Page 1

XII. évfolyam 11. szám 2011. november Kistérségi havilap

Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával

Közös célokért, együtt, egyetértésben Elfogadták a térségi társulás költségvetési koncepcióját alapdokumentumainak idõszerû módosításával kapcsolatos tennivalókat ismertette. A módosítást a törvényi háttér, valamint a tagsági kör változása tette szükségessé. E kérdéskörben megkerülhetetlenné vált Nagykutas önkormányzatának megszûnõ tagsága is, amelyet a kilépési szándék – indok nélküli – jelzését követõen jogszerûen 2012 január elsejével lehet foganatosítani, így az idei éves tagdíjat köteles a kilépõ önkormányzat befizetni. Az alapító okirat, a szervezeti és mûködési szabályzat, valamint a körjegyzõség és a társulás közti munkamegosztás és felelõsségvállalás rendjérõl szóló megállapodás elkészített (Folytatás a 2. oldalon)

A társulás tagjai egyetértenek a közös célok együttes megvalósításának szándékában. Kevés, ám annál fajsúlyosabb kérdés került napirendre az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás november 9-én, szerdán megtartott ülésén, a Nagypáli Közösségi Házban. Dr. Ürmösiné Kõmíves November elején társadal- párhuzamosan ültettek egy tu- lehet oldani az adott felEleonóra körjegyzõ a társulás mi munkát szervezett Vas- jasort, valamint a temetõ kerí- adatot. Vasboldogasszony önkorboldogasszony önkormányza- tése mellett még egyet, a kúta. Mint Mazzag Géza polgár- szócserjéket pedig a játszótér mányzata itt szeretné megkömestertõl megtudtuk, felaján- területén, és a templom mel- szönni a felajánlónak a növélásból kaptak 100 tuját és 20 lett ültették el. A munkában nyeket, valamint mindenkinek, kúszó cserjét. Ezek elültetésé- résztvevõket az önkormányzat aki hozzájárult a társadalmi hez kérték a helyiek segítsé- pincepörkölttel és itallal ven- munka sikeréhez a részvételt. gy.g. gét, akik szép számban meg is dégelte meg. Mazzag Géza jelentek. 4 évestõl egészen 61 éves korig jöttek ültetni, ahol a a végén még hozlegkisebbek is komoly szer- zátette: szerenszámmal, testhez álló kis lapát- csés helyzetben tal jöttek dolgozni, és a munka van Vasboldogvégéig kitartottak. A helyi tár- asszony, mert sok sadalmi szervezetek is képvi- segítõ szándékú seltették magukat, így a lab- ember él a teledarúgó-klub, a polgárõrség, a pülésen, és ha népdalkör és az ifjúsági klub ilyen megmozis. A nagy létszámnak köszön- dulások vannak, hetõen már a déli órákra vé- mindig akad anynyi résztvevõ, geztek az ültetéssel. A nap során a játszótér mö- hogy egy nekirugött, a szomszéd kerítésével gaszkodással meg Sok segítõ szándékú ember él a faluban.

Az egész falu megmozdult


2

Észak-Nyugat Zala

2011. november

Közös célokért, együtt, egyetértésben Elfogadták a térségi társulás költségvetési koncepcióját (Folytatás az 1. oldalról) elõterjesztését egyhangúlag elfogadták a résztvevõk. A dokumentumokat a következõ idõszakban az érintett települések képviselõ testületeinek meg kell erõsítenie. Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás sokak szerint a megye legjobban mûködõ társulása, így minden bizonnyal zöld utat kap a tervezet. A tagtelepülések megjelent polgármesterei Köcse Tibortól, a társulás elnökétõl beszámolót hallhattak az eltelt idõszak eseményeirõl. Az elnök köszönetet mondott Méhes Máté polgármesternek és rajta keresztül Lakhegy képviselõ-testületének a lezajlott vers- és prózamondó verseny színvonalas megrendezéséért, amelyrõl már olvashattak lapunkban tudósítást. Örömét fejezte az iránt is, hogy ez a rendezvény is igazolta: olyan települések is fontosnak érzik, hogy részt vegyenek a társulás közös programjain, amelyek nem tagjai annak. – Ez igazolja azt, hogy olyan jó közösség maradtunk, amelybe érdemes visszajönni, hiszen nem mostohagyermekként kezeljük a kilépett településrõl érkezetteket, hanem úgy, mint akik hozzánk tartoznak. Örömmel tapasztaltuk, hogy számos óvodás is fellépett, s beigazoló-

Köcse Tibor: – Jó közösség maradtunk… dott, hogy a résztvevõ gyerekek felkészítésével sokat foglalkoztak a szülõk, pedagógusok, így bátran a közönség elé léptek, hogy megmérettessék magukat – fogalmazta meg az elnök. Méhes Máté, a házigazda település polgármestere a rendezvény magas szakmai színvonalán túl a jelentõs érdeklõdést is nagy eredményként határozta meg. Szijártó József, Egervár polgármestere a felkészítõ pedagógusok javaslatát közvetítette az ülésen, amely szerint szükséges volna módosítani a korosztályok szerinti kategóriákat. A résztvevõk kisebb vitát követõen egyetértettek abban, hogy a

Kisüsti pálinkafõzõ és kosárfonó verseny Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és Nagypáli Község Önkormányzata az idén, december 28-án, szerdán 10 órától elsõ alkalommal rendezi meg a kisüsti pálinkafõzõ és kosárfonó versenyt. A várhatóan nagy érdeklõdésre számot tartó rendezvényt a Nagypáli Közösségi Ház mellett felállítandó rendezvénysátorban bonyolítják le. A pálinkafõzõ versenyen való részvétel feltételei szerint minimum 50 liter, gyümölcsbõl érlelt alapanyagot, valamint saját pálinkafõzõ berendezést és gázégõt kell vinniük a résztvevõknek. A jeles eseményre minimum 5 fõs csapatok jelentkezhetnek, és a pálinkafõzés közben kosarat kell kötniük, amelynek akkorának kell lenni, mint a pálinkafõzõ üstje.

A kosárfonáshoz az alapanyagot Nagypáli önkormányzata biztosítja. A fõzés befejeztével a rendezõk által biztosított üvegbe kerül a nevezõk által készített pálinka. A minõsítést a szakemberekbõl álló zsûri végzi. Minden csapatnak minimum 5 üveg pálinkát, mint kistérségi helyi terméket kell a rendezõség részére átadni, amelyet ezt követõen egyedileg felcímkézve promóciós anyagként kezelnek. A szervezõk a közönségrõl is gondoskodnak, szórakoztató programok kísérik majd a rendezvényt s büfé is üzemel majd. A zsûri nem csak a helyszínen fõzött, hanem a hozott mintákat is minõsíti! A felhívás és a jelentkezési lap a 12. oldalon található.

következõ ilyen rendezvényig a pedagógusok szakmai javaslatainak figyelembe vételével sor kerülhet a változtatásra. A megjelentek beszámolót ismerhettek meg az ÉszakNyugat Zalai Kistérségi Társulás idei, háromnegyedéves gazdálkodásáról, amelyet annak kiegyenlített mivolta révén egyöntetûen elfogadta a grémium. Napirendre került a 2012. évi költségvetési koncepció kidolgozása is, amelyet keretszámként 2.735.000 forint összeg jellemez. A kidolgozott koncepció a társulás valamennyi tagja részérõl egyetértésre talált. Köcse Tibor, a társulás elnöke felhívta a megjelentek figyelmét a még magasabb szintû feladatvállalás fontosságára. Az együttmûködés keretében fontos a pályázatok figyelemmel kísérése, ezek idõben való

elkészítése, lehetõség szerint nem külsõ megbízottakkal, hanem a települések saját vállalkozóinak fokozottabb bevonásával. A közös célok, fejlesztési lehetõségek megfogalmazása, a társulás internetes honlapjára az aktuális tudnivalók feltöltése mind elõbbre viszik a társulás ügyeit. A jól összekovácsolódott társulás elõnyeit még az eddigieknél is jobban lehetne kamatoztatni – világlott ki az elnök mondandójából. Az ülés további részében a tervezett közigazgatási átalakításokkal kapcsolatos gondolatokat fogalmaztak meg a résztvevõk. Eszerint a törvényalkotóknak nagyobb mértében kellene figyelembe venniük az önkormányzatok valós igényeit és a gazdaság teherbíró képességét. Farsang Lajos

