OEST,OPEL, FORD, MOL kenõanyagok versenyképes árakon! • Motorkerékpár és jármûalkatrészek beszerzése egyéni igény szerint is. KOCSIS AUTÓALKATRÉSZ 8999 Zalalövõ, Bem u. 2/a Nyitva tartás: H-P 8-17 óráig, Szo:8-12.30-ig Tel.: 92/372-600, Fax.: 571-069, Mobil: 30/610-6707 E-mail: kocsisautoalkatresz@citromail.hu

További kedvezmények


2

Zalalövõ és Környéke

2011. február

Vidám hagyományõrzés Rönkhúzást rendeztek Vaspörben (Folytatás az 1. oldalról) sikeres frigyért, és „adománygyûjtés” közben a lehetõ legtöbbet fogyasztottak, élményekkel gazdagodtak; jöhetett a várva várt esemény. – Hajdanán, ha a faluban az elõzõ évben egy ifjú pár sem kelt egybe, a pártában maradtakat szégyenrönkhöz kötötték az ott élõk. A rönkhúzással büntetni szerették volna a fiatalokat egykoron a gyámoltalanságukért, hogy nem tudtak megházasodni, férjhez menni. Kiforgatott mulatsággal telet ûzve, hangoskodva, nagy vigadalommal zárták ilyenkor régen a farsangot. Az esemény célja évtizedek, századok óta változatlanul a búfelejtés, a szürkeség és a hideg elûzése. S ez volt a szándékunk nekünk is, ezért döntöttünk úgy a település lelkes fiataljaival, hogy 2002 óta idén elõször, újra felelevenítjük ezt a vidám, színes szokást. Így esett, hogy közszemlére tettük a mértes rönköt és a község legszebb farsangi párját február utolsó szombatján – mondta el Kalamár Szabolcs, Vaspör polgármestere. Még napnyugta elõtt, mikor az óra kettõt ütött, a faluvégtõl indulva megtartották a menyegzõt. S akik tanúik akartak lenni a házasságkötésnek, beöltözve kísérték a rönköt és a népet. Elõször a fiús házhoz érkezett a menet, ahol a kisbíró kikérte a võlegényt. Görbelábú Áron, legénykori nevén Vaspöri Zoltán bánatos képpel fogadta a násznépet. Sorsába beletörõdve és nagy tuszkolás közepette elin-

A vaspöri rönkhúzás násznépe. dultak a lányos házhoz, ahol már epedve várta párját Borzoshajú Katát, leánykori nevén Dervalics Szandrát. Az ara sem volt túlságosan derûs, de az lett egykét feles után. A párt rönkre ültették, mely elejétõl a végéig 11 méter, végétõl az elejéig, 10 méter hosszú volt. A díszes kompánia felkerekedett és hangos énekszó kíséretében nekiindultak a településnek. A vonulók sorában jelen voltak a boldog örömanyák és az elégedett örömapák. Útközben a kisbíró – Kalamár Norbert – többször szólt a sokadalomhoz, felhívva a násznép figyelmét: ha valaki tud olyat, amiért e házasság nem

jöhet létre, az mondja meg, vagy legyen néma örökre. Mivel ellenvetés nem akadt, folytatta mondókáját. Kifigurázta, humoros történetek keretében mesélte el a község népének elmúlt évben történt, viselt dolgait. Végül megérkeztek a lakodalom helyszínére, a helyi betérõ udvarára. Az ifjú pár a kocsma és a plébános elõtt fogadott egymásnak örök hûséget. Áron megígérte, feleségén kívül nem csal meg más asszonyt, s azt is, hogy a kocsma lesz az otthona. A bozontos Kata pedig megfogadta: hogy ha férje késõn ér haza, másnap dagadt orral kel fel, meg persze, hogy az italt õ sem veti meg. Az egybe-

kelés után jött a batyus mulatság és a nóta, melyre vártak mindenkit a feldíszített kultúrházba. Táncra perdült a násznép, s volt fergeteges menyecsketánc. Véget ért a móka erre a napra, meglett a farsang házaspárja. Remélik jövõre, nem kell rönkhúzás Vaspörbe. S hogy egy kis komolyságot is vigyünk a végébe, a falubeliek köszönik minden helyi és környékbeli támogatását. A „kéregetésekbõl” és a büfébõl befolyt összeg ugyanis a Vaspöri Ifjúsági Egyesület kasszáját gyarapította, melyet a klub mûködésére fordítanak majd. - mzs -

Vendégváró kávási hegyhátak

ebben kitûnõ partner lesz a helyi polgárõrség. Természetesen weblap is készülhet majd a közös értékek demonstrálására. Várhatóan rendszeres lesz a borosgazdák önképzése és szakértõ elõadókat is meghívnak, akiktõl további ismereteket szerezhetnek a szõlõtermesztés és borászat szakkérdéseirõl. Meg kell becsülni az õshonos fajtákat is, hiszen ezek kuriózumnak számítanak, s új fajták telepítése is szóba jöhet. S egyszer majd, tán nem is túl sokára létesülhet vendéglõ a faluban, ahol a helyben termelt itókát szolgálják fel a vendégeknek. A hangulatos, ódon falak közt, míg duruzsolt a kályha, Fekete László polgármester kiosztotta a feladatokat vállaló aktivistáknak a megbízóleveleiket, amelyek birtokában munkához foghatnak. A többi gazdát képviselõk: a kávási Bokor János, Filipovits Antal és Horváth Imre, valamint a zalaszentgyörgyi Dömötör László és Vaski Gábor elõtt nem kis feladat áll. Nyakukba veszik a dombhátakat és a

térképek segítségével számba veszik a területen gazdálkodókat és mindenkivel megbeszélik a tennivalókat, gyûjtik az ötleteket. Élettel telik meg tehát a Bükkhegy, Öreghegy, Szabóhegy, Szomihegy, Zsidóhegy, Zsimbahegy, Vaskóhegy. A Kávási Ifjúságért Kulturális Alapítvány képviseletében Eke Lászlóné javaslatot tett rá, hogy az idei hegyitúrát – amelyet már tizedik esztendeje évente megrendeznek – már a szõlõsgazdák bevonásával szervezzék meg. A hangulatos, játékos-vetélkedõs, fiatalnak és idõsebbnek egyaránt hangulatos programra június 11én kerül sor. Az eddigi tapasztalatok alapján várhatóan közel 200 fõt vonz majd az eseményre a göcseji borocska, a kemencében sült falatok, a langali, a pogácsa, a harmonikaszó, no és a közösségi élmény. A további hegyi rendezvényeknek – májusfaállítás és kitáncolás, szalonnasütés, szüreti felvonulás – csakis a fantázia szab határt. Kép és szöveg: Farsang Lajos

Szövetkeznek a borosgazdák (Folytatás az 1. oldalról) a látogatók, ám ehhez meg kell teremtenünk a méltó körülményeket, ez viszont csakis összefogással lehetséges. A közös érdekeknek meg kell elõzniük az egyéni érdekeltségeket, s nem tarthatjuk a markunkat mintegy adományért, hanem magunknak kell megteremtenünk az újabb és újabb értékeket, idegenforgalmi attrakciókat. Mindennek már néhány éven belül érezhetjük a hasznát – fogalmazta meg a kisközség elsõ embere. A kávási hegyen mintegy negyven, a hajdani népi építészetet reprezentáló úgynevezett boronapince vár felfedezésre. Az ifjabbak kedvéért: a göcseji építészeti tradíciók szerint fagerendákból összeácsolt, agyaggal tapasztott falú épület a boronaház. Az építményeket, amelyek mél-

tán szolgálhatnak turistacsalogatóul az elõttünk álló évtizedekben, helyi védelem alá helyezte az önkormányzat. Bár a boronapincék helyi védelem alá helyezésével nem mindenki ért egyet maradéktalanul, hiszen kötelmekkel is jár, hosszabb távon mindenkinek az érdekét szolgálja, hogy az utókor eredeti állapotában találhassa ezeket a hajdani építészeti értékeket. Arra, hogy valóban idetalálnak majd a vendégek messze földrõl is, garancia az itt élõ emberek barátságos, nyílt természete – világlott ki a polgármester szavaiból. A boronapincék állagmegóvásán túl a következõ idõszak feladatai közé tartozik a külterületi utak javítása és a néhány, szemet bántóan gazdátlan szõlõbirtok rendbetétele is. A vagyonvédelmet is meg kell szervezni,


Zalalövõ és Környéke

2011. február

3

Az elõrelépés lehetõségei Zalalövõn Beszélgetés Vertetics László polgármesterrel Az elõrelépés lehetõségeirõl beszélgettünk Vertetics Lászlóval , Zalalövõ polgármesterével. A cikk elsõ részében (januári számunkban olvashatták - a szerk.) arról szólt a kisváros vezetõje, hogy milyen gondok, tényezõk nehezítették a gazdálkodást. Említette többek között a csökkenõ központi juttatást, miközben a kötelezõ feladatok jelentõsen nõttek az elmúlt években. Igen nagy gond, hogy drasztikusan visszaesett a helyi adóbevétel. A nehéz helyzetbõl való kilábalást – ami nem csak Zalalövõ, hanem a legtöbb település gondja és megoldandó feladata hazánkban – csak munkahelyteremtéssel, a mezõgazdasági termelés növelésével, a turizmus, vendéglátás fejlesztésével tudja elképzelni ebben a térségben Vertetics László. A riport második részében elõször a helyi intézmények mûködésérõl szólt a polgármester. – A jövõben is biztosítani kell az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az intézmények mûködõképességét. Felül kell vizsgálni a nem kötelezõ feladatokat, szükség esetén a finanszírozás csökkentését, esetleges megszüntetését kell kezdeményezni. Az intézmények mûködésének, gazdálkodásának, felülvizsgálatával további takarékossági lehetõségeket célszerû keresni. Az iskola és az óvoda esetében az

