Page 1

kö zéleti

havila p

XII. évfolyam 2010. július

Megfelelõen halad a rendelõ felújítása Befejezõdtek Lentiben a dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet új épületrészében a kivitelezési munkálatok és elkészült az épület elõtti parkoló is. Minderrõl dr. Fekete Zoltán, az önkormányzat szociális-, egészségügyi és lakásügyi bizottságának tagja tájékoztatta lapunkat. – Az épületrész felújítása során kialakításra került a földszinten az ultrahang vizsgáló, a leletezõ-kiadó, röntgen, reumatológia, neurológia, fül-orr-gégészet, az audiológia szakrendelés helyisége,

valamint a tüdõgyógyászat tüdõgondozó, a fizioterápia és a tornaterem helyiségei, az emeleten pedig a belgyógyászat, a laboratórium, a két fogászati rendelõ, a bõrgyógyászat, az urológia, a szemészet, pszichiátria, illetve az otthoni szakápolási és a gazdasági iroda helyiségei. Az épületrész során az akadálymentesítés megvalósítása miatt mozgáskorlátozott WC-k, illetve egy lift is kialakításra került – mondta a képviselõ. – Mivel az orvosi eszköz- és bútorbeszerzésre (Folytatás a 2. oldalon)

Fotó: Sári Zoltán A megújult épületrész.

ZÁLOGHÁZ nyílt Lentiben, az Óra-Ékszer és Ajándék Üzletben!

Eddigi tevékenységi körünket záloghitel folyósítással bõvítettük.

SULI-BULI ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ! 2010.07.16.- 2010.08.31.

AZONNALI KÉSZPÉNZ! DISZKRÉCIÓ, BIZALOM, BIZTONSÁG! Kamat: 1,66 %/hó Záloghitel, a mindennapok hitele! Törtarany felvásárlás magas áron! Óra, ékszer, ajándék és Zálogház Lenti, Kossuth út 6. Tel.: (00 36) 92/351-333

Vásároljon többet - fizessen kevesebbet! 3.000 Ft-ig: - 3.001 - 5.000 Ft-ig: - 5.001 - 10.000 Ft-ig: - 10.001 -20.000 Ft-ig: 20.000- Ft felett:

- 5% -10% -12% -15% -20%

Kedvezmény! Fizessen kártyával, utalvánnyal: kedvezményt kap!

+2%

A meghirdetett akció más kedvezményekkel, akciókkal nem vonható össze! A kedvezmény a fizetendõ végösszegbõl kerül levonásra.


2

Lenti és Vidéke

2010. július

Semmelweis-napi elismerések elõször, hogy sor kerül az épület felújítására és az eszközök, valamint az informatikai rendszer fejlesztésére. A Semmelweis-napi ünnepség keretében adta át dr. Pál Attila alpolgármester és dr. Fekete Zoltán a rendelõintézet és az önkormányzat elismerését dr. Kissné Galambos Laurának és Gubineczné Kodó Tündének, a rendelõintézet fizioterápiás asszisztenseinek, valamint

Hara Vilmosnénak és Pál Józsefnének, az intézet kisegítõ dolgozóinak. Kitüntetést kapott még Lugosi Sándorné, a bölcsõde élelmezésvezetõje, illetve Horváth Beáta, a Kolping Gondozási Központ részlegvezetõje, Kovácsné Hencz Krisztina, a Lenti Gyógyfürdõ Kft. gyógyászati részlegének munkatársa és Bekk Tibor, a Lenti Mentõállomás gépkocsivezetõje. kt

Új helyre kerültek a szakrendelések Az ünnepségen elismerést vehettek át az egészségügyi és szociális intézmények munkatársai. Idén a dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet felújítása miatt a mûvelõdési központban rendezték meg a hagyományos Semmelweisnapi ünnepséget az intézmény munkatársai. Semmelweis Ignácról, az anyák megmentõjeként ismert orvosról minden évben megemlékeznek Lentiben. Ez alkalomból kerül sor elismerések átadására az egészségügyi dolgozók számára. A megemlékezésen dr. Fekete Zoltán, a Zala Megyei Önkormányzat egészségügyi és szociális bizottságának elnöke köszöntötte a város egészségügyi és

gondozási intézményeinek dolgozóit. – Ezen a napon háttérbe kell szorítani a szociális és egészségügyi szférát érintõ gondokat. Ez a köszönet napja, hiszen aki az egészségügyben dolgozik, minden elismerést megérdemel. Hivatástudat, lelkesedés és kötelességteljesítés nélkül a mai magyar egészségügy ingatag lábakon állna – mondta dr. Fekete Zoltán. – Az idei ünnepséget megszépíti a rendelõintézet felújítása, hiszen a város és a környék egészségügyi ellátásának oszlopa az intézmény és most jutottunk el oda az 1965-ös alapítás óta

Megfelelõen halad a rendelõ felújítása (Folytatás az 1. oldalról) irányuló közbeszerzési eljárás elsõ körben eredménytelenül zárult, ezért a fenti szakrendelések végleges helyükre a felújítási munkálatok befejezését követõen nem tudtak átköltözni. Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás újból kiírásra került, a szerzõdéskötés tervezett idõpontja augusztus vége, melyet követõen szeptember végéig az elsõ ütem alatt elkészült épületrész helyiségei bebútorozásra, az eszközök leszállításra kerülnek, így októberig, a

harmadik ütem felújítási munkálatainak megkezdéséig ezen szakrendelések átköltöznek. Jelenleg, a második ütem alatt, a nyaktagi épületrész felújítási munkálatai folynak, melynek befejezési határideje szeptember vége. Az épületrészben kerül kialakításra a négyágyas nappali kórház, illetve a sebészet, gipszelõ helyiségei kerülnek felújításra. Az épületrész felújítása alatt elhelyezésre kerülnek a régi épület tetõszerkezetén a napkollektorok. K.T.

