Page 1

kö zéleti

havila p

XII. évfolyam 2010. április (1.)

„Erõs Magyarországot képzelünk el...” ket és állampolgárainkat Közép-Európában. Másrészt, hogy a közép-európai együttmûködésben egyenlõ partnerként motor tudjunk lenni, ismét fel tudjuk éleszteni azt a közös munkát, ami 1998 és 2002 között jól mûködött. De az erõs Magyarországon erõs belpolitikára is szükség van, ami erõs közösségre épülhet, ezek pedig erõs

egyénekre, akik anyagilag stabil és érzelmeikben biztos közösségeikben élnek. Meg kell teremteni azt a lehetõséget, hogy mindenki hasonló esélyekkel rendelkezhessen, akárhol is él, faluban vagy városban, ne legyen elzárva az érvényesülés lehetõségeitõl. Az új kormány elsõ feladatai között lesz a (Folytatás a 2. oldalon)

Változásra van szükség! Navracsics Tibor (balról) Pintér Lászlóval közösen tartott lakossági fórumot. Telt ház fogadta Lentiben, a mûvelõdési központban Navracsics Tibort azon a lakossági fórumon, melyet Pintér Lászlóval, a Fidesz-KDNP pártszövetség országgyûlési képviselõ-jelöltjével tartott. A Fidesz parlamenti frakciójának vezetõje pártjuk elképzeléseirõl, programjáról beszélt. – Azt a Magyarországot, amit a jövõben szeretnénk, úgy lehet jellemezni, hogy

erõs Magyarország. Egy olyan ország, ami a közép-európai régióban ismét erõs gazdasággal, nemzeti öntudattal rendelkezik, amelyre bizton számíthatnak a környezõ nemzetek, ugyanakkor tudniuk kell, hogy meg kell adniuk a tiszteletet ennek az országnak, ahogy mi is megadjuk másoknak. Ez azért is fontos egyrészt, hogy meg tudjuk védeni a határon túli magyar kisebbségeket, saját érdekein-

Politikai hirdetés

A kis falvak érdekében Pintér László több cikluson keresztül volt a mi falunkhoz, Magyarföldhöz hasonló kistelepülés polgármestere. Mivel ismeri az apró falvak gondjait, bízom benne, hogy megválasztása esetén még hatékonyabban támogatja erõfeszítéseinket, hogy a Zala megyei kis falvak életben maradjanak. Rátóti Zoltán

Ezzel a gondolattal kezdte mondandóját dr. Kövér László, a Fidesz választmányi elnöke azon a lakossági fórumon, melyet Pintér László, a Fidesz-KDNP országgyûlési képviselõjelöltjével tartott. Úgy fogalmazott, hogy Pintér Lászlónak van jelenleg a legnagyobb esélye arra, hogy mandátumot nyerjen a lentiletenyei körzetben, mert az emberek pontosan tudják, hogy egy politikus igazán akkor tud segíteni a választóinak, ha van mögötte párttámogatottság, különösen, ha ez a párt kormányra is készül. Egy reménybeli kormánypárti politikus befolyása sokkal nagyobb tud lenni, mint egy ellenzéki vagy független politikusé.

Pintér László elmondta, hogy parlamenti munkája során az elsõk között fog szerepelni: – a hazai kis és közepes vállalkozásokra épülõ munkahelyteremtés, elsõsorban az élelmiszeriparban, mezõgazdaságban, – a megváltozott munkaképességûek számára munkalehetõséget kell teremteni, – a nõk 40 év munkaviszony után mehessenek nyugdíjba, a gyest, a gyedet vissza kell állítani, – arra kell törekedni, hogy a magyar piacon – akár a háztájiban megtermelt – magyar élelmiszer jelenjen meg, – az egészségügyben és az oktatásban dolgozók (Folytatás a 2. oldalon)

Hírek, riportok tényszerûen www.zalatajkiado.hu


2

Lenti és Vidéke

2010. április (1.)