Vertetics László intézményekbe járó gyermekek megfelelõ szintû ellátása, képzésükhöz korszerû és hatékony eszközök biztosítása a cél. Az egészségügyi alapellátást az eddigi gyakorlatnak megfelelõen kell továbbra is biztosítani. A hétközi és hétvégi orvosi ügyeleti ellátást felülvizsgáljuk, újra át kell gondolni a további mûködtetést. Érdemes megvizsgálni az õriszentpéteri és a zalalövõi orvosi ügyelet közös üzemeltetésének lehetõségét, vagy a zalaegerszegi ügyelethez való csatlakozást – fogalmazott Vertetics László. Zalalövõn a mûvelõdési ház és az alapfokú mûvészeti iskola tevékenységét is bõvíteni kívánják, hogy minden korosztály részére biztosítsa a

megfelelõ szórakozási és kulturális lehetõségekhez való hozzájutást. A Zala Menti Napok rendezvénysorozat programja frissítésre szorul, törekednek arra, hogy a lakosság és a vendégek részére a programok térítésmentesek legyenek. – A szociális feladatok ellátása a Támasz Alapellátási Intézmény keretei között mûködik, kivéve a tanyagondnoki szolgálat. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a településünkön élõ rászorultak ellátását. Az intézmény munkáját lehetõségeinken belül segítjük – folytatta a polgármester, majd hozzátette: – Továbbra is fontos feladat az intézmények, önkormányzati épületek karbantartása és felújítása. Ezen belül is legfontosabb az óvoda felújítása és bõvítése a pályázat útján nyert támogatás segítségével. Szintén lényeges és sürgõs az iskola lapostetõ szigetelésének megjavítása, a tantermi és konyhai részen a beázások megszüntetése. A megkezdett városközponti felújítást tovább kell folytatni, újabb parkolóhelyek, térkövezett járdák, játszóterek és pihenõövezetek kialakításával. A helyi termékek árusításának megkönynyítése érdekében a templom, illetve a rendõrség mögötti önkormányzati területen piacteret kell építeni. Felül kell vizsgálni az önkormányzat épületének állapotát, tervet készíteni ügyfélbarát fogadó és

ügyintézõ tér kialakítására. Az energiafelhasználás racionalizálása érdekében az önkormányzat épületének hõszigetelését, az elhasználódott és korszerûtlen nyílászáróinak cseréjét is meg kell oldani. Zalalövõn már régóta nagy gondot okoz a hatalmas átmenõ kamionforgalom. Ezzel kapcsolatban Vertetics László megjegyezte: – A 86-os fõút elkerülõ szakaszának tervezési munkáit az UT-TESZT Kft. végzi, ezzel párhuzamosan folyik a település rendezési tervének az átdolgozása is, melyre megbízást a Zalaegerszegi AOD Kft. kapott. A minisztérium és a NIF Zrt. szakembereivel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a tervezési és kivitelezési eljárás során, hogy az elkerülõ út Zalalövõ érdekeit figyelembe véve, az eredeti elképzelésnek megfelelõen, 2013 végére átadásra kerüljön. A Közlekedési Minisztérium megrendelésére a NIF Zrt. elkészíttette az egerági út és a nagyfernekági bekötõ út között létesítendõ kerékpárút kiviteli terveit. Pályázat segítségével a kerékpárút mielõbbi megépítésére kell törekednünk, hiszen ezáltal a Csányi utca, valamint a Kolozsvári utca és a temetõi út is új aszfaltburkolatot kaphat. Tovább kell folytatni a belterületi utak felújítását, és el kell kezdeni a közel 30-40 éves járdák újjáépítését is.

reinkarnációja a Republic és a Kárpátia megfogalmazásában! Az alapítványnak egyik hûséges támogatója Zalaszentgyörgyrõl és a kórusról szóló verssel lepett meg bennünket. A kórustagok egy-egy szál rózsával köszönték meg a népi ihletésû, hímzett fellépõ blúzok megvarrását Buday Ibolyának, s hogy önzetlen munkájával támogatta az énekkart.

Buday Mihály festõmûvész már 14 éve minden kórusbálra felajánlja egy alkotását. Idén a bál szelleméhez kapcsolódva Szent István alakját festette meg. S a meglepetésbõl a gyermekek sem maradhattak ki, a kórust ábrázoló tortával lepték meg õket szüleik. A Szekér János szakács által feltálalt finom és ízletes vacsora után hajnalig tartott a mulatság. Standi Gyuláné

Magyar bál Zalaszentgyörgyön Különleges, egyedi módon ünnepelte fennállásának 14. évfordulóját a Gyertyafény Kamarakórus: magyar bált rendezett. A 21 ifjú kórustag mögött álló aktív szülõi gárda szervezésbõl, összefogásból, a csapat iránti elkötelezettségbõl kitûnõre vizsgázott ismét! Elsõként a kórus 12 kis gitárosa mutatkozott be, sokuknak ez volt a „tûzkeresztsége”. Magyar népdalokat, virágénekeket énekeltek gitárkísérettel. A Gyertyafény Kamarakórus természetesen kórusdarabokkal, Bárdos Lajos többszólamú népdalfeldolgozásaival készült. A kórus 3 népdalénekes tehetsége elõadásában egy gyönyörû zalai népdalt hallhattunk. Hatalmas vastapsot érdemelt ki az a tréfás népdalcsokor is, amit az Innen - Onnan népi zenekar kíséretével adott elõ az énekkar.

A koncert középsõ részében a felsõfokú zenei tanulmányokat folytató kórustagjaink léptek fel. Vízvári Boglárka, a pécsi Zeneakadémia magánének tanszakos hallgatója átélt népdaléneklésével lenyûgözte a hallgatóságot. Standi hegedûjátékához Hajnalka messzirõl jött vendég csatlakozott, Pekko Pulakka a finnországi Sibelius Akadémia hegedûs tehetsége. Ezalatt a táncos lábú kórustagok átöltöztek, hogy bemutathassák a Ghymes együttes zenéjére Tornyos Ervin tanár úr erre az alkalomra készült, mûvészi koreográfiáját. Még mindig népdal rockzenei átiratban, ihletett mozdulatok tolmácsolásában. A színpad átrendezése után a mûsort a Dupla Kuplung együttes elmaradhatatlan fellépése zárta. A népdal modern


4

Zalalövõ és Környéke

2011. február

Aktív zalaszentgyörgyi civilek Faluszépítés, közösségi munka az önkéntesség évében Manapság minden eddiginél fontosabb a civil szervezetek közösségépítõ és értékteremtõ munkája. Zalaszentgyörgy lakói számára természetes, hogy ki-ki hozzáteszi a magáét: – Az alig 440 lelkes településen 12 civil szervezet tanúskodik az összefogás erejérõl – tudtuk meg Kovács Dezsõ polgármestertõl, aki arról is beszámolt, hogy máris egy új közösség bontogatja a szárnyait. – Nagyon fontos, hogy a civil emberek segítõkészségére, áldozatkészségére támaszkodjunk, amikor az állami források kezdenek elapadni, másrészt pedig indokolttá teszi a fokozottabb aktivitást az a tény is, hogy 2011 az önkéntesség éve. Folyamatosan tanulmányozom a közeli és tágabb környezetünket, így azt is, hogy másutt mitõl mennek jobban a dolgok. Mintegy két éve egy osztrák partnerünkkel való beszélgetésünk során arra is fény derült, hogy – túl a 40 éves lemaradásunkon – miért is megy jobban a szomszédainknak. Ismert, hogy szorgalmasak, precízek, takarékosak – ám ebben mi sem maradunk le. A többlet, amit hozzáadnak: az emberek többsége két-három civil szervezetben is aktívan közremûködik. Akár egy falutakarítás, parkosítás, bármilyen közösségi feladat adódjon, önkéntesek sokasága segít társadalmi munkában. Ennek Zalaszentgyörgyön is régi hagyományai vannak. Településünk lakói nagyon aktív közösségi életet élnek. A kultúrát, sportot és számos más területet átfogó civil szervezeteink jól mûködnek. Az anyagi, kulturális és mûvészeti értékek megteremtésén, megõrzésén, a sporttevékenység erõsítésén túl nagyon jelentõs ennek a munkának a közösségépítõ hatása, s nem kevésbé fontos a közösségi és egyéni kapcsolatrendszer fejlõdése. Épp néhány napja egy teljesen új kezdeményezés kapott lábra: virtuális fo-

tóklub jött létre, amely folyamatosan bemutatja majd az értékeinket. – Milyen elvégzett értékteremtõ munkálatokat említhetünk? A közelmúltban milyen események színesítették Zalaszentgyörgy életét? – Február elején a sportegyesület csapatépítõ disznóvágást rendezett, a Kertbarátok Körében pedig a hónap második felében tartottak eladást a szõlõ metszésérõl és a bor kezelésérõl. A falu parkjainak, s a hõsi emlékmû környékének rendben tartása is a civilek szorgalmát dicséri, csakúgy, mint az intézményeinkben, a sportklub körül és a rendezvényeink szervezésében végzett társadalmi munka. Mindezek úgy növelik az értékeinket, hogy nem terhelik a település költségvetését. – További tervek? – A közös tavaszi nagytakarításra hamarosan sor kerül. Szeretnénk a környezetünket, településük arculatát tovább szépíteni, a parkjainkat fejleszteni, virágosítani. Tervezzük egy játszótér építését, amelyben szintén kérjük a civilek munkáját. Zalaszentgyörgy önkormányza-

Margaréta dalkör

Hõsi emlékmû

Labdarúgó mérkõzés Szentgyörgyön

ta nem küszködik mûködési hitellel, s beszámolhatok róla, hogy több, nem kötelezõ célt is felvállaltunk. Így például segítjük a vallásukat gyakorló idõsek templomjárását, pártoljuk a mûvészeteket és nem utolsósorban támogatjuk a civil szervezeteinket, amelyek minden tagjára büszkék lehetünk, mert maradandó értékeket hoznak létre. Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak a falubelieknek a munkáját, akik aktívan közremûködtek és hozzájárultak a közös értékeink gyarapí-

tásához – mondta végül Kovács Dezsõ polgármester. (Farsang) Civil szervezetek Zalaszentgyörgyön: Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítvány, polgárõrség, sportegyesület, falurossza közhasznú egyesület, asztalitenisz klub, Buday Közhasznú Alapítvány, Falco Harcmûvészeti Egyesület, Gyertyafény Kórus Alapítvány, Kertbarátok Köre, Margaréta dalkör, Örömzene Alapítvány, Zalaszentgyörgyi Néptánc Együttes, virtuális fotóklub.

