Page 1

Helmond 2019 • 5de jaargang nummer 4 • April

Slapend dienstverband ‘slecht werkgeverschap’? Ja, dat kan nu dus wel… lees verder op 4-5

Peelland Advocaten

Uitnodiging gratis conferentie in Helmond

Beurs nieuwe stijl 2.0

P 4-5

P9

P 13

Helmondse Energie Community

KWIEK in het Elkerliek

Bedrijventerreinen Helmond

De kracht van Irene van Geel

Bedrijf in een doosje doen tijdens DTW

P 19

P 22-23

P 27

P 30-31

P 35

ZZP’ers met een mening gezocht!

Peelpeuzelen

Subsidieregeling Economie & Innovatie

P 37

P 37

P 39

Jetstone trots op bijdrage aan Tottenham Hotspur P 39

Ladies Night in de Business Club van Helmond Sport P 44-45


2

SAKKO TANKSTATIONS Hoge kwaliteit! Lage prijs! Elke dag!

ZAKELIJK DIESEL EN EURO95 TANKEN IN HELMOND MET DE HOOGSTE KORTINGEN? LAAT U VERRASSEN EN NEEM CONTACT MET ONS OP VIA TANKPAS@SAKKOCOMMERCIAL.NL OF BEL MET 0164-271020! LOCATIE SAKKO STATION HELMOND LAGEDIJK 11 5705 BX HELMOND WWW.SAKKOTANKSTATIONS.NL

UW PARTNER IN KABELS & SPECIAALKABELS Panovenweg 32 5708HR Helmond T +31(0)492 529 645 F +31(0)492 528 515 info@edec.nl www.edec.nl

Speciaalkabels en spiraalkabels op maat gemaakt voor o.a. telecommunicatie, navigatiesystemen en de medische industrie. Geschikt voor diverse toepassingen en verkrijgbaar vanaf 100 meter. Speciaal ontwikkeld en gefabriceerd volgens klantenspeciямБcaties.

Kabel B.V.


Helmond Beek en Donk Den Bosch

Wordt in het begin van elke maand in een oplage van 1000 stuks gedrukt en verspreid bij alle Eindhoven bedrijven op de 5 bedrijventerreinen in Helmond!

Deurne

Someren Asten

Hét blad voor Ondernemingen in Helmond

Wij hopen met zakelijk helmond een belangrijke spil te kunnen zijn in de communicatie en het promoten van u en uw bedrijf. Hierdoor zijn we in staat om samen met u verbindingen te leggen met andere ondernemingen hier in Helmond. En wat mooi is: U kunt zelf de schijnwerpers op een andere wijze op uw onderneming richten. U neemt het heft in eigen hand en geeft aan hoe u uw bedrijf in dit blad naar buiten wil laten uitstralen. Dit alles bepaalt u zelf. Er is heel veel mogelijk. Bent u op zoek naar deskundige medewerkers, wilt u een auto verkopen, een pand verhuren of verkopen, dan bent u hiervoor aan het juiste adres. Misschien bent u naarstig op zoek naar nieuwe leden voor uw vereniging, stichting of sportclub. Heeft u aanbiedingen en acties, waarmee u uw bedrijf extra in the picture wil zetten, ook dan is dit blad de juiste plek om het gewenste onder de aandacht te brengen. Door middel van een creatieve promotiewijze in de vorm van een aantrekkelijke advertentie, kunnen wij u op een laagdrempelige financiële wijze op de meest uiteenlopende gebieden van dienst zijn. Denk ook aan het adverteren van uw producten, diensten en bedrijfsfeesten. Echt waar, het kan allemaal. Misschien heeft u zelf wel leuke ideeën om uw onderneming in de spotlights te zetten. Neem contact met ons op en wij gaan met u in gesprek. Met een pakkend interview kunt u zichzelf als betrokken ondernemer op een unieke manier op de kaart zetten. Hierdoor kunt u zelf uw onderneming naar een nog hoger en interessanter level tillen. U heeft het allemaal zelf in de hand…. “wie wil dit nou niet?”

Hoe zien de kosten eruit? Bij het aanleveren van een kant en klare advertentie betaalt u:

Kiest u voor het afnemen en publiceren van een interview, dan betaalt u:

Halve pagina full colour € 65,- ex. btw Hele pagina full colour € 110,- ex. btw

€ 125,- ex. btw* + € 110,- ex BTW (2 Hele pagina’s full colour)

Wilt u dat wij een advertentie voor u opmaken, dan berekenen wij voor een:

* Dit bedrag heeft betrekking op een hele pagina inclusief foto.

Halve pagina full colour € 50,- ex. btw Hele pagina full colour € 65,- ex. btw

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwe editie van Zakelijk Helmond.

U dient hierbij zelf uw fotomateriaal, illustraties, teksten en logo’s aan te leveren.

Zakelijk Helmond is een uitgave van Black en Colors • Panovenweg 35 • 5708 HR Helmond

Voor aanleveren advertenties of meer info: info@zakelijkhelmond.nl www.zakelijkhelmond.nl

Redactie Zakelijk Helmond, redactie@zakelijkhelmond.nl


4

Slapend dienstverband ‘slecht werkgeverschap’? Ja, dat kan nu dus wel… Zoals inmiddels ongetwijfeld bekend, heeft een werkneemster bij een beëindiging van het dienstverband op initiatief van de werkgever recht op een vergoeding: de Transitievergoeding. Dit geldt als de beëindiging door de rechter wordt uitgesproken, maar ook als UWV toestemming geeft aan de werkgever om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen. Die laatste situatie doet zich voor als een werkgever de arbeidsovereenkomst wil opzeggen van een werknemer die langer dan 104 weken arbeidsongeschikt is. In de afgelopen jaren is er door werkgevers echter steeds vaker voor gekozen om in die gevallen af te zien van een ontslagaanvraag voor deze werknemers. Immers, er gold dan geen verplichting meer om het loon van de werknemer door te betalen, omdat deze verplichting stopt na 104 weken. En in veel gevallen was het volstrekt duidelijk dat de werknemer toch niet meer (volledig) zou herstellen en nooit meer in staat zou zijn om zijn werkzaamheden weer te hervatten. Werknemers die in een dergelijke situatie terecht kwamen vonden dit onrechtvaardig, omdat op deze wijze in hun optiek een vergoeding aan hen werd onthouden. Hierover zijn dan ook diverse procedures gevoerd, waarbij de werknemers verzochten om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De betreffende werkgevers zouden, zo stelden zij, ernstig verwijtbaar handelen door hen niet te ontslaan en het dienstverband ‘slapend’ te houden, met als enige reden dat daardoor de betaling van de Transitievergoeding werd voorkomen. Deze vorderingen werden door de rechter standaard afgewezen. Weliswaar was het niet de bedoeling om een dienstverband slechts in stand te laten omdat het beëindigen daarvan tot betaling van de Transitievergoeding leidt, maar dit werd door de rechter in geen enkel geval ernstig verwijtbaar geacht. En ook is geen werkgever verplicht om over te gaan tot opzegging van de arbeidsovereenkomst met de werknemer. De rechters vonden dat het te ver ging om de werkgever te verplichten

om over te gaan tot opzegging van de arbeidsovereenkomst. Tot nu toe was dit de vaste uitkomst van een dergelijke procedure. Vorig jaar zomer is echter de Wet compensatie transitievergoedingen door de Tweede en Eerste Kamer gekomen. Hierover schreef ik al in de oktobereditie van Zakelijk Helmond. In grote lijnen komt deze wet erop neer dat de Transitievergoedingen die door werkgevers werden betaald na een ontslag op grond van 104 weken ziekte worden gecompenseerd. Werkgevers krijgen deze vergoeding volledig terugbetaald van UWV als aan de vereisten daarvoor wordt voldaan. Nadat deze wet door de kamers was gekomen, werd al de vraag gesteld of deze wet van invloed kon zijn op de rechtspraak terzake de slapende dienstverbanden. Tot vorige week was dit niet het geval. Rechters bleven bij de oude rechtspraak en concludeerden dat geen sprake was van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever als die een dienstverband slapend hield, ondanks de totstandkoming van de wet compensatie transitievergoedingen. Nu lijkt er echter een (eerste) barstje te zijn gekomen in deze vaste lijn die door de rechters werd gehanteerd. De rechtbank Den Haag heeft voor het eerst een werkgever verplicht om de arbeidsovereenkomst met een ernstig zieke werkneemster op te zeggen, waarvan zij het dienstverband slapend hield. Wat was het geval in deze kwestie? Een werkneemster was als directeur in dienst bij een zorginstelling. Op enig moment wordt bij de werkneemster kanker geconstateerd. De werkneemster


