Page 1

Zakenmagazine voor

onder nemers en bestuurders in de

F O O D VA L L E Y

regio

Thema De Arbeidsmarkt The Human Works: 'Wij zijn er voor werknemer en werkgever’

SJ Detachering: “Wij kijken verder dan het CV”

HRMORe: “We brengen HR-kennis actief naar onze klanten toe”

Uitzendorganisatie UCV: ‘Als onze uitzendkrachten met een glimlach hun werk doen, is dat driedubbele winst’’

Van de Loo Mediation & Advies: "Als je er samen uit wilt komen, is mediation (conflictbemiddeling) een goede weg"

ReadytoGo: “Een intermediair die u verder helpt”

Boot Loon- en Financicële administraties: "Meedenken en vooruit denken Dát is wat wij doen"


SPECIALIST OP HET GEBIED VAN ARBEIDSRECHT - EDE Voor werknemers en/of werkgevers die liever geen advocaat willen, maar wél deskundig geadviseerd willen worden - Arbeidsovereenkomsten en andere contracten - Toegestaan aantal arbeidscontracten en toegestane duur - Proeftijden, rela e- of concurren ebeding, nevenwerkzaamheden - Onderzoek & overleg misdragingen en disciplinaire maatregelen - Ziekte & rechten en plichten daarbij - Veranderingen van werk en/of arbeidsvoorwaarden - (Dreigend) ontslag. - Einde arbeidscontract en beëindigings-overeenkomst - Modelovereenkomst Overeenkomst van Opdracht

Geen onnodig hoge kosten maken, kwes es snel oppakken en middels prak sche kennis van zaken tot een goede oplossing brengen! Neem gerust contact op voor een kosteloos oriënterend gesprek.

Bel: 0318-693680

www.arbeids-conflict-bemiddeling.nl De Arbeidsmarkt

Van de Loo Mediation & Advies Wanneer je in een conflict verwikkeld bent, ben je altijd op zoek naar een oplossing. Soms lukt dat niet. Jij doet je best, maar de ‘tegenpartij’ werkt niet mee. Wat eerst een verschil van mening of inzicht was, wordt een aanhoudend conflict. Omdat mensen van nature de wens hebben om in harmonie samen te leven en te werken, heeft een conflict vaak een negatieve invloed op de gemoedstoestand van beide partijen. Natuurlijk wil je er samen uitkomen en wil je de relatie kunnen voortzetten. Vaak kan dat ook niet anders omdat je samen moet werken, in dezelfde buurt woont of tot dezelfde familie behoort. Maar je wil ook niet direct toegeven, omdat je achter je standpunt staat. En dat is logisch.

Gevolgen van een conflict Die laten zich raden: stress, slapeloosheid, depressie en wanhoop.

Een mediator Als je er samen uit wilt komen, waarbij elk standpunt wordt gehoord en belangrijk is, is mediation (conflictbemiddeling) een goede weg. Mensen denken vaak dat ze lijnrecht tegenover elkaar staan, maar dat is zelden het geval. Nadat alle meningen zijn geëvalueerd, blijkt vaker wel dan niet, dat er een oplossing is die rekening houdt met het belang van beide partijen. Foto: Andrea Zuccari

12

FOOD VALLEY regio

Maurits van de Loo Ik, Maurits van de Loo, ben mediator en bemiddel als onafhankelijke derde tussen jou en de ander. Kwaliteit, rust, en vertrouwen zijn daarbij sleutelwoorden. Je bent bij mij aan het goede adres voor bemiddeling in: • • • •

conflicten op de werkvloer (arbeidsconflict) buren- en buurtgeschillen (buurtbemiddeling) familieruzie oplossen (geen echtscheidingen) conflicten binnen de kerk en christelijke organisaties (kerkrecht)

Maak werk van je goede voornemens voor 2017 om het gedoe waar je mee zit aan te pakken. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend introductiegesprek. T 06 36 23 03 84 E info@vandeloomediation.nl W www.vandeloomediation.nl


De Arbeidsmarkt

Expertise pensionado's zeer gewild

Arbeidsmarkt: revolutie volop aan de gang We beseffen het nauwelijks. Maar inmiddels zijn we hard op weg naar 2020, het begin van het derde decennium van de 21-ste eeuw. In de geschiedenis van de mensheid hebben we nog nooit zoveel nieuwe technologieën gezien. En elke dag weer komen we voor verassende feiten te staan. Worden we overvallen, staan we machteloos? Of krijgen we juist riante kansen om ons verder te ontwikkelen? Ondernemers die in de toekomst een rol willen blijven spelen moeten daar nu niet alleen over nadenken maar er ook invulling aan geven. Elke bedrijfstak krijgt te maken met snel veranderende marktomstandigheden. Er komen onherroepelijk nieuwe of aangescherpte wet- en regelgeving, nieuwe spelers en technologische ontwikkelingen. Voor iedereen geldt de vraag: hoe moet mijn onderneming of organisatie er straks uitzien? Dit heeft onder meer gevolgen voor uiteenlopende thema’s als de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, strategische personeelsplanning, mobiliteit of specialistische recruitering. De ZakenMarkt blikt op de actuele arbeidsmarkt.

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is voorlopig ingevroren. Het is nog maar de vraag of er na het ontdooien nog levensvatbaarheid in zit. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland willen vooral de kloof tussen vast en flex verkleinen door het aannemen van werknemers aantrekkelijker te maken. Door de vele regels en hoge lasten zijn werkgevers terughoudend geworden. Dat effect zette een rem op de nodige economische groei. Hoe dan ook, die groei gaat zich doorzetten. Alle indicatoren staan op groen. Een en ander betekent ook dat de arbeidsmarkt in allerlei sectoren een tempoversnelling aan veranderingen kent. Maar het beeld is divers. Aan de ene kant staat de werkgelegenheid in bijvoorbeeld de financiële dienstverlening onder druk omdat banken en verzekeraars inzetten op online dienstverlening en automatisering van de bedrijfsprocessen. Aan de andere kant neemt ook de vraag naar zakelijke dienstverlening toe, hetgeen zich vertaalt in meer banen. Zo zijn er veel vacatures voor mensen met een commercieel profiel, variërend van sales mensen tot call-centermedewerkers. Ook de industrie als geheel profiteert van de economische opleving. In de laatste jaren is het aantal banen in de industrie als gevolg van automatisering, robotisering en de verplaatsing van productiecapaciteit naar het buitenland afgenomen. Maar met name in deelsectoren die zich op de export richten zit weer muziek. Er is een groot tekort aan vaklieden, bijvoorbeeld de techniek, ICT en in de bouwsector.

