Page 1

kö zéleti

havila p

XII. évfolyam 2010. december

Megtestesült az isteni gondolat

Karácsonyi hangulatot varázsoltak az óvodások a színpadra.

Ötödször rendezték meg a Zala Megyei Közmûvelõdési Intézmény által meghirdetett zalai regionális és határon túli betlehemi jászol pályázat kiállítását. Az eseményt másodszor tartották Lentiben, a mûvelõdési központban. Idén a beérkezõ 104 pályamûbõl 33-at díjazott a zsûri. A betlehemi jászol pályázat ötlete Török Károlyné Miszori Mariannától, a közmûvelõdési intézmény mûvészeti szakreferensétõl származik. A pályázat öt éve változatlan kiírással jelenik meg, bárki nevezhet, óvodásoktól az idõsekig, képzõmûvészeti, népmûvészeti alkotással, rajzokkal, festmé-

nyekkel, csuhé és más kézmûves munkákkal, amibõl megálmodják és megalkotják Jézus születését. Idén például a fa és kerámia mellett tojáshéjból is készítettek betlehemet. – Több mint száz pályamû érkezett a kiírásra, ez dicséretes szám, nagy öröm, hogy ennyire tevékenyek az emberek. Zala, Vas megye és a muravidéki Dobronak, Csente, Lendva és Göntérháza mellett ez alkalommal Somogyból és Tolnából is érkeztek betlehemek – sorolta Török Károlyné. Az ünnepi gálamûsorban a napköziotthonos óvoda Ficánka csoportja karácsonyi (Folytatás a 2. oldalon)

ZÁLOGHÁZ nyílt Lentiben, az Óra-Ékszer és Ajándék Üzletben!

Eddigi tevékenységi körünket záloghitel folyósítással bõvítettük.

Karácsonyi játékvásár!

AZONNALI KÉSZPÉNZ! DISZKRÉCIÓ, BIZALOM, BIZTONSÁG! Kamat: 1,66 %/hó Záloghitel, a mindennapok hitele! Törtarany felvásárlás magas áron! Óra, ékszer, ajándék és Zálogház Lenti, Kossuth út 6. Tel.: (00 36) 92/351-333

Karácsonyi akciónk az újság 2. oldalán!

-70%

akár kedvezmény. Egyes LEGO-k -30%-kal olcsóbban!

Segítõ kiszolgálással várjuk! Nálunk bankkártyával is fizethet. Az akció 2010.november 17-tõl az akciós készlet erejéig érvényes! Az akció más kedvezményekkel nem összevonható!


2

Lenti és Vidéke

2010. december

Megtestesült az isteni gondolat (Folytatás az 1. oldalról) hangulatot varázsolt a színpadra, amit a Muravidéki Nótázók elõadása követett. A fellépõket követõen Horváth László, Lenti polgármestere köszöntötte a vendégeket, majd Kondákor Gyula esperes, a zsûri elnöke méltatta a közmûvelõdési intézmény által kiírt pályázatra beérkezett 104 alkotást. A Zala Megyei Közgyûlés részérõl Pácsonyi Imre, a kulturális bizottság elnöke nyitotta meg a kiállítást. Kondákor Gyula esperes, a zsûri elnöke úgy fogalmazott a kiállított darabokról, hogy a Teremtõ Isten mûve folytatódik az emberi kezekben. – Csodálatos alkotásoknak vagyunk tanúi. Olvassuk a Szentírásban, hogy Isten, amikor megteremtette a világot, megpihent és megszemlélte, amit létrehozott és azt jónak találta. Az egyik alkotás címe „Az Isteni gondolat”. Itt a zord istenarcon túl láthatjuk az isteni agyban a megtestesülést, Jézus születését, a betlehemi csillagot és a három királyok

imádását, az isteni gondolat megvalósulását a szorgos kezek munkájaként, így folytatódik a teremtés az ember által. A kiállított számtalan betlehem is mutatja az isteni gondolat valóra válását, valóra váltója az ember, megmutatja a megtestesülést, Jézus születését, ami a megváltás minden hívõ ember számára – mondta Kondákor Gyula. Az idei kiállítás egyik különlegessége, hogy az alkotók már nem csak a betlehemi kép megformálására törekedtek mûveikkel, hanem akadt olyan pályamû is, ami a betlehemezést, mint népszokást is igyekszik feleleveníteni. A harminchárom díjazott részére több intézmény és magánszemély is felajánlott díjakat, így a Zala és Vas Megyei Önkormányzat, Lenti és Õriszentpéter önkormányzata, a Lenti Plébánia, a Muravidéki Magyar Rádió és a lendvai Magyar Nemzetiségi Mûvelõdési Intézet is. Zala Megye Önkormányzata díját vehette át Toplak Terézija Dobronakról, a Lenti Plébánia díját a

Ötödször rendezték meg a kiállítást. zalalövõi Napközi Otthonos pedig Zver Adél vehette át Óvoda Bóbita csoportja, de Lendváról. díjazták a lenti Móricz-iskola A díjátadó az ünnep elõtt alkotását is, míg a Muravidéki már karácsonyi hangulatban Magyar Rádió díját Dohóczki telt. Az estébe nyúló mûsort a Istvánnénak adományozta a zalaegerszegi Lorenzo egyützsûri a Tolna megyei Faddról. tes karácsonyi dalai zárták. A lendvai mûvelõdési intézet A kiállítás 2011. január 10által felajánlott díjat a nagy- ig tekinthetõ meg Lentiben, a kanizsai Bátori Gyula és Parti Városi Mûvelõdési Központ Péter fafaragóknak adták. A kiállítótermében. kt szintén szlovén Népújság díját

Ilyen még nem volt! Óriási karácsonyi akció a Horváth Óra, Ékszer és Zálogházban! Nálunk pénz nélkül is hozzájuthat karácsonyra szánt ajándékához. Megunt, szakadt aranyékszerét rekord áron teljes egészében beszámítjuk a választott termék árába. Az akció az egész árukészletre vonatkozik és december 24-ig tart. Részletekrõl érdeklõdjön üzletünkben. Forduljon, hozzánk bizalommal. Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat!

A kamat 1,59 %/hó

Lenti, Kossuth út 6.

Tel.: (00 36) 92/351-333


2010. december

Lenti és Vidéke

3

Számvetés és tervek 2010-et és 2011-et talán a felújítások éveinek is lehetne nevezni Lentiben, hiszen a rendelõintézet felújítása egészen éven át tart, majd olyan beruházások kezdõdnek jövõre, melyek hosszú távra meghatározóak lesznek a település életében. Év végéhez közeledve Horváth László polgármester és Ferenczi Róbert alpolgármester összegezte az eddigi eredményeket és beszéltek a jövõbeli tervekrõl. – Idén sikerült tartani a tervezett költségvetést és megvalósítani a kitûzött célokat a futó projektekkel együtt úgy, hogy közben az önkormányzat által mûködtetett intézményrendszer is stabil maradt – kezdte Horváth László. – A felújítások közül befejezõdött a kerékpárút hálózat kiépítése Lentitõl a Creaton Hungary Kft. gyáráig és év elején elkezdõdött a rendelõintézet felújítása, a járóbeteg szakellátás fejlesztése az épület átalakításával és az új eszközök beszerzésével, az infrastruktúra fejlesztésével együtt. Ez a beruházás jövõ év februárjában fejezõdik majd be, itt kap helyet a fogyatékos nappali ellátó is, amit a rendelõintézet beruházástól független, külön pályázati támogatásból sikerül megvalósítani. A választások idején sokat emlegetett pénzügyi nehézségekrõl a polgármester elmondta, a mûködéséhez szükséges bevételek és kiadások idõarányosan teljesültek. A mûködési célra folyósítható hitel felhasználása a meghatározott keretek között maradt. Erre a pályázatok finanszírozása miatt van szükség, kihasználtsága pedig 25 és 70 százalék között mozog. – Hitel nélkül nem lennének beruházások a városban, hiszen ebbõl tudjuk megelõlegezni a pályázatokat, az ezekhez szükséges önerõt. Most több olyan lehetõséget is sikerült kihasználnunk, mint a városrehabilitációs pályázat, a rendelõintézet-, vagy az óvoda