5

kan nog enige tijd werkzaam blijven ondanks de situatie en de behandelingen, maar uiteindelijk wordt zij volledig arbeidsongeschikt geacht en valt zij volledig uit. Weer later krijgt de werkneemster het bericht van haar behandelend artsen dat zij uitbehandeld is. De werkneemster wordt sinds zij is uitgevallen volledig vervangen door een interim-directeur. Tijdens de periode van 104 weken ziekte is er (uiteraard) contact geweest tussen de werkneemster en de werkgever. Tijdens deze gesprekken is al duidelijk geworden dat de werkneemster niet meer zou terugkeren in haar functie vanwege haar ziekte, omdat de functie daarvoor te complex was. Uiteindelijk is het niet gekomen tot re-integratie van de werkneemster omdat zij hiertoe niet meer in staat was.

plicht wordt om de arbeidsovereenkomst op te zeggen (met de al gegeven instemming van de werknemer) en de Transitievergoeding is verschuldigd aan de werkneemster. Uiteraard is dit pas een eerste uitspraak van de rechter die de werkgever verplicht om wel over te gaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het is niet duidelijk of deze uitspraak ook navolging krijgt. Maar wel duidelijk is dat het rotsvaste uitgangspunt dat een werkgever ook na 104 weken ziekte geen slapend dienstverband mag laten voortbestaan niet langer meer als helemaal vanzelfsprekend mag worden beschouwd. En dat geldt vooral als sprake is van werknemers die terminaal zijn of anderszins zodanig ziek dat zij een IVA uitkering krijgen, of waarvan vaststaat dat zij nooit meer aan het werk zullen komen.

De werkgever heeft aan de werkneemster aangegeven dat zij niet wenst over te gaan tot haar ontslag omdat ‘zij zich aan haar verplichtingen als werkgever wil houden en de werkneemster de veiligheid van een dienstverband gunt om te herstellen en te re-integreren’. Een nogal bizar standpunt gezien het feit dat de werkneemster uitbehandeld is en dat de kans op re-integratie natuurlijk nihil is in die situatie. Werkneemster heeft aan de werkgever verzocht om haar te ontslaan en om de Transitievergoeding uitbetaald te krijgen. De werkgever heeft dit geweigerd en aangegeven dat er geen verplichting is om de werkneemster te ontslaan. De werkneemster heeft de zaak aan de rechter voorgelegd en daarbij aangevoerd dat de werkgever de arbeidsovereenkomst alleen ‘slapend’ houdt om de Transitievergoeding niet te hoeven betalen. Tevens voert zij aan dat gezien de omstandigheden in deze situatie en vanwege het feit dat Transitievergoeding voor de werkneemster volledig zal worden gecompenseerd. Het niet opzeggen van de arbeidsovereenkomst en daarmee het niet uitkeren van een Transitievergoeding zou worden gezien als slecht werkgeverschap. De rechter concludeert dat voor de inwerkingtreding van de Wet compensatie transitievergoedingen geen sprake was van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever dan wel slecht werkgeverschap als de werkgever de arbeidsovereenkomst slapend liet. Volgens hem maakt de inwerkingtreding van de Wet compensatie transitievergoedingen dit echter anders. Hij stelt dat het de bedoeling van de wetgever is om via de Wet compensatie transitievergoedingen de slapende dienstverbanden tegen te gaan en benoemt de omstandigheden waaruit dit volgens hem kan worden afgeleid. Door dan ook nu nog, terwijl het betaalde bedrag wordt gecompenseerd, een dienstverband slapend te laten, kan wel degelijk sprake van ‘slecht werkgeverschap’, zo stelt de rechter. Of dit het geval is, hangt af van de concrete omstandigheden van het geval. En in deze situatie waar sprake is van een volledig arbeidsongeschikte werknemer, waarvan vaststaat dat deze niet meer zal genezen en (nog maar enigszins) arbeidsgeschikt zal worden en bovendien is uitbehandeld en dus terminaal is, is inderdaad sprake van slecht werkgeverschap. De bestaande arbeidsovereenkomst is een ‘lege huls’ geworden zonder enig zicht op hervatting van (de) werkzaamheden door de werkneemster en het enige belang van de werkgever is een financieel belang. De rechter oordeelt dat de werkgever ver-

Voor alle vragen op gebied van arbeidsrecht, dus ook voor advies over hoe om te gaan met de werknemer die verzoekt om ontslagen te worden na 104 weken ziekte, kunt u terecht bij Peelland Advocaten (www.peellandadvocaten.nl), gevestigd aan de Kanaaldijk N.W. 81 in Helmond. Wij zijn u graag van dienst. Erik Jansen Advocaat


6

RUIM

2 M 0 0 0 . 8 EZIER!

AUTOPL

Helmond, Vossenbeemd 109B / C-D TE

HUUR

Jaguar I-PACE EV400 SE Heeft u vragen over deze interessante occasion? Neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs:0492-588988. Onze showroom is geopend van: Maandag t/m donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van 09:00 tot 19:00 uur Zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor meerdere foto’s!

€ 77.000,-

incl.btw

Brandstof: Aantal deuren: Transmissie: Kleur:

Elektrisch 5 Automaat Zwart metallic

Kilometerstand: Bouwjaar: BTW Aftrekbaar:

1.083 km 2018 BTW is aftrekbaar

Mercedes-Benz C-Klasse 180 Cabrio Automaat Aircap Airscarf Camera Navi Nagenoeg nieuwe Mercedes-Benz C-Cabrio met 9GTronic Automaat met slechts 3571 km gereden. Deze is voorzien van; Aircap, Airscarf, 17 inch 5 spaaks design lm velgen, Navigatie, Led koplampen, Achteruitrijcamera, Parkeersensoren, Agility Control onderstel, Climate Control, Stoellverwarming en Verwarmde Ruitensproeiers. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr Elbers 0492-588982. Brandstof: Aantal deuren: Transmissie: Kleur:

Benzine 2 Automaat 149 Poolwit

Kilometerstand: Bouwjaar: Datum deel 1a: BTW Aftrekbaar:

3.571 km 2017 09-03-2017 BTW is niet aftrekbaar

€ 49.950,-

incl.btw

Land Rover Discovery Sport TD4 SE Heeft u vragen over deze interessante occasion? Neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs:0492-588988. Onze showroom is geopend van: Maandag t/m donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van 09:00 tot 19:00 uur Zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor meerdere foto’s!

€ 32.950,-

incl.btw

Brandstof: Aantal deuren: Transmissie: Kleur:

Diesel 5 Handgeschakeld Blauw metallic

Kilometerstand: 150.301 km Bouwjaar: 2015 Datum deel 1: 03-03-2015 BTW/Marge regeling: BTW is aftrekbaar


7

Alles onder 1 dak: Autodroom Helmond. Dit concept is uniek in Nederland. Alle wensen op autogebied onder één dak. Wilt U een nieuwe of gebruikte auto kopen, keuze genoeg. Leasen of huren? Financieren, leasen of huren? Geen probleem. Reinigen, onderhoud, reparatie of schadeherstel? Ervaren vakmensen staan voor u klaar. Zelfs voor de autoverzekering zit U helemaal goed. Dat bedoelen wij met alles onder één dak. In Autodroom Helmond is gevestigd: VDNS Kia, VDNS Suzuki, vd Nieuwenhuijzen Auto’s en Brabant Autolease, Bekkers Autoschade en Carcleaning Helmond.

Varenschut 21A 5705 DK Helmond T (0492) 588 988

Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Inscription 7 Persoons Heeft u vragen over deze interessante occasion? Neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs:0492-588988. Onze showroom is geopend van: Maandag t/m donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van 09:00 tot 19:00 uur Zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor meerdere foto’s!

€ 54.850,-

incl.btw

Brandstof: Aantal deuren: Transmissie: Kleur:

Hybride 5 Automaat Grijs metallic

Kilometerstand: 51.343 km Bouwjaar: 2016 Datum deel 1a: 28-03-2016 BTW/Marge regeling: BTW is aftrekbaar

Kia Optima Sportswagon 1.7 CRDi DCT/7 DynamicLine Nieuwe Kia Optima DynamicLine automaat geheel rijklaar aangeboden. deze auto kunnen wij direct uit voorraad leveren. Voor meer info of een bezichtiging kunt u contact opnemen via 0492-588958 of marlon@vdnsbv.nl. VDNS-KIA is al jaren een begrip in Helmond en omstreken. in 2017 is VDNS-KIA wederom verkozen tot Platinum Prestige Dealer en Dealer of the Year. De showroom van VDNS Helmond is maar liefst 8.000 m2 groot. Hier vindt u naast de nieuwe Kia en Suzuki modellen zo’n 300 occasions. Daar zit vast iets voor u tussen! U bent van harte welkom in Onze showroom, wij zijn Maandag tot en met Donderdag geopend van 09:00 tot 18:00 op Vrijdag tot 19:00 uur en op Zaterdag van 10:00 tot 17:00. Brandstof: Aantal deuren: Transmissie: Kleur:

Diesel 5 Automaat Zwart metallic

Kilometerstand: Bouwjaar: BTW Aftrekbaar:

1 km 2018 BTW is aftrekbaar

€ 36.945,-

incl.btw

Mercedes-Benz GLC-Klasse Coupé 250 4MATIC AMG TREKHAAK SCHUIFDAK Chique GLC-Klasse 250 Benzine Coupé AMG-Styling op voorraad met fraaie fabrieksextra’s zoals: AMG-pakket binnen & buiten, Navigatie, Treeplanken, Zwarte binnenhemel, Trekhaak afneembaar, LED, Spiegelpakket, Stoelcomfortpakket, Chroompakket, Achteruitrijcamera en 20 inch AMG Meerspaak velgen in de warme kleur 992-Selenietgrijs metallic. Heeft u vragen over deze interessante occasion? Neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs:0492-588988. Onze showroom is geopend van: Maandag t/m donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van 09:00 tot 19:00 uur Zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor meerdere foto’s!

