Page 1

pZ é z a la ö K kö zéleti

havilap

VIII. évfolyam 2011. július

Pacsán épül az új Zalai Baromfifeldolgozó 224 milliós támogatás munkahelyteremtésre Új baromfifeldolgozó épült Pacsán, amelyben várhatóan már október közepén megkezdõdhet a próbaüzem. A termelõi szövetkezés révén létrejött vállalkozás részint a magyar mezõ-

gazdasági termékek és azok feldolgozása miatt bír nagy jelentõséggel, másrészt az egymásra épülõ takarmánytermelés, állattartás, élelmiszerfeldolgozás, valamint saját értékesítési folya-

A Betyárbanda rendet vágott A kenyérgabona betakarítása, így a jövõ évi élelem biztosítása az aratás nehéz munkamentének eredménye. Ennek tiszte-

letére rendezik meg az immár hagyománnyá vált, múltat idézõ nagyszabású kulturprogramot (Folytatás a 2. oldalon)

A Zalai Baromfifeldolgozó Kft. épülõ üzeme számos munkahelyet teremt a térségben. mat megmutathatja az utat, hogy Magyarországon hogyan éledhet újjá a mezõgazdaság és az élelmiszeripar. A beruházás segít a térség égetõ foglalkoztatási gondjainak orvoslásában is, ezt a törekvést a szakminisztérium is méltányolta. A 90 baromfitermelõ és két takarmánykeverõ összefogásával létrejött Zalai Baromfifeldolgozó Kft. sikerrel szerepelt a Nemzetgazdasági Minisztérium munkahelyteremtõ Becsvölgyérõl nõi kaszással érkezett a banda.

CZOTTER IRODATECHNIKA Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36. Másológépek, egyéb irodagépek, Tec Ma és Samsung pénztárgépek, kellékanyagok értékesítése és szervize. Másológépek bérelhetõk. Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824

beruházási pályázatán, amelyet idén tavasszal írtak ki. A 22 zalai pályázó cég közül 7 nyert, ezek egyike a Zalai Baromfifeldolgozó. A cég 224 millió forint vissza nem térítendõ támogatást nyert el az üzem építészeti kialakítására, feldolgozó technológia létesítésére és informatikai rendszer kiépítésére. A Zalai Baromfifeldolgozó 120 fõ foglalkoztatását vállalta 3 évig. A pályázattal kapcsolatos (Folytatás a 2. oldalon)

GÖCSEJI ÉLÉSKAMRA Helyi termelõk termékeinek forgalmazása Zalai és környékbeli termelõk termékei - Göcsej védjegyes termékek: aszalványok, lekvárok, mézek, tészták, tökmagolaj, dió és mákolaj - Zalai Farkas-pálinkák, borok - Házi készítésû hentesáruk, tejtermékek, szörpök, ivólevek, savanyúságok, befõttek - Kecske tejtermékek

„EGYÜNK HELYIT, VEGYÜNK HELYIT!” Zalaegerszeg, Dísz tér 6/A. 0 0 0 0 Nyitva tartás: H. - P.: 6 - 18 -ig 0 0 0 Sz.: 6 - 130 -ig


2

Közép-Zala

A Betyárbanda rendet vágott

Az aratócsapatok indulása a búzamezõre. (Folytatás az 1. oldalról) Nován. A júliusi nyárban, a XXIII. Göcseji kézikaszás arató-és cséphadarós cséplõverseny aratási étel-és italbemutatóval és aratási fõzõversennyel tarkítva várta a résztvevõket, valamint az idelátogatókat. A falu sportpályáján felállított hatalmas sátorban gyülekeztek a régi arató szerszámokkal felszerelkezett, népviseletbe öltözött csapatok és a meghívott vendégek, akiket a szervezõk lelkesítõ szavai köszöntöttek. Elsõként a Zala Megyei Közmûvelõdési Intézmény igazgatónõje, Konczér Katalin szólt az összegyûltekhez, aki e nap hagyományõrzõ szerepét emelte ki, majd a házigazda település polgármestere üdvözölte a megjelenteket. Pintér László, a térség or-

szággyûlési képviselõje a Dunántúl legnagyobb ilyen jellegû rendezvényeként jellemezte és méltatta Göcsej aratóversenyét. – Nova célja idén is az volt, hogy ez az értékes esemény a falu életében mind nagyobb hangsúlyt kapjon, amely péntek este egy nyitóbállal vette kezdetét. A község mindennapjaiban több éve ez a legjelentõsebb ünnep, hiszen ekkor jönnek a vendégek a családokhoz, ezzel is színessé téve a szürke hétköznapokat. Az anyagi feltételeket az önkormányzatunk önerõbõl és Leader pályázat segítségével érte el. A hagyományõrzõ csoportok felkutatása, valamint a jutalmak felajánlása a szervezõtárs Zala Megyei Közmûvelõdési Intézmény nevéhez köt-

hetõ – hallottuk Lendvai Jenõné polgármestertõl. A csapatok vidám dalok és aratószerszámaik kíséretében vonultak ki a falu határában fekvõ búzamezõre, ahol a gondosan kimért táblák közt elfoglalták helyeiket. Munkához láttak a kézikaszások és a marokszedõk, akik begyakorolt, õsi módszerekkel kötötték kévébe a napérlelte búzakalászokat. Idõnként aratópálinka és hazai kalácsok, pogácsák kóstolásával szakították meg a régi idõk e nyári tevékenységét. – A benevezettek a megye különbözõ részérõl jöttek el hozzánk, valamint Somogyból és a szomszédos Horvátországból, Varasdról is. A rendezvény célja többek közt a település jó hírének ápolása, a hagyományõrzés szép feladata, a falu életének felpezsdülése és gyarapodása is egyben. E napnak a keretében történik a község új játszóterének átadása, valamint a Vas megyébõl elindult szép kezdeményezés, a magyar föld egyesítése jegyében történõ találkozás is – fûzte hozzá a polgármester. A kézikaszás - aratóversenyre 16 kis-és nagybanda jelentkezett, így a Lakhegyi Daloskör, Nagykutasi Népdalkör, Villámkezûek, Hottói törekvõk, Betyárbanda Németfalu, Muramenti Betyárok, Igazgyöngy Hagyományõrzõ Egyesület, valamint a Lakhegyi Hagyományõrzõ Egyesület, Rádiházi Kisbanda, Gellénházi Búzavirágok, Zalaszentiváni Ifjúsági és Kulturális Egyesület, a GöcsejSzíve Nova, Gamási Kultúrkör, Pórszombati Rozmaringok, Becsvölgyei Cserta Aratóbanda, és a horváth KUD „MAK”

2011. július Trnovec-MAK Kulturális Egyesület. A jóízûen elfogyasztott gulyást követõen a cséplõhadarós verseny vette kezdetét, ki kézi, ki muzeális értékû gép segítségével tisztította meg búzáját, amibe bekapcsolódtak kicsik és nagyok egyaránt. Erõss Antal, a Teszöv titkára által vezetett zsûri – az aratás közben és befejeztével – többek közt pontozta a tarló magasságát és egyenletességét, tisztaságát, a kéve egyenletességét és rendezettségét, a kötözés, valamint a keresztek minõségét. E kritériumok figyelembevételével született meg a múltidézõ verseny eredménye, amelynek elsõ helyén a nagybandák közül a németfalui Betyárbanda végzett, amelynek kaszása, Pilise Tibor a „Zala megye elsõ kaszása” címet érdemelte ki. A kisbandák közül a Lakhegyi Hagyományõrzõ Egyesület munkája felelt meg a kívánt feltételeknek. A cséplõverseny nyertese a somogyi Gamás község egyesülete lett. A nap további részében focimérkõzések, sokszínû kulturális mûsorok hagyományõrzõ fellépõk közvetítésével, valamint vásári forgatag, vidámpark és kézmûvesek portékái tarkították a szórakozási lehetõséget. A kétkezi munka ünnepét az aratóbál és a tûzijáték zárta, amely vasárnap sport-és kulturális programokkal várta a helyieket és a Novára látogató vendégeket. A vidám hangulatú nyári napokban, gyermekek és felnõttek egyaránt gondoskodtak a hagyományõrzés nemes feladatáról ott, ahol a Göcseji Aratónapok immár messze földön híres eseménnyé váltak. Török Irén

