Page 1

kö zéleti

havila p

XII. évfolyam 2010. június

Falunapi kavalkád Bagodban

Megtelt a falubeliekkel a sportpálya a falunapon.

Közösségkovácsolás, szokások ápolása, tradíciók felelevenítése, helyi értékek bemutatása – errõl szólt a bagodi falunap, melyet június 12-én rendeztek meg. A település hagyományos ünnepének az általános iskola udvara és sportpályája adott otthont. A község önkormányzata színes programok sorozatával szólította meg a lakókat. A vígasság a helyi gazdák borainak versenyével kezdõdött, majd kispályás labdarúgótornával folytatódott. Délutánra megtelt a zöld gyep kicsikkel és nagyokkal egyaránt. A gyermekeket játszó-

házzal, légvárral, arcfestéssel és aszfalt-rajzversennyel várták. Zsongi bohóc trükköket mutatott be és lufi-hajtogatásra tanította az apróságokat. S ha mindez nem lett volna elég a fiataloknak, különbözõ ügyességi feladatokban is összemérhették tudásukat, erejüket és tehetségüket. A szervezõk nagy hangsúlyt fektettek hagyományaink õrzésére is, nem maradhattak el a kézmûves-bemutatók és foglalkozások sem. A kavalkádon fõzni szeretõ családok, baráti társaságok és utcaközösségek is összeálltak. 21 (Folytatás az 5. oldalon)

ZÁLOGHÁZ nyílt Lentiben, az Óra-Ékszer és Ajándék Üzletben!

Eddigi tevékenységi körünket záloghitel folyósítással bõvítettük.

AZONNALI KÉSZPÉNZ! DISZKRÉCIÓ, BIZALOM, BIZTONSÁG!

LYONESS Your Cashback Company

Kamat: 1,66 %/hó

Termékpartner

KERESKEDÉS

Záloghitel, a mindennapok hitele! Törtarany felvásárlás magas áron! Óra, ékszer, ajándék és Zálogház Lenti, Kossuth út 6. Tel.: (00 36) 92/351-333

• Autóalkatrészek, szûrõk, akkumulátorok, SIMSON kismotoralkatrészek, • CASTROL, MOBIL, Q8, OEST,OPEL, FORD, MOL kenõanyagok versenyképes árakon! • Motorkerékpár és jármûalkatrészek beszerzése egyéni igény szerint is. CASTROL, MAGNATEC, 10 W-40 motorolaj 4 liter 6.800 Ft/db (1.700 Ft/l) CASTROL TXT 5 W-40 MOTOROLAJ 4 liter 8.000 Ft/db (2.000 Ft/l) KOCSIS AUTÓALKATRÉSZ 8999 Zalalövõ, Bem u. 2/a Nyitva tartás: H-P 8-17 óráig, Szo:8-12.30-ig Tel.: 92/372-600, Fax.: 571-069, Mobil: 30/610-6707 E-mail: kocsisautoalkatresz@citromail.hu


2

Zalalövõ és Környéke

2010. június

Tájékoztató a lehetséges termálfürdõrõl Zalalövõ Város Képviselõtestülete 2010. június 26-án tartotta soron következõ rendes ülését. A Kölcsey utcai lakók nevében – akik közül néhányan megjelentek a testületi ülésen – Maurer Tibor és Szabó Sándor felháborodásának adott hangot a járda melletti árok készítése miatt. A lakók sérelmezik, hogy megkeresésük, tájékoztatásuk nélkül került sor az árok kialakítására, mely a környezet jelentõs rombolásával járt. Sajnálják a szépen karbantartott területet a járda mentén, féltik az árok alatt lévõ közmûveket. Véleményük szerint nem is a többség, csak néhány lakó kérte az árok készítését, melyet az önkormányzathoz eljuttatott levéllel igazoltak. Számos helyen a bekötõ járdaszakaszok sérültek, melynek helyreállítására információt kértek. Vertetics László polgármester elmondta, hogy a vízelvezetés mindezidáig nem volt megoldva, valamilyen megoldást kellett találni. A munkálatok még nem fejezõdtek be,

a helyreállítási munkálatok még hátra vannak. A csöveket megvásárolták a járdák alá, hogy biztosítsák a vízelvezetést, a munkálatok hamarosan folytatódnak. Remélve, hogy a helyreállítási munkálatokat követõen a július végi bejáráson már a lakók is megnyugvással látják a munkálatok eredményét. Takács Zsolt, a munkálatokat vezetõ hivatali dolgozó elmondta, hogy az amúgy is rossz állapotban lévõ járda néhány helyen valóban megsérült, és a bekötõ szakaszok is sérültek, ezeket azonban helyre fogják állítani. A képviselõk korábban már tartottak szemlét a Kölcsey utcában. A vízelvezetésre szükség van, de ilyen munkálatok elõtt szükséges lenne összehívni az érintett lakókat, hogy tájékoztassák õket a várható munkálatokról, legyen lehetõségük észrevételeket tenni a megvalósítással kapcsolatban. Ezekre a jövõben figyelnie kell a polgármesteri hivatal mûszaki osztályán dolgozóknak!

Óvodai fejlesztés Zalalövõn

A testületi ülés további napirendjének keretében Dancs Zoltán, a keszthelyi Pannon Consulting Group Kft. témavezetõje az áprilisi pénzügyi bizottsági ülés után az önkormányzat ülésén is tájékoztatást adott egy lehetséges termálfürdõ és hotel megvalósításáról. Az általa képviselt cég az eddig tervezett fürdõk mindegyikét megvalósította, példaként említette a tatabányai termálfürdõt. Jelenleg az ittenihez hasonló nagyságrendû fürdõ tervezését végzik a tatai Fényesfürdõn. A település környékének megtekintése után a legalkalmasabb helynek azt a kéthektáros területet javasolja, mely a Borostyán-tó partján a strandbüfék és a gát között fekszik. Természetesen vannak más alkalmas területek is, de ez tûnik a legalkalmasabb a gyönyörû fekvése, a rendelkezésre álló önkormányzati terület és a szabadvízi és a termálfürdõ, valamint az üdülõterület közelsége, egymás mellett fekvésében rejlõ lehetõségek. A cég mögött nem állnak befektetõk, az eddigi gyakorlat szerint az önkormányzatokkal áll kapcsolatban, meghagyva a lehetõséget számukra a befektetõ kiválasztására.

Ajánlatuk az alábbi munkák elvégzését tartalmazza: – A város területén adottságainak és vonzáskörzetének megfelelõ nagyságú kb. nettó 1,5 milliárd Ft értékû termálés gyógyfürdõ és hotel, ezt kiegészítõ egészségturisztikai központ (balneológiai, reumatológiai) létrehozásának elõkészítése. – A létesítményhez kapcsolódó 100-150 szobás gyógyés termálszálló létrehozásának elõkészítése (vállalkozói beruházásban) Az elõkészítõ tevékenység keretében a cég vállalja a város területén az alkalmas helyek kiválasztását, megvalósíthatósági tanulmány készítését gazdasági számításokkal, befektetési megtérülésekkel. Elvi építési engedély szintû tervdokumentáció készítését a fürdõ és a hotel vonatkozásában, valamint befektetési ajánlat készítését, mely alkalmas pályázati vagy hitel célú felhasználásra. A témában az önkormányzat további tárgyalásokat folytat és majd a késõbbiekben kerül sor döntésre. A testület a továbbiakban megtárgyalta az általános iskola és a gyámhivatal munkájáról készített beszámolót, valamint módosította az óvoda alapdokumentumait.

Zalalövõ Város Önkormányzata és a

Zalalövõi Városszépítõ és Környezetvédõ Egyesület

Felhívása Tisztelt zalalövõi lakosok!

Az óvoda látványterve. Elõtérben az új épületrész. Több éves próbálkozás után végre sor kerülhet a napköziotthonos óvoda felújítására és bõvítésére Zalalövõn. Pályázati úton erre a célra az önkormányzat a 72,2 milliós projekthez 59,8 milliós támogatást nyert. A bõvítés során egy csoportszoba épül vizes blokkal, és vezetõi irodahelyiséggel. Természetesen komplex akadálymentesítés megvalósításával.