€ 62.950,-

incl.btw

Brandstof: Aantal deuren: Transmissie: Kleur:

Benzine 5 Automaat Grijs metallic

Kilometerstand: 35.758 km Bouwjaar: 2017 Datum deel 1a: 02-02-2017 BTW/Marge regeling: BTW is aftrekbaar


8

MEER DAN 300 OCCASIONS OP VOORRAAD

Al meer dan 50 jaar het beste adres in de regio voor nieuwe en gebruikte bedrijfsauto’s. uitstekende service website: www.vdhurk.nl

scherpe prijzen

telefoon: 0492 536 652

persoonlijk contact

adres: Kanaaldijk Zuid West 7b, HELMOND


9

Uitnodiging voor gratis werkgeversconferentie in Helmond

‘Duurzame inzetbaarheid, het begint met taal’ In bedrijven werken veel mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Deze groep medewerkers heeft bijvoorbeeld moeite met het versturen van e-mails en het begrijpen van instructies. Dit kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijf. Denk aan een lagere productiviteit, hoger ziekteverzuim en veiligheidsproblemen. Vaak zijn werkgevers, teamleiders en HR-managers hier niet van op de hoogte. Tijdens de werkconferentie ‘Duurzame inzetbaarheid, het begint met taal’ leert u - onder dagvoorzitterschap van radiopresentator Frits Spits - over het nut van het investeren in de taalvaardigheid van medewerkers in uw bedrijf én hoe daar voordeel uit te halen. De conferentie wordt gehouden op dinsdag 16 april 2019 in het gebouw van de Driessen Groep aan de Schootense Dreef 15, Helmond en wordt georganiseerd door Taalhuizen in de regio, ROC Ter AA, Leren en Werken, Cubiss en St. Lezen&Schrijven. Het programma begint om 15.00 uur, inloop is vanaf 14.30 uur.

PROGRAMMA 15.00 - 17.00 uur

• Een presentatie over de inzet van taal om duurzame inzetbaarheid te realiseren. • Handreikingen én oplossingen voor meer rendement, op zowel maatschappelijk als financieel vlak. • Informatie over de vele mogelijkheden binnen de Taalhuizen in onze regio. • Informatie over het lokale aanbod, ondersteuningsmogelijkheden en subsidies. • Praktijkvoorbeelden van lokale bedrijven hoe zij taal al inzetten. • Een voormalig ondernemer uit Asten kon amper lezen en vertelt over zijn ervaringen en wat taallessen hem hebben gebracht.

Georganiseerd door:

17.00 uur: afsluitende borrel

VOOR WIE?

Werkgevers en directieleden, HR-functionarissen en teamleiders in Helmond en de Peelgemeenten.

Taalhuis

www.cubiss.nl/agenda/werkgeversconferentie-duurzame-inzetbaarheid-helmond of mail naar taalhuis@bibliotheekhelmondpeel.nl


10

WWW.ERMA.NL

Specialist op het gebied van verpakkingen van golfkarton Erma verpakkingen is sinds november 1992 actief in de verpakkingsbranche. De naam “ERMA” is eenvoudig te verklaren; ERwin en MArk Saris twee broers en tevens de twee compagnons. ERMA verpakking is een; “sheetplant” d.w.z.; wij vervaardigen verpakkingen uit golfkartonnen platen.

Onze specialiteiten zijn: XXXL-dozen Driedubbel golfkarton Palletdozen Stansdozen Drukwerkdozen Vakverdelingen

Branchweg 10 • 5705 DR Helmond (industrienr. 2160) Telefoon : 0492-528675, Fax : 0492-527335 E-mail : info@erma.nl •Internet : www.erma.nl


11

Aanhangerland Gehamie B.V. • Schootensedreef 19a • 5708 HZ Helmond • 0492 - 52 52 53

Naamloos-1 1

16-1-2019 16:21:31

Naamloos-1 1

Naamloos-1 1

16-1-2019 16:21:31

N Light Direct • Noorddijk 5, 5705 CX Helmond • 0492 54 80 00 • info@nlight.nl


12

Opel Movano

Opel Movano 2.3 CDTI L2H2

2.3 CDTI BITURBO L3 DC START/STOP

Leaseprijs vanaf

Leaseprijs vanaf

€ 479,-

€ 379,-

per maand

Bouwjaar: Kilometerstand: Brandstof: Transmissie:

per maand

2017 37.130 km Diesel Handgeschakeld

Bouwjaar: Kilometerstand: Brandstof: Transmissie:

€ 24.950,-

€ 18.545,-

excl. BTW

excl. BTW

Brabant Autolease Autoboulevard Helmond

Varenschut 21e 5705 DK Helmond

2016 Nog 5 stuks op 40.523 km voorraad Diesel Handgeschakeld

Tel: 0492 588 972 info@brabantautolease.nl www.brabantautolease.nl

Bouwtekeningen printen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Met onze printers kunnen wij uw bouwtekening snel printen en altijd voor een scherpe prijs. Kleur/zwart- wit, gevouwen/ongevouwen, grootformaat digitaliseren, geen probleem Panovenweg 35 • 5708 HR Helmond 0492-527250 • info@black-colors.nl •www.black-colors.nl


13

Beurs nieuwe stijl 2.0

Nieuwe beurslocatie

Zoals al eerder op Facebook, LinkedIn en op de website van de organisatie vermeld staan, zal dit jaar Beursnieuwestijl gehouden worden in het restaurant van de Automotive Campus! Op de website staat al weer een deelnemers lijst voor 2019. Met hierin oude en nieuwe namen!

Beide avonden zulle worden gepresenteerd door Rob van Oorschot!

Tijdens de woensdagavond is er de mogelijkheid om een bedrijfspresentatie te geven. Hiervoor hebben we maximaal 24 plekken dus geef het op tijd aan want VOL=VOL! Op donderdagavond kan eenieder mee doen aan de verschillende speeddate sessies. Ook hiervoor is opgegeven gewenst!

November 2019

6&7

GeĂŻnteresseerd of meer informatie? www.beursnieuwestijl.nl


14

BECAUSE RECYCLING...

IS OUR BUSINESS!

Heeft u computer afval? contact: tel.: 0031 - 492 - 39 20 04 R&L Recycling B.V. Lage Dijk 31a 5705 BX Helmond

Tel: 0492-392004 Email algemeen: info@r-lrecycling.nl www.r-lrecycling.nl

R&L Recycling is WEEELABEX en ISO 14001 gecertificeerd.


15

EMPE zorgt voor uw complete koffievoorziening met hoge kwaliteit koffieautomaten, de beste ingrediĂŤnten en een ongeĂŤvenaarde service. Uw koffievoorziening via EMPE betekent zorgeloos genieten van een Italiaanse espresso, cappuccino of latte macchiato. Wij zorgen voor de koffie.