felújítás, amire a jövõben valószínûleg nem lesz lehetõség – folytatta a polgármester. – Sikerült tartani a betervezett hiányt, köszönhetõen az intézmények takarékos gazdálkodásának, amelyek partnerként mûködtek együtt. Az állami normatíva a mûködés 60 százalékát fedezte csak, jövõre biztatóbbnak tûnik a helyzet, az állami támogatás mértéke emelkedést mutat. Nemcsak a fejlesztésekre fektetnek hangsúlyt Lentiben, hanem próbálják a mûködõ tõkét is bevonni a városba. – Keressük a kapcsolatokat a beruházói körrel, tárgyaltunk magyar és külföldi befektetõkkel – vette át a szót Ferenczi Róbert. – Kiemelt cél a laktanya hasznosítása, ahol most kis százalékban mûködik vállalkozás és törekedünk kapcsolatfelvételre a gazdasági élet helyi képviselõivel. Ezt a célt szolgálta a december elején megrendezett 24 város együttmûködésén alapuló, City Cooperation elnevezésû projekt, mely keretében egy városfejlesztési konferenciát szerveztünk, ahol lehetõségük volt a résztvevõknek, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkárával és helyettesével is találkozzanak, ehhez képest sajnos kevesen jelentek meg az eseményen a helyi vállalkozó közül. Az alpolgármester hozzátette, fontos lenne, hogy a vállalkozók partnerei legyenek az önkormányzatnak, hiszen a munkahelyteremtés nagyrészt az õ feladatuk, amihez az önkormányzat az ügyintézés területén, beruházás esetén saját ingatlanjai felkínálásával nyújt segítséget. A várható kormányzati intézkedések remélhetõleg mobilizálják a munkaerõpiacot, ami kedvezõen hat majd a gazdasági helyzetre. A gazdaság és a turizmus élénkítését meghatározó beruházás a gyógyfürdõ fejlesztése, ami még karácsony elõtt befejezõdik és átadják a kibõvített létesítményt.

www.zalatajkiado.hu

Ferenczi Róbert – Reméljük, hogy nemcsak a turizmus fejlesztését szolgálja, hanem a gyógyturizmus és a rehabilitáció is elõtérbe kerül, ez utóbbi a rendelõintézet szolgáltatásaival karöltve. Továbbra is cél, hogy egy igazán színvonalas hotel épüljön Lentiben, amihez a lehetõség adott és ezzel együtt látunk lehetõséget a sportrehabilitáció kialakítására, fejlesztésére is – tette hozzá Horváth László. 2011 mozgalmas év lesz a város életében, hiszen az év elsõ hónapjaiban befejezõdik a rendelõintézet fejlesztése, amit a megyei önkormányzat 125 millió forint vissza nem térítendõ támogatással segít. Januárban elkezdõdik a polgármesteri hivatal energiaracionalizálással egybekötött felújítása, ami az ügyfélfogadást nem akadályozza majd. De ezzel nem teljes a pályázati támogatásból megvalósuló fejlesztések sora. – Sikerül felújítani az I., és II. számú háziorvosi rendelõt, a Petõfi úti óvoda épületét és a legnagyobb beruházás a városközpont rehabilitációja lesz – folytatta Ferenczi Róbert, aki kiemelte, hogy itt nemcsak a mûvelõdési központ felújításáról van szó, hanem a Zrínyi úttól a Kossuth utcai parkig, a Templom téren át a Deák útig az egész terület átalakul, a piac is más helyre költözik, hogy hova, errõl még egyeztetnek a vállalkozók képviselõivel. Meg kell említeni a mûvelõdési központban helyet foglaló intézmények áthelyezését is, amit sikerült megoldani az egyeztetések után, így a mûvelõdési központ a Deák úton, a televízió a Sugár úton, a Hagyo-

Horváth László mányok Házában, a könyvtár pedig a zeneiskola épületében kap elhelyezést. – Komoly feladat még a jövõ évi költségvetés összeállítása, amelyben biztosítani kell a 2011-es stabil mûködést. Figyelembe kell venni az eddigi tapasztalatokat és a kötelezettségeket. Feltétlenül szükség van az önként vállalt feladatok átgondolására úgy az intézmények, mint a szociális gondoskodás terén – vette át a szót a polgármester – hiszen ezek befolyásolják az ÖNHIKI-s támogatásokat. Ennek értelmében az önként vállalt feladatokra való ráfordítások nem haladhatják meg a kötelezõ feladatokét, ez érinti a bölcsõdét, a zeneiskolát, és a szociális háló egyes elemeit. A további célok között szerepel a város által fenntartott utak, járdák javítása, fõként a csapadékvíz elvezetésének megoldása, hiszen anélkül nem lehet a felújításokat elkezdeni. Szeretnénk kihasználni azokat a pályázati lehetõségeket, amelyek minimális önerõt igényelnek, elõsegíteni a gazdasági élet és a munkaerõpiac fellendítését, ugyanakkor támogatjuk a kultúrát és az aktív civil szervezetek és eredményes sportegyesületek mûködését is. Az önkormányzat koordináló szerepet játszana a szervezetek és a támogatók között, elõsegítve a lehetséges szponzorokkal való együttmûködést. Hangsúlyos szerepet kell, hogy kapjanak a következõ évben a pénzügyileg fenntartható, racionális és bevételt termelõ, hosszú távon mûködõképes, a lenti lakosság problémáit megoldó beruházások. k.t.