MINDEN TÍPUSÚ Kovács Dezsõ

Megérte gyûjteni! Az egyik élelmiszerlánc idén is akciót hirdetett az iskolai osztályoknak osztálykirándulások támogatására. Az akció keretében az áruházláncos termékeken található feliratokat kellett gyûjteni. Tavaly a 7. a osztály a megyei elsõ helyet szerezte meg, az ezzel járó 300.000 Ft támogatással, melyet osztálykirándulásukhoz használhattak fel! Ennek köszönhetõen az egynapos pécsi helyett négynapos kirándulást szerveztek a tanév végét követõen az Északi-középhegységbe. Idén a pontok gyûjtésében a Zalalövõi Általános Iskola négy osztálya részesült pénzjutalomban: 7.a (osztályfõnök Gyarmatiné Erdei Elvira, 4513 gyûjtött db, 80.090 Ft), 3.a (osztályfõnök Berkiné Õri Márta, 2022 gyûjtött db, 35.883 Ft), 8.a (osztályfõnök Tóthné Szigeti Erika, 1150 gyûjtött db, 20.408 Ft), 3.b (osztályfõnök Szabó Jánosné, 400 gyûjtött db, 7 099 Ft).

személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, utánfutó, mezõgazdasági vontató és pótkocsija, lassú jármû és pótkocsija, Taxi, Motorkerékpár helyszíni

MÛSZAKI VIZSGÁZTATÁSA TAVASZI AKCIÓ 2011. február 21.-március 31. között Személygépkocsik vizsga- és átvizsgálási díja 21.990 Ft További gépjármûvek átvizsgálási díjából 50% kedvezmény Elérhetõségünk:

Zalaegerszeg, Zrínyi út 99. Tel.: 92/ 503-675


2011. február

5

Zalalövõ és Környéke

Az összefogás ereje Sipos Jánosnét 2010. október 3-án képviselõnek választották Zalacsében. Összeférhetetlenség miatt lemondott a Zalacsébi Kulturális Közalapítvány elnöki pozíciójáról. Utódja Rajnai Barbara lett. Vele beszélgettünk. – Zalacsébi kötõdése? – Több generációra visszamenõen éltek itt felmenõim, a kórházból már engem is Zalacsébre vitt haza a családom. A kötelék szoros, aki ismer, tudja: családcentrikus vagyok, ami párosul azzal, hogy ragaszkodom szülõfalumhoz, hiszen itt élnek a szeretteim, barátaim, ismerõseim, így fontos számomra, hogy olyan közösségben éljünk, ami mindannyiunk számára ideális.

– Mióta és milyen formában vesz részt a falu közéletében? – Aktívan tavaly a Zalacsébi Falunapok szervezésekor csatlakoztam a szervezõkhöz, amit nem bántam meg, mert egy nagyon lelkes, ötletekkel teli, igazán kreatív csapat tagja lehettem, ami teret engedett az elképzeléseknek. Akkor azt hittem, hogy csak egy alkalomról lesz szó, de nem így lett és ennek õszintén mondom: örülök. – Hogyan került ebbe a funkcióba? – Ennek az elõzménye volt, hogy Sipos Jánosné, aki több éven keresztül látta el az alapítvány elnökségét, lemondott errõl a tisztségrõl. Pecsics Zoltán polgármester úr ezt köve-

Az egyik legszebb feladat Amikor a falugondnokot, Reszneki Gyulánét megválasztották polgármesternek, pályázatot írtak ki az „utódlásra” Csödében. Az állás vonzónak bizonyult, hiszen nagyon sokan jelentkeztek. A bizalmat végül is a 28 éves Kincses Gergely kapta meg, aki február közepétõl a zalai kistelepülés falugondnoka. – Feladatköröm sokrétû – mondja a fiatalember, aki 10 éve él Csödén, de a családi szá-

Kincses Gergely

lak régóta ehhez a festõi szépségû falucskához kötik. – Elsõsorban az idõsekre kell figyelni, az orvoshoz való szállítás, a receptkiváltás, a bevásárlás szinte mindennapi feladat. Mindezek mellett az önkormányzati épületnél, s a közterületeken is akad bõven tennivaló, s ilyenkor télen segítek az idõseknek a tüzelõ beszállításában is. Kincses Gergely a megyeszékhelyen végezte iskoláit, a Munkácsy Mihály Szakközépés Szakmunkásképzõ Iskolában végzett közlekedési szakon, majd vendéglátó vállalkozói tanfolyamot végzett, s az õ generációjára még féléves kötelezõ sorkatonai szolgálat is várt. S hogy miképpen fogadták a helyiek a váltást? Fõleg annak tükrében, hogy egy asszony után egy fiatalember gondoskodik róluk? Kincses Gergely szerint ez nem okozott gondot. – Gyermekkorom legszebb nyarait töltöttem Csödében. Az emberek ismernek, s úgy érzem, hogy élvezem a bizalmukat. Sokan tévedésben vannak a falugondnoki szolgálattal kapcsolatban. Azt hiszik, hogy a gondozás a fõ feladatunk. Ez nem igaz, arra ott van a szakszolgálat. Nekünk segíteni kell az idõs rászorultaknak. Abban, amit õk már nem tudnak megtenni. Ez az egyik legszebb feladat.

tõen kért fel erre a pozícióra. Az újonnan alakult képviselõtestület is bizalmat szavazott nekem, így lettem 2010. december 1-tõl a Zalacsébi Kulturális Közalapítvány elnöke. – Legfontosabb feladatai? – Szeretném, ha minél több kulturális program valósulna meg a falunkban, ezzel is színesítve a falubeliek életét. Kihívásként tekintek erre a feladatra, amit igyekszek a legjobban elvégezni, ezzel is megköszönve a belém vetett bizalmat. – Tervei, elképzelései? – Jelenleg éppen a rönkhúzás szervezésének utolsó pillanatai zajlanak, majd áprilisban a „szépkorúakat” szeretnénk egy kellemes, róluk szóló délutánra invitálni. Közvéleménykutatással szeretnék majd visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy milyen programokra lenne igény (pl. nyelvtanulás, táncoktatás stb.). Ezt követõen lehetne megtenni a szükséges lépéseket (pl. pályázatok) ezek megvalósítására. Felmerült már a fotóklub ötlete is, valamint egy természetjáró csoport alakítása is. Igazság szerint ötlet bõven akad, némelyik kivitelezéséhez elegendõ a lelkes összefogás is, de a legtöbb prog-

Rajnai Barbara ram kivitelezéséhez elengedhetetlen feltétel a pénz, így mérlegelni kell. Fontosnak tartom elmondani, hogy ezek a programok sohasem egy ember, hanem mindig lelkes emberek munkáját dicsérik, legyen szó játszóházról, szüreti felvonulásról, Mikulás-ünnepségrõl, rönkhúzásról, stb. Én azon leszek a jövõben, hogy minél hosszabban lehessen sorolni a zalacsébi programokat, de arra kérek mindenkit, hogy aki érez magában kedvet, és ideje is engedi, keressen meg, mert minél többen fogunk össze, annál nagyobb terveket tudunk megvalósítani.

Újabb lövõi diáksiker

Fábián Ádám Fábián Ádám, a Zalalövõi Általános Iskola 6.a osztályos

tanulója szép sikert ért el az Apáczai Kiadó által meghirdetett Apáczai Csere János Országos Népdaléneklõ Verseny megyei fordulóján, ahol 1. helyet szerzett, így részt vehet a március végén sorra kerülõ budapesti döntõben, ahol az ország legjobb népdaléneklõ között bizonyíthat. Felkészítõ tanár: Hideg Zoltánné A Zala megyei fordulón az iskolából 3 tanuló vett részt február 17-én Gyenesdiáson. A 7-8. évfolyamon Bischof Barbara és Magyar Boglárka szerepelt. Felkészítõ tanár: Pintérné Fehér Andrea.

Az Együtt Csödéért Alapítvány kuratóriuma ezúton megköszöni a 2009 évi adójuk 1 %-át. A befolyt összeg:49 061 Ft, amelyet a falu fejlesztésére fordítottunk. Kérjük a további szíves támogatásukat. Adószám: 18961326-2-20


6

Zalalövõ és Környéke

2011. február

Évforduló a családi napköziben

A délelõtti foglalkozás az együttjátszást is magában foglalja. Egy évvel ezelõtt nyitotta meg kapuját a bölcsõdés korú gyermekek számára, a Napfény Családi Napközi Zalalövõn. – Öt gyermekes anyuka révén szembesültem a ténnyel, hogy településünkön nem megoldott a kicsik bölcsõdei gondozása. Felmértük az igényeket, hogy mennyire lenne létjogosultsága egy ilyen fajta lehetõségnek. Célunk az volt, hogy azok a szülõk, akik a munkájuk, vagy épp tanulmányaik, illetve egyéb elfoglaltságaik miatt nem tudják megoldani gyermekük megnyugtató elhelyezését, bizalommal fordulhassanak az intézmény szolgáltatásaihoz – tudtuk meg Teperics Valériától, a családi napközi vezetõjétõl. A napközbeni ellátást a SZANAMAZ Nonprofit Kft. tartja fenn, a helyi önkormányzat segítségével, állami támogatással együtt, így a szülõknek csak az étkezési térítést kell vállalniuk. Induláskor 2x5, majd 2x7 fõre kaptak engedélyt, ami a szobák méreteihez igazodva is elfogadható. – Mi a gyermekek biztonságos felügyeletét és a kreatív játszást tudjuk biztosítani egészen

Hitelek teljeskörû ügyintézése! Személyi kölcsön, lakásvásárlás, felújításkorszerûsítés, hitelkiváltás, szabadfelhasználás, adósságrendezés Forduljon hozzám, hívjon bizalommal!