Gerard Bildersstraat 8B 5753 DE Deurne

Tel 0493 - 35 49 84 Fax 0493 - 35 49 85

info@coffeesystems.nl www. coffeesystems.nl

Oprecht betrokken Peelland Advocaten Kanaaldijk Noord West 81 5707 LC Helmond T 0492-543093 Mob Erik 06 - 21 42 57 72 Mob Roel 06 - 46 07 65 58 info@peellandadvocaten.nl

www.peellandadvocaten.nl


16


17

䈀唀匀䤀一䔀匀匀 䌀䰀唀䈀  䠀䔀䰀䴀伀一䐀 匀倀伀刀吀


18

LOGISTIC FORCE IS GESPECIALISEERD IN HET SAMENBRENGEN VAN WERKGEVERS EN WERKNEMERS EN OPLEIDINGEN BINNEN TRANSPORT EN LOGISTIEK

UITZENDEN RECRUITMENT OPLEIDEN PAYROLL LOGISTIC FORCE EINDHOVEN DE DONGE 2 5684 PX BEST T: 040 - 787 36 60 eindhoven@logisticforce.nl

WWW.LOGISTICFORCE.NL


19

Geslaagde bijeenkomst Helmondse Energie Community bij Lampdirect Op donderdag 28 maart jl. vond bij de nieuwe vestiging van Lampdirect aan de Schootense Dreef in Helmond een goed bezochte lunchbijeenkomst plaats van de Helmondse Energie Community (HEC). Tijdens de bijeenkomst werd door verschillende sprekers stilgestaan bij de kansen en nieuwe ontwikkelingen rond energiezuinig en circulair ondernemen. Ralph Broeders van gastbedrijf Lampdirect ging in zijn presentatie met name in op de voordelen van energiezuinige LED-verlichting in combinatie met sensoren, wat naast een flinke besparing op energiekosten ook vaak leidt tot bv. een fijnere werkomgeving. Marjorie van Dooren van SBH lichtte daarna de wet- en regelgeving rond energiezuinig ondernemen toe. Daarbij kwam met name de informatieplicht aan de orde, die sinds dit jaar voor veel bedrijven van toepassing is. De presentatie hiervan kunt u downloaden via www.bedrijventerreinenhelmond.nl . Immanuel Geesing van InduSym ging vervolgens op een leuke interactieve manier met de zaal aan de slag om circulair ondernemen nog wat meer op de kaart te zetten. De bijeenkomst werd afgesloten met een inspirerende presentatie over Energieke Circulariteit en inno-

vatief denken door Aukje Kuypers, algemeen directeur van Kuijpers Installaties en zakenvrouw van het jaar 2018. Stichting Bedrijventerreinen Helmond dankt Lampdirect voor de gastvrijheid en de aangeboden lunch en de sprekers voor hun waardevolle bijdrage. Mede namens Lampdirect danken wij de aanwezige ondernemers voor een prettige en energieke bijeenkomst.

Informatie over de thema’s zijn te vinden op www.bedrijventerreinenhelmond.nl


20

TEAMBUILDING IN EEN ESCAPE ROOM? Onze ruimtes:

* Back to the Future * The Pink Panther * Land of the Giants

Teambuilding: Escape spellen zijn de ideale teambuilding activiteit. In korte tijd worden alle elementen van samenwerken tot het uiterste getest. Samenwerken om hetzelfde doel te bereiken en de handen in elkaar te slaan om tot een oplossing te komen, is essentieel! Durft jouw team de uitdaging aan? Jong, oud, ervaren of ‘novice’, …..het maakt allemaal niet uit. Diversiteit in het team en positieve interactie zijn des te belangrijker. Er is geen fysieke kracht nodig om van deze teambuildingactiviteit een succesverhaal te maken. Laat jouw teamleden de hoofdrol spelen in een unieke, (ont)spannende activiteit die voor iedereen toegankelijk is.

Training in de escape room? Een coach observeert: Hoe functioneert het team en welke rol speel jij als individu? In de training vertalen de coaches de ervaringen in de escape room naar de werkvloer. Hoe kan het team beter en effectiever functioneren? De focus ligt op energie, lef, samenwerken, verbinden en veiligheid. Meer info over de trainingen? Neem contact op! Edward Jacobs 06 53295847

WWW.ROBAFESTA.NL

|

T. 06 23056984

Steenovenweg 36 B | 5708 HN Helmond | Info@robafesta.nl


21

Betaalbaar – Merkonafhankelijk – Betrouwbaar

APK KEURINGEN

AIRCOSERVICE

BANDEN EN BANDENOPSLAG

SCHADEHERSTEL

ONDERHOUD

Nijverheidsweg 37 | 5731 HZ, Mierlo | Tel: 0492 – 66 43 33 | Email: info@bmgauto.nl

Koel,- vriescellen, KoeltoonbanKen maar ooK geKoelde productielijnen. veKah heeft meer dan 35 jaar ervaring op deze KoeltechnieKen. veel bedrijven werKen met onze producten.

de aarde levert ons warmte, uit de grond maar ooK uit water en lucht. wij leveren de technieK om deze warmte te gebruiKen voor ruimte verwarming maar ooK voor warmwatersystemen.

de opwarming van de aarde leidt tot hogere temperaturen ooK in nederland. wij helpen u om het Koel te houden in de zomer. maar wist u dat een airco ooK als verwarming te gebruiKen is? het rendement is zelfs nog hoger dan een gasverwarming. raadpleeg veKah.

gebruiK de gratis energie die de zon ons levert. zonnepanelen Kunnen u geld gaan opleveren. veKah heeft ervaring met de levering en montage van zonnepanelen van hoge Kwaliteit.


22

KWIEK in het Elkerliek Afgelopen maand hebben een aantal spelers van de selectie van Helmond Sport ‘KWIEK in het Elkerliek’ geopend. KWIEK is een beweegproject dat álle patiënten én bezoekers aanzet tot bewegen. Vrolijke oranje figuren bij de liften en op de wanden, laten zien hoe eenvoudig meer bewegen is. Voor patiënten die aan hun kamer gebonden zijn, zijn er video’s gemaakt met oefeningen die op bed of op een stoel gedaan kunnen worden. De spelers van Helmond Sport gaven een kleine demonstratie van de oefeningen. Bewegen ín het ziekenhuis? Zeker. Juist tijdens een opname of bezoek is bewegen van groot belang. Beweging draagt bij aan een beter herstel, aan behoud en opbouw van balans,

kracht en uithoudingsvermogen. Het voorkomt fysieke achteruitgang van een patiënt. En dat niet alleen, bewegen bevordert ook het geheugen en heeft een positieve invloed


23

op het humeur. “Laat ons moeder toch even met rust. Ze is net geopereerd” horen de fysiotherapeuten van het Elkerliek regelmatig. Begrijpelijk, maar zo snel mogelijk in beweging komen – geactiveerd worden – is beter. Een oudere, kwetsbare patiënt verliest na drie dagen in bed liggen ruim een kilo spiermassa. Dat betekent dat veel alledaagse handelingen al bijna niet meer zelfstandig gedaan kunnen worden. Na vijf dagen bedrust, dient de vraag zich aan of iemand na de ziekenhuisopname nog wel op zichzelf kan wonen. Zó hard gaat dat. Heus niet alleen bij ouderen; ook jongeren die een week in het ziekenhuis liggen, ervaren héél goed dat hun conditie sterk achteruit is gegaan. Bewegen houd je zelfstandig. Daarom hebben de Vrienden van het Elkerliek de realisatie van ‘Kwiek in het Elkerliek’ mogelijk gemaakt, een initiatief van het team Geriatrie. Kwiek in het Elkerliek bestaat uit een reeks oefeningen verdeeld over alle etages, herkenbaar aan een vrolijk oranje figuur. Voor patiënten die niet mobiel zijn, is een serie van drie beweegvideo’s gemaakt. Deze video’s kunnen zij vanaf hun bedsideterminal bekijken en op bed of in een stoel meedoen. Om de oefeningen nog wat zwaarder te maken, zijn er op verpleegafdelingen beweegattributen zoals gewichtjes aanwezig. Alle patiënten én hun bezoekers, jong en oud, kunnen gebruik maken van KWIEK in het Elkerliek. Helmond Sport ondersteunt graag deze initiatieven. In het kader van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

ondersteunt en organiseert Helmond Sport allerlei maatschappelijke projecten.

Meer informatie over de maatschappelijke activiteiten van Helmond Sport: www.helmondsport.nl/maatschappelijk


24

KAN HET ANDERS? WIJ DENKEN VAN WEL... Met een creatieve en bekwame blik gaan wij uw bedrijfskundige en financiële uitdagingen te lijf. Juist door ANDERE PADEN TE BEWANDELEN dan gebruikelijk. Zo behaalt ons enthousiaste team het grootste voordeel voor u! Gebruik maken van onze 26464/10

ideeën? Bel 0492 50 53 00 voor uw NH Adviseur.

BEDRIJFSKUNDIG BANCAIR BELASTINGADVIES


25

Diensten: -

juridische advisering opstellen voorwaarden debiteurbeheer incasso gerechtelijke procedures (conservatoire- en executoriale) beslagen - constatering - met name op gebied van huur- en internationale incasso

Mierloseweg 138 - 5707 AS Helmond - telefoon: 0031 492 522196 info@deurwaarderhelmond.nl - www.deurwaardershelmond.nl

Laat u eens verrassen en kom op de open bedrijvendag

U kunt bij ons terecht voor diverse creatieve toepassingen en voor slimme op 17vannovember 2018 van 16:00 oplossingen praktische problemen die10:00 wij graagtot samen met uur u bekijken. Laten we een afspraak maken!