Július 30-án sor került Lentiben a rendelõintézet elsõ ütemben felújított új épületrészének mûszaki átadás-átvételére. A második ütemben az új és a régi épületrészt összekötõ „Nyaktag” kerül felújításra, melynek idõtartama: 2010. augusztus 1. napjától 2010. szeptember 30. napjáig. A második ütem során felújításra kerülõ épületrészbõl a képalkotó diagnosztika (röntgen, ultrahang) átköltözik az elsõ ütemben felújított épületrész földszintjére, végleges helyére (a rendelési idõ változatlan hétfõtõl péntekig 7.30 - 16.00); illetve a Sebészet - Ortopédia ideiglenesen átköltözik az elsõ ütem során felújított épületrész földszintjére (a rendelési idõ változatlan sebészet esetében hétfõ, szerda, péntek 8.00 - 12.00, kedd, csütörtök 13.00 - 16.00 , ortopédia esetében hétfõ 13.00 - 16.00). A második ütem felújítási munkálatai alatt a Sószoba mûködése szünetel. A régi épületrész földszintjérõl az elsõ ütem során felújított épületrész földszintjére, végleges helyére költözik a tüdõgyógyászat és a tüdõgondozó. Rendelési idejük változatlan, tüdõgyógyászat esetében hétfõtõl péntekig 8.00 - 13.00; tüdõgondozó esetében pedig hétfõtõl péntekig 13.00 - 14.00. A fenti szakrendelések az új helyükön 2010. augusztus 4-tõl rendelnek. A régi épületrészben lévõ többi szakrendelés a jelenlegi helyén marad, rendelési idejük változatlan. A Szakorvosi Rendelõintézet fõbejáratánál elhelyezett hirdetõtáblán elhelyezésre kerültek az útbaigazítást segítõ tájékoztatók.


3

Lenti és Vidéke

2010. július

Folynak a bõvítési munkálatok a fürdõn Június közepén kezdõdött el az utóbbi évek legjelentõsebb turisztikai fejlesztése Lentiben: a fedett fürdõ átalakítása és bõvítése. A munkálatok azóta folyamatosan zajlanak, így jelenleg az új részek alapozása mellett az újonnan létesülõ gyermekmedence gépészeti egységének kialakítása történik. Az új fõbejáratnak pedig az oldalfalai és tetõszerkezete már megépült.

Július 15-tõl a jelenlegi fedett fürdõ medenceterének és az öltözõk belsõ átalakítása van folyamatban, melynek során a medencetér burkolatának, padlófûtésének és nyílászáróinak cseréjére valamint az öltözõk és az úszómedence felújítására kerül sor. A munkálatok miatt július 15. és szeptember 15. között a fedett medencék, öltözõk, zuhanyzók nem, de a gyó-

Megújulhat a városközpont Legutóbbi soros testületi ülésen döntött a képviselõtestület a „Városközpont funkcióbõvítõ megújítása Lentiben” címû pályázat támogatási szerzõdésének aláírásáról. Emellett elfogadták a bútorbeszerzésre és a mûszaki ellenõrzésre vonatkozó szerzõdések módosítását is. A városközpont rehabilitációja, komplex megújítása és a városközponti területek fejlesztése jövõ év februárjában kezdõdhet el, míg a projekt kivitelezésére két évet venne igénybe. A városközpont funkcióbõvítéséhez a Nyugat-dunántúli Operatív Program pályázata – a kiírás elsõ és második fordulójában is – mintegy félmilliárd forint támogatást nyújt. A projekthez szükséges önerõ több mint 300 millió forint lehet az ÁFA kompenzáció pontos összegének ismerete nélkül, ennek mérséklésére az önkormányzat jogosult támogatás igénylésére, ami az EU Önerõ Alap pályázata szerint 112 millió forint is lehet. Lenti központjának fizikai megújítás mellett célként fogalmazódott meg a közösségi és szociális funkciók bõvítése, a helyi közösségek támogatása, vonzó és élhetõ városi környezet kialakítása, a feltárt gazdasági, kulturális és közösségi lehetõségek kihasználása érdekében. kt

Tudósítókat keresünk! Várjuk mindazok jelentkezését megyénkbõl, akik szívesen tudósítanának a településükön történt eseményekrõl. Jelentkezés: tel.: 92/596-936 (8-16 óráig), fax: 92/596-937, e-mail: zalataj@zelkanet.hu

KI-HO Klíma Kft. Klíma, autóklíma feltöltés és tisztítás. Hûtõgép szerelés karbantartás, javítás. Kötelezõ szivárgásvizsgálat elvégzése.

Pókaszepetk, Petõfi u. 21. • Tel.: 06-92/384-085, 06-20/9211-032

Október végére várható a befejezés. gyászati rész és a szépség- nakerttel is bõvül, továbbá farm folyamatosan mûködik épülni fog egy gyermekmea fedett fürdõben. dence is. Kialakításra kerül A szabadtéri strand ré- egy új, nagyobb és impozánszen pedig ez idõ alatt is sabb fõbejárat egy modern minden zavartalanul üzemel, elektronikus beléptetõ rendtehát a hidro-masszázs me- szerrel. A jelenlegi fedett dence, az úszó-, és tanme- medencetér burkolata és az dence, a pancsoló, a gyógy- úszómedence felújítása is medence, élménymedence, a megtörténik. Nõ az öltözõcsúszda és a Szent György szekrények száma, legalább Energiapark is. 100-al és új, komfortos piAhogy már korábban is henõágyak (kb. 300 db) is beszámoltunk róla, a fejlesz- beszerzésre kerülnek. tés során a fedett medenceA több mint félmilliárd csarnok egy több mint 600 forint értékû beruházás várm2 pihenõtérrel, új 150 m2 ható befejezése 2010. októszaunablokkal valamint szau- ber vége.