Food Valley groeicentrum Nieuwe banen ontstaan ook steeds vaker rondom clusters van bedrijven en organisaties in specifieke steden of regio’s. Daarbij gaat het niet alleen om de voor de hand liggende voorbeelden als de high tech-regio Brainport rondom Eindhoven, creatieve start-ups in en rond Amsterdam en Rotterdam of Food Valley NL rondom Wageningen. Ook op regionaal niveau kruipen steeds vaker bedrijven uit dezelfde sector bij elkaar en ontstaan er meer gespecialiseerde ecosystemen. Denk daarbij aan GreenPort Noord-Holland Noord in Enkhuizen waar een internationaal centrum voor de veredeling van

FOOD VALLEY regio

13


De Arbeidsmarkt

Mediation arbeidsconflicten Overal komen conflicten voor. Zeker ook in de arbeidsrelatie. Dan gaat men altijd op zoek naar een oplossing. Als je er samen uit wilt komen, waarbij elk standpunt wordt gehoord en belangrijk is, is mediation (conflictbemiddeling) een goede weg. Mensen denken vaak dat ze lijnrecht tegenover elkaar staan, maar dat is zelden het geval. Nadat alle meningen zijn geëvalueerd, blijkt vaker wel dan niet, dat er een oplossing is die rekening houdt met het belang van beide partijen.”

Reïntegratie en uitzenden

voedingsgewassen en bloemen is ontstaan, de Seed Valley. En De Groene Stad, waarin de gemeente Almere en de provincie Flevoland het initiatief hebben genomen om kennis te bundelen op het gebied van leefbare steden, is zo’n voorbeeld. Vanuit deze clusters van organisaties ontstaan steeds meer nieuwe banen; niet in de laatste plaats omdat deze clusters zich als levende ecosystemen gedragen.

Verzuim Bij wet is geregeld dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor het ziekteverzuim van werknemers. Deze verantwoordelijkheid geldt dus ook voor het langlopend verzuim. Juist bij dat verzuim komen er allerlei wetten en regels om de hoek kijken. Dat is lastig en tijdrovend en er zijn bovendien grote risico’s. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 MKB-ondernemers niet weet dat zij verantwoordelijk is voor de re-integratie van haar personeel. De overige tweederde die daarvan wel op de hoogte zijn, weten weer te weinig van wat er wettelijk van hun wordt verwacht. De antwoorden kunnen van specialisten komen. Diverse ARBO-dienstverleners in de regio kunnen richting in het doolhof bieden. De dienstverleners kunnen worden ingeschakeld door werkgevers wanneer het functioneren van een werknemer wordt belemmerd of als er uitval dreigt

14

FOOD VALLEY regio

Om werklozen en arbeidsongeschikten aan een baan te helpen, moeten gemeenten en uitvoeringsinstellingen aankloppen bij Arbeidsvoorziening. Deze publieke instelling moet de reïntegratie gaan organiseren. Er bestaat echter nogal wat kritiek rondom de huidige gang van zaken. Daarom wordt er gezocht naar andere wegen en is de markt voor integratie vrijgegeven. De groeiende gedachte is dat er méér mensen beter worden geholpen als het bedrijfsleven de reïntegratie voor zijn rekening neemt. Ondernemers hebben immers een sterkere prestatieprikkel dan publieke organisaties. Inmiddels zijn er talloze reïntegratiebureaus. De marktwerking moet zich gaan bewijzen. Uitzendorganisaties spelen hierin een steeds grotere rol. Het zijn onder meer specialisten in het werven, selecteren of detacheren van de juiste krachten. En er wordt ook service geboden op het gebied van bijvoorbeeld pay-roll overeenkomsten.

Job-carving en regiopools Bedrijven werken met een steeds groter flexibel personeelsbestand, werknemers op projectbasis en externen als ZZP-ers. Op die manier kan de personeelsbehoefte makkelijker worden aangepast in deze tijd van snelle verandering. Extern ingehuurde medewerkers worden bijvoorbeeld ingezet op projecten waarbij behoefte is aan specifieke kennis en expertise van specialisten. De flexibilisering neemt een steeds grotere vlucht. Daarbij gaat het niet alleen om het groeiende aantal flexwerkers en ZZP-ers Ook de manier waarop flexwerk wordt


De Arbeidsmarkt

ingevuld verandert snel door verschillende constructies. Daarbij moet gedacht worden aan contracting, microjobs en het stapelen van dergelijke jobs, job-carving (onder andere voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt), collegiaal in/uitlenen en regiopools.

Digitalisering

beseffen dat de roep om (bijna) altijd bereikbaar te zijn (via E-mail of gsm) te luid wordt bij sommige medewerkers. Ze tonen hier meer begrip voor. Onbereikbaarheid wordt een recht.

Langer werken

Digitalisering en robotisering bieden organisaties ongekende mogelijkheden om saai en repetitief werk te elimineren, mensen meer beslisruimte te geven, bestaande instituties en regels te moderniseren. Banen ‘oude’ stijl verdwijnen hierdoor. Banen ‘nieuwe’ stijl kennen, dankzij het gebruik van technologie, een veel hogere productiviteit. Aan deze nieuwe medewerkers worden wel andere – hogere – eisen gesteld.

Uit recent onderzoek van salarisdienstverlener ADP Nederland (in samenwerking met Berenschot en Performa Uitgeverij) blijkt dat steeds meer werkgevers hun AOW-gerechtigde medewerkers langer in dienst willen houden. Een van de meest opmerkelijke onderzoeksresultaten is dat pensionado’s zeer gewild zijn op de arbeidsmarkt. Zo willen steeds meer werkgevers hun AOW-gerechtigde medewerkers langer in dienst houden. Hierbij maken zij gebruik van de regeling die dit mogelijk maakt en die per 1 januari 2016 is ingegaan.

Flexrisico: kennisverlies

Voordelen ouderen

Voor heel wat bedrijven - zeker in de hogere segmenten - kan de lopende flexibilisering funest worden. Vooral het verlies aan kennis en de door de betrokken werknemers opgedane ervaring, zal een van de grootste kostenposten voor dit soort bedrijven gaan worden. Dit wordt min of meer bevestigd door een onderzoek van adviesbureau Willis Towers Watson. Werknemers gaan in een markt van toenemende werkgelegenheid zoeken naar banen met doorgroeimogelijkheden. Gebrek aan carrièremogelijkheden is voor Nederlandse werknemers in alle sectoren een probleem. Om verder te komen in hun loopbaan voelt maar liefst 53 procent van de professionals zich genoodzaakt over te stappen naar een andere werkgever. De ‘Global Workforce Study’, van Willis Towers Watson laat zien dat werkgevers het risico blijven lopen dat ze hun beste mensen aan de concurrentie verliezen. Het ontbreken van doorgroeimogelijkheden is hiervan de belangrijkste oorzaak. Zelfs als andere aspecten van hun werk – zoals beloning, secundaire arbeidsvoorwaarden en de bedrijfscultuur – wel aan hun verwachtingen voldoen.