U kunt bij ons terecht voor diverse creatieve toepassingen en voor slimme oplossingen van praktische problemen die wij graag samen met u bekijken. Laten we een afspraak maken! www.facebook.com/TONProjectstofferingBV/

Bezoekadres: Korenmijt 23a 5741 PP Beek en Donk

info@tonprojectstoering.com www.tonprojectstoering.com T 0413 - 764 467

www.linkedin.com/company/ton-projectstoffering/


26

VOOR UW GEMAK ALLES ONDER ÉÉN DAK Brabant Autolease in Helmond is een regionale merk-onafhanke lijke leasemaatschappij. Wij maken onderdeel uit van Autodroom Helmond en hebben een samenwerkingsverband met Bovemij. Steeds meer bedrijven geven de voorkeur aan een samenwerking met herkenbare en lokale bedrijven. De ontwikkelingen rond mobiliteit in combinatie met de veranderende arbeidsmarkt gaan Brabant Autolease is onderdeel van Autodroom Helmond. uniek concept. Dit is namelijk de erg snel. Brabant Autolease gaat graag met uEen in gesprek en samen eerste locatie in Nederland waar u met al uw autowensen aan het juiste adres bent. Dus ook voor (private) lease. met u op zoek naar de beste oplossingen, een stukje maatwerk. Alle bedrijven en medewerkerkers bij Autodroom Helmond gaan nét een stapje verder. Deze Want is méér. goed advies en hoogstaande bedrijven versterken elkaar. U kunt dusmobiliteit rekenen op persoonlijk,

WIJ STAAN VOOR U KLAAR

service.

Kies voor gemak Brabant Autolease is hét adres voor leasing. Dat betekent dat wij alles van A tot Z regelen. Wij geloven in ontzorgen. U wilt niet uw winterbanden bij het ene bedrijf verwisselen en bij het andere bedrijf reparaties uit laten voeren. Gemák, daar draait het volgens ons om bij leasing.

Wij staan voor u klaar.

Volop mogelijkheden En gemak, dat bieden wij. Zo is de keus aan u! Wij hebben een uitgebreid Volkswagen Volvo Fiataanbod aan nieuwe en gebruikte auto’s en zijn niet gebonden aan een merk. Onze leasecontracten bieden dat gemak ook. Er is een keuze uit een looptijd van 24 tot 48 maanden en daarnaast behoort shortlease (vanaf 3 maanden) tot de mogelijkheden. Dit is bijvoorbeeld de perfecte oplossing voor medewerkers met een tijdelijk contract. De voordelen van Brabant Autolease op een rijtje: • • • • • •

Persoonlijk Type Lokaal Gedreven Maatwerk Bijtelling Klantgericht Volop mogelijkheden

• Full operationele Type lease en netto operationele lease • Zowel zakelijk als privé leasen • Grote voorraad gebruikte auto’s • Onderhoud Bijtelling en service op één adres • Scherpe tarieven

Contact Brabant Autolease Type Autoboulevard Helmond Varenschut 21e 5705 DK Helmond Lease

Tel: 0492 588 972 info@brabantautolease.nl

Locatie: Autowijk Helmond Varenschut 21eonder 5705 DK Helmond Voor uw gemak alles een dak! Tel: 0492 588 972 ton@brabantautolease.nl Ton van Abeelen 06-23225695


27

Loket voor Informatieplicht energiebesparing open Uiterlijk 1 juli 2019 moeten naar verwachting zo’n 800 Helmondse bedrijven rapporteren over de energiebesparende maatregelen die zij in hun bedrijf hebben getroffen. Uitgangspunt voor de landelijke informatieplicht zijn de Erkende Maatregelenlijsten (EML). Deze bevatten voor 19 bedrijfstakken energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Vanaf 28 februari is hiervoor het landelijke eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geopend.

Meer informatie over de informatieplicht op www.bedrijventerreinenhelmond. Kijk ook eens op www.wattjemoetweten. nl of stel uw vraag via parkmanager@ bedrijventerreinenhelmond.nl

Reststromen marktplaats Stichting Bedrijventerreinen Helmond heeft in samenwerking met de TU Eindhoven de software InduSym ontwikkeld. InduSym is een online platform waar bedrijven hun vraag naar grondstoffen en aanbod aan reststromen kunnen invoeren. Hiermee willen wij bedrijven helpen bij het vinden van een nuttige bestemming voor hun reststromen of een goedkopere bron van grondstoffen. Naast de mogelijkheden om geld te besparen, worden de bedrijventerreinen hiermee milieuvriendelijker en zelfvoorzienender. Weten hoe het werkt? Kijk op www.indusym.nl

Hulp nodig?

Weet u niet waar kansen liggen voor uw materialen, heeft u hulp nodig bij het invullen van de reststromenmarktplaats of heeft u daar nog geen match gevonden? Vraag de materia-

lenscan aan en een van onze consultants komt langs om samen met u te kijken naar de mogelijkheden voor uw bedrijf. Vraag de materialenscan aan via parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl.


- Leitner standbouwsystemen -

- Pop-up beurs systemen -

- Ontzorging -

- Mobiele presentatiesystemen -

- Turnkey projecten

-

- Aluvision standbouw systemen -

- www.greenbrick.eu -

-

- Roll-up banner systemen -

- Design -

- Service -

-

- Duurzame beurssystemen -

- Brandstand Iso Wave systeem -

- Service -

-

- Doordacht -

28

-


29

Werkkleding voor alle weersomstandigheden

J van de Vrande Bedrijfskleding | Kanaaldijk ZW 9a Helmond | 5706 LD Helmond

www.onlinebedrijfskleding.nl

Light & Sound solutions T: 06 22 13 07 25 0217197.pdf 1

info@vglpro.nl

www.vglpro.nl 27-9-2018 15:14:32


30

Irene van Geel ziet de kracht van samenwerken Wie is Irene van Geel?

Ik ben 38 jaar, geboren en getogen Helmondse, moeder van twee kinderen en woon samen met mijn man en kinderen in Helmond. In mijn werkzame leven ben ik advocaat en mede-eigenaar van Goorts + Coppens advocaten en adviseurs. Wij hebben twee vestigingen in Helmond en Deurne, en staan als modern en innovatieve dienstverlener dicht bij onze klanten. Met de poten in de klei en de kracht om te innoveren. Een mentaliteit en instelling die zeker passend is binnen onze regio. Onze klanten bestaan met name uit ondernemers uit de regio Helmond/Deurne. Door eigen ervaringen, maar ook door ervaringen van onze klanten, heb ik een goed beeld van de onderwerpen die leven binnen het regionale bedrijfsleven. Daarnaast heb ik ook een paar, ik noem het graag, uit de hand gelopen “hobby’s”; één daarvan is Stichting Bedrijventerreinen Helmond. Ik ben dagelijks bestuurslid en penningmeester van Stichting Bedrijventerreinen Helmond en ben vertegenwoordiger van het bedrijventerrein Groot Schooten, waar ons advocatenkantoor in Helmond is gevestigd.

Waarom ben je, naast je drukke werkzaamheden, actief binnen SBH?

Toen ik werd gevraagd voor het bestuur van Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) was ik natuurlijk zeer vereerd. Als trotse inwoner van Helmond en als Helmondse ondernemer ben ik betrokken bij de stad en de ontwikkeling daarvan en draag graag mijn steentje hieraan bij. Ik ben geen type dat klaagt aan de zijlijn. Liever speel ik mee in de wedstrijd, zodat je samen de richting kan bepalen. Ik zie de kracht van de ondernemers door samen te werken. Samen te werken met elkaar, maar ook met instellingen, onderwijs en overheden. Veel ondernemers ontbreekt het aan tijd en ruimte om zich verkiesbaar te stellen als volksvertegenwoordiger in bijvoorbeeld gemeenteraad of provinciale staten om zo mee te praten over het beleid en toekomst van gemeente of regio. Ondernemers voelen zich overigens ook niet altijd thuis in overheidsland. SBH is vertegenwoordiger van ruim 900 bedrijven op de bedrijventerreinen en behartigt

de belangen die het Helmondse bedrijfsleven, en daarmee ook de stad en regio, aangaan. Met een bestuur, betrokken Helmondse ondernemers én een pragmatische dagelijkse ondersteuning van onze parkmanagers, hebben wij inmiddels een plek verworven aan tafel waar we ook daadwerkelijk iets te zeggen hebben én waar naar geluisterd wordt. Vragen, knelpunten en ontwikkelingen vanuit het bedrijfsleven worden besproken met vaste gesprekspartner gemeente Helmond en worden vertaald naar concrete acties. Die overleggen met gemeente Helmond gaan er soms stevig aan toe en tijdens een overleg kan het weleens ‘schuren’. Het blijkt soms lastig om de gezonde ongeduldigheid van ondernemers te vertalen naar gemeentelijke beleid en visie. Ondernemers willen vaak sneller vooruit en zien eerder kansen dan bedreigingen, maar juist deze wisselwerking tussen gemeente en bedrijfsleven, zorgt voor een dynamisch overleg. Hierdoor houden we elkaar scherp en kunnen we ook daadwerkelijk concrete stappen zetten. Voor Helmond, voor de ondernemers. Om die reden ben ik actief binnen Stichting Bedrijventerreinen Helmond!