4

Lenti és Vidéke

2010. december

Fogyatékkal élõk ünnepeltek Egyenlõ esélyeket remélnek a társadalomtól

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke a fogyatékos emberek helyzetének értékelésével és érdekképviseletükkel kapcsolatos gondolatait osztotta meg a résztvevõkkel. December 3-a Fogyatékos gyatékosok életét megkönnyíEmberek Nemzetközi Napja. tõ segédeszközök TB támoA fogyatékkal élõ zalai em- gatottságának fontossága kérberek szervezeteit összefogó, désében. nagykanizsai székhelyû ZALADr. Pál Attila, a Zala MeFESZT – Zalai Fogyatékos Em- gyei Közgyûlés alelnöke azzal berek Szervezeteinek Tanácsa kezdte beszédét, hogy egyet– a zalaegerszegi Hangverseny len társadalom van, nem pedig és Kiállítóteremben megren- külön a fogyatékosoké és az dezett konferenciára invitálta egészségeseké. Érzékeltette, ünnepelni a tagjait. Az idõjá- hogy az egészséges emberekrási és útviszonyok miatt meg- nek bõven adóssága a fogyafogyatkozott létszámmal, ám tékkal élõk problémáinak megannál nagyobb lelkesedéssel ismerésben, hiszen ahogy köszöntötték egymást a megje- buszra szállnak, bevásárolni lentek. A nagyszámú elõadás- vagy dolgozni mennek, zenét ból egyöntetûen kiviláglott: hallgatnak, tévét néznek, a szájoggal tartanak igényt a na- mítógép elé ülnek hétköznapi gyobb figyelemre a mindenna- természetességgel, nehezen pokban is a fogyatékkal élõk, képzelik el, hogy mások száakik azoknak a feltételeknek a mára mindez alapvetõ probmegteremtését várják a társa- lémát jelent. Változtatni kell az dalomtól, amelyek révén ön- elõítéleteken, dolgozni kell a állóan élhetnek és képesek le- fogyatékosság elfogadása terén hetnek a saját ügyeiket intézni. a tudatosság megteremtésén, A több mint ötezer, me- el kell érni, hogy a fogyatékogyénkben élõ fogyatékos em- sok ugyanolyan feltételek melbertársunk képviseletében lett gyakorolhassák jogaikat, megjelenteket Kovács Béla, a mint az egészséges társaik. Az ZALAFESZT, egyben a Vakon egyre idõsödõ Európában egyés Gyengénlátók Zala Megyei re fontosabbá válik az akadályEgyesületének elnöke köszön- mentesítés és a fogyatékosok kérdése tötte. Szólt a megváltozott foglalkoztatásának munkaképességûek foglalkoz- egyaránt. – Nem lehet Magyarorszátatásának kérdésérõl. E téren van mit behoznunk az unió gon a fogyatékosok nélkül ketöbbi országaival szemben… zelni a foglalkoztatottság kérAz oktatás kérdése kétféle dését, az új munkahelyek megszemlélet közt vergõdik, s va- teremtését! – hangsúlyozta dr. lószínûleg egyedi körülmé- Pál Attila. Méltatta az országnyek dönthetnek arról, hogy gyûlés és az unió pozitív intézkinek az integrált, kinek pedig kedéseit és stratégiáját, s hoza szegregált oktatás jelent na- záfûzte: hazánkban a fogyatékgyobb esélyt. Egyöntetû vi- kal élõkkel való törõdés során szont a nézetazonosság a fo- kétségkívül elért eredmények

pozitívak, ám bõven vannak még további tennivalók az esélyegyenlõség megteremtésében. Konczér Katalin, a Zala Megyei Közmûvelõdési Intézmény igazgatója a rendezvénynek otthont adó intézmény nevében üdvözölte a vendégeket. A fogyatékosok hangját össztársadalmi szinten kell meghallani. Ahogy egy családon belül mindenki összefog a rászoruló fogyatékos érdekében, úgy társadalmi szinten is öszsze kell fogni értük – fogalmazta meg. Horváth Miklós, a TESZ Társadalmi Egyesülések Szövetsége – ügyvezetõ elnöke az ünnepnap jelentõségérõl szólt és kifejezte, hogy csodálja azok erejét, akiknek minden céljuk eléréséért többet kell tenniük, mint az egészségeseknek. Bíró László „ifjú fogyatékosként” a nyugdíjasok megyei szervezete és a zalaegerszegi idõsügyi tanács elnökeként méltatta a szervezetek és az aktivisták munkáját. Bakonyi Józsefné, a mozgássérültek megyei elnöke az esélyegyenlõség fontosságát szemléletesen érzékeltetve szá-

molt be róla, hogy sokhelyütt nincs megoldva az akadálymentesítés. Megalázó a problémának a hivatalokban megalkotott ki-beemelõ szerkezetekkel való „megoldása”, hiszen a fogyatékos ugyanúgy rászorul mások segítségére, mint ha akár nem is volnának ezek a szerkezetek. A további elõadók megfogalmazták többek közt az érdekképviseleti szervek elöregedésének problémáit is. A fiatalok nem mernek vagy nem akarnak csatlakozni, rosszabb esetben nem is tudnak a szervezetek létezésérõl. Szóba került az értelmi fogyatékosok önérvényesítõ képességének támogatása is, amelynek során megtanulhatják, hogy segítséggel, de képesek lehetnek a sorsukat érintõ kérdésekben dönteni. Végezetül Russay Olivérné vezetésével a megyei önkormányzat magyarszerdahelyi fogyatékosok otthonának Vivace kamarakórusa kötötte le elõadásával a megjelentek figyelmét. Farsang Lajos

Nagylengyel Õsi zalai zamatok – Bér- és kereskedelmi fõzés – Palackozás – Kis- és nagykereskedelmi értékesítés – Igény szerint cefrebeszállítás

• Anno 1982 •

Hungarikum

Várom régi és leendõ ügyfeleimet! Telefon: 92/380-037, 30/3358-311

Minden kedves megrendelõmnek békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok!


2010. december

5

Lenti és Vidéke

Városfejlesztési lehetõségekrõl

A határon túli együttmûködést szolgálja a 24 város szövetségén alapuló projekt. City Cooperation – 24 város szövetsége néven indult el az a határokon átnyúló, magyar-osztrák-szlovén együttmûködést ápoló és elõsegítõ projekt, mely keretében december elején tartottak konferenciát Lentiben a városfejlesztés lehetõségeirõl. A kétnapos rendezvényen több elõadást is hallhattak a résztvevõk városfejlesztési el-

képzelésekrõl és már megvalósult projektekrõl. – Elõször 2006-ban került sor a pályázatban részt vevõ polgármesterek találkozójára Bad Radkersburgban, ahol magam is támogattam, hogy ez a projekt létrejöjjön – tájékoztatta lapunkat Horváth László, Lenti polgármestere. – Ezzel a határmenti együttmûködésnek egy új formája alakult ki,

ahol a közös és saját érdekeket próbáljuk összhangba hozni és ettõl fejlõdést remélünk. Az együttmûködés keretében már megvalósultak közös programok, a települések népszerûsítése, különféle konferenciákat, elõadásokat tartottak, kiadványok készültek. Szeretnénk ezt az együttmûködést tovább fejleszteni gazdasági téren is, és reméljük, hogy ebbõl Lenti is profitálni tud majd. Ennek a konferenciának is az volt a feladata, hogy a városok itt lévõ képviselõi bemutassák elképzeléseiket, lehetõségeiket a gazdaság résztvevõinek és szeretnénk, ha a turizmus terén is tovább bõvülne ez az együttmûködés, A szakmai találkozó második napján V. Németh Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium felelõs államtitkára is részt vett. – Falu és város közös sorson osztoznak – fogalmazta meg az államtitkár annak kapcsán, hogy a fejlesztések egymástól nem függetlenek. – Úgy gondolom, hogy olyan vidékfejlesztésre van szükség, ahol szerves egységben fejlõdik a falu és a város. Ezért a falusias

környezetben centrumként mûködõ kisvárosoknak egyfelõl segíteniük kell a vidéket munkalehetõségekkel, másfelõl a falu számára piacot jelent maga a város, ezért az elkövetkezõ idõszakban olyan fejlesztéseket látunk megvalósíthatónak a kisvárosokban, amelyek a vidéki árutermeléshez kapcsolódnak. Ezt szolgálja például a kistermelõi rendelet, amely lehetõvé teszi az állati alaptermékek értékesítését. Ha a jogszabályi környezet megvan, ehhez kell, hogy kapcsolódjanak a támogatások. Szeretnénk kisebb méretû feldolgozó üzemekre, vágópontokra, kisebb malmok üzemeltetésére pályázatokat kiírni. V. Németh Zsolt arról is beszélt, fontosnak tartja a határmenti együttmûködés lehetõségét, hiszen számos hasznos tapasztalat átvehetõ a szomszédos országoktól, ami ott már gyakorlat. Nem feltétlenül beruházásokról van szó, hanem kifejezetten minták átvételérõl, amihez a gazdasági környezetet is megfelelõen kell alakítani. K.T.

Könyvtári szolgáltatások fejlesztése Lentiben Konzorciumi tagként vett részt a Városi Könyvtár Lenti a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Könyvtári Szolgáltatások Összehangolt Infrastruktúra Fejlesztése „Tudásdepó Express” TIOP1.2.3-08/1 elnevezésû pályázatban több Zala megyei könyvtárral közösen. A pályázati támogatás összege mintegy 6 millió 325 ezer forint volt. – A pályázatban kitûzött célok között szerepelt az információs írástudás fejlesztése, az élethosszigtartó tanulás támogatása, a könyvtár képzési szerepének erõsítése, a könyvtárhasználat, az olvasás népszerûsítése – foglalta össze a pályázat lényegét Német Józsefné intézményvezetõ. – Emellett informatikai oktatólabor kiala-

kításával erõsítettük a könyvtár képzési szerepét, részvételét a permanens nevelés-mûvelõdés folyamatában. Lehetõvé vált a korszerû körülmények közötti használóképzés, a digitális és információkeresési készségfejlesztés, a könyvtári szakemberek ismereteinek, tudásának korszerûsítése, emelése. A fejlesztések, a korszerû szolgáltatások feltételeinek megteremtése és kínálata a technikailag egyre képzettebb felhasználók igényeit is kielégítik. Korszerûvé vált az informatikai és szolgáltatási rendszer is, az új szolgáltatások jelentõs mértékben hozzájárulnak a városban és a kistérség aprófalvaiban élõk életminõségének javításához, a területi, térségi egyenlõtlenség mérsékléséhez. Távol-

Hirdetésszervezõket keresünk a megye minden részébõl! Érdeklõdni lehet: 92/596-936, 8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Korszerûbb körülmények között. ról és nyitva tartási idõn kívül elérhetõek az online szolgáltatások, illetve információs akadálymentesítéssel járulunk hozzá a fogyatékkal élõk könyvtárhasználatához, növeljük az esélyegyenlõséget. A projekt Lenti és a városkörnyék, illetve a Lenti Kistérség további 50 településének lakosságát célozza meg, mel-

lette a mozgókönyvtári szolgáltató helyeket mûködtetõ települési önkormányzatokat és szolgáltató helyeiket, a kistelepülési könyvtárakat, de kiemelten kezelik a gyermekkorú olvasókat, a tanulásban résztvevõket, az idõskorúakat és a testi vagy társadalmi szempontból hátrányos helyzetûeket. kt


6

Lenti és Vidéke

2010. december

Karácsonyváró Zalabaksán adták elõ vendégeink. Kiemelném a Csendes éj dalt és a citerazenekar méltó feldolgozásait, amelyet vastaps kísért az elõadás után. Az iskolásoknak karácsonyfadísz-készítõ versenyt hirdettünk. A szakértõ zsûri három pályamunkát választott ki, melyeket az iskolai ünnepségen díjazunk. Kiállítást szerveztünk egyesületünk alapító tagja, Joós László mûveibõl, aki amatõr festõként mutatkozott be a mûsor résztvevõinek csendéleteivel és egyházi témájú alkotásaival. Ugyancsak Botfáról érkezett rendezvényünkre Ne-

Emlékezetes mûsor volt. „Csoda történt, belénk szállt a békesség és nyugalom” – ezek voltak az elsõ gondolataim vendégeink, a Botfai Õszirózsa Nyugdíjas Klub Népdalkörének és Citerazenekarának mûsorát hallva – mondta Berkes József, a zalabaksai Hagyományápoló Kertbarát Kör és Kulturális Egyesület elnöke Karácsonyváró mûsorukat felidézve. – Nagy szép mûsor volt, kiváló felkészülést adott a résztvevõknek az egyik legszebb ünnepünkre. Közel százan jelentek meg az eseményen.

– Emeljen ki néhány programot a sorozatból! – Kezdeném azzal, hogy egy cséplõgépet vásároltunk és megkezdtük a felújítását, is, hogy a nyári cséplõversenyre már gépi bemutatót is tarthassunk. Faluakadémia programot tartottunk, kirándultunk, szakmai elõadásokat hallgattunk és író-olvasó találkozókat szerveztünk. – Hogyan zajlott a Karácsonyváró? – Petánovics Katalin néprajzkutató misztérium játékát

Értesítés

A lenti Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet felújítása befejezéséhez közeledik. A fejlesztések kapcsán 2011. január 1-tõl lehetõség nyílik az intézet szakrendelõinek telefonon történõ közvetlen elérésére. A rendelõintézet értesíti a tisztelt lakosságot, hogy a 351-010-es telefonszámot tárcsázva a gépi hang kérni fogja a szakrendelések mellékszámát, ezt ismerve közvetlenül hívhatók a rendelõk. Kérjük, ezt az értesítést a könnyebb elérhetõség miatt megõrizni szíveskedjenek.

Telefonszámok 103 Reumatológia 104 Röntgen 105 UH labor

106 Gyógytorna 107 Fogászat 111 Laboratórium 112 Nõgyógyászat 113 Ortopédia, sebészet 115 Fogászat II. 117 Házi gyermekorvos, dr. Sánta Klára 118 Tüdõgondozó 121 Védõnõk 122 Nappali kórház 126 Bõrgyógyászat, Urológia 127 Házi gyermekorvos, dr. Péró Márta 129 Szemészet, Neurológia 130 Fizioterápia 131 Belgyógyászat 132 Fül-orr-gégészet, Pszichiátria 133 Audiológia Kellemes karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog új évet kíván a rendelõintézet valamennyi dolgozója!

mesné Klárika mézeskalács készítõ. – Voltak támogatóik? – Minden alkalommal kiállítjuk az „adomány - dobozt”, melyben elhelyezik a megjelentek a támogatásaikat és természetesen pártoló tagjaink is vannak, akik minden rendezvényünk létrejötténél segédkeznek. Boldogsággal tölt el, hogy a „Karácsonyváró” és egész éves programjaink a tagság és az érdeklõdõk megelégedését váltották ki, jók a visszajelzések és mindez a jövõ tervezését is elõsegíti. dj

Eredményes évet zárt az egyesület Évzáró közgyûlést tartott a Lenti Honismereti Egyesület a Városi Mûvelõdési Központban. Sabján Sándor, a civil szervezet elnöke az egyesület 2010-ben végzett tevékenységét, eredményeit ismertette és értékelte az összejövetelen megjelent tagok elõtt. – Az idei is jó év volt, szervezeti és mûködési szempontból egyaránt – mondta Sabján Sándor. – A hagyományoknak megfelelõen az év utolsó rendezvényét összekötöttük a Mikulás-nappal, ahol kellemes hangulatban, terített asztal mellett egy nem hivatalos összegzést tartottunk az éves munkánkról. Fontos eredmény ebben az évben a Tantalics Béla által írt, az 56'-os forradalom és szabadságharc helyi eseményeit feldolgozó könyv bõvített kiadásának megjelenése, de ugyancsak hangsúlyosak a helyi könyvtárral és a mûvelõdési központtal együttmûködve szervezett rendezvények is.