MOSÓGÉP – PORSZÍVÓ – TÛZHELY –HÛTÕGÉP – BOJLER – TV – DVD LEJÁTSZÓ SZERVIZ HELYBEN ÉS VIDÉKEN ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK ÉRTÉKESÍTÉSE FELÚJÍTOTT ÉS ÚJ KÉSZÜLÉKEK GARANCIÁVAL 8900, Zalaegerszeg, Mártírok útja 9. Hibabejelentés, alkatrészrendelés: 0692/312-657 H.-P.: 8:00-17:00, Szo.-V.: zárva Keresse akcióinkat és rendeljen web áruházunkból! www.orczy.com, www.bolthely.hu/orczy

KÁVÉFÕZÕ – VASALÓ – MIKRO SÜTÕ – ROBOTGÉP – HAJSZÁRÍTÓ – FÛNYÍRÓ A kupon felmutatásával 2011. dec. 31-ig, bruttó 3 500 Ft feletti vásárlás esetén ajándékba adunk szagtalanítót hûtõszekrénybe, vagy mosózsákot (40x60 cm), vagy sót mosogatógéphez

TOP-KER Kft. Vas- és fémhulladék átvétele a legmagasabb napi áron. Megkezdtük hulladék akkumulátorok, katalizátorok, és papír felvásárlását a legjobb árakon, a lakosságtól és közületektõl is. Közületek részére ingyenes konténer kihelyezés.

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. Tel./fax: 92/315-642 Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig.


2011. november

3

Észak-Nyugat Zala

„Nem szeretnénk, ha településünk fejlõdése megtörne” Közmeghallgatást tartanak a jövõ évi tervekõl A tervezett törvényi változások által a kistelepülések önkormányzatai jelentõs átalakulásokon eshetnek át. Deák István, Pethõhenye polgármestere aggodalmát fejezte ki, hogy a falvak még kérdéses módon való csoportosítása a régi tanácsi rendszer struktúráját hozhatja vissza. – Akkortájt a központi települések fejlõdtek, az alárendelt falvak pedig stagnáltak. Nekünk sem lenne mindegy, hogyan döntenek, hiszen nem szeretnénk, ha településünk fejlõdése megtörne. A nálunk létrehozott sokféle igényt kielégítõ jegyzõségi iroda a jövõre nézve akár mintaként is szolgálhat. A falvak már tárgyalnak az új egységrõl, így Pethõhenyének is több lehetõsége van, melyeket a közmeghallgatáson véleményezhet a lakosság – fejtette ki a faluvezetõ. A település lakosságának anyagi helyzete tükrözi az or-

szágét, hiszen a közelmúltban is többen folyamodtak segítségért az önkormányzathoz. Az év során megújult a temetõi út, és megszépültek a település buszmegállói. A sümegi utat a 76-os úttal összekötõ útszakasz mentén található buszváró lecserélése 2012 feladatai közé tartozik. Az idõközben tûzifatárolóval bõvült faluházat a lakosság igyekszik minél jobban kihasználni, így szerdánként a fiatal anyukák által alakított baráti társaság gyûlik össze. Az önkormányzat tûzifát ajánlott fel a rászoruló falubelieknek, melyért csupán csak ki kellett volna menni az erdõbe. Nem sokan éltek a lehetõséggel, helyette inkább a segélyért álltak volna sorba... Örvendetes hír, hogy a Zalavíz Zrt. megkereste az önkormányzatot a vízrendszer felújítása okán, mely által a gerincvezetékhez kapcsolódva csök-

Hasonló buszmegálló kerülhet a Sümeg-Apáti út mellé. kenne a fizetendõ vízdíj. A „Sziácsmáni” kút tisztítása megtörtént, de támogatás híján csak állagmegóvási munkálatokig jutottak. Pethõhenyén az

önkormányzat az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megajándékozza az ünnepek elõtt a gyerekeket, családokat. Pataki Balázs

Idõsek napja Egerváron mindaz, ami szép, s az órák rohanó percei már nem befolyásolják életüket. Arra kérjük az idõseket, most még ne hagyjanak magunkra, hiszen szükségünk van minden intõ szavukra! Szükségünk van az évek során összegyûjtött bölcsességre, s tapasztalatra, kérjük egyengessék továbbra is utunkat, s még ne hagyjanak magunkra. Érezzük, hogy van kihez fordulnunk a bajban, és segítsenek

HIRDETÉSÉT feladhatja

A legkisebbek is mûsort adtak. „Amíg fiatal vagy,/Sosem gondolsz arra,/Hogy eljön az õsz is,/S elszállnak a darvak.” Ez év novemberében, mint minden évben, a fiatalok köszöntötték, s mûsorukkal szórakoztatták az idõsebb, nyugdíjas generációt. Az Egervári László Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda nagycsoportosai, 4. osztályos tanulói, az iskola énekkara színvonalas mûsorral köszöntötték a meghívottakat. Balázs Henriett énekkel, a Gála Társastáncklub képviselõi táncukkal,

minket tanácsaikkal. Nélkülük sivár az életünk, a régi idõkrõl csak õk tudnak mesélni nekünk. Ezért kérjük a jó Istent, adjon még sok-sok lágy, simogató tavaszt, s ne hozzon a kemény, hideg tél több panaszt! Köszönjük a példamutatást! Köszönjük az emberi értékeket, melyeket belénk csepegtettek, s szívbõl kívánjuk, a nap fénye ragyogja be életüket! Sz.M.

s a botfai Válicka Citerazenekar hangszeres bemutatóval nyújtott kellemes szórakozást. Végezetül a nyugdíjas klub tagjai szórakoztatták kortársaikat. A mûsor után elköltött vacsorát vidám tánc és tombolahúzás követte. Mi fiatalabbak nagyon örülünk, hogy településünk kedves nyugdíjasai megérték azt a kort, amikor már letehetik a lantot, s élvezhetik megérdemelt pihenésüket. De ne gondolják, hogy az út ezzel véget ért, hisz most következik

az Észak-Nyugat Zala havilapban. Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937; E-mail: zalataj@zelkanet.hu Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok készítése szerkesztése megbízhatóan, gyorsan! Érdeklõdni: 92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu


4

Észak-Nyugat Zala

Idõsek napja Zalaszentivánon Elsõ program az új épületben nak tovább jó egészségben – szólt az ezüsthajú, aranyszívû vendégekhez a faluvezetõ. Az általános iskolások vidám mûsora sokakat mosolyra fakasztott, majd egy délutáni uzsonnázás, önfeledt beszélgetés vette kezdetét, mely alatt mindenki apró ajándékkal és egy újabb élménnyel gazdagodott. Az Idõsek Klubjának vezetõje, Szabó Imréné láthatóan boldog volt, hogy enynyien összegyûltek, és hogy immáron van egy hely, ahol közös programokat is szervezhetnek. Vidám mûsort adtak elõ az iskolások. – Sokan mondják az idõsek Zalaszentivánon hagyományosan õsszel köszöntik a te- közül, hogy már megették a lepülés idõs lakosait. Idén kenyerük javát. Én ezt úgy gonnovember 26-án tették meg dolom, hogy megtették, amit mindezt, hogy kifejezzék hálá- várt tõlük a család, a nemzet s jukat, tiszteletüket, megbecsü- most már a pihenés éveit töllésüket azok iránt, akik hosszú tik. Aktívan és passzívan, anyai éveket töltöttek munkával, s gondokkal, gyengülõ egészségmost többnyire nyugdíjas évei- gel, a gyerekek, unokák nyújket élik. A program immáron totta örömökkel, borúval-deaz IKSZT pályázat által létrejött rûvel morzsolják a lassúbbodó közösségi (régi iskola) épület- tempójú napokat. Mindnyájan, ben zajlott. Elõször Dormán akik ma jelen vagyunk, kívánMiklós polgármester köszön- juk, hogy a több évtizede közösen kiválasztott úton haladjatötte a jelenlévõket.

