Page 1

Helmond 2017 • 3de jaargang nummer 7 • Juli

Hoe om te gaan met weigerachtige zieke werknemer? Zorgvuldig te werk gaan loont! lees verder op 4-5

Plan B

P 8-9

Autoservice Rakthof, ook voor professionele autoverhuur P 11

Ondernemers cafe Helmond

Wie de schoen past trekt hem aan !

P 27

P 29

Verhuur van vakantiewoningen in het buitenland P 30-31

Hoe om te gaan met een zieke werknemer? P 1,4-5

Helmond Sport

Stichting Bedrijventerreinen Helmond P 17&19

P 13


2

Helmond

De eerst volgende uitgave van Zakelijk Helmond verschijnt begin september 2017 weer. Wij wensen u een prettige vakantie.

SAKKO TANKSTATIONS Hoge kwaliteit! Lage prijs! Elke dag!

ZAKELIJK DIESEL EN EURO95 TANKEN IN HELMOND MET DE HOOGSTE KORTINGEN? LAAT U VERRASSEN EN NEEM CONTACT MET ONS OP VIA TANKPAS@SAKKOCOMMERCIAL.NL OF BEL MET 0164-271020! LOCATIE SAKKO STATION HELMOND LAGEDIJK 11 5705 BX HELMOND WWW.SAKKOTANKSTATIONS.NL


3

VOOR UW GEMAK ALLES ONDER ÉÉN DAK Brabant Brabant Autolease Autolease in in Helmond Helmond is een regionale merk-onafhankelijke lijke leasemaatschappij. leasemaatschappij. Wij Wij maken onderdeel uit van Autodroom Helmond Helmond en en hebben hebben een een samenwerkingsverband samenwerkingsverband met Bovemij. Steeds Steeds meer meer bedrijven bedrijven geven geven de voorkeur aan een samenwerking met met herkenbare herkenbare en en lokale lokale bedrijven. De ontwikkelingen rond mobiliteit mobiliteit in in combinatie combinatie met met de veranderende arbeidsmarkt gaan erg erg snel. snel. Brabant Brabant Autolease Autolease gaat graag met u in gesprek en samen met met uu op op zoek zoek naar naar de de beste beste oplossingen, een stukje maatwerk. Want Want mobiliteit mobiliteit is méér. Wij Wij staan staan voor u klaar.

Volkswagen Volkswagen

1x 1x

Volvo Volvo

Fiat

1x 1x

Type Type

Volkswagen Volkswagen GolfGTe GTePlugin Plugin Golf ExecutivePlus Plus Executive

Bijtelling 7% 7% Bijtelling

1x Type Type

Volvo V40 V40 Volvo Business Sport / Business Kinetic Kinetic

Bijtelling 14% 14% Bijtelling

Type

Lease

Fiat Fiorino 1.3 1.3 jtd jtd 16v 16v multijet Airco Airco Schuif Schuif deur Full Full Operationele Operationele v.a. v.a. € € 249 249 p.m.* p.m.*

Leaseprijzengebaseerd gebaseerd op op 60mnd/10000 60mnd/10000 km km p/j p/j excl. excl. BTW BTW Brandstof Brandstof en en Vervangend **Leaseprijzen Vervangend vervoer vervoer

Locatie: Autowijk Autowijk Helmond Helmond Varenschut Varenschut 21e 5705 DK Helmond Locatie: Tel: 0492 588 972 ton@brabantautolease.nl Ton van van Abeelen Abeelen 06-23225695 Tel: 0492 588 972 ton@brabantautolease.nl Ton 06-23225695


4

Vervolg van de voorpagina

Hoe om te gaan met weigerachtige zieke werknemer? Zorgvuldig te werk gaan loont! Werkgever en werknemer hebben allebei verplichtingen waaraan zij moeten voldoen in het kader van de Wet verbetering poortwachter. Toch blijft het voor een werkgever altijd lastig om te beslissen hoe hij moet omgaan met een medewerker die de verplichtingen tijdens ziekte niet naleeft. Hoe moet je hiermee nu omgaan als werkgever? Twee recente uitspraken van rechters maken nog eens duidelijk dat te overhaast handelen kostbaar kan zijn.

Hoe het niet moet

De eerste uitspraak betreft een uitspraak van het Gerechtshof. Een werknemer was al geruime tijd arbeidsongeschikt. Werkgever en werknemer hebben wel diverse keren contact gehad over de re-integratieactiviteiten die de werknemer in de optiek van werkgever kon en moest verrichten. Zij konden echter niet tot overeenstemming komen over de vraag of de werkzaamheden die werkgever in het kader van de re-integratie aanbood aan de werknemer passend voor hem waren, gezien zijn beperkingen. Volgens de werknemer heeft de werkgever, in de persoon van zijn leidinggevende, hem zwaarder werk laten doen dan waartoe hij fysiek in staat was. De werkgever heeft geen arbeidsdeskundige ingeschakeld om te bepalen of deze werkzaamheden wel of niet pas-

send waren voor hem, gezien zijn beperkingen. Uiteindelijk is er een conflictsituatie ontstaan op het werk tussen de werknemer en zijn leidinggevende. De werknemer is hierop naar huis gegaan en heeft zich vlak daarna weer ziek gemeld. De werknemer is, ondanks oproep door de werkgever niet meer verschenen en de werkgever heeft de werknemer hierna op staande voet ontslagen. Het Gerechtshof heeft uiteindelijk (meer dan een half jaar na het ontslag op staande voet) geoordeeld dat de werkgever ten onrechte is overgegaan tot ontslag op staande voet. De werkgever had eerst moeten overgaan tot een minder zwaar middel dan een ontslag op staande voet, zo oordeelt het Hof. Bovendien was niet duidelijk geworden of de aan de werknemer aangeboden werkzaamheden daadwerkelijk passend waren voor hem en of een goede opbouw van uren heeft plaatsgevonden.

Hoe het wel moet

De tweede uitspraak betreft een werknemer die al geruime tijd ziek was en diverse keren niet had meegewerkt aan de re-integratieverplichtingen. De werkgever heeft de werknemer diverse kansen gegeven om alsnog aan zijn re-integratieverplichtingen te voldoen en heeft, op de momenten dat de werknemer wederom zijn verplichtingen niet nakwam, het loon opgeschort en (tijdelijk) stopgezet. Na de zoveelste keer dat de werknemer zijn verplichtingen niet nakwam, heeft zij een verzoek bij de kantonrechter ingediend om de arbeidsovereenkomst met de werknemer te laten eindigen vanwege verwijtbaar handelen van de werknemer (in zijn re-integratietraject).


5

Daartegenover staat de werkgever in de tweede uitspraak. Deze heeft de regels correct en consequent toegepast en vooral ook goed gedocumenteerd. En tot slot heeft hij er ook voor gekozen om de werknemer niet op staande voet te ontslaan, maar via een ´gewone´ procedure bij de kantonrechter. Uiteindelijk heeft hij misschien wel langer een re-integratietraject gevolgd met de werknemer, maar dit leidde er wel toe dat de arbeidsovereenkomst door de rechter is beëindigd en zonder dat de werkgever een vergoeding hoefde te betalen.

De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst met de werknemer ontbonden en heeft daarbij bepaald dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De rechter geeft aan dat de werkgever veel geduld heeft gehad met de werknemer, communicatief is geweest en de werknemer diverse kansen heeft gegeven om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Meer had van deze werkgever niet kunnen worden verwacht. En omdat de arbeidsovereenkomst werd beëindigd wegens ernstig verwijtbaar handelen, was de werkgever ook geen vergoeding verschuldigd. Uit de uitspraken wordt nog maar eens duidelijk dat je als werkgever omzichtig en voorzichtig tewerk moet gaan met een zieke werknemer. De werknemer moet niet teveel onder druk worden gezet en er moet ook strikt worden gehandeld naar de (door arbeidsdeskundige en bedrijfsarts) voor de werknemer bestaande mogelijkheden. Ook moet niet te snel naar het middel van ontslag worden gegrepen en zeker niet op staande voet. Eerst moet worden overgegaan tot een loonopschorting, daarna moet het loon worden stopgezet en dan kan worden overgegaan tot beëindiging van het dienstverband.

Hoe het beste om te gaan met weigerachtige zieke werknemers?

