Page 1

PERANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 2012 BIL/ BUL J A N

MINGGU / TARIKH 1

01-03

OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN Aras 1- Murid dapat membaca ayat 1-28 dengan betul Aras 2-dapat membaca ayat 1-28 dengan betul dan fasih Aras 3-dapat membaca ayat 1-28 dengan fasih dan mengikut hukum tajwid.

ISI PELAJARAN Tilawah Al-Quran ( Bacaan ): (2w) Memohon Keampunan Allah Surah Al-A’raaf ayat 1- 28 Hukum tajwid: Izhar Halqi, Ikhfa’ Hakiki

Aras1-Murid dapat Menyatakan maksud ayat secara ijmal, Aras 2- dapat menerangkan latar belakang ayat Aras 3dapat menghuraikan pengertian zalim.

Tilawah Al-Quran ( Kefahaman ) : (2w) Surah Al-A’raaf ayat 23

Aras 1- Mengenal sukukata terbuka dan tertutup Aras 2-Menulis sukukata dengan bimbingan guru Aras 3-Menulis sukukata dengan betul

2 Waktu Tambahan : (2w) Jawi : Sukukata terbuka dan tertutup Aqidah : ( 4w )

2

06-10 -Aras 1-Menyatakan pengertian nabi dan rasul Aras 2-menbezakan antara - nabi dan rasul Aras 3- menghuraikan tugas-tugas nabi dan rasul

Beriman Kepada Rasul Unit 1 : Ketaatan kepada rasul

Aras 1- Menceritakan kisah nabi & rasul Aras 2-Menyatakan sifat wajib, mustahil dan harus bagi Rasul.

Unit 2 : Rasul-rasul yang wajib diketahui

Aras 3- Menulis jawapan yang betul bagi setiap soalan latih tubi dan perbincangan jawapan

3

13-17

Unit 3 : Sifat-sifat rasul 2 Waktu Tambahan : (2w) Pengukuhan : Solat Ketika Sakit (Latihan Ulangkaji) – Kurikulum Padatan

Aras1- Menyatakan kesan beriman kepada rasul terhadap individu,keluarga,masyarakat dan negara

Aqidah : Beriman Kepada Rasul ( 3w ) Unit 4 : Kesan beriman kepada rasul

Aras 2- Menyatakan takrif berserta contoh mukjizat, karamah, sihir, irhas, istidraj dan maunah

Unit 5 : Beriman kepada Ismatur Rasul

Aras 3- Menerangkan maksud,hukum dan cara solat jenazah lelaki dan perempuan Amali Solat : (1w) Solat jenazah lelaki dan perempuan dewasa 2 Waktu Tambahan : (2w) Pengukuhan Beriman Kepada Rasul 4

20-23 Aras 1- Menyatakan maksud hadith secara ijmal. Aras 2- menyenaraikan amalan-amalan kebajikan dalam hadith Aras 3- Menghuraikan kelebihan amalan kebajikan. Aras 1-Menyatakan riwayat hidup tokoh. Aras 2-Menerangkan sifat peribadi tokoh Aras 3-Menjelaskan Sumbangan tokoh

Hadis : ( 2w ) Amalan Mukmin Cemerlang

Sirah : (2w) Keunggulan Perjuangan Tokoh Saidatina Fatimah & Saidatina Aishah

Murid boleh menghafaz ayat dengan lancar 2 Waktu Tambahan : (2w) Hafazan ayat 9-11 Surah Al-Jumaah

5

27-31

TOV PMR


F E B

6

7

03-07

Aras 1-Menyatakan maksud ayat secara ringkas Aras 2-Menerangkan perumpamaan kebangkitan semula manusia selepas mati dengan tumbuhnya biji benih selepas hujan. Aras3-Menjelaskan bukti kekuasaan Allah berdasarkan ayat Aras 1-Menjelaskan riwayat hidup tokoh, Aras 2-Menerangkan sifat-sifat mulia tokoh Aras 3-merumuskan sumbangan tokoh

Sirah Nabawiyah(1w) Saidina Khalid al-Walid Kepimpinan Rasulullah di Madinah (kurikulum Padatan) Latihan Ulangkaji

-Membaca ayat hafazan dengan betul dan lancar.