Képzéssel a munkanélküliség ellen A Gyûrûs Község Polgáraiért Közalapítvány a SZÁM-PONT Kft.-vel együttmûködve pályázatot nyújtott be a Leader program keretein belül a „Képzés és kompetenciafejlesztés a helyben maradásért” célterületére. A közalapítvány a támogatási összegbõl a lakosság helyben maradását célozza meg. A projekt célja, hogy a szûkebb környezetben élõ hátrányos helyzetû emberek megfelelõ képzéshez, illetve munkalehetõséghez jussanak. A térség mezõgazdasági hagyományaira alapozva a mezõgazdasághoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése mellett a lakosság képzése, oktatása elengedhetetlen feltétele a minõségi termelésnek. A támogatási kérelem sikeres elbírálása esetén lehetõség nyílik a projekt során 45 fõ (hátrányos helyzetû) lakos 90 órás bionövény-termesztõ kép-

zésen való részvételére. Ezen kívül nagyon fontos a hulladékkezelés a térségimázs kialakítása szempontjából. A beadott pályázatban 12 fõ számára hulladékgyûjtõ és szállító szakmai képzés is szerepel, ami OKJ-s vizsgával zárul, ezzel is növelve a térség szakképzett lakosainak számát. A képzések megkezdése elõtt az alacsony iskolai végzettségû, hátrányos helyzetû felnõttek számára nagyon fontos a tanulási folyamatot segítõ, praktikus ismereteket biztosító tanulási kompetencia fejlesztõ tréning lebonyolítása, mely megkönnyíti számukra a tréninget követõ képzés tanulmányi követelményeinek teljesítését, mindez pedig közvetetten, a munkaerõ-piacon való elhelyezkedés lehetõségeit is támogatja. Gyûrûsön bíznak a beadott pályázat mielõbbi sikeres elbírálásában.

2011. november – Eddig is nézegettük az épületet, de amíg dolgoztak, még nem mertünk bejönni. Nagyon örülünk, mert kellett a falunak egy ilyen közösségi ház, ahol a szereplõk is elõ tudják adni mûsorukat, és a vendégek ugyancsak kulturált körülmények között lehetnek. Mi klubtagok havonta összegyûlünk, most egy irodalmi estet tervezünk ide, és a karácsonyi mûsor is itt lesz. Úgy gondolom, hogy most már van hol összegyûlni és talán egyre többen leszünk – mesélte vidáman Szabó Imréné több mint félszáz szépkorú társa gyûrûjében. Pataki Balázs A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Nyugdíjas találkozó Gõsfán Hagyomány Gõsfán, hogy minden év vége felé köszöntik a falu szépkorú lakosait, és egy kellemes délutánra hívják õket. Nem volt ez másképp az idén sem. Az önkormányzat hívó szavára szép számmal el is mentek november 5-én a faluházba. A nyugdíjasok elõször a Zahira hastánccsoport mûsorát nézhették meg, majd Farkas Tiborné polgármester aszszony köszöntötte a jelenlévõket. A mûsor folytatásában a Rozmaring Néptánccsoport és a KISZÖV néptáncegyüttes táncai, valamint Balázs Henriett által elõadott dalok váltották egymást, de a színpadra lépett egy-egy verssel Ambrus Anna és Vincze Viktória is. A kulturális mûsort követõen az ön-

kormányzat köszöntötte a település legújabb nyugdíjasait, majd egy meglepetés vendég, a Mercy zenekar lépett a színpadra, amely tovább fokozta a már amúgy is pörgõ hangulatot. Még egy táncverseny is kerekedett, ahol a bátor jelentkezõk egy lassabb és egy gyorsabb zeneszámra táncolhattak. Az idén sem maradhtott el a tombolasorsolás, ahol rengeteg ajándék talált gazdára. Az önkormányzat természetesen az idén is vendégül látott mindenkit egy tál ételre, amit Mázsa Imre vállalkozó készített ezen az estén. Az este hátralévõ része jó hangulatban telt, és senki sem bánta meg, hogy eljött a nyugdíjas találkozóra Gõsfán. gy.g.

Tartalmas mûsor szórakoztatta az ünnepelteket.


2011. november

5

Észak-Nyugat Zala

„Õrizd meg népeinket Európa közösségében!”

Tõkés László vendégei voltak… Balról Köcse Tibor, jobbról Bolek Zoltán. Az Európai Parlament brüsszeli székhelyén Tõkés László, vallási ügyekért felelõs alelnök európai iszlám vezetõkkel, az Európai Együttmûködés Muszlim Tanácsának képviselõivel találkozott a közelmúltban. A küldöttség vezetõje Mohamed Larussi, a Belga Muszlim Szövetség és egyben az MCCE elnöke volt, õt dr. Nadeem Elyas, a Németországi Központi Muszlim Tanács elnöke, dr. Ayyub Axel Köhler, e szervezet volt elnöke, Bolek Zoltán, a Magyar Iszlám Közösség elnöke, valamint Köcse Tibor, Nagypáli polgármestere kísérték el. Köszöntésképpen a küldöttség részérõl Bolek Zoltán egy magyar nyelvû Koránt ajándékozott vendéglátójuknak. Tõkés László egy igével köszöntötte a vendégeket: „Az Isten szeretet; és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is õ benne.” (1. Jn. 4,16). Majd tájékoztatta õket arról, hogy a Lisszaboni Szerzõdés 17. szakasza alapján az Európai Parlament részérõl intézményes párbeszéd indult mind a vallási felekezetekkel, mind pedig a filozófiai, szekuláris szervezetek képviselõivel. A Tõkés László meghívására jelen lévõ Alojz Peterle, szlovén néppárti képviselõ, egykori szlovén miniszterelnök, mint az Európai Konventet elõkészítõ bizottság egykori tagja azokról a vitákról szólt, amelyek egykoron a munkacsoport tagjai között támadták állam és egyház viszonylatában, valamint a keresztény értékek említésének ügyében. Mint mondotta, a felekezetek

közötti különbség Európában nem tartozik a kezelhetetlen ügyek sorába, kölcsönös jóakarattal és toleranciával minden vitás kérdésre megoldást lehet – és kell – találni. Hölvényi György, a néppárti frakció vallásügyi szakértõje arra kérdezett rá, milyen konkrét témákra terjedjen ki a párbeszéd, közös ügyünk ugyanis, hogy

Európában a „szeretet civilizációját” valósítsuk meg. Válaszában Mohamed Larussi megköszönte a találkozó lehetõségét, és azt hangsúlyozta, hogy a szeretetrõl és a munkáról ugyanazt vallják a muszlimok, mint a keresztények. A jövõre nézõ konkrét kérdésekre vonatkozó és dinamikus együttmûködést javasolt az európai intézményekkel. Ayyud Axel Köhler üdvözölte Tõkés László fogadókészségét és nyitottságát, és örömét fejezte ki amiatt, hogy egy határon túl élõ magyar képviselõ felel a parlament bürójában az egyházi kapcsolattartásért. Mint mondta, szervezete mind az iszlamofóbiát, mind a keresztény-ellenességet, mind pedig az antiszemitizmust visszautasítja. Ugyanakkor „szerepet akarunk találni az európai egység folyamatában, módot szeretnénk találni, hogy ezt megtehessük. Örülünk, hogy az Európai Parlamentben önökben partnerre

találtunk” – zárta szavait a németországi professzor. Tõkés László arra kérdezett rá, hogyan látják a reprezentativitás kérdését az Európában létezõ különbözõ muszlim szervezetek között. Válaszában Mohamed Larussi elnök azt hangsúlyozta, hogy nem az a legfontosabb, ki képviseli egységes módon az európai muszlimokat, hanem az, hogy egyik szervezet se mondhassa el magáról, hogy õ a közösség egyedüli képviselete. A megbeszélés végén Bolek Zoltán egy jövõre szervezendõ magyarországi konferenciára hívta meg Tõkés Lászlót, amely a keresztény-zsidóiszlám párbeszéd kérdését tûzné napirendre, és megköszönte azt az erkölcsi támogatást, amelyet az Európai Parlament erdélyi alelnökétõl kaptak. A munkatalálkozót befejezõ közös fohászban a résztvevõk azt kérték Istentõl: „Õrizd meg népeinket Európa közösségében”.

Márton-napi vigasságok Az alibánfai Lila Akác Dalkör november 12-ére meghívást kapott Zalatárnokra a helyi önkormányzat által szervezett és a községben mûködõ Kék Nefelejcs Népdalkör tagjai által tartott Márton-napi rendezvényre. A zalatárnoki jóbarátok már többször szerepeltek Alibánfán idõsek napján és falunapon is, így jó kapcsolat alakult ki a két település között. Az ünnepség a falu 600 éves, Szent Anna nevét viselõ templomban vette kezdetét, ahol Tóth András plébános emlékezett meg Szent Márton püspök életérõl, munkásságáról. Ezt követõen színes kulturális program következett a zsúfolásig telt faluházban, melyben többek között a falu lakossága Ludas Matyi történetét is színpadra állította. A Lila Akác Dalkör két dalcsokorral és egy vidám dalos-verses produkcióval lépett fel. – A vacsora kínálatáról mit sem tudva énekeltük, hogy „lúdcombokkal hajgálnának, jó bort nyújtanátok”, s lám a kulturális mûsort követõ vacsora

Az alibánfaiak meglátogatták a 600 éves templomot. sült libacomb és bõven kínált bor volt. Nehezen is álltunk fel az asztaltól. Köszönjük a vendéglátóknak a meghívást, a finom és bõséges vacsorát, mindenkinek ajánljuk, hogy látogassa meg a kis falu templomát – mesélte vidáman Magyarné dr. Huszár Tünde, a csoport tagja. A faluban az év vége bõvelkedik majd programokban,

december elején lesz a hagyományos Mikulás-ünnepség, ahol a helyi gyermekek verssel, dallal köszöntik a nagyszakállút. Az ünnepek elõtt a zalaszentiváni iskola tanulói adnak mûsort a mindenki karácsonya programon, Szenteste elõtt pedig délelõtti mesefilmvetítéssel várják a gyerekeket. Pataki Balázs


6

Észak-Nyugat Zala

2011. november

Õszi nyüzsgés a szentiváni oviban

Igazi élmény volt a gesztenyesütés. A szokásosnál is mozgalma- jegyében telt. Elsõ programsabban köszöntött be az õsz a za- ként egy befõttekbõl, lekvároklaszentiváni óvodában. Miköz- ból és különbözõ zöldség és ben a szomszédban az „utánpót- gyümölcstermésekbõl összelás”, vagyis a bölcsõdések ottho- gyûjtött kiállítást rendeztek, na készült a nyitásra, az ovisok melyet két hétig a szülõk is a kompetencia elvû oktatás ré- megtekinthettek. Az októberi vén változatos programokkal töl- egészségnapi rendezvények petötték a legszínesebb évszakot. dig már szervesen kapcsoA legkisebbek és középsõ- lódtak az összegyûjtött termésök 22-22, a nagyok pedig 25 sekhez, s a diószedés, terméfõvel kezdték a tanévet, mely nyek kóstolása, gesztenyesütés az elsõ hetekben az óvodára pedig már igazán õszi tevévaló rá- illetve visszaszoktatás kenységnek bizonyult.

– A gyermekek különbözõ életkorban másként találkoznak a tûz fogalmával, és óriási élmény volt nekik, hogy õk is részt vehettek a gesztenyesütésben. Némelyikük még vidéki gyerekként sem evett ilyen formában gesztenyét. Ezzel a programmal indult az egészségsorozatunk, s október közepén pedig az intézmény dolgozóival közösen egy egész délelõttös vetélkedésre hívtuk a gyerekeket. Az óvodán belüli versengésen a majd' hetven gyerek vegyes csapatokra lett osztva, és állomáshelyenként feladatok vártak rájuk. Összekötöttük a kellemest a hasznossal, hiszen a kiállításunkat gyakorlatilag ekkor szedtük szét, – avatott be a programokba Pozsogárné Pintér Éva óvodavezetõ. A gyerekek az egyes gyümölcsök felhasználásának megismerése mellett kreativitásukat aszfaltrajzversenyen, mozgékonyságukat pedig ügyességi versenyeken bontakoztatták ki. Az óvodai programokhoz az intézmény támogatására létrejött alapítvány havonta támogatja az elõkészületeket, így a

novemberi Tökéletes Napot is segítették. A tökös-mákos rétest, a panírozott cukkínit és a tökprószát bárki az asztalára képzelheti, melynek elkészítésénél ez alkalommal a gyerekek segédkeztek. A konyhában megmaradt „tökházak” figurákká, lámpásokká változtak, s a különbözõ szemes termések pedig termésképeket alkotva hasznosultak. Az intézményben november végéhez közeledve már javában folyt a készülõdés, ötletelés az adventi idõszakra, melyet jótékony célú vásárral nyitottak meg. Az idei sûrû tanévhez hûen a Mikulás érkezését is több program „harangozza be”. A Zaláért Egyesülettel közösen egy nyári nyertes pályázatnak köszönhetõen az óvodások a tanévben összesen hat alkalommal interaktív báb, zene és táncfoglalkozásokon vehetnek részt. Az egyik apukának, Borsos Miklósnak köszönhetõen alkalomhoz illõ mûsorok, illetve a pályázat által bábjáték hangolja rá a gyerekeket a „nagyszakállú” és a Jézuska érkezésére. Pataki Balázs

Idõsek köszöntése Alsónemesapátiban „Nincs senki olyan jó, nincs senki olyan szép, nincs senki olyan, mint az én mamám …” – szólt a jól ismert dalocska nagyszülõre való átköltése, mely bizonyára minden nagyanyát megérintett az Alsónemesapátiban november 12-én tartott idõsek napi köszöntésen. A szépkorúakat elsõként Balaton Józsefné polgármester köszöntötte, majd a dobronhegyi Nagy Ádám népdalokat összefûzõ hegedûjátéka bûvölte el a megjelenteket. Az összejövetel az óvodások mûsorával folytatódott, akik a mûsor közben is kiintegettek, mosolyt csalva ezzel az õket hallgató nagyszülõk arcára. – A gyermeki mosoly nagy ajándék az idõsek számára. Õk is voltak egykoron ifjak, és amíg tudják, osszák meg tapasztalataikat, emlékeiket a mai gyerekekkel! – nyitotta meg az iskolások mûsorát Szabó Katalin intézményvezetõ, majd a tanulók verssel, énekekkel köszöntötték a mamákat, papákat. A falu ifjai nevében Kéner Petra

Vidám mûsorral köszöntötték a szépkorúakat. szavalta el Óbecsey István ismert költeményét, majd a nemesapáti ifjak a modern nyugdíjasokat megjelenítõ tánccal kacagtatták a közönséget. Sömenek István plébános az adventre való készülõdéshez kapcsolódó szavai mindenkit elgondolkodtattak: – Az elsõ szó a háláé és a köszöneté, hogy itt lehetünk,

mert nem természetes dolog, hogy sokan 70-80 évesen itt ülhetnek. A hosszú élethez a gyermekek, unokák, dédunokák szeretete is szükséges. A legjobb kívánságunk pedig az lehet a fiataloknak, hogy legyenek õk is egyszer öregek, éljék meg azt, amit mi már megéltünk. Harmonikus, amikor több generációt látni együtt, ami ma már sajnos ritka. A mai nap nem piros betûs ünnep, de a szívünkben legyen az! – szólt az érseki tanácsos. A falu idõsei az ünnepség végeztével emlékekkel feltöltõdve, és kezükben egy-egy apró ajándékkal mehettek haza. – pb –

Hirdetésszervezõket keresünk a megye minden részébõl! Érdeklõdni lehet: 92/596-936, 8-12 óráig, illetve 30/378-4465.