De werkgever uit de eerste uitspraak had te snel en te drastisch gehandeld. Hij had het loon van de werknemer moeten opschorten en hij had strikter de regels moeten opvolgen die voor een werkgever gelden in het kader van re-integratie. Vooral het niet aanvragen van een deskundigenoordeel over de mogelijkheden van de werknemer en de passendheid van de aan hem aangeboden werkzaamheden werd deze werkgever uiteindelijk flink aangerekend. Bovendien heeft de werkgever onnodig risico genomen door de werknemer op staande voet te ontslaan. Het feit dat het Gerechtshof het ontslag op staande voet onterecht vond, leidde ertoe dat hij het loon van de werknemer voor een periode van bijna een jaar moest nabetalen.

Voor alle vragen op gebied van arbeidsrecht kunt u terecht bij Peelland Advocaten, gevestigd aan de Kanaaldijk N.W. 81 in Helmond. Wij zijn u graag van dienst. Erik Jansen Advocaat


6

Bedrijfsruimte in Helmond Helmond

ruime kantine met professionele keuken en een fraai dakterras. In de omgeving is een diversiteit aan organisaties gevestigd, van bankinstellingen tot de GGD. Neem voor meer informatie over dit gebouw contact op met Carlo Welten.

Stationsplein 9 Type: Kantoorruimte Beschikbaar: 6.168 m2 Vanaf: 1.144 m2 Parkeerplaatsen: 120 Huurprijs: € 99,-/m2² Kantoorruimte dichtbij station Helmond Dit kantoor van Merin is een onder architectuur gebouwd kantoor en ligt in het Stationskwartier van Helmond. Nabij het stadscentrum. Het pand voldoet aan alle moderne eisen en is voorzien van een groen energielabel B. Het gebouw bestaat uit 5 verdiepingen en beschikt over een

Bereikbaarheid Het gebouw ligt naast het bus- en treinstation van Helmond. Met de auto bereikt men Eindhoven via de A270 in slechts 15 minuten, evenals de aansluitweg A67. Pluspunten • Dichtbij station • Groen energielabel B

Helmond

Stationsstraat 1-15 Helmond 2.143 m2² € 90,-/m2²

Stationsplein 9 Helmond 6.168 m2 € 99,-/m2²

Stationsstraat 1-15

Neem voor meer informatie over dit gebouw contact op met Carlo Welten.

Type: Kantoorruimte Beschikbaar: 2.143 m2² Vanaf: 172 m2²² Parkeerplaatsen: 58 Huurprijs: € 90,-/m²

Bereikbaarheid Vanuit Eindhoven is het kantoorgebouw goed te bereiken via de A270. Via de N266 bent u ook zo op de A67. En het gebouw ligt op steenworp afstand van het station.

Kantoorruimte dichtbij station Helmond Dit kantoorgebouw ligt in het stationsgebied aan de Stationsstraat 1 in Helmond. Het heeft een nette uitstraling. Hier bent u in het gezelschap van bekende buren zoals ING, Delta Loyd en CWI.

Pluspunten • Dichtbij station • Parkeergarage

Helmond Panovenweg 31-36, 37-42 Type: Bedrijfsruimte Beschikbaar: 850 m2 Vanaf: 220 m2² Parkeerplaatsen: vrij Huurprijs: € 45,-/m2² Multifunctionele bedrijfsunits Op bedrijventerrein Groot-Schooten ligt dit fraaie kantoor-en bedrijfsgebouw direct aan de A270 (Helmond – Eindhoven). Momenteel zijn er diverse kantoor- en bedrijfsruimtes beschikbaar. Bedrijven als Arbo-Unie, Fundeon, Loma Systems, Black & Colors en Blue Medical kozen

reeds voor deze locatie. Naast de bedrijfsunits is 3682 m² kantoorruimte beschikbaar. Bereikbaarheid Het gebouw is direct gelegen aan de N270, de toegangsweg van Helmond en heeft ten opzichte van Eindhoven een gunstige ligging. Op loopafstand ligt een bushalte, waarvandaan de bussen rijden naar treinstation Helmond ’t Hout. Vanaf dit station is Eindhoven CS binnen 10 minuten bereikt. Pluspunten • Combinatie kantoor- en bedrijfsruimte • Representatief gebouw

Panovenweg 31-36, 37-42 Helmond 850 m2 € 45,-/m2²

Vestiging

Bel ons gratis op 0800 8644 683 of neem direct contact op met een van onze regio kantoren.

Eindhoven Flight Forum 126 5657 DD Eindhoven T: 040 213 0303


7

Koel,- vriescellen, KoeltoonbanKen maar ooK geKoelde productielijnen. veKah heeft meer dan 35 jaar ervaring op deze KoeltechnieKen. veel bedrijven werKen met onze producten.

de aarde levert ons warmte, uit de grond maar ooK uit water en lucht. wij leveren de technieK om deze warmte te gebruiKen voor ruimte verwarming maar ooK voor warmwatersystemen.

de opwarming van de aarde leidt tot hogere temperaturen ooK in nederland. wij helpen u om het Koel te houden in de zomer. maar wist u dat een airco ooK als verwarming te gebruiKen is? het rendement is zelfs nog hoger dan een gasverwarming. raadpleeg veKah.

gebruiK de gratis energie die de zon ons levert. zonnepanelen Kunnen u geld gaan opleveren. veKah heeft ervaring met de levering en montage van zonnepanelen van hoge Kwaliteit.

J van de Vrande Bedrijfskleding Kanaaldijk ZW 9a Helmond 5706 LD Helmond www.onlinebedrijfskleding.nl

Dat werkt!


8

Young Business Club in een nieuw jasje en jurkje‌ Helmond Sport beschikt over een prachtige business lounge. Deze business lounge is de thuisbasis voor de Young Business Club van Helmond Sport. Vanaf komend seizoen steken we de Young Business Club in een nieuw jasje. De Young Business Club (YBC) is een netwerkplatform voor jonge ondernemers en jonge verantwoordelijken tussen de 20 en 35 jaar oud, die wonen en/of werken in de regio Helmond en Helmond Sport een warm hart toedragen. Binnen de YBC zijn leden uit uiteenlopende zakelijke disciplines vertegenwoordigd. Onder leiding van het YBC-bestuur worden diverse activiteiten ondernomen. Niet alleen het gezamenlijk bezoeken van de (thuis)wedstrijden van Helmond Sport, maar ook netwerkbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, workshops en ludieke/sportieve activiteiten. De wedstrijd wordt bekeken vanuit gereserveerde stoelen op het verwarmde ereterras met daarop de naam van je bedrijf of het bedrijf dat je representeert of geen gereserveerde plaatsen in de Business Club binnen.

Nieuw bestuur

Drie jasjes hebben plaats gemaakt voor 2 nieuwe jasjes en een jurkje. Vanaf komend seizoen wordt het Young Business Club bestuur gevormd door Joanna Blomen (accountmanager Helmond Sport), Teun Slegers (eigenaar van Slegers Trading & Recycling) en Bjorn van Lieshout (eigenaar van Van Lieshout Packaging). In een volgende editie zullen de leden van het nieuwe bestuur zich kort voorstellen. Vanaf komend seizoen gaat het nieuwe bestuur het zakelijke karakter weer wat meer terug brengen. De gezelligheid tijdens alle evenementen moet absoluut blijven, maar naast gezelligheid willen we dat ieder lid er ook zakelijke succes uit haalt. Denk aan het vergroten van je netwerk, genereren van extra business, maar ook klankborden met andere YBC-leden. Dit gaan we doen door een aantal keren per

Van links naar rechts: Teun Slegers, Bjorn van Lieshout, Joanna Blomen


9

jaar, voorafgaand aan een thuiswedstrijd, in het stadion bij elkaar te komen.

Introductie avond of direct lid worden

Op vrijdag 15 september speelt Helmond Sport tegen Jong Ajax. Deze avond staat voor de YBC in het teken van het werven van nieuwe leden. Inloop tussen 19:15 en 19:30 uur. Om 19:30 uur start een korte presentatie over de YBC. Na de presentatie bestaat de mogelijkheid om direct in te schrijven. We presenteren die avond een aantal aantrekkelijke mogelijkheden om aan te sluiten of een paar wedstrijden kennis te komen maken met onze YBC. Nu al lid worden? Voor â‚Ź 750,- ben je lid vanaf aanvang seizoen! Namens het bestuur nodigen we je van harte en geheel vrijblijvend uit voor de introductieavond op 15 september. Kun je die avond niet? Dan ben je van harte welkom om tijdens een van de andere thuiswedstrijden een keer kennis te komen maken.

