Page 1

LAMAN UTAMA Pilihan Bahasa

W3C Carian Menu Utama

Terkini Pautan Pantas Pengumuman Undian Pautan

Ikon Pautan


MENU UTAMA

Menu Utama 3PU terdiri daripada:-

‘LAMAN UTAMA’ adalah pautan kepada Laman Utama laman web rasmi 3PU.

Menu Info 3PU mengandungi maklumat menyeluruh 3PU kepada pengguna. Info 3PU terdiri daripada 3 sub-menu; Profil, Perutusan Menteri dan Perutusan Ketua Pengarah. o Profil terdiri daripada 12 sub-menu:-

Menu KORIDOR mengandungi maklumat mengenai projek-projek koridor di Malaysia.

Menu GARIS PANDUAN mengandungi garis-garis panduan kerjasama sektor awam dan swasta, pekeliling dan juga pelan induk penswastaan.

Menu PENERBITAN mengandungi bahan media cetak berkaitan kerjasama sektor awam dan swasta dan juga penswastaan.


•

Menu PUSAT MEDIA terdiri daripada 4 sub-menu:-

•

Menu SOALAN LAZIM mengandungi soalan-soalan lazim berkaitan 3PU.

CARIAN

Carian terletak di sudut atas kanan portal bagi memudahkan pengguna untuk mencari maklumat yang dikehendaki di dalam laman web rasmi 3PU.

Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS)  

Bantuan Penggunaan Laman Web Rasmi Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS)

Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS)  

Bantuan Penggunaan Laman Web Rasmi Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS)