Page 1

Rediger formular – [ Spørgeundersøgelse om sociale medier ] – Google Dokumenter

24/06/11 10.46

Spørgeundersøgelse om sociale medier Besvarelsen vil blive brugt i et projekt omkring virksomheders anvendelse af sociale medier. Behandlingen af besvarelserne er naturligvis fortrolig! Ved spørgsmål hvor det er muligt at uddybe svarene er du meget velkommen til gøre det. På forhånd tak for din hjælp. Venlig hilsen Zakia Chahbounn Stud.it (E-business)

Køn: * Mand

Alder: * Under 18

Længeste gennemførte uddannelse: * Folkeskole Teknisk skole eller anden praktisk uddannelse Gymnasiel uddannelse (f.eks. HTX, HHX, Gymnasium) Kortere videregående uddannelse (under 3 år) Mellemlang videregående uddannelse (3-5 år) Lang videregående uddannelse (5 år og derover) Andet:

Beskæftigelse: * Primære beskæftigelse Ledig Studerende Arbejder fuldtid Arbejder deltid Pensionist Andet:

Benytter du sociale medier? * Fx. Facebook, Twitter, Linkedin, Blogging m.m Ja Nej

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/gform?key=0AhQ5luwRZu_IdFM2c3FkVENxbEY3MFVGbEo3SDU2U3c&hl=da&gridId=0#edit

Side 1 af 6


Rediger formular – [ Spørgeundersøgelse om sociale medier ] – Google Dokumenter

24/06/11 10.46

Ved ikke

Efter side 1 Fortsæt til næste side

Side 2

Bemærk: Valg af "Gå til side" tilsidesætter denne navigation. Få flere oplysninger.

Du har valgt jeg benytter sociale medier

Hvilke af følgende social media tjenester benytter du? * Sæt kryds ved alle dem hvor du har benyttet tjenesten indenfor den sidste måned Blogging Microblogging (fx. Twitter) Video (fx. Youtube) Private sociale netværk (fx. Facebook) Professionele sociale netværk (fx. Linkedin) Social bookmarking (fx. delicio.us Fotodeling (fx. Flickr) Sociale vidensdelingsfora (fx. Wikipedia) Andet:

Hvor meget tid bruger du ca. på sociale medier om dagen? * Tænk på de tjenester du afkrydsede i det foregående spørgsmål 0-1 time 1-2 timer 2-3 timer 3-5 timer 5 og derover timer

Er du fan eller medlem af virksomhedssider på sociale medier? * Ja Nej

Efter side 2 Fortsæt til næste side

Side 3

Bemærk: Valg af "Gå til side" tilsidesætter denne navigation. Få flere oplysninger.

Du har valgt jeg er fan/medlem af virksomhedssider

Kan du nævne nogle af de virksomheder du er fan/medlem af på sociale medier?

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/gform?key=0AhQ5luwRZu_IdFM2c3FkVENxbEY3MFVGbEo3SDU2U3c&hl=da&gridId=0#edit

Side 2 af 6


Rediger formular – [ Spørgeundersøgelse om sociale medier ] – Google Dokumenter

24/06/11 10.46

Hvorfor er du fan eller medlem af virksomheder på sociale medier? * Du må gerne vælge flere svar Fordi jeg køber virksomhedens produkter og/eller services Fordi det ser godt ud på min profil For at følge med i virksomhedens nyheder og updates For at få tilbud og rabatter For at deltage i konkurrencer Andet:

Hvordan får du kendskab til virksomhedssider på sociale medier? * Du må gerne vælge flere svar Jeg ser at en eller flere venner er medlem af dem fx på min newsfeed Jeg bliver inviteret af en eller flere venner Jeg søger selv efter virksomheden på det sociale medie Jeg har søgt på en søgemaskine Jeg har set en reklame for deres tilstedeværelse på et socialt medie på et andet medie Ved ikke Andet:

Deltager du i virksomheders konkurrencer på sociale medier? * Ja Nej Ved ikke

Indgår du i relationer med virksomheder på sociale medier? * Med relationer menes om du stiller spørgsmål til virksomheder, kommenterer eller "liker" status, billeder, videoer o.l Ja Nej Ved ikke

Efter side 3 Fortsæt til næste side

Side 4

Bemærk: Valg af "Gå til side" tilsidesætter denne navigation. Få flere oplysninger.