Contact Om jezelf aan te melden voor de introductieavond op 15 september of om jezelf direct in te schrijven als nieuw lid kun je contact opnemen met Helmond Sport (via 0492-524721 of sales@ helmondsport.nl) of met ondergetekende. Bjorn van Lieshout Voorzitter Young Business Club Helmond Sport 0492-548619 info@vanlieshoutpackaging.nl


10


11

Autoservice Rakthof, ook voor professioneel autoverhuur Autoservice Rakthof is gestart met autoverhuur voor de particuliere en de klein-zakelijke markt. In samenwerking met de bestaande verhuurmaatschappij Autohopper is er een verhuurafdeling opgezet binnen dit bekende autobedrijf in Helmond.

Hicham Setoui heeft het besluit genomen auto’s te gaan verhuren om daarmee tegemoet te komen aan de veranderende mobiliteitsbehoeften. ‘Er zijn steeds meer particulieren en ondernemers die kiezen voor huur of (short)lease op het moment dat er een (extra) auto nodig is. Mits zij kunnen rekenen op betrouwbaarheid, beschikbaarheid en een scherpe prijs. Aan die vraag kunnen wij door de samenwerking met Autohopper voldoen.’

Wij staan voor:

Voordelig

Hicham heeft er bewust voor gekozen om niet zelf het wiel uit te vinden, maar de samenwerking aan te gaan: ‘Autohopper verwerft een steeds groter aandeel in de autoverhuurmarkt, ze hebben al meer dan 100 vestigingen in Nederland. Wij verhuren auto’s in het A- en B-segment en bestelwagens van klein tot groot tegen zeer scherpe prijzen.

Reserveren

Neem voor reserveren contact op met ons via 0492 – 56 04 49 of ga rechtstreeks naar de site: www.autoservicerakthof. nl of www.autohopper.nl

• Klantvriendelijk • Laagdrempelig • Snelle service • Vakkundigheid • Uitstekende kwaliteit • Concurrerende tarieven • Heldere afspraken

No-nonsense

Hicham: ‘Voorwaarde is een formule die vanuit de klant is bedacht en ontwikkeld. Een no-nonsense autoverhuurbedrijf waardoor het makkelijk en dichtbij is om een auto te huren, ter plekke of via internet. En vergeet niet de flexibiliteit. Wij waren al enige tijd op zoek naar een partner waarmee we onze diensten konden uitbreiden met autoverhuur. Autohopper past goed bij ons omdat wij een modern autobedrijf zijn met het karakter van een dorpsgarage en zij een no-nonsense autoverhuur formule hanteren.’

Autoservice Rakthof Rakthof 10A 5709 EK HELMOND 0492 – 56 04 49 info@autoservicerakthof.nl www.autoservicerakthof.nl


12

Middendijk 38d 5705 CC Helmond Ind. terreinnr. 2528

T. 0492 59 94 94 F. 0492 59 94 14 M. 06 534 501 40

Voor meer informatie bezoek onze website www.BressersTenten.nl

dus nooit meer een andere tent als u die van Bressers gewend bent!

UW PARTNER IN KABELS & SPECIAALKABELS Panovenweg 32 5708HR Helmond T +31(0)492 529 645 F +31(0)492 528 515 info@edec.nl www.edec.nl

Speciaalkabels en spiraalkabels op maat gemaakt voor o.a. telecommunicatie, navigatiesystemen en de medische industrie. Geschikt voor diverse toepassingen en verkrijgbaar vanaf 100 meter. Speciaal ontwikkeld en gefabriceerd volgens klantenspeciďŹ caties.

Kabel B.V.


13

Er is altijd een Plan B!

Een nieuwe kroeg in Helmond! Iedereen in Helmond kent het Havenplein wel, een leuk plein vol met horeca. Vanaf carnaval stond echter een van de kroegen leeg, Intenz, voorheen De Penning. Een kroeg met veel historie. Daar is echter sinds 15 juni weer verandering in gebracht. Floris Raijmakers en Daan Koolen hebben heil gezien in deze tent en hebben Plan B geopend. Wat willen wij ermee gaan doen? Voor degenen die nog niet zijn langs geweest, kom langs om te kijken hoe er een heuse metamorfose heeft plaatsgevonden. De kroeg is een stuk lichter en heeft een erg hippe uitstraling gekregen. Ook is er een compleet nieuw terras met luxueuze lounge plekken om heerlijk te genieten van een drankje. Vrijwel alle bedrijven hebben tegenwoordig de befaamde vrijdagmiddagborrel. Een borrel om in een ontspannen sfeer een hapje en een drankje te doen met je collega’s. Echter heeft niet ieder bedrijf een geschikte locatie hiervoor. Deze locatie kunnen wij u bieden bij Plan B. Lekker in de lounge, bij de steigerhouten staantafels of gewoon binnen aan de bar.

Uiteraard bieden we niet alleen een vrijdagmiddag borrel maar kunt u ook bij ons terecht voor een bedrijfsborrel. Neem daarvoor contact op met ons via planbhelmond@gmail.com.


14

BECAUSE RECYCLING... IS OUR BUSINESS!

Heeft u computer afval? contact: tel.: 0031 - 492 - 39 20 04 R&L Recycling B.V. Lage Dijk 31a 5705 BX Helmond

Tel: 0492-392004 Email algemeen: info@r-lrecycling.nl www.r-lrecycling.nl


15

k de la n i k stra ning ns vak ! o w Uw so Dat i

0492 - 551977 Schilderwerken Wandafwerking Glaszetten Gevelreiniging

Kijk op onze website voor een speciale aanbieding !

www.vbh-schilderwerken.nl

Schilders- en afwerkingsbedrijf voor Particulieren en Vastgoedonderhoud

Markt 213 | 5701 RJ Helmond | Tel: 0643547002 | E-mail: info@se7en.restaurant

www.se7en.restaurant


16

Steenovenweg 21 - 5708 HN Helmond - Tel.: 0492-507507 info@restaurantdesteenoven.nl - www.restaurantdesteenoven.nl

De Steenoven voor al uw feesten & partijen en totaal catering op maat, 7 dagen per week

Restaurant gedeelte 6 dagen per week geopend, Restaurant gedeelte op Woensdag gesloten

De Kluis 2 - 5707 GP Helmond - Tel.:0492 536 361 info@paviljoendewarande.com - www.paviljoendewarande.com

De mooiste horeca locatie van Helmond

6 dagen per week geopend vanaf 11.00 uur. Restaurant Maandag gesloten

Tapperij - Restaurant

De chevelingse in-Loop Aarle-Rixtelseweg 107 - 5707 GK Helmond - Tel.: 0492-792444 info@schevelingen.nl - www.schevelingen.nl

Een Helmonds Tapperij – Restaurant, landelijk gelegen

6 dagen per week geopend vanaf 14.00 uur en op Zondag vanaf 12.00 uur. Restaurant Dinsdag gesloten

Brasserie

Ridderplein 3 - 5421 CV Gemert - Tel.: 0492-361252 info@brasseriedekeizer.nl - www.brasseriedekeizer.nl 7 dagen per week geopend vanaf 10.30 uur de gehele dag geopend

Gemertse Brasserie, op een unieke locatie


17

Mijnbedrijfslocatie.nl mijnbedrijfslocatie Helmond De website helmond.mijnbedrijfslocatie.nl is een neutraal platform met actuele, relevante informatie over de Helmondse bedrijventerreinen In Helmond zijn verschillende locaties waar u uw bedrijf kunt starten, vestigen of verplaatsen. Zo is Business Park Schooten een ruim opgezet bedrijvenpark met veel groen. Het bedrijvenpark maakt onderdeel uit van het bedrijventerrein Schooten waar o.a. ook de Automotive Campus is gevestigd. Het bedrijventerrein kenmerkt zich door een centrale bebouwingsmassa per kavel met groen en parkeren om het gebouw. Hierdoor blijft er zicht op de groene omgeving van de geledingzone Stiphout en het groen rond de Schootense Loop.

Alle percelen zijn zowel aan de hoofdontsluitingswegen ontsloten alsook aan een van de logistieke wegen aan de achterzijde van de percelen. Het terrein kenmerkt zich door kantoorhoudende bedrijven en instellingen. De eerste gronduitgifte was in de jaren negentig, echter vindt er hedendaags nog steeds nieuwbouw plaats. Business Park Schooten is direct ontsloten aan de N270 en is bedoeld voor de hoogwaardige industrie en kantoorachtige bedrijven.

Wilt u weten welke percelen/panden beschikbaar zijn of wilt u meer informatie over de andere bedrijventerreinen in Helmond, kijk dan op helmond.mijnbedrijfslocatie.nl.