Pacsán épül az új Zalai Baromfifeldolgozó (Folytatás az 1. oldalról) megállapodást Rimányiné Somogyi Szilvia, a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának igazgatója és Bedõ Tibor, a Zalai Baromfifeldolgozó Kft. ügyvezetõje szentesítette kézjegyével július 12-én, a félkész üzemben megtartott sajtótájékoztató keretében. A rendezvényen dr. Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára köszöntötte a megjelenteket és méltatta a beruházás jelentõségét. A pacsai beruházással kapcsolatban elmondta, hogy a pályázatában 120 fõ foglalkoztatását vállaló Zalai Baromfifeldolgozó a minisztérium pályázatának egyik legnagyobb nyertese. Nagy feladatként és nagy felelõsségként jellemezte a döntést, amelynek révén számos új munkahely létesülhet. Utalt rá, hogy a

térség mozgatórugójává válhat a vállalkozás, hiszen több, egymásra épülõ tevékenységet integrál az alapanyagtermeléstõl a feldolgozott termékek értékesítésig. Vigh László országgyûlési képviselõ elismerõ szavakat mondott az építõk döntésére, miszerint a beruházás legjobb helyszínéül választották Pacsát, a megye földrajzi középpontját, ezt a tulajdonképpen „városhiányos” régiót – hiszen a térség központi települése nemrég vált várossá. A térségben óriási igény van az új munkahelyekre – mondta –, ezért meghatározó jelentõségû Közép-Zala és Pacsa városának elkövetkezõ évtizedeire nézve az új termelõ üzem építése. Nika László, a Zala Megyei Kormányhivatal munkaügyi központjának igazgatóhelyettese

munkaerõpiaci szempontból világította meg a helyzetképet. Kijelentette, hogy az utóbbi idõszakban folyamatosan csökkent az álláskeresõk száma. Beszédében méltatta a beruházást, amely olyan hátrányos térségben teremt munkahelyeket, amelyben 750 fõ a regisztrált munkanélküli. Az elhangzottakhoz hozzáfûzte: a pacsai feldolgozó 10 cigány álláskeresõ foglalkoztatását is vállalta a pályázatában. Bedõ Tibor ügyvezetõ röviden ismertette a másfélmilliárd forintos, zöldmezõs beruházásban épülõ a létesítményt. A 70 százalékos készültségû üzemben már megkezdték a technológiai szerelést. Az októberre tervezett mûszaki átadást követõen indul a próbaüzem, majd hamarosan megindítják a termelést. A 3.400 négyzetméteres csarnok évente 800 ezer puly-

ka, és 3 millió csirke vágására és feldolgozására lesz alkalmas. Ezen túl a mûszakonként öttonnás kapacitású feldolgozó üzemrészben töltelék árukat, füstölt, fõtt, pácolt termékeket is elõállítanak. Az ügyvezetõ kijelentette: a termelõi kör felkészült az indulásra, az alapanyagellátás zökkenõmentes biztosítására. Az értékesítésben az egykori Zalabaromfi piacaira is számítanak, ugyanakkor exportot is terveznek. A rendezvény résztvevõit dr. Sifter Rózsa, a megyei kormányhivatal fõigazgatója is megtisztelte jelenlétével. A megjelenteket végül az üzem megtekintésére invitálta Bedõ Tibor ügyvezetõ, aki arról biztosította a hallgatóságot, hogy az üzem határidõre elkészül és teljesítik a megállapodásban teljesített feltételeket. Farsang Lajos


2011. július

3

Közép-Zala

Motorral Csíksomlyóra A Zalai 76 Motoros Egyesület (amelynek több tagja van térségünkbõl) második alkalommal szervezett túrát Erdélybe. A résztvevõk az egyesület tagjaiból és azok barátaikból állt, akik már több alkalommal motoroztak együtt, illetve szerveztek rendezvényt közösen. A túra, mint a tavalyi is, célzottan a pünkösdi csíksomlyói búcsú idejére esett. Az idei szervezésben is oroszlánrészt vállalt Vass Károly az útvonal és a szállások kiválasztásánál. Helyismeretében, idegenvezetésében idén sem csalódtak a résztvevõk! Pünkösd hetén, csütörtökön korán reggel Zalaegerszegrõl indult a 13 fõs csapat, Fenékpusztánál csatlakoztak hozzájuk hárman. Így már teljes létszámmal vághattak neki a hosszú útnak. A terveknek megfelelõen Fehérvár, Budapest, Kecskemét érintésével Nagylaknál lépték át a határt. Aradon volt az elsõ tervezett látnivaló, a Megbékélés Parkjában lévõ Szabadságszobor. A 13 vértanú tiszteletére emelt emlékmû teljes egészében közadakozásból készült, és 1890-ben avatták fel. 1925-ben az emlékmûvet eltávolították, 2004. április 25-én állították fel újra. Az utat folytatva érték el Déva várát. A várlátogatás elõtt Vass Károly idegenvezetésével megismerkedhettek a hely történetével, fontosabb eseményeivel, irodalmi kapcsolatával. Rövid, de esõs út vezetett a szálláshoz, Csernakeresztúrra. Rövidnek tûnõ éjszaka után reggeli, csomagolás és indulás a végcélhoz, Székelyudvarhelyre. Hamar elérték a Mik-

száth Kálmán által a várak királyának nevezett Vajdahunyad várát, ahol csodálatos látvány fogadta a látogatókat. Vajdahunyadtól Székelyudvarhelyig esõben motorozták végig a távot. A Fogarasi-havasok bejárása után megtekintették a fehéregyházi Petõfi emlékmûvet. A hagyomány szerint a segesvári csatában itt látták utoljára a költõt. A harmadik napon elérkeztek az út fõ állomásához, a csíksomlyói búcsúra. A mise felejthetetlen élményt nyújtott mindenki számára, az idei év mottója „Mária által Jézushoz!” volt. A Kissomlyó- és a Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben található Hármashalom oltárnál megtartott szabadtéri szentmise ünnepi szónoka Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök volt. Az idei évben is több százezer zarándokot vonzott a búcsú. Tervezett program az „Ezeréves határ” meglátogatása volt Gyimesbükkön, valamint meghívást kaptak a Szent Gellért Lovagrendtõl a gyergyószárhegyi lovagavatóra. A szertartáson új erdélyi barátokkal ismerkedtek meg, ahol ismételten tapasztalhatták a helyi emberek vendégszeretetét. Az utolsó aktív motoros túra napján elõször Székelykeresztúrnak, majd Brassó felé vezetett az út. Az elsõ megálló a székelykeresztúri Petõfi emlékhely volt. A Gyárfás-kúriában Petõfi emlékszoba található, mely arról vált híressé, hogy itt töltötte a költõ az utolsó estélyét, mielõtt a végzetes segesvári csatába indult. Az udvaron áll egy körtefa, ami alatt az utolsó versét írta.

Idén is százezrek zarándokoltak el Csíksomlyóra. Az utat folytatva Törcsvárra érkeztek, ahol a „Drakula” kastélyt nézték meg. A kastély 1377-ben épült I. Lajos magyar király engedélyével, a fõ feladata a fontos kereskedelmi út ellenõrzése és az idegen betörések elhárítása volt. Fekvésébõl adódóan a nehezen bevehetõ kastélyok közé tartozott. Az utat Brassó felé folytatták, itt a drótkötélpályás felvonóval feljutottak a Cenkhegyre, ahonnan szikrázó napsütésben csodálatos panoráma tárult a szemük elé. A lábuk alatt elterülõ város, a régi városfal és bástyái, a Fekete Templom, sõt a távoli havasok képe is örök emlék marad. A 20 km-re fekvõ Prézsmár lett az úticél, ahol a híres erõdtemplomot szerették volna meg-

tekinteni. Ez csak kívülrõl sikerült, mivel sajnálattal tapasztalták, hogy ezen a napon zárva volt. Az erõd ismertetõjét követõen éhesen indultak haza a szállásra. Közben megálltak a Nyergestetõn, az 1848-49-es szabadságharc egyik utolsó csatájának helyszínén, körbesétáltak a kopjafák között, az ott lévõ csoportokkal elénekelték a magyar és a székely himnuszt. Másnap a kora reggeli ébresztõ után Korond felé vezetett az út. Rövid pihenõ, ajándékok és emléktárgyak vásárlása után indultak tovább. Több kisebb pihenõt beiktatva elhaladtak a Tordai-hasadék mellett, majd a Király-hágón át Ártándnál érkeztek vissza Magyarországra.

