Page 1

ICT-Markt I n f o r m atief Kater n over I CT & Tel efo n i e v o o r o n de r n e m e r s e n be st u u rde r s i n d e

I C T- Va l l e y

De betekenis van GDPR voor de ondernemer PCI Nederland: Altijd en overal toegang tot zakelijke documenten

Xantion: zorgeloos functioneren van alle ICT

le

Stichting ICT Valley actieve aanjager in FoodValley

es

IT-beurzen in 2017 in nieuwe jas gestoken

G me So DP er ftw R ove ar en r: e

Softwarepakket mede bepalend voor bedrijfssucces


GDPR

Geen paniek: raadpleeg tijdig securityspecialisten

De betekenis van GDPR voor de ondernemer De General Data Protection Regulation – kortweg GDPR – moet ervoor zorgen dat bedrijven persoonlijke informatie van klanten en leden beschermen. Dat is een Europese wet die de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt. Vanaf 25 mei 2018 moet deze richtlijn ingevoerd zijn. De datum lijkt veraf en tot nu toe heeft zo’n 10 procent van de bedrijven zich helemaal voorbereid op de nieuwe regels. Ruim driekwart van de ICT-beslissers in het MKB is zich niet bewust van de gevolgen van de GDPR voor hun organisaties. Het dringend advies is om zo snel als mogelijk actie te ondernemen want fikse boetes liggen in het verschiet. Tekst: Redactie Foto’s: Pixabay

ICT MARKT

Bedrijven gebruiken persoonsgegevens om diensten te kunnen leveren aan hun klanten, leden of werknemers. Maar iedereen heeft uiteraard recht op privacy en mag verwachten dat bedrijven deze data beschermen en veilig bewaren. Mensen hebben ook het recht om te vragen welke data over hen bewaard wordt en om - indien gewenst - ‘vergeten’ te worden uit de systemen. De GDPR moet deze persoonlijke informatie in de huidige IT-omgeving beschermen.

Hoge boete De nieuwe wet gaat enorme impact hebben op de werk- en handelwijze in organisaties en bedrijven. Samengevat moeten er passende technische en organisatorische maatregelen genomen worden voor de bescherming van privacy. Daar komt veel bij kijken. Voor zeer veel bedrijven is er dus nog heel wat werk aan de winkel. Onder de nieuwe wet dienen organisaties transparanter te zijn over de

manier waarop ze met data omgaan. Burgers krijgen meer en betere privacyrechten. Als organisaties niet op tijd aan de AVG/GDPR voldoen, hangt hun een boete tot maximaal 20 miljoen euro boven het hoofd.

Waarom? De vorige Europese richtlijn rond bescherming van digitale gegevens - de Data Protection Directive - dateert van 1995. Toen was bijvoorbeeld Windows95 zéér modern. De huidige wetgeving is hierop nog steeds gebaseerd. Net zoals de wetgeving in andere Europese lidstaten. Deze wetgeving werd echter door iedere lidstaat op een andere manier geïnterpreteerd. Er bestaan dus evenveel wetten en interpretaties als lidstaten. Dit leidt tot allerlei onduidelijkheid. Bovendien heeft de wet ook behoefte aan modernisering vanwege de enorme hoeveelheden data die tegenwoordig vergaard worden via bijvoorbeeld sociale media.

De nieuwe GDPR is een duidelijke Europese wetgeving die vastligt voor alle lidstaten. En dus ook voor alle bedrijven en organisaties.

Welke informatie en data? We trappen een open deur in als we zeggen dat er veel veranderd is sinds 1995. Zeker ook in de hoeveelheid data en de manier waarop we die verzamelen. Eenvoudig gezegd gaat het bij GDPR om persoonsgebonden data: elke vorm van informatie die rechtstreeks of indirect kan worden gekoppeld aan een individu en betrekking heeft op zijn persoonlijk, professioneel of publiek leven. Het kan dus gaan om een naam, E-mailadres, foto, medische, financiële of commerciële gegevens. Maar ook machinale data zoals een IP-adres, locatiegegevens, transacties of webserverlogs kunnen persoonsgegevens zijn. Het E-mailadres JanL@gmail. com kan van vele Jannen zijn. Maar in combinatie met een telefoonnummer of adres kan dit tot één persoon herleid worden en dus valt dit onder de GDPR.