Je bent niet alleen penningmeester, maar ook portefeuillehouder van het kernthema huisvesting. Wat houdt dat precies in?

Het kernthema huisvesting is een uitgebreide portefeuille. Hieronder valt bijvoorbeeld de vitalisering van bedrijventerreinen, de ontwikkeling van bedrijventerreinen, bereikbaarheid van bedrijventerreinen, maar ook hoe pandeigenaren/bedrijven zich beter kunnen voorbereiden op malafide praktijken. Denk aan bijvoorbeeld sluitingen als gevolg van het aantreffen van drugs in bedrijfspanden. Ook HelmondMijnbedrijfslocatie valt onder de portefeuille huisvesting. Helmond Mijnbedrijfslocatie is een interactieve en informatieve site die er op gericht is het aanbod van bedrijfspanden (koop en huur) en bouwlocaties op de bedrijventerreinen in Helmond weer te geven. Allemaal zeer actuele thema’s die ook de komende jaren nog actueel zullen zijn. Actueel in Helmond, maar zeker ook actueel in de regio. Wij zitten dan ook niet alleen aan ta-


31

fel met Helmondse partijen, maar juist ook met onder andere collega-parkmanagementorganisaties en buurgemeentes als het gaat om thema’s als bereikbaarheid en ontwikkeling van (nieuwe) bedrijventerreinen. Het is goed om de klokken zo veel mogelijk gelijk te zetten in de regio. Mijn kennis als jurist komt in de portefeuille huisvesting ook zeker van pas.

Wat is jouw mooiste moment binnen je rol bij SBH?

Sinds 2015 ben ik bestuurslid van Stichting Bedrijventerreinen Helmond en heb veel mooie en leerzame momenten mogen meemaken. Ik denk toch wel erg recent een benoemingswaardig moment, dat ook precies weergeeft waar we inmiddels staan. Onlangs ontving ik een telefoontje van de officier van justitie. Die gaf aan dat justitie dit jaar start met een project dat zich richt op het opwerpen van effectieve barrières tegen de vestiging van plegers van ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen. Een groot probleem, aangezien bedrijventerreinen nogal eens gebruikt worden om omvangrijke hennepkwekerijen op te zetten, drugsafval te dumpen en om laboratoria voor de productie van synthetische drugs te laten draaien. Dit met alle gevaren van dien voor de directe omgeving. Maar ook worden vaak te goeder trouwe pandeigenaren en ondernemers, geconfronteerd met een forse schadepost (als gevolg van de aanwezigheid van drugs) en tevens sluiting van hun panden voor een flinke periode. Het idee is ontstaan om in Helmond een gezamenlijke pilot te starten, waarbij (het handhavingsteam van) de gemeente,

justitie en bedrijfsleven betrokken zijn, om zo te komen tot een situatie dat een pandeigenaar die zich houdt aan de regels, niet onmiddellijk wordt geconfronteerd met sluiting van zijn bedrijfspand. De officier van justitie had zijn oog op Helmond laten vallen, vanwege de uitstekende organisatie van Stichting Bedrijventerreinen Helmond. Als het lukt deze pilot te laten slagen ontstaat een unieke situatie en samenwerking in Nederland, met als resultaat dat de pijn wordt gevoeld waar hij hoort te zitten, en dat is niet bij de pandeigenaar die zich netjes aan de regels en afspraken houdt. Voor mij een mooi moment! We hebben een plek verworven, waarbij we als bedrijfsleven met justitie en gemeente samen aan de tekentafel zitten om tot een oplossing te komen! Helmond, een voorbeeld voor de rest van Nederland.

Als laatste; wat is vanuit SBH jouw gouden tip aan ondernemers in Helmond?

Stichting Bedrijventerreinen Helmond bestaat uit ondernemers en is er voor ondernemers. Om die reden is het van belang dat wij van genoeg informatie worden voorzien, zodat we ook weten wat er speelt en met welke knelpunten ondernemers te maken hebben op de verschillende bedrijventerreinen. Mijn advies is dan ook als er iets speelt op het bedrijventerrein of een ondernemer heeft bijvoorbeeld een idee over duurzaamheid dat wellicht interessant is voor meerdere ondernemers of een andere suggestie, meld je bij Stichting Bedrijventerreinen Helmond. En neem eens een kijkje op de website om te zien met welke thema’s wij ons bezighouden!


32

Kanaaldijk Noordwest 81, Helmond

TE HUUR

Nabij het centrum aan het kleine stadskanaal gelegen zeer fraai gerenoveerd Rijksmonument bestaande uit kantoorruimten in drie bouwlagen en voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein.

Huurprijs nader overeen te komen

TE HUUR

Oppervlakte: Oppervlakte begane grond: Circa 120 m²; + extra vergaderruimte op de 2e etage Oppervlakte eerste verdieping: Circa 115 m²; VERHUURD Oppervlakte tweede verdieping: Circa 105 m²; Parkeerplaatsen: 2 parkeerplaatsen op eigen terrein. Beschikbaar per: Nader overeen te komen. Bereikbaarheid: De bereikbaarheid van het kantoorgebouw direct gelegen aan de N612 (Neder)Weert – ’s Hertogenbosch is goed, zowel met eigen vervoer als met openbaar vervoer. De autosnelweg A270 Helmond-Eindhoven alsmede de provinciale weg ’s-Hertogenbosch-Helmond-Weert met directe aansluiting op de A69 Eindhoven-Venlo zijn nabijgelegen.

Winkelcentrum Brandevoort, Helmond

Er zijn diverse objecten beschikbaar voor verhuur, variërend in oppervlakte. In Brandevoort zijn onder andere gevestigd: Albert Heijn, Jumbo, Kruidvat, Gall & Gall, Primera, Keurslagerij Vogels, Freestyle Kappers, Bakkerij ’t Bakkertje en Hema. Oppervlakte: De Plaetse 54, circa 105 m² De Plaetse 56, circa 105 m² De Plaetse 75, circa 220 m² Herselsestraat 3-21, circa 250 m² Laan door de Veste 116, circa 160 m² Parkeerplaatsen: Het station Brandevoort beschikt over ruim voldoende parkeermogelijkheden onder andere in de ondergelegen parkeergarages. Beschikbaar per: Per direct Bereikbaarheid: De wijk Brandevoort is gelegen tussen Helmond, Mierlo, Geldrop en Nuenen.

Steenweg 18, Helmond

Huurprijs nader overeen te komen

TE HUUR

Op een uitstekende locatie in het Steenwegkwartier gelegen commerciële ruimte. De Steenweg is recentelijk geheel gerevitaliseerd.

Huurprijs nader overeen te komen

Oppervlakte: Oppervlakte winkelruimte: Circa 400 m²;. Frontbreedte: Circa 12 meter; Parkeerplaatsen: In de directe omgeving is betaald parkeren mogelijk op verschillende parkeerterreinen of in de overdekte parkeergarage onder Boscotondo. Op eigen terrein bestaat de mogelijkheid om vier parkeerplaatsen te huren. Aanvaarding: In overleg. Bereikbaarheid: De bereikbaarheid is zowel met het openbaar vervoer als auto uitstekend. Het object is gelegen nabij de N270, dit is de doorgaande weg van Helmond naar Eindhoven. Op korte afstand zijn een bus-/treinstation gelegen.

Kanaaldijk NW 81 • 5707 LC Helmond • T 0492-565 000 • www.hettemabhv.nl • info@hettemabhv.nl


33

Middendijk 28-30 Helmond

TE KOOP

Op goed ontsloten bedrijventerrein “Hoogeind” gelegen bedrijfsperceel met bedrijfshal en dienstwoningen type twee onder een kap. Kadastraal bekend Gemeente Helmond, sectie H, nummers 1008, 1009 en 1010. Het object is gebouwd in 1967 met huisnummer 28 en 30.

Koopprijs nader overeen te komen

TE HUUR

Oppervlakte: Perceel 1.416 m² Perceel (woning links) Circa 242 m² Perceel (woning rechts) Circa 242 m² totaal 1.900 m² Bedrijfsruimte achter Circa 500 m² Parkeerplaatsen: Er zijn ruim voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein. Beschikbaar per: In overleg. Bereikbaarheid: Het object is gelegen nabij één van de uitvalswegen c.q. de hoofdtoegangsweg van het bedrijventerrein “Hoogeind”. Provinciale wegen N266 (Weert – Den Bosch) en N279 (Asten – Veghel) zijn binnen 10 autominuten bereikbaar. Vanuit deze locatie is er een ook goede verbinding met de A67 (Eindhoven - Venlo) en de A270 (Helmond – Eindhoven).