Sabján Sándor kiemelte a pilisvörösvári Muravidéki Baráti Körrel fenntartott jó kapcsolatot is, amit erõsít az egyesület titkárának írói tevékenysége, hiszen Tantalics Béla az év során többször is publikált Muratáj folyóiratban. – Az éves munka összegzéseként elmondhatom, hogy több hagyományosan megrendezett eseményünk van minden évben, valamint folyamatosan részt veszünk közremûködõként, vagy szervezõként a városi ünnepségeken, nemzeti ünnepeken. Ezek közül kiemelném a Halottak-napi megemlékezést, melynek szervezését, lebonyolítását már évek óta egyesületünk végzi. Az egyesületi tagok száma idén is gyarapodott, ám mivel fõként az idõsebb korosztály tagjai csatlakoznak hozzánk, így a szervezeti tagok létszáma évközben is folyamatosan változik – tette hozzá Sabján Sándor. kt

Süldõk elõjegyezhetõk Törzsállományból, húsfajta 25-30 kg-os süldõk folyamatosan kaphatók. Ár: 550 Ft/kg, takarmánygabonát beszámítok!

Érdeklõdni: 92/393-577, 06/30/478-6485


2010. december

7

Lenti és Vidéke

Idõsek köszöntése Pákán Fõzni jó! Fõzni mindenki tud…. Karácsony közeledtével egyre többen ragadnak fakanalat. Akik eddig ezt nem tették meg, azt gondolják, nem tudnak fõzni! Pár éve én is így gondoltam. A rántotta és a palacsinta készítésén túl nem fog mást feljegyezni rólam az utókor. Ennyiben merül ki fõzõtudományom. Kívülállóként mindig csodáltam azokat, akik magabiztosan fõztek. Tudják mibõl, mennyi kell. Mikor mit kell beletenni. Mikor lesz kész? Na ez nekem nem ment. Úgy éreztem, nekik van egy olyan képességük, ami belõlem hiányzik. Majd egy fõzõmûsorban a chef a kóstolás fontosságáról beszélt. Ha ezen múlik, próbáljuk ki – gondoltam. Kerestem egy végtelenül egyszerû receptet. Nem kellett hozzá más, mint fokhagyma, gomba, só, bors, kakukkfû és a végén citrom. Kóstoltam, kóstoltam. És csakugyan, én magam is megdöbbentem. Észrevettem, hogyan alakul ki egy ízharmónia. Így már tudtam, mikor mit kell beletenni. Mikor lesz kész? Nagyon finom lett. Az egész családnak ízlett. Azóta kezdtem el fõzni. Akik azt gondolják, nem tudnak fõzni, azoknak azt ajánlom: vágjanak bele! Ha nekem sikerült, akkor fõzni mindenki tud…. mxm lakberendezés: Miszori Imre A recept megtalálható honlapunkon:

www.mxm.hu

Térségünk településeinek önkormányzatai általában advent idõszakában köszöntik az idõsebb, hatvan év feletti lakosságot. Így történt ez Pákán is, ahol kétszáz levelet küldtek ki a falu idõs lakosainak. – December 11-én, szombaton rendeztük meg az immár hagyományossá vált Idõsek Napját Pákán – avat a részletekbe Lukács Tibor a polgármester. – Sajnálatos módon a meghívottakból mintegy ötvenen vettek csak részt a rendezvényen. – Milyen meglepetéssel szolgáltak az idõseknek? – Megnyitóm után Pintér László országgyûlési képviselõ köszöntötte az egybegyûlteket, majd dr. Kukorné dr. Bakos Katalin háziorvos mondott ünnepi beszédet. A rendezvényen a helyi általános iskola tanáraiból és a szülõkbõl álló Dalraforgók kamarakórus, majd az iskola diákjai, óvodásai adtak mûsort. Elsõ alkalommal

Nem feledkeznek meg a nyugdíjasokról Pákán. lépett a színpadra a helyi fiatalokból újonnan alakult néptánc csoport és Gubinecz Ákos novai diák, aki karácsonyi énekeket és népdalokat adott elõ. Az est egyik meglepetéseként az idõsek klubja dolgozói tréfás jelenetet adtak elõ.

Lukács Tibor elmondta, hogy a színvonalas mûsor után megvendégelték az idõseket, majd az estebéd elfogyasztása után jó hangulatban, közös nótázással zárult a rendezvény. D.J.

Ismét sikeres évet zártak

Beszámoltak az idei tevékenységrõl. Éves beszámoló közgyûlé- telünk szerves része klubélesét tartotta a közelmúltban a tünknek – részletezte az elnök. Lenti Fegyveres Erõk és Tes– Milyen eseményeket szertületek Nyugállományúak veztek 2010-ben? Klubja. Barta, Ödön, a klub – A programok többségét a elnöke a tagság köszöntése vezetõség és a tagság önállóan után elmondta: létszámuk je- szervezi meg. Tartottunk pótlenleg hetvenegy fõ, akik több- szilvesztert, nõnapi ünnepsényire igen aktívan vesznek get, megtekintettük a dobronaki virágkertészetet, részt részt a klub éves munkájában. – Állandó programjainkat a vettünk a Civil Szervezetek város éves rendezvényeihez iga- Találkozóján, és nosztalgia zítjuk, így például a Város Nap- kirándulást szerveztünk a volt ja, nemzeti ünnepeinken, egyéb zajdai laktanyába. Sajnos komegemlékezéseken való részvé- máromi kirándulásunk az árvíz

miatt elmaradt, de kiválóan szerepeltünk több térségi fõzõversenyen. – Melyik eredményre a legbüszkébbek? – Tótszerdahelyen elsõk lettünk a rétessütõ fesztiválon, de szép eredmény a hernyéki vargánya fesztiválon elért harmadik, és a lenti Családi Napon szerzett negyedik helyezésünk is. Barta Ödön a közgyûlésen tájékoztatott a klub támogatói helyzetérõl, amely az országos szövetség, a helyi Civil Kurázsi Közalapítvány és a megyei közgyûlés anyagi támogatásából közel háromszázezer forintot tett ki. A klub pénzügyi helyzetérõl Bálint Jánosné pénztáros tartott tájékoztatót. Kiemelést kapott még a klub helyi civil szervezetekkel való kiváló együttmûködése, továbbá megköszönte az elnök mindazok munkáját, akik aktív részvételükkel elõsegítették a klub egész éves eredményes mûködését. Külön elismerésben részesült Bertha Ferencné, Barta Ödönné, Ferincz Jánosné és Treiber Gyuláné a fõzõversenyeken elért kitûnõ eredményekért. (dányi)


8

Lenti és Vidéke

2010. december

Ösztöndíjat kapnak a diákok

Nyílt napon mutatták be a Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskolában a jövõ évi képzési programot a nyolcadikosoknak. Megtartották a beiskolázási ösztödíjjal támogatott szakisnyílt napokat Lentiben a Lám- kolai képzések. falussy Sándor Szakközép-és A következõ tanévtõl egy Szakiskolában és a Gönczi szakközépiskolai osztály indul Ferenc Gimnázium és Szak- az intézményben, kereskedeközépiskolában is. lem-marketing és vendéglátásA Lámfalussy-iskolában egy- idegenforgalom szakokkal. A re vonzóbbá válnak a diákok kommunikáció szakmacsoport számára az államilag és a Zala kifutó rendszerben folytatóMegyei Közgyûlés által is dik, míg a közgazdasági és

informatikai képzést már nem indítják el a középiskolában. A szakiskolai képzések közül választható az idei évben indult szerkezetlakatosi szakirány. Ez a szakma a nyugatdunántúli régióban a legkeresettebb hiányszakmák közé tartozik. Emellett folytatódik az asztalos, a festõ és kõmûves képzés is. – Idén a három osztályt feltöltöttük az engedélyezett létszámig, az intézményben hiányszakképesítés folyik, ami létszámnövekedést jelent. Ösztönzõen hat a diákokra az ösztöndíjrendszer is, hiszen egy négyes átlagú szerkezetlakatos tanuló akár 50 ezer forintot is kaphat havonta ennek köszönhetõen. A szakiskolásoknak lehetõségük van a szakmai gyakorlatot iskolai kereteken belül elvégezni, például az idén megnyílt Vén Diák Étteremben, ahol a vendéglátósok szakoktatása folyik – tájékoztatta lapunkat Tótiván Endre igazgató.

A Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskolában a következõ tanévben két osztály indul, háromféle képzéssel. Az egyik osztály humán gimnáziumi, míg a másikban vegyesen informatikai szakközépiskolai, illetve általános, négyéves gimnáziumi képzés kezdõdik. Jövõre a felvehetõ létszám 56 fõ lesz, várhatóan a fenntartó megyei önkormányzat meghatározása szerint. – Idén jól sikerült a beiskolázásunk, 67 tanuló kezdte meg az évet a kilencedik évfolyamon – mondta Árkovicsné Pezzetta Claudia igazgató. – Sokan jeletkeztek, de azok kerültek be, akik elsõ helyen jelölték meg a Gönczit. – A korábbi tapasztalataink szerint sokan jelentkeznek iskolánkból a felsõoktatásba, tavaly a gimnáziumi osztályból 74, a szakközépiskolaiból pedig több mint 60 százalék felett sikerült bekerülniük diákjainknak egyetemre, fõiskolára, vagy felsõfokú szakképzésre. kt

Vörösmarty-napok az általános iskolában Ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét idén is Vörösmarty-napok egyhetes rendezvénysorozat, a reformkori költõ nevét viselõ általános iskolában Lentiben. Az ünnepség keretében adták át a Vörösmarty-okleveleket az arra érdemes pedagógusoknak és diákoknak. Az évfordulóhoz kapcsoló programok egész héten át tartottak, ezeken részt vettek a zalabaksai tagintézmény tanulói is. A megnyitót megelõzõ napon a „Lenti õsszel” címû digitális fotópályázat kiállításá-

nak megnyitójára és matematika versenyre került sor. Szerdán a megnyitót követõen pedig játékos ügyességi vetélkedõt rendeztek, majd karácsonyváró kézmûves foglalkozást az advent jegyében, a felsõsök pedig osztályok közötti bajnokságban mérethették meg magukat. Emellett megtartották a vers-és prózaíró pályázat díjkiosztóját is. Ehhez hasonló megmérettetés volt még a programok közt a Vörösmartyszavalóverseny. Ennek eredményei: az ötödik és hatodik osztályos szavalók között elsõ

A Vörösmarty-napok egyik legnépszerûbb programja volt a kézmûves foglalkozás. lett Gubinecz Ákos a VörösA további porgramok kömarty-iskolából, második Pusz- zött szerepelt az óvodásokkal tai Petra, a lenti Arany-isko- közösen megrendezett meselából, harmadik pedig Kala- mondó verseny, de az ovisokat már Anna Rédicsrõl. A hete- nemcsak ebbe, hanem a Midik és nyolcadik évfolyamosok kulásváró foglalkozásba is beversenyét a letenyei Kovács vonták az iskolások. A felsõsök Nóra nyerte, második a vörös- körében pedig a retro vetélmartys Cséplõ Zsófia lett, har- kedõ és a mikulás-diszkó aramadik pedig Budai Rebeka az tott sikert. -kArany-iskolából.


Lenti és Vidéke

2010. december

9

Az idõsek megbecsülése Kisjézus kopog a szíveken

Nagy figyelmet fordítanak Gutorföldén a nyugdíjasokra. A település vezetése szívén viseli az idõskorú lakosság életét, önkormányzati szinten például, a helyi mûvelõdési házzal karöltve, színes programokkal várják a közel háromszáz hatvan év feletti ott élõt, enged bepillantást a Gutorfölde életébe Nyakas István polgármester. – Egyik ilyen rendezvényünk éppen a közeljövõben – még karácsony elõtt lesz – ahol ajándékmûsorral és vacsorával köszöntjük az idõseket. – Hagyományaik szerint hogyan zajlik önöknél egy ilyen rendezvény? – Elõször önkormányzatunk nevében köszöntöm a megjelenteket, kiemelve, hogy figyelmünk nem csak a különbözõ ünnepnapokon fordul az idõsek felé, gondoskodásunk mind szociális, mind kulturális

téren egész évben folyamatosnak mondható. Visszatérve mûsorunkra, a helyi óvodások és általános iskolások kedveskednek a megjelenteknek, majd vacsora és zenés mulatós következik a sorban. – Mi a tapasztalat, hány nyugdíjas szokott megjelenni az eseményen? – Több mint száz vendégre számítunk most is, ezért az iskola tornatermében tartjuk a helyi idõsek napját. A fellépõink között lesz még a helyi Asszonykórus is, valamint minden évben nagy siker az operettválogatás a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház mûvészeinek közremûködésével. Programunk népszerûsítése érdekében a falu buszával szállítjuk a mûsorra és haza a mozgásukban akadályozottakat – zárta gondolatait Nyakas István.

Didergetõ, sötét, csillagmintás paplan borul Betlehem városára. Éjszaka van, Mária és József, akik a nép császári rendelet szerinti összeírására érkeznek a városba, házról-házra járnak, hogy szállást keressenek maguknak. A városi fogadó már dugig van, s a magán- A szerzõ illusztrációja. házaknál sem akad egy kiadó vacok, tatlan izgalma eluralja szíahol meghúzhatnák magu- veinket. Várjuk, hogy felkat éjszakára. Végül egy tûnjön lelkünk égboltján polgár, látva Mária elõre- az a ragyogóan fényes csilhaladott áldott állapotát, lag, amely minket, újkori felajánlja nekik városszéli pásztorokat elvezet a jáistállóját éjszakai oltalmul. szolhoz. Így indul a kétezer év Várjuk az éjféli misére elõtti történet, a megváltás hívó harang diadalmas misztériuma. kondulását, amely kétezer Mária ott, a huzatos év múltán is minden eszbetlehemi istállóban hozta tendõben hírül adja: megvilágra gyermekét. Távol a született a Megváltó! világ zajától, a város minValami megfoghatatladen pompájától, barmok nul titokzatos, semmi más testmelege óvta a hidegtõl napon meg nem élt érzés a megszületett Istengyer- tölti be szívünket. meket, a Kisjézust… Alázatos lelkünk, kívül Didergetõ, sötét, adventi a világ hívságos zajából, éjeinket éljük. Feszül ben- mint akkoron a szalmával nünk a várakozás. A ka- vetett betlehemi jászol, kérácsonyvárás magyarázha- szen áll a befogadásra, ha tatlan, minden esztendõ- a Kisjézus kopog. ben újjászületõ, megunhaf.l.