Változásra van szükség! „Az életünkrõl döntünk, nem szimpátiaszavazás következik…” (Folytatás az 1. oldalról) biztos anyagi háttérrel rendelkezõ állami alkalmazottak legyenek! A Fidesz a rend pártja, aki bûnözõ vagy korrupt, meg kell büntetni. Gyors bírósági eljárásokra, és a büntetési tételek szigorítására van szükség. A képviselõjelölt elmondta, hogy már ismert az a 11 korrupciógyanús ügy – köztük a BKV – amelyek feltárása az elsõk között szerepel. A rendhez hozzátartozik, hogy a politikának magán kell kezdeni a spórolást: csökkenteni a minisztériumok számát, megfelezni a

parlamenti és a megyegyûlési képviselõk létszámát. Radikálisan csökkenteni kell az emberek mindennapjait megkeserítõ felügyeleti szervek számát. Lehetne még hosszasan sorolni a teendõket, mert ma sajnos bárhová nézünk, az élet minden területén káosz uralkodik, ezért van szükség a változásra! Mindezt persze az emberek részvételével lehet megvalósítani akkor, ha mindazok, akik bíznak abban, hogy a Fidesz kivezeti az országot a mai, válságos helyzetbõl, április 11-én a Fideszre és Pintér Lászlóra szavaznak.

Lesz tennivaló…

„Erõs Magyarországot képzelünk el...” Idõsek köszöntése Zalabaksán (Folytatás az 1. oldalról) munkahelyteremtés a kis- és középvállalkozások helyzetbe hozásával. Támogatással ezek munkahelyeket fognak teremteni. A fórumon Pintér László a zalai települések helyzetére hívta fel a hallgatóság figyelmét. Hangsúlyozta: fontos feladat lesz a vidék fejlesztése, a munkanélküliség nö-

vekedésének megállítása, illetve a falvak elnéptelenedésének megakadályozása. A mezõgazdaság fejlesztésével kapcsolatban úgy fogalmazott, nem kellenek csodák, hogy a rendszer mûködjön, csak át kell alakítani azokat a jogszabályokat, melyek akadályt jelentenek a gazdálkodók számára. kt

CZOTTER IRODATECHNIKA Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36. Másológépek, egyéb irodagépek, Tec Ma és Samsung pénztárgépek, kellékanyagok értékesítése és szervize. Másológépek bérelhetõk.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824

Közel 200 vendég volt. Közel kétszázan vettek részt Zalabaksán az idõsek napi rendezvényen. A településen rendszeresen megrendezik az idõsek köszöntését, ahol vendégül látják a nyugdíjasokat és kulturális mûsort szerveznek neki. A rendezvényen többen részt vettek a helyi idõsotthon lakói közül is. – Meg kell becsülni az idõsebb, elõttünk járó generációt, munkájukat a közös-

ség érdekében. Minden társadalomnak kötelessége, hogy tisztelje az idõseket – mondta Pácsonyi Imre, Zalabaksa polgármestere. A kulturális mûsorban felléptek a helyi óvodások és általános iskolások, valamint a Kerka Táncegyüttes fiataljai és az Öreg Kerka Táncegyüttes mûsora színesítette a programot. kt

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok készítése szerkesztése megbízhatóan, gyorsan! Érdeklõdni: 92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu


3

Lenti és Vidéke

2010. április (1.)

Megõrizni a húsvéti hagyományokat Húsvétkor, a keresztény hagyományok szerint Jézus Krisztus feltámadására emlékezünk. Az ünnepet negyven napos böjt elõzi meg, ami Jézus böjtölésének és szenvedésének emléke. Nagypéntek a kereszthalál napja, ilyenkor szokás volt a templomokban passiójátékot, az iskolákban pedig misztériumjátékokat szervezni. A következõ nap a Nagyszombat, amihez több szokás is fûzõdik, ilyen a tûzszentelés, a vízszentelés és a feltámadási körmenet. A szentelendõ tüzet a templom mellett gyújtották meg és végig is égették. A megmaradt hamut az emberek hazavitték, és azon fõzték az ünnepi ételeket. Voltak, akik különleges erõt tulajdonítottak ennek a hamunak, és ezért tettek belõle az állatok ivóvizébe, illetve szétszórták a földeken. A vízszentelés a templom keresztvizének megszentelését jelentette. A leglátványosabb nagyszombati hagyomány a feltámadási körmenet volt. A falu legtekintélyesebb embere vitte körbe