(Geen) paniek Volgens deskundigen hebben veel organisaties de nieuwe wet onderschat. Ongeveer de helft van bedrijven en instellingen zou volgens hen niet op tijd klaar zijn met de implementatie van deze nieuwe wet- en regelgeving. Anderen stellen zelfs dat er paniek is uitgebroken bij diverse organisaties: “Ze beseffen nu pas dat het niet gaat om ‘eventjes de privacypolicy op de website aanpassen’. Het gaat ook om aanpassing van de ICT-systemen, de beveiliging.” Het is derhalve verstandig om tijdig een ICT-specialist te raadplegen voor een GDPR-check die bestaat uit een inventarisatie van de ICT-omgeving en security-processen.

16

FOOD VALLEY regio


Digitale werkplek

Roger Berger (salesmanager)

Altijd en overal toegang tot zakelijke documenten Maar niet voor iedereen

ICT MARKT

Vroeger was het onvoorstelbaar, nu is het onmisbaar: altijd en overal toegang tot zakelijke documenten. Deviceonafhankelijk uiteraard. Op het gebied van innovatieve bedrijfsvoering is steeds meer mogelijk, maar lang niet alle kansen worden benut. Onoverzichtelijke mappenstructuren worden bijvoorbeeld overbodig, omdat documenten eenvoudig vindbaar zijn via een zoekterm. Uiteraard alleen voor collega’s die hiervoor gemachtigd zijn. Roger Berger, salesmanager bij PCI Nederland: “Onze klanten willen niet alleen efficiënt werken, maar ook veilig. De nieuwe privacy wetgeving in 2018, GDPR, brengt dit in een stroomversnelling.” Tekst en Fotografie: Peter Pors - PDR

“Ik vraag me af hoeveel kopietjes van mijn paspoort en rijbewijs er rondslingeren. Hotels, autoverhuurbedrijven, overheidsinstellingen, banken, telefoonmaatschappijen, iedereen vraagt om een kopie.” Uit: Komt een vrouw bij de h@cker van Maria Genova

Aan de regels Gegevensbescherming wordt steeds belangrijker. Dat blijkt niet alleen uit bovenstaande quote uit het favoriete boek van Berger. Ook de cijfers liegen niet. Jaarlijks zijn ruim 200.000 Nederlanders slachtoffer van identiteitsfraude. Ook ondernemers moeten oppassen voor datalekken. Bedrijven die niet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en zich dus niet houden aan de AVG/GDPR riskeren hoge boetes. Berger: “Veel bedrijven hebben echter geen idee waar ze moeten beginnen. Daarom helpt PCI hen op weg.”

Kennissessies en awareness Awareness is daarin volgens Berger het sleutelwoord. “Dat begint al bij de printomgeving. Mede-

werkers zijn zich er vaak niet van bewust als ze gevoelige informatie laten slingeren.” Maar er zijn nog veel meer dingen die de ondernemer zélf kan doen, vertelt Berger. “Wij geloven dat iedereen vooruitkomt als we kennis en ervaringen delen. Daarom organiseert PCI kennissessies. Daarin geven we de ondernemer handvatten.”

Tools voor governance Toch is awareness alleen niet genoeg. Berger heeft het ook over de techniek. “Veel tools voor goede governance zitten al in het pakket van bijvoorbeeld Office365. Niet alle ondernemers weten dat. Zo kunnen ze met toegangsniveaus data afschermen

AVG, GDPR en WBP – Wat is wat? De General Data Protection Regulation (GDPR), ook wel bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming, bevat Europese regelgeving rondom privacy. Eerder was de wet bekend als de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Tot 25 mei 2018 kunnen ondernemers hun bedrijfsvoering aanpassen op de nieuwe regels. Wie dat niet doet, riskeert hoge boetes.

en zorgen dat bijv. emails met BSN nummers niet verzonden mogen worden. Het is zaak dat ondernemers leren hoe ze dat inregelen en benutten.”

Eén prijs per maand En als ondernemers door de bomen het bos niet meer zien? Dat begrijpt Berger wel. Zijn advies? “Kies voor mínder leveranciers en méér overzicht en kennis. Stap dus naar één partij.” Bij PCI Nederland kunnen ondernemers voor één prijs per maand terecht voor een totaalpakket. “We zorgen niet alleen aan een constructieve cloudoplossing, maar ook aan documentmanagement en kennissessies. Dát noemen wij het werken van nu.” Bezoek de eerstvolgende kennissessie van PCI Nederland in uw eigen regio en leer meer over de invloed van de AVG op uw documenten.

