Page 1

XII. évfolyam 8. szám 2011. augusztus Kistérségi havilap

Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával

Napkorona Fesztivál Nagypáliban

Köcse Tibor, Hegedûs Péterrel és Kulcsár Bélával adta át a parkot. Nagypáliban évek óta ki- sek Közti Európai Bajnoksáemelt fontosságúnak tartják a gán (RES Champion), ahol töbnapenergia felhasználását, mely bek között francia, német, törekvésüket idén a hazai Nap- olasz és cseh versenyzõk melkorona Bajnokságon ezüst- lett saját kategóriájában a máéremmel ismerték el. A tele- sodik helyet érte el. Az alig pülés képviseltette magát a 480 lakosú település példaérMegújuló Energiák Települé- tékû napenergiás és biomasz-

szás beruházásainak köszönheti az elismerést, amelyekkel a falu teljes hõenergia igényének 70 százalékát megújuló erõforrásokból fedezik. A településen minden évben augusztus idusán megrendezett több napos rendezvény ettõl az évtõl pedig méltán viseli a Napkorona Fesztivál nevet. – Reméljük, hogy sok követõje lesz a településen zajló megújuló energiák felhasználásának, melyet a fesztiválunk nevével is szeretnénk reklámozni. Az idei programon minden korosztálynak próbáltunk programot kínálni, így a szombat délután mulatós jellegû volt, ahol családokkal, és az idõsebb generációval telt meg a sátor. Vasárnap este pedig a keményebb rock stílus képviseltette magát, ami más korosztályt érdekelt. Az új nevet, és az új helyszínt hagyományteremtõ szándékkal találtuk ki, többen vannak, mint a tavalyi helyszínen, és kisebb a

Egy délután a kultúra jegyében Augusztus 6-án Zalaszentivánon rendezték meg az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás 11. ifjúsági és 15. kulturális találkozóját, amelynek már második alkalommal adott otthont a település. A megnyitón Dormán Miklós polgármester, a társulás alelnöke köszöntötte a résztvevõket, majd Köcse Tibor, a társulás elnöke nyitotta meg az eseményt. Beszédében elmondta, hogy ez a kistérségi társulásnak az egyik legfontosabb és legszínvonalasabb rendezvénye, amely 15 éves múltra tekint vissza, és meghatározza a térség kulturális életét. Az elnök azt is fontosnak tartotta, (Folytatás a 2. oldalon)

Színpadon a szentiváni ovisok.

kockázata egy (ár)vizes bulinak, amirõl ugyanakkor még mindig sokan élményszerûen mesélnek. A faluház környéke átépítés alatt áll, a jelenlegi helyszínen pedig reményeink szerint jövõre már sportcentrum állhat. A településnek két pályázata is elbírálás alatt áll, melyek egyike a falu teljes közvilágítását napenergiával oldaná meg – összegzett Köcse Tibor, Nagypáli polgármestere. A zenével szinte az utolsó percig kitöltött fesztivál augusztus 12-én pénteken este a vasboldogasszonyi Ifjúsági Mazsorett Csoport, a pókaszepetki Bonita tánccsoport, a Zalaszentmihályi Nóta és Népdalkör mûsorával kezdõdött. A hajnalig tartó program az Rstone mûsorával és a Delta együttes bulijával folytatódott. Szombaton a Rurener nemzetközi projekt keretében Agrárenergetikai és Megújuló Energiák Napját tartották a helyi Ökocentrumban, ahol az érdekes elõadások mellett a fiatalabb korosztály játékos módon is megismerkedhetett az (Folytatás a 3. oldalon)


2

Észak-Nyugat Zala

2011. augusztus

Egy délután a kultúra jegyében Kistérségi Ifjúsági és Kulturális Találkozó (Folytatás az 1. oldalról) hogy tanulni is lehet egymástól, hiszen a rendezvényen különbözõ stílusban lépnek fel ifjúsági és idõsebb csoportok nagyon színvonalas produkciókkal. Ezt követõen a fellépõké volt a színpad. Minden szereplõ kapott emléklapot, valamint egy kerámia tányért, amit Fehér Eszter keramikus készített erre az alkalomra. Az amatõr csoportok és fellépõk után a Piás Nõvérek és a Mercy együttes szórakoztatta a közönséget, amivel véget is ért az idei rendezvény. Az eseményt követõen Dormán Miklós, a házigazda település polgármestere értékelte a találkozót. – Sajnálattal vettem tudomásul, hogy több meghívott vezetõ nem tudott eljönni a rendezvényünkre, és több település polgármestere is hiányzott. Ennek ellenére sikeres rendezvényen vagyunk túl, hiszen a civil szervezetek és

egyesületek (ide vehetjük az iskolásokat és az óvodásokat) szép számban képviseltették magukat, egy egész délutánt kitöltõ, talán egy kicsit zsúfolt programot sikerült összehoznunk. Ez azért azt mutatja, hogy az emberek igénylik ezt a fajta együttélést, együttgondolkodást. Nyugodtan mondhatom, hogy a fellépõk kitettek magukért. Az a munka, amit õk végeznek – azon kívül, hogy szórakozás – kõkemény munka is. Minden évben újabb és újabb mûsorszámokat kell készíteniük, az erre fordított idõt mindenki a szabadidejébõl, a családjától veszi el, amiért köszönet jár nekik. Ha ezt ilyen szinten tudjuk folytatni, és ha a polgármesterek még szélesebb körben tudják bevonni a saját településükön élõket a közösségi és a kulturális életbe, akkor eljutunk ismét arra a szintre, hogy egy ifjúsági és kulturális találkozót nem lehet egy délutánba belezsúfolni, és ismét kétnapos

A vasboldogasszonyi népdalkör is fellépett. rendezvény lehet. Problémát jelent a rendezvény finanszírozása, hiszen egy sörsátor bérlése, vagy például a fellépõ csoportok vendégül látása jelentõs költséget jelent minden település számára. Az lenne jó, ha az állami normatívák maga-

sabbak lennének, és ebbõl tudnánk finanszírozni ezeket a költségeket, vagy olyan pályázatokat írnának ki, amivel az ilyen és ehhez hasonló térségi összejöveteleket lehetne finanszírozni. Gyerkó Gábor

Idén a prézlié volt a fõszerep Falunap Zalaszentivánon Augusztus 6-án falunapot rendeztek Zalaszentivánon. A hagyományosnak számító rendezvényen már a kora délelõtti órákban nagy volt a sürgésforgás a futballpálya mellett, ahol fõzõverseny vette kezdetét. Ezzel párhuzamosan pedig öregfiúk labdarúgó-mérkõzés zajlott a pályán. Mint Dormán Miklós polgármestertõl megtudtuk, 2006 óta minden falunapon van fõzõverseny, ahol mindig más jellegû ételeket kell készíteniük a résztvevõknek. Általában az Élhetõbb Zalaszentivánért Közhasznú Egyesület hirdeti meg a viadalt, és az alapanyagokat is õ biztosítja. Idén a Prézli Parádé nevet kapta a verseny. Azért jött ez az ötlet, mert kíváncsiak voltak a helyi lakosság kreativitására és gasztronómiai tudására, hogy milyen újításokat, különlegességeket tudnak kitalálni a prézlivel kapcsolatban. Sokrétûek voltak az ötletek, meg az elkészült ételek is. Voltak bundázott húsok, morzsába forgatott, göngyölt zöldségek, valamint prézlis desszertek és gyümölcsök is. Kilenc csapat indult a versenyen, ahol minden

A korongozással is ismerkedhettek a gyerekek. egyes réteg megmutatta ma- gány Kisebbségi Önkormánygát. Versenybe szálltak többek zat csapata. között külön az iskola és az A falunap keretében egy óvoda dolgozói, a polgárõrök, rajzpályázatot is hirdettek, Véa fiatalok, de a helyi kisebbség dekezz a parlagfû ellen! címis. Végül a polgárõrség csapat mel. Értelemszerûen a parlagbizonyult a legjobbnak, meg- fûmentesítéssel kapcsolatban elõzve az iskola és az óvo- kellett rajzolni, aminek az volt da gárdáját. Rajtuk kívül kü- a célja, hogy megismertessék a löndíjban részesült a Tõzi- gyerekeket korunk egyik nagy ke Népdalkör, valamint a Ci- problémájával. A felhívás sike-

res volt, mivel szép számban érkeztek rajzok, az óvodából és az iskolából is. Zalaszentiván önkormányzata pályázaton nyert pénzt erre a rajzversenyre, és a kapott forrás egészét felhasználták a gyerekek díjaira, így mindenki, aki készített rajzot, könyvjutalomban részesült. A fõzõversenyen és a rajzversenyen kívül még számos program és szórakozási lehetõség várta a falunapra kilátogatókat. Az egyik legnagyobb sikert az ugráló vár jelentette, ami szinte egész nap tele volt gyerekekkel, de a korongozást is ki lehetett próbálni Fehér Eszter keramikus jóvoltából. Az önkéntes tûzoltók idén is elhozták a felszerelésüket és a tûzoltó autót a rendezvényre, ahol bárki megismerkedhetett velük közelebbrõl. Délután a falunap keretein belül rendezték meg a Kistérségi Ifjúsági és Kulturális Találkozót, amirõl egy külön írásban olvashatnak részletesen. Az este természetesen nem maradhatott el a szokásos falunapi bál, ahol hajnalig szólt a zene. Gy.G.