Krisztus szobrát a faluban. Ezzel a szertartással ért véget a negyven napos böjt, a családok hazatérve nagy lakomát fogyasztottak, amely nagyrészt sonkából és tojásból állt. A húsvét hétfõ a locsolkodás és a hímes tojás ajándékozás napja. Ez a két húsvéti szokás az, amit a legtöbb helyen ma is megõriztek. Ezen a napon a férfiak és a legények a lányos házakat körbejárva tiszteletük jeléül megöntözték, egy-egy vödör vízzel leöntötték a lányokat. A locsolás, az õsi termékenységvarázsló és megtisztuló rítusban gyökerezik. A víz tisztító ereje a kereszténységnél a kereszteléshez kapcsolódik. A locsolás után a lányok, asszonyok megvendégelték a férfiakat tojással és szalonnával. Szokás volt a legényeknek locsolóverset mondani, amiért cserébe festett vagy írott tojás járt. A piros tojás a szerelmes lány érzelmeit tükrözte, így fejezték ki a fiatalok az egymás iránti érzelmeiket.

Óra - ékszerbolt Lenti, Kossuth u. 6. Tel.: 92/351-333

Minõség, precizitás, pontosság

Márkás karórák – elérhetõ áron! KENNETH COLE

A hirdetés felmutatójának 5% kedvezmény minden órából!

Törtarany felvásárlás magas áron

Lenti Hulladékkezelõ Kft. Ügyfélszolgálat: 8960 Lenti, Templom tér 10. I.em./2. Telefon: 92/551-386 Telefon/Fax: 92/551-387 Hulladékkezelõ Központ Lenti 8960 Lenti, Hrsz.054/7. (Mumor) Telefon: 92/351-379 A tiszta hulladék a hasznosítás egyik alapfeltétele.

Hagyományosan vízzel locsoltak. A szokás ma már elvesztette ezt a jelentõségét, a fiatalok más utat is találnak érzelmeik kifejezésére, a vizet felváltotta az illatos kölni, a locsolók száma is kevesebb lett és a lányok tojás helyett mással ajándékozzák, vendégelik meg a fiúkat, de a hagyomány ma is él, csak részben átalakult. Egy felmérés szerint a lakosság 21 százaléka elsõsorban a nép-

szokások továbbélését, a hagyományok õrzését látja a húsvét legfontosabb összetevõjének. Elmondható, hogy a húsvéti szokások még nem vesztek ki teljesen a köztudatból, de fontos, hogy odafigyeljünk rá, hogy a hagyományok fennmaradjanak és öröklõdjenek a következõ korosztályok számára is. kt


4

Lenti és Vidéke

2010. április (1.)

A tûz márciusa Arany János-hét Ady Endre versének címét választotta Kovács Béla versmondó mottójául, II. önálló versmondó mûsorához. A lenti városi mûvelõdési központban nagy érdeklõdés mellett megtartott elõadás után elõször a versek kiválasztásáról kérdeztük. – Ady Endre szeretett költõim sorát bõvíti, sokszor hallgatom elõadott verseit, és az utóbbi hónapokban viszsza-vissza tértek bizonyos verseihez a gondolataim. Innen már csak egy lépés volt az elhatározás megvalósítása és összeállt az Ady versekbõl készített mûsor. – Nagyon érdekes volt, hogy összekötõ zenéket is hallhatott a közönség a verses blokkok között. – Többszörös meggondolás eredménye ez a szerkezeti bontás. Sokat gondolkoztam azon, milyen sorrendben szerepeljenek az elmondandó versek, és milyen versciklusokra bontsam az elõadást. Végül három részletre osztottam az elõadást, hat-nyolc verset elmondva blokkonként, amely az én teljesítõképességemnek is megfelelõ volt, valamint megkönnyítette a hallgatóságnak a mondanivaló befogadását. – Bizonyára sokan kíváncsiak arra, hogy látásá-

ban akadályoztatva milyen technikával sajátítja el a verseket? – Elsõsorban a hanganyagokra támaszkodom, döntõ többségében a feleségem olvassa fel egy kis diktafonra a verseket. Ezeket aztán többször meghallgatva rögzítem. – Öt esztendõ telt el az elsõ hasonló önálló versmondó mûsora óta. Várható-e folytatás? – Amennyiben egészségem engedi, mindenképpen folytatni szeretném a versmondást, nem várva még öt évet az újabb mûsor elkészítéséhez. dj