Helmondse Energie Community Beursvloer duurzaam en energiebewust ondernemen

In het najaar van 2017 organiseert de Helmondse Energie Community (HEC) een beursvloer waar Helmondse bedrijven kunnen laten zien wat zij te bieden hebben als het gaat om duurzaam en/of energiebewust ondernemen. Hierbij kan gedacht worden aan producten zoals LED-verlichting, zonnepanelen en warmtepompen, maar ook aan diensten zoals het geven van duurzaamheidsadvies. Het doel van de beursvloer is tweeledig: • Helmondse ondernemers die met het onderwerp aan de slag willen, kunnen zich laten informeren over de mogelijkheden; • Helmondse ondernemers die iets te bieden hebben op het gebied van duurzaam en energiebewust ondernemen krijgen een podium om hun producten en diensten te presenteren.

Bedrijven die interesse hebben om hun producten of diensten te presenteren, kunnen dit kenbaar maken via hec@ bedrijventerreinenhelmond.nl. Zij worden op de hoogte gehouden van alle voorbereidingen. Een belangrijke voorwaarde is dat bedrijven die meedoen, zelf deelnemer zijn/worden van de HEC en dus ook in hun eigen bedrijf energiebewust en duurzaam ondernemen. Wat het betekent om deel te nemen aan de HEC, kunt u lezen op www.stichtingbedrijventerreinenhelmond.nl

De HEC is een initiatief van Stichting Bedrijventerreinen Helmond, Centrummanagement Helmond, Wijk- winkelmanagement Helmond en de gemeente Helmond. De HEC draagt bij aan de ambitie van de gemeente om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Meer initiatieven die hieraan bijdragen zijn te vinden op www.allelichtenopgroen.nl. Het contactadres is van de HEC is: hec@bedrijventerreinenhelmond.nl


18

Diensten: -

juridische advisering opstellen voorwaarden debiteurbeheer incasso gerechtelijke procedures (conservatoire- en executoriale) beslagen - constatering - met name op gebied van huur- en internationale incasso

Mierloseweg 138 - 5707 AS Helmond - telefoon: 0031 492 522196 info@deurwaarderhelmond.nl - www.deurwaardershelmond.nl

Webdesign‌ betaalbaar, simpel en No- Nonsens Computer Reparatie, Onderhoud & Verkoop Cloud diensten, OfďŹ ce 365, VoIp telefonie, Internet, netwerk aanleg en beveiliging (bedraad en draadloos) netwerkbeheer, beheer op afstand, pc reparatie etc. Torteltuin 9 | 5754 HA Deurne Nederland 0493-842607 | 0622842069 | info@coscom.nl | www.coscom.nl


19

Stichting Bedrijventerreinen Helmond

bedrijventerreinen Helmond InduSym, een industriële symbiose–software Stichting Bedrijventerreinen Helmond heeft in samenwerking met de TU Eindhoven de software InduSym ontwikkeld. Bedrijven kunnen met de software hun grondstoffen en restmateriaal invoeren in een database. Een algoritme doorzoekt vervolgens de database naar overeenkomsten met andere bedrijven en laat zien waar een symbiotische uitwisseling van materialen kan worden gerealiseerd. Hiermee willen wij bedrijven helpen bij het vinden van een nuttige bestemming voor hun reststromen of een goedkopere bron van grondstoffen. Naast de mogelijkheden om geld te besparen, worden de bedrijventerreinen hiermee milieuvriendelijker en meer zelfvoorzienend.

samenwerking en initiatieven op andere vlakken. Op termijn zou een bedrijventerrein zelfs zelfvoorzienend kunnen worden, door de aanwezige bedrijven goed op elkaar af te stemmen en nieuwe bedrijven aan te trekken die de industriële symbiose bevorderen. Dit laatste heeft ook weer positieve gevolgen voor de werkgelegenheid.

Bedrijven gaan tegenwoordig vooral lineair om met hun materialen. Grondstoffen komen binnen, worden verwerkt tot producten en het afval wordt afgevoerd. Binnen één bedrijf ziet dit er logisch uit, maar in een systeem van meerdere bedrijven is te zien dat dit efficiënter kan. Bijvoorbeeld door industriële symbiose: wanneer het afval van een bedrijf als grondstof wordt gebruikt door een ander bedrijf. Daardoor worden er minder grondstoffen verbruikt en worden bruikbare restmaterialen niet verspild. Industriële symbiose is goed voor het milieu, de mensen en natuurlijk de portemonnee, in lijn met het duurzaamheidsprincipe People, Planet, Profit. Door de symbiotische uitwisselingen verbruiken bedrijven minder grondstoffen en wordt de waarde van restmaterialen niet verspild. Bedrijven die nu nog veel moeten betalen voor het afvoeren en verwerken van hun reststromen, kunnen er straks veel goedkoper of gratis vanaf komen, en er in sommige gevallen zelfs geld aan verdienen. De bedrijven die deze reststromen afnemen hebben op hun beurt een duurzame en goedkopere bron van grondstoffen. Bovendien wordt zo het transport van deze materialen lokaler, wat eveneens goed is voor het milieu. Door het aangaan van samenwerkingen tussen de bedrijven, wordt hun verbondenheid met het bedrijventerrein groter en zullen bedrijven zich er langer vestigen. Dit leidt tot een stabielere situatie. Als bedrijven met elkaar in gesprek gaan over materiaaluitwisselingen, kan dit bovendien leiden tot meer

Voor meer informatie kunt u terecht op www.bedrijventerreinenhelmond.nl.


20

UW PARTNER IN DATA -& TELECOM specialist in digitale netwerk verbindingen

Engelseweg 242 • Industrieterrein 2446 • 5705 AK Helmond T: +31 492 549 189 • info@foanederland.nl • www.foanederland.com


21

N Light BV is leverancier van ARKOSlight en LAES N Light BV • Noorddijk 5, 5705 C X Helmond • +31492 548000 • info@nlight.nl

Oprecht betrokken Peelland Advocaten Kanaaldijk Noord West 81 5707 LC Helmond T 0492-543093 Mob Erik 06 - 21 42 57 72 Mob Roel 06 - 46 07 65 58 info@peellandadvocaten.nl

www.peellandadvocaten.nl

nlight.nl


22

MAGIC is something you make…… Na een loopbaan van 23 jaar bij een groot telecombedrijf liet de roep van mijn hart zich steeds vaker en luider horen. “Ga schrijven en je zakelijk en persoonlijk verbinden met mensen, die bij je passen, die dezelfde energiefrequentie uitstralen als jij.” En dit gebeurde…. Nu schrijf ik voor verschillende bladen in Helmond. Daarnaast ben ik Numeroloog en Docent workshops. Ik maak numerologische horoscopen en geef consulten. Verder kan ik binnen een half uur helderheid en inzicht verschaffen vanuit een zielskrachtcoachende rol.

TEKSTSCHRIJVEN:

Redigeren en corrigeren van teksten Verzorgen van redactionele artikelen

INTERVIEWEN:

Interviewen van ondernemers en het uitwerken van de verhalen

WORKSHOPS:

Basis en vervolg Schrijven vanuit het Hart Charismatisch Presenteren Basis en vervolg Numerologie

NUMEROLOGIE BEDRIJVEN:

Sollicitatiebegeleiding: aan de hand van het CV maak ik numerologische persoonsanalyses. Past de kandidaat in het profiel van de functie en sluit deze persoon aan bij de visie van het bedrijf? Presentatie/lezing: over de getallenleer van Pythagoras

Hetty Aarts | 06 – 26 806 494 | info@hettyaarts.nl | www.hettyaarts.nl


23

PASFOTO’S NODIG? Nieuw bij Black & Colors Officieel goedgekeurde pasfoto’s! Direct klaar terwijl u wacht, zonder afspraak! Gratis parkeren voor de deur!

Panovenweg 35 ~ 5708 HR Helmond Tel: 0492-527250 ~ info@black-colors.nl www.black-colors.nl


24

Specialist op het gebied van verpakkingen van golfkarton Erma verpakkingen is sinds november 1992 actief in de verpakkingsbranche. De naam “ERMA” is eenvoudig te verklaren; ERwin en MArk Saris twee broers en tevens de twee compagnons. ERMA verpakking is een; “sheetplant” d.w.z.; wij vervaardigen verpakkingen uit golfkartonnen platen.

Onze specialiteiten zijn: XXXL-dozen Driedubbel golfkarton Palletdozen Stansdozen Drukwerkdozen Vakverdelingen

Branchweg 10 • 5705 DR Helmond (industrienr. 2160) Telefoon : 0492-528675, Fax : 0492-527335 E-mail : info@erma.nl •Internet : www.erma.nl


€ 234,00

heid de kwaliteit oot /H2 ende tarieven 0spraken APK

25

klanten vertellen

9,4

Bakwagen

45 beoordelingen “Bij dit bedrijf is je auto in goede handen! Deskundigheid is top. Ontvangst is allerhartelijkst.”