Veilig werken in de cloud Waar: PCI Duiven Datum: 10 oktober Datum: 23 november Tijd: 15.00 – 17.00 Waar: PCI Houten Datum: 2 november Tijd: 15.00 – 17.00

Meer info: www.pcinederland.nl en www.pcinederland.nl/events

FOOD VALLEY regio

17


Businesspark Het Vizier.

Het ICT-hart van Waar ICT en FoodValley elkaar ontmoeten De regio FoodValley ontwikkelt zich razendsnel. ICT is daarbij een onmisbare bouwsteen. Cegeka, Detron, Bartosz en Squerist hebben al gekozen voor Het Vizier, Businesspark in het hart van FoodValley. Zet u ook de volgende stap?

Kies nu voor Het Vizier. Redenen genoeg.

1

2

3

4

FoodValley regio

Hightech

Duurzaam

Vanaf 200 m2

Het Vizier ligt in FoodValley regio. Een

Kiest u voor Het Vizier, dan kiest u

Alle bouwplannen op Het Vizier

Het Vizier is dé plek voor zowel DGA’s

regio die zich razendsnel ontwikkelt

voor een inspirerende hightech

gaan uit van circulaire bouw die lage

als multinationals. Met kantoorruimte

en internationaal de aandacht trekt.

werkomgeving. U maakt deel uit van

exploitatiekosten garandeert, het

van 200 tot meer dan 5.000 m2. Alles

Als ondernemer profiteert u van de

een ondernemende regio waar volop

milieu spaart en een optimaal werk-

is mogelijk: van klein- tot grootschalig,

aantrekkingskracht op bedrijven uit

ruimte is voor kansrijke ICT-innovatie.

klimaat voorop stelt. Een duurzame

van een compleet kantoorpand tot

toekomst voor uw bedrijf.

kleinere kantoorvilla’s.

alle hoeken van de wereld.

18

FOOD VALLEY regio


FoodValley. Kant-en-klare bouwplannen Op Het Vizier is bouwgrond beschikbaar én er is een aantal concrete bouwplannen voor kantoorhuisvesting ontwikkeld. Plannen waarmee u direct kunt starten en die tegelijkertijd volop ruimte bieden voor uw eigen wensen. Check hetvizier.com voor meer informatie en neem vandaag nog contact op.

Impressie van kantoorvilla’s De Jagers - één van de kant-en-klare bouwplannen op Het Vizier.

businesspark

Het Vizier

ICT-hart van FoodValley

088 – 70 70 260

info@hetvizier.com

hetvizier.com

FOOD VALLEY regio

19


Software

Digitale stress wegnemen: raadpleeg externe ICT-specialist

ICT MARKT

Softwarepakket mede bepalend voor bedrijfssucces Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid stonden we zo makkelijk met elkaar in contact. Dit heeft een gigantische invloed op onze samenleving. Iedereen die beschikt over een smartphone heeft tegenwoordig toegang tot méér informatie dan 10 jaar geleden de president van de Verenigde Staten. Het staat dus buiten kijf dat gebruik van professioneel beveiligde software voor elke onderneming van levensbelang is. Actuele bedrijfssoftware ondersteunt zaken als inkoop- en verkoopadministratie, voorraadbeheer, boekhouding en facturatie, loonverwerking, tijdsregistratie en project management.

Tekst: Redactie Foto’s: Pixabay

Zonder software een succesvol bedrijf runnen is tegenwoordig zo goed als onmogelijk. Software vormt een essentiële component voor de meeste bedrijfsprocessen. Niemand kan er dus nog om heen: ieder bedrijf heeft software nodig. Softwarelicenties zijn echter vaak prijzig en slorpen een aanzienlijk deel van het ICT-budget op. Het is dus van groot belang het evenwicht te vinden zodat een bedrijf in staat is om de juiste hoeveelheid softwarelicenties te kopen. Want bedrijven spenderen niet zelden meer geld dan nodig aan hun softwarelicenties Dit komt omdat ze bijvoorbeeld onvoldoende zicht hebben op welke software in gebruik is binnen de organisatie. Maar ook omdat