A felújítás során a meglévõ épület nyílászáróit cserélik, hõszigeteléssel látják el a falakat, a tetõ cseréjére kerül sor, valamint némi belsõ átalakítás is szerepel a tervek között. A meglévõ épület is akadálymentesítve lesz: megfelelõ szélességû ajtók és rámpák készülnek. A beruházás két éven belül valósul meg.

Városunk önkormányzata és egyesületünk felhívással fordul Zalalövõ város lakosságához a település és környékének rendezettsége, tisztasága érdekében. Valamennyiünk érdeke, hogy mindennapjainkat szép, gondozott, tiszta környezetben tölthessük. Kérünk és hívunk minden családot, hogy fokozott figyelmet fordítson közvetlen környezetének tisztaságára, rendezettségére! Tartsuk rendben ingatlanjainkat, az ingatlanok elõtt levõ közterületeket (járdát, árkot)! Tegyük Zalalövõt a nyár folyamán a turisták számára szépen gondozott, rendezett településsé. Köszönettel: Vertetics László polgármester

Fekete Krisztián egyesület elnöke


Zalalövõ és Környéke

2010. június

Az anyatej az elsõ forrás

3

A XXVII. Zala Menti Napok Kulturális Fesztivál rendezvénysorozat programtervezete: Augusztus 13. (péntek) 30 16 Rendezvénysorozat megnyitása a mûvelõdési központ színháztermében. Megnyitja: dr. Tóth László közgazdasági és informatikai helyettes államtitkár Zalalövõ Város Önkormányzata által alapított helyi kitüntetések átadása. 45 „Zalalövõ és környéke története térképeken” címû kiállítás 17 megnyitója a mûvelõdési központ elõadótermében. Megnyitja: dr. Holló József altábornagy, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum fõigazgatója. 15 Zsupán József festõmûvész kiállításának megnyitója a 18 mûvelõdési központ galériáján. Megnyitja: dr. Borosán Gyula egyetemi docens. A kiállítások megtekinthetõk a rendezvény ideje alatt 9-19 óráig. 30 Bödõcs Tibor és Szomszéd néni produkciós iroda (Bálint 20 Ferenc és Tóth Szabolcs) Dumaszínház humoristáinak mûsora a Zalalövõi Általános Iskola udvarán felállított sörsátorban. 00 FÁRAÓ buli a Zalalövõi Általános Iskola udvarán felállított 22 sörsátorban.

Több program is várta a gyermekeket és a kismamákat. A kisgyermek legfontosabb táplálékforrása az anyatej. A szoptatás fontosságát nem gyõzik hangsúlyozni a szakemberek. Augusztus 1-je körül, mely az Anyatejes Táplálás világnapját jegyzi, számos program várja a kisgyermekes, illetve várandós családokat. A világnap alkalmából a zalalövõi védõnõk, Takácsné Nagy Ágnes és Szerdahelyi Adél ismét hangulatos rendezvényt szervezett a kismamáknak és gyermekeiknek, összesen 185-en vettek részt a programon. Mint azt Takácsné Nagy Ágnes elmondta, rengeteg energiát, idõt szántak a szervezésre, hogy az érintettek az idei rendezvényen is jól érezzék magukat. Az elmúlt évekhez hasonlóan most is számos érdeklõdõ kereste fel a mûvelõdési köz-

pont termeit, ahol a termékbemutatókon keresztül a kisdedtornáig több stand várta az érdeklõdõket. A megnyitó során Németh Éva, a zalalövõi óvoda vezetõje köszöntötte a meghívottakat, majd rövid kulturális mûsor következett. A köszöntõ során két emléklapot is átadtak azoknak az anyukáknak, Varga Brigittának és Tóth Zsanettnek, akik anyatejadással segítették azokat az édesanyákat és gyermekeiket, akik valamilyen okból nem tudták szoptatni csemetéiket. Huszonhárom támogató segítette a délutáni programot, melyet ezúton is szeretnének megköszönni a szervezõk. Kérik, hogy ha lehetõségük van rá, a nemes cél érdekében továbbra is támogassák a rendezvényt. (BHK)

Tudósítókat keresünk! Várjuk mindazok jelentkezését térségünkbõl, akik szívesen tudósítanának a településükön történt eseményekrõl. Jelentkezés: tel.: 92/596-936 (8-16 óráig), fax: 92/596-937, e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Augusztus 14. (szombat) 30 07 -tól Kétnapos kirakodó vásár népmûvészek, kereskedõk, részvételével a Kossuth és a Rákóczi utcában. 30 XXVII. Zala Menti Napok Kispályás Labdarúgó Kupa a sport8 pályán. Nevezni augusztus 05-ig lehet a mûvelõdési központban. Nevezési díj: 3500Ft 30 08 -tól XV. Zala Menti Napok csapat és egyéni tekeverseny a Romantik Tekeklubban. Nevezni augusztus 04-ig lehet a helyszínen. Nevezési díj: 3500Ft 30 8 A Körmendi Városi Fúvószenekar Egyesület ad térzenét a Városháza elõtt. Közremûködnek: Albatrosz Táncegyüttes majorett- és a helyi mûvészeti iskola moderntánc csoportjai 30 Molnár László: Furcsaságok, érdekességek címû kötetének 10 bemutatója a mûvelõdési központ konferenciatermében. A kötetet bemutatja: Lõrinczné Dolgos Ilona Õriszentpéter alpolgármestere 30 14 ABBA-show a Tapolcai Musical Színpad elõadásában. 30 15 Kulturális mûsor a sörsátorban. Fellépnek: Force of Dance, Csak Csajok moderntánc- és a zalalövõi Hip-Hop-, az Ezer Rózsa Kertje hastánc-, UNDERGROUND ír-sztepptánccsoport, Kehidámák Aerobik Klub. 30 17 Bujtor Anita és H.Horváth Gyula operett és musical mûsora 00 FIRKIN ír zenekar koncertje a sörsátorban. 20 00 DELTA buli a sörsátorban 22 Augusztus 15. (vasárnap) 00 7 Zalalövõi Borostyán Horgászegyesület nyílt horgászversenye a Borostyán-tónál. Nevezni 1db úszós készséggel lehet 6-7óráig a halõrháznál. Nevezési díj:felnõtt: 2000Ft, ifjúsági:1000Ft 30 Ünnepi szentmise a zalalövõi római katolikus templomban. 8 00 Ziránó Bábszínház: Pulcinella kertészkedik címû mesejátéka 10 gyerekeknek. 30 13 A fogathajtó verseny résztvevõinek felvonulása a Szabadság téren. 00 XVII. fogathajtó verseny a sportpályán. Megnyitja: dr. 14 Szentirmai István CSIKÓTOMBOLA: 500Ft 30 14 Kulturális programok a sörsátorban Délutáni Nótaszó: Közremûködik: Hlavátsch László és Osvát Magda nótaénekesek. Kísér: Látó Imre és zenekara. Zeneexpresz Fásy mulató Fellépnek: Fásy Ádám, Fásy Zsülike, Sláger Tibó, Tajtiboy, Peller Anna, Jósko. 00 LORD együttes élõ koncertje a Borostyán-tónál, majd ezt 20 követõen a KOPULA'96 Kft. kivitelezésében TÛZIJÁTÉK. Augusztus 18. (kedd) 30 NEMZETKÖZI NÉPTÁNC GÁLA a mûvelõdési központ 19 mögötti szabadtéri színpadon.


4

Zalalövõ és Környéke

2010. június

Zalacséb, Salomvár és Zalaháshágy példamutatása Bútorokat, építõanyagot is vittek az árvízkárosultaknak

Egy kamionnyi felajánlás gyûlt össze. A Zalacséb, Salomvár és Zalaháshágy alkotta körjegyzõség településein adománygyûjtést hirdettek az árvízkárosultak javára. A június 15-ei határidõre egy kamionnyi mennyiségû felajánlás érkezett. A három településen sokféle tárgyi adomány gyûlt öszsze, így ruhanemûk és élelmi-

szer mellett volt, aki szekrénysort küldött a károsultaknak. – Nem is gondolkoztunk pénzbeli adományon, hiszen azt az ország bármely felébõl kaphatnak. Azért, hogy biztosan célba érjen az adomány, mi, polgármesterek úgy döntöttünk, hogy személyesen adjuk át. A település kiválasztá-

Fodrászüzlet nyílt Zalaboldogfán! Ízelítõ árainkból: Nõi hajvágás: 1.100,- Ft Férfi és gyermek hajvágás: 500,- Ft Rövid haj dauerolása: 1.300,- Ft

Bejelentkezés: Bognár Andrea 06-30/3612021 06-92/460-580

Sok szeretettel várjuk minden kedves régi és új vendégünket!