Du har valgt jeg indgår i relationer med virksomheder

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/gform?key=0AhQ5luwRZu_IdFM2c3FkVENxbEY3MFVGbEo3SDU2U3c&hl=da&gridId=0#edit

Side 3 af 6


Rediger formular – [ Spørgeundersøgelse om sociale medier ] – Google Dokumenter

24/06/11 10.46

Hvad får dig til at kommunikere med en virksomhed på sociale medier? * Du må gerne vælge flere svar Jeg har et problem jeg gerne vil have løst Jeg har en forespørgsel vedr. virksomhedens produkter eller service Jeg vil gerne rose virksomheden Jeg vil gerne kritisere virksomheden Jeg vil deltage i en konkurrence For at undersøge om der er særlige tilbud Ved ikke Andet:

Hvad kan få dig til at slette en virksomhed som du er medlem af på et socialt medier? * Du må gerne vælge flere svar Hvis de spammer Hvis jeg ikke synes den information de deler er interessant Hvis jeg ikke får noget ud af at være medlem Hvis det ikke længere er relevant for mig at være medlem Ved ikke Andet:

Hvad synes du om at virksomheder kommunikerer med deres nuværende og potentielle kunder på sociale medier? Du må meget gerne uddybe dit svar

Hvor troværdigt synes du det virker når en virksomhed kommunikerer på sociale medier? * På en skala fra 1 - 5 hvor 1 er meget troværdigt og 5 er utroværdigt. 1 Meget troværdigt

Side 5

2

3

4

5 Utroværdigt

Efter side 4 Gå til side 7 (Mange tak for din hjælp! )

Du har valgt jeg indgår ikke i relationer med virksomheder

Hvad kunne få dig til at kommunikere med en virksomhed på sociale medier? * Du må gerne krydse flere svar

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/gform?key=0AhQ5luwRZu_IdFM2c3FkVENxbEY3MFVGbEo3SDU2U3c&hl=da&gridId=0#edit

Side 4 af 6


Rediger formular – [ Spørgeundersøgelse om sociale medier ] – Google Dokumenter

24/06/11 10.46

Hvis jeg har et problem jeg gerne vil have løst Hvis jeg har en forespørgsel vedr. virksomhedens produkter eller service Hvis jeg vil gerne rose virksomheden Hvis jeg vil gerne kritisere virksomheden Hvis der er en konkurrence jeg gerne vil deltage i Hvis jeg vil undersøge om der er særlige tilbud Ved ikke Andet:

Hvad kan få dig til at slette en virksomhed som du er medlem af på et socialt medier? * Du må gerne krydse flere svar Hvis de spammer Hvis jeg ikke synes den information de deler er interessant Hvis jeg ikke får noget ud af at være medlem Hvis det ikke længere er relevant for mig at være medlem Ved ikke Andet:

Hvad synes du om at virksomheder kommunikerer med deres nuværende og potentielle kunder på sociale medier? Du må meget gerne uddybe dit svar

Hvor troværdigt synes du det virker når en virksomhed kommunikerer på sociale medier? * På en skala fra 1 - 5 hvor 1 er meget troværdigt og 5 er utroværdigt. 1 Meget troværdigt

Side 6

2

3

4

5 Utroværdigt

Efter side 5 Gå til side 7 (Mange tak for din hjælp! )

Du har valgt jeg er ikke fan/medlem af virksomhedssider

Beskriv venligst kort med dine egne ord hvorfor du ikke er fan/medlem af nogle virksomhedssider?

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/gform?key=0AhQ5luwRZu_IdFM2c3FkVENxbEY3MFVGbEo3SDU2U3c&hl=da&gridId=0#edit

Side 5 af 6


Rediger formular – [ Spørgeundersøgelse om sociale medier ] – Google Dokumenter

24/06/11 10.46

Hvad synes du om at virksomheder kommunikerer med deres nuværende og potentielle kunder på sociale medier? Du må meget gerne uddybe dit svar

Hvor troværdigt synes du det virker når en virksomhed kommunikerer på sociale medier? * På en skala fra 1 - 5 hvor 1 er meget troværdigt og 5 er utroværdigt. 1

2

3

4

Meget troværdigt

Side 7

5 Utroværdigt

Efter side 6 Gå til side 7 (Mange tak for din hjælp! )

Mange tak for din hjælp! Hvis du deler spørgeskemaet med dine venner vil det blive værdsat meget fra min side :) Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til projektet er du velkommen til at kontakte mig på zach@itu.dk “Privacy is dead, and social media hold the smoking gun.” – Pete Cashmore (CEO - Mashable)

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/gform?key=0AhQ5luwRZu_IdFM2c3FkVENxbEY3MFVGbEo3SDU2U3c&hl=da&gridId=0#edit

Side 6 af 6

Bilag 7  

Samlet oversigt over alle spørgsmål i spørgeskemaet