2011. augusztus Augusztus 27-én falunapot tartottak Egerváron. Az eseményt az önkormányzattal közösen az Egervári Helytörténeti és Községszépítõ Egyesület szervezte, amely a Leader-pályázaton nyert támogatást a rendezvényre az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból. A nap programja délelõtt 10 órakor a gyermekek kerékpáros ügyességi versenyével indult, ahol a vállalkozó kedvûek a rendõrség által biztosított akadálypályán mérhették össze, ki mennyire technikás két keréken. Ezzel párhuzamosan a futballpályán nõs-nõtlen labdarúgó-mérkõzés zajlott, melyen nagy küzdelemben 4-8-as eredmény született. Délután 13 órától a Pincedombi szabadidõpark várta rengeteg szórakozási lehetõséggel a látogatókat. Volt óriás csúszda, trambulin, paintball lövészet, póni lovaglás, vízi foci, valamint egy tûzoltóautóval is ismerkedhettek az érdeklõdõk. A kisebbeket arcfestés és játszóház is várta, a helyi iskola alsós pedagógusai, valamint a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény jóvoltából. Közben ja-

3

Észak-Nyugat Zala

Falunapi vigadalom Egerváron vában zajlott az Arany Fakanál fõzõverseny, a kemencénél pedig a helyben sütött, s tejföllel ízesített langalit lehetett megkóstolni Béresné Dormán Ibolya és segítõi jóvoltából. Idõközben a sörsátorban is elkezdõdtek a kulturális programok. Elsõként táncház volt, az egervári Zubor-testvérpárt is a soraiban tudó baki Pántlika Néptáncegyüttes jóvoltából, majd a pesterzsébeti Gazdasági Szakközépiskola mûvészeti csoportjainak elõadását tekinthették meg az érdeklõdõk. Õket az Egervári László Általános Iskola végzõseinek tánca, majd a helyi óvodások elõadása követte, de színpadra lépett még a Lakhegyi Daloskör, a petõmihályfai Napraforgó Tánccsoport, a Rozmaring Néptánccsoport és a Zahira hastánccsoport Gõsfáról, a baki Pántlika Néptáncegyüttes, a For Girls és Bogdán Annamária Vasboldogasszonyból, valamint az Egervári Nyugdíjasklub, és a szintén helyi Ba-

Az egervári óvodások mûsora. lázs Henriett. A sztárvendég idén A két Zsivány volt, akik fergeteges hangulatot teremtettek a sátorban. A fellépõk után eredményhirdetések következtek. Az Arany Fakanál fõzõversenyen Gángó Károly és csapata végzett az elsõ helyen, megelõzve Gángó Rolandot és Bende Jó-

zsefet. Rajtuk kívül különdíjat vehetett át Morth Ottó, de egyik csapat sem távozott üres kézzel. A Takaros Porta díjat pedig Balogh Károly, Horváth István, valamint Sebestyén Gyula vehette át. Végül hajnalig tartó Fáraó bállal zárult az idei falunap Egerváron. Gyerkó Gábor

Napkorona Fesztivál Nagypáliban (Folytatás az 1. oldalról) energiafelhasználás módjaival. Kora délután pedig kezdetét vette a Nagypáli Mulató, ahol a Mercy Együttes, a Nagykutasi Népdalkör, Dömötör Balázs, a Nasreen hastánc csoport, a Jó Lacibetyár, a Séró Bárók, Sláger Tibó és a Piás Nõvérek szórakoztatta a sátrat csordultig megtöltõ tömeget. Napközben lehetõség volt lovaglásra, sétakocsikázásra, a faluházban pedig a Dienes Festõkör, és Baksics Tibor fafaragó kiállítását tekintették meg az érdeklõdõk. Aki minden szórakozási lehetõséget kipróbált a vidámparkban, este a Fáraó zenekar báljával merülhetett bele az éjszakába. Nagypáliban az utóbbi években mindig tudtak valami újat bemutatni a fesztiválok alatt, idén vasárnap kora délután a lakóparkban felépített szabadidõ parkot és grundot avatták fel és adták át a falu gyerekeinek. – A Molnár Katalin tájépítésszel közösen megálmodott park a mostani játszóterünk mellett egy újdonság lesz a gyerekeknek, melyet megpróbáltunk életszerû, kalandos, nem hagyományos játszótéri elemekkel felépíteni. A vár-

vészmutatványok is szórakoztatták a jelenlévõket. A zárónap estéje a rock kedvelõit csábította a településre, ennek megfelelõen idõben kellett érkeznie annak, aki a Turán, a Lord és a Karthago együttes élõ koncertjét is a legjobb helyrõl szerette volna végigtombolni. A hagyományokhoz híven idén is eget festõ tûzijátékkal zárult a program. Pataki Balázs A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

A Karthago frenetikus koncertet adott. A fesztivál helyszínén indombra le-fel szaladgáló, alagútban bujkáló gyerekek szin- gyenes ugráló vár, kirakodó és te észre sem veszik, hogy a já- kézmûves vásár, erdélyi kürték közben mozognak, egész- töskalács, kemencés lángos, séges módon kapcsolódnak ki. valamint óriás palacsinta várt A park egy életnagyságú bá- az éhes szájakra. Délután a bukkal felszerelt sakkpályával rendezvénysátorban az Egeris gazdagodott, melyet Mádl Il- vári László Általános Iskola dikó sakk nagymesterrel pró- végzõseinek tánca, a Lakhegyi báltak ki a fiatalok – árulta el Daloskör, a Nagypáli aprajaKöcse Tibor polgármester, aki nagyja formáció, a gõsfai RozHegedûs Péterrel, a Független maring Néptánccsoport, a SalKisgazdapárt elnökével, és Kul- sa Fuerte táncosai léptek színcsár Bélával, a kivitelezõ Vasi padra. A nagyközönség számáAszfalt Kft. vezetõjével adta át ra is bemutatkozott a település jelképesen a gyerekek új bi- NB I-es nõi futballcsapata és kutyaszépségverseny és bûrodalmát.

A szabadidõpark avatása mellett elismerték a településért sokat tevõk munkáját, így dr. Gergye Ferenc háziorvos díszpolgári címet kapott. Rózsás Miklóst, a Leader munkaszervezet vezetõjét Nagypáli településért díjjal, Ekler Elemért, lapunk fõszerkesztõjét, valamint Horváth A. Attilát, a Zalai Hírlap munkatársát Nagypáli média díjjal jutalmazták. Nagypáli sportdíjat vehetett át Havasi Ferenc, aki a település lakosaként sportlövészetben kiemelkedõ eredményeket ért el az Európabajnokságokon.


4

Észak-Nyugat Zala

2011. augusztus

Fesztiváli hangulatban Július 30-án falunapot rendeztek Gõsfán. Az esemény Gõsfa Község Kultúrájáért, Fejlõdéséért Egyesületének segítségével valósult meg, akik egy korábbi Leader-pályázaton nyertek pénzt a rendezvényre. Programokból idén sem volt hiány, hiszen reggeltõl késõ estig követték egymást az események. 9 órától a sportpályán útjára indult a labda, amit egészen a déli órákig rúgtak. Játszottak a gyerekek, valamint a nõsök és a nõtlenek. Ezzel párhuzamosan a gyerekek különbözõ ügyességi feladatokban vehettek részt, de volt arcfestés és játszóház is a TÁMASZ jóvoltából. A sportpályánál felállított sátrakban eközben többféle finomság is készült. A résztvevõk lángossal és

fõtt virslivel csillapíthatták éhségüket. Délután a faluháznál is megkezdõdtek a programok. Az ugráló vár most is nagy sikert aratott a gyerekek körében. Eközben az udvaron lassan rotyogott a gulyáságyúban a pörkölt is. Délután 2 órakor már javában gyülekeztek az emberek a faluház udvarán felállított sátorban, hogy megtekintsék a késõ estig tartó mûsort. Elsõként Jolly és a Románcok léptek a színpadra, akik közkedvelt dalaikkal remek hangulatot teremtettek. Õket az amatõr csoportok kulturális mûsora követte. Fellépett Vasboldogasszonyból az Ifjúsági Mazsorett csoport, valamint Bogdán Annamária, de a legna-

Balatoni táborozás

Gazdag szórakoztató program várta a vendégeket. gyobb sikert természetesen a helyi csoportok aratták; a Gõsfai Picurok, a Gõsfa Baráti Köre formáció, a Zahira Hastánccsoport és a Rozmaring Néptánccsoport. A helyi fellépõk után Tibó lépett a színpadra. Vele párhuzamosan veterán autókban utazhattak az érdeklõdõk. 17 órától a Séró Báróké volt a színpad, majd az önkor-

mányzat idén is mindenkit megvendégelt egy tál ételre. A vigasságok sora azonban még nem ért véget, hiszen a vacsorát követõen Solymos Tóni énekelte el a slágereit, majd a Piás Nõvérekkel zárult a délutáni program. Az idei falunapot most is hajnalig tartó bál zárta, ahol mindenki jól érezte magát. Gy.G.