2011. november

7

Észak-Nyugat Zala

Lakhegy megtartja a lakóit A takaró széléig nyújtóznak az élhetõ kisközségben Mindig jó szomszédságban élt Lakhegy a környezõ településekkel és a térségi társulás községeivel. Ma is közösen tartják fenn az egervári iskolát és a lakhegyi óvodát, ahova egy kölcsönösen elõnyös megállapodás alapján Páliból is járnak gyerekek. Méhes Máté polgármester 1990-tõl a falu vezetésében dolgozik. Az elsõ szabad választáson Lakhegyrõl egyedüli képviselõként jutott be az egervári testületbe, amelyben alpolgármesterré választották, majd az Egervártól való különválás és a helyi önkormányzati választás – 1991 június 2. – óta polgármesterként dolgozik a falu javáért. – Szinte nulláról indultunk és a lehetõségeket mindig igyekeztünk kihasználni, így jutottunk elõre fokról fokra – tekint vissza. – Örököltünk egy igény híján nem mûködõ idõsek otthonát, amelyet be is kellett zárni, volt egy félig-meddig mûködõ kultúrházunk, egy közös óvodánk... Sorjában felújítottunk mindet. A kultúrházat kétszer is, utoljára 2006ban, 23 milliós beruházással hoztuk olyan szintre, hogy színvonalas térségi rendezvényeket is itt tarthatunk meg: kulturális találkozókat, vadászüléseket és további hivatalos és szórakoztató eseményeket. Több, mint 15 éve indítottuk a saját óvodánkat, ami jelentõs megtartó erõt képvisel. Kiépült a gáz- és szennyvízhálózat, megoldottuk a hulladékszállítást. Tulajdonképpen a városokéval egyenértékû az infrastruktúránk. Mintegy 10 éve enegiatakarékos közvilágítása van Lakhegynek, csillagpontos TV-hálózat mûködik, felújítottuk a templomot, a ravatalozót, ahol legutóbb kis öltözõt is kialakítottunk a plébános úrnak. Utakat is sikerült felújítanunk. Az ünnepeinket: szüreti felvonulást, borversenyt, nyugdíjas találkozót és a többit szépen megtartjuk. Mi adunk otthont a nagy érdeklõdéssel kísért térségi vers- és prózamon-

dó versenynek, melyrõl már szintén olvashattak e lapban. A '92-es falunapon mi sütöttünk elsõként ökröt a megyében! – Ennek megfelelõen talán nincs is tennivaló… – fogom tréfára. – Vannak terveink, bár a mai helyzetben kisebb léptékben kell tervezni. Az éves költségvetésünk mintegy 45-50 millió forint. Nem jelentõs az iparûzési és súlyadó bevételünk, az óvoda fenntartása pedig nagyon sokat felemészt. Igyekszünk kihasználni az adódó pályázati lehetõségeket, s az önrészre lehetõség szerint tartalékolunk. Most éppen a sportöltözõ felújítására egy kétmilliós Leader pályázat elbírálását várjuk, amelyhez társadalmi munkában tehetjük hozzá a 25 százalékos önrészt. Ez nem okoz gondot, hiszen a közösségi célokra mozgósítható Lakhegy lakossága. Nagyon fontos, hogy az elmúlt két évtizedben soha nem voltunk forráshiányosak, sok hasonló adottságú településsel szemben. Soha nem kellett mûködési hitelt felvennünk! Úgy kell gazdálkodni, ahogy a lehetõség engedi. A hegyi utakat fontos lenne felújítani és vízvezetéket létesíteni a hegyi utcában… folytatni az eddigi munkát, szépen karbantartani és mûködtetni az intézményeinket. Sajnos sok a faluban az idõs ember, és egyre fogyatkozunk. A rendszerváltástól fogva 570rõl 490-re csökkent a lélekszám. De elmondhatjuk, hogy elvándorlás nem tapasztalható, betelepülés annál inkább. Az utóbbi években közel húsz fiatal és középkorú család költözött Lakhegyre. Az óvodánkba 15 gyerek jár a páli apróságokkal együtt, az egervári iskolába 42 lakhegyi gyerek. Örömmel újságolhatom, hogy az utóbbi egy év alatt öt gyermek született Lakhegyen – szemben az elõzõ idõszakkal, amikor egy sem! Mindez bizakodásra ad okot és azt igazolja, hogy élhetõ, szép kis falu Lak-

www.zalatajkiado.hu

Lakhegy kultúrháza számos helyi és térségi rendezvénynek ad otthont. hegy. Jól mûködnek a helyi kulturális egyesületek, civil szervezetek. A tûzoltó egyesület, sportkör, daloskör, polgárõrség, hagyományõrzõ csoport, s nem utolsósorban a Lakhegy Községért Alapítvány sokat tesz a közösségért. A helyi rendezvényeken túl számos távolabbi jeles programon részt vesz Lakhegy, így például kezdettõl járunk a novai aratóversenyre, a zalabaksai zsúppkötõ és cséplõversenyre… – A megélhetés hogyan alakul Lakhegyen?

– Itt bizonyos mértékig mindenki megtermeli a családjának a létfenntartását. A munkanélküli-helyzetünkre jellemzõ, hogy amikor szüksége lett volna az önkormányzatnak férfi közhasznú munkásra, nem találtunk! Regisztrált munkanélküli elvétve ha akad, bár valójában van néhány munkanélküli a faluban. Így néhány család segélyre szorul, amelyet igyekszünk kielégíteni. Nem dúskálva, de nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben várjuk az ünnepeket. Farsang Lajos

Zala Speedfitness Egészség • hát-és derékfájás enyhülése • vér-és nyirokkeringés javulása

Cellulit kezelés • kötõszövetek erõsödése • zsírszövet csökkenése

Izomépítés • az izmok kíméletes felépítése minimális ín-és izületterhelés mellett

Ajándékozzon egészséget születés- és névnapra, karácsonyra! Bérlet vásárolható: Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 13. (OTP mellett) Bejelentkezés: +36-30/595-1114 www.facebook.com/zalaspeedfitness www.zalaspeedfitness.hu


8

Észak-Nyugat Zala

2011. november

CZOTTER IRODATECHNIKA Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36. Másológépek, egyéb irodagépek, Tec Ma és Samsung pénztárgépek, kellékanyagok értékesítése és szervize. Másológépek bérelhetõk. Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824

Fõzni jó! Amikor a fenyõfa elszaladt Mindjárt itt a karácsony. Még több a tennivaló, „amikor még a Jézuska hozza a fát.”, hiszen nem akarunk lebukni. Gyermekeink csillogó tekintete karácsonykor viszont ezért mindig kárpótol. Balázs barátom is így volt ezzel. Nem kis szervezkedést igényelt a fenyõfa becsempészése a házba. Minden évben sikerült úgy megszervezni, hogy még a gyerekek hazaérkezése elõtt a fa is megérkezzen. Azonban egyik évben a gyerekek értek haza hamarabb. A fa viszont még valahol úton volt. Most mi legyen? – nézett Balázsra ijedten felesége, mert szerették volna a karácsony varázsát a gyerekeknek minél tovább fenntartani. Nyugi, nyugtatta feleségét, valahogy majd megoldjuk. A helyzet nem volt egyszerû. A fenyõfát úgy kell hátravinni, hogy a nappali hatalmas ablakaiból a gyerekek ne vegyék észre. Balázs mindenre elszántan megfogta a fát, miközben a felesége jelzett, viheti hátra. Kommandós módjára lopakodott el az ablak elõtt a fenyõfával. A gyerekek a nappaliban, dvd-t néztek, ám egy pillanatra a kisebbik mégis kinézett. Látta, hogy egy fenyõfa szalad el a ház mellett. Nézzétek, nézzétek!!! És rohant ki az összes gyerek. Hát eddig tartott, most lebuktunk keseredett el a feleség. Hajszálon múlott, hogy Balázzsal már a fa nélkül találkoztak a gyerekek. Valami leírhatatlan lelkesedéssel újságolták: Képzeld apa, az elõbb egy fenyõfa szaladt el a ház elõtt!… mxm lakberendezés: Miszori Imre


2011. november

Észak-Nyugat Zala

9

Átadták a Sürgõsségi Centrumot Nagypáli és Szaúd-Arábia… Amíg napjainkban az egészségügyi ágazat intézményeinek nagy része pénzügyi és személyi feltételek elõteremtésével küzd, addig a Zala Megyei Kórház jelentõs beruházás végére tett pontot. A Zala Megyei Önkormányzat TIOP pályázat sikeres beadása adott lehetõséget a részleg kialakítására, amelyre a Támogatási Szerzõdést 2010. április 21-én írták alá, a megyei önkormányzat és a Strukturális Alapok Programiroda között. Az intézmény új osztályát, a volt traumatológiai (baleseti) helyén, összesen 1300 négyzetméteren hozták lére. Fõ tevékenységi területe és feladata, a sürgõsségi betegellátás korszerûsítése, az integrált, optimális feladatmegosztás, valamint a hozzáférhetõség esélyegyenlõségének elérése. A megyei kórház Sürgõsségi Centrumának átadása 2011. november 25-én, ünnepélyes keretek között történt. A meghívott vendégek közül elsõként dr. Cserháti Péter, a

januárjában az alapkõletételre, a kivitelezési munkálatok nehézségeire. Elégedettségét fejezte ki a végeredmény láttán, amelyet az Európai Unió és az Európai Fejlesztési Alap 637 millió forintos támogatásával és a Zala Megyei Önkormányzat által biztosított 70 millió forintos önrész hozzáadásával került megvalósításra. A napi 24 órás ellátás 100-120 beteget képes majd fogadni, ahol 3 ágyas intenzív felszerelésû kórterem is mûködik majd. A 12 órás mûszakban 4-5 orvos, valamint 1416 szakdolgozó gondoskodik a szakszerû és zavartalan betegellátásról. Az ápolási idõ csökkenése költségmegtakarítást jelent, ami nem elhanyagolható szempont az egészségügy mai helyzetét ismerve. Az új részlegbe való belépés egykapus rendszerû lesz a gyors és defenzív gyógyító munka érdekében, amely alapján a betegellátás sorrendjét a súlyossági állapot fogja eldönteni. Fontosnak tart-

Az idegenforgalom kiemelt szerepet kapott a megbeszélésen. A Nagypáli Fejlesztési Öve- tõségeinek mind szélesebb közet Kft. kapcsolatrendszerének rû kiaknázásáról, amelynek sokiépítése során Szaúd-Arábia rán konkrét elképzelések is megmagyarországi nagykövetségé- fogalmazódtak. Ezek közül emnek vendégeként Köcse Tibor, líthetem az egymás kultúrájáNagypáli polgármestere, vala- nak, történelmének jobb megismint Bolek Zoltán, a Nagypáli merését, amely a gyakorlatban Fejlesztési Övezet ügyvezetõ akár a fejlett távoli ország beigazgatója a nagyköveti reziden- mutatkozását is jelentheti egy cián tárgyalt Szaúd-Arábia ma- kiállítás keretében térségünkgyarországi képviseletének leg- ben. Az elképzelt befektetési és fõbb vezetõjével, Nabeel Khalaf beruházási lehetõségek közül Ashourral. A tárgyaláson je- fõleg az idegenforgalom fejleszlen volt Mohamed Gesmelsid tése kapott fontos szerepet – Ibrahim, Szudán közép-eu- mondta Köcse Tibor lapunknak. A találkozón meghívást karópai ügyekért felelõs diplopott Nagypáliba a nagykövet, matája is. – A baráti hangulatú eszme- amit köszönettel elfogadott. A cserén szó esett a nemzetközi látogatás idõpontjáról késõbb és térségi együttmûködés lehe- születik döntés.

Meglepetés Zalaistvándon Dr. Nagy Tamás fõorvos mutatta be az új részleget. Nemzeti Erõforrás Miniszté- ja a lakosság kellõ tájékoztatárium helyettes államtitkára szólt sát, hogy az emberek tudatában a vendégekhez. Mint mondta, a legyenek a szolgáltatás jellegétraumatológia mára már átala- vel, elõnyeivel, amely magába kult a szakmák rendjét és a po- foglalja a gyerek-sürgõsségi elliklinikai hátteret érintve. A látást is. A Zala Megyei Kórház közeli centrum kialakításával lehetõség lesz a szelekcióra, amely a célkitûzését a kardiogiai részkivizsgálást és a hazabocsájtást legen történõ nagymérvû beruilleti, ily módon a kórház is te- házás foglalja magába. Az avató ünnepség zárásaként a vendéhermentesítheti magát. A fenntartó képviseletében gek az osztály orvosainak és Manninger Jenõ, a Zala Megyei szakdolgozóinak – többek közt Közgyûlés elnöke rávilágított dr. Nagy Tamás osztályvezetõ arra, hogy mivel állami kézbe fõorvosnak, dr. Huszár Tündékerülnek az egészségügyi léte- nek és dr. Aporfi Lászlónak, sítmények, így ebben a tisztsé- valamint a fõnõvérnek, Pakságében utoljára tesz eleget az né Hóbor Máriának – invitáláilyen jellegû kötelezettségének. sára megtekintették a sürgõsséA Zala Megyei Kórház fõ- gi betegellátó osztályt, amely igazgatója, dr. Csidei Irén vissza- 2012. január. 2-án reggel 8 óráemlékezett a négy évvel ezelõtti tól fogadja a betegeket. tervezési folyamatra, majd ez év Török Irén

Zalaistvándon az idõsek klubjának tagjai adventi ajándékot készítettek a falu lakóinak. A lelkes tagok, a klub dolgozói és a falugondnok több héten keresztül foglalatoskodtak az adventi koszorúk készítésével. A céljuk az volt, hogy a falu minden portájának kapu-

jára kerüljön egységes díszítésû szép adventi koszorú. Ezzel a kis szeretetteljes ajándékkal bensõségesebbé szeretnék tenni az advent és a karácsony idõszakát Zalaistvándon a helyi lakosok és az átutazók számára is. (kfzs)