20

FOOD VALLEY regio

er onvoldoende kennis is van licentiebeheer en de verschillende licentiemodellen met alle risico’s (financieel, juridisch) die daarbij kunnen optreden. Wanneer een bedrijf te veel of verkeerde licenties aankoopt, verspilt het meer dan eigenlijk nodig is.

het aantal gebruikers toeneemt, wordt het echter voordeliger om gedeelde licenties of licenties per processor aan te kopen. De licenties zijn dan niet langer beperkt tot een specifiek aantal users. Dit licentiemodel biedt de organisatie meer flexibiliteit.

Verkeerde licentiemodel

Supportkosten

Omdat de behoeften van een bedrijf in de loop van de tijd veranderen, is het licentiemodel - dat in het verleden het meest voordelige was - niet meer actueel. Zo kan men voor een beperkt aantal gebruikers gerust gebruikerslicenties aankopen. Deze zijn dan gebonden aan een specifieke user. Wanneer

Bij het troubleshooten van computerproblemen gaat ongeveer de helft van de tijd naar het achterhalen van de exacte configuratie. Voor wie niet bijhoudt welke software er draait, kan bij noodzakelijke troubleshooting heel wat kostbare tijd verliezen. Een bedrijf dat geen controle heeft op het


Software gebruik van niet-toegestane (en eventueel incompatibele) software, kent ook veel meer technische problemen. Daardoor moet vaker een betalende helpdesk ingeroepen worden. Bovendien biedt niet-gelicentieerde software ook geen recht op ondersteuning door de originele softwareleverancier. Dit zorgt vaak voor weerkerende technische problemen, waardoor de supportkosten al gauw hoog oplopen.

Hogere veiligheidsrisico’s Een bedrijf dat niet weet welke software het allemaal in gebruik heeft, kan zich nauwelijks beschermen tegen mogelijke veiligheidsrisico’s. En dat zijn er velen. Op deze manier komt de veiligheid en continuïteit van de organisatie in gevaar en dat kan nodeloze kosten en ernstige bedrijfsstagnatie veroorzaken. Neem bijvoorbeeld het ‘open huis’ dat via E-mailverkeer kan optreden, maar ook lokale servers en Wifi-netwerken kunnen grote risico’s vormen.

E-mail-beveiliging noodzaak E-mail is onmisbaar voor bedrijven en E-mail-beveiliging is dat bijgevolg ook. Spam, malware, pricing, ransomware en gerichte aanvallen zijn namelijk dagelijkse kost.

Vroeger waren online back-ups voorbehouden voor grote bedrijven met de nodige financiële middelen. Het succes van de Cloud en de snel evoluerende technologie hebben cloudbackups goedkoper, sneller en vooral veiliger gemaakt. Dat maakt het voor veel kleine bedrijven, ZZP-eren en zelfs particulieren een interessante en logische oplossing. Een Cloud back-up biedt heel wat voordelen. Door de back-up niet lokaal te bewaren, wordt het risico op verlies bij brand, diefstal of een (disk) crash vrijwel weggenomen. Goede online backupaanbieders gebruiken een geavanceerde dataencryptiemethode als 256-bit AES. De meeste online backup-diensten zijn toegankelijk via mobiele apparaten zodat met een internetverbinding altijd en overal belangrijke data beschikbaar blijven.

Office 365 Een lokale back-up kan nooit het niveau van beveiliging behalen dan dat van de grote online back-up-aanbieders. De software is voor alle medewerkers altijd en overal beschikbaar. Als organisatie hoeft men zich eveneens geen zorgen meer te maken over het onderhoud van de computer infrastructuur. Dat wordt gedaan door de leverancier. De meest veelzijdige en bekende Cloudapplicaties is wellicht Office 365. Met Office 365 heeft men dag en nacht (365 dagen per jaar, vandaar de naam) toegang tot alle documenten en vertrouwde Microsoft Office toepassingen, zoals Word, E-mail, video-conferencen en meer.