MEGHÍVÓ A Zala Megyei Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt

Kellemesen telt a nyaralás… Az Egervári László Általános Iskola tanulói Balatongyörökön nyaraltak. Szülõk és gyermekeik izgatottan várták a buszt. A gyerekek várakozással teli izgalommal, a szülõk pedig kicsit félve bocsátották útra csemetéiket. Szerencsére minden rendben zajlott, s néhányan még tovább is maradtak volna. A jó hangulathoz az idõjárás is hozzájárult, hiszen így a legtöbb idõt a strandon tölthette a csapat. Itt különbözõ programokkal szórakoztatták a látogatókat. Volt vízi aerobik, zumba, kisebbeknek játékos foglalkozások, limbó verseny, ahol ajándékokat is nyerhettek. A vízi biciklizés is

kedvelt idõtöltés volt a gyerekek számára. Szinte észre se lehetett venni az idõ múlását. Délelõtt tánc, délután strand, este sport, diszkó, kézmûves foglalkozás, karaoke, szórakozás, s már el is telt a hét. A hazautazás elõtt a szülõkkel még közös strandolásra került sor. Gyerekek, szülõk és pedagógusok egyaránt remélik, hogy a jövõben is lesz lehetõség táborozásra, ami idén is az Egervári László Általános Iskoláért Alapítvány támogatásával és a Zala Megyei Közalapítványhoz beadott nyertes pályázat segítségével jöhetett létre. Sz.M.

a Megye Napja alkalmából tartandó rendezvényére, amely 2011. szeptember 10-én 10.30 órakor kerül megrendezésre a Zalavári Történelmi Emlékparkban. Ünnepi program: Zalai Életfa c. alkotás avatása a Millenniumi Emlékmûben Az Életfát felavatja dr. Kövér László, a Magyar Köztársaság Országgyûlése Elnöke Megáldja: Szi-Márton János plébános A Zala Megyei Közgyûlés által alapított kitüntetõ cím és díjak átadása A díjakat átadja Manninger Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke

Szent Adorján Családi Nap Történelmi Emlékpark Zalavár-Vársziget 10:00-12:00 Települések fõzõversenye 10:00-10:20 Térzene 10:30-11:45 Életfa c. alkotás avatása és Ünnepi Közgyûlés 12:00-12:45 Operett elõadás 12:45-13:45 „Nõk nõkrõl nem csak nõknek” - zenés kabaré 14:00-15:00 ZalaVár SomogyVár kispályás labdarúgó mérkõzés 14:00-14:45 Griff bábszínház gyermekelõadása 14:45-15:30 Dórci és a fülesek gyermekelõadás 15:30-16:00 Zala Megye Címere - könyvbemutató 16:00-17:00 Hétrét zenekar 17:00-17:10 Fõzõverseny eredményhirdetése 17:15-18:15 Intermezzo együttes Kézmûvesek és hõlégballonos függeszkedés


2011. augusztus

5

Észak-Nyugat Zala

Zenés, ünnepi falunap Alsónemesapátiban Fõzni jó! Ezt nem így kell mondani… A nyári grillezések kihagyhatatlanok. Akinek nem volt ilyenben része, a vénasszonyok nyarában még bepótolhatja. A grillezett húsoknak, zöldségeknek van egy utolérhetetlen zamata, amit csak a szabadtéri tûzön lehet elérni. A hangulatról, a sok ökörködésrõl nem is beszélve. Ez a férfiak „sportja”. De figyelem, a feleségeknek is lesz bõven tennivalójuk, mert az elõkészítésbõl és a romok eltakarításából is ki kell venniük a részüket. Ez betudható a buli elõrehaladtával egyre nagyobb menynyiségben elfogyasztott alkoholnak. Mert hát ugye a tûz mellett egyre melegebb van, és MI, férfiak csak nem száradhatunk ki. Egy ilyen bulin voltunk mi is a családdal nyáron. Vendéglátónk a régi magyar vendéglátási tradíciókat vallotta: inkább több legyen, mint kevés. Maradt is étel rendesen. Láttam barátunk felesége felismerte a problémát: ennyi étel nem fog beférni a hûtõbe a buli után. Megoldást keresve, többször kínált bennünket: egyetek még! – Dugig vagyunk nem bírunk többet enni. Ekkor szinte mentõövként ismerõsök tûntek fel a nyaraló elõtt. Tündi kapott is a lehetõségen. Gyertek be! Maradt még egy csomó kaja. Egyetek! Felesége szavait hallva, férjébõl kitört a reklám szakember. Tündikém! Ezt nem így kell mondani: gyertek be, mert a legjobb falatokat tettük nektek félre… mxm lakberendezés: Miszori Imre

Alsónemesapátiban évek óta augusztus 20-án, vagyis Szent István király és az új kenyér ünnepén tartják a falunapot. Idén a sportcentrumban már délelõtt sürögtek-forogtak a szervezõk, hogy a délutáni vetélkedõkre, sportversenyekre minden a legnagyobb rendben legyen. A helyi sportegyesület tagjai is szép számban képviseltették magukat, akik közül Bicskei Jenõ István a Betyárok csapat tagjaként összegezte a baráti társaságok vetélkedõjét. – A feladatok között szerepelt, hogy verset alkossunk, amit mi a csapatnevünk szerepeltetésével, és természetesen a nemzeti ünnep témájában írtunk. Rajzolnunk is kellett, s rendelkezésre álló virágokból csokrot összeállítani. Történelmi ismeretek, activity feladat és filmzene felismerés

Szépkorúak legendája Augusztus 13-án tartották Gellénházán a Szépkorúak II. Regionális Mûvészeti Találkozóját. A zalaszentiváni Nyugdíjas Egyesület Tõzike Népdalköre természetesen benevezett a találkozóra népdal és vers kategóriában. Egy I. és egy II. díjat mondhatunk magunkénak, de minket nem is a díj lelkesít. Nyugdíjas éveink legszebb perceit éljük meg egy-egy ilyen találkozón. Az idei találkozó még jobban sikerült, mint a korábbi. A 25 csoport, összesen 320 fellépõ elõadása annyira lebilincselõ volt, hogy szinte elröppent az idõ, amit együtt töltöttünk. Minden ilyen találkozó remek lehetõség arra, hogy tanuljunk, fejlõdjünk, ismerkedjünk. Csodálatos dolog érezni, hogy nem vagyunk egyedül, tartozunk egy korosztályhoz és hiába múltak el felettünk az évek, hordozunk még magunkban soksok feltáratlan értéket, melyet jó megosztani másokkal. Ezekkel a gondolatokkal mondunk köszönetet mûvészeti vezetõnknek, Kulcsárné Csejtei Mariannak, aki egyben a találkozó megálmodója és fõszervezõje is. Tõzike Népdalkör

Balaton Józsefné és Zsédely Sándorné a virágokkal. szintén szerepelt a játékok kö- geihez mérten a saját közössézött, de a kenyér készítésének gének segítésével kell követni. Délután tartották az általámûveletét és az ahhoz használt eszközöket is ismerni kellett. nos iskola diákjainak ünnepi Éneklésben nem mi voltunk a mûsorát, mely után Sömenek legjobbak, azt mások profin István érseki tanácsos végezte tudták, s a faluval kapcsolatos el az új kenyér szentelésének három kívánságunkat is kér- szertartását. Az új kenyérhez dezték – árulta el Jenõ. természetesen étek is járt, meA 7 csapat részvételével lyet a lemenõ nap sugaránál megtartott versengést végül a gyújtott tábortûznél lehetett Koffein fantázianevû csoport ehetõvé tenni, pirított szalonnyerte a Facebooker és az If- na formájában. – Ismerve a falu lakosságát, júság elõtt. A díjkiosztó során emléklappal jutalmazták a meg vagyok elégedve a mai szép virágkölteménnyel érkezõ nappal, egy játékos vetélkedõKomáromy Miklósnét, és az vel felelevenítettük a történelifjúságot az utóbbi években met és a hagyományokat. Sikefelkaroló Kámán Gézát, aki a res volt a helyi virágkarnesportegyesület edzõjeként is válunk, sokan csodaszép csokrokkal érkeztek. A plébános úr szerepet vállal a falu életében. Balaton Józsefné polgár- kenyérszentelését sokan vármester az ünnepi falunap kö- ták, s szép számmal jelent meg zepette nem felejtette el ki- rajta a lakosság. – értékelte a emelni megértését azok felé, napot a polgármester. A falunapot a Kámán Géza akik adósságok és más sorscsapások miatt nem lehettek je- által gardírozott Támaszpont len a programon. Beszédében RTB bemutatkozó koncertje, kiemelte az elesettek segítését, zenés programja zárta. Pataki Balázs a gyerekek támogatását, s rámuA www.zalatajkiado.hu képtatott Szent István példamutató államépítõ munkájára, me- galériájában további fotók látlyet mindenkinek a lehetõsé- hatók az eseményrõl.

OrczyAlkatrészáruházZalaegerszegenis! A Zelka Zrt. alkatrész- és szervizüzletágát a SZABÓ FAMÍLIA KFT. vette át. A NÉV VÁLTOZOTT, A PROFIL MARADT, A VÁLASZTÉK BÕVÜLT! Háztartási gép- hûtéstechnikai és híradástechnikai alkatrészek kereskedelme és szervize. Porzsákok és távirányítók széles választéka. ÚJDONSÁG: új-használt és felújított háztartási, híradástechnikai termékek állandóan változó készlettel. 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 9. Telefon: 92/312-657 Nyitva: H-P: 8.00 - 17.00, Szo-V: zárva


6

Észak-Nyugat Zala

2011. augusztus

Hajnali horgászattól az esti tábortûzig Az önkéntesség közös ünnepe Kemendolláron

Koronczi László polgármester és a helyi fiatalok a címeres falutortával. Mozgalmas falunap kínált reggeltõl estig tartó szórakozási, kikapcsolódási lehetõséget augusztus 7-én, vasárnap Kemendollár népének. A délelõtti program már kora reggel megkezdõdött a Zala folyón megtartott horgászversennyel. Nem sokkal késõbb alágyújtottak a bográcsoknak is, ame-

gármester adott át a fiataloknak, akik kivették részüket a falunappal kapcsolatos feladatokból. A nagy hohó megmérettetést késõbb értékelték, az ifjúsági korosztályban Illés Zoltán, a felnõttek közt pedig Kovács Attila vehette át az elsõ díjat. A gyerekek számára egésznapos idõtöltésként arcfestés, kézmûves foglalkozás, ingyenes ugrálóvár adott játéklehetõséget. A protokolláris program délután kezdõdött Koronczi László köszöntõjével és Vigh László országgyûlési képviselõ beszédével. – Ez a faluünnep az önkéntesség ünnepe. Mindazoké, akik olyan munkát végeztek

környezõ falvak kézmûveseinek munkáiból nyílt kiállítás. A délutáni program során, amelyet Császár Kinga és Császár Brigitta konferált, helyi és környékbeli amatõr kulturális csoportok elõadásait láthatták az érdeklõdõk. A mûsort a helybeli fiatalabb táncosok kezdték a Habibi koreográfiával, majd a picit idõsebbek is megmutathatták tudásukat. Fellépett az Ezer Rózsa Kertje hastánccsoport, a pókaszepetki Tóth Girls és a helybeli fiatalok Semiramis nevet viselõ, egyre érettebb koreográfiákat bemutató tánccsoportja. A Hóvirág nyugdíjas klub pedig zalai népdalcsokorral állt szín-

lyekben a késõbb felszolgált finomságok készültek. Babgulyás, Budai-féle halászlé, ÖTE pincepörkölt, Vöröskeresztes tarhonyás hús és Horváth-féle csülkösbab rotyogott a méretes kondérokban. A falunapra címertorta is készült Kemendollár jelképével a tetején, amelyet Koronczi László pol-

A bekötött szemû talicskatoló szlalomverseny a sötét estébe nyúlt.

Disznók elõjegyezhetõk Hízó disznók novemberi elvitellel elõjegyezhetõk. Érdeklõdni:06/30/478-6485

önként, kötelezettség nélkül, amely a közös céljaikat, a közösséget szolgálja. Nekünk nagyon jó, törekvõ közösségünk van, s ezt ünnepeljük ezen a napon – jelentette ki Koronczi László, méltatva az együttesen elért eredményeket. A településen kialakult hagyományai vannak a közösségi munkának, ezt számos civil szervezet és magánszemély tartja fontosnak a település életében, akár a rendezvények megszervezése, akár a faluszépítés terén. Vigh László gratulált a település sikereihez annak tükrében, hogy a lakosság minden közérdekû feladat elvégzéséhez 2050 százalék önkéntes közmunkát tett hozzá. A kiállítást, benne az egykori dokumentumokkal, képekkel és használati tárgyakkal, katona- és sportegyesületi relikviákkal, egész nap megtekinthették a látgatók. A faluház egyik szárnyában a helybeli és

padra. Sikerrel vendégszerepelt a bazsi Kukorica Néptánccsoport, Hertelendy Attila és Foki Veronika pedig operettel szórakoztatta a közönséget. A kulturális mûsorokkal párhuzamosan kispályás foci és izgalmas ügyességi és erõversenyek is fûszerezték a napot. Hordólovaglásban, páros futásban, palacsintasütõs vízhordásban és további megmérettetésekben tehették magukat próbára a vetélkedõ kedvû kemendolláriak. A bekötött szemû talicskatoló szlalomverseny sötét estébe nyúlt, ám ez sem tántorította el a részvevõket. Ezúttal sportszerré léptették elõ a falubuszt, a rátermett vállalkozó szellemû férfiembereknek ugyanis e jármûvet kellett a lehetõ legrövidebb idõ alatt elhúzniuk a kijelölt távon. A tartalmas szórakozást nyújtó napot hangulatos esti tábortûz zárta a faluház elõtti téren. Farsang Lajos


7

Észak-Nyugat Zala

2011. augusztus

Falunap Pethõhenyén Sok esetben a rossz idõjárás szokta tetõ alá gyûjteni a szabadtéri programok közönségét, augusztus 20-án azonban Pethõhenyén mármár túl jó idõvel várta a lakosságot a falunapi program. A nézõsereg így a múlt évben felújított faluház ez alkalommal átadott csodaszép nagytermében hûsölve szórakozott. A falunapi program nyitányaként a Zalaszentmihályi Nóta és Népdalkör adott mûsort, majd a helyi és pacsai gyerekek államalapításról megemlékezõ mûsora következett.

– Örülök, hogy mindenkinek tetszik a faluház új terme, melyet egy, a fejlõdés mellett eltökélt jó csapat munkájának köszönhetõen tudtunk létrehozni. Egy közösség már korábban elkezdte az építõ munkát, melynek eredménye a 10 évvel ezelõtt felszentelt templomunk, mely a környéken átutazók számára turisztikai látványosság is lett. A templomépítést 12 évvel ezelõtt a Pethõhenyei Szent István Király Templomért Alapítvány kezdeményezte, melynek alapító tagjairól a mai napon is megemlékeznék: Bencze Zoltán, Bö-

Képzés a munkaerõpiac szolgálatában! Az Észak-zalai TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedõen Közhasznú Nonprofit Kft. a tagintézményeivel együttmûködve, felnõttek részére az alábbi térítéses képzéseket indítja: - géplakatos, - hegesztõ, - hûtõ- és klímaberendezés-szerelõ, karbantartó, - szerkezetlakatos, - szikraforgácsoló, - számítástechnikai szoftverüzemeltetõ, - szoftverfejlesztõ, - digitális írástudás (számítógép-kezelõi alapismeretek), - cukrász, - szakács, - fakitermelõ, - pék, - panziós, falusi vendéglátó, - szállodai szobaasszony+német nyelv, - gerontológiai (idõskorú) gondozó, - óvodai dajka, - gyógymasszõr, - államilag és nemzetközileg elismert komplex TELC típusú nyelvvizsga bizonyítványt adó idegen nyelvi képzések: angol alap, angol középfok, német alap-, német középfok.

Miért válassza az Észak-zalai TISZK-et? Korszerû ismereteket nyújtó, tapasztalt oktatók, piacképes, gyakorlatorientált képzés, csúcstechnikával felszerelt szaktantermek, tanmûhelyek, rugalmas, a tanulók igényeihez igazodó képzésszervezés szolgálja a képzésben résztvevõket. Részletfizetési lehetõséget biztosítunk. Részletes tájékoztatásért keresse fel a TISZK belvárosi irodáját: Zalaegerszeg, Tompa u. 1-3. (Göcsej Üzletház) III. emelet. Telefon: 92/692-967, mobil: +36 30/561-1830. E-mail: tiszk@tiszkzala.hu A képzéseket a jelentkezõk számától függõen indítjuk. Jelentkezési lap letölthetõ: www.tiszkzala.hu honlapról. Nyilvántartási szám: 00148-2008, FAT akkreditációs lajstromszám: AL-1849 KÖZGAZDASÁGI SZAKMACSOPORTBAN ÉRETTSÉGIZETTEK FIGYELEM! A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola pénzügyiszámviteli ügyintézõi, 1 éves képzést indít nappali tagozaton. A képzés 23 éves korig ingyenes mindazok számára, akik az elsõ OKJ-s szakképesítésüket szerzik. Jelentkezni az iskola honlapjáról (www.csany-zeg.hu) letölthetõ jelentkezési lapon lehet, vagy személyesen az iskola titkárságán.