Egyszerû a választás. Zalaegerszeg, Ady u. 31. 92/510-865 • 06-30/692-3599

TV- és híradástechnikai szerviz

sánál arra gondoltunk, hogy nagyjából hasonló nagyságú falu kapja ezt a segélyt, mint amekkorák mi együtt vagyunk. Így a térképet böngészve felhívtuk a kiválasztott településeket, hogy hol kell nagyobb segítség. Ezek után a közel 3200-as lélekszámú Sajóládra esett a választásunk és június 21-én útnak indultunk a zalai szállítmánnyal – emlékezett vissza Pecsics Zoltán Zalacséb polgármestere. A kiválasztott település közel van a legnagyobb károkat szenvedõ Felsõzsolcához és Alsózsolcához, így Sajóládon nagyon örültek a felajánlásnak, melyet az ottani Családsegítõ Szolgálat vezetõje vett át, hiszen a polgármester akkortájt is a település újjáépítésérõl tárgyalt. A sajóládi iskola egy osztályterme megtelt a zalai adományokkal, köztük a különbözõ berendezési tárgyakkal, bútorokkal, háztartási gépekkel, számítógépekkel és építõanyaggal.

Cserépkályhák, kandallók építése, átalakítása. Hordozható cserépkályhák javítása. 06-70/511-76-55

– Az árvíz által leginkább sújtott területekre idõ hiányában nem jutottunk el, de még az ár levonulása után is mindenhol homokzsák kupacok látványa fogadott bennünket. Közösen megjegyeztük: jó ilyenkor Zalában élni – foglalta össze Pecsics Zoltán a látottakat. S hozzátette, reméli, hogy ezzel az adománycsomaggal tudnak egy kicsit segíteni az ottani elkeseredettségtõl, kilátástalanságtól megtört embereknek. Pataki Balázs

Felhívás!

Az elmúlt idõszakban minden keménfai háztartás kapott egy levelet az ebtartás feltételeirõl, valamint az útmenti árkok, átereszek tisztántartásáról. Kérjük az ebtartás szabályainak fokozott betartását a nyugodt, békés egymás mellett élésre való tekintettel. Ugyanígy hívjuk fel a tisztelt lakosság figyelmét, hogy egyes haszonállatok tartása is kötelezettségekkel jár, mert ezek a közösségi területeken ültetett dísznövényekben károkat okoznak. Továbbá kérjük a már említett árkok, átereszek tisztítását mindannyiunk érdekében! Köszönjük! Keménfa Képviselõtestülete


5

Zalalövõ és Környéke

2010. június

Falunapi kavalkád Bagodban Példaértékû összefogás Zalalövõn (Folytatás az 1. oldalról) csapat ragadott fakanalat, készítette el minden idõk legfinomabb ételét, s látta vendégül a szórakozásban megéhezett falubelieket. – Alkalmat kell nyújtanunk lakóinknak, hogy pár órára megpihenjenek és elfeledjék a mindennapi gondjaikat. Ez a célja falunapunknak, s mindemellett lehetõséget teremt arra, hogy rég látott ismerõsök, barátok, a településrõl elszármazottak találkozzanak, leüljenek, beszélgessenek, meghányják-vessék az élet kis és nagy kérdéseit, felelevenítsék

a múltat. Ez történt június 12én Bagodban, hirdettük összefogásunk erejét – mondta el Mogyorósi József polgármester. A forgatag repertoárjáról nem maradhatott ki a kulturális mûsor sem. Elsõként a Fekete István Általános Iskola és Óvoda diákjai mutatkoztak be, majd a környezõ települések mûvészeti csoportjai hódították meg a színpadot. Kaczor Feri mûsora pedig tömegeket vonzott estére. A falunap bállal zárult, a talpalávalóról a Fáraó zenekar gondoskodott. - mzs -

20 éve vártak rá

Hordógurítással avatták fel az összekötõ utat. Két évtizedes álmuk valósult meg a bagodiaknak és a boncodföldieknek. Felújították a két települést összekötõ külterületi utat. A szakasz szinte már járhatatlan volt, helyreállítását nem halogathatták tovább. A boncodföldi rész tavaly megszépült, az elmúlt hónapban pedig a bagodi, kavicsos szakaszt is újraaszfaltozták. A település önkormányzata folyamatosan pályázott az út rendbetételére, támogatásban azonban nem részesült, így – a lakók kérését meghallgatva – most önerõbõl végezték el a rekonstrukciót. A fejlesztés 6 millió forintba került. 369 méteren javították ki a burkolatot, beleértve a Zala folyó fölött átívelõ híd tatarozását is és az

úttest 5 méteres szélesítését. A megszépült utat a bagodi falunap apropóján adták át, június 12-én. A Zala-hídon rendezett ünnepségen Mogyorósi József, Bagod polgármestere szólt a beruházás jelentõségérõl. Kiemelte: a fejlesztésnek köszönhetõen könnyebben, kerülõ nélkül közelíthetik meg a lakók a hegyi birtokaikat és a szomszédos falut. Felhívta a figyelmet az út terhelhetõségére, 5 tonnát bír el a burkolat, ezért kérte a teherautósokat, vigyázzanak a szakaszra, ne rongálódjon meg ismét. A méltató szavak után ünnepélyesen is felavatták az új utat: a falunapi vígassághoz híven söröhordót gurították át a Zala-hídon.

Az átadásnál jelen voltak a közremûködõk. Tavaly õsszel egy kis csapat gyülekezett a Zalalövõi Általános Iskola leány gyakorlati termében. Az 1982-ben végzett 8.c osztály tanulói voltak, akik látva a terem állapotát elhatározták, hogy az osztály összefogásával, a szülõi munkaközösség támogatásával felújítják a helyiséget. Az elhatározást tettek is követték, így 2010. június 11-én a felújított fõzõhelyiséget átadták az iskola vezetésének, az ott tanító szaktanárnak. A munkálatokat Sütheõné Jánosné – 1982-ben még Schrádi Gabriella – fogta össze és szervezte. A felújítás során aljzatot készítettek, villany és vízvezeték rendszert építettek, burkoltak, lapoztak, festettek, bútorokat újítottak fel és készítettek. Az átadás során Gyarmati Antal iskolaigazgató köszönte meg a szülõknek a nem mindennapi összefogást, melynek keretében egy korszerû, szép

tankonyhát sikerült varázsolni az idejétmúlt, kopott helyett. Köszönetet mondott azoknak a cégeknek, vállalkozóknak, akik munkával, anyaggal, eszközzel, árkedvezménnyel segítették a felújítás megvalósulását. Az egykori 8.c osztály valamennyi tanulója valamilyen formában hozzájárult a felújításhoz. 1982-ben õk 27-en végeztek a 8.c-ben: Andor Magdolna, Bakler Hajnalka, Bõdi Katalin, Dromfeld Zsolt, Horváth Erzsébet, Horváth Miklós, Horváth Tibor, Iván Éva, Könye István, Kulcsár József, Laposa Károly, Magyar István, Nagy Éva, Németh Zoltán, Novák Éva, Pass Ildikó, Pesti Zsuzsanna, Pintér Ilona, Schrádi Gabriella, Simon József, Simonics Lajos, Simonics Tibor, Szekér Tibor, Terták Tünde, Tóth Gyöngyi, Végh András, Végh István. Köszönet az önzetlen segítségért!