’’SZORT 99’’

SZOLGÁLTATÓ ZRT. 8901 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4. SZOLGÁLTATÓ ZRT.

A Petõfi-emlékmûnél…

• Méret utáni polgári és ortopéd cipõkészítés a Piac tér 1. sz. alatt Tel.: 92/312-543

• Munkaruha készítése nagy választékban. Extra méret esetén egyedi gyártást is végzünk. ZALAEGERSZEG Tel.: 92/311-111/20


4

Közép-Zala

2011. július

Háromnapos színes programsor Falunapi forgatag Teskándon

Humoros falusi híradó TASZACS-módra. Az igazi nyár kedvezett a teskándi falunap(ok)nak, amely szokás szerint egy egész hétvégét átfogott július 15-17én. Pénteken a Fáraó együttes bálja várta leginkább a fiatalabb korosztályt, ám az érettebbek is jól érezték magukat a hajnalba nyúló mulatságon. A fõ programsor szombaton várta a közönséget helybõl és távolból. Az ünnepélyes megnyitón Tóth István Jánosné polgármester köszöntötte a vendégeket, köztük Vigh Lászlót, a térség országgyûlési képviselõjét, aki megtisztelte jelenlétével a rendezvényt. Felsõrajk polgármestereként a falu ünnepének jelentõségét méltatta, hiszen azért dolgo-

zunk, hogy ünnepnap is legyen, amikor megállhatunk, kikapcsolódhatunk a barátainkkal. – Teskánd olyan település, amely kinõtte a régi kereteit, terjeszkedik, már a domboldalon is szép házak állnak, s olyan otthonra találtak az ide költözõ családok, ahol szívesen élnek, mert szép a környezet, közel a város és mindent megtalálhatnak, amit egy falu adhat a polgárának – mondta beszédében a képviselõ, majd gratulált az elért eredményekhez Tóth István Jánosné polgármesternek, a képviselõ-testületnek és mindenkinek, aki hozzátett ahhoz, hogy ilyen szép település Teskánd. Színes

Meghívó ORMÁNDLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2011. augusztus 13-án, szombaton

FALUNAPOT

szervez, melyre ezúton tisztelettel meghívom a környezõ községek szórakozni vágyó lakosságát is. 09.00: 13.00: 15.00: 16.00: 17.00: 18.00:

PROGRAM: fõzõverseny fõzõverseny eredményhirdetés zenés gyerekmûsor, Lufibohóccal Kaczor Feri mûsora Márió, a harmonikás mûsora szabadtéri buli Csordásékkal

A rendezvény helyszínén 13.00 órától rendelkezésre áll légvár, rodeóbika és vízifoci, melyet térítésmentesen használhatnak a jelenlévõk. az önkormányzat nevében: Méry Zoltán polgármester

mûsort adtak a Csukás ovisok és iskolások, majd láthatott a közönség aikidó harcmûvészeti bemutatót, Molnár György, Lyra-díjas harmonikamûvész és együttese pedig igazi kulturális ínyencséget hozott a rendezvénysátorba. A Fress Dance tánccsoport fiatalos lendülete, a Matyi és a hegedûsbõl ismert Summer Love és Dömötör Balázs humora, Reni hastánca, a Mc Haver egyaránt emelte a hangulatot. A TASZACS – Teskándi Amatõr Színjátszók csoportja – új mûsorral, falusi híradóval lépett fel, s ahogy megszokhattuk, ezúttal is eredeti ötletekkel, helyi aktualitásokkal jelentkeztek, amelyeket közkedvelt slágerek közé elegyítettek vidám darabjukban. Délután kihirdették a fõzõverseny és a kispályás labdarúgómérkõzések eredményét. A göcseji étkek vetélkedõjén 8 csapat közül a Fakopács vendéglõ cigányvajda kedvére készített pecsenyéje nyert paradicsomos répával, a focivetélkedõ hasonlóan népes mezõnyében pedig szintén Fakopácsék bizonyultak a legjobbnak.

Míg a nap során a sportpályánál felállított sátorban kulturális programok sora zajlott, a tágas külsõ térben büfé, vidámpark jellegû gyermekszórakoztató lehetõségek sora, így kézmûves foglalkozás, arcfestés várta a közönséget. Az egészségsátorban vérnyomás-, vércukormérésre, vérvételbõl prosztatarák-szûrésre térhettek be a fizikai épségükre kíváncsi látogatók. A Göcsej Kutyaklub, a tûzoltók bemutatója, a terepjáró-sárdagonyázás, a zalaboldogfai lovastanya jóvoltából a lovaglás nyújtott programot a picinyeknek. Azokat, akik még nem fáradtak el az egész napos kavalkádban, este a Forte együttes bálja várta. Vasárnap a Technoroll Teskánd Kupa hozott izgalmas pillanatokat a sportkedvelõ közönség számára. Az aprónép mozgásigényének kielégítésére többek közt az ugrálóvár adott lehetõséget. Este Kaczor Ferenc koncertje zárta a sportpályán megrendezett háromnapos kavalkádot. Farsang Lajos

Nagylengyel

Õsi zalai zamatok – Bér- és kereskedelmi fõzés – Palackozás – Kis- és nagykereskedelmi értékesítés – Igény szerint cefrebeszállítás

• Anno 1982 •

Hungarikum

Várom régi és leendõ ügyfeleimet! Telefon: 92/380-037, 30/3358-311

Vörös tojótyúkok házhoz szállítással eladók: 550 Ft/db. Zalaboldogfán 50 Ft kedvezmény.

További információ: 06-30/8510452


2011. július

5

Közép-Zala

Bábparádé Hottón Mintegy 150 résztvevõ és érdeklõdõ számára nyújtott színes programot a faluházban és környékén július 20-án megrendezett bábparádé. A színes programra a helybeli Boráros Szilárd báb-, díszlet- és jelmeztervezõ és barátai várták a nagyérdemût. Az aprónép a helyi Ziránó Színház elõadásában a Babszem Jankó, a pécsi Márkus Színháztól a Mátyás király szárnyai címû darabot láthatta. A Kecskemétrõl érkezett Tekergõ Játszótérnek is sok-sok apróság örülhetett. Kreatív hajlamaikat is próbára tehették, azaz megismerhették például a bábkészítés rejtelmeit. A szervezõk a nagyobbakról sem feledkeztek meg, õket tekével, zenével várták, s a picikkel együtt õk is kipróbálhatták az ügyességi játékokat, légfocit, labdacsapdát, bolygó hajót és más, boltban nem kapható csupa érdekeset. – Mi adta az ötletet? – kérdeztük a családjával messze földrõl pár éve ide települt mûvészembert.