Ünnepi mûsorral készültek a fiatalok. dey Zoltán, Deák Ferenc, Ekler Elemér, László József, Bognár Nándor, Böröndy Károly, Deák Istvánné, Kovács József, Kovács Lajos, Láncz Géza, Osbáth Ferenc, Rózsa István, Sömenek István, Szabó Frigyes, Szakács Zoltán, Virág György és Virág József. Makovecz Imre többszörösen díjazott építész segítségével a volt pethõhenyei Pálos-kolostor helyén több mint 800 év után egy templom épült. Nem elhanyagolható annak a több száz embernek a segítsége, akik akár adományaikkal, akár munkájukkal járultak hozzá felépüléséhez. A tíz éve elindult fejlõdés mára ott tart, hogy újra a kornak megfelelõ könyvtárunk van, s a faluról elmondható, hogy önálló. A Nagypáli-Kispáli körjegyzõséghez csatlakozva önálló és jól mûködõ jegyzõségi kirendeltséggel rendelkezünk, mely dolgozóinak ezúttal is szeretnénk megköszönni áldozatos munkáját. Sajnos ebben az örömteli pillanatban se feledkezhetünk meg arról, hogy a zalai települések fele csõdközeli helyzetben van, támogatásra szorul, hiszen nem képes az alapkiadásait sem finanszírozni. Hála a jó Istennek, minket ilyen veszély nem fenyeget, de sajnos a faluban már 40 ház az eladósodás miatt veszélyben van. A mai kor belenevelte a fiatalokba, hogy munka nélkül is érhetnek el eredményt, és

hitelekkel elõrébb lehet jutni. Némelyik háznál már a hitel hitelét törlesztik, így a ház értékének többszörösét kellene visszafizetni. Ez az életkép országosan jellemzõ, de ne dõljünk be a hitegetéseknek, csak a munkával lehet elõre jutni! – összegzett beszédében Deák István polgármester, aki estebédre is meginvitálta a falunap vendégseregét. A településen minden évben hagyományosan tûzijáték szokta zárni a falunapot, azonban az önkormányzat úgy döntött, hogy a programra félretett pénzbõl idén a bajba jutott családokat segítik. A faluvezetõ beszédét Orsós Ferenc cigánytánca, majd a Gersekaráti Kötélugró Diák Sportegyesület produkciója követte. Vidám mûsorral érkezett a Nagypáli Napraforgók csoport, és rövid koncertet adott a Leslie Night Band country zenekar. Az este vendégfellépõi a Piás Nõvérkék duó volt, akiket Zsoló által éjszakába nyúló bál követett. A kulturális és zenei programok, vásárosok mellett veterán autók is megfordultak a programon, népszerû volt a lufihajtogató bohóc, és a gyermeknapon elmaradt paint ball kipróbálására is volt lehetõség. Pataki Balázs A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

www.zalatajkiado.hu


8

Észak-Nyugat Zala

2011. augusztus

Nyárbúcsúztató falunap Zalaistvándon

Petõfi Lászlóné és Koczor György adta át a játszóteret. Zalaistvándon hagyományosan nyár idusára tervezik a település falunapját, amely idén azzal a nem titkolt szándékkal került augusztus 27-ére, hogy akkor már mindenki ráér. Kora délután a gyermeket csalogatták ki elõször a programok, akiket légvár, gyöngyékszer-készítés, arc- és hennafestés várt. Az egészségügyi sátorban szemészeti és szûrõvizsgálatokon lehetett részt venni. Petõfi Lászlóné polgármester köszöntõje után avatták fel a falu idén megépült új játszóterét, majd a Pókaszepetkért

Egyesület hímzések és fafaragások kiállítását tekinthették meg a látogatók. Az új kenyér ünnepét nem elfeledve Koczor György lelkész megáldotta, megszegte, majd szétosztotta a falu kenyerét. Beszédében rámutatott, hogy az új játszótér egy reménység, s remélhetõleg a gyerekek létszáma is gyarapszik majd. – Az egymilliós értékû, hat játékból álló játszótér önerõbõl jött létre, melyet az önkormányzat, és a Zalaistvándért Egyesület támogatott. Idén az idõjárás miatt is rendkívüli ez

a falunap, melyet kis költségvetéssel, támogatók segítségével szervezünk évrõl-évre. Minden évben fõzünk, melyet már szinte el is várnak tõlünk: töltött káposzta, babgulyás, lángos, vadpörkölt mindig nagy sláger, utóbbit a vadásztársaság támogatta. Nem feledkeztünk meg a kenyér ünnepérõl sem, melyet a mi kemencénkben süttettünk, és a mûsorok elõtt szenteltettünk meg. A település lélekszámához képest fantasztikus, hogy mennyien vagyunk itt most, sok rokon, elszármazott és ismerõs visszajár a rendezvényre. Természetesen a testvértelepülési kapcsolatokat ápoljuk, és ezen a napon is itt van Lesenceistvánd vezetésének több tagja. Fiataljaink beszélgetését hallva a következõ programunk a szeptember közepén tartandó szüreti felvonulás lesz – mondta Petõfi Lászlóné polgármester. A kulturális mûsor már lassan hagyományosan két felvonásosra oszlott, melyet a környék mûvészeti csoportjainak produkciói töltöttek ki. Elsõként a Bonita utánpótlás csoportja lépett színpadra, akik több akrobatikus elemekkel megspékelt táncot hoztak magukkal, majd a kemendollári Hóvirág Nyugdíjasklub és a

Semiramis Tánccsoport szórakoztatott. Ismert slágereket adott elõ Csomós Mónika és igazi kuriózumnak mutatkozott a pakodi Margaréta Dalkör és pókaszepetki Vadkörtefa Énekkar közös mûsora. Az elsõ részben fellépett még a szintén szomszéd településrõl érkezõ Tóth Girls és hangulatos koncertet adott a Zalaszentgróti Városi Fúvós Zenekar. A vacsora után a mûsor finisében a Bonita nagyobbakból álló csoportja lépett színpadra, s énekes produkciót adott elõ Gerencsér Krisztina és Bolla Krisztina. Idén sem maradhatott el a helyi Kanfrodité mûsora, mely megalapozta az esti vidám mulatságot. Pataki Balázs A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

TV- és Híradástechnikai híradástechnikai Szerviz

- TV javítás - TV javítás - DIGI - DIGI TVTV zalaegerszegi zalaegerszegi forgalmazója forgalmazója - Mindig - Mindig TVTV - 7-digitális 7 digitális csatorna csatorna havidíj havidíj nélkül! nélkül! - -Távirányítók Távirányítókforgalmazása forgalmazása - Digitális - Digitális mûholdas mûholdas televíziózás televíziózás

Zalaegerszeg, Ady u. 31. Tel.: 92/510-865, 30/318-9631 30/692-3599 E-mail: postmaster@elektroservice.t-online.hu

Minta utáni vásárlás esetén a listaár

- 20 % kedvezménnyel kínálunk szabadon álló és beépíthetõ hûtõket, fagyasztókat, mosógépeket, bojlereket, mosogatógépeket, gáztûzhelyeket.

HÍRLEVÉL A készletünk erejéig kiárusítjuk 12-60

% engedménnyel FÛNYÍRÓINKAT, KAPÁLÓGÉPEINKET, SZIVATTYÚINKAT, és minden kertápoló gépet Továbbra is bevezetõ reklámáron kínáljuk hõszigetelõ rendszereinket, nemesvakolatainkat, kültéri és beltéri festékeinket, melyek árából most törzsvásárlói kártyánk + még egy kártya (pl. KSZDSZ) engedménye igénybe vehetõ! Érvényes: megjelenéstõl - 2011. IX. 30-ig, vagy a készlet erejéig. Részletek az üzletekben és szórólapjainkon.

Az IPAROSCENTRUM HÁLÓZAT tagjaként bõvítettük Makita, Hitachi (profi), PowerPlus (barkács és félprofi) szerszámgép választékunkat, valamint a KREATOR (félprofi) gépkiegészítõket és a NEO (profi) kéziszerszámokat bevezetõ áron kínáljuk! Ezek együttes 25.000 Ft-os, ill. 40.000 Ft-os vásárlása esetén további 10 %, illetve 15 % kedvezményt adunk! *keresse üzleteinkben ingyenes termékkatalógusunkat!

Tekintse meg TURKÁLÓ negyedünket, ahol

50-95% kedvezménnyel vásárolhat a Berzsenyi u. 3. sz. alatt. Megérkeztek fõzõ- és fûtõkészülékeink, melyeket akciós árakon kínálunk és ezek árából is érvényesíthetõ törzsvásárlói kártyánk + még egy kártya kedvezménye

A nagyobb mennyiségû árut felhasználásig tároljuk, 60.000 Ft feletti vásárlás esetén Zalaegerszeg 60 km-es körzetében házhoz szállítjuk. FÓKUSZ Háztartás-felszerelési üzlet • Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 3. DELTA Barkácsáruház • Zalaegerszeg, Rákóczi u. 50-52. Tel./fax: 92/598-594, Tel.: 06 30/622-9797, 06 30/622-8916, 06 30/622-9778 Tel./fax: 92/598-575, 92/598-574, Tel.: 06 30/622-9390, 06 30/622-9482 E-mail: fokusz@zalaiparker.hu E-mail: delta@zalaiparker.hu www.zalaiparker.hu


9

Észak-Nyugat Zala

2011. augusztus

Ismét falunap Alibánfán Megemlékezéssel egybekötött program Alibánfán már januárban megtervezték a település rendezvénynaptárát. Talán az önkormányzat és az alapítvány közös rendezésû augusztus 13-i falunapját várták a legtöbben. Az idõjárás kegyes volt, s látogatóban sem volt hiány. A program 10 órakor a szentmisével kezdõdött, majd fõzésnek látott a versenyre ne-

vezett 5 csapat. Az étkek elkészültét az önkormányzat is támogatta, s a nevezõ csapatok jelképes összeget kaptak az összetevõk vásárlásához. A fõzõversenyen Magyar János lecsós szelete érdemelte ki az elsõ helyet, de nyúlpörkölt és pacal is gõzölgött a bográcsokban. A falu tizenhárom asszonya pedig finomabbnál fino-

Speedfitness

minõségi változás már az elsõ kezeléstõl!

Idõsek és fiatalok, férfiak és nõk, profi sportolók és rehabilitációra szorulók, valamint alakformálási célokat kitûzõ emberek számára a Speedfitness a leghatékonyabb technológia! Alakformálás

Rehabilitáció

Idõhiányban szenvedõk

Gyors eredményt követelõk

• fogyás • cellulit kezelés • izomépítés • szálkásítás

• izületi panaszok enyhítése • izombeli hiányok kiegyenlítése • inkontinencia kezelése • sérülések, operációk utáni izomfelépítés

• üzletemberek • menedzserek • kismamák

• menyasszonyok • võlegények • bikiniszezon elõtti pánikolók • élsportolók

Egészség és Wellness • testtartás javulása • hát-és derékfájás enyhülése, megszûnése • vér-és nyirokkeringés javulása • általános közérzet javulása Zsírszövet és cellulit csökkentése • anyagcsere fokozódása • kötõszövetek erõsödése • zsírszövet csökkenése • cellulit mértékének látványos csökkenése Izomépítés • az izmok kíméletes felépítése minimális ín-és izületterhelés mellett • a test egészének megerõsödése • az erõnlét és az általános állóképesség nagymértékû növekedése • sportolóknál teljesítményfokozás (robbanékonyság, gyorsaság növelése) Ami eddig csak hosszú évekig tartó, kemény edzéssel volt lehetséges, az most a Speddfitness tréningjével már rövid idõ alatt elérhetõ! Heti 2x20 perc elegendõ (mely megfelel 4 óra intenzív mozgásnak), hogy látható és érezhetõ sikereket érjünk el az alakformálás és az izomépítés terén. Az edzés izmainak 90%át mozgatja meg egyszerre! Az elektromos impulzusok a fõ izomcsoportokat (mell-, hát-, kar-, has-, far- és lábizmok) és a mélyen fekvõ izmokat (gerincoszlop mellett) egyaránt dolgoztatják. A készülék hidat képez a rehabilitáció, a beauty- és wellness, valamint a fitness világa között.

Színpadon a Lila Akác Dalkör és Cziráki Imre. mabb pogácsákkal kínálta a vendégeket. – Nagyon készültünk erre a rendezvényre és nemzeti ünnepünkhöz közeledve talán az lenne a legfontosabb, hogy a békesség, a barátság, és a tisztelet jegyében teljen el ez a nap. Nagyon sok fellépõt hívtunk, s még ma is változott a program, de reméljük mindenki jól érzi majd magát. A környéken talán mi gazdálkodunk a legkevesebb pénzbõl ilyenkor, de úgy állítottuk össze a programot, hogy ez ne legyen észrevehetõ – mondta Cziráki Imre polgármester az esemény délutánján, majd a Lila Akác Dalkör tagjaként maga is énekléssel folytatta a falunapot. Szintén vidám dalcsokorral készült a Lakhegyi Daloskör, a modern táncot pókaszepetki Bonita táncoslányai és a helyi Bad Girls csoportjai vitték a színpadra. A kulturális mûsor részeként fellépett még a zalatárnoki Jóbarátok, és látványos produkciót mutatott be a több világversenyen is kiválóan szereplõ Speed Kötélugró Klub csoportja. Öt órakor a tavalyi sajnálatos eseményre emlékeztek az Alibánfa - Alsóõrs labdarúgómérkõzéssel, ahol a hazai csapat tagjai egykori játékosuk,

Németh Ádám arcképével ellátott mezét öltötték magukra, a vendégek pedig Gamauf János fõtörzsõrmesterre emlékezvén léptek pályára. – A sajnálatos tragédia után megbeszéltük az ottani vezetõkkel, hogy minden évben egy emlékmérkõzéssel emlékezünk meg arról a szörnyû napról, idén nálunk tartjuk a programot – jegyezte meg Cziráki Imre a végül 2-1-es vendégsikerrel végzõdött találkozóról szólva. A falunapon elismerték a településéért sokat tevõk munkáját, így „Önzetlenül Alibánfáért” díjban részesült Tóth Gyula és Kósáné Németh Klára. A szervezõk a legkisebbekre is gondoltak, s ebéd után arcfestés, játékok, aszfaltrajz verseny, vattacukor és még sok színes program várta a kicsiket. A rendezvény alatt lehetõség volt állapotfelmérésre is, s vérnyomásukat, vércukorszintjüket mérethették meg a látogatók, s a kíváncsiskodóknak a Zalaszentiváni Önkéntes Tûzoltó Egyesület is bemutatta készenléti jármûvét. A mozgalmas falunap a faluházban tartott bállal zárult. Pataki Balázs A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Hirdetésszervezõket keresünk a megye minden részébõl! Érdeklõdni lehet: 92/596-936, 8-12 óráig, illetve 30/378-4465.


10

Észak-Nyugat Zala

2011. augusztus

Várakozásokkal teli szezonkezdet Nemesapátiban

A Csács-Nemesapáti SE felnõttcsapata az új idényben. Az elmúlt szezont a korábbi évek eredményeihez képest rosszabbul zárták a Csács-Nemesapáti SE megyei II. osztály Északi csoportjában szereplõ labdarúgói. A gyengébb szereplés a létszámproblémák, eltiltások számlájára is írható. Ugyanakkor a sokáig dobogóért küzdõ csapat sem hozta ki magából mindazt, amire ténylegesen képes, így csak a 10. helyen zárt. A szezonkezdet elõtt dr. Sinkó Vilmost, az egyesület elnökét faggattuk. – Mennyiben változott nyáron a keret?

– Célirányosan, posztokra igazoltunk, így most 16-18 fõs létszámmal vágtunk neki a felkészülésnek. András Márk és Somogyi Rudolf Gellénházáról, Rédei Róbert Vasboldogasszonyból érkezett, s utóbbi csapattól visszajött hozzánk saját nevelésünk, Szeglet Krisztián. Az ifjúsági csapat kapusgondjait Göncz Péter fogja megoldani, akire a felnõtteknél is számítunk. A keretbõl nem távozott senki. – Milyen célt tûztek ki? – Az új játékosok érkezésével meghatározó szerepet kell

betöltenünk ebben a bajnokságban, így a 3-6. hely elérésével lennék elégedett. Szeretnénk, ha együtt maradna ez a rutinos és fiatal játékosokat vegyítõ keret, és a jövõ nyári alapozás után már az 1-3. hely megszerzése lehet a feladat. A távlati cél két éven belül a megyei I. osztály. Jelenleg 60-65 százalékban nemesapáti születésû, illetve nevelésû játékosok alkotják a csapatot. Nehéz az utánpótlás-nevelés, mert kevés a gyerek az iskolában, ezért környékbeli fiatalokat kell Nemesapátiba csábítani. – Hogy áll össze az egyesület költségvetése? – Nemesapáti önkormányzata a létesítmény fenntartását, a takarítást, a mosást, az üzemeltetési költségeket állja, és karbantartja a pályánkat. A zalaegerszegi önkormányzattól pedig a nevezési díjra, mûködési költségre kapunk támogatást. Szükségünk lenne új labdákra, mezekre, edzõfelszerelésekre, hogy céljainkat meg tudjuk valósítani. A költségvetés ebben az osztályban minimum 1 millió forintból alakítható ki, de akkor a játékoso-

kat nem igazán tudjuk cipõvásárlásban, utazásban segíteni. Bízunk az új társasági adót érintõ törvényben, mellyel a cégek egyesületek számára juttathatnak meghatározott százalékú támogatást. A kiscsapatok számára mindez életmentõ lehet. Szeretnénk 4-5 céggel megállapodást kötni, ezáltal a mûködési feltételeinket javítani. Örülünk az MLSZ azon kezdeményezésének, hogy a nevezési és a játékvezetõi díjak egy részét átvállalják. – Milyenek az új bajnokság erõviszonyai? – A tavaly elsõ ötben végzett csapatok közül a Páterdomb mindenképpen bajnokesélyes csapat lesz, s ugyanez elmondható a Zalaszentivánról és a Vonyarcvashegyrõl. Az újoncok közül szerintem a FC Keszthely meghatározó szerepet fog betölteni, hiszen egy ekkora város csapatának nem ebben az osztályban, hanem jóval feljebb van a helye. Minden évben van meglepetéscsapat, s nagyon remélem, hogy ebben az évben mi leszünk azok. Pataki Balázs

Programdús falunap Vöcköndön Vöcköndön már évek óta hagyományosan az önkormányzat és a Fiatal Családok Egyesülete hívja össze falunapra a településhez még közel álló környékbelieket és a község lakosságát. Idén augusztus 13-án rendezték meg a minden évben emlékezetes programot, melyen Kiss József polgármester köszöntõ szavait követõen kulturális mûsor szórakoztatta a közönséget. A faluház nagyterme ilyenkor rendszerint megtelik, s a kemendollári csoportok, Hóvirág Népdalkör és a Semiramis külön-

Boroshordók eladók Tölgy boroshordók olcsón eladók. Érdeklõdni lehet a 92/596-936-os telefonszámon hétköznap 8-15 óráig.

bözõ korosztályú táncosai egyaránt tapsra késztették a lelkes közönséget. Hagyományosan a pókaszerepetki táncosok, a Bonita formáció is képviseltette magát az eseményen, akik mindenki legnagyobb örömére idén már az utánpótlás csoportot is bemutatták. – Szerencsére sok fiatal megjelent, akiket a kulturális programokon túl ügyességi és rajzversenyek is várnak. A település életében nagyon sokat jelent a falunap, hiszen ilyenkor többszörösére növekszik a falu lakossága. Szeretnek idejönni a környezõ települések fellépõ csoportjai, akiket családtagjaik is elkísérnek. A falunapok a felnövekvõ új generáció életében több településen is leváltották a búcsút. Örülünk, hogy egyetlen civil szervezetünkkel jó az együttmûködés, akikkel több, mint fél tucat rendezvényt terveztünk erre az évre. Extra dolgokkal nem tudunk elõrukkolni, de amit a lehetõségeink adnak,

Kiss József és a Hóvirág Népdalkör nyitotta meg a napot. azt minden évben megtesszük, s mindenkit megvendégelünk egy tál ételre is – összegzett Kiss József polgármester. A tartalmas falunapon a Kemendollári Önkéntes Tûzoltó Egyesület játékos feladatokat szervezett, s népszerû volt az arcfestés, a kötélhúzás, az aszfaltrajz-, a biliárd- és az asztalitenisz-verseny is. Vöcköndön

minden évben egy nevesebb fellépõt is meghívnak a falunapra, idén a Piás Nõvérkék duó mûsora szórakoztatta a közönséget. Este a környéken már mindenki által várt tûzijáték festette színesre az égboltot. Pataki Balázs A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.


2011. augusztus

Észak-Nyugat Zala

11

Felszentelték a megújult zalaistvándi templomot „Semmit sem kaptam, amit kértem – és mindent megkaptam, amire szükségem volt!” Ünneplõbe öltözött a falu népe a jeles napon: hálaadó istentiszteletet tartott a Zalaistvándi Evangélikus Gyülekezet augusztus 7-én, vasárnap délután az egy év alatt kívülbelül felújított templomban. A szépen helyreállított építményt a nagy számban összegyûlt hívõk elõtt Szemerei János püspök, Smidéliusz Zoltán esperes és Koczor György helyi evangélikus lelkész szentelte fel. Mint abban a korban sokhelyütt, Zalaistvándon is II. József türelmi rendelete tette lehetõvé a templom építését, az 1784-ben el is készült. Azóta többször is felújították, korábban 1956-ban, majd utoljára 1983-ban végeztek kisebb horderejû renoválási munkálatokat.

A felújítás folyamatáról Koczor György lelkész beszélt a gyülekezet elõtt. Szólt róla, hogy akkor kezdõdött az építkezés, amikor a világban, Magyarországon és az egyházon belül is érezhetõvé váltak a gazdasági nehézségek. Mégis sikerült véghezvinni a mintegy 39 millió forintos munkát. „Ahogy a beteg a gyógyulás után jobban érzi az egészség értékét, így most Zalaistvándon még inkább érezzük az örömet, hogy sikerült véghezvinnünk” – mondta és Lázár példájával láttatta az isteni gondviselés erejét. Felidézte az öreg falak egykori építõit, akik fontosnak látták, hogy legyen e közösségnek Isten háza, hogy a gyerekeiknek, unokáiknak le-

A hívek Koczor György lelkész gitárjátékával kísért éneke tette ünnepélyesebbé az istentiszteletet.

Búcsúi szentmise

Augusztus 20-án több százan vettek részt a Henye-hegyi Szent István király kápolna tövében bemutatott búcsúi szentmisén, melyen Sömenek

István érseki tanácsos méltatta apostoli szent királyunk államalapító munkásságát, és szentelte meg az új kenyereket.

Barátságos, tágas belsõ tér várja a megújult templomban a hívõket. gyen, hol együtt imádkozza- ról. Ez az összeg a tervezett nak. Akiknek nyilván fogalmuk munkát csak részben fedezte, sem lehetett róla, hogy kései de szerencsésen további forráutódaik lézerrel nyomtatják sokhoz is jutottak. Az egyház majd a liturgiát, de mi sem 3,8 milliót, az önkormányzat csak magunkra gondolunk, s 400 ezret adott, 900 ezer fomi sem tudhatjuk, hanem az rintot nyertek az oltárkép felutánunk jövõk számára is, akik újítási pályázatán, s további majd szintén imádkoznak a adományok, az egyházmegye, teremtõhöz, aki az idõ fölött egy környékbeli vállalkozás és áll. Az ünnepséget a gyüleke- a gyülekezet tagjainak hozzájázet tagjaiból álló kórus éneke rulása egészítette ki az összetette ünnepélyesebbé, amelyet get. Az összefogás szép példája Koczor György gitáron kísért. a sokfelõl összegyûlt összeg, Végül a templom lelkésze meg- amellyel ki-ki hozzájárult a beköszönte lelkésztársainak az ruházás sikeréhez. A tavaly augusztusban kezegyüttmûködést. Szemerei János püspököt a hivatalába ik- dõdött a munkálatok során az tatása alkalmából külön is kö- egy év alatt szinte mindent szöntötte, hiszen a zalaistvándi kicseréltek, illetve felújítottak. templomszentelés volt az elsõ Kívül-belül újra szigetelték, vanyilvános közösségi alkalom, kolták és festették a falakat. amelyen kinevezése után részt Átépítették a tetõzetet és a vett. Köszönet illette a terve- toronysisakot, új villanyhálózazõket és a kivitelezõket és min- tot és korszerû, energiatakarédenkit, aki a feladatban részt kos rejtett világítási berendevállalt, s külön elimerés szólt zéseket, új szószéket és még Szilvás Jánosnak a gyülekezet keresztelõkutat is kapott a templom. Megjavították a nyíszolgálatáért. Az ünnepség befejezése- lászárókat és márvány aljazatot ként a gyülekezet tagjai, a meg- raktak le az épületben. Restauhívott vendégek, s a munka ré- rálták Barabás Miklós festõszesei is elmondhatták gon- mûvész alkotását, a Jézust kedolataikat a nagy munka öröm- reszten ábrázoló oltárképet, teli befejezésével kapcsolat- amelynek révén messze fölban. Vigh László országgyûlési dön ismert Zalaistvánd evangéképviselõ Szent Rita szavait likus temploma. Az épületet a idézve szemléltette a sikerrel türelmi rendelet követelméelvégzett munkát: „… Semmit nyeként eredetileg úgy alakísem kaptam, amit kértem – és tották ki, hogy minél kisebb mindent megkaptam, amire helyen minél többen elférjenek benne. Az új idõknek s a szükségem volt!” Az istentiszteletet követõen gyülekezet mostani létszámáa gyülekezet ünnepi közgyû- nak megfelelõen a helyreállíléssé alakult, amelyen a jelen- tási munkák során kissé átrenlevõk megismerhették a felújí- dezték a belsõ teret: néhány tás körülményeit. Az anyagi pad kikerült, így tágasabbá vált alapot egy nyertes jelentõs a templom. A hálaadó istentiszteletet összegû MVH-pályázat tette lehetõvé. A pályázatot 2009-ben követõen terített asztalok meladták be, majd 2011 januárjá- lé várta vendégeit a Zalaistban érkezett meg az értesítés a vándi Evangélikus Gyülekezet. 26,7 millió forintos támogatásFarsang Lajos


12

Észak-Nyugat Zala

2011. augusztus

Egervárról Bettenhausenbe Látogatás a németországi testvérfaluba

Ápolták a barátságot. Az összeszokott kis csapat újra felkerekedett, s július végén ellátogatott Németországba. Július 21-én, csütörtök este megérkeztünk Bettenhausenbe, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket. Peter Spieß, Bettenhausen polgármesterének üdvözlõ beszéde, s egy kis fogadás után mindenki vissza-

vonult a vendéglátó családjával egy rövid éjszakai pihenõre. Pénteken már kora reggel felkeltünk, s elindultunk az elõzetes terv szerinti útvonalon. Meglátogattuk a Helmershausen-i mezõgazdasági szövetkezet biogáz létesítményét, s Erfurtban, a türingiai tartományi önkormányzat épületében foly-

tattuk az eszmecserét, s megismerhettük a tartomány megújuló energiákkal kapcsolatos tevékenységét A délutánt Weimarban töltöttük. A várossal való ismerkedést a bauhaus stílusban épített egyetem megtekintésével kezdtük. Aztán megismerkedtünk Goethe szülõvárosával a városnézés során. A nap befejezéseként a Seeba tónál türingiai ételkülönlegességek, tábortûz várt ránk és csónakázási lehetõség a holdfényben Másnap rövid látogatást tettünk a Harz hegységbe, ahol láthattuk a Kyffhäuser, más néven Barbarossa emlékmûvet. A program a Panoráma múzeum látogatásával folytatódott, amely Magyarországot,

a Feszty Körképet juttatta eszünkbe. Eisenachban felsétáltunk a Wartburg-hegyre, hogy felfedezzük Wartburg várának minden zegét-zugát, s hogy élvezhessük a városra, illetve a környékre nyíló csodálatos panorámát. Az élményekkel gazdag nap befejezéseként a Bettenhausen-i kultúrházban asztalhoz ültünk, s kellemes beszélgetés közben elköltöttük a közös vacsoránkat, s majd vidám hangulatú tekeversennyel zártuk a napot. A vasárnap reggeli hazautazás, s búcsúzkodás kissé elszomorított bennünket, de már a jövõ évi találkozásról beszéltünk. Sz.M.

Keszthelyen járt a táncegyesület

Ötven éve…

Rendszeres szereplõk Keszthelyen immár…

Családi körben az ünnepeltek. Hálaadó szentmise keretében ünnepelte az alsónemesapáti származású Józsa Alfréd és a búcsúszentlászlói Horváth Erzsébet szentségi házasságkötésének 50. évfordulóját. Ötven esztendeje a búcsúszentlászlói kegytemplomban fogadtak egymásnak Isten és

Négy éve az Alibánfai Ifjúsági Klubbon belül alakult meg a Bad Girls tánccsoport. Az idõk folyamán csökkent a létszámuk, de elmondhatják, hogy mára már az ifjúsági klubbon belül egyesületté alakultak át, három külön korosztályú tánccsoporttal mûködnek. Az ifjúsági táncegyesület augusztus 18-án Keszthelyen szerepelt, 30 perces mûsorral ember elõtt örök hûséget. Ezen a szép évfordulón szeretteik mellett Sömenek István érseki tanácsos, plébános köszöntötte az Alsónemesapátiban élõ jubilánsokat a nemesapáti Szent Miklós római katolikus plébánia-templomban. H.L.

szórakoztatta a közönséget. Bemutatkozott a két új csoport, illetve a már 4 éve mûködõ nagycsoport is színpadra lépett közös produkcióval, valamint szólószámokkal is. Az egyesület különbuszt fogadott erre a napra, hogy a csapatok és minden kísérõ együtt lehessen még utazás közben is. Közel negyvenen voltak…

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok készítése szerkesztése megbízhatóan, gyorsan! Érdeklõdni: 92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu


2011. augusztus

13

Észak-Nyugat Zala

Matyasovszky Dalma sikere Miskolcon rendezték meg (július 22-24-én) a gyermek korosztályú úszók országos bajnokságát. A versenyen nagyszerûen szerepelt Matyasovszky Dalma, az Europ-TEC Zalavíz ZÚK versenyzõje. A tizenkét éves zalaszentiváni lány négy számban indult, s négy számban lett magyar bajnok. A hátúszó számokban megvédte a tavalyi címét. Az 1999-2000-ben születettek mezõnyében 100 m háton 1:07,45 perces idõvel megközelítette Egerszegi Krisztinának, a magyar úszósport nagy egyéniségének korosztályos csúcsát (1:06,50). 200 méter háton is nagyszerûen versenyzett,

Dalma kisajátította a dobogó legfelsõ fokát.

Egerszegi Krisztina nyomában a zalaszentiváni kislány.

A közlekedés veszélyei - nem csak nyáron! (2.) Kedves szülõk, gyermekek! Nem gyõzzük elégszer hangsúlyozni, hogy a közlekedés milyen veszélyeket rejt magában. A gyerekek felszabadultak, és különösen az iskolai szünetben hajlamosak mindenrõl megfeledkezni. Sajnos ez igaz a közlekedésben való részvétel esetében is. Természetes dolog, hogy nyáron összejönnek a barátok, egyik családtól a másikhoz mennek, kirándulnak, „csatangolnak” a településeken belül és kívül is. Közben a közúton közlekednek, és a közlekedési szabályokra nem is gondolnak. Veszély azonban nem csak a nyári szünetben leselkedik a közlekedõkre. Nem árt a figyelem az év többi szakában sem. Elõzõ számunkban a kerékpározás veszélyeire hívtuk fel olvasóink figyelmét. A mai fiatalok közül azonban egyre többen rendelkeznek segédmotoros kerékpárral, de még nem mindenki. Sajnos az a tapasztalatunk, hogy vezetõi engedélyük sokuknak nincs. Igaz, elég sok pénzbe kerül ennek a jogosítványnak a megszerzése, de az anélküli vezetés sokkal többe kerül. Súlyos büntetést szabhat ki a hatóság. Érdemes figyelni a gyerekekre azért is, nehogy más jármûvével közlekedjenek engedély nélkül. Sok súlyos baleset következik be azért, mert egymást szállítják szabálytalanul, illetve nem megfelelõen öltöz-

nek be a gyerekek a motorozáshoz. Igaz, hogy nyáron meleg van, és sokkal jobb úgy motorozni, hogy csak egy könnyû ruha van rajtunk. Viszont egy esetleges balesetnél – ami tán

ves szülõk, önök pedig a gyermekeiknek többször hívják fel a figyelmét e helyes közúti magatartásra. (Vége) Szijártó József

2:23,35 perccel itt is aranyérmet szerzett. Gyorsúszásban 200 méteren 2:11,71 perces idõvel a tõle elvárható elõnynyel ért célba. A nagy állóképességet igénylõ 800 méteres távon látványos csatát vívott a budapesti Sztankovics Dórával. Míg Dórát a népes fõvárosi klub apraja-nagyja buzdította, Dalmának öten szurkoltak. A szerény zalai lány benyúlással, 9:33,35 perces idõvel elsõként ért célba. Boldogan fogadta az edzõk és a versenyzõtársak gratulációit. A következõ hétvégén, július 29-31-én Székesfehérváron az országos vidékbajnokságon nyolc számban indult a ZÚK versenyzõje. Hát és gyors mellett vegyesben is megcsillantotta tehetségét. A nyolc versenyszám eredményhirdetésekor Dalma nyolcszor állt a dobogó legmagasabb fokára. Augusztus a nyaralás, a pihenés hónapja a sportoló diáklánynak.

Elérhetõségeink: Telefon: 92/596-936, fax: 92/596-937, e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu

Fontos a megfelelõ öltözet a motoron. nem is lenne súlyos – ha a vezetõ bõre megsérül, mert nincs rajta zárt ruházat, nagyon lassú a gyógyulás, illetve Kistérségi havilap nagy az elfertõzõdés veszélye. Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Sokakat látni bukósisak nélkül. Önkormányzatok Társulása támogatásával Ha így motoroznak, lényegeKiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér sen megnõ a kockázat, és súSzerkesztõségi ügyfélszolgálat: lyos sérülések (akár végzetes) 8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381. is keletkezhetnek. Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937 Még egy tanács! A segédmoE-mail: zalataj@zelkanet.hu Kistérségi iroda: toros kerékpárra is kötelezõ bizNagypáli, Arany J. u. 26. • Tel.: 92/564-055 tosítást kötni. E nélkül súlyos ISSN 2061-361X büntetésre számíthat a vezetõ. Készült: Göcsej Nyomda Kft. A túlélés érdekében minZalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. • Tel./fax: (92) 316-783 denki vigyázzon magára! Ked-

Észak-Nyugat Zala


14

Észak-Nyugat Zala

2011. augusztus

www.salvobutor.hu

Nagylengyel Õsi zalai zamatok – Bér- és kereskedelmi fõzés – Palackozás – Kis- és nagykereskedelmi értékesítés – Igény szerint cefrebeszállítás

• Anno 1982 •

Hungarikum

Várom régi és leendõ ügyfeleimet! Telefon: 92/380-037, 30/3358-311

GÖCSEJI ÉLÉSKAMRA Helyi termelõk termékeinek forgalmazása Zalai és környékbeli termelõk termékei - Göcsej védjegyes termékek: aszalványok, lekvárok, mézek, tészták, tökmagolaj, dió és mákolaj - Zalai Farkas-pálinkák, borok - Házi készítésû hentesáruk, tejtermékek, szörpök, ivólevek, savanyúságok, befõttek - Kecske tejtermékek „EGYÜNK HELYIT, VEGYÜNK HELYIT!” Zalaegerszeg, Dísz tér 6/A. 00 00 Nyitva tartás: H. - P.: 6 - 18 -ig 00 00 Sz.: 6 - 13 -ig

TOP-KER Kft. Vas- és fémhulladék átvétele a legmagasabb napi áron. Megkezdtük hulladék akkumulátorok, katalizátorok, és papír felvásárlását a legjobb árakon, a lakosságtól és közületektõl is. Közületek részére ingyenes konténer kihelyezés.

M E G O L D E N T MINDENT MEGOLDUNK FOGÁSZAT! Teljes körû szájsebészeti, fogászati és fogtechnikai szolgáltatás EGY HELYEN saját fogtechnikai laboratóriummal! • Implantátumok szájsebészeti mûtétek • Röntgendiagnosztika • Fogászati kezelések • Fogpótlások a fogtechnikus közvetlen közremûködésével • Újdonságok - Zirconium Rövid határidõ, magas minõség, megfizethetõ ár!

Cím: Zalaegerszeg, Csendes u.34. Bejelentkezés: 06 70398 1569

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. Tel./fax: 92/315-642 Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig.

Gardénia Függönybolt Karnisok, függönyök, sötétítõk nagy választékban kaphatók. Folyamatos akciók: - vitrázsfüggönyök 240 Ft/m-tõl - csipkefüggönyök 400 Ft/m-tõl - színes dekorfüggönyök 880 Ft/m-tõl - voile függönyök 50 % kedvezménnyel a készlet erejéig! Zalaegerszeg, Rákóczi 2-4. (Szolgáltatóház) 92/328-263

Észak-Nyugat Zala  

Észak-Nyugat Zala

Észak-Nyugat Zala  

Észak-Nyugat Zala

Advertisement