Ruim een kwart van de HR-professionals wil pensioengerechtigde medewerkers langer in dienst houden. Bedrijven zijn namelijk bang om kennis, ervaring en competenties te verliezen wanneer de babyboomgeneratie met pensioen gaat. Zo blijkt dat werkgevers bij oudere werknemers veel waarde hechten aan hun ervaring en om nieuwe medewerkers op te leiden. Daarnaast willen ze pensionado’s niet graag kwijt door het gebrek aan een geschikte opvolger, krapte op de arbeidsmarkt en de gunstige arbeidsvoorwaarden en regelingen. Binnen de sectoren Vervoer en Opslag, Gezondheids- en Welzijnszorg en Industrie blijkt de desbetreffende regeling het meest populair.

Trend: mobiliteit en privé Trends op de arbeidsmarkt of op kantoor duiken niet plots op. De meeste dienen zich al lang aan, om uiteindelijk door te breken. Het zakenblad Fast Company ziet een aantal trends die de werkplek doen veranderen. De voorbije jaren zijn bedrijven en hun medewerkers meer en meer mobiel gaan werken. Ook de arbeidsmarkt en rekrutering wordt mobieler en flexibeler: nieuwe mensen aanwerven gaat sneller, van één à twee maanden tot enkele dagen. Daarnaast worden bedrijven meer dan ooit netwerken van teams. Ook die teamleden worden steeds mobieler en onafhankelijker, onder meer in IT. Grote bedrijven of multinationals werven, naast hun samenwerking met klassieke outsourcingbedrijven, bijvoorbeeld steeds vaker onafhankelijke en gespecialiseerde consultants aan voor grote IT-projecten. Ook niet onbelangrijk: technologie heeft de grens tussen werk en privé voor een groot stuk weggenomen. Meer en meer werkgevers

Opleidingen in de lift Opleiders kunnen uitkijken naar betere tijden. Met de wet Werk en Zekerheid wordt er in het ontslagrecht een transitievergoeding ingevoerd. Die transitievergoeding mag uitsluitend gebruikt worden om nieuw werk dichterbij te brengen. De scholingsinstituten zullen daarvan volop van profiteren. Bovendien wordt het investeren in (bij) scholing aantrekkelijker, omdat werkgevers de kosten hiervan straks deels kunnen verminderen op de transitievergoeding als ze medewerkers ontslaan. Voor 50-plussers voor wie aanvullende scholing nodig is, kan een werkgever van het UWV een zogeheten scholingsvoucher krijgen tot een maximum van 1.000 euro. Ook de uitzendbranche kan rekenen op een hogere omzet. Want veel werkgevers hebben te maken met een hogere vraag, maar zullen zo lang mogelijk proberen personeelstekorten op te lossen met flexibele werkkrachten.

Nieuwe regels; extra werk Ondernemers zullen de komende jaren heel wat moeten puzzelen met alle wijzigingen in het ontslagrecht, de regels rond uitzendwerk en andere flexvormen, arbeidsgehandicapten en de Werkkostenregeling. Met alle nieuwe regels zijn arbeidsjuristen en HR-professionals weer van veel werk verzekerd. Dergelijke professionals zijn in onze regio volop te vinden.

FOOD VALLEY regio

15


De Arbeidsmarkt

PK personeel Kwaliteit, professioneel en daadkrachtig. Scherpe tarieven/fee’s, kwaliteit, ambitieus, vernieuwend, ondernemend en bovenal een zeer betrouwbare partner! Dit ervaren onze huidige klanten. Wij leveren een service- en kwaliteitsniveau gewend dat uitsteekt boven de norm. Met passie en gedrevenheid zijn wij bezig met zinvol en fascinerend werk: onze medewerkers laten doen waar ze goed in zijn en uw vacature invullen! U als opdrachtgever kan van ons openheid en eerlijkheid, kwaliteit, scherpe tarieven/fee’s, persoonlijke aandacht, deskundigheid, 100% inzet en een duurzame relatie verwachten. Wij bemiddelen voor uiteenlopende opdrachtgevers, variërend van zzp’er tot multinational. Specialist in de sectoren bouw, gww, techniek, groen, productie, logistiek, asbest, commercieel en overig. Onze mogelijkheden: Onze certificeringen: • Uitzenden • Werving & Selectie • Payrolling Een intermediair intermediair die u verder verder helpt! Een u Een intermediair die u die verder helpt!helpt! • Detachering

Bent u op zoek naar de juiste medewerker voor vast of tijdelijk werk? Wilt u advies?

Neem contact met ons op 0318-734030 of mail De huidige huidige arbeidsmarkt zit anders anders in elkaar elkaar dan vroeger en De arbeidsmarkt zit in dan vroeger en De huidige arbeidsmarkt zit anders in elkaar dan vroeger en naar uw vacature verandert nog steeds in een hoog tempo. Er worden minder verandert nog steeds een tempo. hoog tempo. Er worden minder verandert nog steeds in eeninhoog Er worden minder info@pkpersoneel.nl

vaste medewerkers aangenomen en medewerkers medewerkers blijven medewerkers aangenomen en vaste vaste medewerkers aangenomen en medewerkers blijvenblijven niet tot hun pensioen bij eenzelfde organisatie werken. niet totpensioen hun pensioen bij eenzelfde organisatie werken. niet tot hun bij eenzelfde organisatie werken. Organisaties kiezen uit zekerheid zekerheid voorgroep een groep groep vaste Organisaties uit voor een Organisaties kiezenkiezen uit zekerheid voor een vaste vaste medewerkers met eens steeds grotere flexibele schil. medewerkers met steeds eens steeds grotere - flexibele medewerkers met eens grotere - flexibele schil. schil. Flexibiliteit is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Flexibiliteit niet meer te denken uit maatschappij. onze maatschappij. Flexibiliteit is nietismeer weg teweg denken uit onze

Een intermediair die u verder helpt! Versterk uw team team met ReadytoGo ReadytoGo Uitzendbureau Versterk uw met Uitzendbureau Versterk uw team met ReadytoGo Uitzendbureau

ReadytoGo Uitzendbureau gaat graag voor u op op zoek. zoek. De huidige ReadytoGo arbeidsmarkt zit andersUitzendbureau in elkaar dan vroeger en verandert ReadytoGo gaat graag u Uitzendbureau gaat graag voor uvoor op zoek. nog steedsWij in een hoog tempo. Er worden minder vaste medewerkers Wij zijn gespecialiseerd in commerciële, administratieve, secretariële, financiële medewerkers Wijgespecialiseerd zijn gespecialiseerd in commerciële, administratieve, secretariële, financiële medewerkers zijn in commerciële, administratieve, secretariële, financiële medewerkers aangenomen en medewerkers blijven niet tot hun pensioen bij eenen technische productiekrachten. Voor overige zoekopdrachten zijn we na overleg eveneens en technische productiekrachten. Voor overige zoekopdrachten zijn na overleg eveneens en technische productiekrachten. Voor overige zoekopdrachten zijn we nawe overleg eveneens zelfde organisatie werken. Organisaties kiezen uit zekerheid voor eenals werving & selectie opdrachten onder handen en richten ons inzetbaar. Wij nemen zowel uitzendinzetbaar. Wij nemen uitzendals werving & selectie opdrachten handen en richten inzetbaar. Wij nemen zowel zowel uitzendals werving & selectie opdrachten onder onder handen en richten ons ons groep vaste medewerkers met u eens grotere - flexibele naaru wat wat alssteeds organisatie op datschil. moment nodig heeft. naar u als organisatie op dat moment nodig heeft. naar wat als organisatie op dat moment nodig heeft. Flexibiliteit is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Uniek concept