Hírek Keménfáról Európai uniós élelmiszersegély csomagok kerültek átadásra a Keménfán élõ 46 család részére májusban. A csomag tartalma 5 kg liszt, 5 csomag száraztészta, 6 db konzerv, 12 db ital, 90 db kompletta, 4 csomag ropi háztartásonként. A keménfaiak köszönetüket fejezik ki a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény munkatársainak az önzetlen segítségükért.

* Szociális nyári gyermekétkeztetésre nyílt lehetõség Keménfán 4 szociálisan rászoruló gyermek részére. A hidegélelmiszer csomagokat 54 napig június 16.-tól a falugondnok adja át részükre heti szükségletre bontva. Természetesen mindezt állami finanszírozás keretében tudták biztosítani.


6

Zalalövõ és Környéke

2010. június

„A ló a zenekar, õ játssza az ütemet” Lovasnap Zalaboldogfán

Mindenki megetette a kedvencét. „Ti is lovasõrültek vagytok? íjászkodásra és nyílpuskával Igen, mi is azok” – hangzott el való lövészetre, s ha valaez a jellemzõen vidám pár- ki megéhezett, ebéddel is beszéd a zalaboldogfai lovas- megvendégelték. Kerkai Klautanyán tartott nyílt napon. Az dia Bocföldérõl érkezett csaidei Nyitott Lovardák országos ládjával: – Életemben másodszor ülprogramhoz ugyanis õk is csatlakoztak, így a májusi, esõvel tem lovon, eddig féltem magáelmosott elsõ alkalom után jú- tól az állattól, de ahogy itt senius 6-án is számos program gítettek, nagyon jó volt. Biztos, várta ingyenesen az érdeklõ- hogy visszajövök még. Most dõket. Volt is bõven jelentkezõ már tudom azt is, hogy kell fela lovaglásra, pónilovaglásra, lo- venni a ló ritmusát, mert õ is vaskocsikázásra, állatsimoga- megérzi, ha valaki bizonytalan tásra és etetésre, lasszózásra, rajta – mondta elégedetten.

A program népszerûségét jelzi, hogy a reggeli nyitásnál már 3-400 vendég várakozott, hogy találkozhasson a lovastanya állataival. Sokan sorakoztak a futószáras lovaglásnál is, ahol olyanok is lóra merészkedtek, akiknek eddig ilyenben még nem volt részük. Az alkalmi tanulók a mindennapi dolgokhoz hasonlítgatva ismerkedhettek meg a lovaglás alapjaival, így kiderült, hogy aki jól biciklizik, annak lóháton is könnyebb a közlekedés. „A ló a zenekar, õ játssza az ütemet, te meg a táncosa vagy. Követned kell a tempóját” – hangzott a játékos utasítás Szabó Béla oktatásában. Aki merte, vagy már ügyesebb volt, megpróbálkozhatott a lassú ügetéssel Szamba és Mokka hátán. A lovaglásra várakozók közt akadt, aki teljes felszerelésben csodálta a többiek ismerkedését a patásokkal. Így a nagykanizsai Dömötör Diána számára már nem volt ismeretlen a légkör, hiszen tavaly még saját pónilova is volt. – Anya testvéréék itt laknak a közelben, én pedig szeretek lovagolni, így nem hagy-

hattam ki ezt az alkalmat. Ma már kétszer ültem lovon, otthon is el szoktam járni, ugratáson kívül mindent kipróbáltam már, így voltam terepen is – mesélte büszkén a tizenéves lány. – Nagyon örültünk a sok érdeklõdõnek, s reméljük, hogy a késõbbiek folyamán is visszatérnek hozzánk. Az, hogy ki mennyi idõ alatt tanul meg lovagolni nagyon egyénfüggõ, ki mennyire sportos, mennyire van hozzá érzéke. Akik ma nem mertek felülni a lóra, azoknak lovaskocsis kirándulás szerveztünk, és megismerhették a környék nevezetességeit – mesélte Mészáros Annamária, a lovarda vezetõje. A nap végére több gyermek annyira megszeretette a tanya állatait, hogy kedvenccé vált paripáját már-már meg akarta vetetni szüleivel. A lovarda „lakóival” azonban a nyári táborok, környékbeli falunapok alkalmával is lehet majd találkozni. Az eseményrõl készült képeket megtekinthetik a www.zalatajkiado.hu képgalériájában. Pataki Balázs

Bagod segítsége az árvízkárosultaknak Az elmúlt idõszak magyarországi árvizeirõl látott és hallott információk Bagod Önkormányzati Képviselõ-testületének tagjait is megérintették. A képviselõ-testület legutóbbi ülésén a képviselõk egyhangúlag úgy döntöttek, hogy Bagod önkormányzata is szeretne segíteni az árvízkárosultaknak. A segítségbe szerették volna bevonni a település lakosságát is, ezért úgy határoztak, hogy a június 12-én megrendezett falunapon gyûjtést rendeznek a károsultak javára. Vincze Zsuzsanna képviselõ asszony (õ a település könyvtárosa is) javaslata alapján a képviselõ-testület úgy határozott, hogy a községi könyvtár leselejtezett könyveit 200 Ft/db egységáron kiárusítják és az ebbõl befolyó bevételt is az árvízkárosultak javára ajánlják fel. A képviselõ-testület döntése értelmében az így öszszegyûlt adományok összegét

az önkormányzat kiegészíti és azt közvetlenül eljutatja egy Bagodhoz hasonló nagyságú árvízkárt szenvedett borsodi településnek. A szükséges információk összegyûjtését követõen a választás Szalonna községre esett. A település vezetõjével történt egyeztetés során Hankó Gyula, Szalonna polgármestere azt kérte, hogy ne pénzbeli adományt vigyenek, hanem lehetõség szerint fertõtlenítõ és tisztító szereket, valamint tartós élelmiszert. A kérésnek eleget téve a falunapon összegyûlt pénzadományokból, az eladott könyvek árából (ebbõl összesen 93.000 Ft gyûlt össze) és az önkormányzat által felajánlott pénzbõl összesen közel 200.000 Ft értékben vásároltak fertõtlenítõ és tisztító szereket valamint tartós élelmiszereket. Az így beszerzett dolgokat kiegészítve a bagodi emberek

Mogyorósi József adta át az adományt Hankó Gyulának. által tett természetbeni adományokkal (tisztítószerek, tartós élelmiszerek és ruhák) egy kisteherautóba rakták és június 18-án reggel elindultak vele Szalonna községbe. Az adományokat Mogyorósi József polgármester, Fatér László alpolgármester és Kovács Gyula körjegyzõ személyesen jutatták

el Szalonna községbe és azt Mogyorósi József polgármester adta át Hankó Gyulának, a település polgármesterének. Bagod önkormányzata ezúton is szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik pénzbeli vagy természetbeni adományaikkal támogatták az árvízkárosultak megsegítését.


2010. június

7

Zalalövõ és Környéke

Ünnep Zalaszentgyörgyön Örömzene csendült Zalaszentgyörgyön június 25-én este. Kórusfesztivált rendeztek a településen, a másnapi falunap méltó nyitányaként. Az Örömzene elnevezésû találkozó bemutatkozási lehetõségként szolgált. Jó alkalom volt arra, hogy „Zala völgye” amatõr kórusai az éneklésben leljenek társakra és egymást segítve népszerûsítsék a zene e mostohán kezelt, magára hagyott ágát. Kilenc mûvészeti csoportot hívtak közös muzsikálásra. Színpadra lépett az Andráshidai Hagyományõrzõ Egyesület, a Zalaszentgyörgyi Gyertyafény, a Gellénházai Orchidea-, a Tófeji Szivárvány-, a Zalalövõi Salla-, és a Kávási Violin Kórus. A rendezvény vendégei voltak a falu testvértelepüléseinek énekkarai is. Csodálatos, megható pillanatokban részesítette a közönséget Oromhegyes Kórusa, a Marosszentgyörgyi Vegyeskar Kolping Kórus és a Jubilate Deo. Zalaszentgyörgy nagy hangsúlyt fektet a fõhajtásra, s ez nem maradt el most sem. 2010 nagy zeneszerzõnk, Erkel Ferenc jubileu-