10

Észak-Nyugat Zala

2011. november

Szükség van az új típusú bankra! Bemutatkozott a Széchenyi István Bank és a Széchenyi Hitelszövetkezet A Széchenyi István Hitelszövetkezet és a Széchenyi Bank Zrt. közös fórumra invitálta meglevõ és leendõ partnereit november 24-én a zalaegerszegi Kamarák Házának Széchenyi termébe. A rendezvényt Pintér László országgyûlési képviselõ és dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke is megtisztelte jelenlétével. A vendégek összefogott ismertetõt hallhattak a 100 százalékban magyar tulajdonú bank és a szövetkezet kínálatáról, majd interaktív beszélgetés során ismerkedhettek meg a lehetõségekel. A szövetkezet célja – szemben a kereskedelmi bankokkal – nem extra bevétel elérése, hanem az etikusan nyereséges mûködés a fejlõdés érdekében, a tagok segítésével – hangzott többek közt a levetített rövid bemutató filmen. Szerény nyereséggel, tisztességben, a magyar vállalkozókért és a hazai vidék fellendüléséért dolgoznak a bank és a szövetkezet munkatársai. A Széchenyi Bank célja nem kisebb, mint a nemzetközi bankokkal szemben valódi hazai alternatívát kínálni. Töröcskei István, a Széchenyi István Hitelszövetkezet el-

nöke elmondta: amennyiben az országot új alapokra kívánjuk helyezni és új lendületet akarunk adni a vidéknek, azon keresztül pedig a mezõgazdaságnak, akkor elkerülhetetlen, hogy magunkat megszervezzük, s az ötlethez társakat szerezzünk. Az elnök utalt rá, hogy a nehéz helyzetekben – kezdve a Trianon után talpra állástól, a második háború utáni helyzeten át a mai válsághelyzetig – mindig az összefogás, a hitelszövetkezetek társadalmi felelõsségvállalása segítette a gazdaság felélénkülését. Hangsúlyozta, hogy ma is azt a történelmi pillanatot éljük, amikor összefogásra van szükség. Ma a legsürgetõbb tennivaló a meglevõ hitelszövetkezetek megerõsítése és újak létrehozása. Ezért az egész országból várják a partnereket, akik jelentõs érdeklõdést tanúsítanak. Bárány Lajosné, a Széchenyi Hitelszövetkezet ügyvezetõ igazgatója ismertette a múlt eredményeit, a szövetkezeti taggá válás lehetõségeit, s a meglevõ és új szolgáltatásokat és termékeket, a vállalkozói és lakossági számlavezetést és hiteleket. Az újdonságok közt az internet

Bárány Lajosné, a Széchenyi Hitelszövetkezet ügyvezetõ igazgatója ismerteti a szövetkezet újdonságait. Mellette Töröcskei István. alapú biztonságos házibank szolgáltatást is bemutatta. A vendégek megismerhették a pénzintézet újonnan bevezetett VISA Classic típusú lakossági kártyáját is, amelyet a Széchenyi István Hitelszövetkezet forgalmaz. Szakács Tibor, a tavaly alakult Széchenyi Kereskedelmi Bank elnök-vezérigazgatója beszédében kiemelte, hogy a magyar vidék, a mezõgazdaság és élelmiszeripar, a kis- és középvállalkozói kör ma nem kap

Élelmiszerosztás advent küszöbén

Hosszú Jánosék is kaptak a szállítmányból. A Gyermekétkeztetési Alapítvány az EU Élelmiszersegély 2011. programból biztosított különbözõ élelmiszerek igénylésére évente pályázatokat ír ki, mely során a hátrányos helyzetû települések rászoruló személyei két alkalommal részesülhetnek támogatásban. Nemesapáti már negyedik évben igényelte az adományt, melyhez elõzõleg a lakosság rászorultságát tükrözõ tanulmányt is be kellett nyújtania. – Az adományként kapott termékek általában alapvetõ élelmiszerek: liszt, száraztészta

és cukor. Idén november végén kaptuk meg a második szállítmányt, melynek nagy részét már kiosztottuk. A lakosság közel nyolcvan százaléka, 425 fõ kapott támogatást. Összesen 2,5 tonnányi élelmiszerhez jutottunk, amiben volt instant sült tészta, krémmel töltött keksz, cukorborsó konzerv, omlós keksz, és négy tojásos spagetti. Mindenki örömmel fogadta, sõt többen már hónapokkal ezelõtt érdeklõdtek a második részlet felõl – fejtette ki Gáspár Zoltánné polgármester.

A településeken sajnos egyre több a rászoruló ember, így a minimálbérért dolgozók, a kisnyugdíjasok, a gyesen/gyeden levõk, a többgyermekes családok, a szociális segélyezettek, rokkant nyugdíjasok mind-mind a támogatandók körébe tartoznak. A nyertes településekre csupán a szállítási díj fizetése jut, melyet Nemesapáti mindig Alsónemesapátival, Kisbucsával és Nemeshetéssel közös teherautón hozat haza a fõvárosból. Az élelmiszer adományt helyben már Nemesapáti falugondnoka, Benkõ Jánosné osztotta ki a közmunkások segítségével. Szintén a települést érintõ hír, hogy az önkormányzat pályázatot adott be a Gyermekétkeztetési Alapítvány és a Lidl közös kiírásán 8 fõ óvodás étkezési csomagjára. November 29-én elkezdõdött a nyugdíjas klub hagyományos „kilencedelése”, melynek során a „Szállást keres a Szent Család” liturgiával gyûlnek öszsze advent kilenc hétköznapján. December 4-én 14 órakor Mikulás ünnepség, 18-án 17 órakor pedig karácsonyi mûsor várja helyieket, nem elfeledkezve a hagyományos lucázást és betlehemezést. Pataki Balázs

megfelelõ támogatást, ezért nem képes növekedni, sõt, esetenként a napi léte is veszélyben kerül. Ezt a rést kívánja betölteni a pénzintézet, amelyet a kereskedelmi bankok hagytak itt a válság következtében. – Naponta visszaigazolódik az a tétel, hogy szükség van arra, hogy egy újszerû banki megoldás jelenjen meg a magyar piacon, s olyan konstrukciókat nyújtson a stratégiai partnereinek, amelyekkel hatékonyabban láthatják el a feladataikat – szögezte le Szakács Tibor. A találkozón számos olyan erény megfogalmazódott, amelyet a Széchenyi Bank Zrt. és a Széchenyi István Hitelszövetkezet magáénak tudhat. Olyan tevékenységet folytatnak, olyan rendszerben, amely száz év óta igazolta a létjogosultságát. A bank nem vett részt kockázatos tõkemûveletekben, s nem helyezett el befektetéseket bizonytalan alapokban. Nem kötötték össze a betéti termékeket soha olyan befektetési alapokkal, amelyek nem védettek garanciával. A szövetkezeti rendszerben a tagok is a döntések részesei, amelyek a személyes ismertségre és a bizalomra épülnek. A Széchenyi Bank és a hitelszövetkezetek az egész országban felfejlõdõben vannak, s méltán jelenthetik a magyar gazdaság kilábalásának fontos alappillérét – csendült ki a fórumon az ismertetõbõl, s a hozzászólásokból. Farsang Lajos

TV- és Híradástechnikai híradástechnikai Szerviz

- TV javítás - TV javítás - DIGI - DIGI TVTV zalaegerszegi zalaegerszegi forgalmazója forgalmazója - Mindig - Mindig TVTV - 7-digitális 7 digitális csatorna csatorna havidíj havidíj nélkül! nélkül! - -Távirányítók Távirányítókforgalmazása forgalmazása - Digitális - Digitális mûholdas mûholdas televíziózás televíziózás

Zalaegerszeg, Ady u. 31. Tel.: 92/510-865, 30/318-9631 30/692-3599 E-mail: postmaster@elektroservice.t-online.hu


11

Észak-Nyugat Zala

2011. november

„Advent, advent, gyertya ég…” Projektindító nap az Egervári László Általános Iskolában A 2009-ben indult TÁMOP 3.1.4 pályázat alapján a kidolgozott projektek folytatódnak, s a pedagógusok azon munkálkodnak, hogy minél érdekesebb programokat, tevékeny-

ségeket szervezzenek a diákok számára, hogy emlékezetessé tegyék ezeket a napokat. A három hetet meghaladó adventi rendezvénysorozat november 25-én, pénteken 8 órai

Ez tök jó volt…

Felidézték az adventi ünnepkör érzésvilágát.

Az õszi témahét jegyében 3. alkalommal került sor a Tök jó túrára Zalaszentivánon. A résztvevõknek (gyerekek, szülõk, pedagógusok) töklámpással jelölt ellenõrzõpontokat kellett felkeresniük, ahol az õszhöz és a betakarításhoz kapcsolódó tréfás feladatokat oldottak meg. A túrát sikeresen teljesítõk (63 fõ) a visszaérkezés után emléklapot kaptak. Ugyancsak a témahét keretén belül került sor a Mándli család (Manyi, Evelin, Dzsesz-

szika és Tamás) alkotásaiból (festmény és grafika) készült kiállítás megnyitójára. Az intézmény fontos feladatának tartja a kultúra közvetítését. Elsõsorban az iskolához kötõdõ alkotók munkáit mutatja be, remélve, hogy példaként szolgálnak a kiállítók az iskola jelenlegi tanulói számára, hogy szorgalmas munkával, kitartással és persze tehetséggel eljuthatnak arra a szintre, hogy munkáikkal saját maguknak és másoknak is örömet szerezzenek.

Ökoiskola lett 2011 nevezetes év a zalaszentiváni tagintézmény történetében, hiszen a Nemzeti Erõforrás Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium a több éve tartó környezettudatos magatartásra, az egészséges életmódra nevelés és a környezetvédõ-, és turisztikai tevékenység elismeréseként ökoiskola címet adományozott az intézménynek. Az ökotevékenység jelen van a tanórákon és a szabadidõs tevékenységben egyaránt. Kiemelt figyelmet fordítanak a tanulói aktivitásra, önállóságra, a szülõk és az intézmény nem pedagógus dolgozóinak, valamint a civil szervezeteknek a bevonására. A tevékenységük a teljesség igénye nélkül: – hasznosanyag gyûjtés – az iskolai hulladék szelektív elhelyezése – takarékos energiafelhasználás – gyümölcsfa és kerti zöldhulladék komposztálása – sziklakert, gyógynövénykert kialakítása – õshonos gyümölcsfákból tanösvény létrehozása – népszokásokhoz, hagyományokhoz fûzõdõ kézmûvesház szervezése – túrák szervezése, veszélytérkép készítése – gyalogosan és kerékpárral iskolába járók számának növelése.

kezdettel a projektindító nap ünnepélyes megnyitójával kezdõdött. Az iskola tanulói és énekkara verseikkel és dalaikkal felidézték az adventi ünnepkör érzésvilágát, hangulatát. Kenessey Tibor igazgató néhány szóval útnak indította a programsorozatot, melynek során az adventtel és az adventi idõszakkal kapcsolatos érdekes feladatok és tevékenységek várják iskolánk tanulóit. Minden hétfõn az advent jegyében gyertyagyújtásra kerül sor, egy-egy karácsonyi dal, illetve szavalat kíséretében. Mindenki találhat kedvére való elfoglaltságot a programok széles skáláján. A sportolni vágyókat várja a Mikulás Kupa keretében megszervezett foci és kézi bajnokság, s ügyességi versenyek. A kézmûves foglalkozásokon készíthetnek a tanulók karácsonyfadíszeket, karácsonyi képeslapokat és ablakdíszeket. Agyagozásra, gyertya-

öntésre, gipszöntésre és mézeskalács sütésre is sor kerül ezen idõ alatt. December 11-én Egerváron az Adventi Vásár várja portékáival és kulturális programjaival az érdeklõdõket, ahol tanulóink és pedagógusaink is bemutatkoznak az addig készített, adventhez kapcsolódó termékeikkel. December 15-én délután a Hóhullásban címû bábelõadást láthatják a tanulók. Akik szívesebben használják a fejüket, mint a kezüket, adventi fejtörõ játékunkban vesznek részt négy héten át. Minden osztály izgalommal készül a Mikulás, illetve a karácsonyi bulira, ahol kedvükre szórakozhatnak. Adventi projektünk hagyomány szerint az 5. osztályosok karácsonyi mûsorával zárul, ahova szeretettel várjuk iskolánk volt tanárait és meghívott vendégeinket. Sz.M.

Észak-Nyugat Zala Kistérségi havilap Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér Szerkesztõségi ügyfélszolgálat: 8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381. Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937 E-mail: zalataj@zelkanet.hu Kistérségi iroda: Nagypáli, Arany J. u. 26. • Tel.: 92/564-055 ISSN 2061-361X Készült: Göcsej Nyomda Kft. Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. • Tel./fax: (92) 316-783


12

2011. november

Észak-Nyugat Zala

Disznók elõjegyezhetõk Nagylengyel

Hungarikum

– Bér- és kereskedelmi fõzés – Palackozás – Kis- és nagykereskedelmi értékesítés – Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet! Telefon: 92/380-037, 30/3358-311

Négyesmentes állományból, kitûnõ húsfajta 25-35 kg-os süldõk eladók: 550 Ft/kg Zalaszentiván

Érdeklõdni: 30/478-6485

Felhívás!

kisüsti pálinkafõzõ és kosárfonó verseny Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és Nagypáli Község Önkormányzata elsõ alkalommal rendezi meg a kisüsti pálinkafõzõ és kosárfonó versenyt. A rendezvény helye: Nagypáli-közösségi ház mellett felállított rendezvénysátorban A rendezvény ideje: 2011. december 28. (szerda) 10,00 óra Nevezési díj: 10.000 Ft A pálinkafõzõ versenyen való részvétel feltételei: – a jelentkezési lap határidõben való visszaküldése – minimum 50 liter gyümölcsbõl érlelt alapanyagot kell hozni – lepárló berendezést –A pálinkafõzõ berendezéshez gáz és gázégõ fejet hozni kell A teljes folyamat befejezéseként az általunk biztosított üvegbe kerül a nevezõk által készített pálinka. A minõsítést a szakemberekbõl álló zsûri végzi. A zsûri a hozott mintákat is minõsíti! Minden csapatnak minimum 5 üveg pálinkát, mint kistérségi helyi terméket kell a rendezõség részére átadni. Ezt követõen egyedileg felcímkézve promóciós anyagként kezeljük. Minimum 5 fõs csapatoknak kell indulni és a pálinkafõzés közben kosarat kell kötni, aminek akkorának kell lenni, mint a pálinkafõzõ üstje. A kosárfonáshoz az alapanyagot Nagypáli önkormányzata biztosítja. A rendezvény ideje alatt büfé (étel ital vásárlása biztosított lesz.) Felhívjuk a falvak lakosságát, hogy a mellékelt jelentkezési lapon 2011.december 10-ig jelezzék részvételi szándékukat! A rendezvény sátorban kerül megrendezésre, ahol a rendezvényt szórakoztató programok kísérik A jelentkezési lapok visszaküldését: Kistérségi Iroda, 8912, Nagypáli, Arany J. u. 26. címre kérjük. Várunk minden érdeklõdö a rendezvényre! Szervezõk

Jelentkezõ neve:…………………………………….......... Csoportvezetõ neve, telefonszáma:………………….... ................................................................................. A csoport létszáma:…………………………………......... Technikai és egyéb igények:…………………………...... ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. Dátum:…………………………………….. ……………………………....... Csoportvezetõ aláírása

Észak-Nyugat Zala  
Észak-Nyugat Zala  

Észak-Nyugat Zala

Advertisement