conceptUitzendbureau Uniek concept Versterk uw teamUniek met ReadytoGo ReadytoGo Uitzendbureau gaat graag voor u op zoek. Wij zijn geReadytoGo Loopbaantraining & coaching coaching begeleidt uw medewerkers medewerkers bij Outplacement Outplacement ReadytoGo Loopbaantraining & begeleidt uw bij specialiseerd in commerciële, administratieve, secretariële, financiële ReadytoGo Loopbaantraining & coaching begeleidt uw medewerkers bij Outplacement medewerkers en technische productiekrachten. Voor overige zoekTransitievergoeding Ontslaat umedewerker een medewerker (s) tijdelijk tijdelijk ofdie vast die minimaal minimaal 2bij jaar bij u u in in opdrachtenTransitievergoeding zijn weTransitievergoeding na overleg eveneens inzetbaar. Wij nemen zowelmedewerker -- Ontslaat u een (s) vast die jaar bij - Ontslaat u een (s) tijdelijk of vastof minimaal 2 jaar2 u in uitzend- alsdienst werving & selectie opdrachten onder handen en richten dienst is (zijn). Dan betaalt u uw medewerker (s) een transitievergoeding. Uw medewerker (s) zet dienst is (zijn). Dan betaalt u uw medewerker (s)transitievergoeding. een transitievergoeding. Uw medewerker is (zijn). Dan betaalt u uw medewerker (s) een Uw medewerker (s) zet(s) zet ons naar wat u als de organisatie op dat moment nodig heeft. de transitievergoeding in voor een deskundige begeleiding door ReadytoGo Loopbaantraining & transitievergoeding in voor een deskundige begeleiding door ReadytoGo Loopbaantraining &

de transitievergoeding in voor een deskundige begeleiding door ReadytoGo Loopbaantraining & coaching richting ander werk of (om)scholing. (om)scholing. Wij hebben hebben een persoonlijke, persoonlijke, betrokken en ervaren ervaren coaching -- richting werk of Wij een betrokken en coaching - richting ander ander werk of (om)scholing. Wij hebben een persoonlijke, betrokken en ervaren aanpak. aanpak. aanpak. Uniek concept U wiltpersoonlijk persoonlijk kennismaken … dat kan! kan! wilt persoonlijk kennismaken dat U wilt U persoonlijk kennismaken ……dat kan! U wilt kennismaken dat… kan! ReadytoGo Loopbaantraining & coaching begeleidt uw medeContact regio Veenendaal Contact - Veenendaal regio Veenendaal Contact - regio Contact - regio Veenendaal werkers bij Outplacement  0318-502707 0318-502707  info@getreadytogo.nl info@getreadytogo.nl info@getreadytogo.nl Transitievergoeding - Ontslaat u een medewerker (s) tijdelijk of vast die0318-502707  0318-502707   info@getreadytogo.nl minimaal 2 jaar bij u in dienst is (zijn). Dan betaalt u uw medewerker (s) Ofwel bekijk onzewebsite website voor meer informatie een transitievergoeding. Uw medewerker (s) zet de transitievergoeding Ofwel bekijk onze website voor meer informatie informatie bekijk onze website voor meer Ofwel Ofwel bekijk onze voor meer informatie www.getreadytogo.nl in voor een deskundige begeleiding door ReadytoGo Loopbaantrai www.getreadytogo.nl www.getreadytogo.nl   www.getreadytogo.nl ning & coaching - richting ander werk of (om)scholing. Wij hebben een persoonlijke, betrokken en ervaren aanpak.

16

FOOD VALLEY regio


De Arbeidsmarkt

Van links naar rechts: Gera Bouw, Edmay van der Lely, Marike Langehenkel, Brigitte Slenter

The Human Works:

objectieve specialisten in optimale inzetbaarheid ‘Wij zijn er voor werknemer en werkgever’ “Wij worden ingeschakeld door werkgevers wanneer het functioneren van een werknemer wordt belemmerd of er zelfs uitval dreigt. Vanaf dat moment telt voor ons het belang van zowel werkgever als werknemer.” Gera Bouw, oprichter en eigenaar van The Human Works, ziet het dagelijks gebeuren. “Optimale inzetbaarheid is de verbindende schakel tussen werkgever en werknemer. En dat is geen utopie.” Gepokt en gemazeld in de werving & selectie en HR-wereld kwam Gera Bouw tot de conclusie dat werknemers van hoog tot laag met dezelfde soort vragen rondlopen. Ze verlegde haar werkveld naar bedrijfsmaatschappelijke werk en coaching en richtte in het jaar 2000 The Human Works op. Op dit moment heeft ze er drie collega’s bij en opereert haar bedrijf landelijk voor diverse grote en kleine opdrachtgevers. Tijdens de HBO-opleiding voor bedrijfsmaatschappelijk werk kwam ze erachter dat het vak een weinig positief imago heeft. “Het idee van pappen en nathouden. Dat doen wij dus niet. Wij zijn er zowel voor de werknemer als voor de werkgever. We durven en kunnen vanuit een onafhankelijke positie beide partijen op hun verantwoordelijkheden wijzen en daarin, waar nodig, ook confronterend zijn.”

Inzetbaarheid versus verzuim? Het woord ‘verzuim’ neemt Gera Bouw liever niet in de mond. Want zover hoeft het volgens haar vaak niet te komen. “Wanneer leidinggevenden in een vroeg stadium signaleren dat de werknemer niet lekker in zijn vel zit en de productiviteit afneemt is het tijd om ons in te schakelen. Daarmee wordt het risico op uitval gereduceerd en voelt de werknemer zich geholpen.” Op het moment dat een werknemer ziek thuis zit, kan The Human Works ingezet worden bij de eerste fase van Onderhoud met online medewerkerstevredenheidsonderzoek Voor snel inzicht in de optimale inzetbaarheid van medewerkers heeft The Human Works het label Quman in de markt gezet. Met deze online tool voor tevredenheidsonderzoek brengt Quman betrokkenheid, werkplezier, houding en gedrag van medewerkers in kaart en verbindt daar concrete aanbevelingen aan. Quman is dé onderhoudstool voor mens en organisatie.

het re-integratie traject. “Zorg- en hulpverleners maken vaak niet de link met werk. Dat doen wij expliciet wel.” The Human Works is: • Objectieve partij voor werkgever en werknemer • Contact met de werknemer binnen drie dagen na aanmelding • Kortdurende trajecten • Duidelijk advies met resultaatdoelstelling voor een vast tarief • Altijd maatwerk • Flexibel: gesprekken op de werkplek, thuis of bij The Human Works • Voor bedrijven vanaf 50 werknemers in elke branche