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA AJÁNLATAI: KÁRPÁTALJA: Huszt-Máramarosi-havasokVereckei-hágó-Munkács-Ungvár AUG. 26-29. 39.900 Ft/fõ BAJOR VÁRAK: Chiemsee-InnsbruckLindenhof-Neuchwanstein-Füssen SZEPT. 2-5. 48.900 Ft/fõ BÉCSI-ERDÕ-WACHAU DUNAKANYAR SZEPT. 5-6. 22.500 Ft/fõ PADOVA-VERONA-GARDA TÓ-VELENCE AUG. 27-29. 39.900 Ft/fõ SPANYOL KÖRÚT: Valencia-Alicante-GranadaTorremolinos-Gibraltár-Sevilla-Cordoba-Toledo… SZEPT. 7-18. 199.900 Ft/fõ VELENCE-MURANO-BURANO-TORCELLO SZEPT. 10-12. 37.500 Ft/fõ ZADAR-TROGIR-SPLIT-DUBROVNIK SZEPT. 15-19. 55.500 Ft/fõ TÖRÖK KÖRÚT: Trója-Pergamon-EphesosPamukkale-Kappadókia-Ankara-Isztambul OKT. 1-10. 165.500 Ft/fõ

Zalaegerszeg Autóbuszállomás Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa Autóbuszállomás Tel.: 93/536-716

Keszthely Kossuth L. u. 43. Tel.: 83/511-231

Hévíz Autóbuszállomás Tel.: 83/540-399

Lenti Ifjúság út 1. Tel.: 92/551-061


4

Lenti és Vidéke

2010. július

Bemutatkoztak a Fidesz-KDNP jelöltjei

Angol tábor gyerekeknek, felnõtteknek

Október 3-án tartják hazánkban az önkormányzati választásokat, ezen a napon minden településen új önkormányzati képviselõ-testületet választanak a polgárok, akik a névjegyzékbe történt felvételükrõl szóló értesítést az ajánlószelvénnyel együtt 2010. augusztus 16-19. között kapják meg. Minden településen 3 ajánlószelvényt kapnak a választópolgárok, amik közül az elsõvel a polgármesterre, a másodikkal a képviselõkre, a harmadikkal pedig a megyei listára tehetnek ajánlást. Az idén elfogadott választási törvény módosításának értelmében a 10 000, vagy ennél kevesebb lakosú települések esetében 8 fõs lesz a képviselõ-testület létszáma (valamint a polgármester lesz tagja a testületnek), így Lentiben is így változik az önkormányzati képviselõ-testület létszáma. A Fidesz-KDNP pártszövetség nemrég mutatta be jelöltjeit a helyhatósági választások elõtt. Eszerint 2010-ben új polgármesterjelöltre adhatják le voksukat a választók, hiszen Horváth László („Macó”) indul el ezért a posztért. A képviselõtestület jelöltjei: Árkovicsné Pezzetta Claudia, Drávecz Gyula, dr. Fekete Zoltán, Ferenczi Róbert, Gáspár Lívia, Héra József, dr. Molnár Sándor és Vatali Ferenc. kt

A kisvasutas kirándulás is része volt a programnak.

Sikeres iskolai pályázatok

Felvételünk a Lámfalussy iskola nyitókonferenciáján készült. A Gönczi Ferenc Gimná- készítik el az interjúkat a szakzium és Szakközépiskola, vala- mai és technikai felkészítés mint a Lámfalussy Sándor Szak- után, amire azért van szükség, közép- és Szakiskola is nyert a mert a felvett anyagokat majd Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a tanulók maguk vágják meg. A projekt sokrétûen illeszTársadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirde- kedik az intézmények iskolai, tett „Audiovizuális emlékgyûj- oktatási programjához és az tés” pályázaton. Mindkét intéz- érettségi követelményekhez is, mény több mint 5 millió forint hiszen közelebb hozza a kortámogatásban részesül a pro- szakot, a történelmet a diákokhoz, bõvülnek helytörténeti jekt végrehajtásához. A két pályázat témája az ismereteik, fejlõdik kommuni1944 utáni történelemhez kö- kációs készségük, szövegalkotõdik, a feladat pedig életút tó képességük. A program idõtartama másinterjúk készítése azokkal a történelmi tanúkkal, akik tér- fél év, az érdemi munka pedig ségünk emlékezõ részesei az szeptemberben, tanévkezdéskor veszi kezdetét, az elkészült elmúlt 60 év történetének. A pályázatban mindkét is- anyagok majd a Terror Házákolából nyolc diák vesz részt, ba kerülnek. õk végzik az emlékgyûjtést és Kt

Július 26 és 30-a között angol és amerikai tanárok vezettek Lentiben napközis tábort, melyen 35 gyerek és 10 felnõtt vett részt. A délelõtti oktatásokon a hangsúly az angol nyelvi beszédkészség fejlesztésén, a beszédgátlás leküzdésén volt. – A gyerekek a mûvelõdési központban, felnõttek a Hagyományok Házában tanultak 2-2 csoportban, kezdõ és haladó szinten. A tananyagnak része volt minden nap egy bibliai szövegrész feldolgozása angolul. Játékosan gyakorolhatták az angol nyelvet és ismerkedhettek a Biblia üzenetével – tájékoztatta lapunkat Peszleg Katalin, a program egyik szervezõje. – Délutáni kézmûves foglalkozásokon igyekeztünk olyan egyszerû játékeszközöket készíteni, amikkel annak idején nagyszüleink szórakoztak. Nagy sikere volt a gombos pörgettyûnek, a „kelj fel Jancsinak", a babzsákvarrásnak, ka-

vicsfestésnek. Saját pólójukra a tábor logóját is felrajzolhatták. A délutánok nagy részét szabadban töltöttük. Volt tájékozódási feladat Lenti térképe alapján, kirándulás a kisvasúttal, valamint zene és tánc az iskolaudvaron. Emellett megnéztük Öveges professzor emlékszobáját a pákai iskolában és a falu határában feltárt bunkereket is, majd a kisvasút állomásán Lentiben az erdészeti kiállítást. Utolsó este a szülõket is meghívtuk, így õk is ízelítõt kaphattak a tábor hangulatából. A részvételi díj jelképes összeg volt, egész héten helyi, budapesti és külföldi keresztény/baptista önkéntesek segítették a munkát. Peszleg Katalin arról is beszélt, szeretnének a tábor folytatásaként a gyerekeknek kölyökklubbot indítani, aminek elsõ foglalkozása augusztus 19én lesz Lentiben a mûvelõdési központban. K.T.