Új album a Shabby Blues Band-tõl Két zenekar, két zenei irányzat is várta a zenebarátokat nemrég Lentiben az Egy Klubban. A zalaegerszegi, hard rockot játszó Hetedik vezette fel a jövõre huszadik születésnapját ünneplõ Shabby Blues Band-et. Az ismert bluesdalokat játszó zenekar nem elõször lépett fel a Kerka-menti városban és várhatóan nem is utoljára, hiszen régóta jó kapcsolatot ápolnak helyi zenészekkel, vendéglátós ismerõsökkel. A kis számú, de annál lelkesebb közönség elõtt fellépõ zalaegerszegi zenészek

saját dalaikat és ismert feldolgozásokat hoztak a lentieknek. Azt is megtudtuk Kránitz Tónitól, a zenekar vezetõjétõl és egyben szájharmonikásától, hogy a Shabby Blues jövõre, a húszéves jubileumi évfordulóján új lemezzel jelentkezik, szám szerint a hatodik albummal, aminek érdekessége, hogy a Rockinform zenei szaklap mellékleteként lát majd napvilágot, 10 ezer példányban. A tíz számot tartalmazó lemezen hat saját és négy feldolgozás lesz hallható, két énekessel a megszokott bluesstílusban.

A zenekar vezetõje arról is beszélt, sokat várnak az új albumtól, hiszen nagyobb nyilvánosságot kap, mint az eddigiek és ez áttörést okozhat az együttes életében. A fontos esemény 2011 szeptemberében várható,

de aki élõben szeretné meghallgatni a Dunántúl legjobb blues zenekarát, az találkozhat velük különbözõ klubokban, hiszen minden hétvégén máshol játszanak. kt


10

Lenti és Vidéke

2010. december

Megalakult a Lenti Kosárlabda Klub

Összefogtak a lenti kosárlabda-barátok. Sportszeretõ helyi fiatalokból megalakult, pontosabban újjáalakult Lentiben a korábban szebb napokat is megélt kosárlabda csapat. A néhány évvel ezelõtt a megyei bajnokságban szereplõ együttes feloszlott, a játékosok egy része másik csapatokhoz igazolt, akik maradtak, a helyiek közül többen pedig csak a játék kedvéért álltak össze alkalomadtán, fõként nyáron, valamelyik szabadtéri pályán.

A játék iránti érdeklõdést és tenni akarást bizonyítja, hogy a fiatal kosarasok nem elégedtek meg ennyivel, szeptemberben összefogtak és Lenti Kosárlabda Klub néven újjáélesztették az együttest és neveztek a Zalaegerszegi Városi Bajnokságba. – Szeretnénk komolyabban foglalkozni a kosárlabdával – mondta szerkesztõségünknek Berke Tamás, a csapat egyik tagja.. – Tizenhét játékossal neveztünk a bajnokságba, a csa-

„Rendõr-Mikulás” az iskolákban A Lenti Rendõrkapitányság Közlekedési Osztálya szervezésében Mikulás-napi látogatást és balesetmegelõzést szolgáló rendezvényt tartottak, melynek keretében a „RendõrMikulás” és az Iskola Rendõre a város általános iskoláiba látogatott. Az iskoláknál a Rendõr-Mikulás szaloncukrot ajándé- Szaloncukrot ajándékoztak. kozott a szabályosan közleke- lyokat a gyerekekkel. Felhívták dõ tanulóknak, majd az elsõ a figyelmet a téli idõjárás beosztályosokat látogatták meg álltával a fokozottabb óvatosközösen a járõrökkel. Az is- ságra. Végül a Rendõr-Mikulás kolások énekekkel hívták be ajándékcsomagokat adott át magukhoz a Mikulást, majd a minden elsõsnek a Vörösrendõrök röviden megbeszél- marty, az Arany és Móricz isték a helyes gyalogos és ke- kolákban. rékpáros közlekedési szabádj

pattagok egy része fõiskolás, a másik része dolgozik, de mindannyian régóta kosarazunk már. Miután a hivatalos csapat feloszlott, ami leginkább az anyagi támogatás hiánya miatt következett be, úgy gondoltuk, megpróbálkozunk egy csapategyesítéssel és önköltségen benevezünk a zalaegerszegi bajnokságba. Próbáltunk támogatókat szerezni, miután a tagok közül nem mindenki keresõ, nem tudnak beszállni az anyagi költségekbe, de sajnos még nem sikerült szponzort találni, így nem maradt más választás, összedobtuk azt a közel 100 ezer forintot, ami a nevezéshez szükséges. Persze költségeink itt még nem állnak meg, hiszen a mérkõzéseket a megyeszékhelyen rendezik, ahova minden héten egyszer el kell utazni, ami nem kevés kiadás. Kértünk támogatást a város önkormányzatától, ígérték is a segítséget, de egyelõre ez még nem kézzel fogható.

A tizenegy csapatos városi bajnokságban összeszokott együttesek ellen lépnek pályára az eddig még kevés idõt együtt játszó lentiek. A tavalyi bajnoknál olyan játékosok szerepelnek, mint az anno NB I-et is megjárt Bodrogi Csaba, de más rutinos játékosokat is felvonultatnak a csapatok, így helyenként igen izgalmas mérkõzéseket láthat a közönség. – Az õszi, majd a tavaszi fordulók után a legjobb nyolc csapat tovább folytatja a versenyt a rájátszásban, tehát rövidtávú célunk mindenképp a nyolc közé jutás. Hosszútávon pedig szeretnénk, hogy Lentiben a kosárlabdát kedvelõ fiatalok számára ne csak hobbiszinten, hanem akár versenyszerûen is elérhetõ legyen ez a sportág, edzésekkel, tétmecscsekkel, eredményekkel, hogy ezáltal is öregbíthessük városunk hírnevét. kt

Elõtérben az óvodai gyógytestnevelés A Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézetének mûhelymunka sorozatának elsõ állomását tartották Lentiben a Napközi Otthonos Óvodában. A térség óvodapedagógusainak szakmai találkozóján ez alkalommal a gyógytestnevelés, mint hiánypótló terület volt a téma. Az óvodások mozgásfejlesztésében ez a speciális terület egyre nagyobb hangsúlyt kap, a mûhelymunka sorozatállomása is mutatja, hogy nagy hangsúlyt kell fektetni már óvodában a

www.zalatajkiado.hu Gyakorlatban is láthatták…

prevencióra és a deformációk kezelésére. A szakmai összejövetelre a megye minden területérõl érkeztek óvodapedagógusok, akik gyakorlatban, az óvodások részvételével szerezhettek tapasztalatot a gyógytestnevelésrõl. A mûhelymunka sorozat a késõbbiekben tovább folytatódik, a gyógytestnevelés után a drámapedagógia és a hagyományápolás lesz a találkozók témája. (k)


2010. december

11

Lenti és Vidéke

30 év – 6 000 oldalon 2010-ben ünnepelte 30 éves fennállását a lenti Móricz Zsigmond Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó, Egységes Pedagógiai Szolgálat, Gyermekotthon. A jubileum alkalmára elkészült az intézmény életét megörökítõ 60. album. A kötetek 6 000 oldalon mutatják be – kronológiai sor-

rendben – 1980. szeptember 1-jétõl az elmúlt 3 évtizedet. A gyûjtemény törzsanyagát a helyi, megyei és országos sajtóban megjelent írások, tudósítások képezik. Érdekesség, hogy az újságok címlapjai és impresszumai is helyt kaptak az albumokban. Továbbá diákjaink tanulmányi, képzõmûvészeti, kulturális és sportos sikerei. Régi, már elfelejtett relikviák, oklevelek, kisdobos- és

A Team Belucci sikere

Harmadik alkalommal rendezte meg a Sporttigris büfé a nevét viselõ Sporttigris teremlabdarúgó tornát Lentiben. Az egész napos sportrendezvényre tizenhét együttes nevezett, legtöbben Lentibõl és a környékrõl, de újra részt vett rajta a tavaly már szép eredményt elért csödei csapat is. A csoportmeccsek után délután került sor a helyosztó mérkõzésekre, egyenes kiesésben. Az esti döntõt végül a rutinos, a torna állandó vendégének számító Team Belucci csapata nyerte a Lenti TE játékosokkal felálló Egy Klub együttese elõtt. Harmadik helyen végzett a Mumori Öregbikák csapata, negyediken pedig a Csöde együttese.