Snel, zakelijk en onorthodox The Human Works bekijkt haar werkveld door een zakelijke maar altijd menselijke bril en werkt oplossings- en doelgericht. Optimale inzetbaarheid is het doel. “We gaan niet meehuilen met de wolven en laten ons niet voor het karretje van een van de twee partijen spannen. De werkgever heeft verplichtingen. De werknemer ook. In de ruimte die dat biedt, zoeken wij naar de win-win. Dat doen we met een snelle, onorthodoxe en soms confronterende werkwijze die als heel positief ervaren wordt door zowel opdrachtgevers als cliënten. We coachen werknemers van alle rangen en standen. Van betonvlechter tot directeur.” The Human Works Nieuweweg 3A, Renkum 0317 - 313 488 www.thehumanworks.nl info@thehumanworks.nl

FOOD VALLEY regio

17


De Arbeidsmarkt

SJ Detachering: “Wij kijken verder dan het CV” Uitzend- en detacheringsbureaus zijn er te kust en te keur. Rieka Stobbe, directeur van SJ Detachering is echter stellig als we vragen naar het unieke van haar bedrijf: “We kijken buiten het CV. Daarom kunnen mensen zich ook niet via de site inschrijven. Ik wil iemand aankijken, meemaken, dóórvragen. Een CV is vaak veel langer dan het geijkte A4-tje. Ook de periodes dat iemand minder lang ergens gewerkt heeft en zelfs de hobby’s zijn belangrijk.” Een concreet voorbeeld? “Vorige week kwam hier een kandidaat langs die jarenlang in de beveiliging had gewerkt. Deze man bleek echter ook zijn huis helemaal verbouwd te hebben en toen hij dat vertelde, kwam hij helemaal los. Blijkbaar ligt zijn hart bij ‘lekker met de handen werken’. Zoiets noteer ik. Misschien is hij wel heel geschikt als interieurbouwer of timmerman!”

Juiste kandidaat Hetzelfde geldt voor de werkgeverskant. “Ook voor werkgevers geldt: Ik ga bij iedereen langs. Om sfeer te proeven, mijn klanten te leren kennen. Alleen zo vind ik de juiste kandidaat op de goeie plek. De kans op een goede match is zo huizenhoog.” SJ Detachering heeft een ruim aanbod werkzoekenden, in diverse branches, functievormen en opleidingsniveaus. U kunt bij het bedrijf terecht voor tijdelijk of vast personeel en voor detachering of payrolling. Komt er een drukke periode aan, bijvoorbeeld kerst of zoekt u juist scholieren of studenten voor de vakanties? Dan bent u bij SJ Detachering aan het juiste adres. Nog een belangrijk punt is dat belang hechten aan een heldere evaluatie.

“Wij kennen zowel kandidaten als werkgevers.” Ervaring en kennis Rieka Stobbe is al ruim 25 jaar werkzaam in de uitzendbranche. Naast een neus voor het maken van de beste match, zijn de voordelen van SJ Detachering duidelijk: “We bieden persoonlijke service met korte communicatielijnen. Ik werk samen met Trudy en Carola en omdat we klein zijn, kunnen we heldere afspraken maken en pro-actief zijn. We nemen uw personeelsvraagstuk uit handen, zodat u door kunt gaan met waar u goed in bent: ondernemen. Ons netwerk in de regio is zeer uitgebreid en reikt van Veenendaal tot heel Midden Nederland.

Sinds 1 november heeft SJ Detachering een nieuw pand betrokken. Het is duidelijk dat iedereen aan de Kerkewijk 81 een warm welkom vindt! SJ Detachering Kerkewijk 81 3901 EE Veenendaal Tel: 0318-557 667 E-mail: info@sjdetachering.nl www.sjdetachering.nl

18

FOOD VALLEY regio

v.l.n.r.: Trudy Lodder Rieka Stobbe en Boef


De Arbeidsmarkt

HRMORe:

Volledige HR-afdeling op afstand voor een vaste prijs “We brengen HR-kennis actief naar onze klanten toe” “We willen snappen waar de ondernemer naar toe wil en vertalen dit naar acties om het personeelsbestand daarbij aan te laten sluiten.” Aan het woord is Edwin Heus, directeur en eigenaar van HRMORe. De HR-dienstverlener uit Nijkerk ondersteunt bedrijven die HR-activiteiten willen uitbesteden of die de HR-afdeling willen professionaliseren. Met HR op afstand neemt HRMORe alles op HR-gebied uit handen voor een vaste prijs. HR op afstand bestaat uit een HR-administratiesysteem, een HRexpertise center en HR-analytics. Precies wat ambitieuze ondernemers die zich volledig op ondernemen willen richten, nodig hebben. “Wanneer de ambities van de ondernemer gedragen worden door de medewerkers, verloopt de ontwikkeling van een organisatie veel soepeler. Dat is de toegevoegde waarde die wij willen leveren. Ook voor bedrijven die wel over een HR-afdeling beschikken. In dat geval kunnen wij de administratie uit handen nemen, zodat de HR-manager de handen vrij heeft om de rol van businesspartner op te pakken. Desgewenst kunnen wij daarbij een adviserende of coachende rol vervullen.”

Proactief HR-administratiesysteem In het gebruiksvriendelijke administratiesysteem van HRMORe worden de HR-gegevens, zoals contracten, vakantiedagen, ziekteverzuim et cetera, ingevoerd. “Wanneer actie nodig is, bijvoorbeeld bij afloop van een tijdelijk contract, geeft het systeem een melding. Zo kan de ondernemer of betreffende HR-medewerker altijd tijdig inspelen op personele wijzigingen. Daarnaast houden wij ook de vinger aan de pols. We zitten niet te wachten totdat een klant belt. Als we bijvoorbeeld zien dat het ziekteverzuim oploopt, trekken we direct aan de bel. We brengen de HR-kennis actief naar onze klanten toe.”

Op elke vraag een antwoord van het HRexpertise center Het HR-expertise center van HRMORe heeft de know how in huis van HR-professionals op het niveau van senior adviseur en HR-manager. Ondernemers kunnen er met al hun vragen terecht. Denk aan: • Ik wil reorganiseren. Hoe pak ik dat aan? • Hoe ontsla ik iemand op staande voet? • Hoe kan ik het arbeidscontract van een werknemer op pensioenleeftijd verlengen? • Hoe faciliteer ik werknemers die door willen groeien? • Hoe tuig ik een gedegen salarisgebouw op? • Hoe zet ik een functiegebouw neer dat past bij de ambities van onze onderneming?

Voorbereid op de toekomst met HR-analytics Eens per jaar maakt HRMORe een rapport van de HR-data uit de HR-administratie en bespreekt dat met de ondernemer. “Onderwerpen die tijdens het gesprek aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: Sluit

Edwin Heus

de richting die de onderneming op gaat aan bij het kennisniveau van de werknemers? Is het slimmer om kennis binnen te halen via nieuwe werknemers of kunnen we beter onze werknemers omscholen? HR-analytics biedt het inzicht waarop een ondernemer gedegen aan de toekomst van zijn bedrijf kan bouwen.”