2 Waktu Tambahan : (2w) Hafazan ayat 23 Surah Al-A’raaf

10-11 12-14

CUTI TAHUN BARU CINA Aras 1- Murid dapat membaca ayat dengan betul Aras 2- Murid dapat membaca ayat dengan betul dan fasih Aras 3- Murid dapat membaca ayat dengan betul dan mengikut hukum tajwid Aras1- Menyatakan pengertian Aras 2-Menerangkan rukun,syarat dan perkara sunat solat Aidilfitri dan Aidiladha Aras 3-Menjelaskan hikmah Solat Sunat Aidil Adha. -Murid boleh menunaikan solat Aidilfitri & Aidiladha dengan betul

8

17-21

Aras 1- Menyatakan pengertian mati, alam barzakh, pahala Aras 2-Menerangkan perkara yang berlaku selepas kematian Aras Menjelaskan hikmah beriman dengannya. Aras 1-Menyatakan pengertian dosa dan mahsyar Aras 2-Menerangkan cara menghapuskan dosa Aras 3- Menghuraikan hikmah beriman dengannya.

9

24-28

Tilawah Al-Quran ( Kefahaman ) : (2w) Meyakini Hari Kebangkitan Surah Al-A’raaf ayat 57-58

Tilawah Al-Quran ( Bacaan ): (2w) Mengingati Allah menenangkan hati Surah Al-A’raaf ayat 29 - 50 Hukum tajwid: Idgham Bigunnah dan Bilagunnah. Ibadah : (2w) Solat Aidilfitri & Aidiladha

2 Waktu Tambahan : (2w) Amali Solat : Cara Solat Aidilfitri & Aidiladha Akidah: (2w) Beriman kepada Hari Akhirat Unit 1 : Kematian & alam barzakh Unit 2 : Hari Kiamat satu kebenaran Unit 3 : Pahala pendorong amalan kebaikan 2 Waktu Tambahan: (2w) Beriman kepada Hari Akhirat Unit 4 : Dosa jambatan ke neraka Unit 5 : Perhimpunan di Mahsyar

Aras 1-Menerangkan maksud Piagam Madinah Aras 2-Menceritakan peristiwa yang membawa kepada terbentuknya Piagam Madinah Aras 3-Menyenaraikan isi kandungan Piagam

2 Waktu Tambahan : (2w) Pengukuhan :Piagam Madinah (Latihan ulangkaji) Kurikulum Padatan

Aras1-Menyatakan pengertian al-hisab, mizan dan titian as-sirat Aras 2- Menjelaskan hikmah beriman dengan hisab Aras 3-Menyatakan pengertian syurga dan neraka serta bukti kewujudannya.

Akidah: (4w) Beriman kepada Hari Akhirat Unit 6 : al-Hisab perhitungan yang adil Unit 7 : al-Mizan neraca keadilan Unit 8 : Titian as-sirat Unit 9 : Syurga ganjaran kebaikan Unit 10 : Neraka balasan kejahatan

Aras 1-Menceritakan keadaan pada hari Kebangkitan secara umum Aras2- Menerangkan perlunya persediaan menghadapi mati Aras 3—Menjelaskan kesan beriman kepada hari akhirat

2 Waktu Tambahan: (2w) Beriman kepada Hari Akhirat Unit 11 : Persediaan hadapi hari akhirat Unit 12 : Kesan beriman kepada hari akhirat


M A C

10

11

3-7

Aras 1-Menerangkan pengertian dan kaifiat solat sunat hajat dan tahajjud . Aras 2- Menjelaskan perbezaan antara solat sunat hajat dengan solat sunat Tahajjud. Aras 3-Menyenaraikan hikmat solat sunat tahajjud