Professioneel Wifi-netwerk Een professioneel Wifi-netwerk is niet meer weg te denken uit het bedrijfsgebouw. Naast laptops, tablets en smartphones worden ook Dominica en bedrijfsbeveiliging er steeds vaker op aangesloten. Daarnaast eisen de vele apparaten ook een

steeds snellere verbinding. Een goede Wifi-dekking is dan ook een vereiste om onderbrekingen, tijdverlies en frustratie te vermijden. Een professioneel WiFi-netwerk biedt verschillende voordelen ten opzichte van een zelf ingericht netwerk met eigen WiFi-routers. Een eerste belangrijke factor is het beheer: het netwerk is centraal te beheren, biedt inzicht in het gedrag van gebruikers én mogelijkheden voor rapportage. Daarnaast is het mogelijk om een gastennetwerk aan te leggen, zodat verschillende gebruikersgroepen elkaar niet verstoren én men beperkingen kan instellen voor bepaalde gebruikersgroepen. Zo blijft de eigen bedrijfsdata altijd veilig afgeschermd. Andere geavanceerde opties zijn bijvoorbeeld het scheiden van verschillende datastromen zoals voice en data.

Digitale stress wegnemen Documenten die verdwijnen, de server of PC die vastloopt, het groeiende aantal spam en cryptolocker-varianten, de bestanden die niet compatibel blijken met de smarttelefoon terwijl ze dringend nodig zijn voor een klant … Iedereen herinnert zich vast nog de laatste keer van digitale stress. ICT is cruciaal binnen het bedrijf, maar bezorgt heel wat kopzorgen, tijd- en zelfs omzetverlies. Vaak moet er ook nog eens ’s avonds doorgewerkt worden om de verloren tijd in te halen. De problemen worden reactief behandeld, maar proactief advies is er niet. Hierdoor mist men nieuwe mogelijkheden en blijven problemen te pas en te onpas opduiken. Duidelijk is dat de huidige manier van werken niet de beste is: ICT is niet uw ‘core business’. Dan is het hoog tijd om extern advies in te winnen. Heeft u geen eigen IT-afdeling of is er onvoldoende knowhow aanwezig omtrent een specifiek IT-vraagstuk, dan kan een onafhankelijk advies door een ICT-consultant aanbevolen worden.

ICT MARKT

Het aantal ransomware-varianten, waaronder de beruchte cryptolocker, steeg alweer exponentieel. Niet zozeer de individuele gebruikers waren het doelwit, maar hele organisaties die hun bestanden versleuteld zagen door een kwaadaardig bestand dat veelal via E-mail verspreid werd. In het beste geval beschikte de organisatie over een recente en onaangetaste back-up. Maar in vele gevallen bleek het betalen van ‘losgeld’ de enige optie. Zo niet, dan bleven alle bestanden onherroepelijk versleuteld en onbruikbaar. Voor heel wat bedrijven was de schade niet te overzien, wat zelfs tot faillissementen leidde.

Veilig via de Cloud?

ICT-leverancier Nu de digitale revolutie helemaal is ingezet, lijkt de mens op weg naar een leven vol snelle oplossingen en efficiëntie. Het installatietraject van bedrijfssoftware is echter lang en nogal complex. Vooral voor de softwareanalyse is het belangrijk dat de leverancier de bedrijfsbusiness kent. Bovendien zal een leverancier met ervaring in de branche vaker over softwaremodules beschikken waarmee niet te veel maatwerk voor de betreffende branche toegevoegd hoeft te worden. En die kennis van de sector zorgt voor een hogere betrokkenheid. Juist een lokale leverancier kan hiertoe bijdragen. Eenmaal de leverancier gekozen, dan is een gedetailleerd overzicht van het kostenplaatje aan de orde. Dit zijn niet alleen de directe kosten van het project maar ook indirecte kosten zoals upgrades en support. Hou er rekening mee dat het personeel opgeleid moet worden om met het nieuwe systeem te werken.

FOOD VALLEY regio

21


ICT

Xantion: zorgeloos functioneren van alle ICT Hij ontdekte, zo’n 10 jaar geleden, het spreekwoordelijke gat in de markt: het zorgeloos laten functioneren van ICT-systemen in ondernemingen. Edenaar Marcel van Boheemen, directeur van Xantion, maakte er zijn missie van. Met een contract tegen een vast tarief zorgen dat de ICT in een bedrijf probleemloos doet wat het moet doen. Xantion groeit mee met de toenemende behoefte in de markt en is gevestigd aan de Boylestraat op de ‘Edese Zuidas’ aan de A12.