Autoservice Rakthof is het alternatief voor de merkdealer! Autoservice Rakthof is het merkonafhankelijk en modern full service autobedrijf van Helmond met het karakter van een dorpsgarage. Waar gastvrijheid en gemoedelijkheid nog heel gewoon zijn.

Autoservice Rakthof is lekker laagdrempelig. Dat ziet u, dat voelt u en dat proeft u. Bij ons wordt u behandeld als een gewaardeerde klant en niet als een nummer. Wij zijn lid van de BOVAG en gespecialiseerd in het verkopen, keuren, onderhouden en repareren van alle merken auto’s, lichte bedrijfsauto’s en campers voor bedrijven en particulieren. De basis voor Autoservice Rakthof werd

gelegd in 1991 toen Hicham Setoui als 17-jarige van school werd gestuurd zonder diploma op zak en door zijn moeder terecht kwam bij een dorpsgarage in Bakel. Hier vond hij zijn roeping en ging één dag in de week naar school om zijn automonteur diploma’s te halen.

1 weekend 1 week

Schade?

klanten vertellen

Na zijn opleiding, diversen cursussen en werkervaringen op te hebben gedaan bij twee andere bedrijven, vond hij het in 2005 welletjes en tijd om voor zichzelf te beginnen aan de Steenovenweg te Helmond. Hier huurde hij een pand van ca. 200 m2 met twee bruggen.

Kleine onderhoudsbeurt v.a. € 120,autoverhuurmarkt, ze hebben al meer dan 100 incl. Autoservice Rakthof is gestart met No-nonsense

Met laadlift

Zijn bedrijf groeide gestaag en omdat er geen uitbreidingsmogelijkheden waren, was Hicham genoodzaakt te verhuizen. Begin 2012 kocht hij zijn huidige pand, 500 m2, aan de Rakthof 10A. In 2015 kwam het pand van de buurman vrij. Na aankoop is dit verbouwd tot showroom, receptie/ontvangstruimte en samengevoegd met de werkplaats. Met ruim 26 jaar ervaring en met een professioneel team, is Autoservice Rakthof klaar voor de toekomst!

9

om uw schade snel en

€ 109,00

vakkundig af te wikkelen!

,4

Wij werken voor nagenoeg alle

Wij gaan voor de hoogste klanttevredenheid: overtuig uzelf en kom langs!

AIRCO

GROTE 45 beoordelingen onderhoudsbeurt “Bij dit bedrijf is je auto in goede onderhoudsbeurt v.a. € 220,Deskundigheid is top. incl. handen! autoverhuurmarkt, ze hebben al meer dan 100

€ 185,00 € 654,00

Wij hebben de expertise in huis

verzekeringsmaatschappijen.

Fabrieksgarantie

k voor professionele autoverhuur! Autoservice ook voor professionele autoverhuur! k voor professionele autoverhuur! het alternatief voorRakthof, de merkdealer! kis voor professionele autoverhuur! Ontvangst is allerhartelijkst.” ionele autoverhuur! Wij gestaag staan voor: € 35,€ 75,- Wij GRATIS GRATIS APK egd in 1991 toen Hicham Setoui als Zijn bedrijf groeide APK en omdat er Wij staan staan voor: voor: ionele autoverhuur! onele autoverhuur! ionele Wij staanwaren, voor: -jarige van schoolautoverhuur! werd gestuurd zonder geen uitbreidingsmogelijkheden was ionele autoverhuur! Wij staan voor: ✓ Klantvriendelijk ploma op zak en door zijn moeder terecht Hicham genoodzaakt te verhuizen. Begin ✓ Klantvriendelijk Klantvriendelijk klanten vertellen Wij staan voor: ✓ am bij een dorpsgarage in Bakel. Hier 2012 kocht hij zijn huidige pand, 500 m , aan ✓ Klantvriendelijk Wij staan voor: Schade? Laagdrempelig Wij staan voor: Ook voor onderhoud staan ✓ Laagdrempelig nd hij zijn roeping en Wij ging één dag in voor: de Rakthof 10A. 2015 kwam het pand van ✓InKlantvriendelijk ✓ Laagdrempelig Wij staan voor: ✓ NaLaagdrempelig Snelle service week naar school om ✓ zijnKlantvriendelijk automonteur de buurman vrij. aankoop is dit verbouwd ✓ Snelle Snelle service service ✓ Laagdrempelig aan uw camper kunt ✓ ✓ Klantvriendelijk ✓ Klantvriendelijk ploma’s te halen. en ✓ Snelle service Vakkundigheid ✓ Klantvriendelijk Laagdrempeligtot showroom,✓receptie/ontvangstruimte Wij hebben de expertise in huis ✓ Vakkundigheid Vakkundigheid ,4 samengevoegd✓ metSnelle de werkplaats. Klantvriendelijk service Met ruim ✓ Laagdrempelig ✓✓ ✓Laagdrempelig Laagdrempelig ✓ terecht! Vakkundigheid u Uitstekende kwaliteit 9 ✓ Snelle service om uw schade snel en zijn opleiding, diversen cursussen en bij 26 jaarons ervaring en met een professioneel ✓ Uitstekende kwaliteit Laagdrempelig ✓ Vakkundigheid ✓ Uitstekende kwaliteit ✓ Snelle service

Als u uw auto bij ons in onderhoud geeft, blijft de fabrieksgarantie gewoon intact. U kunt dus altijd bij ons terecht. U behoudt autoverhuurmarkt, ze hebben al meer dan 100 altijd de fabrieksgarantie en kiest het bedrijf vestigingen in Nederland. Wij verhuren auto’s vestigingen in Nederland. Wij verhuren auto’s waar u het liefst klant bent. in het het AA- en en B-segment B-segment en en bestelwagens bestelwagens van van in klein tot tot groot groot tegen tegen zeer zeer scherpe scherpe prijzen. prijzen. klein Zo kan kan er er al al een een auto auto gehuurd gehuurd worden worden vanaf vanaf Zo € 19,19,- incl. incl. btw. btw. met met 100 100 kilometer kilometer vrij vrij en en € inclusief verzekering. verzekering. De De auto’s auto’s zijn zijn nieuw nieuw en en inclusief altijd minimaal minimaal voorzien voorzien van van airconditioning airconditioning altijd en een een radio radio cd-speler. cd-speler. en