Ibadat : ( 2w ) Solat Sunat Hajat & Tahajjud

Aras 1-Menyatakan maksud tetamu dan hukum serta adab dan aurat terhadap tetamu Aras 2-Menerangkan keadaan membolehkan seseorang diterima sebagai tetamu Aras 3-Menghuraikan kelebihan menerima dan melayani tetamu

Adab & Akhlak Islamiah: ( 2w ) Adab Dalam Hubungan Sosial Unit 1: Adab Menerima & Melayan Tetamu

Murid boleh melaksanakan solat sunat hajat dan tahajjud dengan betul

2 waktu tambahan : Amali solat : (2w) Cara pelaksanaan solat Sunat Hajat & Tahajjud

10-14 Aras 1-Menyatakan adab menjalankan tugas dan tanggungjawab Aras 2-Menghuraikan ciri-ciri seorang pekerja yang baik Aras 3- Menyatakan sebab-sebab perlu beradab semasa menjalankan tugas dan kelebihannya

12

17-21

Adab & Akhlak Islamiah: ( 2w ) Adab Dalam Hubungan Sosial Unit 2 : Adab Menjalankan Tugas

Aras 1 Menyatakan pengertian hadis. Aras 2- Membezakan ihsan terhadap binatang dan penganiayaan binatang Aras 3- Menerangkan kepentingan ihsan terhadap binatang.

Hadis : Ihsan Terhadap Binatang (2w)

-Menjawab soalan dengan betul mengikut kronologi peristiwa yang membawa kpd Perj.Hudaibiyyah

2 Waktu Tambahan : (2w) Pengukuhan : Perjanjian Hudaibiyyah (Latihan ulangkaji) Kurikulum Padatan

Aras 1- Menyatakan maksud ayat secara ijmali Aras 2-Menyebut nikmat-nikmat Allah swt yang dikurniakan berdasarkan ayat. Aras 3-Menghuraikan akibat penyalahgunaan nikmat antara manusia dan binatang

Tilawah Al-Quran ( Kefahaman ) : (2w) Memanfaatkan Anugerah Allah Surah Al-A’raaf ayat 179

Aras 1-Menyatakan maksud majlis dan jenisjenisnya Aras 2- Menerangkan faedah orang yang beradab bercakap dalam majlis Aras 3- Menerangkan ciri-ciri persamaan adab bercakap di dalam dan di luar majlis

Adab & Akhlak Islamiah: (3w) Adab Dalam Hubungan Sosial Unit 3 : Adab Bercakap Dalam Majlis

Aras 1-Menyatakan konsep keibubapaan Aras 2-Menghuraikan cara-cara berbakti dan sebab anak wajib berbakti terhadap ibubapa Aras 3-Menghuraikan kesan baik dan akibat derhaka kepada ibubapa

Adab Kepada Ibubapa

Aras 1-Menjelaskan maksud pidato,format dan Aras 2-menerangkan tujuan Islam menganjurkan beradab ketika berpidato Aras 3-Membanding beza antara pidato yang baik dan tidak baik dan menjelaskan keberkesanan pidato yang baik

Adab Berpidato

-Murid dapat menulis sukukata jawi

Pengukuhan : (2w) Jawi: Membaca dan menulis rangkaikata jawi


A P R I L

-

22-30

13

31/3

13

01-05

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 OTI 1 PMR

OTI 1 PMR 14

15

07-11

14-18

- Menulis jawapan yang betul bagi setiap soalan melalui perbincangan dan pembetulan.