Marshallstraat 6, Helmond

Op bedrijventerrein ‘Hoogeind’ op een hoeklocatie gelegen representatieve kantoor-/atelier-/laboratoriumruimte met bedrijfsruimte inclusief magazijnen en een installatieruimte op de eerste verdieping. “Hoogeind” kenmerkt zich voornamelijk door middelgrote en grootschalige productie- en handelsbedrijven. Oppervlakte: Magazijn Circa 300 m² Luxe showroom met kantoren Circa 560 m² Perceel Circa 2.000 m² Parkeerplaatsen: Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Beschikbaar per: In overleg. Bereikbaarheid: Het object is gelegen nabij de Churchilllaan, één van de 4 hoofdontsluitingen vanbedrijventerrein “Hoogeind” gelegen in het zuidoosten van Helmond. Hoogeind is goed verbonden met de A67 Venlo-Eindhoven en de A270 Helmond-Eindhoven.

Middendijk 5A, Helmond

Huurprijs nader overeen te komen

TE HUUR

Op goed ontsloten bedrijventerrein “Hoogeind” gelegen bedrijfsruimte met kantoorruimte in twee lagen. Kadastraal bekend Gemeente Helmond, sectie H, nummer 675

Huurprijs nader overeen te komen

Oppervlakte: Bedrijfsruimte Circa 435 m² Kantoorruimte begane grond Circa 65 m² Kantoorruimte eerste verdieping Circa 65 m² Parkeerplaatsen: Er zijn voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein. Beschikbaar per: In overleg. Bereikbaarheid: Het object is gelegen nabij één van de uitvalswegen c.q. hoofdtoegangsweg van het bedrijventerrein “Hoogeind”. Provinciale wegen N266 (Weert – Den Bosch) en N279 (Asten – Veghel) zijn binnen 10 autominuten bereikbaar. Vanuit deze locatie is er een ook goede verbinding met de A67 (Venlo – Eindhoven) en de A270 (Helmond – Eindhoven).

Kanaaldijk NW 81 • 5707 LC Helmond • T 0492-565 000 • www.hettemabhv.nl • info@hettemabhv.nl


34


35

Bedrijf in een doosje doen tijdens DTW In de Brainport regio wordt van maandag 20 mei tot en met zaterdag 25 mei 2019 voor de achtste keer de Dutch Technology Week (DTW) georganiseerd. Tijdens deze week staan de meest wonderlijke en innovatieve technologieverhalen centraal. Deze DTW is niet beperkt tot Eindhoven. Ook in Helmond doet het bedrijfsleven, scholen en de bibliotheken weer mee! Een mooie samenwerking. De actie wordt vanuit de Dutch Technology Week ook uitgezet op de scholen in de regio (voor de groepen 6, 7 en 8). Minstens vijftien scholen in de regio (Deurne, Asten, Someren, Geldrop, Heeze, Helmond) doen mee om kinderen te interesseren in techniek. Leerlingen krijgen informatie over tientallen bedrijven en kiezen een bedrijf uit om in een doosje te stoppen. Dit is een initiatief van Stichting Hightech Helmond Peel. Cindy Raaijmakers van Qliq Primair onderwijs hierover: “Het is heel verschillend hoe kinderen hiermee om gaan. De één bekijkt alle websites en kiest dan een onderwerp om creatief tot uiting te brengen, een andere leerling kent al een bedrijf en wil daarmee aan de slag. We zetten ze aan het denken en aan de slag.”

Tech Play Ground in teken van ontwerpen

Daarnaast wordt er op woensdag 1 mei van 14:00-16:00 uur in de Bibliotheken Helmond en Someren een speciale Tech Playground georganiseerd waar kinderen aan de slag kunnen met het maken en ontwerpen van de doosjes. Ieder op een eigen manier en geïnspireerd door bedrijven die zij kennen. Vanaf medio april kunnen kinderen van 9 tot en met 15 jaar in de Bibliotheken Asten, Deurne, Helmond en Someren een doosje ophalen voor de actie ‘Bedrijf in een doosje’. Ze worden uitgedaagd om een technisch bedrijf uit de regio in een doosje te stoppen. Ze maken zo op een creatieve manier kennis met techniek. De doosjes kunnen tot en met maandag 20 mei worden ingeleverd bij de Bibliotheken. Met de doosjes die ingeleverd worden, wordt een grote muur gebouwd op de DTW-Hotspot. Deze is te vinden bij Franke Nederland aan de Lage Dijk in Helmond. Op zaterdag 25 mei staan bij deze Hotspot een vijftigtal bedrijven uit de regio die laten zien wat ze maken. Vorig jaar was dat bij VDL en bij Automotive, dit jaar bij Franke RVS. Er is dan ook van alles te ontdekken voor jong en oud.

www.hightechhelmonddepeel.nl


36

Mercedes-Benz GLS

Mercedes-Benz GLE-Klasse

350 d 4-Matic AMG

GLE 350 d 4Matic AMG

Leaseprijs op aanvraag (speciaal tarief) Bouwjaar: Kilometerstand: Brandstof: Transmissie:

2017 49.544 km Diesel Automaat

Bouwjaar: Kilometerstand: Brandstof: Transmissie:

â‚Ź 119.000,Brabant Autolease Autoboulevard Helmond

Leaseprijs op aanvraag (speciaal tarief) 2016 40.693 km Diesel Automaat

â‚Ź 74.450,Varenschut 21e 5705 DK Helmond

Tel: 0492 588 972 info@brabantautolease.nl www.brabantautolease.nl

Black & Colors ook voor al uw stickers in alle maten en vormen Panovenweg 35 - Helmond - Tel.: 0492 - 527250 e-mail: info@black-colors.nl - www.black-colors.nl


37

ZZP’ers met een mening gezocht! Er wordt in de politiek vaak gesproken over ‘de zzp’er’. Die zelfstandige ondernemer zonder personeel, die bewust heeft gekozen voor het ondernemerschap en daar vooral niet teveel in gehinderd wil worden. Maar ook die schijnzelfstandige, die door zijn werkgever gedwongen wordt om als zelfstandige te werken, zodat hij goedkoper is noemt zich zzp’er. Naar deze mensen zijn diverse politici op zoek. Zij willen met hen het gesprek aan. Praat jij mee? Als GroenLinks zoeken we naar manieren om de schijnzelfstandige te beschermen, zonder teveel in te breken in de vrije keuze voor ondernemerschap. Daarvoor spreken we ook graag met zzp’ers zelf. Maak jij hier tijd voor vrij? Als Tweede Kamerlid uit deze regio en voormalig wethouder van Helmond, Paul Smeulders, nodigt deze zelfstandige ondernemers van harte uit om hierover met hem in gesprek te gaan. Datum: maandag 13 mei 2019 Tijd: 19:00 uur - 21:00

uur Locatie: Tweede Kamer, Plein 2, Den Haag.

Aanmelden kan middels een mail aan r.sonnemans@tweedekamer.nl

Weer Peelpeuzelen voor € 1,50 per gerechtje In de winter wordt het Peelsneukelen genoemd, in de zomer Peelpeuzelen. Het concept is hetzelfde; voor 15 euro koop je tien bonnetjes. Daarmee kun je bij een veertigtal restaurants in De Peel een keurig gerecht krijgen, feitelijk dus voor slechts 1,5 euro. Peelpeuzelen is een concept van de VVV om de regio te promoten bij bewoners, maar zeker ook bij toeristen. Het is een mooie mogelijkheid om de regio te leren kennen. De horeca is te vinden in Laarbeek (Lieshout, Aarle-Rixtel en Beek en Donk), Gemert-Bakel, Deurne, Asten, Someren en Helmond. Menig horecazaak meldt zichzelf aan bij de VVV. Zij zijn door de verkoop van het boekje verzekerd van sowieso enkele honderden bezoekers die ook een drankje bestellen. Zo doen onder andere mee: De Grutter, Jan van Hoek en Brownies&Downies in Asten, d’n Heikant in Aarle-Rixtel, De Hoofdzaak in Liessel, Cultuurcentrum Deurne en het Rijtven, Lunch- en leescafé De Bieb en d’n Brouwer in Helmond en nog veel meer zaken. In Gemert-Bakel is het Brasserie Kop of Munt, Gij&Ik, Dientje en Grotels Genieten waar je kunt aanschuiven. De gerechtjes variëren van een wafel met ijs, broodjes kipburger, maar ook rundercarpaccio of een Peelrol of een stuk vlaai. Niet te zuinig met het weggevertje is nieuwkomer Lunchroom de Keyser in Helmond, daar krijg je voor die 1,5 euro een broodje brie met honing,

filet American of een panini. Het boekje is te koop bij de VVV-verkooppunten en een mooi geschenk-idee voor een jubilaris of een medewerker die een extra schouderklopje verdient. Maar…ook een lunch buiten de deur kan ermee bekostigd worden. De bonnetjes mogen namelijk ook bij één zaak worden ingeleverd. Het is een misverstand dat het een route betreft. Probeer het eens uit of geef het eens cadeau. De tien bonnetjes zijn in te leveren tot 31 oktober. Dan zijn de Peelsneukel-boekjes beschikbaar. Smul ze in de Peel.