Per dag

in Nederland. Wij is verhuren auto’s n formule die vestigingen Autoservice Rakthof gestart met No-nonsense autoverhuurmarkt, ze hebben alparticuliere meer dan 100 ‘Voorwaarde is is een een formule formule die die autoverhuur voor de A- en B-segment ende bestelwagens vanen Hicham: ‘Voorwaarde ontwikkeld. Een in het autoverhuur voor particuliere autoverhuurmarkt, ze hebben al meerIndan 100en Hicham: in Nederland. Wij verhuren auto’s n formule die vestigingen vanuit de de klant klant is is bedacht bedacht en en ontwikkeld. ontwikkeld. Een Een de klein-zakelijke markt. samengroot tegen zeermarkt. scherpeInprijzen. drijf waardoor kleindetotklein-zakelijke samen- vanuit al meer vestigingen Nederland. Wij verhurenverhuurauto’s nebben formule diedan 100 in het A- en in B-segment en bestelwagens van ontwikkeld. Een no-nonsense autoverhuurbedrijf autoverhuurbedrijf waardoor waardoor werking met degehuurd bestaande er al een auto wordenverhuurvanaf om een auto te Zo kan no-nonsense werking met de bestaande ebben al meer dan 100 nd. Wijalwaardoor verhuren auto’s in het A- en B-segment en bestelwagens bben meer dan 100 ontwikkeld. Een klein tot groot tegen zeer scherpeisprijzen. drijf het makkelijk makkelijk en en dichtbij dichtbij is is om om een een auto auto te te maatschappij Autohopper ervan een het ebben meer dan 100 € 19,incl. btw. met 100 kilometer en net. Enalvergeet maatschappij Autohopper is vrij er een 2 nd. Wij verhuren auto’s bestelwagens vankan klein tot zeer scherpe prijzen. . en Wij verhuren drijf waardoor Zo er groot al een tegen auto gehuurd worden vanafdit huren, ter plekke of via internet. En vergeet om een auto teauto’s verhuurafdeling opgezet binnen ebben al meer 100 nd. Wijenige verhuren auto’s huren, ter plekke of via internet. En vergeet verhuurafdeling inclusief verzekering. Deopgezet auto’s zijnbinnen nieuw endit n al tijddan enbestelwagens bestelwagens van19,zeer scherpe Zo kan er al een auto wordenvrij vanaf en van om een auto teprijzen. € incl. btw. met gehuurd 100 in kilometer en net. En vergeet niet de de flexibiliteit. flexibiliteit. Wij Wij waren waren al al enige enige tijd tijd bekende autobedrijf Helmond. niet in airconditioning Helmond. nd. verhuren enWij bestelwagens van bekende altijd minimaalautobedrijf voorzien van armee we onze auto’s scherpe prijzen. gehuurd worden vanaf € 19,- incl. btw. metDe 100 kilometer vrij en eer prijzen. net. En vergeet inclusief verzekering. auto’s zijn nieuw nzeer alscherpe enige tijd op zoek zoek naar naar een een partner partner waarmee waarmee we we onze onze op enautoverhuur. bestelwagens vaneen radio cd-speler. zeer scherpe prijzen. en et gehuurd vanaf 100 vrij en Hicham inclusief verzekering. De auto’s zijn nieuw en huurd worden n al kilometer enige tijdvanaf altijd minimaal voorzien van armee weworden onze Setoui heeft hetairconditioning besluit genomen diensten konden konden uitbreiden uitbreiden met met autoverhuur. autoverhuur. Setoui heeft het besluit genomen diensten zeer scherpe gehuurd worden vanafHicham omdat wij eenprijzen. 100 kilometer vrijen e auto’s nieuw eneen altijd minimaal voorzien van airconditioning 00 kilometer vrij armee wezijn onze en radiotecd-speler. auto’s gaan verhuren om daarmee Autohopper past goed bij ons omdat wij een et autoverhuur. gehuurd wordenvrij vanaf enauto’s te gaan verhuren om daarmee Autohopper past goed bij ons omdat wij een Reserveren t100 hetkilometer karakter auto’s zijnnieuw nieuwen eneen neauto’s van airconditioning Reserveren en radio cd-speler. zijn modern autobedrijf autobedrijf zijn zijn met met het het karakter karakter Reserveren tegemoet te komen komen aan aan de de veranderende modern et autoverhuur. omdat wij een te 100 kilometer vrijNeem e auto’s zijn nieuw en tegemoet voor reserveren contact veranderende ons via en no-nonsense van airconditioning Neem voor voor reserveren reserveren contact contact ons ons via via van een een dorpsgarage dorpsgarage en en zij zij een een no-nonsense no-nonsense Neem mobiliteitsbehoeften. ‘Er ‘Er zijn zijn steeds steeds meer meer van omdat wij een Reserveren tnvan hetairconditioning karakter zijn nieuw0492 en mobiliteitsbehoeften. van airconditioning –✓56Snelle 04 49 of ga rechtstreeks naar n.’ne auto’s service 0492 –– 56 56 04 04 49 49 of of ga ga rechtstreeks rechtstreeks naar naar autoverhuur formuleklaar hanteren.’ en ondernemers ondernemers die kiezen kiezen Reserveren trkervaringen het karakter opNeem teparticulieren hebben gedaan bij team, is Rakthof voor de voor Snelle reserveren contact ons viaAutoservice en no-nonsense 0492 service en die autoverhuur formule hanteren.’ ✓ Uitstekende kwaliteit n van airconditioning de particulieren site:✓ www.autoservicerakthof.nl of Concurrerende tarieven ✓ Vakkundigheid vakkundig af te wikkelen! de site: site: www.autoservicerakthof.nl www.autoservicerakthof.nl of of voor huur04 of49 (short)lease optoekomst! het moment Neem reserveren onsmoment via en 0492 –voor 56 ofhet ga contact rechtstreeks naar n.’ ee no-nonsense andere bedrijven, vond hij in op de voor huur of (short)lease het Snelle service ✓ Uitstekende kwaliteit www.autohopper.nl Vakkundigheid ✓er✓ Vakkundigheid www.autohopper.nl dat een (extra) auto nodig is. is. Mits Voordelig Voordelig n contact ons de viadat 0492 – 56voor 04 49 of gaauto rechtstreeks naar n.’ ✓ Vakkundigheid site: www.autoservicerakthof.nl of ✓ Concurrerende tarieven Wij werken www.autohopper.nl er een (extra) nodig Mits Heldere afspraken ✓ Uitstekende 05 welletjes om zichzelf te kwaliteit voor nagenoeg alle or gekozen om en tijd zij kunnen rekenen op betrouwbaarheid, Hicham heeft er bewust voor gekozen om ngacontact contact ons via viazijsite: rechtstreeks naar de www.autoservicerakthof.nl of Vakkundigheid ✓ Concurrerende www.autohopper.nl kunnen rekenen op kwaliteit betrouwbaarheid, Hicham heeft hoogste er bewust tarieven voor gekozen om ✓ Uitstekende kwaliteit ✓ Uitstekende Wijprijs. gaan klantginnen aanons de Steenovenweg te Helmond. n contact ons via beschikbaarheid nden, maar de ✓ kwaliteit ✓ afspraken en een een scherpe scherpe Aan voor niet Heldere zelfde het wiel wiel uit te te vinden, vinden, maar verzekeringsmaatschappijen. de garechtstreeks rechtstreeks naar ofbeschikbaarheid ✓ Uitstekende Concurrerende tarieven www.autohopper.nl ga orervicerakthof.nl gekozen om naar en prijs. Aan niet zelf het uit maar de ngahuurde contact ons via rechtstreeks naar n: ‘Autohopper tevredenheid: overtuig uzelf en kom er hij een pand van ca. 200 m2 met ✓ Uitstekende kwaliteit ✓ Heldere afspraken die vraag kunnen wij door de samenwerking samenwerking aan te gaan: ‘Autohopper ervicerakthof.nl Concurrerende tarieven rvicerakthof.nl or gekozen ✓ Concurrerende tarieven nden, maar om de ofofdie vraag kunnen wij door de samenwerking samenwerking aan te gaan: ‘Autohopper gabruggen. rechtstreeks ervicerakthof.nl of met Autohopper ✓ tarieven verwerft een steeds groter aandeel in de aandeel in de naar ✓ Concurrerende Heldere afspraken langs! ee voldoen.’ nden, maar de n: ‘Autohopper Autohopper voldoen.’ ervicerakthof.nl ofmet ✓ ✓Heldere Concurrerende tarieven verwerft een steeds groter aandeel in de Heldereafspraken afspraken n:aandeel ‘Autohopper in de ✓ Heldere afspraken Autoservice Rakthof is het merk- gelegd in 1991 toen Hicham Setoui als Zijn bedrijf groeide gestaag en omdat er aandeel in de ✓ Heldere afspraken onafhankelijk en modern full service 17-jarige van school werd gestuurd zonder geen uitbreidingsmogelijkheden waren, was

eine oudsbeurt € 120,ncl.

IS APK

f Df

D Derakthof.nl erakthof.nl akthof.nl erakthof.nl erakthof.nl erakthof.nl rakthof.nl erakthof.nl erakthof.nl

“Bij dit bedrijf is je auto in goede Compact Promo handen! Deskundigheid is top. OntvangstCompact is allerhartelijkst.” Promo

Autoservice Rakthof is het alternatief voor de merkdealer!