2010. július

5

Lenti és Vidéke

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér Csesztregen

Látványterv a kialakításra kerülõ közösségi szolgáltató térrõl. A Földmûvelésügyi - és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázatának keretében újulhat meg Csesztregen a volt rendõrségi körzeti megbízotti iroda épülete és a hozzá tartozó két szolgálati lakás. Minderrõl Czupi Sándorné, a település polgármestere tájékoztatta lapunkat.

– Kétfordulós volt a pályázat, az elsõ fordulóban az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér címbirtokosságra kellett pályáznunk, még 2008-ban. Ennek sikere után szakmai programot állítottunk össze majd 2009-ben a második forduló kiírásakor adhattuk be újabb pályázatunkat a fejlesztés megvalósítására, az ingatlan átalakítására. Ahhoz, hogy a tervezett

létesítmény megvalósítható legyen, a szomszéd ingatlant is meg kellett vásárolnia az önkormányzatnak, ahol parkoló kialakítására nyílik lehetõség – mondta a polgármester. Az augusztusban induló projekt során a 280 m2-es alapterületû épület teljes felújítását elvégzik, így a tetõ és födém, valamint a nyílászárók cseréjét, külsõ hõszigetelést és a talajnedvesség elleni szigetelést is, illetve sor kerül a teljes belsõ szerkezet átalakítására. – A mintegy 50 millió forintos beruházás során kialakításra kerülõ létesítménynek több funkciója is lesz – folytatta Czupi Sándorné – az elsõ részén kap helyet a Dél-Zalai Takarékszövetkezet Csesztregi Fiókja, mellette kialakítunk ifjúsági klubot, eMagyarország informatikai pontot, civil irodát és egészségügyi fejlesztési pontot, a szükséges kiszolgáló létesítményekkel. Természetesen a teljes akadálymentesítés is elõírás a projekt keretében.

A beruházás részét képezi az ingatlan teljes berendezése – bútorzattal, informatikai és híradástechnikai eszközökkel együtt, illetve a felújítás összege magába foglalja a létesítmény hároméves mûködési költségét is. Az épületben korábban helyet kapó körzeti megbízotti iroda jelenleg a volt kerkafalvai körjegyzõség Petõfi úti ingatlanában mûködik. A felújított épület átadása után a takarékszövetkezet átköltözésével a tíz községre bõvült körjegyzõség számára is megoldódik a tárgyalóterem elhelyezésének kérdése, ami jelenleg még problémát jelent. – A kivitelezést a közbeszerzési értesítõben is megjelent nyílt eljárásra legkedvezõbb ajánlatot benyújtó zalaegerszegi Fõ-Ép Kft. végzi. Az elvártnál rövidebb határidõvel vállalták a munkálatok befejezését, így jövõ év közepére tervezhetjük az átadást. kt

Teraszos temetkezõhelyet alakítanak ki Lovásziban Szomorú aktualitása van a közelmúltban kezdõdött, temetõvel kapcsolatos beruházásnak Lovásziban. Léránt Ferenc polgármestertõl megtudtuk, hogy olyan mértékû az elhalálozás a településen, ami az önkormányzatot a temetõ bõvítésére késztette. – Ennek a bõvítésnek a része volt már az urnafalas temetkezés kialakítása – tájékoztat Léránt Ferenc. – Sajnos pályázati lehetõséget nem találtunk ehhez a beruházáshoz, így önerõbõl kell megvalósítanunk. – Hol tart a munka? – Egy évbe tellett, hogy a rendezési tervet elfogadja a Gyõrben székelõ fõépítész, és csak ezek után lehetett nekiállni a földmunkáknak. A temetõ bõvítésében nagy segítségünkre van az Oil-

Háromszáz új temetkezési helyet alakítanak ki. tech, amely gépállományát biztosítja a munkákhoz, és a kivitelezõnk, aki lovászi származású. Egyébként mintegy háromszáz temetkezési hely lesz kialakítva, egy kálvária emlékhely, valamint a régi bunker helyén is tervezünk

egy emlékmûvet. A kivitelezés teljes összege legalább harmincmillió forint lesz majd. Szakaszonként három évre tehetõ a teljes kialakítás, a mostani öt és hatmillió forint közötti öszszegbe kerül.

A munkát a helyszínen is megtekintettük a polgármesterrel, ahol Végh Lászlót, a kivitelezõ Vega-Tekt Bt. vezetõjét kérdeztük. – Elõször a termõréteget távolítottuk el a területrõl, melyet a temetõ végébe depóztunk és a végsõ kialakítás során egy részét vissza is szállítjuk a területre. A teraszok kialakítása folyik most, amely a táj jellegéhez is alkalmazkodik. Lépcsõvel lesznek összekötve, egymással szemben helyezkednek el a sírhelyek, és köves út segíti a megközelítésüket. Minden terasznál vízcsap lesz kialakítva, térvilágítás és áramvételi lehetõség is a rendelkezésre áll majd. Az alsó területen fásított védõterület lesz parkolóhelyekkel. - dj -


6

Lenti és Vidéke

Levéltári tábor Pákán

A fronton készült levelezõlap. XX. alkalommal tartottak a Zala Megyei Levéltár szervezésében kutatótábort Pákán. Paksi Zoltán fõlevéltárossal a szép múltú tábor hagyományairól beszélgettünk. – Nemzetközi a táborunk, melyet szlovén-magyar együttmûködés keretében kezdtünk el éppen húsz évvel ezelõtt. A programban középiskolás diákok vesznek részt, ilyenkor mindkét országban kiválasztunk egy-egy települést, ahol a diákok kutatómunkát végeznek, elsõsorban a helyi fennmaradt írásos emlékekre koncentrálva. Az idén annyiban speciális a helyzetünk, hogy uniós forrásokat is sikerült szereznünk a mûködéshez, húsz diák vehet részt a programon, és jobb felszereléssel dolgozhatunk. Összkomfortos 2 szobás bútorozott vagy részben bútorozott kiadó lakást keresek szeptembertõl Lentiben vagy Lenti környékén a Femat Hungária Kft. vezetõ alkalmazottja számára. Hosszú távú bérleti viszony.