Sikeridézõ

2002-ben elsõ – azóta egyetlen – bajnoki címét szerezte az élvonalban a ZTE labdarúgócsapata. Idén – fennállása során elõször – Magyar Kupa döntõt játszott az egerszegi együttes, s noha nem sikerült legyõznie a bajnok Debrecent, így is dicséretes a szereplése. Hogy ne maradjunk trófea nélkül, idézzük fel a bajnoki aranyéremhez vezetõ utat a Megkoronázva címû kötet segítségével. A rengeteg fotót, statisztikai adatot, riportot tartalmazó könyv ismét megvásárolható szerkesztõségünkben, vagy utánvéttel megrendelhetõ. Ára: 2.500 Ft. Érdeklõdni: Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4., telefon: 92/596-936, 30/378-4465, fax: 92/596-937, e-mail: zalataj@zelkanet.hu.

mi éve, rá emlékeztek dalaikkal az énekkarok, mûsoruk felében magyar dalok, hazánk zeneszerzõinek mûvei zendültek fel. A fesztivál közben Kovács Dezsõ, a község polgármestere hivatalosan megnyitotta a település napjának ünnepét. S egy örömteli hírt osztott meg a helyiekkel. A legújabb statisztikai szerint nõtt a lakosság száma, jelenleg 440-en élnek a településen. A fel-felcsendülõ melódiák alkalmat adtak az elismerések átadására is. Kulturális kitüntetést idén nem adományozott az önkormányzat, helyette három tehetséges fiatalt jutalmazott. Sport kategóriában Németh Mátét és Wolf Ádámot díjazták. Máté hat éve karatézik, kiemelkedõ országos versenyeredményekkel büszkélkedhet. Ádám évek óta vív, a nemzetközi megmérettetéseken való nagyszerû teljesítményével érdemelte ki a település elismerését. Tanulmányi kategóriában ezúttal Tuboly Anita vehetett át oklevelet. Az 5. osztályos diák kitûnõ tanuló, a Gyertyafény Kamarakórus tagja. A biztatás és dicséret szavai után a köszönet pillanatai következtek. Zalaszentgyörgyért-díjat adományoztak Györe Erzsébet tanítónõnek az alkotómunkájáért, a közösségért tett építõ tevékenységéért. A településen élõk generációit oktatta, nevelte hittel és hivatástudattal 1956 és 1979 között. Példát mutatott, küzdött az iskola bezárása ellen, összegyûjtötte a regölés néphagyományait. A díj átvétele után Györe Erzsébet azt mondta: sokkal boldogabb, mint amikor a Parlamentben vett át kitüntetést, mert most a számára legfontosabb emberek megbecsülésével ismerték el. Pro Urbe Zalaszentgyörgyért Díjban idén dr. Horváth István háziorvos részesült. A doktor három évtizedig volt a község körzeti orvosa. Rendszeresen szervezett szakmai elõadásokat, egészségmegõrzõ, babaápolási tanácsokkal látta el a lakosságot. A betegek bármikor fordulhattak hozzá, emberséggel gyógyította falubeliek százait. Magas színvonalú, példaértékû munkájával hozzájárult a zalaszentgyörgyiek egészségének megõrzéséhez. Megromlott egészségi állapota miatt fia vette át az elismerést. 2010 további évfordulókat is tartogatott, dr. Vlasics Miklós, fogorvos immár negyven éve praktizál a faluban. Áldozatos munkáját oklevéllel köszönte meg az önkormányzat. S egy újabb hagyományterem-

Zalaszentgyörgyért-díjat adományoztak Györe Erzsébet tanítónõnek. tésnek is szemtanúi lehettek a kultúrházban összegyûltek. Császár István szólt a településen élõkhöz, 1956-ban külföldre menekült családjával, s most hazatért, hogy megkeresse rokonait, a szálakat, mely a községhez köti. A meghitt perceket követõen másnap, június 26-án az önfeledt szórakozásé és kikapcsolódásé volt a fõszerep. Immár kilencedik alkalommal hívták életre a település ünnepét a sportpályán. A forgatag kispályás-labdarúgótornával kezdõdött. A kupáért a környezõ települések csapatai szálltak harcba. A szerencse a házigazdáknak kedvezett, a serleg végül itthon maradt, a második helyen Kávás, a harmadikon pedig Zalaháshágy végzett. A forgatagot sárkánykészítõ versennyel kötötték egybe. Az ötletgazda Falurossza Közhasznú Egyesület mellett a Gyertyafény Kórus alkotta meg saját sárkányát szelektív, újrahasznosítható anyagokból. A megmérettetések sorából nem maradhatott ki a paraszti munkálatok könnyedségeit és nehézségeit bemutató versengés sem. A játékos kihívások mellett úton-útfélen kondérokba ütközhettünk. A hagyományokhoz híven idén is fakanalat ragadtak a falubeliek. A legtöbben pörköltet készítettek, a legfinomabb éteknek ezúttal a Buday Közhasznú Alapítvány különlegessége bizonyult. Második lett Polster Péter, Ízirájder elnevezésû csapata, a harmadik helyen pedig az Örömzene Alapítvány végzett. A gyermekekrõl sem feledkeztek el, számos tartalmas program várta az apróságokat. A legkiseb-

bek játszóházban ügyeskedhettek, a nagyobbak trambulinon ugrálhatták át a délutánt, s mindemellett volt arcfestés és kézmûves-foglalkozás is. A kulturális mûsor sem maradhatott ki a vígasság repertoárjából, bemutatkoztak a környezõ települések mûvészeti csoportjai, majd a Gyertyafény Kamarakórus kápráztatta el csodálatos elõadásával a közönséget. – Ismét összegyûltek a zalaszentgyörgyiek, hogy élményeket, felejthetetlen pillanatokat gyûjtsenek és zárjanak a szívükbe. Megpihentek, kikapcsolódtak, önfeledten szórakoztak és beszélgettek. Összetartozásunk erejét szimbolizálta a falunap. Ha egy nemzet, egy társadalom, egy közösség a sikerekhez való viszonyát pozitívan tudja megélni és nem a kudarcokra koncentrál, akkor falakat tud mozgatni, s ez itt nagyon szépen megmutatkozott. Mindenki kivette a részét a munkából és a szórakozásból. Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak a civil szervezeteinknek és áldozatos falubelieknek, akik hozzájárultak a falunap sikerességéhez – mondta el Kovács Dezsõ, Zalaszentgyörgy polgármestere. A falubeliek megosztják örömüket másokkal, ezúttal sem egyedül, hanem testvértelepüléseikkel, Oromhegyes és Marosszentgyörgy képviselõivel, barátaikkal ünnepeltek. Lélekben újraegyesült hazánk, három ország magyarsága alkot itt most egy egészet – tette hozzá Balla Lajos, Oromhegyes polgármestere és Vértalan István, Marosszentgyörgy alpolgármestere. - mzs -


8

Zalalövõ és Környéke

2010. június

50 éve a hívek és az Úr szolgálatában Kovács Miklós plébános pappá szentelését ünnepelték Zalaháshágyon

50 éve szentelték pappá Kovács Miklós plébánost. Megszólaltak a harangok századi, zalaháshágyi templom június 26-án délelõtt Zalahás- a települések lakóival. Közöhágyon. Másképpen zengtek e sen hajtottak fejet mindazért a napon; szebben, dallamosab- jóért és szépért, melyet Miklós ban, mélyebben, hangosab- atyától kaptak az elmúlt hában. Hívó szóval kongtak, rom évtized alatt. S érezni lecsendültek; Kovács Miklós plé- hetett, az alkalmi ruhák alatt a bános aranymiséjét hirdették szívekben is ünnepeltek. A lelmessze a vidéken. Nagy nap kész 1935-ben született, 1960volt ez a hívek életében. Volt, ban szentelték pappá. Lentiaki virággal és ajándékcsomag- ben volt káplán, Bérbaltavágal, mások szeretõ, õszinte mo- ron, majd 1967-tõl 1981-ig Basollyal érkeztek. Megtelt a 13. bosdöbrétén hirdette az evan-

géliumot. 29 éve érkezett Zalaháshágyra, s azóta szolgálja a falubelieket, a vaspörieket és az ozmánbükieket. Szakadatlanul, fáradhatatlanul, mérhetetlen energiával és kitartással gyógyítja a lelkeket; tanítja, neveli az embereket a keresztény hitre, a szent életre. Lelki támaszt, vigaszt nyújt nap, mint nap a hozzá fordulóknak. Aranymiséje elõtt a megbecsülés és a hálaadás szavai, pillanatai következtek. Barátok, vagyis a három község lakói, az egykori tanítványok, az önkormányzatok és a civil szervezetek tagjai hajtottak fejet lelkipásztoruk elõtt. Kondor László a vaspöriek, Benedek László az ozmánbükiek, Büki József a zalaháshágyiak jókívánságát tolmácsolta, majd jelképes ajándékkal köszönték meg a hit, a vallás és az igaz értékek õrzését, terjesztését. Ezt követõen a polgárõrség, az Ezüsthárs Aszszonykórus és az egyházközségek tagjai adtak hálát, majd ministránsok, fiatalok szavaltak a plébános tiszteletére. Miklós atya a maga szerénységével köszönte meg a számtalan szebbnél-szebb szót és jókívánságot.