– Többéves elõzményei vannak a Hottói Bábparádénak. Mûvész barátaimmal már többször megrendeztük a Hottói Banánosdobozos Bábparádét, amely bár zártkörû és szakmai jellegû volt, nagyobbacska családi rendezvényként egyre bõvült. Ez a visszatérõ program elsõsorban szakmai mûhelymunkát jelent, amelynek a legfontosabb eleme a hozzátett szellemi érték. Ugyanis a résztvevõknek olyan bábprodukciót kellett elõadniuk, amelynek kellékei elfértek egy banános dobozban. Úgy éreztük mûvész barátainkkal, a Ziránó Színház szintén itt élõ tagjaival, Varga Péterrel és Pfeifer Zsófival együtt, hogy ha mindenképpen összejövünk, akkor szervezzünk valami olyant, ami mindenkinek szól, adjunk valami szépet a minket befogadó falunak. Nyitottunk a falu felé, s örülünk neki, hogy jó fogadtatásra találtunk. A falu is kitett magáért, százszámra sült a lángos, a palacsinta, pirult a kemencés

A faluház nagytermében telt ház elõtt játszottak az elsõ, de nem utolsó Hottói Bábfesztivál elõadói. A képen a Márkus Színház mûvészei. hús Mühl Ferencné falugond- ben támogatjuk a szervezõket! nok és segítõi, többek közt Ez a rendezvény is megmutatHorváth Istvánné, Bözsi ma- ta, hogy az ilyen élményadó ma keze nyomán. Szívesen és programok megvalósítása nem örömmel fogadta a kezde- elsõsorban az anyagi lehetõséményezést a falu önkormány- geken múlnak, hanem az alkozata is. tó munkán és a kezdeménye– Örülünk az ilyen jó kö- zõkészségen. zösségi ötleteknek és felkarol– Lesz-e folytatás? juk ezeket a szép kezdeménye– A Hottói Bábparádét zéseket. Az önkormányzat kész- most rendeztük meg elõször, séggel biztosította a helyszínt de nem utoljára – osztotta meg a rendezvény számára a falu velünk válaszul az egyik fõszerlakóinak munkájával megszé- vezõ, Boráros Szilárd. – Máskor pített környezetben – mondta is szeretnénk megmutatni a kiVincze Ferenc polgármester. – kapcsolódásnak ezt a formáját Szeretném, ha ezek a közösség- ebben a kedves, családcentépítõ rendezvények hagyo- rikus és befogadó kis faluban. mánnyá válnának, mi mindenFarsang Lajos

Falunapi vigasság Nemeshetésen bor – Debrei Zsuzsanna házaspárnak duettje volt, akik népszerû operett- és musicalslágerekkel ragadtatták lelkes tapsra a közönséget. Miközben a színpadon sorjáztak a mûsorszámok, az alkalmi konyhává avanzsált kisteremben ínycsiklandó illatok terjengtek az asszonyok szorgoskodásának köszönhetõen. Babgulyás rotyogott óriás fazékban, sült csirke „pironkodott” a tálcákon és a nagy népszerûségnek örvendõ lángos

Perdül a szoknya. Verõfényes idõben gyülekeztek a falubeliek és vendégeik július 16-án a kultúrházban, hogy együtt töltsenek néhány önfeledten vidám órát. A községi önkormányzat a „Nemeshetésért” Kulturális Munkacsoport hathatós „technikai” támogatását élvezve, ezen a napon rendezte meg a most már két évtizedes múltra visszatekintõ falunapot. A rendezvény színpadi mûsorának gerincével a Pápai Já-

nos vezette csatári „kultúrkülönítmény” ajándékozta meg a közönséget. A szomszéd településrõl érkezett citerások, énekesek és táncosok percek alatt parázs hangulatot varázsoltak a terembe. Atti bohóc, azaz Csanaki Attila humoros elemeket sem nélkülözõ zsonglõrködéssel ejtette ámulatba a publikumot. A jó színvonalú mûsor csúcspontja a Hevesi Sándor Színház mûvészeinek, a Bot Gá-

„sorozatgyártása” is megkezdõdött. A színpadi produkciók után a szíves vendéglátás ideje érkezett el. A rendezõk különös gondot fordítottak arra, hogy a legifjabbaknak is vidáman teljék a délutánjuk. Arcfestés, játszóház várt a zsendülõ korosztályokra. Különbözõ ötletes játékok, vetélkedõk során próbálhatták ki ügyességüket. A délutáni vigasság bállal zárult. Este a Laser Band „csapott a húrok közé”, s a mulatós kedvû nemeshetésiek és vendégeik rophatták hajnalig a táncot. f.l.


6

Közép-Zala

2011. július

Zenés, táncos vásári hangulat Nagylengyelben

Örömmel fogadta a közönség a baki Pántlika Néptáncegyüttest. A forró júliusi nyárban Nagylengyelben hívta szórakozásra az érdeklõdõket a lelkes rendezõk csapata. Az egész napot átölelõ színes forgatag a takaros falu futballpályáján került megrendezésre „Nagylengyeli Kavalkád” címmel. – Községünk õsszel tartja a falunapját, így az addig eltelt idõ a várakozásé. Mind több megkeresés történt az itt élõk részérõl, hogy a nyári hónapokban is szeretnének kulturális programokat a településen. A képviselõ-testület e kéréseket meghallgatva úgy döntött, hogy egy nagyobb szabású kirakodó vásárral, kulturális mûsorokkal ötvözött programhoz nyújt segítséget. A falu vezetése mellett a polgárõrség, a Nagylengyelért Közalapítvány, a Nagylengyeli Sportkör is csatlakozott az ügyhöz. A szervezés szerteágazó feladatát a faluház vezetõje, Scheiber Veronika vállalta fel – hallottuk a település polgármesterétõl, Scheiber Ildikótól. A falu a közelmúltban adott otthont a helyi önkormányzat és a gellénházi dr. Papp Simon Általános Iskola közös szervezésében, a „Learning Enterprises” keretein belül zajló angol nyelvi tábornak is. – A cél az volt, hogy egy olyan rendezvényt hozzunk létre, ahol a környezõ településen élõ kistermelõk, kézmûvesek és kulturális szereplõk bemutatkozhatnak – fûzte hozzá a polgármesternõ. Délelõtt kézmûves kirakódó vásár vette kezdetét, ahol találkozhattunk többek közt üvegmûvessel, bõrtárgy készítõvel, képzõmûvész alkotta ékszerekkel, kaktuszárussal, ko-

sárfonóval, mézeskalács készítõvel, mézárussal, különbözõ ízesítésû dzsemekkel. Arrébb változatos patchwork munkákkal, kreatív kezek nyomát viselõ cserépfigurákkal, finom mintázatú csipkékkel, famûves tárgyakkal és gyógyfüves szappanokkal, valamint tápláló kecskesajttal teli asztalok álltak. A kicsiknek édességet, nívós fajátékokat ajánlottak az árusok, valamint a közkedvelt

ugráló várat is felállították a tisztáson. A faluban mûködõ Szent Család Szociális Központ a megváltozott munkaképességûeknek szolgál otthonul, nekik szintén lehetõségük nyílt arra, hogy gondosan elkészített munkáikat bemutassák. A faluház mögötti parkolóban több évtizeddel ezelõtt gyártott és használt, immár veterán autóknak számító jármûvek bemutatója volt, míg a közösségi házban a zalaegerszegi Olajipari Múzeum kiállítása került megrendezésre. Nagylengyel a települést bemutató fényképekkel és látványos, színes szórólapok útján népszerûsítette a helyi értékeket, ezt tette a szomszédos falvak közül Gellénháza és Petrikeresztúr is. A rekkenõ hõségben különbözõ ételek készültek a szórakozás közben megéhezõ vendégek számára. A kora délutáni kulturális programok tartalmas szórakozást kínáltak a focipálya közepén felállított nagyméretû sátorban. A fellépõk a környezõ falvakból érkeztek: a baki Pántlika Nép-

táncegyüttes, a Zengõ Húrock gitáregyüttes, s a Baki Vadmacskák. E napra hozta el összeállítását a Boróka Néptáncegyüttes Zalaapátiból, itt voltak a petrikeresztúri amatõr színjátszók, valamint a helyi Tini Girls-Gimme, a megyeszékhelyi Ezer Rózsa Kertje Hastánccsoport és Zalai Táncegyüttes, az immár húszéves múltra visszatekintõ Vajda József Népdalkör Gellénházáról, a Cserta Táncegyüttes Becsvölgyérõl, a szomszédos Petrikeresztúrról Nagy Evelin és Szombathelyi Attila. Hatalmas sikert aratott a Hevesi Sándor Színház két mûvészének, Bot Gábornak és Debrei Zsuzsának zenés elõadása is. Az esti program a gellénházi Szélkerék Együttes, az Orchidea Kamarakórus produkciójával, valamint a Lentibõl érkezett Kelta Álom Ír Sztepptánccsoport és a zalaegerszegi Kutyakölykök mûsorával zárultak. Élõ zenével kísért bál tette emlékezetessé a „Nagylengyeli Kavalkádot”. Török Irén