‘Wanneer de ambities van de ondernemer gedragen worden door de medewerkers, verloopt de ontwikkeling van een organisatie veel soepeler’ Zeker van slagkracht “Voor de slagkracht van een onderneming wordt het steeds belangrijker om in contact te zijn met medewerkers. Dat vraagt om aandacht voor medewerkers. Door die taak aan HRMORe toe te vertrouwen, kan de ondernemer doen wat hij of zij het liefste doet: ondernemen.”

HRMORe Langestraat 37, Nijkerk 088 - 0588 788 www.hrmore.nl info@hrmore.nl HRMORE is onderdeel van de Middenduin Groep

FOOD VALLEY regio

19


De Arbeidsmarkt

Daling aantal 50-plussers met een WW-uitkering Het aantal 50-plussers met een WW-uitkering blijft dalen. Daarbij zijn duidelijke regionale verschillen te zien. Zo is het aantal WW’ers van 50 jaar en ouder in Friesland sinds februari van dit jaar gedaald met 13 procent, tegen 4 procent in Noord-Holland en Utrecht. In absolute aantallen spant Zuid-Holland de kroon, met bijna 2.600 minder 50-plus WW’ers. De verschillen in de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen zijn te vinden in de nieuwe barometer 50-plus van UWV, die vandaag is verschenen. De barometer laat ook zien dat 50-plus vrouwen minder profiteren van het herstel van de arbeidsmarkt dan mannen. In deze barometer wordt het aantal 50-plussers dat een beroep doet op de WW per provincie weergegeven. In de periode januari 2013 t/m februari 2016 was hierin vrijwel constant een stijging te zien. Gemiddeld nam het aantal oudere WW’ers in deze periode toe met 49 procent. Sinds februari van dit jaar is er duidelijk sprake van een daling. Landelijk is deze daling gemiddeld 6 procent. In veel provincies buiten de Randstad is de daling groter dan gemiddeld (Friesland -13%, Zeeland -10%, Limburg -7% en Overijssel -7%). In Noord-Holland en Utrecht is de daling juist minder groot (-4%). Het totaal aantal WW-uitkeringen aan 50-plussers is gedaald tot net iets boven de 200.000 (stand eind oktober). Dit is ongeveer hetzelfde aantal als een jaar geleden.

voorkomt. In de industrie en in de financiële dienstverlening vinden 50-plussers die hun baan hebben verloren het minst vaak weer werk in dezelfde sector. Verder blijkt dat mannen beduidend vaker binnen een jaar weer werk vinden dan vrouwen (47 procent om 35 procent).

John de Wolf Volgens 50-plus ‘boegbeeld’ John de Wolf zijn de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt positief, maar zitten te veel 50-plussers nog altijd “op de reservebank”. “We zijn er nog lang niet”, schrijft hij in een column in de barometer. “Het is belangrijk dat we de kansen die de arbeidsmarkt gaat bieden, ook echt benutten. Door het wegnemen van vooroordelen bij werkgevers, willen we ervoor zorgen dat werkzoekende vijftigplussers gewoon weer aan tafel komen voor een gesprek.”

Werkhervatting zelfde sector In deze barometer is ook gekeken naar sectoren waarbij 50-plus WW’ers weer werk vinden binnen dezelfde sector. Kinderopvang, culturele instellingen en de zorg zijn sectoren waar dat het meest

Bron: UWV

NOVEMBER 2016 De barometer 50-plus verschijnt iedere twee maanden en belicht de positie van 50-plussers op de arbeidsmarkt. Wilt u de barometer ontvangen of reageren, mail dan naar 50plus@uwv.nl.

Colofon Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. Afbeeldingen zijn op te vragen via 50plus@uwv.nl.

kerncijfers

uitgelicht

Toe- of afname aantal WW-uitkeringen aan 50-plus per provincie

WW-uitkeringen aan 50-plussers

in absolute aantallen

200.900

Landelijk

februari 2016 t/m september 2016

Ove 6.000 Fri 3.200

Gro 2.500

-500

419.600

Lim 5.300 Zee 1.500

-300

-1.200

-600

-400

-1.000

-1.800

januari 2013 t/m februari 2016

man

≥50 jaar

45%

vrouw

49%

SEP + OKT

21.100 54%

2015

2016

-4%

Landelijk

52% 50%

-6%

53% -10%

50%

Werkhervatting 50-plus binnen 1 jaar

Werkbezoek minister Asscher en John de Wolf

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en John de Wolf, het boegbeeld werkloosheid 50-plus, hebben vandaag samen in Amsterdam een bezoek gebracht aan UWV. Zij gingen daar in gesprek met werkzoekenden. Asscher en De Wolf namen meteen ook een kijkje bij het vernieuwde UWV dat is begonnen met een veel persoonlijker aanpak: dienstverlening op maat. Lees verder �

47%

-5%

35%

-6% -7%

-6%

-4%

-6%

-5%

46%

Historie WW-uitkeringen

-7%

-13%

59% 48%

24.000

februari 2016 t/m september 2016

51%

42%

Landelijk

Instroom WW 50-plussers

49%

-7%

Bron: UWV

man vrouw Bron: UWV

<50 jaar

≥50 jaar

Met de Wet werk en zekerheid (Wwz) is er sinds juli 2015 een nieuwe WW-systematiek op basis van inkomstenverrekening. Deze systematiek heeft een structureel verhogend effect op het aantal lopende WW-uitkeringen.

In welke sectoren zijn 50-plus WW-ers binnen een jaar weer aan het werk in eigen sector Top 3 hoogste scores

Binnen één jaar weer aan het werk, naar soort contract vóór WW

69% 52% 28%

B C Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Overige industrie (o.a. timmer- en meubelindustrie)

Culturele instellingen

Chemische Industrie

John de Wolf Ambassadeur 50-plus

weetjes

De populairste sporten onder 50-plussers zijn: Uitzendcontract

Lees verder �

Tijdelijk contract

Vast contract

20,4%

1

Zorg

Bron: UWV Bron: UWV

20

‘Te veel 50-plussers zitten op de reservebank’

Nederlandse werknemers hebben de wind in de rug. Zelfs langdurig werklozen en 45-plussers zonder baan vinden beduidend sneller emplooi dan in het verleden. “Alle seinen voor de arbeidsmarkt staan op groen, zegt Peter Hein van Mulligen van het CBS. Lees verder �

Top 3 laagste scores

A

In april van dit jaar ben ik begonnen als boegbeeld voor de vijftigplussers. Door het wegnemen van vooroordelen bij werkgevers, willen we ervoor zorgen dat werkzoekende vijftigplussers gewoon weer aan tafel komen voor een gesprek. Lees verder �

Herstel arbeidsmarkt bereikt nu iedereen

JAN 2009- OKT 2016

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Het gaat goed op de arbeidsmarkt. Er komen banen bij, de werkloosheid loopt terug. Ook over vijftigplussers klinken nu wat positievere geluiden. Dat is mooi, maar we zijn er nog lang niet. Het is belangrijk dat we de kansen die de arbeidsmarkt gaat bieden, ook echt benutten. Te veel vijftigplussers zitten nog steeds op de reservebank. Velen zijn absoluut goed genoeg om in de basis te staan, maar komen nauwelijks meer aan de bak. Dat kan en moet echt anders.