ICT MARKT

Het kantoor van Xantion heeft een ‘zeewaardige sfeer’. Een ‘zee’ aan ruimte die de doelstelling symboliseert. “Zwemmen tegen de stroom in, zelfs toen de economie tegenzat. Maar tegelijkertijd rust, vertrouwen en ontspanning bieden aan onze klanten door hen letterlijk het complete ICT-beheer uit handen te nemen. Wij zorgen ervoor dat de ICT draait. Dat moet net zo toegankelijk en vanzelfsprekend zijn als water uit de kraan’’, zegt Van Boheemen.

Xantion richt zich op de zakelijke markt. Van zzp’er tot bedrijven met zo’n vijfhonderd werknemers in heel Nederland. Van Boheemen: “Wij hebben dezelfde doelstelling als onze klant. Door te werken voor een vast maandelijks tarief is het een gemeenschappelijk belang dat we zo min mogelijk hoeven in te grijpen. Dat scheelt de klant veel administratief gedoe en tegelijkertijd biedt het onze techneuten gelegenheid op hun gemak klussen te klaren, zonder dat daardoor de kosten stijgen.’’ Met drie klantenteams heeft elke klant een eigen aanspreekpunt, waarvan de teamleider degene

VOOR IED

ONDERN

is die weet waarover het gaat. “We willen het overzichtelijk en met korte lijnen houden’’, zegt Van Boheemen. Xantion werkt landelijk, maar is een puur Edes en maatschappelijk betrokken bedrijf. Loop gerust eens binnen, ook zonder afspraak.

Xantion Boylestraat 34 A 6718 XM EDE Telefoon: 0318 – 69 70 97 www.xantion.nl

ERE

EMER

EEN PASS ENDE OPLOSSIN G!

BUSINESS SOFTWARE VOOR HET MKB

in- en verkoop en voorraadbeheer

CRM/relatiebeheer en boekhouding

projectmatig werken en urenregistratie

service & onderhoud en planning

Hét PR-bureau dat jouw bedrijf steeds geliefder maakt! Bel Korstiaan van Vliet voor een kennismaking. T 0318-438487 Bekijk onze opdrachtgevers op www.pdr.nl

flexibel + software op maat = resultaat

0342 - 78 76 32 • www.kedaconsult.nl

Trotse contentpartner van de ZakenMarkt!


IT-beurzen

IT-beurzen in 2017 in nieuwe jas gestoken

Digital Driven Transformation’ centrale thema van Infosecurity.nl, Data & Cloud Expo

Steeds meer bedrijven willen de overstap maken naar een digital first-strategie. De vraag is hoe zij hun organisatie in de richting van een digitaal gedreven transformatie kunnen sturen met oog voor de reële bedreigingen van hackers en phishing. De ICT-beurzen Infosecurity.nl, Data & Cloud Expo 2017 geven antwoorden op deze en andere vragen. De beurzen

“Wie ICT alleen gebruikt om zijn systemen in de lucht te houden, heeft anno 2017 weinig bestaansrecht”, zegt Ivo Meertens, brandmanager bij Jaarbeurs. “Waar automatisering vooral ondersteunend is, wordt digitaal echt leidend. Steeds meer bedrijven kiezen daarom een digital first-strategie waarbij diensten, bedrijfsprocessen en het businessmodel digitaal gedreven zijn. Organisaties moeten in dat verband wel bereid zijn gedurfde keuzes te maken. Onze beurzen helpen daarbij door op een breed vlak informatie en achtergrond te bieden, zodat je als bezoeker in korte tijd weer bij bent met alle ontwikkelingen.”

Trending topics De rol van IT-beheer en storage verandert binnen organisaties. Door cloudoplossingen zijn fysieke datacenters niet altijd binnen bedrijven georganiseerd, maar worden ze gehost door externe providers. Volgens Gartner zal een ‘no cloud’-beleid in 2020 zelfs net zo zeldzaam zijn als een ‘no internet’-beleid nu. Datamanagement en cloud computing zijn dan ook trending topics in de IT-business. Dit vraagt om nieuwe technologieën en werkwijzen, en om een toekomstvisie. Die komen ruim aan de orde in het aanbod van een brede reeks van

ICT MARKT

vinden plaats op 1 en 2 november 2017 in Jaarbeurs Utrecht. Bezoekers kunnen zich nu gratis registreren voor dit event.

kennissessies en van de exposanten op de beursvloer. De beurzen bieden plaats aan circa 150 exposanten en in het beursprogramma worden meer dan honderd kennissessies en presentaties gegeven. Registreren kan gratis via de websites van Infosecurity.nl en Data & Cloud Expo. Hier is ook meer informatie te vinden over de exposanten en de beursprogramma’s.