Tamásné L. Andrea 30/298-3612

az óvodás korig. A foglalkozási lehetõségek közül említhetõ a gyurmázás, rajzolás, mozgás, torna és a versek, dalok, amelyek ebben az életkorban a hangképzéshez szükségesek, valamint a napi levegõztetés. A ház falai között készülnek a kicsik étkei is, amelyre nagyon odafigyelünk, hangsúlyt fektetve az alapanyag beszerzésére és az elkészítés módjára is, napi négy alkalommal – közölte az ötletgazda édesanya, akinek legki-

sebb gyermeke, Szabolcs szintén itt tölti napjait. A barátságosan kialakított családi házban, a számos, színes játék között, reggeltõl-estig tudják fogadni a kisdedeket, rugalmasan igazodva egyéni igényekhez, beleértve a nyári idõszakot is. – A szülõkkel való kapcsolattartás érdekében nyílt napokat tartunk, hogy ennek keretében ápoljuk a jó kapcsolatot, teret adva az ismerkedésnek. Ez az alkalom lehetõséget biztosít arra is, hogy bepillantást nyerjenek a napközi életébe, az itt folyó munkába, akár a személyre szabott kéréseket és kérdéseket is érintve, gondolok itt például az alvás otthon megszokott módjára. Az említett célt szolgálja a karácsonyi ünnepség, farsang is, amelyeket a saját készítésû játékok tesznek emlékezetessé. Kezdeményezéseink között említhetõ a baba-mama torna, játszóház – avatott be bennünket Teperics Valéria a napközi életébe. A felsorolt felelõs munkát három szakképzett gondozónõ végzi. – Nagyon fontosnak tartom a hasonló intézményekkel való tapasztalatcserét, a folyamatos képzéseket, amelyeknek beépítése a napi munkánkba segítenek hozzájárulni az eredményes mûkö-

déshez. Egy év távlatából bátran mondhatom, hogy mind erkölcsi, mind a fiatalokat a településen tartó szerepe, illetve közösségformáló ereje is mérhetõ – hallottuk a vezetõnõ értékelõ szavait. A tervek szerint, ha az igény nõ a napközi szolgáltatása iránt, bõvítés céljából egy másik ház megvásárlásával tesznek majd eleget az üzemeltetõk, hogy megoldják az itt, és a környezõ településeken élõ gyermekek elhelyezését. – Petra lányom a kezdetektõl jár a „bölcsibe”, így az elmúlt év májusától vissza tudtam menni a munkahelyemre dolgozni, amit ellenkezõ esetben nem tehettem volna meg. Nagyon erõs a kötõdése a kislányomnak a gondozónõkhöz és néhány kistársához is, akikkel közel egy éve töltik együtt napjaikat, amit meghitt ünnepek, így a Mikulásvárás és a jövõben a farsang is tarkít még. Az itt dolgozók nagyon rugalmasan kezelik a gyermekfogadás idejét, nyitottak, kedvesek. Férjemmel együtt részt vettünk a nyílt napon, így betekintést kaptunk Petra mindennapjaiba, amit itt él meg e családias környezetben – kaptuk a dicsérõ és elégedett véleményt egy anyukától, Radicsné dr. Soós Ágnestõl. Török Irén

Egyházközségi bál Zalaháshágyon „…Dicsõítsétek az Urat citerával, tízhúrú hárfán zengjétek fölségét!” – ez volt a jelmondata a zalaháshágyi egyházközségi bálnak. Február 5-én második alkalommal – most már a település hagyományos programjai sorában – rendezték meg. A mulatságon a zalaháshágyi római katolikus plébánia hívei, a falu lakói, vaspöriek és zalaegerszegiek vettek részt. Mindannyian Isten magasztalása miatt érkeztek, s jelenlétükkel bizonyították: mozgalmas a hitéletük. Emellett pedig megmutatták, így mulatni nem bûn. Belépõ itallal fogadták a rendezvényre érkezõket. Fél nyolcra már megtelt a község kultúrotthona, kezdõdhetett a hivatalos megnyitó. Molnár János, az egyházközség elnöke köszöntötte a résztvevõket, majd Kovács Miklós, az aranymiséjét nemrég megtartó plébános üdvözölte a bálozókat. Kiemelte: a keresztény emberektõl és értékrendtõl nem áll távol a vidámság és a szórakozás. A munka mellett alkalmat kell szakítani a kikapcsolódásra is és most farsangkor ennek van itt az ideje. A plébános beszéde után a helyi Ezüsthárs Asszonykórus színvonalas mûsora következett. A hölgyek

A település hagyományos programjai között szerepel. ajkán alkalomhoz illõ, vallásos tartalmú énekek csendültek fel, amiket ide illõ versekkel szakítottak meg. Elõadásukkal megalapozták az este jó hangulatát. A szervezõk, a bál megálmodói, az egyházközség világi vezetõi, lelkes tagjai: Molnár János és felesége Katalin, Horváth Gyula és neje Ildikó, szívüket-lelküket kitették idén is a mulatság sikeréért. Kezdeményezésük elérte célját. Horváth Gyula elmondta: a bállal egy dologra törekedtek, hogy a plébániához tartozók a templomon kívül is találkoz-

zanak és eltöltsenek egy kellemes estét. S mindez a vártnál jobban teljesült. A hívek beszélgettek, pár órára megpihentek, elfeledték hétköznapi gondjaikat és önfeledten szórakoztak tette hozzá a fõszervezõ. A mûsor után ízletes vacsora következett. Miután fogytak az ételek, ürültek a poharak, megteltek a hasak, jöhetett a tánc. A résztvevõk kedvükre mulattak a hajnalig tartó bálban egy jó ügy érdekében megtartott, kulturált rendezvényen. - mzs -


2011. február

7

Zalalövõ és Környéke

Az egész falu farsangolt Zalaboldogfán Zalaboldogfán február 26án rendezték meg a mindenki által várt farsangi bált. Az alkalomra mondhatni, hogy az egész falu megmozdult, az apróságokban bujkált az álarc mögé rejtõzés iránti vágy, a fiatalok már az esti mulatság jegyében jöttek, a szépkorúak pedig unokáik jelmezeiben, produkcióiban gyönyörködtek. – Hagyományosan a farsang idõszakában rendeztük meg a téltemetõ bálnak is beillõ mulatságunkat. Ezen az estén a bevétellel a Hét szoknya, hét nadrág tánccsoportunkat támogatjuk. Ezúton köszönjük a tombolára felajánlott értékes ajándéktárgyakat. Húshagyókedden pedig hagyományõrzõ maskarába öltözött csoportok járják majd a falut, hogy elüldözzék a házakból a rossz szellemeket – árulta el Luter Péter polgármester. Egy farsangi délután természetesen nem lehet jelmezes felvonulás nélkül. A gyerekek már napokkal elõtte lázasan készültek a megmérettetésre: – Anyukám meglátott a kirakatban egy menyasszonyi ruhát, és két nap alatt megvarrta nekem függönybõl. Eddig minden farsangon beöltöztem, voltam hercegnõ, hastáncos és cigánylány is. Majd csak 24 évesen szeretnék menyasszony lenni, aze-

lõtt nem – mondta határozottan a kilencéves Takács Katalin. A maskarákat tortákkal jutalmazták. Egy traktornak öltözött ifjonc nyert, megelõzve rendõr és tûzlány vetélytársát, valamint a pöttöm Frédi és Béni duót. A jelmezesek után következhetett az est meglepetés-produkciója, az alkalmi Mókus õrs fellépése: – Rávettük a focista fiúkat, hogy ha már mi mindig kijárunk a meccseikre, és buzdítjuk õket, akkor õk is adjanak elõ egy mûsort – avattak be az ötletgazdák. – Korlátozott a pénzügyi keretünk, de szerencsére sok támogató segítette a mai este létrejöttét. Szeretnénk felpörgetni a falu életét, ehhez szervezzük programjainkat – mondta Bolla Gyöngyi és Szabóné Ildi, akik késõbb a Hét szoknya hét nadrág produkciójából is kivették részüket. A mûsorszámok után tartott tombolahúzásra rengeteg felajánlás gyûlt össze, hogy sokak szerint nem tudtak volna annyi jegyet venni, amekkora értékük volt a nyereményeknek. Többek között wellness-belépõ, kétszemélyes vacsora, íjász felszerelés is gazdára talált, a zsákbamacska szintén népszerû volt, az estet a Laza Duó által színesített bál zárta. Pataki Balázs Az eseményen készült képek a www.zalatajkiado.hu képgalériájában tekinthetõk meg.

Sok gyermek öltözött be, és páran jelmezükhöz mûsort is elõadtak.

Nagylengyel Õsi zalai zamatok – Bér- és kereskedelmi fõzés – Palackozás – Kis- és nagykereskedelmi értékesítés – Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet! Telefon: 92/380-037, 30/3358-311

Mindenki szem elõtt van Nyílt foglalkozások a bagodi óvodában

A gyerekek a szülõknek is bemutatták, hogy miket tanultak az év során. Nyílt napokat tartottak nemrég a bagodi óvodában. – Összesen 27 gyermek jár a csoportunkba, ebbõl tizenketten már nagycsoportosak, az õ mindennapjaikba nézhettünk bele ezeken a nyílt napokon. Az énekes-játékos programokon a gyerekek együtt vesznek részt, a

matematikán, környezeten és a tornán külön foglalkozunk a kisebbekkel és nagyobbakkal. Minden helyiség használva van, néha a bölcsõdések is átjönnek a tornaszobánkba – említette meg Vizy Tiborné óvodavezetõ. Az intézményen belül a matematikán, környezeten kívül

• Anno 1982 •

Hungarikum

fontos a zene és az ének fejlesztõ hatása, melyet az ezen a területen felkészült óvónõk segítségével tanulnak a gyerekek. A zeneszerszámok a játékos matematikai- és tornafoglalkozásokon is gyakori „vendégek”. Másik különprogram az idegen nyelv, vagyis az angol oktatás, mely szintén nagyon népszerû. – A nagyok eljutnak számolásban a tízes számkörig, mely után már felkészülten mehetnek tovább, az iskola fejlesztõ közegébe. Ha visszatartunk egy iskolaérett gyereket, itt már unatkozna, hiszen számára már nem sok újdonsággal járna még egy évet óvodában tölteni. Gyakran átjárunk az iskolába, ahol programokon, nekik szóló, tanító nénik vezette foglalkozásokon vehetnek részt ovisaink – jegyezte meg az óvodavezetõ Péterné Fatér Edittel, a Fekete István Általános Iskola és Óvoda vezetõjével egyetemben. Az óvoda 17-18 „lakója” õsztõl már az iskolába költözhet át, a leendõ ovisokat pedig minden évben december elején várják közös programra, nyílt napra. - pb-

A „Salla” Mûvelõdési Központ, Könyvtár és Alapfokú Mûvészeti Iskola szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2011. március 13-án 30 9 órakor Zalalövõn festõmûvész kiállításának megnyitójára. A kiállítást megnyitja: Dr. Tóth Ferenc egyetemi docens, munkaügyi döntõbíró A tárlat megtekinthetõ az intézmény galériáján 2011. április 3-ig nyitvatartási idõben.


8

Zalalövõ és Környéke

2011. február

Tûzoltóbál Hagyárosböröndön

Mûsort adtak a Hagyárosböröndi Csámpások. „A tûzoltó odamegy, ahonnét más elfut, védi, amirõl a

VAGYONVÉDELMI ORSZÁGOS KIKÉPZÕ KÖZPONT A szakmai szakszervezet ajánlásával!

BIZTONSÁGI ÕR, TESTÕR, VAGYONÕR tanfolyam indul márc. 5-én

ZALAEGERSZEGEN, ZALASZENTGRÓTON ÉS NAGYKANIZSÁN +36-30-981-20-45 Fazekas Imre Gyors elhelyezkedés! www.vokk.hu Fegyvervizsga 1 nap alatt! Aki a fenti képesítéssel rendelkezik, BANKÕR ÉS FEGYVERES BIZTONSÁGI ÕR tanfolyam!

VIGYÁZZ a pénzedre, sok az ÁTVERÉS! Fnysz: 01022-2010 Zalaegerszeg, Sport u. 2. szám alatt, a TESCO-val szemben, a Salvo Bútoráruház mellett 2

540 m -es üzlethelyiség hosszú távra kiadó. Érdeklõdni lehet: 06/30-959-4981, 06/30-9974-378

többi lemondott, biztatja a csüggedõt, erõsíti a fáradni látszót” – önkéntesként ugyan, de ezt teszi a Hagyárosböröndi Tûzoltó Egyesület is. A 10 tagból álló társaság mindig és mindenben segítséget nyújt. Felkészültek a katasztrófák elhárítására, részt vesznek tûz oltásában, valamint kárelhárí-

tás esetén. És ha mindez nem lenne elég, kiemelkedõ feladatuknak tekintik a kulturális és közösségi életben való szerepvállalást. Errõl tettek tanúbizonyságot február 12-én is, amikor tûzoltóbált rendeztek a településen. A szórakoztató program ötlete Farkas Ernõ fejébõl pattant ki, aki 1998 óta parancsnoka az önkéntes tûzoltó egyesületnek. Megtelt a kultúrház; a település aprajanagyja részt vett a mulatságon, s egyben támogatta a civil szervezetet. A helyi büszkeségek mûsorával, a Hagyárosböröndi Csámpások fellépésével kezdõdött a bál. A lányok-aszszonyok cigány-, és country tánccal kápráztatták el a közönséget. A hangulatot már nem lehetett fokozni, de a Hevesi Sándor Színház mûvészei mégis megpróbálták, vidám pillanatokat okozva az egybegyûlteknek. Ezt követõen vacsora következett, melyet két lelkes falubeli, Horváth Sándorné és Tóth Jánosné készített el. Miután jóllaktak a bálo-

zók, táncra perdültek, ropták is hajnalig, csak a tombolasorsolás idejére függesztették fel a mulatozást. A talpalávalóról a Gold együttes gondoskodott. A zenekar pirkadatig húzta a nótákat. A község lánglovagjainak múltját õrzõ napló szerint egyébként Kemes György volt a tûzoltó egyesület elsõ parancsnoka, õt Bali István és Salamon Géza követte. Átlagban 6-8 tagja volt az egyletnek. Az idõsebbek fiatalítani szerettek volna 1986-ban, ezért felkérték Büki Gábort, Dömõlki Kálmánt, Göncz Lászlót, Horváth Sándort, Horváth Tibort, Nárai Józsefet, Takács Lajost és Farkas Ernõt – aki 1998 óta parancsnok –, hogy tartsanak velük. Majd pár évvel késõbb csatlakozott hozzájuk Kozák Péter és Simon Endre is. Õk Hagyárosbörönd önkéntes lánglovagjai, akiknek a tûzoltóbál alkalmával tüzet nem, de szomjat bizony kellett oltaniuk. - mzs -

Szemléletesebbé vált az oktatás Bagodon A bagodi Fekete István Általános Iskola sikeresen szerepelt az Új Magyarország Fejlesztési tervben kiírt, TIOP 1.1.1 Infrastruktúra operatív program a pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése elnevezésû pályázaton. A bagodi önkormányzat által beadott sikeres pályamunkának köszönhetõen további 5 interaktív táblával gazdagodott az iskola mûszaki felszerelése. – A teljes tantestület megkapta a szakirányú képzést, a tanórákon már használják az új eszközöket, a február 12-i óvodásoknak tartott szombati családi délelõttön a leendõ elsõsök és szüleik ismerkedhettek a táblákkal. A mindennapokban gyakorlatilag az összes tanítási órán használják a gyerekek. A pedagógusok a használt programokat felkészülésük során óráikhoz alakíthatják, mely óriási segítséget nyújt mind a tananyag átadásában, mind a gyerekeknek az élményszerzésen alapuló tanulásában – tájékoztatott Péterné Fatér Edit intézményvezetõ. Az interaktív táblák használatát a kiadók a könyvcsomagokhoz mellékelt interaktív segédanyagaikkal is támogat-

A matematika órát is modernizálta az új tábla. ják, valamint az internetrõl további tananyagok érhetõk el. Március 24-én bemutató órára várják a szülõket, amikor a hatodikosok magyar és történelem órán mutatják be az új eszközök mûködését, a délutáni fogadóórák alatt pedig a szülõk külön-külön is kipróbálhatják a táblákat. Bagodban immáron elmondható, hogy a gyerekek, – akiket nyugodtan nevezhetünk „digitális bennszülötteknek” – mindennapjaihoz tartozó technikát alkal-

mazzák az eredményesebb oktatáshoz, a környezõ iskolák között, szinte elsõként beépítve a napi tanórákba. Itt 16-17 fõs osztályokban kezdhetik iskolaéveiket a kisdiákok, nyugodt, békés légkörben, zsúfoltság mentesen. Az iskolában minden osztálynak saját terme, kis birodalma van, a szünetek pedig a szabadtéri mozgás valamint a csocsózás, pingpongozás jegyében telhetnek. Pataki Balázs


2011. február

9

Zalalövõ és Környéke

Szépkorúak ünnepe Hagyárosböröndön Hagyárosbörönd önkormányzata és lakossága fontosnak tartja az idõsek tiszteletét, megbecsülését. Fõhajtásból nincs is hiány. S nem volt február 20-án sem, amikor idõsek napját rendeztek a településen. A falu közösségének ereje ismét megmutatkozott, akárcsak az év minden napján – e jeles alkalommal is – méltósággal, tisztelettel, szeretettel fordultak szépkorúikhoz. Nagyszabású, színvonalas mûsort állítottak össze az ezüsthajú nemzedék szórakoztatására. A szervezést és a lebonyolítást, akárcsak az elõzõ esztendõkben, idén is Lõrincz Kálmán, a település büszkesége vállalta magára örömmel, szívvel-lélekkel, szabadidejét nem sajnálva. Az elõadás két részbõl állt. Az elsõ szakaszban a Bagodi Fekete István Általános Iskola tanulói köztük a község gyermekei – kápráztatták el a közönséget. „Szürettõl adventig” elnevezésû mûsorukban alkalomhoz illõ verseket szavaltak és dalokat csendítettek fel. A rendezvény meghitt kezdése után Zsigray József, a település polgármestere üdvözölte a szépkorúakat. – Egy közösség életében sok minden hangsúlyos, ám a legfontosabb, hogy miképpen

bánnak idõseikkel. Erkölcsi kötelességünk, hogy megköszönjük a hosszú évek alatt végzett becsületes, áldozatos munkájukat. Mindazt, amit tettek és tesznek a faluért. Példát mutatnak, erõt adnak mindennap. Mellettünk állnak és vigaszt nyújtanak szavaikkal, mikor csüggedünk és elfáradunk. Sosem panaszkodnak, nem pihennek, minden percben gyermekeikért, unokáikért tevékenykednek. Helyes, követnivaló irányt mutatnak az ifjúságnak, akik nem csak meghallgatják, értik is szavaikat, útravalóikat. E gondolatok jegyében készültek a község fiataljai a 60 év fölöttiek köszöntésére - hangzott el Zsigray József beszédében. Majd jó egészséget és szép idõskort kívánt a nyugdíjasoknak a település elsõ embere. A szívélyes fogadtatás után a bûnmegelõzésé volt a fõszerep. Tóth László, százados bûnmegelõzési tájékoztató keretében hívta fel az idõsek figyelmét a rájuk leselkedõ veszélyekre. Ezt követõen vacsora következett, bõségtállal vendégelték meg a szépkorúakat. Hazaindulni még most sem kellett, ezután következett csak a program színe-java. Nárai Re-