Március elsõ hetében hagyományosan a névadóra emlékeztek Lentiben az Arany János Általános Iskolában. A rendezvény elõzetese az óvodások számára kiírt rajzpályázat volt és az elsõ osztályosok arany-füzet szépírás versenye. A hét elsõ napján mûveltségi vetélkedõt szerveztek a harmadik és negyedik évfolyam diákjainak, a felsõsök német nyelvi versenyen vehettek részt, az elsõsöknek pedig mesevetélkedõ szerepelt a programban. A keddi megnyitón Arany János költõ életére emlékeztek, majd tartottak még nyelvi vetélkedõt és szavalóversenyt is. Szerdán Kovács

Gyula erdész, az Év Zalai Embere cím kitüntetettje tartott elõadást a diákoknak Harmóniában a természettel címmel. A további versenyek és sportprogramok mellett a közel tíz éve hagyományos nonstop olvasást is megrendezték az intézményben, melyre nemcsak a diákokat, hanem a város lakóit is várták. Az Arany-hét utolsó napján a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház mûvészei, Csávás Dóra és a Lorenzo Együttes érkeztek a Kvártélyház Utazó Dorci és a fülesek, gyerekeknek szóló elõadásával, melyen az óvodásokat is köszöntötték. kt

Gazdag volt a program.

Értünk – Önökért! Tíz éves a Reszneki Pávakör Le-Ko Kft. Lenti, Béke u. 40. Tel.: 92/551-380

Újjáalakulásának tíz éves évfordulóját ünnepelte nemrég a Reszneki Pávakör. A jubileumi rendezvényen a resznekiek mellett részt vett a Csesztregi Pávakör, a Dobronaki Nótázók, a Rédicsi Asszonykör és a Csentei Népdalkör is. – A tízéves évforduló alkalmából a resznekiek egy CD lemezt adtak ki, mely egy válogatás azokból a dalokból, amiket az egy évtizedben énekeltek. A találkozó a CD bemutatása mellett egyórás zenei programmal bõvült az öt népdalkör szereplésével – tájékoztatta lapunkat Huzián József, a település polgármestere. A Reszneki Pávakör 2000-ben alakult újjá, tízéves fennállásuk alatt rendszeres fellépõi nemcsak településük és a környékbeli falvak, hanem a szlovéniai Dobronak és Csente kulturális rendezvényeinek is. Emellett részt vesznek dunántúli minõsítõ versenyeken, melyeken több arany fokozatot is szereztek. kt

www.zalatajkiado.hu


5

Lenti és Vidéke

2010. április (1.)

Módosítják a nevelési programot A névadó emlékszobája kell minden intézménynek elkészítenie májusig. – Ez egy nehéz munka mondta Sáringer-Kenyeres Tamásné, a Zala Megyei Pedagógiai Intézet szaktanácsadója –, de enélkül nem kezdhetik meg a munkát az óvónõk szeptemberben. A szakmai találkozó célja, hogy segítsünk ennek a programnak az elkészítésében az óvodapedagógusoknak. A pedagógiai intézet munkatársa kiemelte a helyi óvónõk munkáját is, akik, mint mondta, példát mutatnak a gyerekek nevelésében a néphagyományok ápolása, a mozgás, zenei és mûvészeti nevelés terén is és elmennek a megye más intézményeibe, hogy az ott tanultakat hasznosítsák mindennapi munkájukban. kt

Buda Ernõ Bensõséges ünnepség keretében avatták fel Lovásziban a Buda Ernõ Általános Iskolában a névadó emlékszobáját a közelmúltban. Az iskola a közelmúltban vette fel Buda Ernõ nevét, ezzel is tisztelegve a neves olajipari személyiség munkásságának. Az ünnepségen Cserti Anikó iskolaigazgató köszöntötte a megjelenteket, majd kiemelte: köszönet illeti Buda Ernõ családját támogatásukért és segítségükért, akik engedélyezték a név felvételét, továbbá Ernõ bácsi jó néhány használati tárgyát is a kiállítás számára elérhetõvé tették. Megköszönte az igazgatónõ Tóth Jánosnak, a Ma-

Szakmai értekezlet a napközi otthonos óvodában a nevelési programról.