€ 19,00

Fabrieksgarantie

Hicham genoodzaakt te verhuizen. Begin 1 weekend € 19,00 € 38,00 1 weekend Per dag 2012 kocht hij zijn huidige pand, 500 m2, aan 1 week weekend 38,00 € 133,00 1 weekend week Per dag € 133,00 de Rakthof 10A. In 2015 kwam het pand van 1 week 1 week de buurman vrij. Na aankoop is dit verbouwd uw auto bij ons in onderhoud geeft, tot showroom, receptie/ontvangstruimte en Wij hebben de expertise in huis blijft desamengevoegd fabrieksgarantie gewoon intact. met de werkplaats. Met U ruim Autoservice Rakthof is lekker laagdrempelig. Ruim Station Compact om uw schade Compact Promo Midden Compact Ruimsnel Station Promo kunt bij ons en terecht. U Midden behoudt en jaar ervaring met een professioneel en dus26altijd Dat ziet u, dat voelt u Compact en dat proeft u. Bij Na zijn opleiding, diversen cursussen CompactRakthof klaar voor de Compact Promo Midden is Autoservice op te hebben gedaan bij deteam, ons wordt u behandeld als een gewaardeerde werkervaringen altijd fabrieksgarantie en kiest het bedrijf vakkundig af te wikkelen! vond hij het in € toekomst! klant en niet als eenCompact nummer. Promo Wij zijn lid twee andere bedrijven, Compact 19,00 € 32,00 € 39,00 waar u het liefst klant Midden bent. € tijd1 weekend om voor zichzelf van de BOVAG en gespecialiseerd in het 2005 welletjes en € 55,00 55,00 Per Wij werken nagenoeg alle € 19,00 1 weekend voor € 66,00 € 38,00 te 1 weekend € 39,00 54,00 € 32,00 € € 19,00 € 32,00 € 39,00 dag Per dag Per dag € 234,00 1 week 133,00 1 week de hoogste € 192,00 1 weekend 1 week€€ 94,00 weekend beginnen aan de €Steenovenweg te1 €Helmond. gaan voor klantverkopen, keuren, onderhouden en repareren 1 weekend € 66,00 94,00 1 weekend € 38,00 1 weekend € 66,00 1 weekend 1 weekend € 38,00 11 weekend 1 weekend 54,00 weekend € Wij 54,00 Per dag dag Per dag Per dag verzekeringsmaatschappijen. € 19,00 Per dag € 32,00 € 39,00 Per dag Per Per dag 1 week € 330,00 Per dag week € 234,00 1 week 1 week Hier € 133,00hij een week 1 week 1 week € 234,00 € 330,00 1 week € 133,00 huurde pand van ca. 200 m2 met € 192,00 tevredenheid: overtuig 1uzelf en kom van alle merken auto’s, lichte bedrijfsauto’s 11 week 1 week € 192,00 1 weekend € 66,00 1 weekend € 38,00 1 weekend € 54,00 Per dag Per dag Per dag twee bruggen. langs! en campers en particulieren. 1 week 1 week € 234,00 1 week voor bedrijven € 133,00 € 192,00 Bestelbus Groot Ruim Station Bakwagen De basis voor Autoservice Rakthof werd L2/H2 Met laadlift Geopend van Autoservice Rakthof 0492 – 56 Groot 04 49 Bestelbus Ruim Station Bakwagen autobedrijf van Helmond met het karakter van een dorpsgarage. Waar gastvrijheid en gemoedelijkheid nog heel gewoon zijn.

GROTE onderhoudsbeurt v.a. € 220,incl.

GRATIS APK

AIRCO

diploma op zak en door zijn moeder terecht kwam bij een dorpsgarage in Bakel. Hier vond hij zijn roeping en ging één dag in de week naar school om zijn automonteur Als u diploma’s te halen.

onderhoudsbeurt

€ 75,-

r onderhoud Kleine onderhoudsbeurt camper APK kunt € 55,00 v.a. € 120,incl. terecht! € 35,- GRATIS APK

f

✓ Concurrerende Concurrerende tarieven tarieven ✓ ✓ Heldere afspraken ✓45 Heldere afspraken beoordelingen

Ruim Station Ruim Station

1 week

€ 94,00 € 94,00 € 330,00

€ 330,00

1 week

AIRCO

€ 109,00 Fabrieksgarantie

Per dag Per dag 1 week € 654,00 € 330,00 1 week € 510,00 onderhoudsbeurt 1 weekend € 185,00 1 weekend € 145,00 Als u uw Per auto € Per 109,00 dagbij ons in onderhoud geeft, dag dag €Per85,00 € 1 109,00 week € 654,00 1 week € 510,00 €v.a. 85,00 onderhoudsbeurt €1 220,weekend € 185,00 blijft de fabrieksgarantie gewoon intact. U Per dag 1 weekend € 185,00 Per dag 145,00 1 week € 654,00 kunt dus altijd bij ons terecht. U behoudt Per dag Per dag incl. 1 week € 654,00 € 510,00

1 week

GRATIS APK

Autoservice Rakthof Rakthof Ook voor onderhoud Autoservice Geopend van Rakthof 10A 10A Rakthof t/m vrijdag Geopend van 5709 EK HELMOND HELMOND aan uw maandag camper kunt 5709 EK 08.15 – 17.15 uur Geopend van maandag t/m vrijdag maandag t/m vrijdag 08.15 – 17.15 uur u bij ons08.15 terecht! – 17.15 uur

0492 – 56 04 49 info@autoservicerakthof.nl 0492 – 56 04 49 www.autoservicerakthof.nl 0492 – 56 04 49 info@autoservicerakthof.nl Geopend van info@autoservicerakthof.nl www.autoservicerakthof.nl Geopend van Geopend van maandag t/m vrijdag www.autoservicerakthof.nl Geopend van maandag t/mvrijdag vrijdag maandag t/m 08.15 – 17.15 uur Geopend maandag van t/m vrijdag 08.15 – 17.15 uur 08.15 – 17.15 maandag t/muur vrijdag 08.15 – 17.15 uur

Ga veilig op vakantie en laat uw auto nog even checken! Maak tijdig een afspraak en voorkom verrassingen.

L2/H2 Met laadlift Rakthof 10ABestelbus info@autoservicerakthof.nl Bestelbus Groot Groot € 55,00 BakwagenBakwagen € 85,00maandag t/m vrijdag L2/H2 Met laadlift L2/H2 GROTE Met laadlift – 17.15 uur 1 weekend € 185,00 1 weekend € 94,00 5709 EK€ HELMOND www.autoservicerakthof.nl 1 weekend € 145,00 €08.15 109,00 55,00 Per dag € 85,00

1 weekend € 94,00 1 week € 330,00 1 weekend € 145,00 Per dag 1 weekend € 510,00€ Per dag 1 week

€ 55,00

1 weekend weekend 11week

Schade?

€ 75,-

0492 –– 56 56 04 04 49 49 0492 info@autoservicerakthof.nl info@autoservicerakthof.nl www.autoservicerakthof.nl www.autoservicerakthof.nl

ijzigingen en zetfouten voorbehouden - BOVAG AUTO: 1717 - 494

ag

Projectrealisatie: Focus Reclame en Marketing, www.focusopreclame.nl - Wijzigingen en zetfouten voorbehouden - BOVAG AUTO: 1717 - 494

1 week

altijd de fabrieksgarantie en kiest het bedrijf waar u het liefst klant bent.

Geopend van van Geopend maandag t/m t/m vrijdag vrijdag maandag 08.15 –– 17.15 17.15 uur uur 08.15

den - BOVAG AUTO: 1717 - 494

ag

€ 54,00

€ 192,00 54,00 € 192,00

Be Be

145,00 €€ 145,00 510,00 €€ 510,00


20 26

www.black-colors.nl

betrouwbaar snel en professioneel s lloorrs ige o o & C reettttige k& c a pr l k B c eeen np e Bla e!! stt uu an iie t t n tus e n s w ns vakka u g us t va we au u 8 g usrt to u 1 a 18 0uuur /tm o t t i l ndd i u j jul n 99:3:30 pn e 1 3 e o van 3n1wij vvaan r g egoep r j j i u n i u uu Va z jn1w :00 0 3 i 0 t tzo 13:

XXL POSTERS FC • BOUW TEKENINGEN • FEESTGIDSEN • SUPPLIES • BANNERS T-SHIRTS BEDRUKKEN • DTP OPMAAK • PERSONALISEREN • MAILING FLYERS • STROOIFOLDERS • FAM DRUKWERK • LAMINEREN • INBINDEN PENNEN • CANVAS • ZEIL • LIJSTEN • WIRE - O • HUISSTIJLEN PLASTIFICEREN • ZWART / KLEURKOPIEEN • STICKERS • ETIKETTEN

Black & Colors Panovenweg 35 - Helmond - Tel.: 0492 - 527250 e-mail: info@black-colors.nl - www.black-colors.nl


27

De kunst van het genieten De komende editie van Het Ondernemerscafé Helmond staat in het teken van genieten. Op dinsdag 11 juli ontvangen onze presentatoren gasten uit de wereld van Horeca & Golf. Golfen, eten, drinken en ondernemen. Wat is de beste volgorde en hoe worden deze zaken optimaal gecombineerd? De zomerse versie van Het Ondernemerscafe kent een unieke buitenlocatie, namelijk Golfclub Overbrug. Gasten zijn Eric Clijnk, bekend van Snookertown, Freek Boetzkes, voormalig eigenaar van Het Parlement, Fons de Visscher van The Seafood Bar en Golfinstructeur Rob Mouwen.