Elérhetõség: Peszleg Zsolt, telefonon: 06 92 573 410; e-mailen: peszleg.zsolt@femat.hu

– Milyen módszerrel dolgoznak? – Nagyon egyszerûen, végigjárjuk az egész falut, bekopogunk a házakhoz és régi dokumentumok meglétérõl kutakodunk. – Mi jelenti egy ilyen tábor sikerét? – Természetesen az, hogy milyen anyagokat találunk,

hiszen ezek az iratok magánszemélyeknél találhatók és nem kerülnek be a levéltárakba. Most is a második világháborús levelezések tették ki az anyagok nagyobb hányadát, két családtól is kaptunk levelezõlapokat, olyat is, amelyet kézzel rajzolt a katona, – Hogyan értékeli szlovéniai együttmûködésüket? – Mindenképpen példaértékû, mind a projektben, mind a szervezésben teljes támogatással részt vesznek, sõt magánúton a diákok között barátságok és már szerelmek is szövõdtek. Egyébként az idén Turniscsén, magyarul Bántornyán voltunk kutatás céljából. A Önkormányzati Minisztérium által kiírt, húszmillió forintot kitevõ pályázat részeként az összeg felét, tízmillió forintot nyert a pákai önkormányzat az iskolai felújítási munkálatokra.

2010. július

– Ha nem is a teljes tervünket, de annak jórészét meg tudjuk valósítani a pénzbõl. – egészíti ki a tudnivalókat a beruházásról Molnár László polgármester. – A tantermeknél, a folyosókon és a fõbejáratnál kicserélhetjük a nyílászárókat. – Hány tanulójuk van? – Százhatvannyolc gyermek jár ide és ezért is tartottuk fontosnak folytatni a korábban elkezdett fûtésrekonstrukciót, melynek része a most folyó munka. Az önerõt terveztük, az ÁFA-t, két és fél millió forintot kell majd befizetnünk. – Igen szép, érdekes megoldású az iskola elõtti buszváró. – Ezt önerõbõl oldottuk meg érdekességét az adja, hogy a járda fölé esik, „lelátószerû”, így helyet is lehet foglalni és a járókelõket sem zavarják a várakozók. - dj -

Szakaszosan újítják fel az iskolát Rédicsen Még 2009-ben pályázott a rédicsi önkormányzat az Önkormányzati Minisztérium „Kisiskolák felújítására” vonatkozó kiírására, melynek támogatási összege 20 millió forint volt, és ebbõl 11,9 millió forintot nyertek. – A teljes összegre pályáztunk, amelybõl a most folyó fûtésrekonstrukción túl a nyílászárók cseréjét és villamossági felújításokat is beterveztük – avat a részletekbe Stokker Sándor polgármester. – Így aztán maradt a fûtõtestek cseréje, önerõként pedig közel hárommillió forintot kell befizetnünk együtt a társult önkormányzatokkal. – Mire fejezik be a munkát? – Augusztus közepére remélhetõleg végeznek a kivitelezõk a munkával, ami részleteiben a fûtõtestek cse-

Augusztus közepére ígérték a befejezést. réjét és a csõrendszer kiváltását jelenti. A kazánjaink még nem igazán öregedtek el, a kevesebb víz forgatásával és a modern lapradiátorok beépítésétõl költséghatékonyabb mûködést várunk. Hatkörös rendszert építünk ki, így lehetõség lesz arra, hogy a délutáni idõszakban

csak azokat a termeket és épületrészeket fûtsük, amelyeket célszerû. – Mi lesz a további lépésük? – Nagyon fontos a nyílászárók cseréje, ezzel lehet teljes az energiatakarékos mûködés. (dj)


2010. július

Fõzni jó! Úristen, a Matyi fõz!

Egy éve felhívott az ügyfelem felesége, hogy a konyha után itt az ideje a nappali megtervezésének és legyártásának. Mikor tudom Õket felkeresni? Szerdán – válaszoltam – a Matyi hogy van? A férj említésére a feleség kifakadt: Képzeljem el mi történt: A Matyi fõz! Kéthárom óra alatt összepiszkolja az összes edényemet. Aztán öt-tíz perc alatt elfogyasztjuk az ételt. Majd újabb egy-másfél óra alatt nekem kell rendbe tenni a konyhát. Ezen én is meglepõdtem, mert a konyha tervezésénél a férj kijelentette: – Õt nem érdekli a konyha. Elég elfoglaltak, nem lesz itt nagy fõzõcskézés. Ezért a költségek csökkentése érdekében az összes praktikus megoldást kihúzta a tervbõl. Hajthatatlan volt, nem tudtam meggyõzni, hogy ezek nélkül rémálom lesz fõzni. Az ki van zárva, hogy legyen idõm fõzni! – válaszolt a férj. Akkor még nem olvastam azt a tanulmányt, ami a férfiak misztikus 7 éves ciklusáról szólt. Kimutatták, hogy a férfiak életében 7 évente drasztikus változás zajlik le. Új kihívásokra, tevékenységekre van szükségük. Ezért a házasságok esetében is a 6-7. év a kritikus. Ekkor van a legtöbb válás. Ezért jobb, ha a férj otthon kezd el fõzni, mintha más konyhájában próbálná ki magát, ami válással végzõdne. Mxm lakberendezés: Miszori Imre