Megérdemlik a gondoskodást. beka, Simon Lolita és Horváth Péter állt elsõként színpadra, a legkisebbek nevében szavaltak. Csodálatos verseikkel pedig könnyeket csaltak az idõsek és nagyszüleik szemébe. Nem sokkal ezután ismét egy apróság lépett a pódiumra, Nárai Dominik – felnõtteket megszégyenítõ átéléssel – mesélt el egy vidám történetet a szépkorúaknak. A szívet melengetõ pillanatok után valóságos showmûsorral folytatódott az esemény. Táncra perdültek a helyi lányok-asszonyok, country-, és cigánytáncot adtak elõ a Hagyárosböröndi Csámpások, kedélyes hangulatot te-

remtve az estében. A program végéhez közeledve Lõrincz Kálmán adta át dalba fûzött ajándékát az ezüsthajú nemzedéknek. A Lorenzo együttes alapítójaként, frontembereként ismert Kálmán úgy vélte: itt az ideje, hogy valamit adjon a lakóhelyén élõknek. S ez sikerült is. A frenetikus véghajrában csatlakozott hozzá Kozák Beáta és Horváth Zsuzsanna, akik egy Neoton slágert csendítettek fel. Még mindig nem ért véget a program, a talpalávalóról a helyi Gold együttes gondoskodott ezúttal is. M.Zs.

Farsangfarka, malacfarka Hagyományõrzõ disznóvágás Zalaháshágyon A disznóvágás õsidõk óta a magyar szokásrend része. Minden mozzanatának meg volt a szerepe és fontossága. Rutinos, egyszerû tevékenységet jelentett eleinknek. Ünnepszerû esemény volt egykoron. S vannak helyek, ahol nemcsak volt, hanem máig él e hagyomány. Büszkén mondhatja el magáról Zalaháshágy, hogy a település ebben is õrzi múltját. Évrõl-évre rendfára kerül a disznó a községben. Így volt ez idén is, február 20-án. Felelevenítették a régi technikákat is. Immár harmadik alkalommal korán keltek és egy falusi házrendeztek retro, tradicionális nál kiválasztották az asztalra disznóölést a faluban. Az ön- kerülõ állatot, amelyet az Eurókormányzat a helyi polgárõr- pai Unió szabályainak megfeséggel, a sportklubbal, a Vörös- lelõen lõttek le. Majd felfogták kereszttel és a lelkes lakókkal a vérét és vitték a vígadalom karöltve szervezte meg. A fér- helyszínére, a kultúrház möfiak a falu böllérével az élen götti udvarra. Mindezek elõtt

azonban bátorságpróbán kellett átesniük a résztvevõknek. A megmérettetés néhány feles pálinkából állt, melyeknek elfogyasztásán sikeresen túljutott mindenki és neki is láthattak a munkának a falubeliek. – A disznóvágáson felelevenítettük eleink egykori technikáit. A körülbelül 130 kilós sertést a legõsibb módszer alapján, elõször szalmával perzseltük meg, majd folytattuk fapörkölõvel. A szerkezetbe nagyon vékonyra vágott, száraz akácfagyújtóst tettek egykoron és kézi kar segítségével mozgatott ventilátor fújta ki belõle a lángot, végül pedig elõkerült a gázperzselõ. Miután biztosan eltávolítottuk a hízó szõrzetét és teljesen megtisztítottuk, kezdõdhetett a feldolgozás. Ügyesen és gyorsan mozgott a kés a szervezõ egyesületek tagjainak a kezében. Az ifjúságnak a tradíció szerint a disznó farka jut, a falu fiataljai ezúttal azon-

ban megkóstolhatták reggelire az általuk, tárcsán sütött májat is – mondta el Simon Vendel fõszervezõ, aki közben a népi hiedelmekrõl is mesélt. Miszerint egykoron nem volt tanácsos disznót vágni újholdkor, mert akkor férges lett a hús. Egyesek úgy vélték, hogy nem szabad a sertést sajnálni, mert lassan pusztul el. Továbbá azt is megtudtuk, hogy terhes asszony nem vehet részt a disznóperzselésen, mert szõrös lesz a gyermeke, valamint ha megeszi az állat orrát, akkor edényeket fog törni. Mindeközben sült az udvaron a hús, készült a pecsenye, a töpörtyû és a hurka. Sürögtek-forogtak az asszonyok, fõzték a húsos káposztát és a répát. Erre a napra nemcsak munka jutott, hanem lakoma is. A lakók disznótoros vacsora keretében fogyasztották el a közösen készített finom falatokat. - mzs -


10

Zalalövõ és Környéke

2011. február

Castello Kupa Salomvári utcabajnokság A Zalalövõi Általános Iskola által szervezett és a Castello Pizzafutár Szolgálat által támogatott teremlabdarúgó torna 2011. február 12-én ért véget. A két hónapon keresztül szombatonként zajló sporteseményen 10 csapat vett rész. A küzdelmes mérkõzések után a Dzsozi és a Haverok csapata veretlenül szerezte meg a gyõzelmet. Immár harmadik alkalommal lett második a legmagasabb átlagéletkorú Jamboree Klub

csapata. A bronzérem a körmendi Alsóberki csapatának jutott. A torna végeredménye: 1. Dzsozi és a Haverok, 2. Jamboree Klub, 3. Alsóberki, 4. Egérlyuk CS.E., 5. Luftosok, 6. Szombat fél 5, 7. Nyenyecek, 8. Dream, 9. Jókai FC, 10. Jézus és a mókusok. Góllövõlista: 1. Csonka Adrián, 2. Horváth József, 3. Csonka Csaba, 4. Horváth Roland, 5. Kaszás Ferenc, 6. Horváth Dániel.

Immár 8. alkalommal került sor Salomváron a nagyszabású teremfoci utcabajnokságra az iskola tornatermében. A szervezõk legnagyobb megelégedésére 8 csapat nevezett a bajnokságra. Ez mintegy 50 focibarát részvételét jelentette. A 8 csapat között egy nõi együtA gyõztes csapat. tes is megtisztelte a A torna legjobb játékosa rendezvényünket és csoportjukban a 3. helyet érték el, ösz- Déri András (Dózsa György szesítésben pedig a 6. helyen utca), a torna gólkirálya Szujker Attila (Lesvár utca). A nõi végeztek. Két csoportban zajlottak a csapat tagjai: Salamon Réka, küzdelmek, mindkét csoport- Szekér Mónika, Széplaki Rebeból az elsõ két helyezett jutott ka, Szekér Réka. a 4-es döntõbe, amelyet nagy Minden résztvevõnek ezúküzdelmek árán a több éve re- ton is megköszönjük az aktív meklõ Lesvár utca csapata és eredményes szereplést. A nyert meg. A többi együttes Salomvári Általános Iskolának résztvevõi megígérték, hogy külön köszönjük, hogy lehetõezt a sorozatot jövõre meg- séget biztosítottak a rendezszakítják. vény sikeres lebonyolítására. A torna végeredménye: 1. Hajrá Salomvár! Jövõre Lesvár utca, 2. Dózsa György ugyanitt, még többen! utca, 3. Harkály utca, 4. Vass Mónok István és Salamon János utca. Zoltán

A Zalalövõi Általános Iskola vállalja

családi, civil és céges rendezvények (lakodalmak, közgyûlések, bankettek, osztálytalálkozók, stb.) rendezését. Érdeklõdni: az iskola titkárságán vagy a 30/386-81-95-ös telefonon lehet!

Kérjük, hogy adója 1 %-ával támogassa Salomvár iskolai alapítványát és sportegyesületét. Adószámok: Salomvári Iskoláért Alapítvány: 18952153 - 1 - 20 Salomvári Sportegyesület: 18952304 - 1 - 20 Felajánlásaikat elõre is köszönjük!


2011. február

11

Zalalövõ és Környéke

Kedélyes kávási hölgykoszorú Tervezgetnek a nyugdíjas klubban Nemrégiben alakult és máris élénk társasági életet él a kávási nyugdíjas klub. Ottjártunkor éppen névnapköszöntõ folyt, az egyik tagot, Molnár Józsefné Zsuzsannát köszöntötték a többiek. A hangulatos délutánon kézimunkázgattak, beszélgettek az egybegyûltek. Jóna Pálné Marika, a klub vezetõje elmondta, hogy 18 fõvel alakult meg a kis közösség, s azóta kisebb-nagyobb létszámban heti rendszerességgel összejönnek. Ezúttal hölgykoszorút találtunk a közösségi házban, mint mondták, a férfiakat elszólította a munka. Ilyenkor sok tennivaló van az erdõben, aktuális a metszés, a hegyi utak és a környezet rendbetétele... Tervek, elképzelések körvonalazódnak a társalgás során. Szépíteni kell a falut, virágokat, sövényeket telepíteni. A polgármester – Fekete László – sok mindent szeretne megvalósítani és ebben partner a falu népe, világlik ki mondandójukból. A nemrégiben a virágos faluval, s a turizmus fejlesztésével kapcsolatos ren-

dezvény felkeltette az érdeklõdésüket a környezet szépítése iránt. A szomszédok és ismerõsök szívesen segítik egymást, készséggel adnak a másiknak szaporítóanyagot, magot, hagymát, virágot. Ahogy Horváthné Molnár Éva megfogalmazta: Mi örülünk, ha szépül a szomszéd kertje. De még hideg van, a kerti munka kicsit várat magára, így a szabadidejüket olvasgatással is tölthetik. A Zalatáj lapcsoportból ide járó Zalalövõ és Környékét például az utolsó betûig kiolvassák. A tavasz kirándulások reményét is tartogatja számukra. Kitûnõ célpont lehet például az irsai Macskásvölgy, ahol tavasszal lépni is alig lehet a tõzikétõl. A vasi hegyhátakat mindenképpen szeretnék megszemlélni, hogyan is mûködik náluk a hegyi turizmus. Ehhez a polgármester még a falubuszt is felajánlotta. Megcélozhatják a rododendronjairól híres jeli arborétumot is, ámbár, ha azáleát szeretnének látni, nem kell Egerszegnél messzebb utazni, csak az Azáleás völgyig!