2 Waktu Tambahan : (2w) Pengukuhan / Pemulihan OTI 1 PMR

Aras 1-Menyatakan kewajipan terhadap jenazah Aras 2-Menerangkan langkah-langkah pengurusan jenazah Aras 3-Menjelaskan hikmah memandi dan mengapankan jenazah

Ibadat : ( 3w ) Pengurusan Jenazah Satu Kefardhuan

-Menunaikan solat jenazah dengan cara yang betul dan melafazkan bacaan-bacaan dalam solat jenazah Aras1-Menyatakan takrif qada’ dan qadar, ikhtiar, tawakkal, af’alul ‘ibad dan jenis-jenis qada Aras 2-Menjelaskan konsep ikhtiar, tawakkal dan af’alul ‘ibad dan menjelaskan fahaman yang salah mengenai qada dan qadar Aras 3- Menerangkan hikmah beriman kepada qada dan qadar serta hikmah tawakkal dan membincangkan hubungan di antara ikhtiar, tawakkal dan af’alul ‘ibad dengan keimanan kepada qada dan qadar

Amali Solat : (1w) Solat jenazah

Aras 1: menyatakan kewajipan terhadap jenazah Aras 2: Menerangkan langkah-langkah pengurusan jenazah Aras 3-Menjelaskan hikmah memandi dan mengapankan jenazah

2 Waktu Tambahan : (2w) Pengukuhan / pemulihan : Pengurusan Jenazah

- Melakukan Solat Sunat Tahiyyatul Masjid dengan betul beserta bacaannya. 16

17

21-25

28-30

Akidah : ( 3w ) Beriman Kepada Qada’ Dan Qadar

Amali Solat : (1w) Solat Sunat Tahiyyatul Masjid

Aras 1- Membaca ayat 1-11 dengan fasih dan lancar Aras 2- Menyatakan maksud ayat secara ijmali Ayat 3- Menerangkan hikmah-hikmah tuntutan bekerja selepas solat jumaat

Tilawah Al-Quran ( Kefahaman ) : (2w) Menunaikan Kewajipan Solat Jumaat Surah Al-Juma’ah ayat 9-11

Aras 1- Menerangkan jenis-jenis harta benda yang diwajibkan zakat Aras 2- Menyatakan cara mengeluarkan zakat Aras 3- Menghuraikan cara dan syarat khas zakat.

Ibadat : Zakat Harta ( 2w )

- Menggunakan huruf kaf & ga dengan betul - Mengetahui dan menggunakan huruf dengan diftong ‘au’dan ‘ai’

2 Waktu Tambahan : (2w) Kemahiran Jawi - Hukum Ka & Ga - Hukum Diftong

Aras 1-Menceritakan sejarah yang membawa kepada pembukaan kota Mekah Aras 2- Menjelaskan strategi dan tindakan

Sirah : (3w) Pembukaan Kota Mekah ( Latihan Ulangkaji ) Kurikulum Padatan


Rasulullah SAW semasa pembukaan kota Mekah Aras 3-Menyenaraikan hikmah dinamakan pembukaan kota Mekah

M E I

- Menghafaz ayat hafazan dengan lancar. 17

18

02

05-09

- Menjawab soalan PAFA dengan betul mengikut kod. - Menghafaz ayat-ayat yang ditentukan - Menjawab soalan PAFA dengan betul mengikut kod.

12-16

Aras 1-menyatakan maksud zakat serta jenisjenis zakat Aras 2-menyenaraikan perbezaan antara zakat , sedekah dan cukai Aras 3- Menjelaskan hikmah zakat harta

2 Waktu Tambahan : (2w) Pengukuhan / pemulihan : Zakat Harta

- Menjawab soalan-soalan topikal. - Melakukan solat sunat tarawih dengan sempurna.

ULANGKAJI : (3w) Tajuk-tajuk Ting.1

- Menjelaskan konsep wasatiah dalam Islam dan bentuk hiburan yang dibenarkan dalam Islam 20

UJIAN TILAWAH DA N HAFAZAN (UTH) : (3w) Amali solat: (1w) Solat Sunat Dhuha

- Melakukan solat sunat dhuha dengan sempurna.