– Gyönyörû éveket töltöttem el a három település plébánosaként, s most is csodálatos perceket élhettem át, nagy öröm mindez számomra. Felrémlenek bennem a múlt emlékei, diákkorom történetei, mikor gyermekként toporzékoltunk az ajándékért. Most nem toporzékolok, köszönetet mondok, a lehetõ legnagyobb kincset kaptam a Jóistentõl, a szeretetét és azt, hogy szolgálhatom õt. A papság az Úr ajándéka, a hit titka. Érdemem nincs, mindazt, amit az elmúlt 50 év alatt tettem, feladatként, küldetésbõl végeztem – mondta el Kovács Miklós plébános. Aranymiséjét családtagjai, barátai, egykori osztálytársai és paptársai körében celebrálta Miklós atya. Az istentisztelet végén aranymisés áldásban részesítette a résztvevõket. A templomi ünnepség a Himnusz eléneklésével zárult. A szívet melengetõ pillanatok azonban nem értek véget, a lelkipásztor a kultúrházban látta vendégül híveit. A jeles alkalom estébe nyúló baráti beszélgetésekkel zárult. - mzs -

Múltidézés Helytörténeti tárlat Hagyárosböröndön Helytörténeti tárlat nyílt Hagyárosböröndön. A település múltját feltáró kiállítás létrehozása a mûvészeti nap alkalmából vetõdött föl. A szervezõmunka, az elõdeink által használatos mezõgazdasági, ipari, háziipari, háztartási, ruházati és egyéb eszközök gyûjtése a község egész területén

Egy régi Singer.

elkezdõdött. A lakók szívesen nyitották ki pajtáikat és keresték a régi kor emlékeit. Évszázados tárgyak, kellékek, szerszámok bukkantak elõ a poros padlások eldugott sarkaiból. A relikviákat a község kultúrházában állították ki. Hímzett asztalterítõk, függönyök, takarók, szekrények, komódok sorakoztak. Elõkerült a múlt századokból fennmaradt bölcsõ, szövõszék, vizes pad, tûzhely, rézmozsár, óra, vasaló és Singer varrógép. Egyik sarokban kipróbálhattuk a csizmalehúzót, a másikban teknõvel, sok szép tállal és tányérral találkozhattunk. A falon lisztes és sütõlapát, fogason köcsögök és bögrék lógtak. A közösségi ház udvarán pedig a paraszti lét, a dolgos falusi ember életébe tekinthetett be a nézelõdõ. Ma már nem ismert földmûvelõ eszközök, régi kasza, eke, borona, lószerszámok,

Helytörténeti tárlat nyílt Hagyárosböröndön. szekér, ekekapa, fogas, nagy dését, értékeit, történetét. Érzégereblye, szecskavágó és dará- keltették, bemutatták Hagyárosló várt a múltidézésre. börönd sokszínûségét, lakóinak A településsel képekben is mindennapjait, hagyományait, megismerkedhettek az érdek- szokásait. A kiállítás idõszaki lõdõk, a falakon fotók tükröz- volt, de remélhetõleg a jövõben ték híven a múltat. Az emlék- állandó tárlatnak is otthont ad tárgyak hiteles anyagként szem- majd a falu. S lesz egy múzeuléltették az eltelt több száz ma, hol õrizheti és továbbadévet, s tárták a látogató elé a fa- hatja múltját, ápolhatja jelenét. lu eseményekben gazdag fejlõM.Zs.


9

Zalalövõ és Környéke

2010. június

Tanévzáró az iskolában

A nyolcadikosok búcsút vettek az iskolától. Zalalövõn szép hagyománya van az iskolai ballagásnak, így június 12-én, szombaton az iskola 37 nyolcadikos tanulója ünnepélyes keretek között vett búcsút az alma matertõl. Ahogy az már hagyománnyá vált, Szabó Gé-

dött, a tantestület létszáma 27 fõ volt. A hegyhátszentjakabi tagintézménybe 11 tanuló járt egy összevont osztályba, velük két pedagógus foglalkozott. A tanulmányi versenyek terén eredményes évet zárt az intézmény. A Bolyai matematika csapatverseny országos döntõjén négyfõs csapat vett részt: Gyenese Péter, Mile Bence, Molnár Tamás és Schulcz Ferenc. Az országos döntõbe jutott 26 csapat közül a 13. helyet szerezték meg. Szép eredmény, különösen annak fényében, hogy

ügyességet igénylõ pályázatokon és sportversenyeken is. Az iskolai élethez tartozik, hogy 2010. június 15-én vette át Budapesten Gödörházi Józsefné tanárnõ a szakszervezet kitüntetését, az Eötvös József emlékérem ezüst fokozatát szakszervezeti munkásságáért. Tanév közben történt személyi változás, hogy Novák József 36, az intézményben eltöltött eredményekben és sikerekben gazdag év után nyugdíjba vonult. A tanévzáró ünnepségen került átadásra az Iskola

za és neje idén is megajándékozta a végzõsöket Kertész Imre „Sorstalanság” címû könyvével. A 2009/10-es tanévben a Zalalövõi Általános Iskola 16 osztályába 275 tanuló járt. 3 napközis csoport mûkö-

www.zalalovo.hu/salla-comp

Zalalövõ, Széchenyi u. 6.; tel.: 30/621-31-45; email: salla-comp@zalalovo.hu

Minõség – Megbízhatóság – Meggyõzõ ár! Nyitva tartás:

Szerda

16-18-ig

Péntek

16-19-ig 8-13-ig

Szombat

Telefonos hibabejelentés, információ: minden hétköznap 16-20 óráig 30/621-31-45

Új és használt számítógépek széles választéka! Számítógép összeállítása alkatrészekbõl, bõvítése – az Ön igénye szerint! Notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, MSI, HP, Toshiba, Fujitsu-Siemens! Pl.: ASUS P50IJ-SO037D 15,6"/Intel Core 2 Duo T6670 2,2GHz/2GB/320GB/DVD S-multi/FreeDOS notebook 139.900 Ft Kiváló ár/érték arány! www.bestbyte.hu/fotoszolgalat Digitális fotókidolgozás!

Notebook szervizpont! Notebook számítógépek javítása!

GPS:

4,3”és 5”-os kijelzõvel: 31.000 Ft-tól!

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!