ME

TH-FA K

ft .

Szakmai értekezletet tartottak Lentiben, a napköziotthonos óvodában a város és városkörnyék óvodavezetõi és a megyei pedagógiai intézet szakemberei. A találkozón a helyi óvodai nevelési program módosítását vitatták meg. – A jelenlegi jogszabályoknak megfelelõen valamennyi óvodának felül kell vizsgálnia a nevelési programját május végéig – tudtuk meg Vajdáné Farkas Katalintól, az önkormányzat közoktatási referensétõl. Ehhez a munkához a lenti önkormányzat a megyei pedagógiai intézet szakembereinek segítségét veszi igénybe. A helyi óvodai program módosítását törvény írja elõ, amit az országos óvodai nevelési alapprogram alapján

gyar Olajipari Múzeum igazgatójának segítségét is, aki a múzeumban kiállított tárgyakból adott kölcsön az emlékszoba számára néhány darabot. Török Károly, a MOL Rt. képviselõje tartott ünnepi beszédet. – Immár öt éve, hogy távozott közülünk Buda Ernõ bácsi, sokunk Öcsi bácsija, halálával nagy veszteség érte a hazai és nemzetközi olajipart… Minden gyermek példaképe lehet õ, aki gyermekkorától szomjazta a tudást, megpróbálta mind jobban megismerni a világot, cserkészként bejárta Európát, majd olajosként az egész világot… Ernõ bácsi számtalan írása között fogalmazta meg a következõ intelmeket: A tudást nem lehet ajándékba kapni…Ne csak bízzatok a jövõben, hanem tegyetek is érte, hogy minden jobb legyen. Az emlékszoba avató ünnepségen a helyi általános iskola tanulói is közremûködtek, majd az ünneplõk megkoszorúzták az iskola aulájában elhelyezett névadót ábrázoló szobrot. Végül Végi Csaba plébános felszentelte az emlékhelyet, majd az itt elhelyezett vendégkönyvbe a támogatók tették meg az elsõ bejegyzéseket. (dányi)

Németh-Fa Kft. Lenti, Petõfi u. 34/B.

A NÉMETH-FA KFT. raktáron lévõ akciós N-FA nyílászáróit

40-50 %

Nagylengyel

engedménnyel kínálja! 06 30 / 994 5153 www.nemethfa.hu 06 92 / 551 027

Õsi zalai zamatok – Bér- és kereskedelmi fõzés – Palackozás – Kis- és nagykereskedelmi értékesítés – Igény szerint cefrebeszállítás

Az akció a megjelenéstõl készlet erejéig tart.

• Anno 1982 •

Hungarikum

Várom régi és leendõ ügyfeleimet! Telefon: 92/380-037, 30/3358-311

Hirdetésszervezõket keresünk a megye minden részébõl! Érdeklõdni lehet: 92/596-936, 8-12 óráig, illetve 30/378-4465.


6

Lenti és Vidéke

2010. április (1.)

„Szeretek a szavakkal játszani…” A Városi Könyvtár szervezésében találkozhattak a közelmúltban az irodalombarátok Péntek Imre József Attila díjas költõvel Lentiben. A Lentibõl elszármazott költõvel Szemes Péter, a Pannon Tükör kulturális folyóirat fõszerkesztõ-helyettese beszélgetett az est folyamán, ahol Szekeres Frigyesné, Magyar Lajos és Soós József versmondók elõadásában több vers is elhangzott a költõtõl. Lapunk érdeklõdésére Péntek Imre elõször 2009-

ben megjelent „Félrebeszéd” címû kötetérõl beszélt: – Ez a kötet a számomra kedves verseimnek egyfajta válogatása, régi és újabb verseim is megtalálhatóak benne, így például a tavalyi, Radnóti évfordulóra írt „Talán még felugrunk” címû költeményem is. – Verseskötetei már a címükben is nyelvi játékokat hordoznak magukban, gondoljunk csak a Lemondóka, Ví(g)aszkereskedés címû kötetekre.