Rom Leó és Nyom Lia 2011. március havának 5. napján örök hûséget esküsznek egymásnak. Aki tanúja szeretne lenni e farsangi frigynek, úgy tegye tiszteletét a nagy nap délutánján

1400 órakor a zalalövõi Mûvelõdési Központ elõtt, ahol kezdetét veszi a RÖNKHÚZÁS. A talpalávalót az X-PRESS zenekar szolgáltatja. Rossz idõ esetén a rendezvényt a Mûvelõdési Központban tartjuk!

TOP-KER Kft. Vas- és fémhulladék átvétele a legmagasabb napi áron. Megkezdtük hulladék akkumulátorok, katalizátorok, és papír felvásárlását a legjobb árakon, a lakosságtól és közületektõl is. Közületek részére ingyenes konténer kihelyezés.

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. Tel./fax: 92/315-642 Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig.

Ezúttal névnapköszöntõ zajlott a nyugdíjas klubban. Egészségesen élnek a kávási nyugdíjasok. A jelenlevõk közül például senki nem dohányzik, s hamarosan egészségügyi torna is indul. Egyéb sport ebben a korban már nem igazán jöhet számításba, futni azt nem, de a hegyre szívesen fel-felballagnak, s bizony ez is felér egy kiadós kocogással! S ott még ugye dolgozni is kell, nem is keveset. E gondolat aztán hamar visszavezet a régi idõkre, amikor például aratásból, keperakás után holtfáradtan is nótázva mentek haza a férfiak és asszonyok.

Hasonló jókedvvel szeretnének a falu közéletéhez hozzájárulni a kávási nyugdíjasok. Az ifjúságért alapítvánnyal, az énekkarral, a polgárõrséggel és a sportegyesülettel összefogva kiveszik a részüket a rendezvények megtartásából. A nõnapot például biztosan valamilyen tréfás keretek közt tartják, hiszen az idén húshagyókeddre esik. S jön a falunap, a búcsú, a szüreti felvonulás… Mind-mind kitûnõ alkalom, hogy erõsítse a kávásiak tevékeny összetartozását! Farsang Lajos


12

Zalalövõ és Környéke

2011. február

Hangulatos polgárõr bál Szórakoztató esti mulatsággal folytatódott a kávási polgárõr egyesület évi rendes közgyûlése, amelyet a kulcsosházban tartottak meg február 26-án. Az egyesület eredményes munkáját jelzi, hogy megtisztelte jelenlétével a rendezvényt Horváth Róbert, a Zm. Polgárõr Szövetség elnöke, Németh Tibor alezredes, a Zalalövõi Rendõrõrs parancsnoka, Bencze László százados, a megyei rendõr-fõkapitányság és a polgárõrség összekötõje, valamint Németh Károly, a polgárõrség regionális vezetõje, no és természetesen Fekete László, a település polgármestere. A közrend derék civil õrei igazán rászolgáltak a kikapcsolódásra: tavaly 1.360 szolgálati órát teljesítettek. S hogy eredményesen, mi sem jelzi jobban, mint az, hogy a faluban – beleértve a tekintélyes külterületet is – nem történt súlyos bûncselekmény. Tehát a legjobb bûnüldözési módszer a megelõzés, a rendszeres járõrözés! A Kálmán József elnökletével és támogatásával mûködõ egyesület 41 tagot számlál, de volt már közel 60

Helyszín: „Salla” Mûvelõdési Központ, Zalalövõ, Szabadság tér 2. Kategóriák: Mini, Gyermek I., Gyermek II., Serdülõ, Junior, C, Formációk (children kat., junior+felnõtt kat.), Kislány, Nagylány Helyszíni nevezés: 2011. március 6. (vasárnap) 30 9 óráig Nevezés levélben: „Salla” Mûvelõdési Központ, Molnár Nóra 8999 Zalalövõ, Szabadság tér 2. Nevezés e-mailen: n.molnar@chello.hu

tagú is a csoport. Az idõsebbek kiöregednek, ám jönnek a helyükre a fiatalok. Az már hagyományszámba megy, hogy a közgyûlést jó hangulatú közös vacsorával fejezik be a polgárõrök és családtagjaik. Az idén elõször mindezt zártkörû, élõzenés batyus bállal folytatták a meghívott barátok és falubeli családok részvételével. A mulatságnál azonban fontosabb volt a közgyûlés programja. Vaski Csaba alelnök beszámolt az éves munkáról, Eke Lászlóné pedig a gazdasági helyzetet ismertette. Ez utóbbi elfogadható, bár mindig lenne mire költeni, a járõrözéshez rendelkezésükre áll egy alkalmas terepjáró és a rezsiköltségekre is futja, köszönhetõen a takarékos gazdálkodásnak, no és az önkormányzati támogatásnak. Számba vették az idei terveket is. Oktatást, ismeretterjesztõ programokat szerveznek, amelyek részint a tagság továbbképzését

Eredményes munkát végeztek. szolgálják, másrészt a lakosság számára, fõként prevenciós jelleggel. Az oktatás terén számítanak a rendõrség hathatós szakmai támogatására is, a gazdasági feltételek megteremtésére pedig forrásért pályáznak a megyei polgárõr szövetséghez. Rendezvényeket is terveznek, így aztán

számba vették a szokásos éjszakai túra, a nyári erdei tábor és az augusztusi polgárõr családi nap megszervezése körüli tennivalókat. Végül a jobbára fiatalokkal megszaporodott létszámmal jó hangulatú bállal fejezõdött be a közgyûlés. -f-

Gyertyafényes este Zalaszentgyörgyön Alapítványi bált rendeztek a zalaszentgyörgyiek február 5-én – immár negyedik alkalommal – a Gyertyafény Kórusért. Megtelt a település kultúrháza idén is, több mint 120-an érkeztek, hogy támogassák lelkileg és anyagilag az énekkart. 1997. február 1-jén alakult a kórus Hencz Ernõ tiszteletbeli kanonok, érdemes esperes, plébános kezdeményezésére. Ugyanebben az évben alapítványt hoztak létre. Az ünnepség Horváth Zoltán beszédével kezdõdött, aki kivetített képek prezentálásával, zenei aláfestés keretében értékelte az elmúlt évet. – Tartalmas és programokban gazdag esztendõt zártunk. Tavaszi fesztivál, kávási közösségi est, nyári tábor Káptalanfüreden, Brenner János emléknap, oromhegyesi látogatás, karácsonyi ünnepség – csak néhány kiemelkedõ esemény 2010-bõl. Mindez jól jelzi, jelentõsen emel-

GÉPJÁRMÛFÉNYEZÉS D-COLOR Kft. (Biztosítóval szerzõdött javító és fényezõ kft.) 8894 Zalaszentgyörgy, Kossuth u. 96. Telefon: +36-30/255-5734 +36-30/5562-186

Vállaljuk: bármely típusú gépjármû szakszerû fényezését, hõkamrás technológiával rövid határidõn belül. Ezen felül teljes körû gépjármûjavítást alvállalkozók bevonásával. Vállaljuk még haszongépjármûvek, veterán autók restaurálását, motorok gyári és egyedi fényezését.

Az énekkar Oromhegyesen is fellépett. kedett fellépéseink száma. S ez várhatóan tovább nõ 2011-ben, már most rengeteg meghívást kaptunk. Énekkarunk karnagya 2009 óta Verõs Andrásné, Melinda ének-zene szakos tanár, hitoktató, kántor. Kitartó, áldozatos munkáját csekély ajándékkal köszöntük meg a jótékonysági est folyamán. A mulatság fergetegesen telt ezúttal is. A rendkívüli érdeklõdés azt mutatja, hogy a falubeliek és a környékbeliek figyelemmel kísérik a kórus mûködését, szívesen hallgatnak minket, és értékesnek tartják közösségi tevékenységünket, amit végzünk. Szeretném megköszönni minden kedves támogatónknak, hogy hozzájárult rendezvényünk sikeréhez. Célunk a hagyományõrzés, a magyar zenei, egyházzenei kultúrkincs továbbadása – mondta a Gyertyafény Kórus Alapítvány kuratóriumi elnöke.