Részletes termékismertetõk: www.bestbyte.hu WEBÁRUHÁZ: www.unitelshop.hu/sallacomp

Az Iskola Kupa idei gyõztese a 7. a. osztály. elõször indultak ezen a versenyen, így nem volt tapasztalat. A tanév legkiemelkedõbb eredményét Schulcz Ferenc 7.b osztályos tanuló érte el, aki megnyerte a Hevesy György Országos Kémia Verseny döntõjét, nem kevés ponttal megelõzve a budapesti Fazekas és a Radnóti gimnáziumok tanulóit! Mindkét versenyre Hideg Zoltánné tanárnõ készítette fel a tanulókat. További szép eredményeket értek el a tanulók a különbözõ megyei szintû versenyeken: Takács Tamás 8.a osztályos tanuló megyei 12. helyezést szerzett az angol nyelvi versenyen, Mile Dávid Bencze 13. helyezést ért el a kémia verseny megyei fordulóján, Schulcz Ferenc 6. helyezést ért el a Varga Tamás matematika verseny megyei fordulóján. Felkészítõ tanáraik Bognár Csilla és Hideg Zoltánné voltak. Sikeresen szerepeltek a tanulók a különbözõ kéz-

Kupa, mely versengésbe az osztályok egész éves tevékenysége beszámított. Idén a 7.a osztály vehette át a vándorserleget, megelõzve a 6.b és az 5.a osztályokat. Az osztályok osztálypénze, a diákönkormányzat és a szülõi munkaközösség jóvoltából 30, 20, illetve 10 ezer forinttal gyarapodott. A szülõi munkaközösség nem csak a gyerekeket jutalmazta, hanem a szülõk és a gyerekek véleménye alapján megválasztásra került az év tanítója és tanára. Ez évben az „Év pedagógusa” kitüntetõ címet Keszténé Bodó Ildikó és Gyenes István pedagógusok vehették át Maurerné Csiba Zsuzsannától, a szülõi munkaközösség vezetõjétõl. Õsztõl 33 elsõ évfolyamos diák kezdi meg tanulmányait az iskolában, a hegyhátszentjakabi tagiskolába 9 tanuló kezdi meg, illetve folytatja tanulmányait.


10

Zalalövõ és Környéke

2010. június

Hazánk legjobb fiatal kémikusa Országos versenyt nyert a zalalövõi Schulcz Ferenc

Schulcz Ferenc és Hideg Zoltánné. Elsõ helyezést ért el Schulcz Ferenc az Országos Hevesy György Kémiaversenyen. A Zalalövõi Általános Iskola 7. osztályos tanulója csak pár hónapja ismerkedik a vegytan világával, tudása alapján pedig máris az ország legjobb kémikusának számít korosztályában. A rangos megmérettetést megyei forduló elõzte meg, melyen Feri pontszámai tekin-

tetében messze megelõzte zalai társait, s ezzel delegálta magát az országos döntõre. Az Egerben, május 21-23. között megrendezett verseny három részbõl állt. Elsõ körben írásbeli feladatokat kellett megoldaniuk a tanulóknak, melyhez a kémiai jártasság mellett nehéz matematikai ismeretekre is szükség volt. Ezt követõen egyórás laborgyakorlat követ-

kezett, melyen különbözõ méréseket, megfigyeléseket végeztek a diákok. Ferinek két sófélét kellett összehasonlítania és a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve megállapítania, melyiket érdemesebb használni télen az utak síkosság-mentesítése érdekében. A 25 éves múltra visszatekintõ verseny végén szóban adtak számot tehetségükrõl, tudásukról és felkészültségükrõl a gyerekek. – 15 perc felkészülési idõt kaptunk, majd öt percben tartottunk elõadást. Egy 100 éves kémiakönyv levegõvel kapcsolatos információit kellett kijavítanunk és pontosítanunk. Szigorú szabályok voltak, 29-en vettünk részt a megmérettetésen. Nem gondoltam volna, hogy megnyerem, nagyon örülök neki. S nem is a helyezésnek, hanem a Hevesy György emlékéremnek, amelyben részesültem, ez mindennél többet ér, felbecsülhetetlen érték számomra – mondta el Schulcz Ferenc. Elismerés és dicséret illeti Feri felkészítõjét, Hideg Zoltánné tanárnõt is, aki szabadidejét nem sajnálva, önszorga-

lomból gyakorolt, kísérletezett a diákkal, hazaérve pedig feladatlapokat készített számára. – Négyes érdemjeggyel kezdte Feri a kémia világát, a félévet már ötössel zárta, év végén pedig nem volt kérdéses a jeles. Minden tantárgyból kitûnõ, nagyon szorgalmas fiú. Rendszeresen és sikerrel vesz részt matematikai versenyeken is, kiemelkedõ teljesítményt nyújt fizikából és földrajzból. Eredményeit szorgalmának köszönheti, méltán büszke rá iskolája és családja – tette hozzá Hideg Zoltánné. A Zala Megyei Pedagógiai Intézet is elismerte a zalalövõi iskola tehetséges nebulóját. Kiemelkedõ teljesítményét oklevéllel és könyvcsomaggal díjazták június 2-án, a Zala Tehetséggálán. Feri szívesen tölti szabadidejét szüleivel és két fiútestvérével. Sokat kirándulnak és fociznak, emellett karateedzésre is jár. A nyáron balatoni, természettudományi táborban pihen, néhány iskolatársával pedig Olaszországba utazhat, a szép, sikeres eredmény elismeréseként. M.Zs.

„Négy hegy bagolytúra” Káváson Június 12-én ismét fölpezsdült a kávásiak mindennapja, immár nyolcadik alkalommal szerveztek bagolytúrát a településen. Az éjszakai zarándoklatot nagy izgalommal várták a jelenlevõk, az elõzõ évekbõl kiindulva már tudták, hogy idén is emlékezetes pillanatokkal a szívükben térnek majd haza. A hagyományokkal bíró program sikerességét és népszerûségét példázza, hogy közel 150-en – köztük kicsik, nagyok, szülõk, rokonok, ismerõsök és a környezõ települések lakói – neveztek a megmérettetésre. A kirándulók a közösségi ház körül gyülekeztek. – A versenyzõknek különbözõ állomáson kellett helytállniuk. Az elsõ helyszínen pár perces bemelegítõ tornagyakorlatot kellett végezniük a csapatoknak, majd anagrammákat kellett kitalálniuk. A második állomáson, a házigazdát, Antalt kellett névnapja alkalmából köszönteni. A harmadik megállónál, Vaskó-hegyen azt kellett megmondani, mire használták egykoron az ott találha-

Hegyen-völgyön át túráztak a kávásiak. tó régi szerszámokat és eszközöket. Zsiba-hegyre énekszóval érkeztek a résztvevõk, ahol azonban nem dalos kedvükrõl kellett tanúságot tenniük, hanem eldugott tárgyakat kellett megkeresniük, ezzel segítve az ott állomásozó rendõrök munkáját. Ezt követõen

Nagy-hegyre érkeztek a túrázók, itt találós kérdésekre kellett választ adniuk és fát fûrészelniük idõre. Végül Öreghegyen ügyességi feladatokon kellett a kirándulóknak megfelelni. Fontosnak tartjuk, hogy már kiskorban felhívjuk a gyermekek figyelmét a természet

tiszteletére, a környezet védelmére és óvására. Emellett szeretnénk, ha falubeliek és a más községekben lakók gyakrabban felfedeznék közvetlen környezetünket, ugyanis csodálatos vidéken, gyönyörû négy hegy ölelésében élünk. A felnõttek pedig az éjszaka során újra körbejárták fiatalkoruk színterét és felrémlettek gyermeki emlékeik. Félre kell tennünk a gondjainkat és idõt kell szakítanunk a pihenésre. A kikapcsolódás öröme pedig akkor teljes, ha közösen szórakozunk – mondta el Eke Lászlóné, Marianna, lelkes szervezõ, a Kávási Ifjúságért Kulturális Alapítvány tagja. Hajnali három óra is elmúlt, mire minden csapat megérkezett a célállomásra, ahol bográcsos gulyáslevessel várták a fáradt, sáros zarándokokat. A gyalog-galoppot a budapestiekkel színesített kávási csapat nyerte meg, ám mindenki gyõzött, mert kisebb-nagyobb küszködés árán, ám megtette a több mint nyolc kilométeres távot. - mzs -