Parlagfûirtás Hottón Jó hírrel szolgált Vincze Ferenc polgármester a Hottót védõ parlagfûmentesítõ akcióval kapcsolatban. A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatán 250 ezer forint támogatást nyertek, amelyet fûnyírógép és védõfel- A szorgos parlagfûirtó csapat egy kis csoportja. szerelések vásárA közös munka jegyében hályfán 20 fõ vett részt a közös lásra, valamint a tájékoztatásra az önkormányzat az Önkéntes- munkában. Az általános aktivifordíthattak. Az elmúlt napokban min- ség Európai Éve jegyében par- tásra jellemzõen a legfiatalabb den család levelet kapott az lagfûirtási akciót szervezett résztvevõ 4,5 éves, a legidõönkormányzattól, amelyben a június 29-én délutánra és kora sebb 80 év feletti volt. – Szerencsére a települélakossággal megismertették a estére. Az önkormányzat biztoparlagfû káros hatásait, az el- sította a védõfelszereléseket, ál- sen olyan jól gondját viselik az lene való védekezés lehetséges arcot, kesztyût, hulladékzsáko- itt élõk a belterületeknek, módjait és nem utolsósorban a kat, bozótvágót. Közmunkával hogy nem beszélhetünk túlhatósági intézkedésekkel kap- végezték a gépi munkát, s ki-ki burjánzott parlagfûmezõkrõl, csolatos tudnivalókat, azaz a tette a dolgát, ahogy az Hottón ám így is volt feladat bõven. Az törvényi kötelezettségeket. Így már megszokott dolog. A szent- elvégzett munkával sikerült az mindenki elõtt ismertté vált, mihályfai falurészben Kovács allergén növénytõl mentesítehogy bel- és külterületen mi- László helyi képviselõ szerve- ni a településünket – mondta lyen kötelezettség terheli az in- zésében folyt a munka. Hottón Vincze Ferenc polgármester. gatlantulajdonosokat. Farsang Lajos közel 40 fõ, míg Zalaszentmi-


2011. július

7

Közép-Zala

A kánikulával is megküzdöttek Sportnap Ormándlakon

Fõzni jó! Mondani könnyû… Gondolják sokan. Sajnos igazat kell adnom nekik. Konyhabútor tervezõként és gyártóként rengeteg olyan konyhát láttam, amiben még nekem se lenne kedvem fõzni. Hogy miért van ez? Sokan nem is gondolnák, hogy a konyhában töltött idõnk 25%-ban fõzünk csak igazán. Az összes többi idõt azzal töltjük, hogy fõzni fogunk. Elõkészítjük a zöldségeket, húsokat, edényeket. Ide-oda pakolgatunk. Küzdünk a folyamatos helyhiánnyal. Semmi sincs ott, ahol lennie kéne. Ezért minden tovább tart. A fõzés utáni takarításról és rendrakásról nem is beszélve. Ahogy egyre több idõt töltünk pakolgatással és rendrakással, úgy megy el egyre jobban a kedvünk a fõzéstõl. Nyûgnek fogjuk érezni az egészet. És jönnek a szükségmegoldások, vele együtt a gondok. Pedig ennek nem szabadna, így mennie. Egy nehéz nap után, amikor már én is elég rendesen elfáradok, szívesen fõzök. Jól felszerelt konyhám van, ezért nem érzem nyûgnek a fõzést. Pillanatok alatt elõ tudom készíteni mindazt, amire szükségem lehet. Ezért a fõzés nekem nem szükséges rossz, hanem pihenés. Amikor végzek, leülünk az asztalhoz: az egész család. Megbeszéljük, kivel mi történt aznap. Ez a legjobb alkalom erre, mert napközben alig van rá idõ. Nekem és ügyfeleinknek ilyen jó konyhánk van. Ezért nekünk könnyû mondani, hogy fõzni jó! mxm lakberendezés: Miszori Imre

Sportnapot rendeztek július 16-án Ormándlakon. A nagy hõségben a benevezett focicsapatok és az érdeklõdõk számára a falu vezetése sportolási lehetõséget kínált finom étel és zenés szórakozás kíséretében. – Nyári programjaink egyike immár négy esztendeje a sportnap, amelyre idén is lelkesen készültünk Agg Melindával, aki a fõszervezést vállalta fel. A rendezvény támogatása az önkormányzatnak köszönhetõ. A csapatok a környezõ falvakból neveztek be, így Nagylengyel, Lickóvadamos és Bazita, valamint a házigazda Ormándlak kért és kapott lehetõséget a bizonyításra – hallottuk az információt Horváth Imrénétõl, a település alpolgármesterétõl. A kora délelõtti órákban a községháza mögött elterülõ futballpályán gyülekeztek a csapatok, és a falu fiataljaiból álló szurkolótábor. A szomszédos tisztáson közben készült az ebéd, amelyet a versenyben résztvevõk és az idelátogató vendégek fogyasztottak el. – Célunk e nap megrendezésével a fiatalok összefogása, közösségformálás, a környékbeli falvakkal való jó kapcsolat ápolása, egyszóval igény van rá. Községünk másik nyári programja a falunap, amelyet egy hónap múlva tartunk, így elõtte a sportnap az, ami megmozgatja az itt élõket és szint

A gyõztes csapat a megérdemelt két kupa társaságában. visz a hétköznapokba – fûzte hozzá az alpolgármester. – A tavaly júliusban megrendezett találkozót Bazita nyerte meg, így õk voltak egy évig a vándorkupa birtokosai. A délutánba nyúló sportesemény eredménye négy órakor született meg. Az elsõ helyet a nagylengyeli csapat szerezte meg, a második Bazita lett, a harmadik Ormándlak, míg a negyedik Lickóvadamos legénysége. A kupákat és a vándorkupát az önkormányzat nevében az alpolgármester adta át, majd ezt követõen a jól megérdemelt estebéd várta a fiatalokat. – A Nagylengyeli Sportkör keretein belül mûködik a Nagylengyel SE focicsapat,

TOP-KER Kft. Vas- és fémhulladék átvétele a legmagasabb napi áron. Megkezdtük hulladék akkumulátorok, katalizátorok, és papír felvásárlását a legjobb árakon, a lakosságtól és közületektõl is. Közületek részére ingyenes konténer kihelyezés.

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. Tel./fax: 92/315-642 Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig.

amelybõl ez alkalommal egy baráti kör jött ide az ormándlaki sportnapra. A mai tornán sikerrel szerepeltünk, most mi visszük haza a vándorkupát. Jó játék volt, így a barátságokat, kapcsolatokat is tudjuk erõsíteni a szomszédos falvak fiataljaival – közölte örömmel Scheiber Attila, a nagylengyeli csapat egyik tagja, aki nem csak játszik, szervezi is az ottani sportéletet. Az egész napos nyári sportrendezvény izgalmait és sikereit, esetleges csalódásait az esti órákban kezdõdõ bál tette emlékezetessé. Török Irén

Hirdetésszervezõket

keresünk a megye minden részébõl! Érdeklõdni lehet: 92/596-936, 8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

TV- és Híradástechnikai híradástechnikai Szerviz

- TV javítás - TV javítás - DIGI - DIGI TVTV zalaegerszegi zalaegerszegi forgalmazója forgalmazója - Mindig - Mindig TVTV - 7-digitális 7 digitális csatorna csatorna havidíj havidíj nélkül! nélkül! - -Távirányítók Távirányítókforgalmazása forgalmazása - Digitális - Digitális mûholdas mûholdas televíziózás televíziózás

Zalaegerszeg, Ady u. 31. Tel.: 92/510-865, 30/318-9631 30/692-3599 E-mail: postmaster@elektroservice.t-online.hu


8

Közép-Zala

2011. július

Falu- és sportnapi ünnep Petrikeresztúron Két helyszínen számos esemény

Jó hangulatban készültek a különbözõ étkek. A júliusi nyár elsõ szombatja szemerkélõ esõvel köszöntött Petrikeresztúrra, ahol falu– és sportnapra várták a helyieket és a környék lakóit. A programok a takaros község szélén meghúzódó focipályáján kezdõdtek, kispályás tornával. Mindeközben ifj. Pais Béla kínált sétakocsikázási lehetõséget a petrikeresztúri utcákon. – Az idei falunapi események szervezése egy kicsit változást hozott az elõzõ évekhez képest. A futballpálya ma csak

a focitornának és a kisebbek versenyének, sportvetélkedõknek adott helyet. A tervezett programjaink közül a kulturális mûsorokat és a fõzõverseny lebonyolítását a mûvelõdési ház körüli területre tettük át, megkönnyítve az átöltözési és mosdóhasználati lehetõségeket. Az idõjárás is kissé szeszélyes, így esõ esetén fedélként szolgálhat az épület. A sokszínû program finanszírozását az önkormányzat vállalta fel, amely délutánra is meglepeté-

seket kínál, így említhetném a trambulint, amelyet most vásároltunk a település gyermekei számára, valamint ügyességi játékok is várják a fiatalokat – hallottuk a falu polgármesterétõl, Gérczei Mónikától. A közösségi ház udvarán felállított nagy sátor sok-sok asztalt és széket rejtett a vendégekre várva, ahol többek közt az önkormányzat által készített gulyás várta a focicsapatok tagjait és a vendégeket is. A falu sportéletéért felelõs Béres Norbert vezetésével történt a focikupa eredményhirdetése, ahol a benevezett nyolc csapat közül az elsõ helyet a petrikeresztúri Heineken FC nyerte. Az ideiglenes fõzõbrigádok mindeközben serényen tevékenykedtek a bográcsok körül, akik ez alkalomra családtagokból, baráti társaságokból verõdtek össze, mint Kámán László és a gyõrfiszegi csapat, Nagy Lajos és társai, Meiszter Lajos, valamint a tavalyi gyõztes Ács Ferenc és családja. Az ételek készítésében annyi változás történt az elõzõ évekhez képest, hogy idén lényegesen kisebb adagot, mindössze 20 fõre kellett készíteni. – A szomszédos Gombosszegrõl jöttem, hogy megmérettessem magam a fõzés terén, valamint maga a részvétel motivált a jelentkezésre, és egy kellemes idõtöltésnek tartom. Nem vagyok gyakorló szakács, de most szívesen neveztem be a versenybe, amit a nálunk egy hónappal ezelõtt megrendezett falunapon döntöttem el. Az étel, amit nagy kedvvel készítek segítõimmel, a vesevelõ

– közölte lelkesen Gombos – Zsolt. A nap további részében a kicsiknek a trambulin mellett az arcfestés és a fajátékokat árusító kínálta portékák adták a kikapcsolódást, míg minden korosztály számára a rodeóbika jelentette a szórakozást. A TÁMASZ Alapszervezet Intézmény Tófeji Intézményegységének szervezésében történt kézmûves foglalkozások során gipszfigurák festésében és színes papírmunkák készítésében próbálhatta ki kézügyességét az ez iránt érdeklõdõ közönség. A mûvelõdési ház udvarán lévõ színpadon sorra foglalták el helyüket a fellépõ kulturális csoportok, mint a nagylengyeli Tini Girls, a gellénházi Orchidea Kamarakórus, a zalaapáti Boróka Tánccsoport, valamint a petrikeresztúri kulturális élet képviseletében Nagy Evelin énekkel, színjátszók, néptáncosok, kicsik és nagyok vidám, táncos forgataga. A bográcsokban közben megfõttek a finom illatokat árasztó étkek, majd ezek zsûrizése következett, amelynek eredményeként az elsõ helyet megosztva, a Gombos Zsolt által készített vesevelõ és a gyõrfiszegi csapat vadpörköltje nyerte el, míg a második helyre az önkormányzat babgulyása lett a befutó. A reggelig tartó szórakozást élõ zene tette színessé, rock és blues dalok elõadásával, és az Acoustic Experience együttes mûsorával, majd ezt követõen a napi események zárásaként a bálhoz Rabi Attila szolgáltatta a talpalávalót. Török Irén

OrczyAlkatrészáruházZalaegerszegenis! A Zelka Zrt. alkatrész- és szervizüzletágát a SZABÓ FAMÍLIA KFT. vette át. A NÉV VÁLTOZOTT, A PROFIL MARADT, A VÁLASZTÉK BÕVÜLT! Háztartási gép- hûtéstechnikai és híradástechnikai alkatrészek kereskedelme és szervize. Porzsákok és távirányítók széles választéka. ÚJDONSÁG: új-használt és felújított háztartási, híradástechnikai termékek állandóan változó készlettel. 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 9. Telefon: 92/312-657 Nyitva: H-P: 8.00 - 17.00, Szo-V: zárva


9

Közép-Zala

2011. július

A meleg elmaradt, a jókedv nem Vidám falunap Kisbucsán

A salsatáncosok felpezsdítették a hangulatot. Ötödik éve hagyományosan a község sportpályáján tartotta közös falunapi programját Kisbucsa önkormányzata és a Kisbucsa Községért Közalapítvány. A falunapoknál fontos, hogy évrõl évre tudjon megújulni, mindig nyújtson valami emlékezeteset az odalátogatóknak. Idén július 23-án, Kisbucsán a korhû öltözetben díszelgõ nemesbüki Kinizsi Íjász Közhasznú Egyesület bemutatója vonzotta a legnagyobb tömeget. – Az egyesület kilencven százalékban az általam készített longbow típusú íjaikat használja. 2002-ben nomád íjakkal kezdtem, aztán Németországban lehetõségem nyílt megtanulni a most is használt

faragott és hosszú íjak készítését. A legnemesebb anyagokat használom, így az íjaknál többségében vadnaranccsal, tiszafával és hegyi szillel, a nyílvesszõnél pedig alpesi fenyõvel, vagy cédrussal dolgozunk. Jómagam is tesztelgetem sebességmérõvel az íjakat, hiszen a versenyzõim szeretnének minél gyorsabban lõni – magyarázta a csapatot vendégül látó Németh Péter, aki elárulta, hogy szeptemberben a helyi gyerekek körében is szeretné elindítani az íjászoktatást. Délután rendõrségi bemutató és tûzoltó bemutató, egészségsátor, kézmûves bemutató, arcfestés is várta a kíváncsiskodókat, s természete-

HIRDETÉSÉT

feladhatja a Közép-Zala havilapban. Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937. E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Süldõk és malacok... Minõségi húsfajta süldõk és malacok eladók! 15-20 kg-os malac 700 Ft/kg 35-40 kg-os süldõ 550 Ft/kg Érdeklõdni:06/30/478-6485

Nagy nézõsereget vonzott az íjászok bemutatója. sen senki sem mehetett haza éhesen. – Az alapítvány támogatásával kétféle pörkölttel és lángossal vártuk a falubelieket, s közben azon is izgultunk, hogy az esõ elkerülje a rendezvényt. Idén is szórakoztató mûsorokat szerveztünk a színpadra, s újításként a kubai salsa hazai képviselõi látogattak el hozzánk. A falu életében sokat jelentenek ezek a programok, amikkel még jobban összekovácsolhatjuk a közösséget. Augusztusban megszervezzük a szokásos parlagfûmentesítést, õsszel pedig szeretnénk felújítani az imaházat, s a szüreti fesztivál keretében átadni a felújított teleházként és könyvtárként funkcionáló épületünket foglalta össze Takács Ferenc polgármester. A falunap kulturális programját a színpadon a Zalai Építõk Vadrózsa Dalköre indította, akik népdalcsokorral kö-

szöntötték a megjelenteket. A Gála Társastáncklub Egyesület több korosztálya is ritmusos koreográfiákkal lépett színpadra, köztük a helyi Kiss Dávid és Kiss Nikolett alkotta duó. A kisbucsai falunapokon gyakorta szerepelnek környékbeli települések elõadói, idén Nemesrádóról Csertõ Bettina énekkel, a Halo csoport pedig modern tánccal érkezett. A musical- és operettkedvelõket a kiskutasi EGO színpad, a latin tánc szerelmeseit pedig a Salsa Future Tánciskola párosai szórakoztatták. A legkisebbek a nap során légvárban játszadozhattak, majd este Zsongi bohóc lepte meg õket mûsorával. Idén sem maradhatott el a mindig népszerû tombola, a nõsök-nõtlenek focimeccs, és az esti bál Németh Csabával. Pataki Balázs A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Elérhetõségeink: Telefon: 92/596-936, fax: 92/596-937, e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.hu


10

Közép-Zala

2011. július

Egy helyen, egy idõben… MegolDent – az optimálisan szervezett fogászat

Nagy Róbert ügyvezetõ, fogtechnikus, dr. Progner Mónika fogorvos, szájsebész szakorvos, Bukovics Ágnes tulajdonos, fogtechnikus mester, Molnár Tamásné Tünde és ifj. Molnár Tamás asszisztensek. Jellemezhetjük a „mindent egy helyen” szlogennel a zalaegerszegi uszodától gyalog pár percnyire található MegolDent fogászatot. Ám a kép úgy teljes, ha hozzáfûzzük: „mindent egy helyen, egy idõben”. A kertvárosi rendelõben belül megvalósult az a – szabatos terminus technicussal élve – technológiai lánc, amelyben a páciens helyben kap megoldást a felmerült fogászati problémáira, sõt, azokra is, amelyek váratlanul adódhatnak. A teljes körû szolgáltatásról Nagy Róbert ügyvezetõvel és Nagyné Bukovics Ágnes fogtechnikus mesterrel beszélgettünk. A kedves fiatal pár az igényességérõl ismert Hévízen szerezte a fogtechnikusi gyakorlatát, ahol

a vizsgáik megszerzését követõen, '94-tõl 2000-ig dolgoztak. – Mikor nyitották a Csendes utcai rendelõt? – Zalaegerszegen néhány évig dr. Belléncs László doktor úrral dolgoztunk, akivel mindmáig nagyon jó a munkakapcsolatunk. Ezt a rendelõt három éve mûködtetjük, s elmondhatjuk, hogy a kedves pácienseink továbbadják a nálunk tapasztalt ellátás jó hírét. Ezért eztán e riport reklám helyett sokkal inkább annak az örömteli ismertetése, amit sikerült felépítenünk. – Mi minden valósult meg? – Itt egy helyen van a fogorvosi rendelõ, benne röntgen, amellyel készíthetünk panorá-

mafelvételt, azaz nem kell elküldenünk a beteget máshova erre a fontos diagnosztikai vizsgálatra. Itt a szomszéd helyiségekben berendezett komplett, jól felszerelt fogtechnikai laboratóriumban készülnek a pótlások. A technikus itt személyesen találkozhat a pácienssel. Ezért, ha netán igazítás szükséges, nem kell például a koronát sehova elküldeni, nem kell a pácienst visszarendelni, hanem percek alatt helyben igazíthatjuk! A pótlások esetében az utolsó próba úgy zajlik, hogy az orvos és technikus együtt ellenõrzi a páciens szájában a munkát, majd a beteg átsétál a fogtechnikai laboratóriumba, ahol a jelenlétében végzik el a színegyeztetést és az utolsó simításokat. Adódhat például egy foghúzás során komplikáció, amely szájsebészeti beavatkozást tesz szükségessé. Nos, nem kell fájós foggal kanosszát járni, hiszen a szájsebész szakvizsgával rendelkezõ kitûnõ fogorvosunk, a pókaszepetki dr. Progner Mónika helyben elvégzi a szükséges beavatkozást – sorolják az elõnyös adottságokat. Emellett a legkorszerûbb szájsebészeti beavatkozásokat, implantációt is megvalósítjuk, kiegészítve a modern fogtechnikai megoldásokkal. A rendelõre jellemzõ az oldott hangulat, családias, barátságos légkör, a rövid várakozási idõ. A megszokottnál több energia jut a páciensre, például beszélni a pótlással készülõ fogaik

MEGTAKARÍTÁSI AKCIÓ 2011. július 13-ától visszavonásig A Széchenyi István Hitelszövetkezetnél • a 6 hónapos lekötésû kamatozó betétszámla kamata • a 180 napos lekötésû Széchenyi IV. Betétszerzõdés kamata

évi 7,0 % (EBKM: 7,12) A kamat összeghatártól függetlenül új források elhelyezése, illetve a meglévõ betétek véglejárat utáni ismételt elhelyezése esetére érvényes. Azon ügyfeleink esetén, akiknél bérjövedelem (nyugdíj) havi rendszerességgel érkezik a számlára, illetve legalább két állandó megbízással rendelkeznek számlájukon, 0,4% kamatprémiumot adunk. Hozza be hozzánk és tartsa nálunk a pénzét biztonságban! Fiókjaink: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 62-64. 8360 Keszthely, Kossuth út 62. 8790 Zalaszentgrót, Nefelejcs út l. 8800 Nagykanizsa, Király út 39. 8960 Lenti, Kossuth út 6. 1075 Budapest, VII. ker. Madách út 1. 9483 Sopronkövesd, Kossuth út 100.

Tel.: 92/346-473 Tel.: 83/510-555 Tel.: 83/560-115 Tel.: 93/326-588 Tel.: 92/351-676 Tel.: 1/343-63-18 Tel.: 99/363-018

Fax: 92/401-719 Fax: 83/315-609 Fax: 83/362-278 Fax: 93/312-293 Fax: 92/551-231 Fax: 1/343-09-70 Fax: 99/363-018

www.szih.hu Széchenyi István Hitelszövetkezet Igazgatóság

egyéniséghez illõ alakjáról, színérõl és számos más fontos dologról. A laboratóriumban négy fogtechnikus dolgozik. A jó szervezés kedvezõen hat az árakra is. Mivel helyben készül minden, kedvezõbb áron tudják adni a fogtechnikai újdonságokat, például a zirconium pótlásokat. A munkájukra garanciát vállalnak, bár ilyen feladat a korrekt munkájuk révén nem igazán adódik. Idõnként mindenképen meg kell vizsgáltatni a fogainkat, ezért is érdemes ellátogatni a MegolDenthez. A Köztársaság út alsó szakaszáról nyíló Csendes utca végén, közvetlenül a kis park mellett található rendelõben dr. Progner Mónika, Bukovics Ágnes és munkatársaik várják kedves pácienseiket. Farsang Lajos

MegolDent fogászati rendelõ és fogtechnikai laboratórium Bejelentkezés: +36-70/398-1569

Tudósítókat keresünk! Várjuk mindazok jelentkezését térségünkbõl, akik szívesen tudósítanának a településükön történt eseményekrõl.