A meghitt beszédek után még meghatóbb pillanatok következtek. Minden az énekkarról szólt az est hátralevõ részében. A kórus három egyházi és három világi mûvet adott elõ. A színvonalas rendezvény vendége volt Hencz Ernõ plébános, a kórus alapítója. A lelkésznek sokat köszönhetnek, hálájukat csekély, ámde annál értékesebb ajándékkal fejezték ki. A tavalyi év gazdag termését bemutató és róluk készült fényképeket adományoztak az atyának, aki láthatóan meg is hatódott a nem mindennapi ajándéktól. A jótékonysági programon Horváth Zsófia is színpadra lépett. A szoprán elõadómûvész a 60-as 70-as évekbõl csendített fel dalokat. Az ünnepség után vacsora következett. Ezt követõen táncra perdültek a résztvevõk és hajnalig abba sem hagyták. - mzs -


2011. február

13

Zalalövõ és Környéke

Szülõk iskolája Zalalövõn Fõzni jó! Inkább a nyúl fusson

Ádám barátommal régóta ismerjük egymást. A fogyókúrát sokáig csak hírbõl ismerte. Aztán az évek elõre haladtával nála is vége lett a bablevest eszek lekváros buktával korszaknak. Abbahagyta a dohányzást. Egy év alatt összeszedett 10 kilót. Mert mikor nem dohányzott? Amikor evett! Ezért folyamatosan evett, hogy ne tudjon rágyújtani. Mikor felállt a mérlegre, megdöbbent. Ki is fakadt: – Ilyen gyorsan még motorral sem tudok 80-ra gyorsulni. A döbbenet után jött az érés: ez így nem mehet tovább! Próbálkozott több fajta diétával, evett nyers zöldségeket, futott, küzdött. Majd jött a JOJO effektus. Visszajött minden kiló. Egy idõ után rá kellett jönnie, hogy ezek a megoldások egy nyúlnak bejönnek, de neki nem. Aztán szerencséje volt, mert valaki a kezébe nyomta egy kúra leírását. Próbáld ki, nekem bejött! Hát, gyanakodva nézte a listát. Minden harmadik nap steak-et kell enni. – Na ez érdekes lesz! Elõször is nem tudok fõzni. Másodszor ettõl hogyan lehet fogyni? – gondolta. Utólag hozzáértõk elmagyarázták, a titok annyi, hogy ezek nem „üres, ízfokozóval felpumpált” ételek. Tovább tart megemészteni, ezért nem lesz farkaséhes. A fogyókúra után rengeteg tapasztalattal lett gazdagabb. Fõzni sokkal egyszerûbb, mint gondolta. Jó alapanyagokból könnyen lehet finomat fõzni! Az „üres” ételeket kerülni kell. Figyelni kell arra, hogy mit eszik. Mert inkább a nyúl fusson, mint Õ! mxm lakberendezés: Miszori Imre

A Zalalövõi Általános Iskolában 2011. február 21-tõl kéthetente kerül sor a Szülõk iskolája rendezvénysorozatra. Az iskola kezdeményezésére létrejött elõadássorozat az egyre több nevelési problémával küzdõ családoknak kíván segítséget nyújtani. Az elsõ rendezvényen Rédl Norbert, a Zalaegerszegi Rendõrkapitányság megelõzési csoportjának munkatársa tartott elõadást az internet veszélyeirõl. Az elõadáson bemutatásra kerültek azok a veszélyhelyzetek, amelyek a kitágult világból leselkednek a kitárulkozó diákokra, gyermekeinkre. A következõ elõadások témája és ideje, melyekre az iskola pedagógusai várják a szülõket és a gyermekekkel foglalkozó szakembereket:

Rédl Norbert törzszászlós tart elõadást az érdeklõdõknek. • március 7. 17 óra: rendõrségi elõadás az iskolai erõszak típusairól, megelõzésérõl. • március 21. 17 óra: pszichológus elõadása a szen-

Karnevál az iskolában

A Zalalövõi Általános Iskolában az eddigi hagyományoknak megfelelõen délelõtt tanár-diák mérkõzéssel és tréfás vetélkedõvel vette kezdetét az idei karnevál. A focimérkõzésen a diákok nagy erõfeszítéseket tettek a gyõzelemért, végül is jó iramú, szép játékot hozó mérkõzésen a tanárok 4-3-ra nyertek. Délelõtt osztályok közötti játékos

TV- és Híradástechnikai híradástechnikai Szerviz

- TV javítás - TV javítás - DIGI - DIGI TVTV zalaegerszegi zalaegerszegi forgalmazója forgalmazója - Mindig - Mindig TVTV - 7-digitális 7 digitális csatorna csatorna havidíj havidíj nélkül! nélkül! - -Távirányítók Távirányítókforgalmazása forgalmazása - Digitális - Digitális mûholdas mûholdas televíziózás televíziózás

Zalaegerszeg, Ady u. 31. Tel.: 92/510-865, 30/318-9631 30/692-3599 E-mail: postmaster@elektroservice.t-online.hu

ügyességi vetélkedõre került sor, ahol az osztályok bizonyíthatták ügyességüket, szellemességüket.

vedélybetegségek okairól, következményeirõl. • április 4. 17 óra: pszichológus elõadása a serdülõkor jellemzõirõl. A családi minta szerepe a gyermek fejlõdésére. Délutánra szinte mindenki jelmezbe öltözött. Szép számú szülõi közönség elõtt mutathatták be a nyolcadik osztályosok a nyitótáncot, melyet Molnár Nóra táncoktató és Bognár Csilla, valamint Tóthné Szigeti Erika osztályfõnökök tanítottak be. A felvonuláson sok ötletes jelmezzel és rövid produkciókkal rukkoltak elõ a gyerekek. Nagy sikert arattak az osztályok közös produkciói. A felvonulás végén a nyolcadikosok a 60-as éveket idézõ jelmezben fergeteges rock & roll-lal lepték meg a publikumot. A tombolasorsolást követõen sokan vehették át mosolyogva nyereményüket. Délután diszkózenével folytatódott a farsangi karnevál.

Zalalövõ és Környéke Közéleti havilap Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér

Szerkesztõségi ügyfélszolgálat: 8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381. Tel.: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937 E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Kiadja: Dél-Nyugat Kiadó ISSN 2061-3601

Készült: Göcsej Nyomda Kft., Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel. /fax: (92) 316-783


14

Zalalövõ és Környéke

2011. február

GÉPALK KFT.

Vadkörte-felvásárlás Kiváló minõségû vadkörtére várunk ajánlatot eladóktól idei felvásárlásra. Érdeklõdni: 92/596-936, hétköznap 8-15 óráig, illetve a zalataj@zelkanet.hu e-mailon.

Salomvár, Rózsa út 25. • Tel.: (92) 355-568 Mezõgazdasági gépalkatrész gyártás és kereskedelem

Vass Gyula üveges mester

H-9931 Ivánc, Kossuth L. u. 17. Tel./fax: 06-94/442-368 Mob.: 06-20/316-1227

Elérhetõségeink: Telefon: 92/596-936, fax: 92/596-937, e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu

www.zalalovo.hu/salla-comp

Zalalövõ, Széchenyi u. 6.; tel.: 30/621-31-45; email: salla-comp@zalalovo.hu

Minõség – Megbízhatóság – Meggyõzõ ár! Nyitva tartás:

Szerda

16-18-ig

Péntek

16-19-ig 8-13-ig

Szombat

DELTA Barkácsáruház Zalaegerszeg, Rákóczi u. 50-52. Tel./fax: 92/598-575, 92/598-574, Tel.: 06 30/622-9390, 06 30/622-9482 E-mail: delta@zalaiparker.hu

www.zalaiparker.hu

Áruvásárlási hitel kedvezõ feltételekkel! Új és használt számítógépek széles választéka! Számítógép összeállítása alkatrészekbõl, bõvítése – az Ön igénye szerint!

Telefonos hibabejelentés, információ: minden hétköznap 16-20 óráig: 30/621-31-45

Notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, MSI, HP, Samsung, Toshiba, Fujitsu-Siemens!

Pl.: ACER AS5736Z-453G32MN 15,6"/Intel Pentium Dual-Core T4500 2,3GHz/3GB/320GB/DVD 108.900 Ft HP G62-b10SH (XF211EA) 15,6"/Intel P6100 2,0 GHz /3GB/320GB/DVD S-multi LS/Windows 7 Home 139.900 Ft Használt márkás számítógépek széles választéka, pl.: P4 3000/512/80(IDE)/DVD/S/L/A - Fujitsu Siemens Scenic P320 (D1561) - Midi-Torony (s478 / DDR) 25.000 Ft P4 3000/512/80(Sata)/DVD/S/L/PCIE - Fujitsu Siemens Scenic P320 (D1931) - Midi-Torony (s775/DDR) 26.500 Ft Notebook: 12,1" Core Duo (T2500) 2000/512/-/60/S/L/Wifi/Újjlenyomatolvasó/Kártyaolvasó - HP Compaq nc4400 XPP 68.000 Ft Notebook számítógépek javítása!

Nyomtatópatronok, tonerek! Eredeti és utángyártott patronok és tonerek! Tintapatronok töltése!

Digitális fotókidolgozás!

Akkumulátorok informatikai eszközökhöz, szerszámokhoz

Notebook szervizpont!

FÓKUSZ Háztartás-felszerelési üzlet Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 3. Tel./fax: 92/598-594 Tel.: 06 30/622-9797, 06 30/529-5800 E-mail: fokusz@zalaiparker.hu

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal! Részletes termékismertetõk: www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp

Delta Barkácsáruház (közületi vasbolt) Zalaegerszeg, Rákóczi u. 50-52. szám alatti 2 177 m2 udvaron zárt, fûtött raktárhelyiségek 2 összesen 290,5 m (megbontva is), 2 2 220 m nyitott szín, valamint 17,5 m irodahelyiség, 2 21,6 m öltözõ és vizesblokk együtt, vagy külön-külön

ELADÓK, TARTÓS BÉRLETBE ADÓK VAGY KIADÓK! Raktárhelyiségben tranzit raktározást és szállítóeszközeinkkel tranzit szállítást és árukezelést vállalunk. Szállítóeszközeinket napi bérletbe is adjuk! Érd.: 06-30/537-8536 E-mail: fokusz@zalaiparker.hu

ELADÓ! Zalaegerszeg, Hock J. út 9. sz. alatt (volt Ferrótelep) 2 2 28 755 m telek, rajta 431 m üzlet, iroda 2 (földszint, tetõtér) és raktárak 377 m -en. Érd.: 06-30/537-8536 E-mail: fokusz@zalaiparker.hu

Megérkeztek a 2011-es modellû fûnyírók, kapálógépek, amiket március 31-ig szezon elõtti, bevezetõ áron kínálunk!

Zalalövő és Környéke  

Zalalövő és Környéke

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you