11

Zalalövõ és Környéke

2010. június

Kitáncolták a falu májusfáját Önerõbõl építenek sportöltözõt Zalaboldogfán Annak idején a kiszemelt lány házához állították a legények a májusfát, manapság viszont közösséget is összekovácsoló ereje van annak, ha a falunak van egy közös fája, amolyan „mindenki májusfája”. Ennek a hagyománynak hódolnak Zalaboldogfán is, ahol április utolsó estéjén a falu központjában a focistákból és a falubeli férfiakból verbuválódott társaság birkózott meg a hagyományok ápolásához tartozó feladatokkal. Június második szombatján pedig a 7 szoknya 7 nadrág tánccsoport vezette lányok meghálálva a férfiak verejtékes munkáját, táncot lejtettek a májusfa körül, megkezdve ezzel az aznapi mulatságot. Az

eseményen szokásukhoz híven minden civil szervezet képviseltette magát, torok nem maradt szárazon és pocak se maradt üresen, másnap pedig páran izomlázzal küszködtek a tánctól. – A mai napnak jó közösségösszetartó ereje van. Régebben õseink is rendszeresen megtartották ezeket a népszokásokat, manapság pedig még inkább felértékelõdik a hagyományõrzés. Egy ekkora település életében fontos szerepük van az ilyen napoknak, hiszen ha ezek nem lennének, akkor sokan nem is találkoznának egymással a dolgos hétköznapok során. Ma pedig közösen ünnepelve, barátok közt tölthetünk el egy szép napot –

II. Borostyán Kupa strandlabdarúgó torna A Salla Diáksport Egyesület és a helyi fiatalok strandlabdarúgó tornát rendeznek a zalalövõi Borostyán-tónál

2010. augusztus 1-jén 10 órától! A tömegsport jellegû rendezvényünkre várjuk min. 4+1 fõs csapatok jelentkezését! Nevezés 2010. július 28-ig az alábbi személyeknél:

Horváth Tamás 30/5068757 Novák Patrik 30/8646467 Wolf Ábel 30/4960446 valamint a 30/3864472-es telefonszámon!

Nevezési díj: nincs!!!

A 7 szoknya 7 nadrág nyitotta meg a májusfakitáncolást. mondta Luter Péter polgármester. A falu vezetõje mesélt még arról, hogy településük menynyire büszke a javarészt falubeliekbõl verbuválódott focistákra, akik a megyei III. osztályú bajnokság küzdelmeiben 2. helyezést értek el. Sajnos a sportöltözõ pályázati úton történõ finanszírozására tett kísérletek sikertelennek bizonyultak, ezért adományokból, közmunkából próbálják meg felépíteni a hõn áhított épületet. Többen már felajánlották, hogy térítés nélkül segédkeznének pár napot. A legnagyobb segítség talán a falu határában található tanya tulajdonosától jött, aki az egyik épületet ajánlotta fel bontásra, hogy annak tégláiból a sportöltözõ falát lehessen felrakni. A bontásnak nekilátott a foci-

csapat is, ahol a tizenévesek is aktívan részt vettek a munkákban. S a jól végzett munka után éremosztás és bankett várta a „labdakergetõket”, ahol megvendégelték a csapatot lelkesen bíztató szurkolókat is. A zalaboldogfai sportbarátok ezúton kérik a környékbeli falvak segítõkész lakosait, hogy ha esetleg valakinél maradt feleslegessé váló építõanyag, ajánlja fel az öltözõ építéséhez. Remélhetõleg az eddigi adakozó szándék nem hagy alább és hamarosan méltó körülmények között fogadhatják a vendégcsapatokat a hazai focisták. A zalaboldogfai éves rendezvénynaptár talán leginkább várt eseményét, a község falunapját július 24-én tartják, melyre mindenkit szeretettel várnak a környezõ településekrõl is. Pataki Balázs

Omega Kupa Zalacsében Zalalövõ és Környéke Az idei évben elsõ alkalommal kerül megrendezésre július 17-18.-án az I. Omega Kupa, Zalacsében. A szervezõk nem titkolt célja – a hagyományteremtésen kívül – lehetõség biztosítása a környék kispályás csapatainak egy színvonalas erõpróbára. Természetesen a régóta mûködõ csapatokon kívül örömmel várják a kupára verbuválódott baráti társaságokat is. A mezõny várhatóan nemzetközi lesz, hiszen Szlovéniából és Ausztriából is érkeznek csapatok a tornára. Így a szurkolók olyan együttesekkel is találkozhatnak, akiket korábbi kispályás kupákon nem láthattak. Jelentkezni 2010. július 3.-ig lehet az alábbi elérhetõségeken: herczegferenc67@t-online.hu 06/30/696-78-11 06/20/262-00-24

Közéleti havilap Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér

Szerkesztõségi ügyfélszolgálat: 8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381. Tel.: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937 E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Kiadja: Dél-Nyugat Kiadó ISSN 2061-3601

Készült: Göcsej Nyomda Kft., Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel. /fax: (92) 316-783


12

Egyedülálló korrajz

Zalalövõ és Környéke

2010. június

KI-HO Klíma Kft. Klíma, autóklíma feltöltés és tisztítás. Hûtõgép szerelés karbantartás, javítás. Kötelezõ szivárgásvizsgálat elvégzése.

Pókaszepetk, Petõfi u. 21. • Tel.: 06-92/384-085, 06-20/9211-032

Vass Gyula üveges mester

Rendhagyó kötetet ajánlunk lapunk olvasóinak. Farkas László a rendszerváltásnak nevezett átalakulás éveibe vezet vissza bennünket ironikus írásaival és összetéveszthetetlen karikatúráival. A kötet megvásárolható szerkesztõségünkben, vagy utánvéttel megrendelhetõ. Ára: 1.500 Ft. Érdeklõdni: Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4., telefon: 92/596-936, 30/378-4465, fax: 92/596-937, e-mail: zalataj@zelkanet.hu.

Kosárvarázs

A kupagyõzelem után a bajnoki aranyérmet is elhódította a ZTE férfi kosárlabdacsapata. A mai együttes fiatalabb szurkolói csak hallomásból ismerhetik a korábbi egerszegi bajnok és kupagyõztes csapatok sikertörténeteit. Itt az ideje, hogy felidézzük a dicsõséges múltat is. Újra kapható a Nagy csapat címû kötet, ami feleleveníti a kezdeti sikertörténetet. A kötet megvásárolható szerkesztõségünkben, vagy utánvéttel megrendelhetõ. Ára: 1.500 Ft. Érdeklõdni: Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4., telefon: 92/596-936, 30/378-4465, fax: 92/596-937, e-mail: zalataj@zelkanet.hu.

H-9931 Ivánc, Kossuth L. u. 17. Tel./fax: 06-94/442-368 Mob.: 06-20/316-1227

Fõzni jó! Az 1 cm-es torta Társaságban, amikor kiderül, hogy konyhatervezéssel és gyártással foglalkozom, gyakran kajánul felteszik a kérdést: És az Imre szokott fõzni? Akik ismernek, tudják milyen sokat dolgozom és ezért alig marad idõm másra ezért kajánul várják a választ, hogy: nem. Ilyenkor mindig a családomra nézek, hogy Õk válaszoljanak. Érzem, tõlem nem lenne hihetõ a válasz. Rendre válaszolnak is: – Fõzni nem, de sütni szokott. Erre a válaszra senki nem számít, megdöbbennek. A nõk elkezdenek furcsán méregetni. A férfiak tekintetébõl kiérzem: na ez se normális. Azért, hogy oldjam a helyzetet, elmagyarázom: – nem olyan nagy dolog, ki kell mérni az anyagokat, a keverõgép összekeveri, a sütõbe berakom és kész. Nekem ez pihenés, mert egészen mást csinálok. A férfiak ilyenkor megnyugszanak: na jó, ha pihenés, ez még belefér, ezzel még nem ástam alá a férfitársadalom tekintélyét. És mit szokott sütni? – kérdezik a nõk, mert a sütés azért nem olyan egyszerû, mint ahogy elõadtam. A lányom ilyenkor egybõl közbeszól: Apa sütött már 1 cm-es tortát! Újabb döbbenet. A nõk elkezdenek gondolkozni, vajon milyen süti lehet ez. Ilyenrõl még nem is hallottak. A férfiak: itt már elveszítik a fonalat, ez már cukrászat. Mielõtt, mint cukrász mennybe mennék, mosolyogva hozzá teszem: Egyszer elfelejtettem a sütõport hozzátenni… Mxm lakberendezés: Miszori Imre

Zalalövő és Környéke  

Zalalövő és Környéke

Advertisement