-1.200

-2.000

-2.600

in procentuele toe- of afname

WW-UITKERINGEN TOTAAL < 50 jaar

N-h 8.500

Fle 1.900

-400

Scoor met vijftigplussers!

Eigenaresse Fenna Cannegieter timmert aan de weg. Ze is 50 jaar, startte met de foodtruck Madame Poulet en heeft er sinds kort een vaste winkel bij! Ondersteuning vond ze in Marcella. “Een oudere werknemer past bij mijn concept en daarom voelde het bijna als een verplichting ook iemand met ervaring aan te nemen”. Bekijk hier het complete verhaal �

N-Bra 11.900

Utr 4.500

Dre 2.600

-1.300

Z-h 13.100

Gel 9.700

STAND EIND OKTOBER 2016 52% - 218.700 48% - 200.900 52% - 104.000 48% - 96.900

Landelijk

71.596 -13.543

januari 2013 t/m februari 2016

column

50-plusser start met foodtruck

FOOD VALLEY regio

Financiële dienstverlening

Bron: UWV

Fitnessen

8,5%

2

hardlopen

5,7%

3

Bron: Sociaal Cultureel Planbureau, Rapportage Sport 2014

Tennis

5,0%

4

Zwemmen

Ruim de helft van alle 50-plussers sport vaak.


De Arbeidsmarkt

Uitzendorganisatie UCV:

het menselijk alternatief in een commerciële business ‘Als onze uitzendkrachten met een glimlach hun werk doen, is dat driedubbele winst’ “Luisteren naar wat een uitzendkracht het liefst doet en daar ook echt gehoor aan geven, dan gaat het bijna nooit fout”, vertelt Hassanna Mighiz. Zij levert met haar uitzendorganisatie UCV in heel Nederland vakkundige technische medewerkers en goed opgeleid schoonmaakpersoneel. Al vanaf 1999 onderscheidt ze zich in de vaak keiharde uitzendbranche met haar betrokken en persoonlijke aanpak: ‘Het vergt meer tijd maar het levert ook veel meer op: uitzendkrachten die zich op hun plaats voelen, leveren gewoon beter werk en daar zijn werkgevers weer uiterst tevreden over natuurlijk.’ Hassanna Mighiz leerde als werknemer alle aspecten van de uitzendbranche kennen, maar miste vooral het sociale aspect. In 1999 besloot ze met een minimale startkapitaal haar eigen bedrijf UCV te beginnen: Uitzendorganisatie Centraal Veenendaal.

Beter en sneller matchen door samenwerking: v.l.n.r.: Karima Laoukili, Berna Dekker, Vannity Fernandez Anno 2016 werkt UCV met een team van vijf medewerkers. Elk teamlid kan het gehele traject behandelen en werkt op de eigen UCV-manier: betrokken en persoonlijk. Daarnaast werkt UCV actief samen met con-collega’s in het hele land. “In het begin vonden uitzendorganisaties het vreemd dat ik wilde samenwerken, maar ze zagen al snel de voordelen ervan in. Doordat we gebruik kunnen maken van elkaars uitzendkrachtenpool, kunnen we onze klanten nog beter en sneller bedienen.”

Grote pool technische uitzendkrachten: “Onze uitzendkrachten werken voor onze opdrachtgevers in weer en wind. Daarom zorgen wij voor goede opleidingen, goed gereedschap, werkkleding en aandacht voor het sociale aspect. Als onze uitzendkrachten met een glimlach hun werk veilig kunnen doen, is dat driedubbele winst. Voor de klant, voor ons én voor de uitzendkracht. Bovendien zorgen onze uitzendkrachten via mondtot-mond-reclame ervoor dat wij kunnen putten uit een grote pool vakkundige technici.”

Landelijke facilitaire dienstverlening zonder zorgen: Voor de facilitaire dienstverlening heeft UCV de beschikking over een grote pool die landelijk ingezet kan worden. Zo worden bijvoorbeeld alle filialen van de modeketen ZARA en diverse ROC locaties schoongemaakt door flexwerkers van UCV. “Omdat wij onze facilitaire medewerkers de basisopleiding Schoonmaak bieden, kunnen werkgevers deze mensen zonder zorgen in vaste dienst nemen. Bij de overstap naar een vast dienstverband voldoen ze aan een van de eisen van de geldende CAO. ”

Goed geregeld inclusief alle belangrijke juridische dekking en nodige certificeringen: Om er zeker van te zijn dat bedrijven op alle vlakken van de personeelsadministratie snel en kundig worden bediend, werkt UCV samen met een betrouwbare backofficepartner. “Onze uitzendkrachten hebben recht op tijdige en correcte betaling en onze klanten moeten er voor de volle 100 procent op kunnen vertrouwen dat de arbeidswetgeving goed en correct wordt toegepast als ze met ons in zee gaan. Er verandert nogal eens wat op dit gebied en alleen een specialist kan dit goed bijbenen. Daarom hebben wij voor Payper BV gekozen, een gerenommeerde payrollspecialist in het bezit van alle belangrijke certificeringen. Dat geeft onze opdrachtgevers zekerheid en het geeft ons de tijd om ons werk op de UCV-manier te blijven doen: met aandacht en op een persoonlijke en betrokken manier. Ons werk gaat verder dan de CV op papier: het gaat over mensen en hun mogelijkheden. En wij doen graag een stapje meer om die mensen het beste uit zichzelf te laten halen.’ UCV, Uitzendorganisatie Centraal Veenendaal Newtonstraat 3, Veenendaal 0318 - 507 129 www.ucv.nl info@ucv.nl

FOOD VALLEY regio

21


De Arbeidsmarkt

Meedenken en vooruit denken Dát is wat wij doen

Geen mens en ook ook geen bedrijf is hetzelfde. Met name op financieel gebied. De kijk op de cijfers leidt daarom voor elke onderneming ook naar een blik op de mensen in die onderneming. Financiële Administratie: Het ‘up to date’ houden van de financiële administratie is essentieel voor de onderneming. Dat vormt dé leidraad voor het beleid van de onderneming. Dit bijhouden kan op meerdere manieren. Het compleet uitbesteden, het zelf doen of zelf bijhouden met periodieke controle door middel van software via de Cloud. Met als voordeel dat er niet onnodig geïnvesteerd hoeft te worden in hardware. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van de Cloud, kunnen wij onze klanten direct helpen. Wij kunnen de klant daardoor onmiddellijk begeleiden en helpen.