Lenti és Vidéke

www. zalatajkiado.hu

7


8

Lenti és Vidéke

2010. július

Nyári tábor Zalabaksán baksai, pórszombati, becsvölgyei, kustánszegi, zalaegerszegi) gyermek vett részt. Nagyon élvezték a batikolást, el sem tudták képzelni, hogy milyen minta alakul ki a zsinegek alatt. A zárónapon kiállításra került sor az elkészült alkotásaikból. Nagyon jó hangulat volt a táborban,

Gazdag program várta a fiatalokat. Gazdag programkínálat várta az érdeklõdõket az elmúlt hetekben Zalabaksán. Gyovai Mariann, az egészségnap és kézmûves hagyományõrzõ tábor egyik szervezõje szólt a rendezvényekrõl. – Harmadik alkalommal rendeztük meg az egészségnapot településünkön, melyet – ahogy a korábbi években is – egyesületünk, a Zalabaksai Kulturális és Ifjúsági Egyesület által beadott nyertes pályázat révén, a Zala Megyei Közgyûlés támogatásával tudtunk megvalósítani. – Milyen célokat fogalmaztak meg? – Célunk az egészséges életmód népszerûsítése, a helyes táplálkozási szokások kialakítása, a mozgás megszerettetése. A rendezvénnyel valamennyi korosztályt megcéloztuk, hiszen az egészséges életmódra nevelést nem lehet elég korán kezdeni, az erre való áttérés pedig sohasem késõ. – Volt-e valamilyen újítás? – A korábbi évekhez képest bõvült az egészségfelmérõ lehetõségek sora: dietetikus, ortopéd podológus, hallásvizsgálat is várta az érdeklõdõket. A szépségápolás terén pedig idén nem csak tanácsadást kaphattak az érdeklõdõk, hanem sminket, hennát, kisebb kozmetikai kezeléseket is készíttethettek.

– Milyen volt az érdeklõdés? – A szûrõvizsgálatokon mindig nagy volt az érdeklõdés. Látványos volt a „Fanyûvõ bajnokság", ahol kb. 20 cm vastagságú fenyõtörzset kellett idõre átvágni. Az idei gyõztes Kulcsár György lett Sohár Kristóf és Pácsonyi Márton elõtt. – Lesz-e folytatás? – Természetesen, ha lesz rá lehetõségünk és lesz rá igény, szeretnénk jövõre is megszervezni a rendezvényt. Egyébként a szervezésben és lebonyolításban igen sokat tett Grófné Östör Márta védõnõ, a Zalabaksai Kulturális és Ifjúsági Egyesület tagjai és szüleik és szeretném megköszönni a helyi vállalkozóknak és az önkormányzatnak a segítséget. A nyári hagyományõrzõ kézmûves tábor elõször került megszervezésre. – A célunk az volt, hogy a nyári szünidõben is értelmes elfoglaltságot találjanak a gyerekek, jó közösségben legyenek, érezzék jól magukat, játszanak, tanuljanak és gyakoroljanak olyan technikákat, amelyek ismeretében ajándékokat, használható tárgyakat tudnak készíteni – folytatta Gyovai Mariann. – Ismerkedjenek meg más településen élõ gyerekekkel, alakuljanak ki új barátságok. A táborban tizennégy (zala-

elfogadták egymást a kicsik és nagyok, segítették egymást a munka során. A tábor szakmai vezetõje Horváthné Császár Erzsébet volt, aki több évtizede tart kézmûves szakköröket tanítványainak. Ezúton is köszönjük a munkáját. dj

Szent Kristóf napi autószentelés Idén is megrendezte a Magyar Autóklub lenti szervezete a több éve hagyományos Szent Kristóf napi autószentelést. Szent Kristóf az utazók, közlekedõk védõszentjének napján, vasárnap a reggeli szentmisét követõen közel hatvanan érkeztek a Templom térre, hogy Kondákor Gyula esperes megáldja autójukat, kerékpárjukat, hogy ezzel – is – biz-

tonságosabbá tegyék maguk számára a közlekedést. Lentiben néhány éve a mûszaki állomásról a Templom térre helyezõdött át az ünnepség, szentmisével egybekötve, ám mára országos méretûvé vált, a Dunántúlon is több helyen, így Jánosházán, Körmenden, Sárváron és a közeli Tornyiszentmiklóson is tartottak szentelést. kt

Lentibõl indult a kezdeményezés.

Hirdetésszervezõket keresünk a megye minden részébõl! Érdeklõdni lehet: 92/596-936, 8-12 óráig, illetve 30/378-4465.


2010. július

Lenti és Vidéke

9

Az ország szépei között Negyedik helyen végzett a Királynõ címû televíziós szépségversenyen a Lentiben élõ Farkas Zsuzsa. A Királynõ egyben a Miss Universe szépségverseny hivatalos magyarországi döntõje is volt. A városban sokak által ismert kozmetikus hölgyet 1700 jelentkezõ közül válogatták be a legszebbek közé, majd húsz versenyzõt utasított maga mögé, a döntõben kettõ ponttal maradt le a dobogóról. A szépségverseny után szerkesztõségünk is interjút készített Zsuzsival, aki 16 éves kora óta, Farkas Zsuzsa vagyis már hat éve szerepel minden agyban dõl el, a kiszépségversenyeken. Közön- sugárzást a test és a lélek harségdíjas volt egyik évben a móniája adja, enélkül nem leZala Szépén, a Sió Miss Balaton het tartós sikert elérni. Ilyen versenyen 2007-ben bejutott a versenyen fontos még a harlegszebb 16 közé és harmadik mónia mellett a kommunikáhelyezést ért el ugyanebben az ció, hogy természetes tudjunk megnyilvánulni és persze a évben a Répcelak Szépén. – Miért idén jelentkeztél a sportra és az egészséges életmódra való odafigyelés. Királynõ szépségversenyre? Zsuzsi saját bevallása sze– Mikor elõször indultam ilyen megmérettetésen, már rint könnyen vette az akadályoakkor öntudatos és céltudatos kat és jutott el a döntõig, igaz a lány voltam. A kitartás és az több mint kéthetes felkészülés önbizalom az, amivel ezen a nem volt egy leányálom, területen elõre lehet jutni. inkább fárasztónak nevezMindennek belülrõl kell fa- hetnénk. – Minden nap korán keléskadnia, mert akkor vagyok hiteles és õszinte. Most érez- sel kezdõdött. Edzés, futás, játem úgy, hogy nemcsak testi- rás- vagy táncpróba, majd küleg, de lelkileg is felkészültem lönbözõ rendezvényeken veterre a versenyre. Szerintem tünk részt. De jó csapat jött

össze, jól éreztem magam és bármilyen furcsa is, még barátságok is születtek. A döntõbe 24 lány között került be, itt bikinis és estélyi ruhás felvonulás és a showmûsorban való szereplés várt rájuk mielõtt kihirdették a gyõztest. – A döntõben mindannyiunknak válaszolni kellett egy kérdésre, amit elõre megkaptunk a válasszal együtt. Senki ne gondolja, hogy azt magunktól találtuk ki, hiszen minden elõre el volt tervezve, hogy az élõ mûsor zökkenõmentes legyen. Én egy kicsit furcsa és vicces, kevésbé fontos kérdést kaptam. Maga a felkészülés, a mûsor nagyon tetszett. Fõként a fodrászok, sminkesek, mûsorvezetõk hozzáállása. Szimpatikus volt Náray Tamás divattervezõ, aki a ruháinkat készítette és a két mûsorvezetõ, Lilu és Hujber Feri is végig közvetlenül és barátságosan viselkedett. A versenyen való döntõs szereplés után Zsuzsit

egy éves szerzõdés köti a szervezõ kereskedelmi csatornához és Magyarország Szépe Kft.-hez, ami különféle szereplésekkel, kötelezettségekkel jár. Emellett természetesen további szépségversenyekre is készül. – Milyen terveid vannak a jövõre nézve? – Ami a szépségipart illeti, szeretnék további versenyeken indulni. Nyáron részt veszek a Miss Bikini választáson Siófokon, majd õsszel folytatom továbbiakkal. Ez sem egyszerû, kapcsolatok nélkül nehéz elõre jutni és sajnos itt a határszélen kiesünk a központból. A jó eredmény eléréséhez benne kell lenni a vérkeringésben. Mindig újabb és újabb célokat tûzök ki, de a szépség nem elég, annál többet, igazi személyiséget, egyéniséget keresnek a versenyeken. Hosszabb távú tervem, hogy kozmetológus legyek és nyithassak egy magánrendelõt. - kt -

Aszfaltszõnyeget kapott az út A 75-ös fõút Lenti-Rédics szakasza mellett a mumori városrészben is útfelújítási munkákra került sor. Lenti-Mumorban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nagyfelületû burkolatjavítási programjának keretében végzett a közbeszerzésen nyertes kivitelezõ nagyobb volumenû javítási munkákat. Az útvonal a Crea-

ton Hungary Kft. cserépgyára és a 75-ös számú fõút között biztosít kapcsolatot. A folyamatos nagy terheléstõl az útburkolat állapota sajnos az utóbbi idõben jelentõsen leromlott. A munkálatok során a teljes belterületi szakasz felújításra kerül, melynek keretében egyrétegû aszfaltszõnyeget kapott az úttest.

Új aszfaltréteget kapott a mumori városrészben a Damjanich út.


10

Lenti és Vidéke

2010. július

Változó intézményi körzethatárok Közlemény Legutóbbi soron kívüli ülésen Lentiben a képviselõtestület módosította az Arany János és a Vörösmarty Mihály Általános Iskolák, valamint a Napközi Otthonos Óvoda számára a kötelezõ felvételt biztosító körzethatárokat. Ennek megfelelõen módosultak az intézmények alapító okiratai is. A módosításra azért került sor, mert az önkormányzat szeptember 1-tõl társulási megállapodást kötött Zebecke és Kissziget önkormányzatával. A fenti településekrõl jelenleg összesen 17 iskolás és

2 óvodás jár be a lenti intézményekbe. A települések polgármesterei személyes egyeztetéssel kérték, hogy a lenti önkormányzat az idei tanév kezdetétõl oldja meg a Zebeckérõl és Kisszigetrõl bejáró gyerekek utaztatását iskolabusszal. A társulási megállapodás szerint Zebecke és Kissziget önkormányzata az állami normatíva összegén felül a községekbõl bejáró gyerekek után 11.200 forint pénzügyi hozzájárulást fizet. kt

HIRDETÉSÉT feladhatja a

Lenti és Vidéke havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937; E-mail: zalataj@zelkanet.hu

A Lenti és Környéke Egészségéért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységérõl az alábbi közleményt teszi közzé: A pénzkészlet 2009. elején 371.177 Ft volt. Bevételek alakulása: Közhasznú célra kapott támogatás SZJA 1 %-a egyéb támogatás Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel Kamatbevétel Összesen: Kiadások alakulása: Hirdetési díj: Bankköltség: Összesen: Pénzmaradvány:

266.021 Ft 150.000 Ft 37.900 Ft 1.107 Ft 455.028 Ft

5.000 Ft 11.357 Ft 16.357 Ft 809.848 Ft

Az alapítvány célja: Lenti és környéke lakosságának egészségügyi ellátásáról való gondoskodás, a szakorvosi rendelõintézet korszerûsítése, mûszerfejlesztések, a lakosság egészségügyi ellátásának javítása. Az alapítvány által ellátott közhasznú tevékenység: Egészségmegõrzés, betegség-megelõzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység közhasznú tevékenység folytatása. Alapítvány Kuratóriuma