Jelentkezés: tel.: 92/596-936 (8-16 óráig), fax: 92/596-937, e-mail: zalataj@zelkanet.hu


11

Közép-Zala

2011. július

A gellénházi diákok fonyódi táborozása A Balaton déli partja ezidáig kevésbé volt ismert a gellénházi táborozó diákok körében, hiszen a nyári táborok helyszínéül korábban jórészt az északi részen található települések szolgáltak. Ez azonban már a múlt, ugyanis idén a gellénházi dr. Papp Simon Általános Iskola több mint 40 tanulójának és a kísérõ pedagógusoknak remek alkalma nyílt Fonyód és környéke tüzetes felderítésére, bebarangolására. Persze, ha az idõ engedte, a strandolás kapta a fõszerepet. Esténként pedig városnézõ sétákat, sportprogramot, vetélkedõket iktattunk be. Az esõ sem szabhatott gátat a gondtalan szórakozásnak, ilyenkor citerázás, uszodázás, teremfoci, zenehallgatás, számítógépes játék, filmvetítés nyújtott kikapcsolódást. A legkomolyabb tábori vállalkozás a

várhegyi-kilátói gyalogtúra volt, kiváló kirándulóidõben. Elõzetes ráhangolódás után betájoltuk magunkat a végcél irányába, s a Kripta-villa (az örök szerelem háza) és az utunkba kerülõ másik hegy leküzdésével megmásztuk a Várhegyet, jutalmul a kilátóból a Balatonpart egyedülálló panorámája tárult elénk. Visszafelé a Szapolczay sétányon és a bélatelepi villasoron haladtunk. Az embertpróbáló táv megtétele után jólesett a balatoni fürdõzés, vízibiciklizés, gokartozás, dodzsemezés, polipozás és fagyizás. Nagyobb kényelmi fokozattal, de a hullámok miatt enyhe izgalommal járt az egyik esti balatoni sétahajózás, más és másfajta élményeket rejtegetett a másik napi balatonboglári dottózás és a balatonszárszói vonatos kirándulás.

A népdalkör sikerei

Öregbítették Gellénháza hírnevét. A gellénházi Vajda József Népdalkör tagjainak nyárra is jutott bõven tennivaló. A hétvégék fellépésekkel, bemutatókkal, versenyekkel teltek – és így lesz ez még sok héten keresztül. Mivel a csapat fõ feladatának a hagyományápolást tartja, nem volt kérdés, hogy részt vegyenek július 16án, Nován a XXIII. Göcseji Kézikaszás Arató- és Cséphadarós Cséplõversenyen. A népdalkör „kisbandája” a „Kisbandás kézikaszás aratás” kategóriában II. helyezést ért el. A csapat tagjai: Kuczogi Antal, Kiss Imre, Nemes Nándor és Szabó Istvánné, akiknek segítõik is akadtak: Jámbor Ottóné, Kuczogi Antalné, Gergye Lászlóné és Kiss Imre papa. Még ki sem pihenték az aratás fáradalmait, ismét munkához láttak. 24-én részt vettek a XIII. Zalai Cséphadarós

Cséplõ- és Zsúpkötõ versenyen Zalaegerszegen, a Falumúzeumban. Sajnos az idõjárás nem fogadta kegyeibe a versenyzõket, az esõ délután szüntelenül esett, így csak a cséphadarós rozscséplõ versenyt tudták megtartani. Mindez nem szegte kedvüket, a dalkör tagjai ismét kitettek magukért! A „Gellénházi Búzavirágok” (Kiss Imre, Nemes Nándor, Gellén Tibor, Varga István) „Cséphadarós rozscséplés” kategóriában ismét dobogós helyen végeztek, II. helyezést értek el. Gratulálunk a népdalkörnek mindkét szép eredményhez! Jó lenne, ha mi, fiatalabbak is ellesnénk idõsebb társainktól a régi idõk kemény munkáit, hiszen ha nem így teszünk, nem lesz aki folytassa, élve tartsa a hagyományt. P.I.

Jövõre megismétlik… Az utolsó nap táborzáró összejövetele fényesen bizonyította, hogy tartalmasan, mozgalmasan telt az idõ a táborban. A citerások intenzív kurzuson több szép népi alkalmi csokrot sajátítottak el. A táborhely felsõ szinti klubszobája ideális lakul szolgált a délelõtti és délutáni foglalkozásoknak, néha esti gyakorlásoknak és a bemutatónak egyaránt. A záráson a citera-bemutató után diavetítés következett, az iskolánkból már kimaradt, de a hagyomány és szép emlékek miatt immár kilencedik alkalommal

velünk táborozó volt tanítványunknak köszönhetõen. A prezentáció segítségével nagy ováció közepette idézték fel az érintettek a sok kalandot, programot, vidám pillanatot, átélt élményt. A gyerekek elmondásuk és visszajelzéseik alapján nagyon jól érezték magukat a táborban, reményüket fejezték ki, hogy jövõre a csapat újra együtt tölthet egy nyári hetet a Balatonon. Illés Csaba táborvezetõ

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok készítése szerkesztése megbízhatóan, gyorsan! Érdeklõdni: 92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Közép-Zala Kiadja: Dél-Nyugat Kiadó Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér Szerkesztõség: 8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381. Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937; e-mail: zalataj@zelkanet.hu ISSN 2061-358X Készült: Göcsej Nyomda Kft. Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel./fax: (92) 316-783


12

Közép-Zala

2011. július

Nem vállalják a II. osztályt Büszkék a bajnoki címre Tófejen A Zala megyei labdarúgó bajnokság Nyugati-csoportjában bajnok lett a Kerámia SE Tófej együttese. A tófejiek mindössze 1 ponttal elõzték meg a második helyezett csapatot. A bajnokság során 20 gyõzelmet arattak, három döntetlent játszottak, és háromszor kaptak ki. A rúgott góljaik száma meghaladta a százat, a kapott találatoké alig lépte túl a harmincat. A bajnoki címnek természetesen örülnek, de a feljebb lépést a másodosztályba nem vállalják, mivel nem tudnák megteremteni a feltételeket. – Az elmúlt bajnokságban is azért léptünk vissza egy osztályt, mert a megyei másodosztály követelményeit – mint például a tartalékcsapat – nem tudtuk vállalni – mondta Mátay Károly, az egyesület elnöke. – A célunk egy jó szellemû, egymásért küzdeni tudó gárda kialakítása volt. Természetesen egy csapat nem indulhat neki a bajnokságnak konkrét elképzelések nélkül. Szerettük volna megnyerni a

bajnokságot, ami végül sikerült. A rajtnál már tisztában voltunk helyzetünkkel, hogy a másodosztály feltételeit 2011-ben sem tudjuk megteremteni, de így is nagy örömöt jelentett a fiúknak a bajnoki cím. – Csapatsiker az elsõ hely, vagy kellettek hozzá jó egyéni teljesítmények? – Egyértelmûen csapatérdem, és mellette az együttes edzõje és technikai vezetõje is minden dicséretet megérdemel, hogy egységes gárdát kovácsoltak össze. Annak ellenére, hogy a mi csapatunk úgymond „vasárnapi” együttes. A játékosok hét közben dolgoznak, elsõ számukra a munka és a munkahely megõrzése, és csak ezután labdarúgók. – Döntésük végleges, továbbra is maradnak a harmadosztályban? – Igen. Kár lenne ott erõlködni, ha nem adottak a feltételek. Elképzelhetõ, hogy néhány játékos távozik a keretbõl, de így is – biztosan – a harmadosztály meghatározó

Álló sor balról: Árkus Mónika rendezõ, Horváth István szponzor, Horváth Tamás, Belsõ Zsolt, Mátay Károly SE-elnök, Léránt János edzõ, Farkas Dániel, Vass Róbert, Horváth Bálint, Tóth Zoltán technikai vezetõ, Széllné Kiss Marianna szertáros. Guggolnak: Tóth Krisztián, Belsõ Gábor, Bóha László, Soós Tamás, Kiss Tamás, Kolompár Norbert, Gecse Szabolcs, Soós Dávid, Tóth Gábor. Elöl: Kemecsei Roland, Horváth Ádám. csapatai közé tartozunk. To– A legnagyobb támogavábbra is olyan csoportba kér- tónk továbbra is az önkormányjük besorolásunkat, ahol nem zat. A költségvetésünk nagy rékell tartalékcsapatot nevez- szét a helyi testület biztosítja. nünk, mert egyszerûen nem Mellette segítenek minket leltudjuk megszervezni az emlí- kes szurkolóink is. Már csak mitett együttest. attuk is fontos lesz a következõ – Anyagilag kik segítik a idényben is jól szerepelnünk. csapatot? B.I.

Közép-Zala  

Közép-Zala

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you