19

2 Waktu Tambahan Pengukuhan : (1w) Ayat Hafazan, Surah al-Juma’ah ayat 11 Pafa(1w)

19-23

Amali solat : (1w) Solat Sunat Tarawih 2 Waktu Tambahan: (2w) Budaya Ilmu : Wasatiah & Batas - batas hiburan Islam. OTI 2 PMR

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 24-31 J U N

01-08 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 21

09-13 - Menjawab soalan-soalan topikal. -Membaca doa dengan betul dan berusaha mengamalkannya. -Menulis jawi dengan betul.

ULANGKAJI : (3w) Tajuk-tajuk Ting.1 Amali Solat : (1w) Doa terang hati 2 Waktu Tambahan : (2w) Jawi : Terjemahan dari rumi ke jawi dan sebaliknya.

22

16-20

- Menjawab soalan-soalan topikal. -Membaca doa dengan betul. -Menulis jawi dengan betul.

23

23-27

- Menjawab soalan-soalan topikal.

ULANGKAJI : (3w) Tajuk-tajuk Ting.2 Amali : (1w) Doa menghadap cermin 2 Waktu Tambahan : (2w) Jawi : Bina Ayat ULANGKAJI : (3w) Tajuk-tajuk Ting.1


-Membaca doa dengan betul dan berusaha mengamalkannya.

J U L A I

-Menulis jawi dengan betul.

2 Waktu Tambahan : (2w) Jawi : Terjemahan dari rumi ke jawi dan sebaliknya.

24

30

Melaksanakan Pafa dengan lancar

PAFA (2W)

24

01-04

- Menjawab soalan-soalan topikal.

ULANGKAJI : (2w) Tajuk-tajuk Ting.2

-Menulis jawi dengan betul.

2 Waktu Tambahan : (2w) Jawi : Bina Ayat

- Menjawab soalan-soalan topikal.

ULANGKAJI : (3w) Tajuk-tajuk Ting.2

-Membaca doa dengan betul.

Amali : (1w) Solat Sunat Hajat

-Menulis jawi dengan betul.

2 Waktu Tambahan : (2w) Jawi : Bina Ayat

25

O G O S

Amali Solat : (1w) Doa terang hati

08-12

26

14-18

ULANGKAJI TAJUK-TAJUK TUNDINGAN PERCUBAAN PMR 2012

27

21-25

ULANGKAJI TAJUK-TAJUK TUNDINGAN PERCUBAAN PMR 2012

28

28-31

OTI 3 PMR (TRIAL)

28

01

OTI 3 PMR (TRIAL)

29

04-05

PERBINCANGAN DAN PEMBETULAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN

06-17

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

18-22

LATIHAN SOALAN PERCUBAAN NEGERI LAIN PMR 2012

31

25-29

LATIHAN SOALAN PERCUBAAN NEGERI LAIN PMR 2012

32

02-05

30

S E P T

LATIHAN SOALAN PERCUBAAN NEGERI LAIN PMR 2012 33

08-12 OTI 4 ( NILAI TAMBAH ) PMR

34

15--19 PERBINCANGAN DAN PEMBETULAN NILAI TAMBAH

35

22-26 GERAK GEMPUR PMR

36

29-30 GERAK GEMPUR PMR


O K T

36

01-03

37

06-10

GERAK GEMPUR PMR PEPERIKSAAN PMR 2012

38

13-17 PEPERIKSAAN PMR 2012

39

20-24 AKTIVITI SELEPAS PMR

40

27--31 AKTIVITI SELEPAS PMR

N O V

40

01 AKTIVITI SELEPAS PMR

41

04-07 AKTIVITI SELEPAS PMR

42

10-14 AKTIVITI SELEPAS PMR 15-30 CUTI AKHIR TAHUN

DIS

01--31 CUTI AKHIR TAHUN

RPT PAI TG3 2013  
RPT PAI TG3 2013  

RPT PAI TG 3 2013

Advertisement