Het vernieuwde Infosecurity.nl, Data & Cloud Expo De vakbeurzen Infosecurity.nl, Data & Cloud Expo vinden gelijktijdig plaats op 1 en 2 november 2017 in Jaarbeurs Utrecht. Tijdens seminars, keynotes en casestudy’s verwoorden marktleiders, verenigingen en ICT-professionals hun visies, ideeën en antwoorden op de meest actuele ICT-thema’s – met ‘Digital Driven Transformation’ als overkoepelend thema van deze editie. De vernieuwde beurzen zijn de ideale plekken om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van IT-producten en de IT-branche via seminars, workshops en lezingen, het leggen en onderhouden van contacten binnen de sector, en het gericht verzamelen van productinformatie op de beursvloer.

FOOD VALLEY regio

23


Succesvol ondernemen in FoodValley Regio Succesvol ondernemen in FoodValley regio

‘We benaderen ondernemers actief en betrekken ze bij nieuwe plannen.’

Stichting ICT Valley actieve aanjager in FoodValley Interview met Gerrit Valkenburg, ICT Valley Al ruim 5 jaar behartigt ICT Valley de belangen van ICT-ondernemers in FoodValley. Oorspronkelijk gestart om te kijken wat er onder ondernemers leeft. Uitgegroeid tot een belangrijke gesprekspartner. O.a. als het gaat over de ICT arbeidsmarkt en over de tweede fase van het ICT Campusprogramma in Veenendaal. Hoe neemt ICT Valley drukbezette ICT-ondernemers mee in de ambities in Veenendaal en FoodValley regio? ICT MARKT

Tekst: Marjan Scheffer, Het Tekstburo. Foto’s: ICT Valley, Vonk360 en Het Vizier

Accountmanager Gerrit Valkenburg is secretaris van ICT Valley en directeur van SforSoftware. “Een van de belangrijkste taken van ICT Valley is accountmanagement. Dat klinkt raar, maar een goed contact met ondernemers is een absolute voorwaarde als we groei en innovatie van de ICT-sector in deze regio willen realiseren. Met name de kleinere ICT-ondernemers hebben de neiging zich op de dagelijkse gang van zaken te richten. Ze zijn vaak gewoon heel erg druk. Als ICT Valley benaderen we bedrijven daarom actief. We nodigen ze uit voor borrels en kennisevents, maar gaan ook bij ze op bezoek. We betrekken ze zo bijvoorbeeld bij de plannen uit het ICT Campusprogamma, zoals het ICT Lab, stageplekken en ICT-onderwijs. Bedrijven willen heel graag, wij helpen ze daarbij.”

Game Battle Mooi voorbeeld van een event waarbij bedrijven in contact komen met toekomstig ICT-talent is de Game Battle. Deze Battle wordt op 23 en 24 februari voor de tweede keer door ICT Valley georganiseerd. Daar zit een gedachte achter. “Voor die jongeren is dat gamen heel leuk.

24

FOOD VALLEY regio

Tegelijkertijd is het een uitgelezen kans ze kennis te laten maken met de mogelijkheden van ICT. En dat je daar later ook je beroep van kunt maken. Daarom nodigen we dit jaar scholieren uit van alle voortgezet onderwijs scholen in de regio. En is er verder een IT experienceplein en presentaties van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), Hogeschool Utrecht en ROC A12. Ook bedrijven zijn hier van harte welkom om te laten zien wat ze te bieden hebben.”

Nieuwe lichting ICT-Consultants Een ander speerpunt van ICT Valley is het monitoren van de ICT arbeidsmarkt. “Zo’n anderhalf jaar geleden hebben we, in samenwerking met Federatie Ondernemingskringen Valleiregio, onderzoek laten doen naar de ICT arbeidsmarkt in FoodValley. Daaruit bleek dat 79% van de werkgevers groei verwacht in hun totale ICTpersoneelsbestand. De gemiddelde groei voor de jaren 2016-2018 is 43,8% in FTE’s.” Met name de vraag naar ICT-Consultants op HBOniveau is groot. Maar binnen FoodValley is nog geen reguliere ICT-opleiding op HBO-niveau. Daar gaat in 2018 verandering in komen.