Aszfaltozott utak Lentihegyen

Az esõzések miatt járhatatlan út aszfaltburkolatot kapott. A városrészek mellett Lentihegyen is útburkolatot javítottak az elmúlt hetekben. Az esõzések miatt járhatatlanná váló utak komoly problémát okoztak a gazdáknak és az ott élõknek egyaránt. – Tavaly õsszel többen is megkerestek a lentihegyi gazdák közül, akik felhívták a figyelmet a hegyi utak rossz állapotára, ami egy-egy esõzés után elfogadhatatlan – tájékoztatta lapunkat dr. Pál Attila alpolgármester. – Akkor megígértük, hogy tervet készítünk, ami a hegyi utak felújítását tartalmazza és végignézzük azt is, hogy az útszakaszok a használatuknak legmegfelelõbb burkolatot kapják. A munkálatok egy része elkészült, illetve folya-

matban vannak. Az utak egy részét, mint a Szúnyogdomb és a Harangláb út leaszfaltozták, de vannak utak, amiket mészkõburkolattal látnak el. Ezekkel a munkálatokkal nem állnak meg a felújítások, a terv egész évre szól, folyamatosan követjük azoknak az utaknak a javítását, amiket árkolni kell a vízfolyások megakadályozása érdekében. A megye összes településén az utak lesújtó állapota a legnagyobb probléma. Mi, itt Lentiben nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy útjaink biztonságosak legyenek, biztonságban lehessen azokon közlekedni és az emberek is jó érzéssel sétálhassanak a városban. kt

Péntek Imre kötetét dedikálja. – „Rossz” szokásomnak is lehet mondani, nagyon szeretek a szavakkal játszani. Jó hatással volt a hatvanas évek generációjára az az avantgard mozgalom, melynek tartalma szerint megtördeltük a szavakat, összekevertük jelentésüket. József Attila írt egy tanulmányában „Félek a játszani nem tudó emberektõl…”A játék tehát nagyon fontos a szavak esetében is. – A közlemúltban a „kilencek” nemzedéki költõcsoport Bethlen Gábor díjat kapott, melyhez ezúton is gratulálunk, és úgy tudom egy újabb megjelenés is finanszírozva lesz a díj összegébõl.

– Negyven éve jelent meg Az elérhetetlen föld címû antológia, éppen Zalában éltem akkor, tanítottam a néhai Deák Szakközépiskolában és innen mentünk fel a televízióba, ahol Czine Mihály mutatta be az antológiánkat. Egyébként az újabb díjat az Uránia moziban tartott ünnepségen vehettük át, köztük két zalai költõ, a Rédicsen élõ Utassy József és jómagam. Újabb verseink is megjelenhettek egy ugyancsak friss antológiában, melynek külön érdekessége, hogy verseink elé egy kis bevezetõt is írhattunk. dj

Magyar Malom Kft. Tevékenység: liszt, búzakorpa, takarmányliszt elõállítása, értékesítése Telefonszám: 06/30/9018-052 Faxszám: 06/92/373-833 E-mail: nagylaszlo@kelekabel.hu

Elérhetõségeink: Telefon: 92/596-936, fax: 92/596-937, e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu


2010. április (1.)

7

Lenti és Vidéke

Idõsek napja Lentiszombathelyen Útfelújítások Lentiben és a városrészekben Az idõseket köszöntötték a lentiszombathelyi településrészben. A több, mint tíz éve hagyományos rendezvényen kulturális mûsorral és korai vacsorával várták a nyugdíjasokat. Gáspár Lívia településrészi képviselõ elmondta, fontosnak tartják az ilyen rendezvényeket, ahol egy kis odafigyeléssel gondoskodhatnak az idõsekrõl. A rendezvényen részt vett Pintér

László, a megyei közgyûlés alelnöke, a térség országgyûlési képviselõjelöltje is. A délután folyamán a szórakoztató mûsorban fellépett a Kerka Táncegyüttes, a Félkótás Citerabanda és a bárszentmihályfai színjátszók, akik három mûsorszámmal is készültek. Az estébe nyúló programban Csondor József harmonikás zenélt a vendégeknek. kt

Lentikápolnán a Sport utcát újították fel.

Tíz éve hagyomány…

Asztalitenisz sikerek

Lentiben, a város út- és járdafelújítási tervének részeként idén nemcsak a belvárosban, hanem a városrészekben folytatódnak a munkálatok. Az önkormányzat pályázati támogatásból és saját forrásból is fordít az útvonalak karbantartására, rendbe tételére. A munkálatok összköltsége mintegy húsz millió forint. – Idén is folytatjuk azt a járda- és útfelújítási programot, amit a ciklus elején el-

olimpia döntõjében az elsõ két helyezett sportoló képviseli. Horváth Rozália személyében zsinórban 18. aranyérmüket szerezték és 9. alkalommal is móriczos diák képviseli bajnokként Zala megyét. A lenti csapat tagjai az eredményes szereplésért a MASZ és az Apáczai Kiadó pólóit kapták meg emlékül.

terveztünk – mondta dr. Pál Attila alpolgármester. – Lentikápolnán a Sport utcában 600 méter hosszan aszfaltozták le az utat, ennek költsége közel 8 millió forint. Ezzel együtt az út alatt futó régi, elhasználódott vízvezetéket is kicserélték, ami szintén több milliós nagyságrendû. A mumoriaknak az volt a kérésük, hogy a 75. számú fõútról megközelíthetõ temetõi földutat, ami esõ után a sár miatt járhatatlan, javítsuk meg. Ott szintén aszfaltozás és parkoló is készült, amire szintén szükség volt, mert temetéskor nem lehetett hova parkolni. Lentiben, az idegenforgalom szempontjából fontos Táncsics úton, a Salamon Étteremmel szemközti oldalon a járdát aszfaltozták le, miközben a Templom téren, a volt Kerka Áruháztól a paplakig készül a díszburkolat. kt

Lenti és Vidéke Közéleti havilap

Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér Balról-jobbra: Orsós Tamás, Orsós Bianka, Horváth Roland, Horváth Rozália és Paksa Tibor. Eredmények. Lányok: 1. 18. alkalommal rendezték meg Keszthelyen a speciális Horváth Rozália (Lenti, feltantervû iskolák részére kiírt készítõ tanár: Paksa Tibor). megyei asztalitenisz diák- Fiúk: 1. Horváth Roland (Lenolimpiai döntõt. A színvona- ti, f. t.: Paksa Tibor),… 3. Orsós las, izgalmas labdamenetek- Tamás (Lenti, f. t.: Paksa Tibor). Zánkán megyénket a 9. kel tarkított versenyen szép országos asztalitenisz diáklenti siker született.

Szerkesztõség: 8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381. Tel.: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937 E-mail: zalataj@zelkanet.hu Kiadja: Zalatáj Kiadó Készült: Göcsej Nyomda Kft.; Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel./Fax: (92) 316-783 ISSN 1585-3411


8

Lenti és Vidéke

2010. április (1.)

Politikai hirdetés

Változásra van szükség! SZAVAZÓLAP

• Új munkahelyeket kell

Országgyûlési képviselõ választása 2010. április 11. ZALA MEGYE 04. számú választókerület

teremteni a térségben! • 40 év munkaviszony után minden nõ nyugdíjba mehessen! • Talpra kell állítani a mezõgazdaságot!

Április 11-én szavazatunkkal támogassuk

A T N

I

Pintér László

X

M

FIDESZ

FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség

KDNP

Kereszténydemokrata Néppárt

Pintér Lászlót,

a FIDESZ-KDNP országgyûlési képviselõ-jelöltjét

és a FIDESZ–KDNP

szövetséget

SZAVAZÓLAP Országgyûlési képviselõk választása 2010. április 11. ZALA MEGYE

1.

2.

3.

5.

4.

X FIDESZ - KDNP

A T N

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt

DR. KÖVÉR LÁSZLÓ CSABA

I

DR. GYIMESI ENDRE MANNINGER JENÕ VIGH LÁSZLÓ CSERESNYÉS PÉTER

M

6.

Lenti és Vidéke  

Lenti és Vidéke

Lenti és Vidéke  

Lenti és Vidéke

Advertisement