Genieten kan al vanaf 15:00 uur ’s middags met een greenfee 9 holes (inclusief koffie/gebak en aansluitend business-diner kosten € 40,00 (exclusief consumpties). Aanmelden kan middels administratie@hgc-overbrug.nl Info: www.hgc-overbrug.nl

Het Ondernemerscafé start vanaf 20:00 uur. Toegang is gratis. Het adres is Verliefd Laantje 3a te Helmond


28

Heerlijk genieten op campings aan de Costa Brava Al meer dan 14 jaar is Tentholidays een betrouwbaar adres voor luxe campingvakanties aan de Spaanse Costa Brava. Glamorous camping, oftewel glamping staat bij TentHolidays hoog in het vaandel en dit ziet u direct terug in ons aanbod. Bij TentHolidays verblijft u op de mooiste campings in luxe ingerichte bungalowtenten en stacaravans. Tentholidays biedt u keuze aan campingvakanties met ruim 300 luxe bungalowtenten en meer dan 175 luxe stacaravans, verdeeld over 8 verschillende topcampings aan de Costa Brava. U bent van harte welkom! Vragen? Bel ons tijdens kantooruren op: +31(0)492-525888 Stel uw vragen buiten kantooruren per e-mail: info@tentholidays.nl


29

Wie de schoen past trekt hem aan!


30

Moeilijk of teveel gedoe? Ik help je graag! De markt voor verhuur van vakantiewoningen is enorm hard in beweging. Online aanbieders zoals AirBNB, Tripadvisor, booking.com beheersen nu de markt waar voorheen nog reisbureaus en traditionele bemiddelaars actief waren


31

Deze nieuwe werkelijkheid vraagt om een totaal andere aanpak. En ik kan je daarbij helpen! Van communicatie met de huurder tot het sluiten van een transactie. Van overleg met een lokale beheerder tot het regelen van leuke activiteiten voor huurders. En de complete marketing & communicatie rondom elk traject. Van Oostenrijk tot Portugal. Mijn motto: alles is mogelijk.

Algarve Affairs

Inmiddels verhuur ik - in opdracht van de eigenaren - meerdere luxe vakantievilla’s in de Portugese Algarve. Perfect geschikt voor meerdere gezinnen met kinderen, familievakanties - noem maar op! De zomerperiode van 2017 is volledig

volgeboekt - echter in het najaar is er nog behoorlijk wat beschikbaarheid.

Meer weten? Zoek contact met me! Bart Scheepens info@villaprimavera.nl www.villaprimavera.nl bit.ly/algarveaffairs


Helmond Beek en Donk Den Bosch

Wordt in het begin van elke maand in een oplage van 1000 stuks gedrukt en verspreid bij alle Eindhoven bedrijven op de 5 bedrijventerreinen in Helmond!

Deurne

Someren Asten

HET blad voor Ondernemingen in Helmond

Wij hopen met zakelijk helmond een belangrijke spil te kunnen zijn in de communicatie en het promoten van u en uw bedrijf. Hierdoor zijn we in staat om samen met u verbindingen te leggen met andere ondernemingen hier in Helmond. En wat mooi is: U kunt zelf de schijnwerpers op een andere wijze op uw onderneming richten. U neemt het heft in eigen hand en geeft aan hoe u uw bedrijf in dit blad naar buiten wil laten uitstralen. Dit alles bepaalt u zelf. Er is heel veel mogelijk. Want bent u op zoek naar deskundige medewerkers, wilt u een auto verkopen, een pand verhuren of verkopen, dan bent u hiervoor aan het juiste adres. Misschien bent u naarstig op zoek naar nieuwe leden voor uw vereniging, stichting of sportclub. Heeft u aanbiedingen en acties, waarmee u uw bedrijf extra in the picture wil zetten, ook dan is dit blad de juiste plek om het gewenste onder de aandacht te brengen. Door middel van een creatieve promotiewijze in de vorm van een aantrekkelijke advertentie, kunnen wij u op een laagdrempelige financiële wijze op de meest uiteenlopende gebieden van dienst zijn. Denk ook aan het adverteren van uw producten, diensten en bedrijfsfeesten. Echt waar, het kan allemaal. Misschien heeft u zelf wel leuke ideeën om uw onderneming in de spotlights te zetten. Neem contact met ons op en wij gaan met u in gesprek. Met een pakkend interview kunt u zichzelf als betrokken ondernemer op een unieke manier op de kaart zetten. Hierdoor kunt u zelf uw onderneming naar een nog hoger en interessanter level tillen. U heeft het allemaal zelf in de hand…. “wie wil dit nou niet?”

Hoe zien de kosten eruit? Bij het aanleveren van een kant en klare advertentie betaalt u:

Kiest u voor het afnemen en publiceren van een interview, dan betaalt u:

Halve pagina full colour € 65,- ex. btw Hele pagina full colour € 110,- ex. btw

€ 100,- ex. btw* + € 110,- ex BTW (Hele pagina full colour)

Wilt u dat wij een advertentie voor u opmaken, dan berekenen wij voor een:

* Dit bedrag heeft betrekking op een hele pagina inclusief foto.

Halve pagina full colour € 50,- ex. btw Hele pagina full colour € 65,- ex. btw

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwe editie van Zakelijk Helmond.

U dient hierbij zelf uw fotomateriaal, illustraties, teksten en logo’s aan te leveren.

Zakelijk Helmond is een uitgave van Black en Colors • Panovenweg 35 • 5708 HR Helmond

Voor aanleveren advertenties of meer info: info@zakelijkhelmond.nl www.zakelijkhelmond.nl

Redactie Zakelijk Helmond, info@hettyaarts.nl • www.hettyaarts.nl Mobiel: 06 – 26 80 64 94


33

regio Helmond

* Zakelijk vervoer * Groepsreizen * Rolstoeltouringcar

* Business Taxi * Airport transfers * Zieken- en Zorgvervoer

WWW.BERGERHOF.NL | WWW.BUSTRIPJES.NL Wilhelminastraat 78 | 5731 ER Mierlo | T: 0492-662260 | F: 0492-664333 | info@bergerhof.nl

Alle Lampen

Gratis verzending bij bestelling vanaf €50


34

regio Helmond

Voor al uw transport oplossingen Burg. van Lokvenstraat 112 5731 LR Mierlo Tel./fax: +31 (0)492 - 661890 Mobiel: +31 (0)6 - 51340855 www.nicovandewieltransporten.nl

info@nicovandewieltransporten.nl

EMPE zorgt voor uw complete koffievoorziening met hoge kwaliteit koffieautomaten, de beste ingrediĂŤnten en een ongeĂŤvenaarde service. Uw koffievoorziening via EMPE betekent zorgeloos genieten van een Italiaanse espresso, cappuccino of latte macchiato. Wij zorgen voor de koffie.

Gerard Bildersstraat 8B 5753 DE Deurne

Tel 0493 - 35 49 84 Fax 0493 - 35 49 85

info@coffeesystems.nl www. coffeesystems.nl


regio Helmond

Uw specialist voor dagelijks en of periodiek schoonmaakwerk in kantoren en gebouwen. Uw specialist voor de reiniging van ramen gevels en zonweringen. Uw specialist in vloeronderhoud o.a. linoleum natuursteen en hout.

Een heldere visie, helder resultaat! Een heldere visie, een heldereen resultaat! PietersBV Ambachtweg 50 5731 AG Mierlo info@pietersbv.nl www.pietersbv.nl

Specialist in schoonmaak

35


catering op maat Wij verzorgen catering op maat voor elke groot- en kleinschalige gelegenheid. Ons gekwaliďŹ ceerd en representatieve personeel is in staat om van uw unieke evenement een succes te maken. We leveren alle materialen van servies tot statafels van stoelen tot bestek, van tafels naar een gezellige bar en glaswerk, eventueel een spectaculair ingerichte feesttent in alle maten uitgebreid met eventuele sfeerverlichting, tapijt etc etc. VRIJWEL ALLES IS MOGELIJK

culinair Of het gaat om buffetten, walking diner, bittergarnituren, diversiteit amuses, dranken etc. etc. we geven een smaakvolle invulling aan uw culinaire wensen. We realiseren het feest dat u voor ogen heeft binnen het door u gesteld budget. Niks is standaard en wij zullen dan ook eerst naar uw persoonlijke wensen luisteren Besteed de catering uit aan een specialist; Het team van de Steenoven!

Tevens werken wij samen met een correct verhuurbedrijf wat ook top kwaliteit heeft, schoon materiaal en enorm exibel is.

Steenovenweg 21 - 5708 HN Helmond - Tel.: 0492-507507 info@restaurantdesteenoven.nl - www.restaurantdesteenoven.nl Restaurant gedeelte 6 dagen per week geopend, Restaurant gedeelte op Woensdag gesloten

De Steenoven voor al uw feesten & partijen en totaal catering op maat, 7 dagen per week

Profile for ZakelijkZakelijk

Zakelijkhelmond201718  

Zakelijkhelmond201718  

Advertisement