11

Lenti és Vidéke

2010. július

A labdarúgás a legnépszerûbb Felnõtt és ifjúsági labdarúgókkal, megyei bajnokságban szereplõ nõi csapattal, és a NUPI (Nemzeti Utánpótlás Ifjúsági ) programban három korosztállyal is büszkélkedik a Gutorfölde Sport Klub. A sportélet bemutatására Nyakas István polgármestert kértük fel, aki egyben a labdarúgó szakosztály elnöke is: – A felnõttek a megyei bajnokság másodosztályában, annak déli csoportjában szerepeltek az ifjúságiakkal egyetemben. Nagyon büszkék vagyunk a megyei bajnokságban szereplõ nõi csapatunkra, akik a kistérséget is képviselik szereplésükkel. – Hány igazolt játékosuk van?

Gutorfölde csapata. Állnak (balról): Szekeres János, Lendvay Balázs, Balazsicz Péter, Pörzse Péter, Domján Péter edzõ, Soós Tamás, Trajtli Szabolcs, Németh Balázs. Guggolnak: Nagy Gábor, Domján Alex, Lendvay Gábor, Lendvai Tamás, Kereszturi Balázs, Bek Máté, Ferecskó Béla, Fitos Richard.

Második hely a serdülõknek

A díjakat dr. Pál Attila alpolgármester adta át. A Lenti TE serdülõcsapata a Tungsrammal zalaegerszegi játszotta Lentiben a LTE sportpályáján a megyei bajnoki döntõt. A két hasonló képességû csapat, a lentiek a déli, a megyeszékhelyiek az északi csoportban szerezték meg az elsõ helyet, gólzáporos meccsen mérte össze tudását. A mérkõzés végül 4-4-es döntetlennel zárult, a Tungsram szerezte meg az elsõ helyet jobb pontarányuknak köszönhetõen, így õk vehették át az elsõségért a kupát, a lentiek

a második hellyel vigasztalódtak. A jó szereplés nemcsak idén, de jövõre is elvárás az együttessel szemben, akik közül többen a góllövõ listán is szép eredményt tudhatnak magukénak. A játékosok többsége 1994-es születésû, kiegészülve a '95-ös korosztály tagjaival jövõre is jó eséllyel indulnak a bajnoki címért. Emellett a tapasztalat sem hiányzik, hiszen közülük többen is bemutatkoztak már a felnõtt együttesben.

– Közel száz igazolt játékossal rendelkezünk, jellemzõ módon a helyi lakosságból és a környékbeli településekrõl szerepelnek sportolók a klubban. – Milyen eszközök, létesítmények álnak a rendelkezésre? – Egyrészt az önkormányzat tulajdonában lévõ sportpályán zajlanak az edzések és mérkõzések, a téli idõszakban az iskola tornaterme is a labdarúgók rendelkezésére áll. – Milyen helyezést ért el az elmúlt szezonban a felnõtt csapat? – A hetedik helyen végeztünk, amely egy kicsit alulmúlta várakozásainkat. Ebben az évben a korábbi edzõ, Varga Róbert irányításával jobb eredmény elérését tûztük ki célul, együtt a tartalékokkal, akiket

Vass Károly irányít. Ha már a neveknél tartunk, megemlíteném a nõi csapat edzõjét is, aki Schmaltzl János. Tovább folytatjuk a három gyermek korosztály (6-7, 8-9, 10-11 évesek) szerepeltetését a korábban Bozsik- programnak nevezett utánpótlás programban. Focitábort is tartunk évrõlévre a Boli erdészházban. Jellemzõek tömegsport-rendezvényeink is, például a nyári Pikoló-kupa kispályás torna, amelyet külön kiemelnék, mivel igen népszerû minden korosztályban. - dj Anyagtorlódás miatt kimaradt keresztrejtvényünk e havi számunkból. Megértésüket kérjük. a szerkesztõség

Lenti és Vidéke Közéleti havilap

Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér Szerkesztõség: 8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381. Tel.: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937 E-mail: zalataj@zelkanet.hu Kiadja: Zalatáj Kiadó Készült: Göcsej Nyomda Kft.; Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel./Fax: (92) 316-783 ISSN 1585-3411


12

Lenti és Vidéke

2010. július

Politikai hirdetés

Tisztelt választópolgárok!

A JÖVÕ SZÖVETSÉGE

Minden településen 3 ajánlószelvényt kapnak Önök. Az elsõvel a polgármesterre, a másodikkal a képviselõkre, a harmadikkal pedig a megyei listára tehetnek ajánlást. Kérjük, hogy a harmadik szelvénnyel a FIDESZ-KDNP szövetséget támogassák!

Tisztelt lentiek! Kérjük, ajánlószelvényeikkel támogassák a FIDESZ-KDNP polgármester-jelöltjét és képviselõjelöltjeit! Polgármester-jelölt: Horváth László „Macó” (FIDESZ-KDNP) Képviselõjelöltek: Árkovicsné Pezzetta Claudia (FIDESZ-KDNP) Drávecz Gyula (FIDESZ-KDNP) Dr. Fekete Zoltán (FIDESZ-KDNP) Ferenczi Róbert (FIDESZ-KDNP) Gáspár Lívia (FIDESZ-KDNP) Héra József (FIDESZ-KDNP) Dr. Molnár Sándor (FIDESZ-KDNP) Vatali Ferenc (FIDESZ-KDNP) Az ajánlószelvényeiket személyesen is átadhatják a lenti Fidesz-irodában! Cím: 8960 Lenti, Templom tér 10.

Lenti és Vidéke  
Lenti és Vidéke  

Lenti és Vidéke

Advertisement