Salarisadministratie: Via een portal kan de klant zijn mutaties doorgeven, waarna het door ons maandelijks/ vierwekelijks wordt verwerkt. Wij zijn er bovendien zeer alert op of de klant in aanmerking kan komen voor subsidies (praktijkleren) en andere voordelen. Bijvoorbeeld het nieuwe systeem van lage-inkomensvoordeel (LIV) per 1 januari 2017. Dit is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een inkomen tussen de 100 en 125% van het wettelijk minimumloon. En ook met de per 1 januari 2015 verplicht ingegane Werkkostenregeling (WKR) valt te verdienen als deze op de juiste manier wordt toegepast. Kortom: genoeg redenen om eens vrijblijvend contact op te nemen met ons kantoor, waarna wij dat graag in uw concrete situatie willen uitleggen.

Wij zijn er zeer alert op of de klant in aanmerking kan komen voor subsidies (praktijkleren) en andere voordelen.’ Payrolling: Ondanks dat de economie aantrekt - waardoor het werk toeneemt is het vooral voor MKB-bedrijven die voor eerst personeel aannemen (of uitbreiding van personeel overwegen) een grote stap om personeel aan te nemen. Een en ander wordt ook nog bemoeilijkt door de wet Werk en Zekerheid (WWZ), kortweg de Flexwet genoemd. Door deze wet is de werknemer al na twee jaar in vaste dienst, waardoor deze werknemer ook recht heeft op de met ingang van 1 januari 2016 ingegane transitievergoeding. Dit hoeft geen probleem te vormen. Maar bij onzekere factoren (toekomst, beschikbare kandidaten) is wellicht Payrolling de oplossing. Werknemers die via een payrollconstructie werkzaam zijn kunnen tot vijfenhalf jaar worden ingezet op basis van tijdelijke contracten. Als u dat wat lijkt of u wilt er meer over weten, dan kunnen wij u daarover deskundig informeren!

22

FOOD VALLEY regio

Peter Boot

Persoonlijk contact: Zoals hierboven geschreven, gaat het bij iedere onderneming toch over de mens in die onderneming. Daarom gaan wij, ondanks de voortgaande automatisering, toch minimaal twee keer per jaar bij de klant op bezoek voor een bespreking. Niet zelden blijkt dan dat er dingen blijven liggen of vergeten zijn door te geven. Op die manier kan er nog bijgestuurd worden voordat het jaar voorbij is!

‘Onze werkwijze is dat de klant zijn of haar eigen financiële administratie zo efficiënt mogelijk bijhoudt . En dat wij, indien nodig, bijsturen en adviseren voor nu en de toekomst!’ Boot loon- en financiële administraties Plesmanstraat 72 3905 KZ Veenendaal T 0318-506805 www.bootadministratie.nl peter@bootadministratie.nl


De Arbeidsmarkt

Tien tips

om beter te denken op het werk Er zijn maar weinig mensen die op hun werk volledig naar hun mogelijkheden presteren. Een belangrijke oorzaak hiervoor is de overvloed aan afleiding en storende invloeden waaraan ze vrijwel onafgebroken blootstaan. Gebaseerd op neurowetenschappelijke studies en eigen onderzoek, komt werkomgevingsspecialist Steelcase met 10 tips om beter te denken. 1. Bepaal je doel Om gericht te kunnen denken en werken, is het bovendien nodig dat je brein weet dat een taak afgebakend is, in resultaat of in tijd. Je taken en meetings een duidelijk begin- en eindpunt geven, helpt je hersenen om optimaal gebruik te maken van de beschikbare resources. 2. Kijk naar buiten Het is niet voor niets dat je vaak de beste ideeën krijgt als je onder de douche staat, autorijdt of aan het rennen bent. Als we onze gedachtes de vrije loop laten, worden neuronen gedwongen andere paden te bewandelen en verwerken we informatie op een andere manier. Het werkt doorgaans goed om een probleem bewust even te laten voor wat het is en je brein ondertussen onbewust zijn werk te laten doen. Kijk even naar buiten – een boom is geen storend element, maar een hulpmiddel om onze hersenen te helpen ontspannen. 3. Maak een to-do list Door gestructureerd een lijst van taken af te werken, activeren we ons beloningssysteem, motiveren we onszelf en beperken we het gevoel van stress. Positieve resultaten zorgen ervoor dat er positieve feedback naar onze hersenen gaat. Hoewel dingen van je lijst afvinken misschien kinderachtig klinkt, zijn ze een uitstekende stimulans voor ons brein. 4. Denk in het hier en nu Mindfulness – je gedachten in het hier en nu houden – geldt als één van de beste manieren om je hersenen te trainen en beter te leren denken. Mindfulness vergroot aantoonbaar de hoeveelheid gamma-activiteit in de hersenen, wat duidt op hogere cognitieve prestaties en gerichte gedachten. 5. Take a break Net als ons lichaam, worden ook onze hersenen op een bepaald moment moe. De capaciteit van het menselijk brein is beperkt. De meeste mensen kunnen zich niet langer dan drie kwartier tot een uur volledig focussen. Zorg voor tussentijdse doelstellingen die binnen een kort tijdsbestek zijn te realiseren en neem tussendoor voldoende pauzes om je hersenen de broodnodige rust te geven. 6. Kom dichterbij De mate van aandacht wordt grotendeels bepaald door hoe dicht we bij de bron zijn die onze sensoren stimuleert. Om tot nieuwe ideeën te komen, moeten we in ruimtes werken waar we de anderen goed kunnen horen, waar iedereen gemakkelijk oogcontact met elkaar kan maken en waar we gemakkelijk toegang hebben tot gedeelde documenten en andere informatiebronnen en hulpmiddelen. 7. Beweeg De realiteit is dat te lang achter elkaar zitten het concentratievermogen negatief beïnvloedt. Beweging bevordert de productie van het proteïne BDNF (een zenuwcelstimulerende factor), dat nodig is voor het leren van nieuwe dingen, het onthouden van zaken en het denken in concepten. 8. Stop met multi-tasken Onze hersenen zijn simpelweg niet geschikt om continu onze aandacht op meerdere dingen tegelijkertijd te richten. Waar we denken dat we aan het multi-tasken zijn, is het feitelijk zo dat onze brein in een hoog tempo aan het schakelen is tussen de ene en de andere taak. En hoe meer we het doen, hoe slechter we in staat zijn om prioriteiten te stellen. 9. Praat tegen jezelf Iedereen kent wel het gevoel dat je je eigenlijk moet concentreren, maar dat je gedachten alle kanten opgaan. Activiteiten als schrijven, tekenen of praten (tegen jezelf, je computer, je telefoon of andere dingen die niet terug praten) helpen om je gedachten helder te krijgen en los te komen van zaken die je afleiden van wat je moet doen. 10. Slaap Slaap speelt een ontzettend belangrijke rol in ons vermogen om ons te focussen en te concentreren. Wanneer iemand te weinig slaapt, kan hij minder goed nadenken, leren en zijn gemoedstoestanden minder goed onder controle houden.

Meer informatie vindt u op www.steelcase.nl.

FOOD VALLEY regio

23

Thema De Arbeidsmarkt  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you