Gerrit Valkenburg

Over ICT Valley Stichting ICT Valley verbindt bedrijven, professionals en onderwijsinstellingen in de ICT-sector in de FoodValley. Het delen van kennis, kunde en informatie is daarbij het belangrijkste middel. ICT Valley organiseert regelmatig borrels en kennisevents. Nieuw in 2018: cross-sectorale events tussen ICT en food, tech en health. Meer info: ictvalley.nl.


Gerrit Valkenburg in Vonk360 tijdens een presentatie in maart.

ICT Campus van steen?

programma. Ook ICT Valley maakt regelmatig gebruik van deze locatie voor borrels en events. “Het is belangrijk dat ondernemers elkaar ontmoeten. Een vaste plek is niet perse nodig, maar een locatie als Vonk360 is wel handig. Er zijn flexwerk- en vergaderplekken en er is ruimte voor evenementen. Samenwerkingen ontstaan gemakkelijker als je elkaar ontmoet.”

Groeiende behoefte aan goede kantoorruimte “We zien dat de leegstand van kantoren in Veenendaal terug loopt. Een ontwikkeling waar we heel blij me zijn. Het is echter van groot belang dat er voldoende aanbod van goede kantoorruimte blijft. Want we merken dat de behoefte aan moderne huisvesting groeit. ICT-ondernemers willen graag langs de A12 zitten. Belangrijk is wel dat er dan goede en toegankelijke mogelijkheden zijn voor zowel grote als kleine bedrijven. Het zou geweldig zijn als op Het Vizier gebouwd gaat worden.”

Businesspark Het Vizier – Ook voor het MKB Op Businesspark Het Vizier aan de A12 bij Veenendaal zijn verschillende ICTbedrijven gevestigd, waaronder Cegeka, Detron, Bartosz en Squerist. Ook voor MKB-bedrijven zijn hier ruime mogelijkheden. Joop Camminga van Het Vizier: “We helpen ondernemers graag bij het realiseren van nieuwbouw voor hun bedrijf. Álle ondernemers. Ik nodig MKB-bedrijven nadrukkelijk uit om contact met mij op te nemen. Samen bespreken we dan de mogelijkheden voor uw bedrijf.

ICT MARKT

“Volgend jaar starten aan de CHE twee nieuwe ICT-opleidingen. De onderwijsprogramma’s voor deze opleidingen zijn mede vormgegeven door input van bedrijven uit de regio. Het duurt nog even voordat de eerste lichting afstudeert, maar bedrijven weten zeker dat ze de beschikking krijgen over een arbeidspotentieel met de juiste kennis en skills. En afgestudeerden worden straks met open armen ontvangen. Die samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs is echt iets wat voortvloeit uit het ICT Campusprogramma, dat wisselwerking en kennis delen erg stimuleert. Voor stageplekken willen we heel graag toe naar vaste afspraken met een flinke groep bedrijven. In het in 2016 gestarte ICT Lab gaan studenten aan de slag voor een concreet doel, voor echte klanten. Hier zijn nu alweer 4 nieuwe projecten voor aangemeld. Het ICT Lab komt goed van de grond.”

Tel. 088 – 70 70 260 / 06 - 14915950. Meer info: hetvizier.com

Er is de afgelopen jaren in Veenendaal veel over gesproken: de ICT Campus. Wordt hiermee nu een virtuele campus bedoeld of is er behoefte aan een fysieke plek? Op dit moment fungeert Vonk360 aan de A12 als thuisbasis voor het ICT Campus-

Entree Vonk360.

Impressie van De Jagers op Het Vizier. Kantoorvilla’s voor MKB-bedrijven.

FOOD VALLEY regio

25

Zmfv nr3 2017 ict web  

ICT Markt is een onfhankelijk informatief katern over de ICT- en Telecom branche,

Zmfv nr3 2017 ict web  

ICT Markt is een onfhankelijk informatief katern over de ICT- en Telecom branche,

Advertisement