A torna gólkirálya Pethõ János, a Belucci labdarúgója lett, a legjobb játékosnak Balogh Csabát választották az Egy Klub együttesébõl, míg a legjobb kapus címet Sárkány Norbert, a Young Boys hálóvédõje érdemelte ki. A tornán a meccsek mellett hetesrúgó versenyre is lehetett nevezni, ennek gyõztese Balla Ádám, az Egy Klub játékosa lett. A döntõ elõtt a lenti hastánc és hip-hop tánccsoport szórakoztatta a közönséget, majd a döntõt követõen Horváth László polgármester és Ferenczi Róbert alpolgármester átadták a kupákat, serleget, különdíjakat és ajándékokat a csapatoknak és a játékosoknak. k.t.

úttörõ avatások, szocialista brigádok patronálásainak nyomai. Intézményünk névváltozásai, jelentõsebb pedagógiai változások, oktatási miniszterek beszédei. Családias lakásotthonok kialakítása Kollárné Petõ Friderika vezetésével, diákotthoni élet hétköznapjai, ünnepei. Tanulóink, tanáraink, dolgozóink kitüntetései, jutalmazásai. Régi, megsárgult ûrlapok, kimenõ és szabadságos engedélyek, régi fizetési besorolások, elment dolgozóink, halottaink névsora. Kiemelt helyet foglalnak el a szabadidõs tevékenységek részle- Paksa Tibor tes leírásai: az elsõ testvértábor munka Paksa Tiborné vezetémegszervezése iskolánkban, il- sével. Iskolánk mindenkori letve olvashatunk arról a 80 élelmezésvezetõinek heti étutazásról, melynek keretén rendjei is fontos kordokumenbelül 1 053 nehézsorsú gyer- tumok. Kuriózuma a gyûjtemekünk találkozhatott magyar ménynek kollégáink különböés külföldi világsztár sporto- zõ politikai pártokban való lókkal. Izgalmas visszanézni a szerepvállalásainak dokumen260 képzõmûvészeti pályázat- tálása. Az oldalakat gazdag ra, melyeknek köszönhetõen fényképanyag színesíti. Több alkalommal kitüntetnebulóink rajzai 8 országban és hazánk 43 városában sze- ték Kulcsár István igazgató úr reztek hírnevet intézmé- vezette intézményünket az elnyünknek. Olvashatók a ma- múlt évtizedekben végzett kigyar sportélet jeles képviselõi emelkedõ munkájáért. Büszke vagyok arra, hogy a által iskolánknak írt dicsérõ magam módján én is részese levelek. 2006-ban az országban el- lehettem áldozatkész vezesõk között felvállalta az intéz- tõimmel, kollégáimmal, gyermény a gyermekek korai fej- mekfelügyelõkkel és a technilesztését Szabóné Zakó Krisz- kai dolgozókkal együtt egy tina vezetésével. Errõl is rész- zalai kisváros intézményének letesen olvashatunk a gyûj- sikerekben gazdag és eredméteményben. Megtekinthetõ a nyes három évtizedének. Paksa Tibor szakiskolában hosszú évek óta az intézmény krónikása tartó magas szintû szakmai

Lenti és Vidéke Közéleti havilap

Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér A Team Belucci csapata lett az idei Sporttigris Kupa gyõztese.

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok készítése szerkesztése megbízhatóan, gyorsan! Érdeklõdni: 92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Szerkesztõség: 8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381. Tel.: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937 E-mail: zalataj@zelkanet.hu Kiadja: Zalatáj Kiadó Készült: Göcsej Nyomda Kft.; Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel./Fax: (92) 316-783 ISSN 1585-3411


12

Lenti és Vidéke

2010. december

Adventi készülõdés Rédicsen

A Mikulás Rédicsen is járt. Stokker Sándor polgármesterrel és Tóth Lajos alpolgármesterrel arról beszélgettünk, hogy miképpen készül Rédics az ünnepekre.

A faluba érkezve azonnal feltûnt az ünnepi díszkivilágítás! – Már november végén kihelyeztük a település központ-

Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk olvasóinknak!

jában és a fõ utcákon a karácsonyi díszvilágítást, illetve a közintézményeinket és azok környezetét is feldíszítettük fényfüzérekkel, így a Bellosics Bálint Kulturális és Közösségi Ház, az egészségház, az óvoda és a templom is fényárba öltözött advent idejére – válaszol Stokker Sándor. – Igyekszünk minden évben néhány újabb elemmel bõvíteni a már meglevõ karácsonyi díszvilágítási eszköztárunkat, így idén egy szépen kivilágított fenyõfával gazdagodik a kép a templom szomszédságában. Nagyon sok kedvezõ visszajelzést kaptunk a közösségi házunk mellett található, a magyar szent koronára emlékeztetõ kivilágított díszbokrunk kapcsán is. – Hogyan kezdõdött az adventi készülõdés Rédicsen? – December eleji elsõ rendezvényünk a már komoly múltra visszatekintõ Mikulásvárás programunk, mely december 5-én este került megrendezésre a Rédicsi Színjátszókör szervezésében. Mintegy százhúsz gyermek vett részt szüleivel az eseményen, ahol sikerült zenés, szórakoztató formában megörvendeztetni és megajándékozni a gyermekeket. Másnap reggel pedig az iskola minden osztályába, majd az óvodába láto-

gatott el a Mikulás – mondja Tóth Lajos. – A gyermekek után természetesen az idõseket sem felejtettük el, immár ötödik alkalommal megajándékoztuk õket az Adventi Idõsek estje elnevezésû programunkkal, melyet december 12-én tartottunk – veszi át a szót ismét a polgármester. – Szépkorú lakosainknak kulturális mûsorral kedveskedtünk, amelyen fellépett a Kerka Táncegyüttes, a Rédicsi Asszonykör, a Rédicsi Színjátszókör, Pahocsa Júlia, Pék Edit és Stángli Tibi amatõr énekesünk. A mûsort követõen pedig egy kis pogácsával és finom gulyással láttuk vendégül az idõskorúakat. A megjelenteknek még a mûsor elõtt átadtuk önkormányzatunk ajándékaként, a szaloncukrot, a többi, valamilyen okból akadályoztatott idõsnek pedig még karácsony elõtt házhoz visszük az ajándékát. – December 17-én az óvodások tartják karácsonyi mûsorukat, december 19-én pedig a Móra Ferenc Általános Iskola rendezi meg karácsonyi mûsorát. Szép hagyomány a Szentlélek templomunkban tartott hajnali adventi misék sora, s természetesen a szokásos ünnepi szentmisékre is várja templomunk a híveit. Nem egészen kapcsolódik az adventhez, de itt említeném meg, hogy az év zárásaként Szülõi Szervezetünk szilveszteri mulatságot szervez, melynek bevétele az iskolás és óvodás gyerekek javára kerül felajánlásra – zárta beszélgetésünket Tóth Lajos. dj

HIRDETÉSÉT feladhatja a

Lenti és Vidéke havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937; E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Lenti és Vidéke  

Lenti és Vidéke

Lenti és Vidéke  

Lenti és Vidéke

Advertisement