38

Voor elk feest of evenement 0492 - 79 90 22 heeft Bressers de juiste tent...

Verwarming - Sanitair - Onderhoud

www.helmond-loodgieter.nl

Loodgieter nodig in Helmond?

Waarom Bressers Tenten?

• Groot assortiment partytenten, spantenten, alu-tenten en membraantenten, van klein tot groot • Voor kleine gezelschappen maar ook voor mega-manifestaties • Flexibel door eigen vrachtvervoer

Installatie & o

nderhoud! • Verzorgt ook vloeren, podia, aankleding, inrichting, geluid, verlichting, sanitair en stroomvoorziening

24/7één bereikbaar • Kortom: bij Bressers Tenten heeft u alles onder dak!

bij spoed

Elk probleem snel verholpen

Middendijk 38d 5705 CC Helmond Ind. terreinnr. 2528

T. 0492 59 94 94 F. 0492 59 94 14 M. 06 534 501 40

Voor meer informatie bezoek onze website www.BressersTenten.nl

dus nooit meer een andere tent als u die van Bressers gewend bent!


39

Subsidieregeling Economie & Innovatie Noordoost Brabant open Er kan weer subsidie worden aangevraagd voor innovatieprojecten die de agrifood sector in de regio Noordoost-Brabant versterken. In totaal is er ruim 500.000 euro beschikbaar voor projecten gericht op transitie landbouw, klimaat & energie en voeding & gezondheid. De subsidieregeling is bedoeld om vernieuwende, innovatieve samenwerkingsprojecten voor het MKB aan te jagen. Het kan bijvoorbeeld gaan om haalbaarheidsstudies of om de ontwikkeling van prototypes of nieuwe diensten. De maximale subsidie per aanvraag

bedraagt 50.000 euro, met een maximum van 50% van de totale kosten.

Ga naar de website www.brabant.nl voor de voorwaarden of neem contact op met Simon Maas: s.maas@agrifoodcapital.nl.

Jetstone trots op bijdrage aan Tottenham Hotspur Soms ben je als bedrijf extra trots. Dat geldt ditmaal voor Jetstone. Voor het indrukwekkende nieuwe stadion van Tottenham Hotspur in Londen leverde Jetstone uit Deurne de werkbladen en baliebekleding voor onder andere de barren en het uitgebreide foodcourt. In totaal ging het om honderden delen in onder andere de kleuren Oyster, Symphony Grey, Jet Black en Piatra Grey. Dankzij een ingenieus tapsysteem zullen er in het stadion maar liefst 10.000 pinten per minuut kunnen geserveerd worden. Of een miljoen tijdens een hele wedstrijd.Topdag in de geschiedenis van Tottenham Hotspur. Met een testevent opende in april het nieuwe stadion, door ingenieurs bestempeld als ‘het mooiste van Europa’. Kostprijs: 1,16 miljard euro. Capaciteit: 62.062 toeschouwers.


40

De beleving van de gasten… daar draait het om...

Ook voor uw bedrijfsuitje of personeelsfeest

eren

etings • Lunchen • Din

Feesten • Borrelen • Me

Asdonkseweg 6 • 5735 SP Aarle-Rixtel T: 0492 - 550 871 • E: info@landgoeddenheikant.nl

www.landgoeddenheikant.nl


41

Van Dorp Helmond Schootense Dreef 23 | 5708 HZ Helmond | T: (0492) 504 444 | E: infohelmond@vandorp.eu

Diensten Van Dorp biedt een totaalpakket aan technische diensten. Met een team van ervaren en betrokken medewerkers wordt alle techniek in gebouwen zelfstandig ontworpen, gerealiseerd en beheerd. Bij alle diensten staan duurzaamheid en besparing op natuurlijke bronnen als elektriciteit, gas en water centraal. Naast alle gebouwgebonden disciplines zoals Technisch beheer, Energieconcepten, Brand- en inbraakbeveiliging, heeft Van Dorp ook nog een aantal specials zoals Grootkeukens, Railinfra en Zwembaden.

HERKENT U ALS WERKGEVER DE SIGNALEN? • Is iemand frequent kortdurend ziek? • Wordt er regelmatig om een voorschot gevraagd? • Is er al loonbeslag gelegd? Eén fulltime medewerker met schulden kost de werkgever gemiddeld zo’n € 13.000,- per jaar. Quitte kan er voor zorgen dat de medewerker weer zicht heeft op een financieel gezonde toekomst. 06-15467087 • a.vandeursen@quitte.nu • www.quitte.nu


42

6&7 NOVEMBER 2019 HELMOND KIJK OP WWW.BEURSNIEUWESTIJL.NL

MELD JE NU AAN! WWW.BEURSNIEUWESTIJL.NL/AANMELDEN-2019


43

mijnbedrijfslocatie Helmond De website helmond.mijnbedrijfslocatie.nl is een neutraal platform met actuele, relevante informatie over de Helmondse bedrijventerreinen. U vindt hier naast vraag en aanbod van bedrijven en/of te ontwikkelen locaties ook tips en informatie over huisvesting. Wanneer u als ondernemer op zoek bent naar een ander bedrijfspand, bijvoorbeeld een grotere bedrijfshal, een andere locatie of een bouwperceel om uw nieuwe droompand te ontwikkelen kunt u ook terecht bij helmond. mijnbedrijfslcoatie.nl. Met onze kennis van de terreinen, de daarop gevestigde ondernemingen en het vestigingsbeleid kunnen wij u de weg wijzen naar een voor u geschikte locatie om te ondernemen. Heeft u een vastgoedobject te koop/te huur op een van de Helmondse bedrijventerreinen? Via de site kunt u uw object aanmelden om (kosteloos) te laten plaatsen.


44

Geslaagde Ladies Night in de Business Club van Helmond Sport Op vrijdag 15 maart organiseerden Helmond Sport en GJD Horeca&Events rondom de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles de Ladies Night van Helmond Sport: Voetbalvrouwen. Met 120 dames was deze avond uitverkocht. Net als iedere andere editie werd er een goed doel aan deze avond verbonden. Dit keer stond de Stichting Hart voor Minima in het middelpunt. Helmond Sport en GJD Horeca&Events danken alle standhouders, de cateraars en de aanwezige dames voor deze geweldige avond!


45

Wilt u een keer kennis maken met de Business Club van Helmond Sport? Stuur een mail naar sales@helmondsport.nl


46

www.black-colors.nl

BETROUWBAAR, SNEL EN PROFESSIONEEL

VOOR AL UW XXL POSTERS FC • BOUW TEKENINGEN • FEESTGIDSEN • SUPPLIES • BANNERS T-SHIRTS BEDRUKKEN • DTP OPMAAK • PERSONALISEREN • MAILING • FLYERS STROOIFOLDERS • FAM DRUKWERK • LAMINEREN • INBINDEN • PENNEN CANVAS • ZEIL • LIJSTEN • WIRE - O • HUISSTIJLEN • PLASTIFICEREN ZWART / KLEURKOPIEEN • STICKERS • ETIKETTEN ETC. ETC. ETC. ETC. ETC.

Black & Colors Panovenweg 35 - Helmond - Tel.: 0492 - 527250 e-mail: info@black-colors.nl - www.black-colors.nl


47

Uw specialist voor dagelijks en of periodiek schoonmaakwerk in kantoren en gebouwen. Uw specialist voor de reiniging van ramen gevels en zonweringen. Uw specialist in vloeronderhoud o.a. linoleum natuursteen en hout.

Een heldere visie, helder resultaat! Een heldere visie, een heldereen resultaat! Pieters BV Ambachtweg 50 5731 AG Mierlo info@pietersbv.nl www.pietersbv.nl

Specialist in schoonmaak


Tapperij - Restaurant

difwfmjohfo Aarle-Rixtelseweg 107 - 5707 GK Helmond - Tel.: 0492-792444 info@schevelingen.nl - www.schevelingen.nl Openingstijden 7 dagen per week geopend Maandag tot en met Zaterdag vanaf 16.00 uur en Zondag vanaf 12.00 uur.

Een Helmonds Tapperij – Restaurant, landelijk gelegen

Brasserie

Ridderplein 3 - 5421 CV Gemert - Tel.: 0492-361252 info@brasseriedekeizer.nl - www.brasseriedekeizer.nl Geopend op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.

Gemertse Brasserie, op een unieke locatie

Profile for ZakelijkZakelijk

ZakelijkHelmond201937  

ZakelijkHelmond201937  

Advertisement